Jump to content

Funcţionară incompatibilă în Primăria Galaţi


dcp100168

Recommended Posts

C O M U N I C A T privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui VEBERT DANIELA ADI, inspector în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Judeţul Galaţi

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către VEBERT DANIELA ADI, inspector în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Judeţul Galaţi.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, VEBERT DANIELA ADI fiind informată, prin adresa nr. 1316/G/I.I./12.01.2011, despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adreselor nr. 110609/G/I.I./07.10.2011 şi 116080/G/I.I/.26.10.2011, lui VEBERT DANIELA ADI i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la 23.12.2010, s-au constatat următoarele:

VEBERT DANIELA ADI s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30.12.2008 - 12.11.2009, întrucât a deţinut, simultan, atât funcţia de inspector în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Judeţul Galaţi, cât şi funcţia de administrator la S.C. CONF MEDIKA S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data 30.12.2008, VEBERT DANIELA ADI deţine funcţia de inspector în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Judeţul Galaţi. De asemenea, începând cu data 25.01.2005 şi până în prezent, VEBERT DANIELA ADI deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator la S.C. CONF MEDIKA S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 94, alin 2 , lit. c) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 'funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată'.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

agerpres.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.