Jump to content

CERTIFIC BILANT CONTABIL - Braila , Galati


Dan_Br
 Share

Recommended Posts

Cautati un expert contabil sau un contabil autorizat care sa ofere servicii de calitate la preturi fara concurenta? Ati ajuns unde trebuie!

Asistenta si consultanta privind lansarea unei afaceri

•Consultanta privind actele necesare inregistrarii unei societati;

•Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala in vederea stabilirii formei juridice a societatii, a optiunilor privind plata obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit etc.);

•Intocmirea dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului;

•Indeplinirea tuturor procedurilor necesare in vederea inregistrarii societatii comerciale, incepand cu rezervarea denumirii societatii pana la eliberarea certificatului de inregistrare fiscala.

Contabilitate primara, financiara si de gestiune - Servicii de contabilitate

1) contabilitate primara

•Intocmirea registrului de casa, a jurnalelor de cumparari-vanzari etc.;

•Operarea notelor de intrare-receptie;

•Inregistrarea bonurilor de consum etc.

2) contabilitate financiara si de gestiune

•Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare;

•Intocmirea registrului jurnal si a balantei lunare de verificare;

•Calcularea obligatiilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru plata acestora;

•Intocmirea decontului de TVA;

•Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele;

•Intocmirea si depunerea bilantului contabil;

•Analiza rapoartelor contabile;

•Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere, conform legislatiei in vigoare.

Consultanta financiar-fiscala

•Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

•Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;

•Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;

•Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

•Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc.;

•Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;

•Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.;

•Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;

•Informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale;

•Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export;

•Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;

•Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

Servicii de salarizare si personal

•Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;

•Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat;

•Intocmirea si inregistrarea statelor de plata la Inspectoratul Teritorial de Munca;

•Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara, casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj, ITM etc.;

•Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Servicii juridice

•Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii.

•Modificarea actului constitutiv al societatii;

•Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;

•Majorarea sau reducerea capitalului social;

•Excluderea sau retragerea partilor sociale;

•Cesiunea partilor sociale;

•Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;

•Intreruperea temporara a activitatii;

•Fuziunea, divizarea, dizolvarea societatii;

•Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale ITM;

•Sustinerea societatii in instanta, in cazul unor litigii de natura financiar-contabila si/sau fiscala (prin avocati colaboratori);

•Recuperari creante - mai intai, pe cale amiabila; daca, in urma demersurilor noastre nu se obtine stingerea creantelor, va vom indruma spre procedura judiciara, in masura in care aceasta solutie este viabila.

Servicii de evaluare, audit si cenzorat

•Analiza rapoartelor contabile;

•Analiza fluxului financiar;

•Analiza datoriilor si creantelor;

•Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;

•Evaluarea patrimoniului societatii;

•Audit intern, verificarea si certificarea bilantului contabil;

•Verificarea respectarii dispozitiilor legale in calcularea si varsarea obligatiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare);

•Activitate de cenzorat;

•Efectuarea de expertize contabile la cerere, in conditiile prevazute de lege.

Alte servicii

•Consultanta si asistenta in instalarea sistemului informatic specific activitatii firmei;

•Obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare.

Aveti intrebari sau nelamuriri? Nu ezitati sa ma contactati pentru detalii suplimentare, la telefonul: 0766-21.41.61 sau 0732-804.626 (BRAILA)

website: http://contabilbraila.webnode.com

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.