Jump to content

Jumătate din veniturile unei gospodării se duc pe alimente


dcp100168

Recommended Posts

Jumătate din veniturile unei gospodării se duc pe alimente

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au scăzut în al treilea trimestru din 2010 faţă de cele trei luni anterioare cu 4,5 la sută, de la 2.337 de lei la 2.231 de lei, iar cheltuielile medii lunare au urcat uşor, la 2.022 de lei, reprezentând 90,6 la sută din venituri, informează Institutul Naţional de Statistică.

Mai exact, veniturile medii lunare de persoană s-au situat la 770 de lei, iar cheltuielile de 698 de lei. La nivel de gospodărie, veniturile băneşti au fost în medie de 1.909 lei lunar pe gospodărie, iar veniturile în natură de 322 de lei lunar pe gospodărie.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare (41 la sută), utilităţile necesare întreţinerii gospodăriei (19 la sută), servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor. Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere de sub 20 la sută în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (49 la sută din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, în perioada iulie-septembrie, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale în proporţie de 26,7 la sută, veniturile din agricultură cu 3,5 la sută, veniturile din activităţi neagricole independente cu trei la sută şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei cu 1,9 la sută. O pondere importantă o deţin şi veniturile în natură (14,4 la sută), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (12,8 la sută).

Urban versus rural

Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă. Astfel, în intervalul analizat, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 32,3 la sută mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 11,8 la sută mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor.

În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 61,3 la sută din salarii, de 25,4 la sută din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând şapte la sută din total.

În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 34,4 la sută din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (26,3 la sută din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 8,1 la sută din veniturile gospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor din prestaţii sociale (29 la sută) şi celor salariale (27,7 la sută).

http://www.viata-libera.ro/articol-Jumatate_din_venituri_se_duc_pe_alimente_2.html

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Veniturile totale pe gospodărie au fost de 2.687 lei lunar

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, în anul 2015, în termeni nominali, 2.687 lei pe gospodărie şi 1.011 lei pe persoană, în creştere cu 7,4%, respectiv cu 7,8% faţă de anul 2014, relevă datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în anul 2015, în medie, de 2.352 lei lunar pe gospodărie (885 lei pe persoană) şi au reprezentat 87,5% din nivelul veniturilor totale, în scădere cu 3,2 puncte procentuale faţă de anul 2014.

Datele INS arată că veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.362 lei lunar pe gospodărie (889 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 325 lei lunar pe gospodărie (122 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (55,7% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (23,9%), veniturile din agricultură (2,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,4%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (12,1%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (10,7%).

Potrivit INS, mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.
Conform datelor INS, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).
Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,7%). Mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.
Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în anul 2015, în medie, 38,2% din consumul gospodăriilor.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.