Jump to content

Universitatea "Dunărea de Jos", un simbol arhitectural al oraşului


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Universitatea "Dunărea de Jos", un simbol arhitectural al oraşului

Monumentala clădire care adăposteşte Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi impresionează în continuare, deşi are aproape 100 de ani vechime.

Actul de naştere al monumentalei clădiri a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi a fost semnat în 12 aprilie 1912, la iniţiativa ministrului de justiţie GM Cantacuzino, membru al guvernului prezidat de Titu Maiorescu. Iniţial, clădirea a avut o cu totul altă destinaţie, respectiv aceea de Palat de Justiţie, care îngloba Curtea de Apel, Tribunalul şi Curtea de Juraţi.

Contractul a fost atribuit arhitectilor Grigore Cerchez si Anton Vârnav, iar lucrările au început în anul 1912, dar au fost întrerupte în toamna anului 1914, din cauza izbucnirii primului război mondial.

Construcţia, ridicată pe locul unde a fost "Hotelul de Moldavia" (dărâmat în primăvara anului 1895), trebuia terminată la 1 decembrie 1920, dar lucrările au durat până în 1923.

Conform monografiei "Galaţii", scrisă de Gheorghe Munteanu-Bârlad în 1927, pe strada Domnească de aflau în sedii separate Palatul Justiţiei (în actualul sediu al Universităţii), Curtea de Apel (în actualul sediu al Regionalei CFR) şi Tribunalul (într-o clădire alăturată Palatului Administrativ).

în 1950, clădirea a fost preluată de Univeristatea de stat din Galaţi, care fusese înfiinţată în urmă cu doi ani, iniţial ca facultate de îmbunătăţiri funciare - prima din ţară cu acest profil! . în anii 1951, 1955 și 1959 s-au creat noi facultăți constituite în Institutele Agronomic, Politehnic și Pedagogic.

Galațiul a pregătit cadre inginerești pentru șase domenii de interes național - unice până în 1990 în învățământul universitar românesc: Imbunătățiri Funciare, Măsurători Terestre, Construcții și Transporturi Navale, Industrii Alimentare, Piscicultură și Tehnică Piscicolă, Frigotehnie, planurile de învățământ, cursurile și materialele de referință fiind în întregime concepute de corpul profesoral de aici.

Prin Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 105 /20.03.1974, Institutul Pedagogic și Politehnic au fost unificate în cadrul Universității din Galați, redenumită în 1991 Universitatea "Dunărea de Jos". Astăzi Universitatea "Dunărea de Jos" are 16 facultăți și pregătește studenți pentru ciclurile de studii universitare de licență, masterat și doctorat, în domenii diverse (tehnic, umanist, economic, sănătate).

Universitatea cuprinde 12 corpuri de clădiri destinate învățământului (săli de curs, amfiteatre, laboratoare, biblioteci informatizate, săli de lectură), zece cămine cu o capacitate de peste 3000 locuri, două cantine-restaurant, o bază sportivă complexă și un dispensar medical.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Povestea neştiută a sediului Universităţii

Treceţi pe lângă ea poate zilnic, fie pe jos, fie cu mijloacele de transport în comun, însă nici nu-i mai acordaţi atenţie. Este vorba despre clădirea de pe strada Domnească, numărul 47, sediul Universităţii “Dunărea de Jos”.

Câţi dintre dumneavoastră ştiu că această clădirea a avut iniţial o altă destinaţie, respectiv Palat de Justiție? Am stat de vorbă cu Marius Mitrof, consilier în cadrul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Național, care ne-a spus povestea construcţiei, care este, de altfel, şi monument istoric.

Hanul boierului Costache Ventura

“Pe locul actualei clădiri, înainte de 1859, se afla marele han al boierului Costache Ventura. Hanul cu locul dimprejur şi marea vie cuprindea vreo 486 de stânjeni pătraţi în mahalaua Vovidenia. Locul cu via se întindea din faţa Bisericii Vovidenia, până la viile lui Hagi-Stoian, astăzi zona din strada Arieşului”, ne-a spus Marius Mitrof. Hanul lui Ventura era o clădire măreaţă, cu două aripi, după moda turcească, şi avea două etaje, cu stâlpi şi balcon în faţă.

Hanul îi găzduia pe străinii cu "obraze subţiri" şi tot aici se ţineau marile serbări ale Pârcălăbiei. Costache Negri, în calitate de pârcălab de Covurlui, dorea să cumpere Hotelul "Moldavia", fostul han Ventura, pe la 1851, pentru instalarea instituţiilor administrative.

Alexandru Ioan Cuza, tot în calitate de pârcălab de Covurlui, a dat dispoziţii, pe la 1856, să se mute cancelaria Pârcălăbiei de la marginea oraşului, dinspre Vadul Ungurului, la Hotelul "Moldavia".

În loc de hotel, Palat de Justiţie

La 1 mai 1893, i se comunica Primăriei Galaţi că se pot pune la dispoziţie fondurile necesare construirii Palatului de Justiţie, de către Ministerul de Justiţie, prin Alexandru Marghiloman, ministru în guvernul prezidat de Lascăr Catargiu.

Palatul de Justiţie avea să fie construit pe locul unde a fost "Hotelul de Moldavia", dărâmat în primăvara anului 1895. Proiectul a fost reluat pe 12 aprilie 1912, când G.M. Cantacuzino, ministru de Justiţie, încheie un contract cu arhitecţii Grigore Cerchez şi Anton Vârnav ca să întocmească proiectul Palatului de Justiţie, pentru Curtea de Apel, Curtea de Juraţi şi Tribunal. Construcţia trebuia terminată la 1 decembrie 1920. Lucrările au început în anul 1912, dar au fost întrerupte în toamna anului 1914, din cauza izbucnirii Primului Război Mondial.

"Prefectura Covurlui înştiinţa Primăria comunei Galaţi, la 17 septembrie 1912, de sosirea Ministrului de Justiţie, Mihail G. Cantacuzino, la Galaţi, în data de 19 septembrie 1912, pentru a prezida ceremonia punerii pietrei fundamentale la Palatul de Justiţie. În toamna anului 1913, Palatul de Justiţie trebuia să fie terminat conform contractului, mai precis la 1 noiembrie. Primăria comunei Galaţi înştiinţa Ministrul de Justiţie, în data de 23 februarie 1922, că lucrările la Palatul de Justiţie au fost reluate în anul 1921, această clădire fiind ridicată în zidărie până aproape de acoperiş.

Lucrările au început cu mari sacrificii, astfel încât, în luna februarie a anului 1922, noul guvern cere sistarea lucrărilor. Căutându-se soluţii pentru obţinerea fondurilor necesare finalizării Palatului, în anul 1925 se organiza licitaţia pentru darea în întreprinză a unor lucrări. Licitaţia a fost câştigată de inginerul G. Margulius, care, ca un bun şi serios antreprenor, a dus la bun sfârşit executarea tuturor lucrărilor, undeva în anul 1927”, ne-a relatat Marius Mitrof.

Arhitectură impresionantă

Prin retragerea faţadei şi încadrarea acesteia cu două aripi dispuse flancant, s-a creat un spaţiu intim de piaţetă, de unde sunt puse în valoare calităţile arhitectonice ale construcţiei.

În exterior, palatul este încărcat cu forme opulente şi ferestre largi. Faţada este dominată de scara monumentală, care conduce spre o terasă deschisă cu colonete având capiteluri compozite, care sprijină trei arce trilobate alungite, specifice stilului neoromânesc, elemente care se regăsesc, în proporţii mai mici, şi la cornişă. În interior, se află sala "paşilor pierduţi", acoperită cu o boltă en berceau, cu trei luminatoare ale căror cadre sunt confecţionate din fier forjat. Bolta prezintă registre dreptunghiulare, bogat ornamentate cu stucatură. Pereţii structurali de pe laturile mici ale holului sunt trataţi ca portice interioare, cu coloane puternice din zidărie, cu golurile preluate compoziţional de la parter şi divizate pe modul de trei. Golurile de la parter sunt încheiate cu arce, iar cele divizate de la etaj cu arce gotice scunde, stilizate, sprijinite pe coloane scurte cu socluri înalte (elemente comune cu cele folosite la tratarea faţadelor). Pardoselile sunt executate din mozaic veneţian, turnat în câmpuri mici în holul central.

De la Palat de Justiţie la Universitate

În anii '50, sediul Palatului de Justiţie (actualul sediu al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi) a fost preluat de conducerea judeţeana de partid, edificiul fiind folosit ca sediu al administraţiei din acea perioadă. În anul 1948 a fost înfiinţată la Galaţi Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, prima facultate cu acest profil din ţară. În 1955 şi 1959, s-au creat noi facultăţi, constituite în Institutul Politehnic şi Institutul Pedagogic. Acestea din urmă aveau să fie unificate în anul 1974, prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 105, în cadrul Universităţii din Galaţi, moment care a necesitat şi un nou spaţiu pentru conducerea acesteia.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.