Jump to content

Romania Dacia Casa Noastra


Recommended Posts

ROMANIA DACIA CASA NOASTRA

Numele meu este Octavian-Eugeniu Manu. Am 30 de ani, sunt absolvent de filosofie-sociologie şi, actualmente, lucrez ca ziarist în Constanţa. De un şi două luni am devenit implicat social prin blogul meu, România-Dacia Casa Noastră (RDCN). Acum ceva timp am înfiinţat şi Frontul de Eliberare al Daciei (RDCN), pentru a strânge laolaltă oameni cărora le pasă de patria lor. Obiectivele frontului sunt următoarele:

a) cercetarea şi promovarea adevăratei istorii şi culturi româneşti;

b) respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului;

c) promovarea valorilor individuale şi sprijinirea lor în vederea implicării şi afirmării lor în viaţa social politică;

d) respectarea şi apărarea suveranitatii naţionale, a independenţei şi unităţii statului şi a integrităţii teritoriului;

e) promovarea interesului naţional;

f) încurajarea controlului de către societatea civilă a principalelor instituţii ale statului;

g) renaşterea satului românesc;

h) implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieţii politice româneşti, în scopul formării unei noi elite politice;

i) educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora pentru a participa la viaţa publică, în toate structurile societăţii civile;

j) promovarea măsurilor juridice, instituţionale şi materiale necesare consolidării statului de drept;

k) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor supreme ale poporului român, în spiritul valorilor morale tradiţionale;

l) promovarea sub orice formă a culturii adevărate vechi şi noi.

Acum este momentul pentru activarea punctelor c, f, h şi i din statutul frontului, pentru că altfel celelalte obiective vor rămâne doar o frumoasă intenţie. Este momentul pentru activarea persoanelor care vor să se implice. Apatia este problema ţării noastre, ne spun străinii. Oamenii sunt sătui de clasa politică, dar nu fac nimic pentru a o înlocui cu ceva nou, spunea un studiu britanic. Oamenii sunt apatici pentru că-şi spun că nu au cum să schimbe ceva de unii singuri. Şi nici uniţi nu îşi dau prea multe şanse. Speranţa unei vieţi mai bune este aşteptată mereu de la alţii, care au înşelat aşteptările poporului până acum. Atât timp cât clasa politică este impusă de afară, pentru a stoarce ţara asta de toate resursele pe care le mai are şi a ne transforma în sclavii imperiului european, care se va transforma în unul global, România, vechea Dacie, nu are nicio şansă, iar voi, cei care citiţi aceste rânduri, nu aveţi niciun viitor. De pământul stropit cu sânge de strămoşii voştri vor profita foarte puţini, majoritatea străini de ţara asta şi de interesele ei. Pentru ţara asta trebuie să luptăm, iar momentul a venit, trebuie să luptăm pentru viitorul nostru. Atât timp cât trăim avem datoria de a apăra ţara asta, indiferent de şansele pe care un astfel de efort le are. Lumea se împarte în două categorii, din punctul meu de vedere: actorii şi spectatorii. Invit prima categorie să vină alături de mine şi de Frontul de Eliberare al Daciei (RDCN) pentru a propaga platforma mişcării şi a aduna alături de noi câţi mai mulţi concetăţeni.

RDCN invocă articolele 20 şi 21 din Declaraţia Drepturilor Omului – orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire si de asociere paşnică; orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi, pentru a acţiona în scopul realizării următoarelor puncte din aceeaşi declaraţie: articolul 4 – nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute; sclavagismul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor;

23,1 – orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului;

23,3 – orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială;

25,1 – orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurari independente de voinţa sa;

25, 2 – mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie că sunt născuţi în cadrul unei căsătorii sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi protecţie socială;

26,1 – orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie sa fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învaţământul elementar şi general. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior trebuie să fie, de asemenea, egal, accesibil tuturor, pe bază de merit.

Drepturile care sunt garantate din Declaraţia Drepturilor Omului pot fi realizate într-o ţară a cărei economie funcţionează. Pentru aceasta, noi considerăm că agricultura românească trebuie să fie un domeniu prioritar. Aceasta va beneficia de subvenţii echivalente cu cele din alte state UE şi de protecţie în faţa concurenţei neloiale reprezentată de importurile extracomunitare şi de finaţarea de care beneficiază fermierii din UE. Va fi eliminat TVA-ul la produsele alimentare. Va fi încurajată eliminarea intermediarilor prin facilitarea creării de asociaţii care să aibă propriile puncte de desfacere, iar micii producători neasociaţi vor avea, de asemenea, posibilitatea de a vinde produsele în puncte de desfacere organizate. Statul va înfiinţa depozite care vor stoca gratuit recoltele. Statul va înfiinţa o bancă unde oamenii vor putea lua şi credite agricole, cu dobânzi mici, care să poată fi returnate, fără a transforma cetăţenii în sclavi. Politica de acordare gratuită de terenuri pentru tineri în sate va fi încurajată şi simplificată. Tineri care, de asemenea, vor beneficia de condiţii speciale de creditare pentru a-şi construi case sau a le achiziţiona. Realizarea unei infrastructuri care să asigure deplasarea către oraşele adiacente va stimula şi dezvoltarea turismului, care poate deveni o ramură importantă a economiei, pe lângă trezirea la viaţă a satului românesc. Turismul va fi stimulat şi prin punerea în valoare a obiectivelor istorice de importanţă naţională, având ca punct central capitala Daciei, Sarmizegetusa Regia, care, împreună cu celelalte cetăţi dacice şi nu numai din ţară, va fi dezgropată integral, restaurată şi va beneficia de măsuri speciale de protecţie

Fiscalitatea şi birocraţia vor fi reduse. Firmele vor beneficia de taxe mai mici pentru primii trei ani de la înfiinţare. Evaziunea şi contrabanda vor fi combătute prin formarea de instituţii de control bine finanţate, care să supravegheze activitatea economică.

Resursele naturale vor fi naţionalizate, iar doar cetăţenii români vor avea dreptul de a deţine teren.

Aceste măsuri, împreună cu altele pe aceeaşi linie de sprijinire a economiei autothone, vor permite acordarea unor salarii decente în sistemul bugetar, sănătatea şi învăţământul fiind considerate domenii de interes naţional. De asemenea, tot ele ne vor scoate de sub jugul finanţării externe, care ne impune direcţia de guvernare a ţării.

Tot legat de interesul naţional, acţionând conform principiului “o ţară se întinde până unde se întinde poporul ei”, cetăţenii de etnie română vor fi stimulaţi să se mute în Transilvania, mai ales în acele localităţi unde românii sunt minoritari. Ei vor beneficia de locuinţe gratuite, de facilităţi la angajare şi de facilităţi pentru înfiinţarea de afaceri în zonele respective. În plus, toate organizaţiile care militează împotriva României, ca stat unitar, vor fi scoase în afara legii, începând cu UDMR.

Vorbitorii de limbă română sau dialecte ale acesteia din statele vecine vor beneficia de sprijinul statului român pentru păstararea identităţii lor etnice. Minorităţile naţionale din România vor beneficia de aceleaşi drepturi pe care le au şi vorbitorii de limbă română sau dialecte ale acesteia în ţările vecine, Serbia, Ungaria, Grecia, Ucraina, Bulgaria, Rusia. De asemenea, vorbitorii de limbă română sau dialecte ale acesteia din ţările menţionate mai sus vor primi cetăţenie română la cerere, în regim de urgenţă.

Statul român nu va mai recunoaşte independenţa Republicii Moldova, denunţând pactul criminal Ribbentrop-Molotov. Republica Moldova este parte a României.

Cei care vor împlinirea celor schiţate mai sus, parte a unui program mai complex, care va deveni mai bine conturat pe parcurs, membri ai frontului, dar şi cei care nu fac parte încă din el, sunt rugaţi să mă contacteze pe adresa de mail pelasgic2009@yahoo.com. Împreună vom creea o reţea de bloguri care să promoveze obiectivele mişcării noastre şi va acţiona ca o revistă online a organizaţiei, o publicaţie cu mai multe pagini. De asemenea, cei care vin acum lângă noi, vor face parte din conducerea RDCN. Dreptul la liberă asociere ne garantează crearea de filiale, la nivel neoficial, în judeţele ţării şi în afara ei. Modalităţile de dialog şi întâlnire le vom stabili de comun acord, împreună cu voi.

Persoane contact zona Galati: irina5popa@yahoo.com ; sorin_anastasiu@yahoo.com

Nu toţi dacii au murit la Sarmizegetusa

România, un petic de pământ la răscruce de drumuri ape şi continente a fost din totdeauna binecuvântarea şi blestemul unui popor hărţuit neîncetat. Au început triburile migratoare, au continuat imperii: roman, otoman, austro-ungar fascist şi rus cu armele. Atunci duşmanul era faţă în faţă cu noi, acum însă asistăm la o perversă metodă psihologică de distrugere a valorilor morale ale românilor. Noua generaţie nu mai cunoaşte istoria (care a ajuns în opinia tinerilor un pachet de informaţi nefolositoare înjositoare, însemnele şi valorile ce caracterizează poporul din care face parte au ajuns nişte subiecte de glumă fără însemnătate ba mai mult tinerii au ajuns să se închine simbolurilor altor ţări (număraţi în jur numărul drapelelor American şi român, edificator).

Preocupările intelectuale au fost înlocuite cu dorinţa de a face avere mai mult decât poate cheltui un om două vieţi.

Din păcate această generaţie reprezintă viitorul poporului român. Din fericire există şi luptători care salvează un neam, luptându-se cu morile de vânt, dar care vor reuşi în final să provoace o furtună care să cureţe poporul român de negura care îl apasă.

Inspiraţi de aceşti bravi luptători a luat naştere o mică morişcă: grupul Sarmizegetusa, o mână de tineri patrioţi plini de energie şi avânt. Pentru un popor şi dezvoltarea lui se pot face nenumărate lucruri. La noi patriotismul se materializează în dacism. Prin studiul istoriei vechi a României nu ne îngropăm în trecut cum uneori am fost acuzaţi ci doar învăţăm de la strămoşii noştri adevărata dragoste de patrie, adevăratele valori ale vieţii, cum arată modelul unui om complex care nu renunţă la luptă decât atunci când i se otrăveşte ultima picătură de apă. Însuşindu-ne aceste valori putem înfrunta fără frică viaţa şi privim cu obiectivitate şi optimism. Pe de alta parte dacii au fost un popor la care totul este demn de admirat.

Ca mulţi altii din ziua de azi activăm şi ne promovăm ideile prin internet, mediu virtual care ne place, ne pricepem să îl folosim şi care ne oferă instrumentele necesare atingerii subiectivelor noastre.

O participare a grupului care frapează la prima vedere este folosirea de porecle dacice. Nu este o copilărie ci are trei motivaţii obiective: în primul rând cine are cunoştinţe despre internet ştie că oriunde ai nevoie de o poreclă şi de o parolă, în al doilea rând neavând în minte chipul partenerilor de discuţie (membrii nu se cunosc personal decât cu mici excepţii), e mult mai uşor să asociezi o persoană, cu un nume cunoscut (dacic) decât cu unul care îl auzi prima oară (unele chiar complicate) şi în al treilea rând ne place să credem că în acest fel aducem un omagiu strămoşilor noştri.

O altă particularite a grupului este canalul IRC personalizat #sarmizegetusa. Pentru necunoscători acest mediu ne oferă posibilitatea de a purta discuţii în direct de-a lungul întregii lumi. Acest program reduce timpul de lucru şi ne oferă posibilitatea de a purta discuţii cu persoane care nu fac parte în grup şi sunt interesate de subiectele noastre de discuţie. În afară de această metodă care cere un anumit grad de sincronizare, greu de realizat având în vedere distantele dintre membri, mai deţinem şi o adresă email: sarmizegetusa@yahoogroups.com (pentru cei nefamiliarizaţi cu termenul o căsuţă poştală electronică). Această facilitate a internetului are aceeaşi utilitate ca şi mIRC-ul dar cere o rigiditate temporală mai mică.

Principala caracteristică a grupului este însă pagina web ,adresa ei este www:dacia.nemuritoare.go.ro . În primul rând mulţi membri au pagini personale în care îşi exprimă părerea, teoriile şi sentimentele despre strămoşii noştri. În principiu fiecare membru se axează pe o anumită ramură a cercetării istoriei dacilor. Membrii fondatori, datorită vechimii lor în grup au pagini bine structurate şi puse la punct. Ceilalţi membrii au pagini în care prezintă succint teoriile lor sau îşi elogiază în cuvinte simple şi frumoase strămoşii. În al doilea rând grupul are o pagină comună care conţine informaţii despre grup şi cel mai important, o bază de date cu informaţii, despre daci. Această bază de date reprezintă materiale ce pot fi uşor accesate, o bibliotecă virtuală care va aduna maximum de informaţii despre geto-daci cu o structură simplă de amploare. Aceste informaţii cuprind izvoare vechi, cărţi ale autorilor contemporani, articole din mass-media, poezii, imagini, toate cu tematică dacică. Documentele sunt prezentate în forma lor brută fără intervenţia noastră în circuitul informaţional al documentelor. Ne-am propus acest lucru pentru a oferi ocazia celor care le citesc sa-şi formeze o părere obiectivă despre strămoşii noştri, nealterată de noi şi cine ştie vreo persoană care le citeşte va intui rezolvarea corectă la măcar una din problemele controversate ce umbresc istoria veche a României.

Subiect postat de: sorin_anastasiu

Edited by Anastasiu Sorin
Link to comment
Share on other sites

Obiectivele frontului sunt următoarele:

a) cercetarea şi promovarea adevăratei istorii şi culturi româneşti;

In care scoli?

b) respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului;

Poate in alta tara, sau, daca Romania va fi cumparata de Germania, tara careia ii suntem datori vanduti.

c) promovarea valorilor individuale şi sprijinirea lor în vederea implicării şi afirmării lor în viaţa social politică;

Idem ca la punctul b

d) respectarea şi apărarea suveranitatii naţionale, a independenţei şi unităţii statului şi a integrităţii teritoriului;

Cu cine? Cu astia de acum, sau cu cei de dupa astia (adica, tot de-ai lor ;) )

e) promovarea interesului naţional;

Sau cum se intampla din 1990...promovarea intereselor proprii

f) încurajarea controlului de către societatea civilă a principalelor instituţii ale statului;

Poate in alta viata, atat timp cat tot ce misca in Romanica e sub o culoare politica (portocalie sau rosie :)) )

g) renaşterea satului românesc;

Din cenusa, ca pasarea Phoenix, sau din sangele eroilor revolutiei? Ca din datoriile externe...slabe sanse...

h) implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieţii politice româneşti, în scopul formării unei noi elite politice;

Care tineri? Aia de pleaca in Spania, Italia sau IN LUMEA INTREAGA pentru ca in Romanica sunt prea tineri si ne-experimentati sa munceasca undeva???

i) educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora pentru a participa la viaţa publică, în toate structurile societăţii civile;

Idem ca la a, cu precizarea ca cetatenii mai in varsta sunt deja prea ghiftuiti de viata asta si de o re-educare nu mai este vorba...

j) promovarea măsurilor juridice, instituţionale şi materiale necesare consolidării statului de drept;

Poi da, daca mai demitem ministri ai justitiei care vor sa revolutioneze sistemul judiciar in asa fel incat si capusele de pe scaunele Guvernului, Senatului si Parlamentului sa fie varati la inchisoare...Sau avem sanse mai mari cu toate pupezele si cu toti retarzii care se inscriu la facultati de drept doar pentru ca e la moda sau nu au alta sansa sa faca o alta facultate deoarece sunt prea prosti pentru tabla inmultirii si gramatica limbii romane?

k) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor supreme ale poporului român, în spiritul valorilor morale tradiţionale;

Care valori, care respect, ce sa aparam, ce sa promovam???

l) promovarea sub orice formă a culturii adevărate vechi şi noi.

Poi se promoveaza...dar in alte tari, cu un alt pret fata de pretul cu care se vinde la noi, un pret mult prea mare pentru Romanica. Intre timp, citim Coelho, ascultam Dr. Dre si Eminem, sa nu mai zic de Salam, Guta, Minune, Necaz, Nimeni Altu' si Nostradamus...sau era Nosferatu???

Acum este momentul pentru activarea punctelor c, f, h şi i din statutul frontului, pentru că altfel celelalte obiective vor rămâne doar o frumoasă intenţie. Este momentul pentru activarea persoanelor care vor să se implice.

Aveti cumva vreun buton secret? Unu' d-ala de apesi pe el si zici: "Activez"?

Apatia este problema ţării noastre, ne spun străinii.

Si tiganii sunt o problema, ne-au spus-o de multe ori. Noi avem mai multe probleme, nu apatia este aia mare.

Oamenii sunt sătui de clasa politică, dar nu fac nimic pentru a o înlocui cu ceva nou, spunea un studiu britanic. Oamenii sunt apatici pentru că-şi spun că nu au cum să schimbe ceva de unii singuri. Şi nici uniţi nu îşi dau prea multe şanse. Speranţa unei vieţi mai bune este aşteptată mereu de la alţii, care au înşelat aşteptările poporului până acum.

Atat timp cat strigam HUO si MUO pana cand vin guvernantii sa arunce 1 kg de zahar la o familie, nu cred ca o sa facem ceva. Iar o revolutie... :))=)) =)) deja rad cu lacrimi. O ducem prea bine!!!

Atât timp cât clasa politică este impusă de afară, pentru a stoarce ţara asta de toate resursele pe care le mai are şi a ne transforma în sclavii imperiului european, care se va transforma în unul global, România, vechea Dacie, nu are nicio şansă, iar voi, cei care citiţi aceste rânduri, nu aveţi niciun viitor.

Aici, vreau sa te contrazic. Daca eram condusi din afara, o duceam MUUUUULT mai bine :))

De pământul stropit cu sânge de strămoşii voştri vor profita foarte puţini, majoritatea străini de ţara asta şi de interesele ei. Pentru ţara asta trebuie să luptăm, iar momentul a venit, trebuie să luptăm pentru viitorul nostru. Atât timp cât trăim avem datoria de a apăra ţara asta, indiferent de şansele pe care un astfel de efort le are.

Cunosc pe cineva, care la juramant, in armata, la faza cu JUR SA-MI APAR TARA!!!, a zis: "Care tara???" Luptam pentru viitorul nostru, cum sa nu luptam? Civilii, recte...noi, luptam pentru viitorul nostru dar pe alte meleaguri. Militarii, prin Irak, Iran, Afganistan...

Lumea se împarte în două categorii, din punctul meu de vedere: actorii şi spectatorii. Invit prima categorie să vină alături de mine şi de Frontul de Eliberare al Daciei (RDCN) pentru a propaga platforma mişcării şi a aduna alături de noi câţi mai mulţi concetăţeni.

Cat ma costa o invitatie?

RDCN invocă articolele 20 şi 21 din Declaraţia Drepturilor Omului – orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire si de asociere paşnică; orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi, pentru a acţiona în scopul realizării următoarelor puncte din aceeaşi declaraţie: articolul 4 – nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute; sclavagismul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor;

23,1 – orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului;

23,3 – orice om care munceşte are dreptul la o retribuire echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială;

Sa le spui asta angajatorilor, patronilor...

25,1 – orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurari independente de voinţa sa;

25, 2 – mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie că sunt născuţi în cadrul unei căsătorii sau în afara acesteia, se bucură de aceeaşi protecţie socială;

26,1 – orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie sa fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învaţământul elementar şi general. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior trebuie să fie, de asemenea, egal, accesibil tuturor, pe bază de merit.

Sa le spui asta parlamentarilor, guvernantilor, ministrilor... m-am repetat???

Drepturile care sunt garantate din Declaraţia Drepturilor Omului pot fi realizate într-o ţară a cărei economie funcţionează. Pentru aceasta, noi considerăm că agricultura românească trebuie să fie un domeniu prioritar. Aceasta va beneficia de subvenţii echivalente cu cele din alte state UE şi de protecţie în faţa concurenţei neloiale reprezentată de importurile extracomunitare şi de finaţarea de care beneficiază fermierii din UE. Va fi eliminat TVA-ul la produsele alimentare. Va fi încurajată eliminarea intermediarilor prin facilitarea creării de asociaţii care să aibă propriile puncte de desfacere, iar micii producători neasociaţi vor avea, de asemenea, posibilitatea de a vinde produsele în puncte de desfacere organizate. Statul va înfiinţa depozite care vor stoca gratuit recoltele. Statul va înfiinţa o bancă unde oamenii vor putea lua şi credite agricole, cu dobânzi mici, care să poată fi returnate, fără a transforma cetăţenii în sclavi. Politica de acordare gratuită de terenuri pentru tineri în sate va fi încurajată şi simplificată. Tineri care, de asemenea, vor beneficia de condiţii speciale de creditare pentru a-şi construi case sau a le achiziţiona. Realizarea unei infrastructuri care să asigure deplasarea către oraşele adiacente va stimula şi dezvoltarea turismului, care poate deveni o ramură importantă a economiei, pe lângă trezirea la viaţă a satului românesc. Turismul va fi stimulat şi prin punerea în valoare a obiectivelor istorice de importanţă naţională, având ca punct central capitala Daciei, Sarmizegetusa Regia, care, împreună cu celelalte cetăţi dacice şi nu numai din ţară, va fi dezgropată integral, restaurată şi va beneficia de măsuri speciale de protecţie

Fiscalitatea şi birocraţia vor fi reduse. Firmele vor beneficia de taxe mai mici pentru primii trei ani de la înfiinţare. Evaziunea şi contrabanda vor fi combătute prin formarea de instituţii de control bine finanţate, care să supravegheze activitatea economică.

Resursele naturale vor fi naţionalizate, iar doar cetăţenii români vor avea dreptul de a deţine teren.

Aceste măsuri, împreună cu altele pe aceeaşi linie de sprijinire a economiei autothone, vor permite acordarea unor salarii decente în sistemul bugetar, sănătatea şi învăţământul fiind considerate domenii de interes naţional. De asemenea, tot ele ne vor scoate de sub jugul finanţării externe, care ne impune direcţia de guvernare a ţării.

Tot legat de interesul naţional, acţionând conform principiului “o ţară se întinde până unde se întinde poporul ei”, cetăţenii de etnie română vor fi stimulaţi să se mute în Transilvania, mai ales în acele localităţi unde românii sunt minoritari. Ei vor beneficia de locuinţe gratuite, de facilităţi la angajare şi de facilităţi pentru înfiinţarea de afaceri în zonele respective. În plus, toate organizaţiile care militează împotriva României, ca stat unitar, vor fi scoase în afara legii, începând cu UDMR.

Vorbitorii de limbă română sau dialecte ale acesteia din statele vecine vor beneficia de sprijinul statului român pentru păstararea identităţii lor etnice. Minorităţile naţionale din România vor beneficia de aceleaşi drepturi pe care le au şi vorbitorii de limbă română sau dialecte ale acesteia în ţările vecine, Serbia, Ungaria, Grecia, Ucraina, Bulgaria, Rusia. De asemenea, vorbitorii de limbă română sau dialecte ale acesteia din ţările menţionate mai sus vor primi cetăţenie română la cerere, în regim de urgenţă.

Statul român nu va mai recunoaşte independenţa Republicii Moldova, denunţând pactul criminal Ribbentrop-Molotov. Republica Moldova este parte a României.

Cei care vor împlinirea celor schiţate mai sus, parte a unui program mai complex, care va deveni mai bine conturat pe parcurs, membri ai frontului, dar şi cei care nu fac parte încă din el, sunt rugaţi să mă contacteze pe adresa de mail pelasgic2009@yahoo.com. Împreună vom creea o reţea de bloguri care să promoveze obiectivele mişcării noastre şi va acţiona ca o revistă online a organizaţiei, o publicaţie cu mai multe pagini. De asemenea, cei care vin acum lângă noi, vor face parte din conducerea RDCN. Dreptul la liberă asociere ne garantează crearea de filiale, la nivel neoficial, în judeţele ţării şi în afara ei. Modalităţile de dialog şi întâlnire le vom stabili de comun acord, împreună cu voi.

Persoane contact zona Galati: irina5popa@yahoo.com ; sorin_anastasiu@yahoo.com

Nu toţi dacii au murit la Sarmizegetusa

România, un petic de pământ la răscruce de drumuri ape şi continente a fost din totdeauna binecuvântarea şi blestemul unui popor hărţuit neîncetat. Au început triburile migratoare, au continuat imperii: roman, otoman, austro-ungar fascist şi rus cu armele. Atunci duşmanul era faţă în faţă cu noi, acum însă asistăm la o perversă metodă psihologică de distrugere a valorilor morale ale românilor. Noua generaţie nu mai cunoaşte istoria (care a ajuns în opinia tinerilor un pachet de informaţi nefolositoare înjositoare, însemnele şi valorile ce caracterizează poporul din care face parte au ajuns nişte subiecte de glumă fără însemnătate ba mai mult tinerii au ajuns să se închine simbolurilor altor ţări (număraţi în jur numărul drapelelor American şi român, edificator).

Preocupările intelectuale au fost înlocuite cu dorinţa de a face avere mai mult decât poate cheltui un om două vieţi.

Din păcate această generaţie reprezintă viitorul poporului român. Din fericire există şi luptători care salvează un neam, luptându-se cu morile de vânt, dar care vor reuşi în final să provoace o furtună care să cureţe poporul român de negura care îl apasă.

Inspiraţi de aceşti bravi luptători a luat naştere o mică morişcă: grupul Sarmizegetusa, o mână de tineri patrioţi plini de energie şi avânt. Pentru un popor şi dezvoltarea lui se pot face nenumărate lucruri. La noi patriotismul se materializează în dacism. Prin studiul istoriei vechi a României nu ne îngropăm în trecut cum uneori am fost acuzaţi ci doar învăţăm de la strămoşii noştri adevărata dragoste de patrie, adevăratele valori ale vieţii, cum arată modelul unui om complex care nu renunţă la luptă decât atunci când i se otrăveşte ultima picătură de apă. Însuşindu-ne aceste valori putem înfrunta fără frică viaţa şi privim cu obiectivitate şi optimism. Pe de alta parte dacii au fost un popor la care totul este demn de admirat.

Ca mulţi altii din ziua de azi activăm şi ne promovăm ideile prin internet, mediu virtual care ne place, ne pricepem să îl folosim şi care ne oferă instrumentele necesare atingerii subiectivelor noastre.

O participare a grupului care frapează la prima vedere este folosirea de porecle dacice. Nu este o copilărie ci are trei motivaţii obiective: în primul rând cine are cunoştinţe despre internet ştie că oriunde ai nevoie de o poreclă şi de o parolă, în al doilea rând neavând în minte chipul partenerilor de discuţie (membrii nu se cunosc personal decât cu mici excepţii), e mult mai uşor să asociezi o persoană, cu un nume cunoscut (dacic) decât cu unul care îl auzi prima oară (unele chiar complicate) şi în al treilea rând ne place să credem că în acest fel aducem un omagiu strămoşilor noştri.

O altă particularite a grupului este canalul IRC personalizat #sarmizegetusa. Pentru necunoscători acest mediu ne oferă posibilitatea de a purta discuţii în direct de-a lungul întregii lumi. Acest program reduce timpul de lucru şi ne oferă posibilitatea de a purta discuţii cu persoane care nu fac parte în grup şi sunt interesate de subiectele noastre de discuţie. În afară de această metodă care cere un anumit grad de sincronizare, greu de realizat având în vedere distantele dintre membri, mai deţinem şi o adresă email: sarmizegetusa@yahoogroups.com (pentru cei nefamiliarizaţi cu termenul o căsuţă poştală electronică). Această facilitate a internetului are aceeaşi utilitate ca şi mIRC-ul dar cere o rigiditate temporală mai mică.

Principala caracteristică a grupului este însă pagina web ,adresa ei este www:dacia.nemuritoare.go.ro . În primul rând mulţi membri au pagini personale în care îşi exprimă părerea, teoriile şi sentimentele despre strămoşii noştri. În principiu fiecare membru se axează pe o anumită ramură a cercetării istoriei dacilor. Membrii fondatori, datorită vechimii lor în grup au pagini bine structurate şi puse la punct. Ceilalţi membrii au pagini în care prezintă succint teoriile lor sau îşi elogiază în cuvinte simple şi frumoase strămoşii. În al doilea rând grupul are o pagină comună care conţine informaţii despre grup şi cel mai important, o bază de date cu informaţii, despre daci. Această bază de date reprezintă materiale ce pot fi uşor accesate, o bibliotecă virtuală care va aduna maximum de informaţii despre geto-daci cu o structură simplă de amploare. Aceste informaţii cuprind izvoare vechi, cărţi ale autorilor contemporani, articole din mass-media, poezii, imagini, toate cu tematică dacică. Documentele sunt prezentate în forma lor brută fără intervenţia noastră în circuitul informaţional al documentelor. Ne-am propus acest lucru pentru a oferi ocazia celor care le citesc sa-şi formeze o părere obiectivă despre strămoşii noştri, nealterată de noi şi cine ştie vreo persoană care le citeşte va intui rezolvarea corectă la măcar una din problemele controversate ce umbresc istoria veche a României.

Subiect postat de: sorin_anastasiu

O sa revin cu comentarii ;)

Edited by AdiTZA
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.