Jump to content

Credite europene


dcp100168

Recommended Posts

UE pregăteşte

REVOLUŢIE PE PIAŢA CREDITELOR

* Comisia Europeană a decis: cetăţenii UE se pot împrumuta în orice stat membru * Măsură dă o grea lovitură băncilor multinaţionale care, până acum, percepeau dobânzi mai mari la creditele oferite românilor decât celor din ţările de origine * Clienţii băncilor au, în sfârşit, şi drepturi

Doi din trei europeni apelează la credite pentru a cumpăra mobilă, maşini de spălat sau automobile. Totuşi, piaţa contractelor de credit pentru consumatori a rămas în principal o piaţă naţională. Parlamentul european a adoptat, miercuri, la Strasbourg, un proiect de directivă ce prevede, pe de o parte, stimularea pieţei Europene a contractelor de credit pentru consumatori şi, pe de altă parte, protecţia consumatorilor.

O piaţă de 800 miliarde euro pe an

Noua directivă răspunde unui dublu obiectiv: garantează un nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi lansează un proces destinat să deschidă o veritabilă piaţă internă a creditelor pentru consumatori.

Pentru bănci şi alte instituţii financiare, directiva ar trebui să faciliteze împrumuturi în alte ţări ale Uniunii. Consumatorii, la rândul lor, vor putea alege, în deplină cunoştinţă de cauză, cum să aibă acces la produse bancare ce nu sunt disponibile în propria lor ţară şi cum să obţină cele mai mari avantaje din astfel de împrumuturi. Directiva urmăreşte totodată evitarea îndatorării excesive şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor.

Noua legislaţie ar trebui să permită economiei europene o posibilă piaţă a creditelor de consum estimată la circa 800 miliarde euro pe an. La ora actuală, doar unu la sută din creditele de consum sunt transfrontaliere.

Prima concluzie a experţilor financiari este că băncile transnaţionale care au filiale în România vor avea probleme. De ce? Un studiu comparativ recent dat publicităţii de către BNR arată că respectivele bănci percep de la românii împrumutaţi dobânzi mult mai mari decât în cazul acordate în ţara de origine. În unele cazuri chiar este vorba de dobânzi duble! De altfel, birourile de presă ale unor bănci din categoria menţionată spun că măsura va provoca un recul al profitului. Pe de altă parte şi băncile 100 la sută româneşti se tem de liberalizarea pieţei creditelor. Marţi, preşedintele Asociaţiei bancherilor români spunea că vor avea de îndurat o concurenţă mult mai mare pe piaţă, pentru mulţi români vor contracta credite în Germania, Elveţia sau Franţa, unde dobânzile sunt mai atractive. Supărarea bancherilor - bucuria clienţilor!

Consumatorii au, în sfârşit, drepturi

Noua legislaţie va permite consumatorilor să solicite împrumuturi între 200 şi 75.000 euro. Directiva se aplică doar contractelor de credite care impun dobândă. Nu sunt "acoperite" creditele ipotecare destinate achiziţionării de terenuri sau de bunuri imobiliare, care vor face obiectul unei directive ulterioare.

Toţi consumatorii Uniunii Europene vor avea dreptul la aceeaşi informaţie în ce priveşte alegerea celei mai bune oferte în ţara lor sau în alt stat membru. Furnizorii vor trebui să asigure informaţii privind atât beneficiile, dar şi dezavantajele aferente creditelor.

Una din priorităţile reglementărilor constă în protejarea consumatorilor împotriva îndatorării excesive. Informaţia transmisă de furnizori va trebui să permită solicitantului să ia o decizie responsabilă. Furnizorul va trebui să evalueze apoi solvabilitatea consumatorului, înainte să încheie contractul de credit.

Noua directivă acordă consumatorilor dreptul de a rambursa creditele anticipat, şi permite, în acelaşi timp, Statelor Membre, să asigure că furnizorul poate pretinde, în mod excepţional, o compensaţie mai mare. Aceasta se poate întâmpla dacă banca respectivă poate dovedi că pierderea pe care a suferit‑o este mai mare decât plafonul maxim de bază definit în directivă. Metoda armonizată de calcul al pierderilor este precizată în text.

Rambursare anticipată cu comisioane decente

În situaţia rambursărilor anticipate, creditorul va avea dreptul la o compensaţie corectă şi justificată obiectiv, cu condiţia ca rambursarea să fie realizată pe parcursul unei perioade cu rată fixă a dobânzii. O astfel de compensaţie nu va putea depăşi unu la sută din suma totală a creditului care a făcut obiectul unei rambursări anticipate (0,5 la sută dacă rambursarea intervine înainte de 12 luni). Actualmente, pe piaţa românescă există comisioane de rambursare anticipată ce depăşesc, în unele cazuri, 3,5 la sută din suma împrumutată.

Un drept de retragere în decurs de 14 zile va fi aplicat în întreaga Uniune. Asta înseamnă că dacă un beneficiar de credit se răzgândeşte în termen de 14 zile de la semnarea actelor, contractul se reziliază fără ca banca să poată pretinde comisioane şi daune.

Următorii paşi

Directiva adoptată de Parlamentul European va intra în vigoare în cea de‑a 20‑a zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani, începând cu data intrării în vigoare, pentru a o pune în aplicare. O dată la cinci ani, Comisia Europeană va trebui să revizuiască plafoanele stabilite în prezenta directivă şi în anexele sale, şi procentajul utilizat pentru calcularea compensaţiei ce ar trebui acordată în caz de rambursare anticipată.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=21655

Băncilor româneşti li se pregăteşte ceva ;)

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.