Jump to content

Galaţiul va primi bani europeni pentru proiecte de mediu


dcp100168

Recommended Posts

Galaţiul va primi bani europeni pentru proiecte de mediu

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi ne-a informat că pentru perioada 2014-2020 Programul "LIFE - mediu şi politici climatice" va avea alocate fonduri de 3,2 miliarde euro, de trei ori mai mult decât se stabilise iniţial.

Programul LIFE face parte din propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, care stabileşte cadrul bugetar şi principalele orientări pentru Strategia Europa 2020. Lansat în 1992, programul LIFE a finanţat peste 3 500 de proiecte, contribuind cu 2,5 miliarde EUR la protecţia mediului. În cadrul noului program, Comisia propune triplarea fondurilor alocate politicilor climatice. Se va acorda un sprijin mai substanţial strategiilor regionale care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi creşterea rezistenţei la schimbările climatice, precum şi proiectelor climatice la scară mică, realizate de IMM-uri, de ONG-uri şi de autorităţile locale. Prin intermediul programului LIFE, se vor valorifica şi alte fonduri europene şi naţionale în vederea combaterii schimbărilor climatice.

Subprogramul pentru mediu va sprijini eforturile realizate în următoarele domenii:

- componenta „Mediu şi utilizarea eficientă a resurselor" se va concentra asupra unor soluţii inovatoare, menite să asigure o mai bună implementare a politicii de mediu şi integrarea obiectivelor de mediu în alte sectoare;

- componenta „Biodiversitate" va dezvolta bunele practici de a stopare a declinului biodiversităţii şi va restabili serviciile ecosistemice, rămânând însă orientată în principal asupra sprijinirii siturilor Natura 2000, mai ales prin intermediul unor proiecte integrate coerente cu cadrele de acţiune prioritară ale statelor membre;

- componenta „Guvernanţă şi informare în domeniul mediului" va promova schimbul de cunoştinţe, diseminarea bunelor practici şi o mai bună conformitate cu normele, organizând, în paralel, campanii de conştientizare.

Subprogramul pentru politici climatice cuprinde următoarele domenii:

- componenta „Atenuarea schimbărilor climatice" se va concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;

- componenta „Adaptarea la schimbările climatice" va pune accentul pe creşterea rezistenţei la schimbările climatice;

- componenta „Guvernanţă şi informare în domeniul climei" va pune accentul pe sporirea gradului de conştientizare, comunicare, cooperare şi diseminare privind reducerea efectelor schimbărilor climatice şi măsurile de adaptare la acestea.

Autorităţile spun că, în următoarea perioadă, programul LIFE va adopta proceduri mai simple şi mai flexibile.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.