Jump to content

Actele necesare reînscrierii copilul la şcoală


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Actele necesare reînscrierii copilul la şcoală

Tot mai mulţi părinţi care şi-au pierdut slujbele din străinătate îşi readuc copiii în sistemul de învăţământ românesc. Reînscrierea nu este foarte greoaie şi permite înscrierea elevului imediat, până la o decizie dată de Ministerul Educaţiei.

Paşii reînscrierii

În primul rând, solicitanţii trebuie să vină la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (strada Portului nr. 57 bis) cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru echivalarea studiilor din străinătate. Trebuie o cerere adresată inspectorului şcolar general, prin care se solicită echivalarea studiilor (cererea tip se găseşte la secretariatul ISJ), o altă cerere (aprobată deja de directorul şcolii la care se solicită înscrierea) şi o situaţie şcolară anterioară plecării în străinătate (unde este cazul), în original. De asemenea, este nevoie de o copie a certificatului care să ateste susţinerea a Testului naţional de cunoştinţe (dacă este cazul).

Solicitanţii trebuie să ataşeze la dosar şi situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute. Aceste documente trebuie aduse atât în original cât şi în copie, dar şi o traducere legalizată în original, cu excepţia celor redactate în engleză, franceză, italiană şi spaniolă. Trebuie şi o copie după paşaport (paginile 1, 2, 3 şi 4), o copie după actul de identitate (CI sau certificat de naştere), dar şi dovada achitării taxei de 10 lei la casieria ISJ.

„Elevii care au studiat în străinătate şi care se întorc la şcoală în România, pot audia cursurile, în clasa solicitată, fără să fie înscrişi în catalog, până la eliberarea de către Ministerul Educaţiei a adresei de echivalare", spune inspectorul şcolar general Doru Resmeriţă.

Actele necesare reînscrierii

- Cerere tip către Inspectoratul Şcolar Judeţean;

- Cerere tip către conduecerea şcoalii unde se doreşte înscrierea;

- Situaţia şcolară din străinătate (foaie matricolă);

- Copie paşaport;

- Copie CI sau certificat naştere;

- Dovada achitării taxei.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.