Jump to content

Arhiepiscopia Dunării de Jos, în cifre


 Share

Recommended Posts

30 de miliarde de lei vechi - ajutoare acordate de Biserica în 2007

* Parohiile Episcopiei Dunarii de Jos acorda asistenta sociala pentru 25.000 de persoane defavorizate * Clerul administreaza in prezent 31 de cantine ale saracilor, cabinete medicale si orfelinate *

Potrivit unui raport intocmit de administratia eparhiala, la ora actuala, in cadrul Episcopiei Dunarii de Jos - care are in componenta judetele Braila si Galati - activeaza nu mai putin de 57 de asistenti sociali si 16 preoti capelani care asigura asistenta religioasa gratuita in spitale, unitati militare, penitenciare si azile pentru batrini. Institutiile sociale administrate de Biserica - cantine ale saracilor, cabinete medicale, orfelinate, gradinite - sint in numar de 31, din care 5 acreditate si alte 10 in curs de acreditare. Toate acestea acorda asistenta sociala unui numar de 24.786 de persoane. Cele patru cabinete medicale parohiale au oferit peste 5.000 de consultatii gratuite numai anul trecut, 430 de pacienti primind si medicamente gratuite.

Dintre programele filantropice cu caracter permanent derulate in bisericile ortodoxe brailene amintim pe cel din Duminica Infricosatoarei Judecati (vizite la azile de batrini, spitale si penitenciare), pe cel din Duminica Sfintei Cruci (vizite la centre pentru copii si spitale), pe cel din Postul Mare si de la Inviere, pe cel privind asistenta religioasa acordata persoanelor cu dizabilitati (nevazatori, deficienti locomotori si de auz), pe cele organizate de Sf. Andrei si de Sf. Nicolae, pe cel privind sprijinirea preotilor pensionari si a preoteselor vaduve, programul de infratire a parohiilor si campania privind donarea de singe. Oficial, valoarea totala a ajutoarelor acordate de Biserica numai anul trecut se ridica la suma 2.937.000 lei (aproape 30 de miliarde de lei vechi).

http://www.obiectivbr.ro/index.php?pagi ... niu=Social

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Episcopia Dunării de Jos, la zi de bilanţ al activităţii pe anul 2008

La Centrul Eparhial din Galaţi, s-au desfăşurat sâmbătă, 7 februarie 2009, lucrările Adunării Eparhiale a Dunării de Jos, sub preşedinţia ierarhului locului, Preasfinţitul Părinte Casian. Şedinţa a fost precedată de săvârşirea, la Catedrala episcopală, a Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru toate darurile revărsate, în anul ce a trecut, asupra credincioşilor şi slujitorilor Eparhiei Dunării de Jos. În cadrul şedinţei propriu-zise, comisiile de lucru au luat act şi au aprobat activităţile pastoral-liturgice, cultural-misionare, educaţionale şi social-filantropice, desfăşurate de parohiile, mănăstirile şi aşezămintele bisericeşti de la Dunărea de Jos, pe parcursul anului 2008. Alături de membrii acestui for au participat, ca invitaţi, protoiereii din eparhie, stareţii mănăstirilor, reprezentanţi ai asociaţiilor şi aşezămintelor social-filantropice din eparhie, precum şi alte personalităţi ale vieţii administrative, culturale şi economice din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.

Din rapoartele prezentate, privind viaţa bisericească la Dunărea de Jos în anul 2008, remarcăm că datele Sectorului administrativ-bisericesc au înregistrat existenţa a 8 protoierii, 407 parohii, 20 de filiale, 10 mănăstiri, un schit şi 24 de capele în unităţile bugetare şi aşezăminte . De asemenea, în cursul anului, Preasfinţitul Părinte Episcop Casian a sfinţit 9 biserici şi pictura la alte trei, a hirotonit 7 preoţi, 3 ieromonahi, 3 diaconi şi un ierodiacon.

Viaţa monahală

În ceea ce priveşte viaţa monahală, în cuprinsul eparhiei există 10 mănăstiri, toate cu viaţă de obşte, dintre care 4 sunt de monahi, iar 6 de monahii, numărându-se 274 de vieţuitori (31 călugări şi 243 călugăriţe). În anul 2008 a fost înfiinţat Schitul Zimbru, aflat sub conducerea Mănăstirii Adam, în localitatea natală a Sfântului Rafail de la Bursucani. La cele mai importante evenimente misionare şi în cadrul sfintelor slujbe au participat peste 36.000 de pelerini, dintre aceştia circa 12.000 au primit ospitalitate şi hrană în mănăstiri. Din numărul total de 45 de monahi si monahii aflaţi în curs de şcolarizare, 26 sunt înscrişi la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi şi alţi 6 urmează studiile de master ale aceluiaşi departament, iar 13 sunt cursanţi la clasa monahală a seminarului gălăţean.

1.340 de activităţi pastoral-misionare şi catehetice

În plan pastoral-misionar, slujitorii eparhiei, sub coordonarea celor 45 de misionari protopopopeşti, au desfăşurat 1.340 de activităţi pastoral-misionare şi catehetice. În conformitate cu rânduielile tradiţionale ale Bisericii noastre, au avut loc întruniri şi dezbateri specifice, din care menţionăm cu precădere cele două mari conferinţe având ca teme „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“, respectiv „Preotul şi comunitatea credincioşilor din parohie astăzi: între conştiinţa şi provocările contemporane. Aspecte concrete din viaţa Eparhiei Dunării de Jos“. Deopotrivă, proclamarea anului 2008 ca An Jubiliar al Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii: a fost marcat în Episcopia Dunării de Jos prin derularea la parohii a unor programe săptămânale vizând persoanele care nu participă în mod regulat la slujbele Bisericii, precum şi pentru lectură şi exegeză biblică. De asemenea, au fost oferite în şcoli, spitale, aziluri şi penitenciare peste 5.000 de exemplare din Sfânta Scriptură şi Noul Testament cu Psalmii.

Educaţia religioasă şi învăţământul teologic

În anul precedent, Seminarul Teologic eparhial a sărbătorit un secol de când a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Andrei, moment celebrat prin ample manifestări liturgice, culturale şi misionare. Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a organizat numeroase activităţi ştiinţifice, dintre acestea distingându-se cel mai important, Simpozionul Naţional „Biblia de la Bucureşti, monument de limbă, cultură şi spiritualitate românească“ dedicat anului jubiliar al Sf. Scripturi şi al Sf. Liturghii. În cadrul aceluiaşi departament s-a înfiinţat programul de studiu „Istorie şi spiritualitate filocalică“- master acreditat în Teologie - unde sunt înscrişi 51 de cursanţi. Episcopia Dunării de Jos are şi 157 de fii duhovniceşti - studenţi la alte facultăţi de teologie din Patriarhie, 12 bursieri în străinătate, 10 doctori în teologie, 24 de doctoranzi, în total 614 tineri care studiază Teologia. În învăţământul religios, în şcolile de stat funcţionează 331 de profesori, dintre care 103 sunt titulari, iar 153 au grade didactice I, II sau definitiv.

Activitatea social-filantropică

În Episcopia Dunării de Jos activează 33 de centre de asistenţă socială, din care evidenţiem două aşezăminte social-filantropice, care oferă şi beneficii medicale, 3 centre medicale în judeţul Galaţi şi două în Brăila, două grădiniţe parohiale cu 69 de asistaţi, 20 de cantine sociale şi 4 centre sociale în curs de organizare - trei destinate copiilor, iar unul bătrânilor. Cifra totală a ajutoarelor materiale şi financiare acordate în anul 2008 a fost de 3.559.854 de lei, iar 62.700 de persoane au beneficiat de serviciile sociale prin intermediul cantinelor, cabinetelor, grădiniţelor şi aşezămintelor filantropice bisericeşti. Activitatea socială derulată pe tot parcursul anului recent a fost intensificată prin 18 programe sociale, trei proiecte din Galaţi cu finanţare europeană primind avizul; asistenţa religioasă în instituţiile bugetare a fost asigurată de un număr de 18 preoţi capelani. În ceea ce priveşte activitatea întreprinsă de asociaţiile misionare ale Bisericii, aceasta s-a putut realiza prin intermediul a 4 asociaţii sau filiale. De asemenea, s-au oferit ajutoare financiare în valoare de 320.000 de lei pentru sinistraţii din nordul Moldovei şi Maramureş.

335 de şantiere de construcţie a bisericilor

Eparhia Dunării de Jos a cunoscut în anul care a trecut una dintre cele mai active perioade în ceea ce priveşte implicarea parohiilor în lucrarea de restaurare şi construire din nou a lăcaşurilor de cult, desfăşurându-se un număr de 335 de şantiere, din care 186 de construcţie din nou, 112 de reparaţii şi consolidări, 9 şantiere mănăstireşti şi 48 de şantiere de pictură. Suma totală a lucrărilor executate în cursul anului 2008 la respectivele şantiere se ridică la 20.703.886 lei.

În ceea ce priveşte activitatea Departamentului de Presă, Comunicare şi Relaţii Bisericeşti Internaţionale din cadrul Episcopiei Dunării de Jos, s-a înregistrat o deosebită eficientizare a colaborării cu Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române prin transmiterea de comunicate radio, ştiri de actualitate, documentare, reportaje. S-au intensificat, deopotrivă, şi cooperarea cu principalele instituţii mass-media din oraşele Galaţi şi Brăila (TV Galaţi, RTV Galaţi, Viaţa Liberă, Antena 1 Brăila, „Monitorul de Brăila“, Obiectiv-vocea Brăila).

Proiectele pentru anul 2009

Totodată, membrii Adunării Eparhiale au aprobat proiectele eparhiale pentru anul 2009, după cum urmează:

Liturgice şi pastoral-misionare:

- Organizarea evenimentului proclamării Sfântului Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, ca sfânt cu cinstire în Biserica Ortodoxă Română (2-3 mai 2009), şi aniversarea a 650 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei de către Patriarhia de Constantinopol;

- Studierea şi prezentarea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfinţilor Capadocieni în cadrul slujbelor şi întrunirilor cercurilor misionare preoţeşti; utilizarea şi popularizarea, prin predici şi cateheze, a exemplelor din viaţa şi învăţătura acestor sfinţi;

- Generalizarea săvârşirii unei Sfinte Liturghii în timpul săptămânii, la toate parohiile;

- Identificarea de candidaţi pentru şcolarizare şi completarea posturilor vacante de cântăreţi bisericeşti de la parohii;

Cultural-educaţionale:

- Organizarea la parohii, în colaborare cu unităţile şcolare, a unor evenimente cultural-misionare legate de cinstirea în anul 2009 a Sfântului Vasile cel Mare şi a Sfinţilor Capadocieni;

- Implementarea şi generalizarea la parohii a proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“;

- Înfiinţarea în cadrul bibliotecilor parohiale a unei secţiuni dedicate familiei şi educaţiei creştine a tineretului; identificarea în cadrul acestor biblioteci a titlurilor privitoare la viaţa şi lucrarea Sf. Vasile cel Mare;

- Organizarea unui Simpozion naţional dedicat vieţii şi învăţăturii Sfinţilor Capadocieni, de către Departamentul teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi;

- Editarea unui volum de studii teologice privind spiritualitatea Sfinţilor Capadocieni, prin contribuţia monahilor şi monahiilor din eparhie;

- Editarea volumului „Creştinismul la Dunărea de Jos din primul secol până în prezent“;

- Editarea de monografii pentru fiecare protoierie, precum şi pentru sfintele lăcaşuri şi edificiile bisericeşti de patrimoniu;

Social-filantropice:

- Organizarea de evenimente dedicate rolului şi importanţei familiei creştine în societate, la toate nivelurile, pornind de la întruniri ale familiilor preoţeşti din eparhie;

- Derularea unor proiecte de asistenţă şi servicii sociale pentru copii şi vârstnici la Aşezământul filantropic eparhial „Sfântul Vasile cel Mare“ şi la trei dintre parohiile municipiului Galaţi, finanţate de la bugetul de stat şi prin programele europene;

- Generalizarea programului eparhial de construcţie şi amenajare, acolo unde nu există, a caselor şi centrelor filantropice parohiale; impulsionarea activităţii filantropice de la parohii prin urmarea modelului „Vasiliadei“, organizate de Sfântul Vasile cel Mare.

- Monitorizarea, analiza şi abordarea cu realism a fenomenului migraţiei şi impactul acestuia, în mod deosebit, asupra copiilor şi tinerilor. (Biroul de Presă al Episcopiei Dunării de Jos)

http://www.ziarullumina.ro/articole;808 ... -2008.html

Link to comment
Share on other sites

Miliarde risipite aiurea... sau poate cu buna-stiinta :twisted:

Cat despre sumele incasate de popii care dau cu apa chioara pe pereti sau de cele luate de la enoriasi fara nicio baza sau inregistrare, numai de bine.

La fel si despre tot felul de chiolhane, spirtzuri si alte intalniri duhovnicesti la deschiderile de carciumi, bodegi si altele asemenea.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

În biserici

Daruri pentru săraci de 32.594 lei

În a treia duminică din perioada premergătoare Postului Mare, numită şi „Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi”, în care Evanghelia ne arată modul în care trebuie să ne manifestăm dragostea faţă de aproapele nostru, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Casian, la Dunărea de Jos, un număr de 93 de parohii au desfăşurat o amplă acţiune. Au fost vizitate şi ajutate familiile sărace aflate în evidenţa parohiilor, precum şi 35 de aşezăminte sociale: cămine de protecţie a copiilor şi bătrânilor, spitale şi penitenciare. Acţiunea de întrajutorare s-a îmbinat cu bucuriile pe care Biserica, prin preoţii ei, le dăruieşte creştinilor: oferirea sfintei anafure, sfinţirea cu agheasmă şi miruirea cu untdelemn sfinţit de la Taina Sfântului Maslu. Totodată, au fost împărţite alimente, haine, încălţăminte, iconiţe, cărţi de rugăciuni, calendare, cruciuliţe. Suma totală a ajutoarelor oferite de către parohii, se ridică la valoarea de 32.594 lei, astfel: Protoieria Galaţi - 3.255 lei; Protoieria Brăila - 3.790 lei; Protoieria Tecuci - 4.115 lei; Protoieria Tg. Bujor - 3.195 lei; Protoieria Făurei - 4.220 lei; Protoieria Covurlui - 7.100 lei; Protoieria Nicoreşti - 2.685 lei; Protoieria Însurăţei - 705 lei.

http://www.viata-libera.ro/articol-Daru ... ei__2.html

Link to comment
Share on other sites

Un gest normal daca nu ar fi doar publicitate ieftina facuta doar unui singur personaj. Daca imparti suma totala (325 de milioane) la aproape 100 de parohii, iese cam fix vreo 3,5 milioane de parohie "ajutata". Oricum, mi se pare cam penibil ca protoieria Galati a "reusit" sa stranga mai putin bani Faureiul, Tecuciul sau Braila.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Acţiuni filantropice la Protoieria Covurlui

În Duminica Sfintei Cruci, în cadrul Protoieriei Covurlui, potrivit calendarului filantropic din Postul Mare, 15 parohii au desfăşurat activităţi socio-caritative la patru instituţii socio-medicale din zonă: Centrul Medico-Social Pechea, Spitalul Municipal Tecuci, Spitalul-cămin Iveşti şi Spitalul de psihiatrie Găneşti. După oficierea Sfintei Liturghii din această duminică, preoţii, împreună cu câţiva enoriaşi, au mers la aceste instituţii, unde au săvârşit Taina Sfântului Maslu şi slujba Aghezmei. La finalul slujbelor săvârşite au avut loc convorbiri duhovniceşti cu cei asistaţi din aceste instituţii şi au fost stropite cu agheazmă dormitoarele şi toate saloanele din aceste instituţii. La sfârşit, preoţii au oferit celor 285 de asistaţi pachete cu alimente şi obiecte de vestimentaţie în valoare de 7.745 de lei.

Împreună, pentru ajutorarea aproapelui

În Duminica a III-a din Postul Mare, în toată Episcopia Dunării de Jos s-a desfăşurat o amplă acţiune social-filantropică. Peste 550 de voluntari de la peste 80 de parohii, coordonaţi de preoţii parohi, au oferit alimente, haine, încălţăminte, dar şi iconiţe, cruciuliţe şi cărţi de rugăciune persoanelor aflate în dificultate. Acţiunea s-a desfăşurat în 39 de instituţii - spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare. Printre beneficiari s-au numărat şi bolnavii de la Spitalul de pneumoftiziologie din Galaţi. Acţiunile filantropice vor continua în parohiile din Episcopia Dunării de Jos pe toată durata Postului Mare.

http://www.ziarullumina.ro/articole;851 ... urlui.html

Link to comment
Share on other sites

Activităţi social-filantropice în Duminica Sfintei Cruci, în Episcopia Dunării de Jos

Ca de fiecare dată în ultimii 8 ani, în Eparhia Dunării de Jos, pe toată perioada Postului Mare, se desfăşoară ample acţiuni social-filantropice. Peste 80 de parohii din toate cele 8 protoierii au desfăşurat in Duminica Sfintei Cruci acţiuni filantropice în cadrul căreia au fost vizitate 39 spitale, aziluri şi penitenciare, din oraşele Galaţi, Brăila şi Tecuci, precum şi din alte localităţi cu astfel de instituţii sociale de ocrotire. În această lucrare misionară au fost implicaţi peste 550 de voluntari şi membri ai consiliilor şi comitetelor parohiale, coordonaţi de preoţii parohi. S-au oferit alimente, haine, încălţăminte, iconiţe, cărţi de rugăciuni, calendare şi cruciuliţe. Valorile ajutoarelor şi darurilor oferite au fost estimate pe fiecare protoierie astfel: Protoieria Galaţi - 9.593 de lei, Protoieria Brăila - 6.462 de lei, Protoieria Tecuci - 6.086 de lei, Protoieria Făurei - 2.460 de lei, Protoieria Însurăţei - 2.360 de lei, Protoieria Tg. Bujor - 4.012 de lei, Protoieria Nicoreşti - 3.630 de lei şi Protoieria Covurlui - 6.300 de lei. Numărul total al beneficiarilor este de 1.400 de persoane.

http://www.ziarullumina.ro/articole;853 ... e-Jos.html

Link to comment
Share on other sites

pe toată perioada Postului Mare, se desfăşoară ample acţiuni social-filantropice.

Postul mare e cam o luna pe an.

Si in restul timpului ce fac? Desfasoara actiuni asa, mai micute? ca eu numai in perioada asta aud de ei...

Link to comment
Share on other sites

Dar de ce toti credem ca rolul Bisericii e de a "ajuta" pe toti puturosii?? Pentru asta sunt programe sociale, la primarii, etc.... Mie mi se pare ca rostul Bisericii e sa ma apropie mai mult de Dumnezeu.... Celelalte sunt facultative.... Si ca sa citez din contemporani.."parerea mea"... ;)

Link to comment
Share on other sites

In primul rand, bine ai venit!

Altfel: nu a spus nimeni ca biserica tb sa ajute pe toti "puturosii". Aia trebuie sa piara :d . Corect, nu? La fel de corect e ca statul (nu biserica, nu) trebuie sa ofere o sansa sau un ajutor celor aflati la ananghie.

Te rog doar sa-mi spui - de exemplu - cum te simti mai aproape de Dumnezeu atunci cand, la comanda cuiva, copii de pe la scolile din judet sunt adusi cu minibuse platite de statul roman, pentru a da "mumos" la diferite paranghelii... Sau cand asupra celui mai important "cap" local al bisericii sunt niste, hmm, banuieli... Sau cand nimeni nu are habar cati bani s-au strans si incotro s-au dus... Ai primit vreodata chitanta pentru donatiile/ajutorul dat pe la vreo biserica?? Te simti mai aproape de Creator stiind ca aceasta institutie a primit (i-au fost retrocedate) zeci de mii de hectare de paduri, teren arabil etc. A predicat Iisus ceva-cumva despre sute de mii de hectare de teren?? A scris vreun apostol pe undeva de miliardele stranse de la credinciosi?? Ok, nu-mi spune de banutul vaduvei sau de ortul popii :d

Nu vreau sa fac neaparat o discutie, dar...

Link to comment
Share on other sites

Multumesc de urari....si de primire... :) Nu vreau sa ma erijez in aparator al bisericii, dar vreau sa cred ca inca mai exista onestitate si corectitudine pe lumea asta...altfel ne-am dus. Drept urmare, nu stiu despre ce "paranghelii" este vorba si nu stiu ce nevoie ar fi de copii dusi cu forta acolo. Apoi, da, am primit chitanta pt ce am dat de craciun, cand au venit pe la mine preotul si dascalul..cu ..nu stiu.. nasterea Domnului cred. Si apoi suma mea de 20 lei nu stiu daca face cat chiatanta. Mai departe, in legatura cu suspiciuni asupra capului..vreau sa cred ca lucrurile s-au rezolvat, si daca nu, ce imi pasa mie daca a colaborat sau nu? Ma face mai rau daca a colaborat sau mai bun daca nu? Faca bors. Vreti sa spuneti ca prezenta intr-o manastire nu va trimite cu gandul si la lucruri mai putin lumesti? Simpla prezenta acolo nu va ajuta sa va descoperiti mai mult legatura cu Creatorul? Si daca da, de ce sa ma apuc sa blamez? Rezolv ceva? Doar imi fac ganduri rele si nu mai reusesc sa mai vad nimic frumos in jurul meu ci doar intrigi, bani, interese..etc. La ce ma ajuta toate astea? Poate ca sunt demodat, dar vreau ce e mai bun pentru viitorul copiilor mei...si nu gasesc asta daca eu caut numai rele in jurul meu.

Link to comment
Share on other sites

Acţiuni misionar-filantropice, în Episcopia Dunării de Jos

La Duminica Sfintei Maria Egipteanca, reprezentanţii Centrului eparhial şi ai protopopiatelor din cadrul Episcopiei Dunării de Jos au realizat vizite cu caracter misionar şi filantropic în aproximativ 50 de parohii din judeţele Galaţi şi Brăila, informează Biroul de Presă şi Comunicare al Episcopiei Dunării de Jos. Au fost oferite persoanelor defavorizate din respectivele localităţi ajutoare materiale, cărţi de rugăciune, icoane şi literatură duhovnicească în valoare de peste 15.000 de lei.

http://www.ziarullumina.ro/articole;866 ... e-Jos.html

Link to comment
Share on other sites

Cine imparte, parte-si face...am vazut deunazi un preafericit preot ortodox care conducea un preastralucitor BMW (...VAG) . Sper ca domnul sa-l calauzeasca pe calea cea buna, catre talcioc, pentru a-l transforma in ajutoare pentru enoriasii saraci ai parohiei :roll: . Nu de alta, dar ,,Biserica noastra traditionalista'' cred ca se poate impaca si cu o Dacie autohtona, care nu are un iz atat de pregnant eretic-catolic-luteran-protestant- ca si aceasta unealta a pierzaniei, care in loc sa atraga gandurile pioase ale tinerelor catre religie, le tulbura, incat pot face grave confuzii intre barba, potcapul, odajdiile preaumilului si ciocul, bandana, lantul gros de aur ale vreunui smecheras proprietar de smoke-shop :o ...

Calea catre rai este comoda cand stai in scaun de piele si asculti radio Trinitas la o instalatie audio performanta, chiar daca e protestanta sau shintoista. Scopul scuza mijloacele? Chiar toate mijloacele? In urma BMW-ului, enoriasii raman de caruta...

Si totusi, dar din dar se face raiul!

Link to comment
Share on other sites

Si in legatura cu hectarele de padure, din auzite stiu ca episcopia Sucevei a facut 100 de case sinistratilor in urma inundatiilor din judetul nostru. Se poate verifica si confirma. Case de lemn, da, dar 100. Fara sa ii ceara nimeni. :!: Si despre astea ce zicem? Tot rau ni se pare? Hai ca suntem rai.. ;) Nu suntem dispusi sa vedem decat relele. Si cand sunt, scoatem ochii cu ele.

Link to comment
Share on other sites

Daca vezi un cersetor de 1,80m, plesnind de sanatate, in costum Armani, cu ceas Rolex si telefon Prada, sprijinit de un mercedes S classe, ce faci , il miluiesti pe el, sau pe amaratul fara o mana sau un picior, cu hainele rupte care abia poate spune bogdaproste ? :?:

Sa fim seriosi, bisericile din marmura si cu acoperis aurit nu sunt mai aproape de Dumnezeu fata de cele din lemn cu acoperis din tigla - fatarnicia si grandomania se regasesc mai des la slujbasii bisericii decat la simpli credinciosi. :(

Link to comment
Share on other sites

Nu il sustin pe cel cu BMW-ul, pentru ca imi pare exagerat. Dar de la asta, la a blama pe tot cel cu masina altfel decat autohtona, e distanta mare. Am auzit de cazul unui preot de prin Braila omorat de un inconstient cu masina "smechera" care a intrat in preotul cu un jaf de masina, asa cum probabil place multora. Daca ar fi avut si el ceva mai de soi, poate ca era in viata. Si nu e corect ca sa poata avea si ei o masina care sa le asigure protectie familiei :?: Sau daca l-ai vedea cu sutana jerpelita cam ce impresie ai avea? Sau pantofii din picioare cu gauri te-ar apropia mai mult de Dumnezeu? Sau pe el? Repet: nu trebuie sa exagerezi, adica sa nu ceri altora ce nu poti face nici tu.

In alta ordine de idei, cam cati bani ai dat bisericii ca sa ceri socoteala? Eu nu dau atat de multi incat sa am asemenea pretentii. E usor sa arunci cu cuvinte, dar daca ai avea bani, sa inteleg ca ti-ai lua autohtona in loc de straina?

Link to comment
Share on other sites

Sunt doar impotriva fatarniciei crase a unor slujitori ai bisericii, care fac averi din banii donati de enoriasi si mai fac si parada de luxul in care traiesc, solicitand in continuare bani si bunuri pentru scopuri declarativ nobile- solidaritate crestina, etc. Nu am nimic impotriva averilor castigate din afaceri de oameni de afaceri. Dar daca poate cineva sa-mi explice cum se poate sustine financiar dintr-un venit lunar oficial de aprox. 1000 lei o familie (cu intretinere casa, copii la scoala, etc.) si o masina de lux - nu mai pun si problema achizitionarii- atunci poate imi schimb parerea. Va rog, explicatia nu trebuie sa contina ,,ajutorul lui Dumnezeu'', ,,mosteniri de la matusa Tamara'', si trebuie sa fie in consens cu cele zece porunci. ;)

Daca din salariul lui de la buget - 75% din salariul unui profesor -isi poate permite sa isi cumpere si intretine un Hummer, BMW, Mercedes, Maibach, avion sau elicopter pentru siguranta calatoriilor lui si a familiei sale, foarte bine.

Poate ne propavaduieste si noua metoda :roll: - asta ar fi de cel mai mare ajutor pentru saraci din partea bisericilor.

Link to comment
Share on other sites

Pai din cate am inteles eu, salariul lor ar fi in jur de 1500 lei /luna, mediu. Si cu cate vreo coana preoteasa care stie sa se descurce, poate cu vreo fabrica de paine sau cine stie ce.... de ce nu? Poate ca da si paine la sarmani..si de restul...isi ia BMW. Imposibil?

Link to comment
Share on other sites

In Romania e posibil orice :!: Iisus purta zdrenţe, punând aurul în vorbe. Pentru a obţine odăjdii mai aurite preoţii nu se sfiesc a face pact cu diavolul intrând în afaceri cu bunuri lumeşti. Reprezentantii bisericii au devenit exemplul viu al lacomiei si egoismului, contrar principiilor propavaduite de ei. Ajutoarele pentru saraci sunt praf in ochii simplilor credinciosi, praf care incearca sa mascheze o afacere infloritoare, generic intitulata ,biserica'. :(

Link to comment
Share on other sites

Totusi..a da paine la oameni nu inseamna a face "pact cu diavolul" ;). Iar daca a fost inspirat sa isi ia o sotie "descurcareata", cu ce e vinovat?? La fel si cazul multor altora care au sotii cu afaceri. Interesant este ca obisnuim sa bagam in aceeasi oala pe toti. Asa cum am mai mentionat, evit sa pun "calificativul" pe Biserica, in general. Si cu siguranta sunt atatia preoti de buna credinta si cu "rezultate" in pastoratie, care nu merita sa fie bagati in troaca de care vorbiti.

Link to comment
Share on other sites

,,Paine''- la ora asta mici si bere- dau si alti descurcareti, care, la fel, motiveaza gestul ca fiind unul nobil si dezinteresat, dar nu justifica provenienta fondurilor, cheltuite pentru atingerea scopului real, pragmatic, lumesc - atragerea de votanti- iar in cazul topicului, atragerea de prozeliti.

De ce e nevoie de ajutoare materiale de la - sau prin - intermediul bisericii? Biserica, din cate stiu, se ocupa de dezvoltarea legaturii dintre oameni si divinitate, legatura care nu are sau nu ar trebui sa aiba, conotatii materialiste.

Cum este condus catre mantuire saracul care primeste ajutoare materiale de la biserica? Este poate mai bine pentru saraci - sau mai putin ,,descurcareti''- sa moara de foame, poate asa vor fi mai repede si mai aproape de divinitate.

De ce biserica nu considera suficiente rugaciunile catre divinitate pentru sufletele saracilor? Sa lase ajutorarea materiala a oamenilor in seama organizatiilor specializate...

Totusi..a da paine la oameni nu inseamna a face "pact cu diavolul" ;). Iar daca a fost inspirat sa isi ia o sotie "descurcareata", cu ce e vinovat?? La fel si cazul multor altora care au sotii cu afaceri. Interesant este ca obisnuim sa bagam in aceeasi oala pe toti. Asa cum am mai mentionat, evit sa pun "calificativul" pe Biserica, in general. Si cu siguranta sunt atatia preoti de buna credinta si cu "rezultate" in pastoratie, care nu merita sa fie bagati in troaca de care vorbiti.

Nu cunosc persoanele sau cazul cu brutaria, dar mi s-ar parea normal la asa persoane credincioase sa doneze tot profitul, pentru a nu cadea in pacatul lacomiei si egoismului. :cry:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.