Jump to content

Clădirea din Traian 112, în pericol


dcp100168

Recommended Posts

Clădirea din Traian 112, în pericol

Am primit la redacţie un mesaj din partea unui gălăţean: “Trecând pe Strada Traian, am fost şocat să văd cele două clădiri de patrimoniu de lângă fosta farmacie Ţinc într-o stare jalnică. Mai mult, în interiorul clădirii un minoritar cu un ciocan de cinci kilograme în mână, se străduia să spargă pereţii pentru a extrage armătura metalică şi cablul de cupru. Am vrut să sesizez poliţia, dar la secţia de poliţie situată vizavi de clădirea pieţei centrale, uşa era încuiată.

Cele doua clădiri, cu balcoane frumoase din fier forjat, sunt singurele repere, alături de farmacia Ţinc, care mai amintesc de strada Traian de acum mai bine de 130 de ani. Mă adresez ziarului dumneavoastra pentru că sunteţi singurii care aţi mai putea salva aceste clădiri, şi nu numai, prin vocea puternică pe care încă o mai aveţi, pentru că eu nu mai am putere să-mi strig indignarea şi amărăciunea”. Mulţumindu-i cititorului nostru, care semnează Un om trist, ce iubeşte trecutul mai mult decât prezentul, am solicitat punctul de vedere al reprezentanţilor Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional (DJCPN) Galaţi.

Zona de protecţie… neprotejată

Consilierul Marius Mitrof ne-a declarat: “Dacă este vorba despre imobilul aflat la intersecţia străzii Traian cu strada Eroilor, pe partea dreaptă când ieşi din Piaţa Centrală, vizavi de Farmacia Ţinc, monument istoric, atunci vorbim de imobilul a cărui adresă este str.Traian, nr.112. Orice monument istoric, aşa cum prevede Legea 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 2006, are instituită o zonă de protecţie prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a acestuia şi a cadrului său construit sau natural. Dacă această zonă de protecţie nu a fost delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, după cum prevede imperativ legea amintită, şi la care oraşul Galaţi este complet deficitar, aceeaşi lege dispune, la articolul 59, că în condiţiile precizate mai sus, se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 de metri în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.

Atât la monumentele istorice, cât şi la imobilele aflate în zona de protecţie a acestora, pentru orice intervenţie - demolare, construcţie, lucrări executate la exterior sau la interior, este nevoie de obţinerea autorizaţiei de construire emisă de Primărie. Dar, atenţie, aceste autorizaţii nu se eliberează decât după obţinerea avizelor de specialitate, unul dintre acestea fiind şi avizul de la DJCPN din judeţul respectiv. Amintim că executarea de lucrări la imobilele cu regimul juridic special enunţat mai sus, fără a avea autorizaţie de construire, sau continuarea lucrărilor după ce s-a dispus sistarea acestora, constituie infracţiune”.

Proprietarii au solicitat demolarea

Revenind la imobilul din strada Traian, nr.112, Marius Mitrof a explicat că, în vara anului 2011, un reprezentant al proprietarului s-a prezentat la sediul DJCPN Galaţi, solicitând o consultare în legătură cu demolarea acestui imobil, deoarece din expertiza comandată a reieşit că imobilul este impropriu oricărei destinaţii, iar partea din spate şi interiorul sunt compromise. "Am apreciat gestul proprietarului de a ne solicita un punct de vedere referitor la acest imobil înainte de a demara procedurile pentru obţinerea autorizaţiei de demolare însă i-am pus în vedere că imobilul respectiv se află într-o coerenţă arhitecturală, urbanistică şi culturală cu monumentul istoric Farmacia Ţinc, fiind perceput ca atare de către populaţie. Relaţia dintre cele două imobile a fost stabilită şi cimentată în memoria locului încă de la începutul secolului XX, cărţile poştale din acea perioadă prezentând întotdeauna Farmacia Ţinc însoţită de acest imobil.

De asemenea, imobilul de pe strada Traian, nr.112 şi cel aflat în prelungirea lui, din punct de vedere stilistic, architectural şi funcţional (la parter prăvălie, la etaj locuinţă), au rămas singurii martori din Galaţii unei perioade numite belle-epoque. I-am mai comunicat proprietarului că, în afara halelor vechi din piaţă – clădirea aceea, cu suita de acoperişuri în două ape, care se află lângă hala comercianţilor din Republica Moldova - şi Farmacia Aburel, imobilul de pe strada Traian, nr.112, reprezintă martorul pieţii de odinioară, denumită Piaţa C.Negri, piaţă înfiinţată la 1890”.

Faţadele - clasate ca monument istoric

“Am recomandat proprietarului întocmirea unui proiect prin care fie să menţină şi să refacă faţadele cu păstrarea elementelor de arhitectură, inclusiv balcoanele din fier forjat, fie să refacă acest imobil, să ridice o nouă construcţie cu aceleaşi faţade folosindu-se de cărţile poştale vechi. Însă acesta a prezentat un proiect de desfiinţare în totalitate a imobilului, proiect pe care l-am înaintat, potrivit legii, spre analiza Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, la şedinţa din decembrie 2011.

Comisia, compusă din arhitecţi, ingineri structurişti, a propus clasarea ca monument istoric a celor două faţade ale imobilului din str.Traian, nr.112, cu completarea de către proprietar a documentaţiei pentru clasare, iar partea din spate a imobilului putând fi demolată. Menţionez că monument istoric poate fi nu numai imobilul în integralitatea sa, ci poate fi şi parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară, după caz.

Propunerea comisiei a fost înaintată imediat proprietarului, sub forma unei adrese oficiale a instituţiei noastre, însă acesta a refuzat să o primească. De abia pe la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie 2012, un reprezentant al acestuia a venit şi a ridicat-o. Practic, conform Legii 422 din 2001, republicată în 2006, procedura de clasare a fost declanşată prin propunerea de clasare de către Comisia Zonală a

Monumentelor Istorice, care este un serviciu descentralizat al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, şi timp de 12 luni, acest imobil, partea de faţade, are regimul juridic al unui monument istoric. Aşadar, proprietarul trebuie să prezinte DJCPN Galaţi, doar câteva documente care i-au fost comunicate prin adresă, celelalte existând deja la proiectul analizat de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice”, a mai spus Marius Mitrof .

Abandonul şi… autodemolarea

“Despre situaţia semnalată de dumneavoastră vă pot spune doar că nu ne miră acest lucru, fiind cunoscute comportamente iresponsabile, concretizate prin abandonuri de clădiri urmate de demolări punctuale, incendii sau demolări de către persoane necunoscute, ori autodemolări, intervenţii de “modernizare” incompatibile cu statutul clădirilor asupra cărora se aplică, implantări de edificii noi a căror prezenţă architectural urbanistică în zonele protejate desfigurează, până la anihilare coerenţa arhitecturală. În cazul imobilului aflat în discuţie, care are regim juridic de monument istoric doar pentru cele două faţade stradale, vom lua legătura cu proprietarul şi îi vom pune în vedere aspectele semnalate. Însă pentru interior şi restul clădirii, instituţia noastră are competenţe limitate pentru clădirile din zona de protecţie a monumentelor istorice, singurele care pot interveni, cu condiţia să înţeleagă valoarea istorică şi culturală a acestei zone, sunt Primăria Galaţi sau Poliţia Locală prin serviciul Disciplina în construcţii”, declară consilierul Marius Mitrof.

Fonduri de la buget - inexistente

Am vrut să ştim în ce măsură proprietarul poate fi ajutat financiar, în cazul în care doreşte păstrarea faţadelor: “După ce aceste faţade sunt clasate, prin ordin al Ministrului culturii şi patrimoniului national, proprietarul are posibilitatea de a solicita fonduri de la bugetul local pentru restaurare, potrivit H.G. nr.610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 402/ 10.06.2003, şi H.G.nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, publicată în Monitorul Oficial al României nr.905/18.12. 2003.

Sprijinul financiar acordat poate fi de până la sută la sută, însă sub condiţie (proprietarul nu poate dispune timp de 10 ani de bunul respectiv pentru a-l înstrăina). Asta teoretic, practic nu am întâlnit cazuri în care proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, ale unor monumente istorice din întregul judeţ Galaţi, să primească fonduri de la bugetele locale. Este trist că există această posibilitate legală, dar autorităţile locale nu prevăd, deşi au obligaţia prin lege, sume pentru protejarea monumentelor istorice din teritoriul de competenţă”, conchide Marius Mitrof.

Din păcate, situaţia imobilului semnalat nu este singulară. Vom reveni şi cu alte clădiri de patrimoniu de care, pur şi simplu, ne batem joc.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Imobilul dărâmat din Traian 112 - jefuit ca în codru

Casele vechi ale Galațiului au ajuns la cheremul hoților. Poliția și Primăria Galați se fac că nu observă jaful pe față din Traian nr. 112, în timp ce proprietarul casei se dă dispărut. Din partea ambelor părți interesul este unul imobiliar.

Cu complicitatea autorităților, o gașcă de romi au pus stăpânire pe o clădire aflată în zona de protecție a monumentelor istorice, distrugând pereți întregi de cărămidă. Este vorba de imobilul aflat la intersecţia străzii Traian cu strada Eroilor (vizavi de Farmacia Ţinc), care a intrat în atenția hoților după ce, pe 2 iulie a.c., un perete al casei s-a prăbușit direct în stradă. La acel moment, Primăria s-a limitat să pună o plăcuță cu „atenție, pericol de prăbușire” și atât. Evident, vandalii nu au ținut cont de asta și au dat buzna în imobil. Deja unul dintre balcoanele de pe fațada casei a fost distrus, iar feroneria a fost cărată la fier vechi. Revoltător este că Poliția nu a luat nicio măsură pentru stoparea jafului nici măcar după ce a fost sesizată de vecini și de conducerea Casei Colecțiilor (Farmacia Ținc). Furtul a ajuns și în atenția Direcției Județene pentru Cultură, care spune că se va îndrepta împotriva proprietarului. Acesta avea obligația să proteje imobilul, în caz contrar riscă să se aleagă cu sancțiuni contravenționale sau chiar cu dosar penal.

Imobilul de pe Traian 112 se află în proprietatea privată a unei persoane fizice din anul 2005. Noul proprietar a cerut Direcţiei pentru Cultură, în nenumărate rânduri, documentaţia pentru obţinerea avizului privind demolarea imobilului, deoarece construcţia se află în zona de protecţie a monumentului istoric Farmacia Ţinc şi, potrivit Legii 422, din 2001, privind protejarea monumentelor istorice, orice intervenţie asupra unui asemenea imobil trebuie autorizată numai cu avizul de specialitate al DJCPN. „Noi am refuzat demolarea și i-am comunicat proprietarului declanşarea procedurii de clasare a celor două faţade (cea de pe strada Traian şi, respectiv, cea de pe strada Eroilor) deoarece imobilul face parte din ansamblul arhitectural şi istoric al zonei și, totodată, este şi martor al unei perioade de plină dezvoltare a oraşului Galaţi, martor al fondării, în 1889, a Pieţei Costache Negri”, ne-a declarat Marius Mitror, consilier în cadrul Direcției de Cultură. Se pare, totuși, că proprietarul nu este interesat de clasarea imobilului și urmărește distrugerea lui, pentru a vinde terenul. Așa se explică, probabil, și această tăcere asupra jafului care se petrece în propria curte.

nepasadegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Cum să demolezi o casă în buricul târgului

* Tu îi laşi pe romi să recupereze cărămizile, iar autorităţile te lasă să faci ce şi cum vrei

La mai bine de două săptămâni de când o parte din imobilul din Traian 112 s-a prăbuşit, dându-le emoţii trecătorilor şi locuitorilor din zonă, locul arată ca după bombardament. Romii lucrează zi-lumină la recuperarea materialelor de construcţii - cărămizi, tablă, lemne - iar "frontul de lucru" a depăşit demult trotuarul de vizavi de frumoasa şi cocheta Farmacie Ţinc. Din fericire, lipsa de promovare a CJ-ului cu privire la Casa Colecţiilor (din Farmacia Ţinc) ne scuteşte de ruşinea ca turişti veniţi din alte judeţe sau, poate, alte ţări să vadă cum se vandalizează casele vechi sau cum se "autodemolează" acestea, la umbra indiferenţei autorităţilor.

Oficial însă, ne merge bine... Acum două săptămâni, Primăria anunţa că Poliţia Locală păzeşte zona, pentru siguranţa trecătorilor. Acum totul este vraişte: nici pază, nici gard de protecţie, doar trecători nevoiţi să se strecoare printre maşinile de pe stradă, căci pe trotuar romii îşi fac de treabă cu "marfa". Şeful Poliţiei Locale, Cristian Gîscă, spune că "Poliţia Locală nu mai păzeşte zona întrucât clădirea e proprietate privată, nu a Primăriei. Am notificat proprietarul să împrejmuiască zona şi chiar el le-a permis romilor să recupereze materialele de construcţii". Din punctul de vedere al Poliţiei Locale, demolarea cărămidă cu cărămidă pare a fi în regulă. Ceea ce nu înseamnă că dacă mâine vă apucaţi să vă demolaţi în buricul târgului propria casă, înşirând ruinele pe trotuar, nu o să fiţi imediat notificat şi amendat ba de Poliţia Locală, ba de Inspectoratul în Construcţii, ba chiar de ITM...

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Continuă jaful clădirilor istorice cu complicitatea tacită a autorităţilor

* Direcţia de Cultură a notificat fără succes Primăria, Poliţia şi proprietarul imobilului din Traian 112 * Şmecheria secolului: demolarea fără autorizaţie - penală, demolarea fără cunoştinţă - un fapt consumat!

Deşi există legi care o protejează, deşi există instituţii plătite din bani publici care să aplice aceste legi şi deşi se află în buricul târgului, clădirea monument istoric din Traian 112 este furată, cărămidă cu cărămidă, ziua în amiaza mare. În timp ce aceasta este proprietate privată, clădirea alăturată (Traian 110) aparţine Primăriei şi a încăput tot pe mâna hoţilor de cărămizi. Nici într-un caz, nici în celălalt Primăria nu pare să se implice, de parcă nu ar vedea ceea ce văd toţi gălăţenii, alarmaţi că urmează să dispară alte clădiri istorice din oraş.

Clădiri lăsate să se "autodemoleze"

Povestea clădirii Traian 112 se petrece fără ca, aparent, autorităţile să ştie ceva sau să se opună, după deja cunoscuta practică din Galaţi: se ia o clădire istorică - pentru care, de regulă nu se acordă autorizaţie de demolare, dar care valorează foarte mult din perspectiva terenului de sub ea, de regulă aflat în zona centrală a oraşului - se lasă la mâna hoţilor de cărămizi, tablă, lemn, iar după un timp imobilul cade singur la pământ. După asta, se ia un reprezentat (de preferinţă naiv) din Primărie şi se lasă să plângă, în presă, de mila clădirilor istorice pe care le-a avut odinioară Galaţiul. Fără să înţeleagă dezastrul la care participă prin... lipsa de implicare, Primăria Galaţi a pierdut în ultimii ani multe astfel de clădiri istorice, iar faimoasa Cuza 43 este doar una din ele.

Flagelul a ajuns acum în Piaţa Mare, la clădirile Traian 112 şi Traian 110. O parte din primul imobil s-a prăbuşit în urmă cu două săptămâni, când Primăria a trimis Poliţia Locală pentru a-i atenţiona pe trecători despre pericolul din cărămizi, însă numai până când s-a ajuns la concluzia că administraţia nu este proprietara clădirii, ci o persoană fizică. Acesteia îi revin responsabilităţile legate de demolarea clădirii (obţinerea autorizaţiei de demolare), împrejmuirea şantierului etc. În prezent, însă, deşi Primăria nu a eliberat nici un fel de autorizaţie de demolare pentru Traian 112, clădirea este "demontată" bucată cu bucată de romi, inclusiv faţadele clasificate drept moment istoric, adică exact cele din cauza cărora autorităţile nu au eliberat niciodată autorizaţia de demolare.

Nu există autorizaţie, dar nici sancţiuni pentru dărâmare ilegală

Biroul de presă al Primăriei informează că proprietarul imobilului din Traian 112 a cerut Primăriei Galaţi autorizaţie de demolare în mai 2011, iar administraţia locală a fost de acord cu dărâmarea, cu condiţia ca proprietarul să prezinte avizele de la Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional (DJCPN) Galaţi. Avize care nu au fost acordate în decembrie 2011, spune Marius Mitrof, consilier de specialitate în cadrul Direcţiei: "Faţadele clădirii au regim de monument istoric şi nu pot fi demolate decât dacă vor fi refăcute în acelaşi stil... Sâmbătă am trecut pe acolo şi am observat că se fură elemente din faţada clădirii, fapt pentru care am sunat la 112, pentru a se lua măsuri. Ulterior, am notificat, prin adrese, Primăria, Poliţia şi proprietarul pentru a lua măsurile care se impun - să ne comunice autorizaţia de demolare, să împrejmuiască zona etc. Nu am primit până acum nici un fel de răspuns". Potrivit lui Mitrof, demolarea unei clădiri istorice este caz penal de distrugere, iar cel care a distrus aşa ceva poate fi obligat să refacă imobilul aşa cum era odinoară!

Cine şi de ce îl protejează pe proprietarul clădirii?

Probabil că, în cazul unui proces, proprietarul clădirii Traian 112 va susţine că nu a ştiut că i se fură imobilul cărămidă cu cărămidă, aşa că nu poate fi tras la răspundere pentru o demolare de care nu a avut ştiinţă! Se aude că, de fapt, lipsa de implicare a Primăriei ar fi legată de funcţia publică pe care o are proprietarul clădirii, însă, până la o informaţie certă nu vom crede că noua administraţie locală şi-a însuşit deja obiceiurile proaste ale fostei conduceri.

Direcţia de Cultură spune că şi-a făcut datoria, înaintând câteva adrese, Poliţia Locală susţine că nu mai păzeşte zona pentru că e vorba de o proprietate privată, în timp ce Primăria ridică din umeri explicând că municipalitatea nu are nici o răspundere în cauză, ci proprietarul clădirii! S-ar putea implica măcar pentru clădirea alăturată, din Traian 110, care îi aparţine Primăriei. Sigur, pentru aşa ceva, ar trebui să existe şi cineva căruia să îi pese de ce se întâmplă în oraş.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Interesul imobiliar distruge istoria oraşului

* Poliţia Locală promite să-i împiedice pe cei care încearcă să demoleze imobilele

Semnalele de alarmă trase de „Viaţa liberă” în legătură cu furtul, cărămidă cu cărămidă, a clădirilor din Traian 112 şi 110 (ambele având faţadele incluse în lista monumentelor istorice) au atras, până la urmă, atenţia autorităţilor locale. Reamintim că o parte a imobilului din Traian 112 (de vizavi de Casa Colecţiilor - Farmacia Ţinc) s-a prăbuşit în urmă cu trei săptămâni, iar de atunci romii vin zilnic pentru a strânge cărămizi şi a demola şi ultimele ziduri care mai stau în picioare.

Problema este că faţadele clădirii sunt clasificate drept „monument istoric” motiv pentru care Primăria nu a eliberat autorizaţie de demolare, deşi proprietarul clădirii a cerut asta încă din 2011. Ca prin minune însă, clădirea a început să se prăbuşească şi, deşi oficial nimeni nu este vinovat de asta, seară de seară locuitorii din zonă pot vedea cum zidurile sunt lovite cu cărămizi, de romii care apoi le recuperează. Situaţie cât se poate de convenabilă pentru un proprietar care nu are autorizaţie de construcţie, dar este foarte interesat de valoarea terenului de sub clădire. Din păcate, în zelul lor, hoţii de materiale de construcţii au atentat şi la imobilul din Traian 110, proprietate a Primăriei şi unde administraţia s-ar putea implica, spre deosebire de Traian 112, unde întreaga responsabilitate aparţine proprietarului.

Ecosal curăţă molozul după recuperatorii de cărămizi

„La solicitarea Primăriei, utilaje ale serviciului Ecosal au început să degajeze terenul de molozul rezultat în urma prăbuşirilor. Vorbim doar de terenul aferent clădirii Primăriei”, informează Biroul de Presă al Primăriei Galaţi. O acţiune prin care serviciul public Ecosal pare că face curat în urma demolatorilor de clădiri istorice, căci cărămizile rezultate din demolare nu au fost încărcate în basculantele serviciului, ci lăsate romilor! Pe de altă parte, am aflat că şi proprietarul clădirii din Traian 112 a încheiat un contract, contra cost, cu serviciul Ecosal, pentru a elibera zona de moloz şi de mizerie. Proprietarul s-a angajat să îşi elibereze zona de mizerie şi apoi să o împrejmuiască. În plus, în zonă, a început deja să patruleze o maşină a Poliţiei Locale. „Supraveghem ca nu cumva romii să mai atenteze la faţadele clădirilor”, a explicat şeful Poliţiei Locale Cristian Gâscă.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Poliţia a deschis o anchetă la imobilul de pe Traian 112

Reprezentanţii Direcţiei de Culte şi Patrimoniu au decis să nu stea cu braţele încrucişate în faţa demolărilor casei de pe Traian 112, ale cărei faţade sunt catalogate ca monument de arhitectură şi au sesizat poliţia. "Iniţial am anunţat faptul că se demolau pereţii clădirii de pe Traian 112, printr-un apel la 112, în cursul zilei de 21 iulie, iar pe 23 iulie am înaintat şi o sesizare scrisă", ne-a precizat Marius Mitrof, consilier în cadrul Direcţiei Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniu Galaţi.

Poliţiştii trebuie să afle dacă proprietarul imobilului se face vinovat de vreo faptă penală. "A fost demarată o anchetă pentru verificarea celor semnalate în legătură cu imobilul situat pe strada Traian la numărul 112. La finalul cercetărilor se vor lua măsurile care se impun", ne-a declarat cms. Cristina Tatulici, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi.

Potrivit Legii 50 din 1991, proprietarul care demolează fără autorizaţie o construcţie încadrată chiar şi parţial ca monument de arhitectură ori începe desfiinţarea lucrării înainte de obţinerea autorizaţiei poate fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între unu şi trei ani sau la o amendă între 100 şi 5.000 de lei.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Primarul şi Instituţia arhitectului-şef - complici la demolarea imobilelor Traian 110 şi Traian 112

Două imobile, aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, situate pe strada Traian, la nr. 110 și nr. 112, au fost demolate cu complicitatea autorităților.

Abia după o lună de când cele două clădiri au devenit ținta hoților, care le-au cărat caramidă cu cărămidă, Primăria, prin Instituția arhitectului-șef, a reacționat și a trimis răspuns Direcției Județene pentru Cultură. Reacția este mai mult decât târzie și doar de complezență, având în vedere că imobilele sunt distruse în proporție de peste 70%, iar o parte din elementele arhitectonice de valoare ale fațadelor au fost cărate, pe rând, la fier vechi. „Am primit zilele acestea o adresă, semnată de arhitectul-șef al Primăriei Galați, prin care ni se aduce la cunoștință că nu există nicio autorizație de demolare pentru Traian 110, al cărui proprietar este chiar Primăria. Asta înseamnă că demolarea este ilegală, iar cei vinovați vor trebui să răspundă”, a spus Marius Mitrof, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură.

Cele două imobile se află în zona de protecție a monumentelor istorice și nu puteau fi demolate făra autorizație de la Primărie și, desigur, aviz de la Direcția Județeană pentru Cultură. Cu toate acestea, nu s-a ținut cont de acest fapt, ambele clădiri intrând în vizorul unei găști de romi. Deși sunt situate vizavi de Casa Colecțiilor, în buricul târgului, imaginea pe care ne-o oferă cele două imobile este dezolantă. Totul este acum vraiște. Romii au furat pereți întregi de cărămidă, balcoanele de pe fațade au fost distruse în totalitate, iar feroneria a fost cărată la centrele de colectare, fără ca Poliția să întreprindă cel mai mic demers.

Interes imobiliar

În ceea ce privește clădirea de pe Traian 112, clădirea se află în proprietatea privată a unei persoane fizice, din anul 2005, care nu este interesată de clasarea imobilului și urmărește, se pare, distrugerea lui, pentru a vinde terenul. Drept dovadă, acesta a cerut, în nenumărate rânduri, Direcţiei pentru Cultură, documentaţia pentru obţinerea avizului privind demolarea imobilului, deoarece construcţia se află în zona de protecţie a monumentului istoric Farmacia Ţinc şi, potrivit Legii 422, orice intervenţie asupra unui asemenea imobil trebuie autorizată numai cu avizul de specialitate. „Noi am refuzat demolarea imobilul, deoarece face parte din ansamblul arhitectural şi istoric al zonei și este martor al unei perioade de plină dezvoltare a oraşului Galaţi, al fondării, în 1889, a Pieţei Costache Negri. Zilele trecute, proprietarul s-a prezentat la noi cu o ciornă prin care ne-a spus că vrea ridice acele balcoane din fier forjat și să reabiliteze fațadele. I-am spus să vină cu un proiect serios, apoi vom vedea dacă primește sau nu avizul”, afirmă Marius Mitrof.

Plângeri la Poliție

Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură nu s-au oprit în a face sesizări doar către Primărie și au făcut plângeri și la Poliție, care are ca sarcină să descopere cine sunt persoanele ce se fac vinovate de distrugerea celor două clădiri. ”Noi sperăm ca oamenii legii să facă dreptate în acest caz. Sunt două case vechi ale orașului care au fost demolate fără niciun fel de autorizație”, a mai spus Mitrof. Conform Legii 50, din 1991, proprietarul care demolează fără autorizație o construcție înregistrată total sau parțial ca monument de arhitectură poate fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, cuprinsă între un an și trei ani, sau la plata unei amenzi între 100 şi 5.000 de lei.

nepasadegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Clădirea de lângă fosta farmacie „Ţinc” va fi demolată

Clădirea de pe strada „Traian”, situată în imediata apropierea fostei farmacii „Ţinc”, va fi demolată, în locul acesteia urmând să se realizeze o nouă construcţie care va respecta arhitectura iniţială. În privinţa acestei clădiri au fost multe probleme şi asta pentru că risca să se prăbuşească după ce s-a furat din ea cărămidă cu cărămidă. Deoarece este un monument istoric şi se află în zona de protecţie a clădirii fostei Farmacii „Ţinc”, nu poate fi dărâmat decât dacă va fi refăcut în acelaşi stil.

„Am vrut să închidem anul cu situaţia imobilului Traian 112 care urmează a fi demolat. Astfel, în urma solicitărilor noastre şi după lupte seculare, proprietarul a depus proiectul cu clădirea care va fi construită pe locul celui vechi. Va fi o clădire care păstrează faţadele iniţiale şi întreaga arhitectură. Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr.2 a analizat dosarul de demolare şi pe cel cu noul proiect şi a propus eliberarea avizului pentru desfiinţarea clădirii din Traian 112”, a explicat Marius Mitrof, consilier al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu.

Astfel, în locul vechii clădiri, acum izolată de trecători deoarece prezintă un risc foarte mare de prăbuşire, va fi construită, în următoarea perioadă, una nouă, dar cu faţadele şi arhitectura vechi. De asemenea, reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu au ţinut să precizeze faptul că, deşi au fost vehiculate zvonuri că vor fi dărâmate case cu acordul acestora, acest lucru nu este adevărat. „Nu am dat şi nici nu voi da vreodată semnături pentru demolarea caselor de patrimoniu din Galaţi”, a spus Cătălin Negoiţă, directorul instituţiei menţionate.

impartial.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Imobilul de pe strada Traian nr. 112 reconstruit după vechea arhitectură

Sunt semne evidente că începe să fie respectată şi la Galaţi o prevedere a legii de protecţie a monumentelor istorice, care impune ca în cazul demolării unui imobil de patrimoniu clădirea ridicată în locul acestuia să aibă faţadele identice cu cele ale imobilului demolat.

Primul caz în care va fi respectată această regulă este cel al imobilului de str. Traian nr. 112. Situaţia acestuia a intrat în atenţia autorităţilor după ce în vara lui 2012 s-a prăbuşit şi o parte din acest imobil odată cu imobilul vecin, de la nr. 110.

Proprietarul care deţine imobilul de la nr. 112 din 2005 a cerut la primărie, încă din 2011, eliberarea unei autorizaţii de demolare, dar Primăria Galaţi nu i-a eliberat o astfel de autorizaţie pentru că imobilul respectiv este declarat imobil de patrimoniu şi în cazul unui astfel de imobil trebuie ca în prealabil să fie emis un aviz al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional (DCPN), aviz care este eliberat numai cu aprobarea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

„Potrivit solicitărilor noastre, proprietarul a depus un proiect cu clădirea care urmează să fie construită acolo, în locul actualului imobil, care urmează să fie demolat. Va fi o clădire care va păstra faţadele iniţiale, întreaga arhitectură şi după ce a analizat dosarul de desfiinţare a clădirii şi proiectul arhitectonic, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice a propus eliberarea avizului pentru desfiinţarea clădirii de pe str. Traian nr. 112, clădire care se află în zona de protecţie a monumentului istoric Farmacia Ţinc. Aşadar avizul a fost emis cu condiţia construirii acolo a unei clădiri care să aibă faţadele identice cu cele care au fost”, ne-a declarat Marius Mitrof, consilier în cadrul DCPN.

Controversele în legătură cu această prevedere legală au apărut la Galaţi în urmă cu zece ani, în 2003, când fostul primar Dumitru Nicolae voia să demoleze imobilul de pe str. Domnească nr. 24, colţ cu strada Gamulea, intenţionând să construiască acolo noul sediu al primăriei. Imobilul cunoscut şi sub titulatura de Palatul Gheorghiu, este declarat monument şi în perioada aceea nu era revendicat. Acum este solicitată în justiţie restituirea acestuia.

În 2003, primarul Galaţiului a solicitat Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice aprobarea pentru demolarea Palatului Gheorghiu, dar cum Primăria a refuzat să reconstruiască întocmai faţadele clădirii, comisia nu şi-a dat avizul. Au urmat încă zece ani de ruinare a imobilului.

„Clădirile monument istoric sunt în administrarea proprietarului, care poate fi Primăria sau o persoană fizică sau juridică privată. În condiţiile în care o clădire este încă în litigiu, proprietar este tot Primăria. Dacă vă amintiţi, anul trecut am avut discuţii interminabile cu vechiul primar şi doar după ce am ameninţat că vom amenda Primăria în fiecare zi pentru că nu pune pază la Palatul Gheorghiu, de pe str. Domnească nr. 24, s-a pus pază. Clădirea fiind un litigiu, obligaţiile revin Primăriei. Noi suntem un fel de poliţie a monumentelor istorice, fără pistol şi uniformă şi fără mijloacele concrete de a inra puternic pe subiectul acesta. În condiţiile în care cineva încalcă legea”, spune directorul DPCN Galaţi, Cătălin Negoiţă.

Regula păstrării faţadelor în cazul reconstruirii unor imobile de patrimoniu funcţionează în toată Europa şi firmele de construcţii deţin metode şi echipamente care permit păstrarea faţadelor şi reconstruirea structurilor de rezistenţă ale unui astfel de imobil.

presagalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Clădirea de pe Traian 112, definitiv la pământ

După multe lupte birocratice între proprietar, Direcţia de Cultură şi Primăria Galaţi, clădirea de pe strada Traian 112 a ajuns în sfârşit la pământ complet. Casa cu pricina a reprezentat o mare palmă pentru Primăria Galaţi în momentul în care mare parte din structură se prăbuşise în luna iulie 2012. Acum, proprietarul a reuşit să demoleze ce mai era de demolat, după ce s-a pus în ordine cu toate actele. "Proprietarul a cerut de cel puţin trei ani autorizaţiile pentru demolarea respectivului imobil, însă au fost mai multe încurcături cu actele, deoarece, din raţiuni ce mie îmi scapă, anumite avize au fost eliberate de Direcţia de Cultură şi Patrimoniu de la Bacău", a declarat Mihai Costache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi.
După ce miercuri aseară, potrivit persoanelor din zonă, imobilul a fost pus la pământ cu utilaje corespunzătoare, ieri, mai mulţi gălăţeni recuperau materialele de construcţii ce ar putea fi eventual refolosite, folosindu-se de cele mai rudimentare unelte. Pe de altă parte, problema a fost rezolvată numai parţial, deoarece clădirea lipită de imobilul demolat stă şi ea să cadă. "Acolo este o situaţie mai specială. Jumătate din clădire a fost revendicată, iar cealaltă jumătate îi aparţine Primăriei. Nu putem spune ce se va întâmpla în viitorul apropiat cu respectivul imobil", a mai spus Mihai Costache. "Ar fi fost foarte bine ca persoanele care au revendicat aceste clădiri să fi avut şi cu ce să le întreţină. Din păcate, aceste case au fost date unor oameni care nu au avut resurse să le administreze", a mai completat acesta.
Conform legii, proprietarul clădirii de pe strada Traian are la dispoziţie o lună de zile pentru a elibera terenul de resturile clădirii dărâmate.

viata-libera.ro
 

Link to comment
Share on other sites

Clădire a Primăriei, demolată ilegal! Patrulele Poliţiei Locale n-au văzut nimic şi n-au amendat pe nimeni

* Cetăţeni necunoscuţi vând cărămizile smulse din proprietatea publică ziua în amiaza mare

În general, municipalităţile marilor oraşe investesc sume importante în reamenajarea clădirilor istorice. Nu şi Primăria Galaţi. Pe lângă faptul că, în urma unei hotărâri luate de autorităţi, au fost propuse spre demolare nu mai puţin de 67 de imobile, unele vechi de aproape 200 de ani, municipalitatea gălăţeană închide ochii şi atunci când se fură cu bună-ştiinţă din proprietatea publică.
"Viaţa liberă" a relatat pe lung despre situaţia imobilului situat pe strada Traian la numărul 112. Casa care a picat singură, după ce structura de rezistenţă i-a fost distrusă sistematic, fusese retrocedată proprietarului. La sfârşitul săptămânii trecute s-a demolat şi ultima bucăţică rămasă pe verticală. Cei care s-au apucat de strâns cărămizi rezultate în urma demolării nu s-au oprit însă aici. Încetul cu încetul, au început să scoată materialul de construcţii şi din clădirea situată în imediata apropiere, pe strada Traian, la numărul 110, şi aflată în proprietatea Primăriei Galaţi. Şi această clădire fusese propusă pentru demolare, însă pentru o demolare adevărată, executată de o firmă specializată. "Clădirea respectivă nu este monument istoric şi aparţine în totalitate Primăriei. Documentaţia pentru demolare era făcută de mai mult timp", a explicat Mihai Costache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi.
Gălăţenii care s-au apucat, ilegal, să o pună la pământ s-au gândit să scoată şi un ban grămadă. Drept pentru care, cei care aveau nevoie de cărămizi le puteau achiziţiona fix din stradă, pentru suma modică de 35 de bani bucata. Pe lângă faptul că distrugerea bunului public, fie el şi propus pentru demolare, este complet ilegală, comercializarea de materiale de construcţii în asemenea condiţii este tot o afacere penală.
"Poliţia Locală a făcut patrule în zonă", ne-a mai spus purtătorul de cuvânt al Primăriei. Cu toate acestea, nicio patrulă a Poliţei Locale nu a observat nimic în neregulă cu respectivele practici, niciun ins care vindea cărămizi nu a fost amendat, iar demolatorii îşi văd în continuare de treabă.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Demolările ilegale - model de eficienţă pentru Primăria Galaţi: Cum să driblezi legea şi să ieşi pe profit

* Prin punerea la pământ cu ajutorul "vecinilor" a celor 67 de imobile pe care le are pe listă, Primăria poate economisi peste 400.000 de euro

Demolarea casei de pe strada Traian 110 poate demonstra capacitatea incredibilă a Primăriei Galaţi de a eficientiza munca, neplătind absolut niciun leu.
Un gălăţean care vrea să pună la pământ o casă veche are nevoie de o mică avere pentru a face acest lucru. Astfel, primul pas este obţinerea unui certificat de urbanism, obţinerea avizelor necesare, precum şi o autorizaţie de desfiinţare. Practic, însă, aceste acte, care îţi scot din buzunar peste 1.000 de lei, au fost rezolvate fără nicio problemă, având în vedere că nimeni nu a venit să îi întrebe pe cetăţenii cu pricina cu ce ocazie demolează imobilul situat în strada Traian la numărul 110.
Dosarul care se depune la Primărie ar trebui să conţină proiectul făcut de o firmă de proiectare. Planul casei costă aproximativ trei euro metrul pătrat. Proiectul conţine fiecare etapă pe care o urmează demolarea. Acesta trebuie aprobat de către tehnicianul responsabil cu execuţia. Se procedează astfel pentru a fi evitate accidentele de muncă, dar şi pentru protejarea vecinătăţilor. Din nou problema a fost rezolvată uşor. Dacă partea de plan exista, având în vedere că imobilul trebuia oricum demolat, partea cu eventualele accidente de muncă a fost şi ea rezolvată din vârful pixului, având în vedere că niciun "muncitor" nu lucra legal.
Cea mai ieftină metodă pentru cei care vor să demoleze este să închirieze un buldoexcavator sau o macara cu bilă. Preţul demolării unei construcţii este influenţat de materialul care a fost folosit la construcţie. Preţurile variază între 150 şi 200 de lei pentru fiecare oră. În general, pentru dărâmarea unei case este nevoie de 3-4 ore.
După punerea la pământ a casei urmează transportul deşeurilor. Închirierea unui camion costă minim 70 de lei pe oră. Ulterior, molozul trebuie depozitat într-un loc special amenajat. Şi aici un proprietar normal ar trebui să scoată din buzunar între 3 şi 5 euro pe tonă.
La un calcul simplu, numai dintr-o singură demolare făcută de cei ce locuiesc în zonă, Primăria Galaţi a economisit vreo 6.000 de euro. Având în vedere că municipalitatea are în plan demolarea a 67 de imobile, un calcul simplu arată că fix prin aceiaşi metodă se pot economisi 402.000 euro.

Infracţiune inexistentă

Cei care au pus la pământ imobilul situat pe strada Traian, la numărul 110 nu pot fi acuzaţi de vreo infracţiune. Deşi la prima vedere poată părea distrugere, Poliţia nu poate demara cercetările atâta timp cât proprietarul clădirii, recte Primăria Galaţi, nu a depus plângere.
Pe de altă parte, începând de ieri, Primăria Galaţi a început să încarce în camioane molozul rezultat în urma demolării de pe strada Traian.

viata-libera.ro
 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.