Jump to content

Deputatul Boldea, avocaţi şi judecători gălăţeni, implicaţi în mafia imobiliară


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Date din dosarul întocmit de DIICOT, care poate fi descărcat câteva posturi mai sus...

1.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Tunelului nr. 95

Primăria mun. Galaţi deţine în proprietate un teren în suprafaţă totală de 9.750 mp, situat pe strada Tunelului nr. 95. Pe terenul respectiv erau amplasate mai multe construcţii (birouri, magazii, dormitoare, şoproane, porţii) aparţinând SC Pexco SA Galaţi, care deţinea terenul respectiv în calitate de chiriaş.

La data de 16.08.1999, activele SC Pexco SA Galaţi au fost preluate de către SC Colmar SRL Galaţi, societate administrată de către martorul Gurău Marian, societate ce are sediul social situat în mun. Galaţi, strada George Coşbuc, nr. 3, jud. Galaţi.

În acest sens, la data de 02.09.1999, între cele două societăţi s-a încheiat un contract de închiriere prin care SC Colmar SRL a preluat, în calitate de chiriaş, de la SC Pexco SA Galaţi, construcţiile amplasate pe terenul respectiv cu destinaţia „organizare şantier” Brateş - Galaţi.

Întrucât devenise proprietarul legal al clădirilor amplasate pe terenul din strada Tunelului nr. 95, dar nu avea încheiat nici un fel de act cu proprietarul terenului, respectiv Primăria Galaţi, învinuitul Gurău Marian a solicitat, în mod repetat, acestei instituţii să-i aprobe achiziţionarea sau concesionarea terenului, însă, de fiecare dată, răspunsul a fost negativ întrucât au fost sistate schimburile de terenuri până la definitivarea acţiunii de aplicare a Legii nr. 10/2000 şi a legilor fondului funciar.

Întrucât Primăria Galaţi nu a dat curs solicitărilor de achiziţionare a terenului situat pe strada Tunelului, nr. 95, în luna aprilie 2007, învinuitul Gurău Marian a solicitat SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, societate ce avea ca obiect de activitate întocmirea de documentaţii cadastrale, topografice, geodezice şi cartografie clasa a-II-a, administrată de către martorul Andrei Iulian Adrian, să-i întocmească o documentaţie topografică pentru terenul respectiv motivat de faptul că urmează să-l concesioneze de la Primăria Galaţi.

Prin cererea nr. 2547/02.05.2007 adresată Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Serviciul Publicitate Imobiliară Galaţi (OCPI - SPI Galaţi), documentaţia întocmită de către SC Evalcad Proiect SRL Galaţi a fost depusă spre avizare, OCPI - SPI Galaţi avizând favorabil conţinutul topografic al acesteia prin avizul nr. 839/07.05.2007.

În luna august 2007, în timp ce martorul Gurău Marian se afla la punctul de lucru al SC Colmar SRL, situat pe strada Tunelului nr. 95, s-a prezentat o persoană necunoscută care s-a recomandat ca fiind nepotul proprietarului terenului, învinuitul Dumbravă Fănel, prezentându-i acestuia o hotărâre judecătorească prin care învinuitul Dumbravă Fănel a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului.

În realitate, învinuitul Dumbravă Fănel este o persoană fără adăpost, fără loc de muncă, nu realiza nici un fel de venituri şi nu a deţinut niciodată în proprietate vreun imobil.

În vara anului 2007, respectiv în luna iulie, prin intermediul prietenului său Croitoru Vasile, l-a cunoscut pe numitul Vrâncianu Marian care i-a propus să „intre într-o combinaţie” din care va câştiga ceva bani, propunere cu care învinuitul Dumbravă Fănel a fost de acord.

Cu această ocazie numitul Vrâncianu Marian i-a solicitat o copie a cărţii de identitate spunându-i că va reveni în câteva zile cu mai multe documente referitoare la un teren situat în zona lacului Brateş urmând să meargă la cadastru şi notariat pentru a semna nişte documente şi pentru a întocmi o procură.

După aproximativ 2-3 zile numitul Vrâncianu Marian a revenit şi i-a prezentat o hotărâre judecătorească prin care învinuitul Dumbravă Fănel a devenit proprietarul terenului situat în mun. Galaţi, strada Tunelului, nr. 95.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1020 din data de 06.04.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 3201/2005 s-a admis acţiunea, având ca obiect „constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune” formulată de reclamantul Dumbravă Fănel, domiciliat în Galaţi, strada Tecuci, nr. 191, bloc N5, ap. 54, în contradictoriu cu pârâtul Andone Viorel, domiciliat în comuna Vânători, judeţul Galaţi.

A constatat dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate de către reclamantul Dumbravă Fănel asupra imobilului teren intravilan, arabil, situat în Galaţi, strada Tunelului, nr. 95, în suprafaţă de 9.750,50 mp în contradictoriu cu pârâtul, cu menţiunea că hotărârea ţine loc de act de proprietate.

În cuprinsul hotărârii se menţiona că învinuitul Dumbravă Fănel a încheiat la data de 20.05.1970 cu pârâtul Andone Viorel un înscris sub semnătură privată prin care acesta îi vindea contra sumei de 2.500 lei imobilul situat pe strada Tunelului nr. 95, dată de la care învinuitul a folosit în mod neîntrerupt imobilul sub titlul de proprietar în timpul prevăzut de lege.

Pentru dovedirea acţiunii învinuitul Dumbravă Fănel s-a folosit de proba cu acte, martori şi expertiză topometrică, respectiv raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 3201 din data de 15.02.2006, întocmit de către martora Radu Cornelia în calitatea sa de expert tehnic judiciar.

Audiată fiind în prezenţa apărătorului ales, avocat Onu Roxana, martora Radu Cornelia a declarat că nu a întocmit raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 3201 din data de 15.02.2006, privind terenul situat pe strada Tunelului nr. 95 şi nu-l cunoaşte pe învinuitul Dumbravă Fănel.

Hotărârea avea menţinea „definitivă şi irevocabilă” la data de 18.04.2007.

Conform declaraţiei învinuitului Dumbravă Fănel, acesta nu a deţinut niciodată terenul situat pe strada Tunelului nr. 95 şi nu a fost la nici un proces legat de acest teren, iar în momentul în care i-a fost prezentată această hotărâre şi-a dat seama că este falsă, însă a acceptat propunerea numitului Vrâncianu Marian întrucât avea nevoie de bani.

După ce i-a fost prezentată sentinţa civilă nr. 1020 din data de 06.04.2006 a Judecătoriei Galaţi, învinuitul Gurău Marian a luat legătura cu avocatul Boldea Mihail şi s-a deplasat împreună cu persoana respectivă la cabinetul acestuia.

Urmare indicaţiilor avocatului Boldea Mihail, învinuitului Gurău Marian i s-a propus achiziţionarea terenului respectiv sens în care au stabilit ca „nepotul” învinuitului Dumbravă Fănel să aducă documentaţia necesară perfectării actului de vânzare-cumpărare, respectiv un certificat fiscal, o adeverinţă de rol emisă de Primăria Galaţi şi o procură prin care învinuitul Dumbravă Fănel o împuternicea pe concubina învinuitului Gurău Marian, martora Moldoveanu Iuliana să întocmească acte în numele învinuitului şi să-l reprezinte pe acesta în faţa autorităţilor.

În acest sens, învinuitul Gurău Marian i-a solicitat concubinei sale o copie după cartea de identitate pentru a i se întocmi o procură prin care va fi împuternicită de către o persoană să perfecteze actele necesare vânzării unui teren, pe care i-a înmânat-o în aceiaşi zi „nepotului” învinuitului Dumbravă Fănel.

Cu ocazia întâlnirii la cabinetul avocatului Boldea Mihail s-a stabilit şi preţul vânzării terenului situat pe strada Tunelului, nr. 95, respectiv suma de 70.000 lei.

După câteva zile numitul Vrânceanu Marian l-a contactat pe învinuitul Dumbravă Fănel, împreună cu care s-au deplasat la Primăria Galaţi unde au înregistrat terenul respectiv, după care s-au întâlnit cu martora Moldoveanu Iuliana, care le-a înmânat originalul cărţii de identitate.

Numitul Vrânceanu Marian l-a condus pe învinuitul Dumbravă Fănel la sediul Biroului Notarial „Ciucă & Asociaţii” unde i-a spus acestuia să întocmească o procură prin care să o împuternicească pe martora Moldoveanu Iuliana să vândă terenul situat pe strada Tunelului nr. 95.

Astfel, a fost întocmită procura autentificată cu numărul 8247/A1 din data de 05.09.2007 de către notarul public Zamfir V. Ioan, prin care învinuitul Dumbravă Fănel o împuternicea pe martora Moldoveanu Iuliana pentru a vinde cui va crede de cuviinţă şi la preţul cel mai convenabil, dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 95, judeţul Galaţi, în suprafaţă de 0.750,50 mp.

Învinuitul Dumbravă Fănel i-a înmânat procura numitului Vrânceanu Marian, primind pentru serviciile sale suma de 600 lei.

După ce a fost întocmită documentaţia necesară vânzării terenului, inclusiv certificatul de atestare fiscală nr. 38266 din 10.09.2007, martorul Gurău Marian s-a întâlnit din nou cu persoana care s-a recomandat ca fiind nepotul învinuitului Dumbravă Fănel la sediul cabinetului avocatului Boldea Mihail unde, în prezenţa acestuia, martorul a achitat în numerar suma de 65.000 lei, contravaloarea terenului situat pe strada Tunelului nr. 95, urmând ca, după intabularea acestuia să se perfecteze contractul de vânzare-cumpărare propriu zis.

În baza procurii notariale, martora Moldoveanu Liliana a solicitat OCPI - BCPI Galaţi, prin intermediul SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, cerere înregistrată la numărul 30795din 13.09.2007, intabularea terenului respectiv, achitând taxa de urgenţă în valoare de 600 lei, prin chitanţa nr. 17718 din 12.09.2007.

Cererea a fost soluţionată la data de 19.09.2007 prin încheierea numărul 30795 a OCPI - BCPI Galaţi în sensul admiterii cererii cu privire la intabularea terenului situat pe strada Tunelului nr. 95.

Pentru intabularea terenului, martora Moldoveanu Liliana a utilizat documentaţia întocmită de către SC Evalcad Proiect SRL Galaţi în luna aprilie înregistrată pentru intabulare cu numărul 59311 din 14.09.2007, după ce, în prealabil, învinuitul Gurău Marian, i-a prezentat martorului Andrei Iulian-Adrian, administratorul SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, hotărârea judecătorească prin care învinuitul Dumbravă Fănel devenea proprietarul terenului situat pe strada Tunelului nr. 95, solicitându-i acestuia să-i pună la dispoziţie documentele necesare pentru a fi semnate de proprietarul terenului, documentaţie în baza căreia s-a obţinut intabularea în modalitatea prezentată anterior.

Având la dispoziţie documentele necesare perfectării vânzării terenului, în ziua de 25.09.2007, învinuitul Gurău Marian, în calitate de cumpărător şi martora Moldoveanu Liliana, împuternicit al învinuitului Dumbravă Fănel, în calitate de vânzător, la recomandarea avocatului Boldea Mihail, s-au prezentat la sediul Biroului Notarial „Ciucă & Asociaţii” unde, au încheiat un contract de vânzare-cumpărare, autentificat cu numărul 9119/25.09.2007 de către martorul Schin George-Cristian, notar în cadrul biroului respectiv, prin care învinuitul Dumbravă Fănel, reprezentat de către martora Moldoveanu Liliana, în calitate de vânzător, i-a vândut învinuitului Gurău Marian, în calitate de cumpărător, terenul în suprafaţă totală de 9.751 mp, situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 95, contra sumei de 65.000 lei, achitată de către cumpărător în condiţiile prezentate anterior.

La începutul anului 2008 învinuitul Gurău Marian a primit o ofertă de achiziţionare a terenului din strada Tunelului nr. 95, de la SC Mondistar SRL Galaţi pentru suma de 400.000 lei.

Învinuitul Gurău Marian a apelat la serviciile Biroului Notarului Public „Marina Claudiu”, pentru întocmirea actelor de vânzare-cumpărare, sens în care, în luna februarie 2008 a solicitat, prin intermediul acestuia, eliberarea unui extras de carte funciară, cererea fiind înaintată, conform procedurii, OCPI - SPI Galaţi, la data de 29.02.2008.

După primirea cererii, martora Bourceanu Luminiţa, registrator-şef la OCPI - SPI Galaţi, întrucât anterior avusese probleme cu eliberarea extraselor de carte funciară a unor terenuri dobândite în baza unor sentinţe civile false, a verificat la Judecătoria Galaţi sentinţa civilă nr. 1020 din data de 06.04.2006, prin care persoana de la care învinuitul Gurău Marian a achiziţionat terenul situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 95, învinuitul Dumbravă Fănel, devenise proprietar, constatând cu această ocazie că hotărârea respectivă era „fabricată”.

Pentru aceste considerente, a comunicat Biroului Notarului Public „Marina Claudiu” refuzul de eliberare a unui extras de carte funciară pentru terenul respectiv motivat de faptul că hotărârea judecătorească care a stat la baza intabulării era falsă („fabricată”).

După primirea răspunsului de la OCPI - SPI Galaţi, învinuitul Gurău Marian l-a contactat pe avocatul Boldea Mihail, care a notificat OCPI - SPI Galaţi, notificare înregistrată la data de 18.03.2008, să elibereze extrasul de carte funciară pentru terenul din strada Tunelului nr. 95, în caz contrar vor fi acţionaţi în instanţă.

Urmare notificării OCPI - SPI Galaţi s-a adresat ANCPI Bucureşti, după care, la data de 22.04.2008, prin adresa nr. 837/2008, a sesizat IPJ Galaţi - Serviciul de Investigare a Fraudelor.

La data de 11.10.2011, în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, a fost audiat învinuitul Dumbravă Fănel, care a precizat că nu are o locuinţă stabilă, nu realizează venituri, nu a deţinut niciodată în proprietate terenul situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 95 şi a realizat că sentinţa civilă prin care a devenit proprietar al acestuia era falsă însă a acceptat propunerea numitului Vrânceanu Marian deoarece avea nevoie de bani.

În cauză, la data de 12.10.2011, în prezenţa apărătorului ales Onu Roxana, a fost audiat învinuitul Gurău Marian, care a confirmat situaţia de fapt expusă mai sus şi a afirmat că nu-l cunoaşte şi nu l-a văzut niciodată pe cel care i-a vândut terenul, respectiv învinuitul Dumbravă Fănel, toate actele încheiate fiind întocmite urmare consultării avocatului Boldea Mihail.

Verificându-se apelurile efectuate de pe telefonul mobil Iphone 4 marca „Apple” cu numărul 0744.804.435, aparţinând învinuitului Gurău Marian s-a constatat că, în data de 11.10.2011, înainte de a fi audiat, în intervalul orar 19:15-20:20 a fost apelat şi l-a apelat de către av. Boldea cu numărul de telefon 0724.320.123.

Urmare autorizaţiei provizorii nr. 114/AP/12.10.2011 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, confirmată de Tribunalul Galaţi, prin încheierea de şedinţă din data de 14.10.2011, s-a dispus autorizarea cu titlu provizoriu a interceptării şi înregistrării comunicaţiilor telefonice efectuate de la şi la postul telefonic cu nr. 0744804435, utilizat de către martorul Gurău Marian, ocazie cu care s-a constatat că acesta a purtat o discuţie telefonică cu concubina sa Moldoveanu Liliana, imediat după audierea sa din data de 12.10.2011, iar a doua zi, 13.10.2011, a discutat cu o persoană ce utiliza postul telefonic cu numărul 0724320123, alocat Cabinetului Individual de Avocatură Boldea Mihail.

Fiind audiată la data de 17.11.2011, în prezenţa apărătorului ales Onu Roxana, martora Radu Cornelia, expert tehnic judiciar, a declarat că nu a întocmit raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 3201 din data de 15.02.2006, privind terenul situat pe strada Tunelului nr. 95 şi nu-l cunoaşte pe învinuitul Dumbravă Fănel.

La data de 01.04.2011 a fost audiat martorul Schin George-Cristian, notar public în cadrul Biroului Notarial „Ciucă & Asociaţii”, care a declarat că autentificarea mai multor înscrisuri privind înstrăinarea unor bunuri imobile s-a făcut urmare solicitării avocatului Boldea Mihail, care îi recomanda ca şi clienţi persoanele implicate.

La data de 18.10.2011, în prezenţa apărătorului ales Onu Roxana, a fost audiată martora Moldoveanu Liliana, concubina învinuitului Gurău Marian, care a confirmat faptul că i s-a solicitat o copiei a cărţii de identitate pentru întocmirea unei procuri prin care să-l reprezinte pe învinuitul Dumbravă Fănel, pe care, de altfel nu-l cunoaşte şi nu l-a văzut niciodată şi a încheiat contractul de vânzare-cumpărare a terenului din strada tunelului nr. 95 cu concubinul său însă nu cunoaşte amănunte referitoare la preţ sau la modul de dobândire a terenului respectiv.

Audiată fiind la data de 29.03.2011, martora Bourceanu Luminiţa, registrator şef în cadrul OCPI - SPI Galaţi, a declarat că şi-a dat seama că toate hotărârile judecătoreşti care au stat la baza intabulării unor terenuri erau false urmare verificărilor efectuate la Judecătoria Galaţi, fapt ce s-a întâmplat şi în momentul în care i s-a solicitat eliberarea unui extras de carte funciară pentru terenul situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 95.

Cu ocazia audierii din data de 13.09.2011, martorul Andrei Iulian-Adrian, administrator al SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, a declarat că a întocmit documentaţia necesară pentru intabularea a două imobile, printre care şi cel situat pe strada Tunelului nr. 95, la solicitarea avocatului Boldea Mihail, iar după ce a aflat că hotărârile judecătoreşti care stabileau dreptul de proprietate asupra terenurilor respective erau false, a luat legătura cu avocatul Boldea Mihail, reproşându-i acest aspect, acesta i-a replicat pe un ton arogant că „nu este treaba lui” şi că nu trebuie să-şi facă probleme.

Existând suspiciuni că menţiunile olografe existente pe pagina a treia a sentinţei civile nr. 1020/06.04.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 3201/2005 au fost efectuate de către inculpata Petrea Elena, secretara avocatului Boldea Mihail, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice grafoscopice, pentru a se stabili dacă menţiunile respective aparţin acesteia.

Urmare expertizei grafoscopice efectuate în cauză s-a stabilit că imaginea scrisului olograf reprezentând menţiunile existente pe pagina a treia a copiei sentinţei civile nr. 1020/06.04.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 3201/2005, redă un scris executat de către inculpata Petrea Elena, secretara avocatului Boldea Mihail.

De asemenea, în cauză, s-a efectuat o expertiză grafoscopică pentru a se stabili care a fost modalitatea de realizare a impresiunilor de ştampilă aflată pe sentinţa civilă nr. 1020/06.04.2006 a Judecătoriei Galaţi, ocazie cu care s-a stabilit că impresiunile de ştampilă aflate pe această sentinţă au fost realizate prin copiere tip xerox, probabil împreună cu întreg documentul, având ca model acelaşi exemplar din fiecare gen de ştampilă ca şi pe alte hotărâri judecătoreşti contrafăcute, realizate prin mijloace computerizate şi imprimare cu jet de cerneală.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

2.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Tunelului nr. 4

În anul 2007, Primăria mun. Galaţi a intrat în proprietatea unui teren în suprafaţă totală de 58896,74 mp, situat pe strada Prundului, Parc CFR, în baza Ordinului Prefectului nr. 142/26.04.2007, teren intabulat la OCPI - BCPI Galaţi la data de 16.05.2007, prin încheierea oficiului nr. 13737.

În cursul lunii iunie 2007, la sediul SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, societate ce avea ca obiect de activitate întocmirea de documentaţii cadastrale, topografice, geodezice şi cartografie clasa a-II-a, administrată de către martorul Andrei Iulian Adrian, s-a prezentat avocatul Boldea Mihail, însoţit de către numitul Cerneavschi Dumitru şi de către o altă persoană necunoscută.

Cu această ocazie avocatul Boldea Mihail i-a solicitat martorului Andrei Iulian Adrian să se ocupe, în regim de urgenţă, de măsurătorile şi întocmirea documentaţiei necesare intabulării unei părţi din terenul situat pe strada Prundului, parc CFR Galaţi, respectiv terenul situat în municipiul Galaţi, strada Tunelului nr. 4, în suprafaţă de 7684,18 mp, deoarece numitul Cerneavschi Dumitru avea pe rolul Judecătoriei Galaţi o acţiune în revendicare urmând, ca ulterior, să-i prezinte şi hotărârea judecătorească prin care numitul Cerneavschi Dumitru devenise proprietarul terenului respectiv.

Ulterior, în cursul lunii iulie 2007, avocatul Boldea Mihail l-a contactat pe martorul Andrei Iulian Adrian căruia i-a comunicat că-i va transmite hotărârea judecătorească printr-o cunoştinţă, respectiv prin persoana care l-a însoţit anterior la sediul societăţii.

După câteva zile la sediul societăţii SC Evalcad Proiect SRL Galaţi s-a prezentat persoana respectivă care i-a înmânat, din partea avocatului Boldea Mihail, sentinţa civilă nr. 125 din data de 11.01.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 5204/2005 prin care numitul Cerneavschi Dumitru a devenit proprietarul terenului în suprafaţă de 7684,18 mp, situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 4.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 125 din data de 11.01.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 52041/2005 s-a admis acţiunea, având ca obiect „constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune” formulată de reclamantul Cerneavschi Dumitru, domiciliat în Galaţi, strada Zidarilor, nr. 8, bloc R6, ap. 37, în contradictoriu cu pârâtul Toma Petrică, domiciliat în mun. Galaţi, strada Siderurgiştilor, nr. 25, bloc SD7B, ap. 114.

A constatat dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate de către reclamantul Cerneavschi Dumitru asupra imobilului teren intravilan, situat în Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, în suprafaţă de 7684,18 mp în contradictoriu cu pârâtul, cu menţiunea că hotărârea ţine loc de act de proprietate.

În cuprinsul hotărârii se menţiona că reclamantul Cerneavschi Dumitru a încheiat la data de 18.07.1975 cu pârâtul Toma Petrică un înscris sub semnătură privată prin care acesta îi vindea contra sumei de 1.500 lei imobilul situat pe strada Tunelului nr. 4, dată de la care reclamantul a folosit în mod neîntrerupt, sub titlul de proprietar imobilul în timpul prevăzut de lege.

Pentru dovedirea acţiunii reclamantul s-a folosit de proba cu acte, martori şi expertiză topometrică, respectiv raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 620 din data de 18.10.2005, întocmit de către martora Radu Cornelia în calitatea sa de expert tehnic judiciar.

Audiată fiind în prezenţa apărătorului ales, avocat Onu Roxana, martora Radu Cornelia a declarat că nu a întocmit raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 620 din data de 18.10.2005, privind terenul situat pe strada Tunelului nr. 4 şi nu-l cunoaşte pe reclamantul Cerneavschi Dumitru.

Hotărârea avea menţinea „definitivă şi irevocabilă” la data de 28.06.2007.

A doua zi după primirea hotărârii judecătoreşti, la sediul societăţii SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, s-a prezentat numitul Cerneavschi Dumitru care a completat o cererea nr. 23810/27.07.2007 de recepţie şi înscriere prin care solicita OCPI Galaţi, prima înscriere şi atribuirea numărului cadastral şi intabularea dreptului de proprietate, cu termen de soluţionare la data de 02.08.2007.

La cererea respectivă au fost ataşate sentinţa civilă nr. 125/11.01.2006 a Judecătoriei Galaţi, raportul de expertiză topometrică nr. 620/18.10.2005 şi certificatul de atestare fiscală nr. 29330/19.07.2007.

În momentul în care numitul Cerneavschi Dumitru s-a prezentat la sediul SC Evalcad Proiect SRL Galaţi i-a creat impresia martorului Andrei Iulian Adrian că era o persoană de condiţie modestă, conform declaraţiilor acestuia.

În aceiaşi zi, SC Evalcad Proiect SRL Galaţi, prin angajatul acesteia Axente Mihai, a depus cererea de intabulare a numitului Cerneavschi Dumitru la OCPI Galaţi, aceasta fiind înregistrată sub numărul 23810/27.07.2007, fiind achitată o taxă de urgenţă în valoare de 600 lei, conform chitanţei nr. 13884/2007 cu codul 8M1PCF.

Prin încheierea nr. 23810 din data de 02.08.2007, OCPI Galaţi a admis cererea numitului Cerneavschi Dumitru cu privire la terenul intravilan situat în municipiul Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, jud. Galaţi înscris în cartea funciară nr. 51893 cu numărul cadastral 18935, să se înscrie dreptul de proprietate intabulându-se în favoarea acestuia.

La începutul lunii august 2007 avocatul Boldea Mihail l-a contactat pe martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel, pe care l-a reprezentat într-un proces anterior, solicitându-i acestuia să preia un teren de la unchiul său, solicitare cu care acesta a fost de acord.

În acest sens i-a prezentat o persoană de sex feminin despre care avocatul Boldea Mihail i-a spus că-l va contacta ulterior în momentul în care se va prezenta împreună cu unchiul său la un notar pentru a prelua terenul de care a făcut vorbire.

Totodată, avocatul Boldea Mihail a contactat Biroul Notarial „Ciucă & Asociaţii” transmiţând că urmează să se prezinte, din partea sa, la sediul notariatului două persoane pentru încheierea unei tranzacţii.

Astfel, la data de 14.08.2007, numitul Cerneavschi Dumitru şi martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel s-au prezentat la sediul Biroului Notarial „Ciucă & Asociaţii” unde s-au întâlnit cu persoana de sex feminin, de care am făcut vorbire anterior. Aceasta le-a luat celor doi cărţile de identitate şi a intrat în biroul notarilor, aceştia rămânând în sala de aşteptare.

A fost întocmit contractul de vânzare - cumpărare, autentificat cu numărul 7153/14.08.2007, de către martorul Gheorghe Genilia, notar în cadrul biroului respectiv, prin care numitul Cerneavschi Dumitru, în calitate de vânzător, i-a vândut martorului Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel, în calitate de cumpărător, terenul situat în intravilanul mun. Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, în suprafaţă de 7.680,18 mp, contra sumei de 20.000 lei, contract semnat în faţa notarului de către cele două părţi, fără însă să achite vreo sumă de bani în contul tranzacţiei.

După perfectarea vânzării, avocatul Boldea Mihail l-a sunat pe martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel căruia i-a mulţumit pentru serviciile sale.

A doua zi, la solicitarea avocatului Boldea Mihail, martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel s-a întâlnit cu acesta, ocazie cu care i-a adus la cunoştinţă că numitul Cerneavschi Dumitru nu era unchiul său, iar terenul era dobândit în baza unei hotărâri judecătoreşti false, motiv pentru care va trebui vândut de trei-patru ori pentru a i se pierde urma.

Avocatul Boldea Mihail i-a transmis martorului că în zilele următoare va trebui să se prezinte, din nou, la un birou notarial, pentru a revinde terenul respectiv altor persoane, după care nu va mai fi implicat în nici un fel în tranzacţiile cu acest teren.

După o săptămână, respectiv pe data de 24.08.2007, martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel a fost contactat, din partea avocatului Boldea Mihail, de către persoana de sex feminin de care s-a făcut vorbire mai sus, care i-a solicitat să se prezinte la sediul Biroului Notarilor Publici Asociaţi „Marina Claudiu Cornel şi Sofronea Vider Ana Loredana” pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare a terenului respectiv.

La sediul biroului notarial martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel s-a întâlnit cu făptuitorii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana, cumpărătorii terenului, care, conform declaraţiilor martolului Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel, cunoşteau faptul că acesta este proprietar doar în acte şi nu vor achita nicio sumă de bani pentru achiziţionarea terenului.

Astfel, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare, autentificat cu numărul 4764/24.08.2007, de către notarul public Sofronea Vider Ana Loredana, prin care martorul Zoia (fost Popa) Mihai Gabriel, în calitate de vânzător, i-a vândut făptuitorului Lungu Mihăiţă, în calitate de cumpărător, terenul situat în intravilanul mun. Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, în suprafaţă de 7.680,18 mp, contra sumei de 20.000 lei, contract semnat în faţa notarului de către cele două părţi, fără însă să se achite vreo sumă de bani în contul tranzacţiei.

În perioada imediat următoare, avocatul Boldea Mihail a contactat SC Imob Grup Expert SRL Galaţi, societate ce are ca obiect de activitate intermedierea de vânzări cumpărări de bunuri imobile, administrată de către martora Bălan Mihaela, cu care avocatul Boldea Mihail colaborase anterior, solicitându-i acesteia să-i găsească clienţi pentru un teren intravilan din mun. Galaţi.

Martora Bălan Mihaela a publicat în presă oferta de vânzare a terenului situat în mun. Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, iar la scurt timp a fost contactată de către martorul Maxim Corin, administrator al SC Alt Still Construct SRL Galaţi care s-a arătat interesat de achiziţionarea acestui teren întrucât intenţiona să-şi mute sediul societăţii, stabilind, de comun acord să se întâlnească la faţa locului pentru ca martorul Maxim Corin să vadă personal terenul ce urma să-l achiziţioneze.

Cu ocazia întâlnirii dintre aceştia, întâlnire ce a avut loc în zilele următoare, martorul Maxim Corin a constatat că terenul corespunde cerinţelor sale urmând să facă o ofertă de preţ pentru achiziţionarea acestuia.

Martorul Maxim Corin a înaintat mai multe oferte care, în urma consultării cu avocatul Boldea Mihail, au fost refuzate, în cele din urmă fiind de acord cu un preţ de achiziţie în valoare de 300.000 de euro, stabilind să se întâlnească la sediul agenţiei de intermediere pentru stabilirea detaliilor.

Ambele părţi au încheiat cu SC Imob Grup Expert SRL Galaţi câte un contract de intermediere, respectiv făptuitorul Lungu Mihăiţă, contractul nr. 226 bis din 03.09.2007 şi martorul Maxim Corin, administrator al SC Alt Still Construct SRL Galaţi, contractul nr. 268 din 03.10.2007.

În ziua de 03.10.2007 martorul Maxim Corin s-a deplasat, conform înţelegerii, la sediul agenţiei SC Imob Grup Expert SRL Galaţi unde s-a întâlnit cu făptuitorul Lungu Mihăiţă, ce era însoţit de avocatul Boldea Mihail motivat de faptul că reprezenta interesele făptuitorului.

Întrucât prezenţa avocatului Boldea Mihail i-a creat suspiciuni martorului Maxim Corin, acesta a solicitat să i se prezinte un certificat de urbanism pentru terenul respectiv, emis de Primăria Galaţi.

Pentru a elimina orice dubiu, avocatul Boldea Mihail s-a prezentat la sediul SC Alt Still Construct SRL Galaţi şi i-a înmânat martorului Maxim Corin certificatul de urbanism nr. 1688 din 03.10.2007, înregistrat la Primăria Galaţi sub numărul 41881 din 03.10.2007, act din care rezulta că făptuitorii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana erau proprietarii terenului situat în mun. Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, judeţul Galaţi, teren dobândit în baza unui contract de vânzare-cumpărare.

În ziua de 04.10.2007, la solicitarea expresă a martorului Maxim Corin, s-au prezentat la sediul Biroului Notarului Public „Sonia Tănase şi Asociaţii” pentru perfectarea actului de vânzare-cumpărare, la încheierea tranzacţiei fiind prezent şi avocatul Boldea Mihail.

Între părţi a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare, autentificat cu numărul 3937/04.10.2007, de către notarul public Sonia Tănase, prin care făptuitorii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana, în calitate de vânzători, au vândut către SC Alt Still Construct SRL Galaţi, reprezentată de către martorul Maxim Corin, în calitate de cumpărător, terenul situat în intravilanul mun. Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, în suprafaţă de 7.684,18 mp, contra sumei de 300.000 de euro, contract semnat în faţa notarului de către cele două părţi.

Cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare, martorul Maxim Corin a achitat în numerar suma de 44.000 de euro, urmând ca diferenţa de 256.000 de euro urmând să fie achitată prin virament bancar.

Spre surprinderea martorului Maxim Corin, suma de 44.000 de euro a fost luată şi numărată de către avocatul Boldea Mihail şi nu de către vânzători.

Ulterior, martorul Maxim Corin a achitat diferenţa de preţ în mai multe tranşe, ultima rată fiind achitată la data de 25.10.2007, dată la care făptuitorul Lungu Mihăiţă a dat o declaraţie notarială, autentificată cu numărul 10118/A5/25.10.2007 de către notarul public Zamfir V. Ioan, prin care atesta că a primit diferenţa din preţul de vânzare a terenului de pe strada Tunelului, nr. 4, conform contractului de vânzare-cumpărare.

Întrucât intenţiona să demareze lucrările pentru noul sediu al societăţii, martorul Maxim Corin a solicitat OCPI Galaţi certificatul de urbanism pentru terenul respectiv, această instituţie, prin avizul nr. 2229/01.11.2007, avizând favorabil cererea martorului.

Ulterior, la data de 03.12.2007, prin adresa nr. 7226/03.12.2007, OCPI Galaţi i-a comunicat că terenul situat pe strada Tunelului, nr. 4 aparţine, de fapt, Primăriei Galaţi.

Urmare acestui răspuns, martorul Maxim Corin l-a contactat pe avocatul Boldea Mihail solicitându-i acestuia explicaţii cu privire la situaţia juridică a terenului. Cu această ocazie avocatul Boldea Mihail i-a transmis martorului Maxim Corin să nu-şi facă griji deoarece este cumpărător de bună credinţă şi că are destule relaţii să rezolve această problemă.

În atare condiţii, neavând încredere în spusele avocatului Boldea Mihail, deşi acesta chiar se oferise să-l reprezinte pentru soluţionarea litigiului, la data de 10.12.2007, SC Alt Still Construct SRL Galaţi - reprezentată de martorul Maxim Corin a promovat o acţiune în justiţie pentru constatarea dreptului de proprietate.

Astfel, prin cererea înregistrată sub nr. 8360/121/2007 reclamanta SC Alt Still Construct SRL Galaţi a solicitat în contradictoriu cu pârâţii municipiul Galaţi, prin primar, Lungu Mihăiţă, Lungu Liliana şi OCPI Galaţi să se constate că este proprietară pe terenul în suprafaţă de 7684,18 situat în Galaţi, strada Tunelului nr. 4 şi, totodată să se constate inopozabilitatea titlului de proprietate al municipiului Galaţi.

La rândul său, prin cererea înregistrată sub numărul 8821/121/2007, reclamantul municipiul Galaţi, prin primar, a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC Alt Still Construct SRL Galaţi să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu numărul 3937/04.10.2007 încheiată de pârâtă cu Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana.

După conexarea celor două cauze, prin sentinţa civilă nr. 488/11.04.2010 Tribunalul Galaţi a admis acţiunea principală formulată de reclamantul municipiul Galaţi şi a admis în parte acţiunea conexă formulată de reclamanta-pârât SC Alt Still Construct SRL Galaţi.

A constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 3937/04.10.2007 la BNP Sonia Tănase şi asociaţii încheiat între Lungu Mihăiţă, Lungu Liliana şi SC Alt Still Construct SRL Galaţi pentru suprafaţa de 7864,18 mp teren intravilan situat în municipiul Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, jud. Galaţi.

A obligat-o pe pârâta SC Alt Still Construct SRL Galaţi să lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă imobilul sus menţionat reclamantului municipiul Galaţi.

A admis cererea de chemare în garanţie contra evicţiunii formulată de reclamanta SC Alt Still Construct SRL Galaţi în contradictoriu cu pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana.

A obligat pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana să plătească reclamantei 300.000 de euro şi 56.268 lei.

Totodată , instanţa a respins ca nefondate acţiunea în pretenţii formulată de reclamanta SC Alt Still Construct SRL Galaţi în contradictoriu cu pârâta OCPI Galaţi precum şi celelalte pretenţii ale reclamantei solicitate prin cererea conexă.

A anulat ca netimbrată cererea de chemare în garanţie formulată de pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana în contradictoriu cu pârâtul Popa Mihai Gabriel.

Împotriva sentinţei au declarat apel pârâta-reclamantă SC Alt Still Construct SRL Galaţi şi pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana.

Prin decizia civilă nr. 269/A/05.10.2008, Curtea de Apel Galaţi a admis apelul declarat de pârâta SC Alt Still Construct SRL Galaţi şi a desfiinţat sentinţa trimiţând cauza spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

Apelul declarat de pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana a fost respins ca netimbrat.

În rejudecare cauza a fost înregistrată sub numărul 8221/121/2007.

Prin sentinţa civilă nr. 105/19.01.2010, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr.8221/121/2010, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta municipiul Galaţi în contradictoriu cu pârâta SC Alt Still Construct SRL Galaţi.

A admis în parte acţiunea conexă formulată de reclamanta-pârâtă SC Alt Still Construct SRL Galaţi în contradictoriu cu pârâţii municipiul Galaţi, Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana.

A constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 3937/04.10.2007 la BNP Sonia Tănase şi asociaţii încheiat între Lungu Mihăiţă, Lungu Liliana şi SC Alt Still Construct SRL Galaţi pentru suprafaţa de 7864,18 mp teren intravilan situat în municipiul Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, jud. Galaţi.

A obligat pe pârâta SC Alt Still Construct SRL Galaţi să lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă reclamantului municipiul Galaţi, imobilul situat în intravilanul municipiului Galaţi, strada Tunelului, nr. 4, în suprafaţă de 7684 mp.

A admis cererea de chemare în garanţie contra evicţiunii formulată de reclamanta SC Alt Still Construct SRL Galaţi în contradictoriu cu pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana.

A admis cererea în pretenţii formulată de SC Alt Still Construct SRL Galaţi în contradictoriu cu OCPI Galaţi.

A obligat pe pârâtul OCPI Galaţi în solidar cu pârâţii Lungu Mihăiţă şi Lungu Liliana să plătească reclamantului SC Alt Still Construct SRL Galaţi sumele de 300.000 de euro şi 56.268 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta-reclamantă SC Alt Still Construct SRL Galaţi şi pârâta OCPI Galaţi.

Prin decizia civilă nr. 125/A/30.05.2011, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 1472/44/2010, s-au respins ca nefondate cererile de apel formulate de reclamanta SC Alt Still Construct SRL Galaţi şi pârâtul OCPI Galaţi.

Existând suspiciuni că menţiunile olografe existente pe pagina a treia a sentinţei civile nr. 125/11.01.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 5204/2005 au fost efectuate de către inculpata Petrea Elena, secretara avocatului Boldea Mihail, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice grafoscopice, pentru a se stabili dacă menţiunile respective aparţin acesteia.

Urmare expertizei grafoscopice efectuate în cauză s-a stabilit că scrisul olograf reprezentând menţiunile existente pe pagina a treia a copiei sentinţei civile nr. 125/11.01.2006, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 5204/2005, a fost executat de către inculpata Petrea Elena, secretara avocatului Boldea Mihail.

De asemenea, în cauză, s-a efectuat o expertiză grafoscopică pentru a se stabili care a fost modalitatea de realizare a impresiunilor de ştampilă aflată pe sentinţa civilă nr. 125/11.01.2006 a Judecătoriei Galaţi, ocazie cu care s-a stabilit că impresiunile de ştampilă aflate pe această sentinţă au fost realizate prin mijloace computerizate şi imprimare cu jet de cerneală.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

3.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51.

Imobilul situat în mun. Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51 a aparţinut numitului Nicolae Vasile, ulterior decesului acestuia în anul 1998 locuinţa nefiind revendicată de nici un moştenitor şi trebuind, în mod normal, să intre în proprietatea statului.

Acţionându-se ca şi în celelalte cazuri în care s-a dobândit ilicit proprietatea asupra unor imobile cu complicitatea inculpatei Luchiniuc Aurica - arbitru din cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi, la data de 18.05.2006 a fost depusă la respectiva instituţie o cerere formulată de către Mititelu Marius Gigel prin care se solicita pronunţarea, în contradictoriu cu numitul Nicolae Vasile, a unei hotărâri arbitrale prin care să se constate dreptul de proprietate asupra apartamentului din mun. Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51, solicitându-se expres desemnarea drept arbitru unic a lui Luchiniuc Aurica şi achitându-se la aceeaşi dată taxa de arbitraj de 140 de lei.

Precizăm că Luchiniuc Aurica fusese numită, începând cu data de 01.01.2006, prin Decizia nr. 571/29.12.2005 a Guvernului României, în funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi, funcţie din care a fost eliberată prin Decizia nr. 358/18.03.2009 a Guvernului României.

La aceeaşi dată, Luchiniuc Aurica a semnat angajamentul de acceptare a arbitrării cauzei, fixând termen de soluţionare a doua zi, 19.05.2006.

Cererea, ce a fost înregistrată sub nr. 59/2006, se întemeia pe un antecontract de vânzare cumpărare depus la aceeaşi dată în original, pretins încheiat la data de 01.02.1998 între Nicolae Vasile în calitate de promitent- vânzător şi Mititelu Marius Gigel în calitate de beneficiar-cumpărător.

Precizăm că în conformitate cu certificatul de deces nr. 2410/05.11.1998, pârâtul Nicolae Vasile murise în data de 03.11.1998, cauza decesului fiind „cangrenă diabetică picior drept operată”.

În cuprinsul respectivului antecontract, promitentul – vânzător se obliga să vândă beneficiarului cumpărător apartamentul susmenţionat la preţul de 20.000 USD, preţ ce ar fi fost achitat la data semnării, printr-un contract în formă autentică ce urma a fi semnat în data de 01.06.2005, dată până la care promitentul vânzător urma să păstreze folosinţa imobilului, în cuprinsul antecontractului fiind înscrisă în mod expres şi clauza compromisorie a deducerii eventualelor litigii în faţa unui arbitru unic din cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi.

Chiar analizat separat de celelalte cazuri, respectivul document prezintă mai multe suspiciuni legate de autenticitatea sa, respectiv:

- suma pretins a fi plătită drept preţ – 20.000 dolari SUA, este de circa 3-4 ori mai mare decât preţul de piaţă al unui apartament de genul respectiv în anul 1998, corespunzând însă preţului de piaţă al imobilului în anul 2006;

- înscrierea clauzei ca perfectarea contractului să se facă fix într-o anumită dată, la peste 7 ani de la plata preţului, şi nu până la data respectivă, precum şi retenţia folosinţei apartamentului de către cumpărător pe toată această perioadă, clauze în mod vădit extrem de dezavantajoase pentru cumpărător şi care nu ar fi putut fi acceptate de nici o persoană diligentă în cazul unei tranzacţii reale;

- folosirea aceloraşi elemente de tehnoredactare computerizată (mărime corp litere, spaţiere, liniere, dimensiune paragrafe) în cadrul antecontractului de vânzare cumpărare ca şi în cazul acţiunii arbitrale, ceea ce ridică suspiciunea că ar fi fost scrise la acelaşi computer, în aceeaşi perioadă.

Revenind la procedura de pe rolul Curţii de Arbitraj, trebuie arătat că după depunerea acţiunii arbitrale, la termenul din data de 19.05.2011, avocatul Boldea Mihail a depus împuternicire avocaţială de apărător ales al reclamantului Mititelu Marius Gigel, în baza contractului nr. 85/2006, formulând totodată în scris, o cerere de preschimbare a termenului, precizând textual că „reprezentantul pârâtului este de acord”.

La aceeaşi dată, la dosarul cauzei pentru pârâtul Nicolae Vasile a depus împuternicire avocaţială de către apărător ales, avocat Cristina Ghezea din cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, împuternicire datată 19.05.2006 ce nu purta semnătura clientului, deşi în cuprinsul împuternicirii era înscrisă activitatea de reprezentare, tot în aceeaşi zi fiind datat acordul acesteia pentru preschimbarea termenului.

Mai mult, martora Ghezea Cristina a depus la dosar întâmpinare în numele pârâtului prin care solicita ”admiterea acţiunii formulate de reclamant, având în vedere că cele învederate de acesta sunt reale”

Audiată în prezenta cauză în calitate de martor, fiind asistată de apărător ales, avocat Ghezea Cristina a arătat că îşi desfăşoară activitatea în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi din anul 2003, fiind stagiara avocatului Boldea Mihail până în anul 2005, dată după care a funcţionat în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură „Ghezea Cristina”.

Cu privire la participarea sa la litigiul arbitral având ca obiect imobilul susmenţionat, Ghezea Cristina a susţinut că ar fi fost contactată de un anume Alexandru Constantin, care s-a prezentat drept rudă a pârâtului Nicolae Vasile, cerându-i să-i „reprezinte interesele” în faţa Curţii de Arbitraj.

D-na avocat a depus, în copie, contractul de asistenţă juridică nr. 40/19.05.2006, precum şi copie după buletinul de identitate seria DH nr. 086263 aparţinând numitului Alexandru Constantin.

Precizăm că numitul Alexandru Constantin a decedat la data de 24.01.2008, neputându-se verifica valabilitatea contractului şi eventuala sa participaţie în circuitul infracţional.

Independent de aceste aspecte, trebuie arătat că martora Ghezea Cristina a arătat că a fost contactată de către învinuitul Boldea Mihail în perioada semnării respectivului contract, care i-a comunicat că „vor avea împreună un dosar la Curtea de Arbitraj Galaţi”, acesta asigurând-o că nu vor fi probleme întrucât ambele părţi sunt de acord cu acţiunea şi că apelase la ea deoarece învinuitul Boldea Mihail nu putea apărea ca reprezentând interesele ambelor părţi.

La termenul de judecată din 23.05.2006, arbitrul Luchiniuc Aurica a trecut la judecata pe fond şi, după depunerea întâmpinării de achiesare la pretenţiile reclamantului de către martora Ghezea Cristina, a pronunţat o hotărâre prin care a admis acţiunea, constatând perfectă vânzarea cumpărarea încheiată în calitate de cumpărător de reclamantul Mititelu Marius Gigel şi în calitate de vânzător de pârâtul Nicolae Vasile, privind imobilul situat în mun. Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51, contra unui preţ de 20.000 USD.

Dobândind în mod ilicit proprietatea asupra imobilului, învinuitul Boldea Mihail l-a înstrăinat imediat pentru a putea obţine beneficiul infracţional urmărit, după cum vom arăta în cele de mai jos.

După înstrăinarea imobilului, învinuitul Boldea Mihail a încercat să-şi acopere urmele, depunând în data de 11.07.2006 la acelaşi dosar arbitral o cerere de îndreptare eroare materială, solicitând înscrierea în hotărârea arbitrală a menţiunii „ pârâtul a fost citat prin legatar testamentar cu titlu particular” în loc de „ a fost citat pârâtul personal”, respectiv a menţiunii „legatarul testamentar lipsă reprezentat de martora Ghezea Cristina” în loc de „ pârâtul lipsă”.

Deşi la dosarul cauzei nu a fost depus nici un înscris din care să rezulte că pârâtul Nicolae Vasile ar fi decedat şi că ar fi lăsat vreun testament, precum nici că prezumptivul legatar testamentar, ce nu a fost nici măcar nominalizat sau identificat în orice alt fel, ar fi acceptat succesiunea şi deşi cu atât mai puţin respectiva persoană nu a fost citată în mod legal nefiind identificată, arbitrul Luchiniuc Aurica a admis cererea, altfel însă decât a fost formulată, dispunând prin încheierea din 12.07.2006 înlocuirea menţiunii „pârâtul lipsă” din cuprinsul hotărârii arbitrale cu menţiunea „pârâtul a fost citat prin legatar testamentar cu titlu particular, reprezentat de apărător ales”

Trebuie arătat că în forma în care a fost modificată, hotărârea arbitrală nu mai poartă nici măcar o aparenţă de legalitate, fiind evident că o persoană decedată nu poate avea calitate procesuală pasivă şi nu poate fi parte într-o procedură judiciară, fie ea şi arbitrală, nici măcar prin reprezentant.

Învinuitul Boldea Mihail a folosit însă prima variantă a hotărârii, ce părea aparent legală, pentru a produce consecinţe juridice.

Astfel, la numai două zile de la emiterea hotărârii arbitrale, printr-o procură notarială autentificată sub numărul 454/25.05.2006 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „Ghecenco Elisabeta şi Ghecenco Laura”, Mititelu Marius Gigel l-a desemnat pe învinuitul Boldea Mihail drept mandatar împuternicit să vândă apartamentul.

Pentru a putea trece la vânzarea apartamentului, s-a procedat mai întâi la intabularea dreptului de proprietate dobândit asupra acestuia de către Mititelu Marius Gigel în urma pronunţării hotărârii arbitrale, cererea formulată în numele acestuia fiind admisă prin încheierea nr. 13.824/30.05.2006 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, tot la aceeaşi dată fiind întocmită de către Alexandru Constantin documentaţia cadastrală necesară intabulării.

Întrucât datorită decesului proprietarului, în lipsa unor moştenitori pentru apartamentul respectiv se acumulaseră importante datorii la întreţinere, învinuitul Boldea Mihail l-a contactat pe martorul Colţ Ion, administratorul Asociaţiei de proprietari nr. 183 Galaţi, asociaţie din care fac parte locatarii blocului M 8, oferindu-se să achite respectiva creanţă. Ca atare, martorul a încasat de la av. Boldea Mihail suma de 7.092,52 lei RON cu chitanţa nr. 8162081/31.05.2006, eliberându-i acestuia adeverinţa nr. 34/31.05.2006, în numele asociaţiei de proprietari, în care se confirma că acesta nu figurează cu datorii pentru apartamentul respectiv în evidenţele asociaţiei.

În continuare, av. Boldea Mihail a identificat un cumpărător căruia îi putea vinde rapid apartamentul, în persoana martorei Bâgu Alina, concubina martorului Gologan Panaite.

Precizăm că martorul a suferit repetate condamnări la pedepse privative de libertate, în special pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de persoane, atât la momentul cumpărării apartamentului cât şi la momentul audierii sale aflându-se în executarea unei asemenea pedepse.

Din actele dosarului nu s-a putut stabili că martorii ar fi cunoscut provenienţa ilicită a imobilului achiziţionat.

Martora Bâgu Alina susţine însă că apartamentul respectiv i-ar fi fost propus spre vânzare de către o agenţie imobiliară a cărei denumire nu şi-o mai aminteşte, susţinere lipsită de credibilitate dat fiind faptul că vânzarea a avut loc chiar a doua zi după intabulare.

Astfel, prin contractul de vânzare cumpărare încheiat în faţa notarului public Ghecenco Elisabeta şi autentificat de acesta sub numărul 497/01.06.2006, învinuitul Boldea Mihail a vândut martorei Bâgu Alina, în calitate de mandatar al lui Mititelu Marius Gigel, apartamentul situat în mun. Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51.

Deşi în contract s-a specificat că preţul apartamentului ar fi fost de 70.000 lei, sumă plătită de cumpărătoare mandatarului, martora Bâgu Alina a arătat că preţul real a fost de 39.000 euro, sumă pe care a plătit-o personal lui Boldea Mihail.

Ulterior,întrucât martorii Bâgu Alina şi Gologan Panaite se certaseră, au hotărât să-şi împartă bunurile, apartamentul respectiv urmând să revină martorului. Întrucât acesta din urmă era deţinut, au stabilit ca acesta să fie trecut pe numele martorei Pricope Adriana Mariana, concubina din acea perioadă a numitului Colesnic (fost Boboacă) Ionel, fratele martorului Gologan (fost Boboacă) Panaite.

Instrumentul juridic prin care s-a realizat acest transfer al dreptului de proprietate a fost o vânzare fictivă, respectiv prin intermediul unui contact de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. 2647/18.07.2006 la Biroul Notarului Public „Claudiu Cornel Marina”Galaţi, prin care Bâgu Alina a vândut apartamentul martorei Pricope Adriana Mariana, deşi în realitate nu a fost plătit nici un preţ.

Ulterior martorii Bâgu Alina şi Gologan Panaite s-au împăcat, decizându-se la un moment dat să vândă respectivul imobil.

Ca atare, Bâgu Alina a oferit apartamentul spre vânzare prin intermediul unei agenţii imobiliare, negociind vânzarea acestuia către martora Roman Petrica.

În consecinţă, cu acordul martorei Pricope Adriana Mariana s-a încheiat un contract de vânzare cumpărare, autentificat la Biroul Notarului Public „Claudiu Cornel Marina” Galaţi sub nr. 574/14.02.2007, prin care Pricope Adriana Mariana a vândut apartamentul martorei Roman Petrica, actualul proprietar al acesteia, contra sumei de 92.200 lei, preţul imobilului fiind plătit efectiv martorului Gologan Panaite.

Nu s-a putut stabili cu exactitate modalitatea în care avocatul Boldea Mihail a aflat despre existenţa acestui apartament „abandonat”, relevante fiind însă în acest sens declaraţiile martorului Balaban Sorin, care în legătură cu acest imobil, a arătat că din câte cunoaşte, acesta a fost identificat de către făptuitorul Vrânceanu Tudorel zis „Uscatul”, tot acesta din urmă fiind cel are l-a trimis pe Mititelu Marius Gigel la cabinetul notarial pentru a semna procura prin care îl împuternicea pe Boldea Mihail să vândă apartamentul, martorul Balaban Sorin fiind de faţă şi însoţindu-l pe Mititelu Marius Gigel la cabinetul notarial.

Martorul Balaban Sorin a mai arătat că Vrânceanu Tudorel zis „Uscatul” i-a prezentat situaţia apartamentului lui Boldea Mihail, primind la final de la acesta jumătate din suma de bani obţinută din vânzarea imobilului.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

4.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130.

Cu privire la acest imobil trebuie precizat de la început faptul că iniţial, în actul de proprietate, acesta era menţionat ca fiind poziţionat în Galaţi, str. Morilor, nr. 126, însă după numerotarea ulterioară acesta a fost poziţionat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi nr. 878/P/2009 din data de 11.01.2010 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor (martori în prezenta cauză) Harabagiu Maricel, Bulete Georgică Virginel, Balaban Sorin şi Timofte George pentru comiterea infracţiunii de tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi a unor infracţiuni de fals.

În sarcina acestora s-a reţinut că în perioada septembrie – octombrie 2008 au obţinut, prin substituire de persoană, procuri notariale în baza cărora au încercat să inducă în eroare pe partea vătămată Radu Gheorghe zis „Gelu Ţăranul”, prin vânzarea către acesta a imobilului situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130, contra sumei de 155.000 euro.

Totodată s-a dispus disjungerea cauzei, în vederea continuării cercetărilor faţă de avocatul Boldea Mihail şi învinuitul Caranfil Costică şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere calitatea de deputat a celui dintâi.

În cursul anului 2008 învinuitul Caranfil Costică a identificat imobilul din Galaţi, str. Morilor, în suprafaţă de 800 de m2, al cărui proprietar era Bălănuţă Gheorghe. Cu toate că au încercat să-l „convingă” să vândă imobilul, respectiv să-i ofere în schimbul acestuia un alt imobil, de o valoare vădit inferioară.

La scurt timp învinuitul Caranfil Costică i-a povestit despre acest lucru martorului Harabagiu Maricel, împreună cei doi demarând o serie de activităţi legate de obţinerea documentelor de proprietate ale imobilului, de obţinerea cărţii de identitate a părţii vătămate, de obţinerea unor documente de la Arhivele Naţionale precum şi de schimbare a sistemelor de închidere de la poarta imobilului.

Despre aceste aspecte învinuitul Caranfil Costică şi martorul Harabagiu Maricel au discutat cu avocatul Boldea Mihail, care s-a arătat foarte interesat de posibilitatea obţinerii unei sume de bani din tranzacţionarea ilicită a acestui imobil.

Învinuitul Caranfil Costică a spus că trebuia identificată o persoană care să semene cu Bălănuţă Gheorghe, care să-l substituie pe acesta în faţa unui notar public şi care să vândă acel imobil. Ulterior acel imobil trebuia revândut, în mod repetat, până la un cumpărător final, de bună credinţă, banii obţinuţi urmând a fi împărţiţi între cei trei. Aceste aspecte au fost cunoscute, acceptate şi încuviinţate de avocatul Boldea Mihail.

Martorii Caranfil Costică şi Harabagiu Maricel au deposedat-o pe partea vătămată Bălănuţă Gheorghe de documentele de proprietate ale imobilului şi de cartea de identitate, pretinzând că aveau calităţile de inspector şi respectiv şofer la Primăria Municipiului Galaţi.

Cu acelaşi prilej Caranfil Costică le-a spus că găsise, la Bârlad, un individ care semăna izbitor cu partea vătămată Bălănuţă Gheorghe, identificat în urma cercetărilor în persoana învinuitului Dorobăţ Ioan.

Învinuitul Dorobăţ Ioan, locuieşte în municipiul Bârlad, str. Fundătura Decebal, nr. 5, judeţul Vaslui, fiind un cunoscut apropiat al numitului Lupu Ioan, fratele vitreg al lui Caranfil Costică.

În timp ce era la locuinţa lui Lupu Ioan l-a auzit pe acesta discutând cu Caranfil Costică despre faptul că semăna foarte cu un bătrân din municipiul Galaţi.

Învinuitul Caranfil Costică i-a propus să-l însoţească în municipiul Galaţi, lucru cu care acesta a fost de acord.

În aceste condiţii martorii Harabagiu Maricel şi Bulete Georgică Virginel s-au deplasat în municipiul Bârlad de unde l-au preluat pe învinuitul Dorobăţ Ioan care i-a însoţit în municipiul Galaţi, fiind cazat de acesta în locuinţa lui Caranfil Costică, timp de două luni.

În acest timp învinuitul Caranfil Costică l-a instruit pe învinuitul Dorobăţ Ioan, cerându-i să-l însoţească în municipiul Bereşti, la un notar public, în faţa căruia trebuia să pretindă că se numeşte Bălănuţă Gheorghe, că este proprietarul imobilului situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130 şi că dorea să-l împuternicească pe martorul Bulete Georgică Virginel, despre care trebuia să susţină că îi este nepot, să poată vinde acest imobil.

Pentru a spori încrederea notarului, învinuitul Caranfil Costică l-a contactat pe numitul Alexa Cosmin Ionuţ cunoscut al notarului public Barău Zâna, căruia i-a cerut să-i recomande notarului ca fiind persoane de încredere, ce veneau din partea acestuia. Pentru acest „gest” Caranfil Costică i-a dat lui Harabagiu Maricel suma de 500 de euro, bani pe care acesta din urmă i-a înmânat numitului Alexa Cosmin Ionuţ.

Martorii Harabagiu Maricel şi Bulete Georgică Virginel, la data de 01.09.2008, s-au deplasat împreună cu învinuitul Dorobăţ Ioan în municipiul Bereşti, la Biroul Notarului Public Barău Zâna pentru a întocmi procura necesară pentru vânzarea imobilului.

La data susmenţionată învinuitul Dorobăţ Ioan s-a prezentat în faţa notarului public Barău Zâna, sub identitatea de Bălănuţă Gheorghe, acesta solicitând emiterea unei procuri, prin care îl împuternicea pe martorul Bulete Georgică Virginel să „vândă cui va crede de cuviinţă şi la preţul cel mai convenabil imobilul situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 126, compus din terenul în suprafaţă de 866 m2 şi construcţiile edificate pe acesta” Procura a fost autentificată de notarul public sub numărul 2064/01.09.2008.

În paralel avocatul Boldea Mihail s-a preocupat de falsificarea unui document din conţinutul căruia să rezulte faptul că datorită noii numerotări a străzii Morilor imobilul cu numărul 126 devenise imobilul cu numărul 130.

Astfel, prin intermediul unui făptuitor din cercul său de cunoştinţe avocatul Boldea Mihail a plăsmuit certificatul nr. 916/23.09.008, pretins emis de Ministerul de Interne – Direcţia Generală a Arhivelor Statului – Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale, document pretins semnat de martorul Pohrib Adrian în calitate de director şi de numita Solomon Viorica în calitate de referent de specialitate.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că certificatul nr. 916/23.09.2008 este fals. Astfel, numita Solomon Viorica a fost pensionată în cursul anului 2004 situaţie în care era imposibil ca aceasta să semneze un document pentru Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Galaţi la data de 23.09.2008. În cursul anului 2008 titulatura corectă a instituţiei era Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi nu Ministerul de Interne cum în mod greşit a fost menţionat pe documentul falsificat.

În cauză a fost audiat, în calitate de martor, numitul Pohrib Adrian, director în cadrul Direcţiei Judeţene Galaţi a Arhivelor Naţionale, care a precizat că semnătura aplicată pe certificatul nr. 916/23.09.2008 nu îi aparţine.

În urma verificărilor efectuate în evidenţele Direcţiei Judeţene Galaţi a Arhivelor Naţionale s-a stabilit că cererea cu numărul 916 – aferentă documentului emis cu acelaşi număr de instituţia susmenţionată a fost înregistrată la data de 04.06.2008 şi nu la data de 23.09.2008 astfel cum s-a menţionat pe documentul falsificat.

Ulterior, avocatul Boldea Mihail s-a întâlnit, pe raza municipiului Galaţi, respectiv în zona staţiei de carburanţi din cartierul Micro 40, cu martorii Bulete Georgică Virginel, Harabagiu Maricel şi învinuitul Caranfil Costică, înmânându-le acestora certificatul nr. 916/23.09.2008, pretins emis de Direcţia Judeţene Galaţi a Arhivelor Naţionale, spunându-le că îi fusese remis de directorul acestei instituţii.

Acest aspect a fost confirmat de martorii Bulete Georgică Virginel şi Harabagiu Maricel.

Martorul Bulete Georgică Virginel s-a deplasat la sediul agenţiei imobiliare „Stil”, aparţinând SC Sold Prest SRL Galaţi, unde lucra martorul Călin Marcel, căruia i-a predat documentele necesare, pentru întocmirea documentaţiei cadastrale, necesară pentru vânzarea rapidă a imobilului.

Martorul Călin Marcel a apelat, pentru realizarea măsurătorilor cadastrale, la serviciile SC Evalcad SRL Galaţi, ocazie cu care, în urma măsurătorilor efectuate a fost stabilită, faptic, suprafaţa de 634 m2.

Având în vederea această neconcordanţă, dintre suprafaţa de teren menţionată în documentele de proprietate ale imobilului, care se aflau în posesia numiţilor Caranfil Costică, Harabagiu Maricel şi Bulete Georgică Virginel la data de 05.09.2008 ultimii doi s-au deplasat împreună cu învinuitul Dorobăţ Ioan la Biroul Notarului Public Barău Zâna din oraşul Bereşti, judeţul Galaţi.

Cu această ocazie învinuitul Dorobăţ Ioan s-a prezentat sub identitatea părţii vătămate Bălănuţă Gheorghe, formulând o declaraţie prin care arăta că luase cunoştinţă că, faptic, imobilul din Galaţi, str. Morilor, nr. 126 avea o suprafaţă de 634 m2, declaraţie ce a fost autentificată sub numărul 2128/05.09.2008.

Pentru a nu crea suspiciuni cu privire la tranzacţia efectuată şi pentru a crea o aparenţă de onestitate, la aceeaşi dată, martorii Harabagiu Maricel şi Bulete Georgică Virginel l-au convins pe învinuitul Dorobăţ Ioan ca sub identitatea părţii vătămate Bălănuţă Gheorghe, să solicite emiterea unei procuri, prin care cel din urmă martor era împuternicit să achiziţioneze un imobil, pe raza comunei Suceveni, judeţul Galaţi. Acest document a fost autentificat sub numărul 2129/05.09.2008.

Martorii Harabagiu Maricel şi Bulete Georgică Virginel „l-au predat” pe învinuitul Dorobăţ Ioan şi documentele întocmite la biroul notarial numitului Caranfil Costică, martorul Harabagiu Maricel a fost contactat telefonic de avocatul Boldea Mihail, care l-a „felicitat pentru operativitatea rezolvării problemei”.

Ulterior martorul Călin Marcel a apelat la serviciile SC Evalcad SRL Galaţi pentru definitivarea documentaţiei cadastrale, măsurătorile fiind efectuate în prezenţa martorului Harabagiu Maricel, care între timp schimbase încuietoarea de la poarta imobilului, cu acordul părţii vătămate, însă fără ca acesta din urmă să aibă cunoştinţă că martorul păstrase una dintre cheile sistemului de închidere.

Ulterior, avocatul Boldea Mihail s-a întâlnit cu partea vătămată Radu Gheorghe, cu care, în acea perioadă, era coleg de partid oferindu-i spre vânzare imobilul din Galaţi, str. Morilor, nr. 126, contra sumei de 230.000 euro.

Partea vătămată Radu Gheorghe avea imobilul vecin cu imobilul părţii vătămate Bălănuţă Gheorghe, fiind interesat să cumpere imobilul pentru a-şi mări curtea.

Martorul Călin Marcel, împreună cu martorul Bulete Georgică Virginel s-au deplasat, împreună, la Biroul Notarului Public „Ciucă şi Asociaţii” unde erau aşteptaţi de avocatul Boldea Mihail şi de partea vătămată Radu Gheorghe.

Cu această ocazie partea vătămată Radu Gheorghe l-a întrebat pe avocatul Boldea Mihail dacă nu sunt probleme cu actele imobilului, acesta din urmă asigurându-l că nu sunt probleme. Cu această ocazie partea vătămată Radu Gheorghe l-a avertizat pe avocatul Boldea Mihail că în cazul în care erau probleme cu actele terenului, era direct răspunzător.

Totodată partea vătămată Radu Gheorghe i-a spus avocatului Boldea Mihail că nu putea să plătească decât 155.00 euro pentru imobilul din Galaţi, str. Morilor, nr. 130, cu condiţia ca la perfectarea actelor de vânzare cumpărare să fie prezent Bălănuţă Gheorghe.

Deplasându-se la locuinţa sa, partea vătămată Radu Gheorghe a observat moştenitorii părţii vătămate care doreau să schimbe sistemul de închidere al porţii de acces în imobilul din Galaţi, str. Morilor, nr. 130, solicitându-le să nu mai facă acest lucru întrucât urma să cumpere el acel imobil şi nu mai era necesar acest lucru.

În aceste condiţii la data de 04.11.2008 fiul părţii vătămate Bălănuţă Gheorghe, martorul Bălănuţă Georgel, a sesizat organele de poliţie, care au demarat cercetările ce au condus la arestarea preventivă a martorilor Balaban Sorin, Timofte George şi Harabagiu Maricel, în cauza cu numărul 878/P/2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi (înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă judecătoria Galaţi sub numărul 6487/P/2008.

În paralel, la data de 02.10.2008, martorii Bălănuţă Georgel şi Adămiţă Vasile s-au deplasat, împreună cu partea vătămată Bălănuţă Gheorghe la notarul public Barău Zâna din oraşul Bereşti, judeţul Galaţi unde acesta din urmă a formulat o declaraţie notarială, autentificată sub numărul 2376/02.10.2008, prin care revoca procura autentificată sub numărul 2064/01.09.2008 emisă de acelaşi notar prin care martorul Bulete Georgică Virginel era împuternicit să vândă imobilul situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130.

De asemenea partea vătămată a formulat o declaraţie notarială, autentificată sub numărul 2377/02.10.2008 prin care revoca împuternicirea dată martorului Bulete Georgică Virginel de a cumpăra în numele său şi pentru sine un imobil pe raza comunei Suceveni, judeţul Galaţi.

Pe ambele declaraţii partea vătămată a semnat şi a aplicat o impresiune digitală.

Unul dintre exemplarele declaraţiei autentificată sub numărul 2376/02.10.2008, prin care se revoca procura autentificată sub numărul 2064/01.09.2008 a fost remis martorului Călin Marcel pentru a se justifica în faţa martorului Bulete Georgică Virginel neperfectarea actelor de vânzare cumpărare cu partea vătămată Radu Gheorghe.

La scurt timp Bulete Georgică Virginel, avocatul Boldea Mihail şi martorul Călin Marcel au fost „convocaţi” la clubul „Divino” de partea vătămată Radu Gheorghe, care le-a cerut acestora explicaţii cu privire la situaţia creată.

Văzând că nu au reuşit să intre în posesia imobilului situat în Galaţi str. Morilor, nr. 130 prin această metodă şi cu ajutorul martorilor Harabagiu Maricel şi Bulete Georgică Virginel, dar şi al învinuitului Caranfil Costică avocatul Boldea Mihail a recurs la cealaltă metodă uzitată în activitatea infracţională, respectiv plăsmuirea unui antecontract de vânzare cumpărarea, pretins încheiat, la data de 28.08.2008, între martorul Balaban Sorin şi partea vătămată Bălănuţă Gheorghe prin care acesta din urmă ar fi trebui să-i vândă celui dintâi imobilul susmenţionat cu preţul de 70.000 euro.

În conţinutul acestui antecontract martorul Timofte George a fost menţionat ca fiind martor la încheierea antecontractului de vânzare cumpărare şi că ar fi asistat la predarea preţului.

Pe acest antecontract era aplicată, alături de semnătura părţii vătămate o impresiune papilară a acestuia.

Cu privire la semnătura şi amprenta părţii vătămate Bălănuţă Gheorghe de pe antecontractul de vânzare cumpărare, în cauza cu numărul numărul 878/P/2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi a fost efectuată o expertiză grafoscopică prin care s-a stabilit că semnătura şi impresiunea papilară au fost executate prin mijloace de copiere şi prelucrare computerizată a semnăturii de pe declaraţia de revocare a procurii, autentificată sub numărul 2376/02.10.2008.

Fiind audiat martorul Balaban Sorin a precizat că, în cursul anului 2008 a fost abordat de Vrânceanu Tudorel, zis „Uscatul” care i-a spus că avocatul Boldea Mihail dorea să discute cu el o problemă personală.

Avocatul Boldea Mihail i-a spus martorului Balaban Sorin că „avea o problemă cu un teren”, cerându-i să semneze un antecontract pe care el urma să redacteze, prin care se atesta că martorul ar fi trebuit să cumpere, contra sumei de 70.000 euro, un teren de la o persoană care „între timp nu mai era de găsit”.

Avocatul Boldea Mihail i-a spus că nu vor fi probleme legale şi că se va ocupa el de toate aspectele legate de aceste aspecte. Totodată i-a cerut să mai găsească o persoană care să ateste, în calitate de martor încheierea antecontractului.

Martorul Balaban Sorin l-a abordat, în acest sens pe martorul Timofte George, cu care era prieten, solicitându-i să-l însoţească la cabinetul avocatului Boldea Mihail, unde au semnat antecontractul pus la dispoziţie de acesta din urmă, martorul Balaban Sorin în calitate de promitent cumpărător, iar martorul Timofte George în calitate de martor.

Avocatul Boldea Mihail i-a spus martorului Balaban Sorin că urma să primească o sumă de bani „dacă se va rezolva problema din str. Morilor, nr. 130”.

Aceste aspecte au fost confirmate şi de declaraţia dată, în calitate de martor de Timofte George.

În scurt timp, la data de 13.10.2008 avocatul Boldea Mihail a depus la Judecătoria Galaţi o cerere, în numele martorului Balaban Sorin prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare pentru imobilul situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130.

S-a menţionat, în mod nereal faptul că la data de 01.09.2008 martorul Balaban Sorin ar fi încheiat un antecontract de vânzare cumpărare cu partea vătămată Bălănuţă Gheorghe, pentru imobilul susmenţionat, la preţul de 70.000 euro şi că ar fi urmat ca perfectarea documentelor să fie realizată la data de 01.10.2008.

Prin expertiză (raportul de constatare nr. 359802/09.12.2011) s-a stabilit că cererea de chemare în judecată, datată 13.10.2008, a fost scrisă de învinuita Petrea Elena, secretarea avocatului Boldea Mihail. Fiind audiat martorul Balaban Sorin a precizat că nu a formulat niciodată o astfel de cerere.

Cererea a făcut obiectul dosarului nr. 11550/233/2008 al Judecătoriei Galaţi.

Odată cu cererea de chemare în judecată a fost depusă la dosarul susmenţionat o copie a contractului de vânzare cumpărare prin care partea vătămată Bălănuţă Gheorghe dobândise, în cursul anului 1955, imobilul din Galaţi, str. Morilor, nr. 130, document, care astfel cum am mai arătat, fusese procurat anterior de învinuitul Caranfil Costică.

La dosarul cauzei, până la primul termen de judecată avocatul Boldea Mihail a depus împuternicirea avocaţială nr. 399/11.2008 pentru martorul Balaban Sorin.

Pentru partea vătămată Bălănuţă Gheorghe a depus împuternicire avocaţială martora Martiş Biatrice şi procură martorul Bălănuţă George, fiul părţii vătămate.

La data de 25.11.2008 a fost depusă la dosarul cauzei o cerere prin care se solicita, în numele martorului Balaban Sorin, eliberarea unui certificat de grefă, în vederea notării litigiului la Cartea Funciară.

Prin expertiză (raportul de constatare nr. 359802/09.12.2011) s-a stabilit că cererea de eliberare a certificatului de grefă, datată 25.11.2008, a fost scrisă de învinuita Petrea Elena, secretarea avocatului Boldea Mihail. De asemenea semnătura de pe acest înscris nu prezintă elemente de asemănare cu semnătura martorului Balaban Sorin. Fiind audiat martorul Balaban Sorin a precizat că nu a formulat niciodată o astfel de cerere.

După eliberarea certificatului de grefă avocatul Boldea Mihail l-a contactat pe martorul Balaban Sorin căruia i l-a înmânat solicitându-se să se deplaseze la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.

În baza certificatului, prin încheierea nr. 43266/14.10.2008 s-a notat litigiul privind pe Balaban Sorin şi Bălănuţă Gheorghe ce avea ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

La termenul de judecată din data de 25.11.2008 avocatul Boldea Mihail a depus cerere de amânare, motivând că se află în concediu legal de odihnă.

La data de 20.01.2009 avocatul ales al părţii vătămate a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care se solicita depunerea la dosar, de către Balaban Sorin a antecontractului de vânzare cumpărare, menţionat în cererea introductivă, pretins încheiat între martorul Balaban Sorin şi Bălănuţă Gheorghe

La aceeaşi dată avocatul Boldea Mihail a expediat prin fax o cerere prin care solicita lăsarea cauzei la a doua strigare, motivând că nu putea acorda asistenţă juridică în cursul dimineţii.

În paralel avocatul Boldea Mihail s-a întâlnit pe holul Palatului de Justiţie cu martorul Mihalcea Tudorel Cristian zis „Teo”, avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi şi colaborator apropiat al avocatului Boldea Mihail căruia i-a înmânat o copie a antecontractului întocmit în fals, solicitându-i totodată să-l substituie în cauza nr. 11550/233/2008.

Cu această ocazie avocatul Boldea Mihail i-a înmânat avocatului Mihalcea Tudorel Cristian zis „Teo” chitanţa falsă seria TS4B nr. 2388523/31.12.2008, pretins emisă de Trezoreria Municipiului Galaţi prin care martorul Balaban Sorin ar fi achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 6.000 lei.

Prin expertiză (raportul de constatare nr. 748641/16.02.2012) s-a stabilit că chitanţa seria TS4B nr. 2388523/31.12.2008 şi ştampila aplicată pe aceasta sunt falsuri, realizarea acestora fiind făcută prin mijloace computerizate şi imprimare cu jet de cerneală.

Astfel, la data de 20.01.2009 martorul Mihalcea Teodor Cristian a răspuns în substituirea avocatului Boldea Mihail, depunând la dosarul cauzei chitanţa, falsă, seria TS4B nr. 2388523/31.12.2008, care astfel cum am precizat îi fusese înmânată de avocatul Boldea Mihail.

Cu această ocazie martorul Mihalcea Tudorel Cristian a prezentat instanţei de judecată copia antecontractului de vânzare cumpărare, pretins încheiat între martorul Balaban Sorin şi partea vătămată Bălănuţă Gheorghe, cu privire la imobilul situat în Galaţi, str. Morilor, nr. 130, fără a fi semnat „conform cu originalul”.

Deşi i s-a solicitat de instanţa de judecată să semneze antecontractul, pentru conformitate, realizând că era ceva în neregulă martorul Mihalcea Tudorel Cristian a refuzat să facă acest lucru motivând că se afla doar în substituirea avocatului Boldea Mihail. În aceste circumstanţe instanţa de judecată a restituit martorului antecontractul prezentat de acesta.

Ulterior, martorul Mihalcea Tudorel Cristian a refuzat să mai acorde asistenţă juridică în această cauză.

La solicitarea Tribunalului Galați, din data de 23.02.2009, dosarul a fost înaintat acestei instanțe, pentru studiu.

La termenul de judecată din data de 10.03.2009 nu s-au prezentat apărătorii martorului Balaban Sorin. S-a dispus ridicarea notarii litigiului de către Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.

Întrucât nu a fost depus, la dosarul cauzei originalul antecontractului de vânzare cumpărare s-a dispus suspendarea judecării cauzei.

La data de 23.04.2009 avocatul părţii vătămate a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, motivând că nu există nici un antecontract de vânzare cumpărare încheiat între partea vătămată Bălănuţă Gheorghe şi martorul Balaban Sorin.

La data de 21.05.2009 s-a dispus, prin încheiere repunerea cauzei pe rolul instanţei.

Ulterior, avocatul Boldea Mihai s-a preocupat de redactarea unui înscris, în numele martorului Balaban Sorin, prin care se arăta că acesta pierduse antecontractul de vânzare cumpărare şi că nu mai înţelegea să-l folosească drept probă, în cauză.

Acest înscris poartă toate caracteristicile înscrisurilor redactate de avocatul Boldea Mihail, fiind expediat către Judecătoria Galaţi de la Oficiul poştal nr. 12 Galaţi, la data de 16.10.2009, fiind recepţionat la Oficiul poştal nr. 6 Galaţi la data de 20.10.2009 şi ataşat la dosarul cauzei la aceeaşi dată.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că Oficiul poştal nr. 12 de la care a fost expediat plicul este situat în Galaţi, b-dul Milcov, nr. 34 (Complex Micro 40), iar Cabinetul parlamentar al avocatului Boldea Mihail este situat în Galaţi, b-dul Milcov nr. 32 (Complex Micro 40), oficiul poştal fiind situat la parterul clădirii în care este situat şi cabinetul parlamentar.

Mai mult, din studiul plicului în care a fost expediat înscrisul, se observă că la rubrica „expeditor” este menţionat numele de Bălan Sorin în loc de Balaban Sorin, aspect ce confirmă faptul că înscrisul nu a fost expediat de martor, care ar fi trebuit să-şi completeze în mod corect numele la rubrica „expeditor”.

Menţionăm că la data de 19.10.2009 organele de poliţie au dispus reţinerea martorului Balaban Sorin în cauza privind comiterea infracţiunii de tentativă la înşelăciune, în dauna părţilor vătămate Bălănuţă Gheorghe şi Radu Gheorghe.

Urmărind să verifice dacă înscrisul ajunsese la dosarul cauzei la data de 22.10.2009 avocatul Boldea Mihail a formulat o cerere de studiu a dosarului nr. 11550/233/2008.

Până la termenul de judecată din data de 02.11.2009 a fost depusă la dosarul cauzei o chitanţă pentru plata unei taxe judiciare de timbru, în cuantum de 60 lei, emisă la data de 28.10.2009 pe numele avocatului Boldea Mihail.

Totodată a fost depusă la dosarul cauzei o delegaţie prin care martora Radu Aluna, avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi şi colaboratoare apropiată a avocatului Boldea Mihail urma să-l substituie pe acesta la judecarea cauzei.

La termenul de judecată din data de 02.11.2009 martora Radu Aluna a precizat că martorul Balaban Sorin fusese arestat, fiind acordat termen pentru lipsă de procedură cu acesta.

La data de 07.12.2009 a intervenit decesul părţii vătămate Bălănuţă Gheorghe, fiind eliberat certificatul de deces seria DS nr. 911976.

La data de 08.02.2010 martorul Balaban Sorin a întocmit, în Penitenciarul Galaţi o declaraţie, autentificată de Biroul Notarului Public Ciucă şi Asociaţii sub numărul 497/A2/08.02.2010 prin care a arătat că înţelege să-şi modifice acţiunea şi că solicită restituirea preţului, renunţând totodată la judecarea cauzei.

În cursul cercetărilor a fost audiat, în calitate de martor, numitul Schin George Cristian, notarul public care a întocmit declaraţia autentificată. Acesta a precizat că, în vederea întocmirii acestui document a fost contactat de numitul Bivol Mircea, consilierul avocatului Boldea Mihail în cadrul cabinetului parlamentar, care i-a comunicat că îi va trimite o persoană care dorea să efectueze o declaraţie şi care urma să-i solicite, în acest sens, o deplasare în Penitenciarul Galaţi.

Ulterior, la sediul biroului notarial s-a prezentat numita Balaban Mihaela, soţia martorului Balaban Sorin, care a întocmit o cerere prin care solicita deplasarea notarului public Schin George Cristian la Penitenciarul Galaţi în vederea întocmirii unei declaraţii de renunţare la judecată.

A mai arătat martorul Schin George Cristian, cu ocazia audierii, că deplasarea spre Penitenciarul Galaţi a fost efectuată cu un autoturism marca Dacia Logan, ce conţinea în numărul de înmatriculare combinaţia „B…PDP”, autoturism alocat de Parlamentul României – Camera Deputaţilor către Cabinetul parlamentar al deputatului Boldea Mihail.

Fiind audiat cu privire la această declaraţie martorul Balaban Sorin a precizat că a fost contactat telefonic de avocatul Boldea Mihail care i-a cerut să facă o astfel de declaraţie, în penitenciar.

La data de 22.03.2010, prin încheierea nr. 283/Î s-a luat act de renunţarea la judecată a martorului Balaban Sorin.

Atât în cursul cercetărilor efectuate în cauza cu numărul 878/P/2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi cât şi pe parcursul judecării cauzei de Tribunalul Bacău, Curtea de Apel Bacău şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie martorii Balaban Sorin, Timofte George, Bulete Georgică Virginel şi Harabagiu Maricel au fost asistaţi fie de avocatul Boldea Mihail, fie de colaboratori apropiaţi ai acestuia respectiv martorii Onu Roxana, Mihalcea Tudorel Cristian şi Radu Aluna.

Fiind audiaţi cei trei martori au precizat că le-au acordat asistenţă juridică celor patru martori la rugămintea avocatului Boldea Mihail.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

5.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Domnească, nr. 55.

La data de 18 decembrie 2007, la sediul Biroului Notarilor Publici „Marina Claudiu şi Sofronea Vider Ana Loredana” s-a prezentat învinuitul Boldea Mihail însoţit de către două persoane care s-au prezentat sub numele de Melisato Virgil, CI seria KT nr. 583218 şi respectiv Melisato Iulian, CI seria GL nr. 32235, care au depus documentaţia necesară pentru dezbaterea succesiunii după defunctul Melisato Panait, decedat la data de 09.04.1980, cu ultimul domiciliu în mun. Galaţi, strada Domnească, nr. 55, respectiv:

- sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 513617 din data de 04.09.2007, eliberată de Primăria municipiului Galaţi;

 • copie a certificatului de deces pe numele Melisato Panait, seria D3, nr. 733749, legalizată la Biroul Notarial „Sonia Tănase” cu numărul 15.006 din data de 07.12.2007;
 • copie a certificatului de deces pe numele Melisato Gherghina, seria D6, nr. 501614, legalizată la Biroul Notarial „Sonia Tănase” cu numărul 15.007 din data de 07.12.2007;
 • copie a certificatului de naştere pe numele Melisato Virgil, seria NK, nr. 138191, legalizată la Biroul Notarial „Hogaş Costică” cu numărul 16.430 din data de 12.11.2007;
 • copie legalizată a certificatului de naştere pe numele Melisato Iulian, seria N, nr. 995055, legalizată la Biroul Notarial „Hogaş Costică” cu numărul 16.429 din data de 12.11.2007;

La aceiaşi dată, la sediul biroului notarial, învinuitul Boldea Mihail a fost însoţit de doi martori, din partea fraţilor Melisato, respectiv Balaban Sorin şi Pohrib Eduard, care au depus două depoziţii de martori, prevăzute de procedura succesorală, din care rezulta că l-au cunoscut pe defunctul Melisato Panait.

Melisato Virgil şi Melisato Iulian au fost programaţi pentru a doua zi pentru finalizarea dezbaterii succesiunii.

Prezenţa martorilor Balaban Sorin şi Pohrib Eduard la sediul biroului notarial se explică prin prisma relaţiei de prietenie pe care învinuitul Boldea Mihail o avea cu Balaban Sorin şi Pohrib Eduard

Astfel, Balaban Sorin l-a cunoscut pe avocatul Boldea Mihail în anul 2004 când acesta i-a asigurat asistenţa juridică fiului său în cadrul unui proces penal fără a-i pretinde vreun onorariu pentru acest serviciu, însă i-a dat de înţeles că va apela la serviciile sale în diverse ocazii.

Ulterior, la rugămintea expresă a învinuitului Boldea Mihail, Balaban Sorin a participat în diverse cauze în calitate de martor, cauze în care a dat declaraţii conform indicaţiilor acestuia.

În cursul anului 2007, învinuitul Boldea Mihail l-a contactat pe Balaban Sorin căruia i-a solicitat să-l însoţească la un birou notarial unde urma să dea o declaraţie conform căreia l-a cunoscut pe Melisato Panait, fiind prieten cu cei doi fii ai acestuia.

Tot cu această ocazie, învinuitul Boldea Mihail i-a solicitat să mai găsească o persoană care să dea o declaraţie în acest sens. Balaban Sorin a apelat la prietenul său Pohrib Eduard, care a fost de acord cu propunerea, sens în care cei doi l-au însoţit în ziua de 18.12.2007 pe învinuitul Boldea Mihail la sediul Biroului Notarilor Publici „Marina Claudiu şi Sofronea Vider Ana Loredana”, unde au declarat, conform indicaţiilor acestuia, că l-au cunoscut pe defunctul Melisato Panait.

Cu această ocazie, învinuitul Boldea Mihail le-a dat fiecăruia câte 100 lei pentru „deranj”.

În momentul în care au prezentat documentele menţionate mai sus, Melisato Iulian a făcut o declaraţie de renunţare la succesiunea tatălui, respectiv Melisato Panait, în favoarea fratelui său, Melisato Virgil.

La data de 19.12.2007, conform înţelegerii, s-a prezentat la sediul la sediul Biroului Notarilor Publici „Marina Claudiu şi Sofronea Vider Ana Loredana” Melisato Virgil, unic moştenitor după renunţarea la succesiune a fratelui său, pentru finalizarea procedurii succesorale.

Cu această ocazie, analizând cu atenţie originalul cărţii de identitate a lui Melisato Virgil, martorul Marina Claudiu Cornel, notar public, a constatat că persoana care s-a prezentat ca fiind Melisato Virgil era în etate de circa 40-45 de ani, iar conform cărţii de identitate ar fi trebuit să aibă 64 de ani, ceea ce l-a determinat să verifice şi celelalte documente depuse în ziua anterioară.

Verificând telefonic la cele două birouri notariale, respectiv „Sonia Tănase” şi „Hogaş Costică”, martorul Marina Claudiu Cornel a constatat că la numerele de înregistrare ale certificatelor de deces şi de naştere se regăseau cu totul alte acte şi nicidecum copii legalizate.

În acel moment martorul Marina Claudiu Cornel a realizat că atât avocatul Boldea Mihail cât şi persoanele cu care s-a prezentat la sediul biroului notarial au intenţionat să-l inducă în eroare prin folosirea de documente de identitate şi acte false, ceea ce l-a determinat să anunţe organele de poliţie.

Până la sosirea acestora, persoana care s-a recomandat ca fiind Melisato Virgil a părăsit sediul biroului notarial. Imediat, însă, la sediul Biroului Notarilor Publici „Marina Claudiu şi Sofronea Vider Ana Loredana” s-a prezentat avocatul Boldea Mihail care i-a reproşat martorului Marina Claudiu Cornel că întârziase finalizarea procedurii succesorale, ocazie cu care martorul i-a adus la cunoştinţă faptul că actele depuse sunt false şi că a anunţat organele de poliţie pentru verificarea acestora, învinuitul Boldea Mihail arătându-se foarte indignat părăsind în grabă sediul biroului notarial.

După câteva zile, avocatul Boldea Mihail l-a contactat pe Balaban Sorin căruia i-a transmis să se prezinte la Palatul de Justiţie întrucât au intervenit nişte probleme. Acesta s-a conformat şi s-a prezentat la întâlnire ocazie cu care avocatul Boldea Mihail i-a spus că actele de identitate prezentate la Biroului Notarilor Publici „Marina Claudiu şi Sofronea Vider Ana Loredana” sunt false şi s-au demarat cercetări de către BCCO Galaţi şi este posibil să fie citat pentru a da declaraţii cu privire la declaraţiile de martor pe care el şi Pohrib Eduard le-au dat în faţa notarului, moment în care să fie foarte atent la ceea ce declară.

Tot cu această ocazie, învinuitul Boldea Mihail l-a asigurat pe Balaban Sorin că nu vor avea probleme şi că-i va angaja un alt avocat deoarece nu mai putea să-l mai reprezinte şi să-l instruiască şi pe Pohrib Eduard în sensul celor arătate mai sus.

După sesizarea organelor de poliţie s-a procedat la verificarea documentelor prezentate de către avocatul Boldea Mihail pentru dezbaterea succesiunii defunctului Melisato Panait.

Astfel, prin adresa nr. 64 din data de 01.01.2008 Biroul Notarului Public „Sonia Tănase” a comunicat că la numerele de înregistrare ale celor două copii legalizate de pe certificatele de deces ale numiţilor Melisato Panait şi Melisato Gherghina, respectiv 15.006/2007 şi 15.007/2007, figurează înregistrate alte documente legalizate, respectiv două contracte de vânzare-cumpărare.

Prin aceeaşi adresă biroul notarial a comunicat faptul că numitul Melisato Virgil a autentificat la Biroul Notarului Public „Sonia Tănase” o procură de reprezentare în instanţă, autentificată cu numărul 4726/A1/12.12.2007, prin care Melisato Virgil, domiciliat în Mangalia, strada Pescarilor, nr. 7, bloc MZ, ap. 17, judeţul Constanţa, l-a împuternicit pe avocatul Boldea Mihail, identificat cu CI seria GL nr. 486186/2007, să-l reprezinte la Judecătoria Galaţi în dosarul civil nr. 13407/233/2007.

Prin adresa din data de 21.01.2008, Biroul Notarial „Hogaş Costică” a comunicat că la numerele de înregistrate ale celor două copii legalizate de pe certificatele de naştere ale numiţilor Melisato Virgil şi Melisato Iulian, respectiv 16.429 şi 16.430, figurează înregistrate alte documente, respectiv două traduceri.

Au fost efectuate verificări la Primăria mun. Galaţi - Oficiu de Stare Civilă, care a înaintat adevăratele extrase ale documentelor (certificate de naştere şi de deces) depuse la Biroului Notarilor Publici „Marina Claudiu şi Sofronea Vider Ana Loredana”.

Urmare verificărilor efectuate în cauză a rezultat, în mod cert, că persoane necunoscute, prin intermediul învinuitului Boldea Mihail, au încercat să se substituie „fraţilor Melisato” şi, prin utilizarea de documente false, au încercat să obţină retrocedarea imobilului situat pe strada Domnească nr. 55.

OCPI Galaţi, prin adresa nr. 186/01.02.2008, a comunicat faptul că pentru imobilul din Galaţi, strada Domnească, nr. 55, nu există înscrieri în evidenţele de carte funciară, dar în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni a fost găsit litigiul nr. 55/2007 între Melisato Virgil cu Consiliul Local Galaţi, ce are ca obiect revendicare imobiliară în dosarul civil nr. 13407/233/2007 al Judecătoriei Galaţi, în care avocatul Boldea Mihail l-a reprezentat pe reclamant, respectiv Melisato Virgil, pentru imobilul din strada Domnească, nr. 55.

Pe rolul Judecătoriei Galaţi s-a aflat dosarul civil nr. 13407/233/2007, prin care avocatul Boldea Mihail, ca reprezentant al reclamantului Melisato Virgil în contradictoriu cu Primăria Municipiului Galaţi a solicitat lăsarea în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Galaţi, str. Domnească nr. 55.

La dosarul cauzei a fost depusă o procură autentificată sub numărul 4726/A1/12.12.2007 prin care Melisato Virgil, domiciliat în Mangalia, strada Pescarilor, nr. 7, bloc MZ, ap. 17, judeţul Constanţa, l-a împuternicit pe avocatul Boldea Mihail, identificat cu CI seria GL nr. 486186/2007, să-l reprezinte la Judecătoria Galaţi în dosarul civil nr. 13407/233/2007.

Tot pe rolul Judecătoriei Galaţi s-a aflat dosarul civil nr. 13408/233/2007, prin care avocatul Boldea Mihail, ca reprezentant al reclamantului Melisato Virgil în contradictoriu cu Melisato Iulian, a solicitat instanţei de judecată, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să constate deschisă succesiunea defunctului Melisato Panait, că masa succesorală este alcătuită din imobilul situat pe strada Domnească, nr. 55 şi imobilul situat pe strada Eroilor nr. 1 şi să se dispună ieşirea din indiviziune succesorală.

În acest sens învinuitul Boldea Mihail a depus la dosarul cauzei următoarele documente:

 • adresa nr. 513627 din data de 04.09.2007 a Primăriei municipiului Galaţi, respectiv o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale;
 • un certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice;
 • adresa nr. 1021/10.09.2007 a Camerei Notarilor Publici Galaţi care atesta faptul că succesiunea nu a fost dezbătută;
 • un certificat de moştenitor eliberat de Biroul Notarului Public „Constantinescu Maricica” ;
 • o copie a certificatului de deces al defunctului Melisato Panait, seria D3, nr. 733749;
 • împuternicirea avocaţială nr. 73/2007 a avocatului Boldea Mihail.

La data de 05.12.2007, avocatul Boldea Mihail a depus la dosarul cauzei pentru reclamantul Melisato Virgil o declaraţie în formă autentică a acestuia, autentificată Biroul Notarului Public „Ghecenco Elisabeta” sub numărul 2914 din data de 04.12.2007, prin care reclamantul Melisato Virgil renunţa la judecată.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că numiţii Melisato Virgil şi Melisato Iulian nu există.

Link to comment
Share on other sites

Idem..

6.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. A.I. Cuza, nr. 43.

Imobilul situat în mun. Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 43 a trecut în proprietatea statului în conformitate cu prevederile HCM nr. 1025/20.07.1959, fiind înregistrat în evidenţa contabilă a Primăriei mun. Galaţi sub nr. de inventar 12.461.

Imobilul, compus iniţial din suprafaţa de teren de teren de 640 metri pătraţi un număr de 7 corpuri de clădire dispuse într-un contur dreptunghiular perfect închis , a fost edificat în cursul anului 1882 şi a fost folosit înaintea naţionalizării drept han şi apoi cabinet medical şi locuinţă a unui anume doctor Bârlădeanu, fiind utilizat după includerea în fondul locativ de stat, până în anul 2004, cu destinaţia de locuinţă.

Datorită importanţei sale istorice şi arhitecturale, clădirea a fost înscrisă sub denumire de „Hanul Vechi” în Lista monumentelor istorice a judeţului Galaţi

Conform documentelor şi declaraţiilor existente la dosarul cauzei , în perioada anterioară comiterii faptei – anul 2007, imobilul nefiind întreţinut şi exploatat în mod corespunzător, s-a autodegradat, încă din anul 2000 fiind depuse diligenţe de către Primăria mun. Galaţi pentru scoaterea acestuia de pe Lista monumentelor istorice şi demolarea clădirilor componente.

Deşi aceste propuneri nu au fost aprobate de către Ministerul Culturii, în cursul anului 2004 s-a procedat la demolarea acestui imobil.

Ca atare la data de 05.09.2008 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului de ocrotire a unor bunuri, prevăzută de art. 2801 al. 2 Cod penal.

Cauza a fost înregistrată iniţial sub numărul 5408/P/2008 pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, prin rezoluţia procurorului din 25.09.2008 dispunându-se începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a regimului de ocrotire a unor bunuri, prevăzută de art. 2801 al. 2 Cod penal.

Prin ordonanţa nr. 5408/P/2008 emisă de Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în vederea conexării la dosarul nr. 615/P/2008 aflat pe rolul acestei din urmă unităţi de parchet.

Fără a face aprecieri asupra subzistenţei respectivei infracţiuni, ce nu interesează decât tangenţial fondul prezentei cauze, trebuie arătat că cercetările demarate în dosarul nr. 5408/P/2008 au scos la iveală modul în care învinuitul Boldea Mihail a fost implicat în dobândirea frauduloasă a acestui imobil aparţinând statului, printr-un mod de operare similar cu cel utilizat în cazul altor imobile ce fac obiectul prezentei cauze, prin folosirea unui contract de vânzare cumpărare falsificat şi antedatat şi utilizând sprijinul conştient ori nu al altor avocaţi din cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, în cazul de speţă martorul Chiper Laurenţiu şi Bolboceanu Mihaela Cristina.

Astfel, la data de 23.02.2007 a fost depusă o acţiune civilă adresată Judecătoriei Galaţi, formulată în nume propriu de făptuitorul Postolache Tudorache, acţiune prin care se solicita în contradictoriu cu pârâta Bârlădeanu Letiţia constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului din mun. Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 43.

Precizăm că pârâta Bârlădeanu Letiţia era decedată din data de 08.01.2000

Ca temei al acţiunii a fost depus un înscris sub semnătură privată redactat de mână, intitulat „Act de vânzare cumpărare”, pretins întocmit la data de 15.05.1975, prin care se preciza că pârâta Bârlădeanu Letiţia vindea reclamantului Postolache Tudorache casa şi terenul în suprafaţă de 850 metri amplasate la adresa din mun. Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 43 pătraţi, imobil pe care părinţii pârâtei l-ar fi dobândit în anul 1926, contra sumei de 1.500 de lei.

În cuprinsul respectivului înscris s-a mai consemnat că ar fi fost redactat de către făptuitorul Postolache Tudorache şi că acesta ar fi locuit în imobil din anul 1963, documentul fiind semnat, pe lângă cele două părţi, de către doi martori cărora le este indicat doar numele – Tarănugă Olga şi Andreş Marian, fără alte date de identificare.

Următoarele împrejurări ridică mari suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului:

- faptul că la pretinsul moment al încheierii clădirile şi terenurile, conform legislaţiei din perioada respectivă, erau practic scoase din circuitul civil, neputând fi dobândite prin cumpărare ci doar prin succesiune, la data respectivă nimeni neputând anticipa o eventuală schimbare de regim politic care ar fi dus la modificarea legii civile aplicabile;

- preţul infim pretins plătit de către cumpărător, echivalent cu un salariu lunar mediu din acea perioadă;

De asemenea, în cuprinsul acţiunii reclamantul mai preciza că ar fi locuit în respectivul imobil cu titlu de proprietar de la momentul întocmirii respectivului înscris până în anul 1986, când clădirea s-ar fi dărâmat devenind improprie pentru a fi locuită, reclamantul susţinând că ar fi folosit în continuare terenul aferent cu destinaţie de grădină, invocând exercitarea asupra acestuia a unei posesii publice, continue utile şi cu titlu de proprietar, pe tot timpul prevăzut de lege.

Relevantă pentru caracterul dolosiv al acţiunii şi scopul inducerii în eroare a instanţei urmărit de la început de către făptuitorul Postelnicu Tudorache este şi împrejurarea că domiciliul pârâtei Bîrlădeanu Letiţia a fost indicat la adresa unde locuia făptuitorul Vrânceanu Tudorel, ginerele făptuitorului Postelnicu Tudorache, respectiv în mun. Galaţi, str. Alba Iulia nr. 1, bl. K 2, ap. 3.

La primul termen fixat pentru judecată – 23.04.2007, procedura a fost considerată completă, citaţia pe numele pârâtei fiind îndeplinită prin afişare. Reclamantul s-a prezentat însoţit de apărător ales – avocat Boldea Mihail, care a depus împuternicirea avocaţială nr. 35/2007, prin care era împuternicit să acorde asistenţă juridică reclamantului Postelnicu Tudorache în faţa Judecătoriei Galaţi.

Tot la acelaşi învinuit, avocat Boldea Mihail a depus chitanţa nr. 899087/23.04.2007, taxă de timbru de 100 lei, apreciind-o ca îndestulătoare faţă de împrejurarea că terenul era „nelucrat”, solicitând proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei, proba testimonială cu martorul Andreş Marian, precum şi efectuarea unei expertize topometrice în vederea stabilirii graniţelor terenului, cerând totodată lăsarea cauzei la a doua strigare în vederea depunerii listei cu experţi.

După depunerea listei, învinuitul Boldea Mihail a învederat că o preferă pe experta Radu Cornelia, instanţa a admis administrarea tuturor probelor solicitate, desemnând ca expert persoana susmenţionată.

De precizat că la acest termen s-a prezentat şi martorul Andreş Marian, care a luat la fel ca şi reclamantul termen în cunoştinţă.

La termenul următor fixat de instanţă – 21.05.2007, pârâta Bîrlădeanu Letiţia a fost reprezentată de av. Chiper Laurenţiu din cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, în baza împuternicirii avocaţiale semnate de acesta.

Cu privire la identitatea persoanei cu care a încheiat contractul şi care a semnat împuternicirea avocaţială la rubrica client, martorul Chiper Laurenţiu a declarat că a fost abordat de o persoană care s-a recomandat Manole Relu, nepotul pârâtei Bârlădeanu Letiţia, care i-a cerut să o reprezinte într-o acţiune civilă şi sub pretextul că aceasta din urmă nu se poate deplasa datorită vârstei înaintate, a semnat el împuternicirea avocaţială, avocatul solicitându-i să-i aducă ulterior buletinul acesteia pentru încheierea contractului avocaţial, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Tot cu această ocazie, Manole Relu i-a înmânat avocatului un înscris intitulat „întâmpinare”, pretins semnat de Bîrlădeanu Letiţia, prin care aceasta era de acord cu pretenţiile reclamantului.

Susţinerile avocatului Chiper Laurenţiu sunt confirmate de împrejurarea că semnătura de pe împuternicirea avocaţială este vizibil diferită de cea de pe întâmpinare şi că aceasta din urmă este datată 23.04.2007 – primul termen de judecată, fiind evident că av. Boldea Mihail a dorit să găsească un avocat dispus să reprezinte pârâta decedată încă de atunci, pentru ca Postelnicu Tudorache, complicele său, să devină cât mai rapid proprietarul imobilului.

Revenind la termenul din 21.05.2007, la acest termen s-a prezentat din nou reclamantul – făptuitorul Postelnicu Tudorache, asistat de această dată de inculpata Bolboceanu Mihaela Cristina, în baza delegaţiei de substituire semnată de învinuitul Boldea Mihail, pentru pârâtă depunând întâmpinarea de care am făcut vorbire martorul Chiper Laurenţiu.

La acest termen s-a prezentat având termen în cunoştinţă şi făptuitorul Andreş Marian, care a fost audiat în calitate de martor, declarând în mod mincinos că este prieten al reclamantului şi că ar fi asistat la încheierea între pârât şi reclamantă contractului de vânzare cumpărare asupra imobilului în litigiu din anul 1975, susţinând totodată că reclamantul ar fi ocupat efectiv casa şi terenul în perioada ce a urmat.

Întrucât instanţa a considerat necesară completarea probatoriilor, inculpata Bolboceanu Mihaela Cristina pentru reclamant a solicitat proba testimonială cu un alt martor nenominalizat, probă încuviinţată de instanţă, angajându-se să îl aducă la termenul următor.

La acest nou termen - 28.05.2007 - a lipsit reclamantul, fiind reprezentat personal de av. Boldea Mihail, pentru pârâtă prezentându-se martorul Chiper Laurenţiu.

Totodată, a fost prezent şi învinuitul Andreş Nicolae, fratele făptuitorului Andreş Marian, care a fost audiat în calitate de martor, declarând în mod mincinos că este prietenul reclamantului şi că cunoaşte că acesta a cumpărat de la o persoană de sex feminin în etate o casă şi un teren în anul 1975, fratele său asistând la încheierea contractului.

De asemenea, a declarat în mod mincinos că făptuitorul Postelnicu Tudorache ar fi locuit în mod efectiv în imobil din 1975 până în 1989, când imobilul s-a autodemolat datorită vechimii, iar ulterior până la momentul depoziţiei a folosit efectiv terenul drept grădină, fără a fi tulburat de nimeni în posesia sa.

Audiat în prezenta cauză după aducerea la cunoştinţă a învinuirii, cu respectarea garanţiilor procesuale, învinuitul Andreş Nicolae a declarat că în cursul anului 2007, atât el cât şi fratele său făptuitorul Andreş Marian, care în prezent este plecat din ţară, au fost abordaţi de martorul Balaban Sorin care le-a propus să fie audiaţi ca martori la Judecătoria Galaţi, urmând ca un avocat să îi înveţe ce să declare în faţa instanţei, promiţându-le că avocatul le va plăti în schimb o sumă de bani neprecizată. Au acceptat propunerea acestuia şi au fost conduşi în apropierea Palatului de Justiţie din mun. Galaţi, s-au întâlnit cu av. Boldea Mihail, care i-a instruit să declare că au asistat la încheierea unui contract în formă olografă asupra imobilului din mun. Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 43.

Învinuitul s-a conformat, iar drept răsplată după câteva zile martorul Balaban Sorin i-a înmânat suma de 40 de lei din partea av. Boldea Mihail.

Balaban Sorin a confirmat că în primăvara anului 2007 av. Boldea Mihail, pe care îl ajutase în campania sa electorală, i-a cerut să îi găsească o persoană în vârstă de peste 50 de ani, de condiţie modestă, gen „boschetar” sau alcoolic, care în schimbul unei sume modice să fie dispusă să depună ca martor în faţa instanţei de judecată.

Ca atare, acesta i-a abordat pe fraţii Andreş Nicolae şi Andreş Marian, ce frecventau un local de condiţie joasă, propunându-le să ia legătura cu av. Boldea Mihail pentru a da declaraţii în faţa instanţei în schimbul unor sume de bani, lucru pe care aceştia l-au făcut, fără ca martorul să cunoască la acel moment despre ce cauză şi despre ce declaraţii era vorba.

Ulterior, s-a întâlnit cu făptuitorul Andreş Marian care i-a spus că a el şi fratele său au dat declaraţii în faţa instanţei că ar fi asistat cu mulţi ani în urmă la încheierea unui contract de vânzare cumpărare asupra unui imobil de pe str. Al. I Cuza, făptuitorul spunându-i că av. Boldea Mihail îi promisese o sumă de bani şi întrucât intenţiona să plece în Irlanda, dacă av. Boldea Mihail îi va încredinţa vreo sumă de bani pentru el, să o dea fratelui său.

Balaban Sorin a primit ulterior 200 de lei de la av. Boldea Mihail, pe care i-a dat învinuitului Andreş Nicolae.

În legătură cu acelaşi imobil din str. Al. I. Cuza nr. 43, Balaban Sorin a arătat că în cursul anului 2008 a participat împreună cu făptuitorii Vrânceanu Tudorel şi Vrânceanu Marian (fraţi) la campania electorală a av. Boldea Mihail.

Din discuţiile purtate cu făptuitorul Vrâncianu Marian acesta i-a povestit că av. Boldea Mihail urma să îi plătească o sumă de circa 7.000 de euro pe care i-o datora ca urmare a unui proces în care făptuitorul Postelnicu Tudorel, socrul său, revendicase o casă situată pe str. Al. I Cuza, fiind asistat la proces de av. Boldea Mihail.

Făcând legătura cu declaraţiile de martor ale fraţilor Andreş, acesta l-a întrebat dacă este vorba despre acelaşi proces, făptuitorul Vrâncianu Marian i-a confirmat acest lucru, relatându-i totodată lui Balaban Sorin că îl implicase pe făptuitorul Postelnicu Tudorache în „afacere” ca urmare a insistenţelor fratelui său Vrânceanu Tudorel şi ale lui Boldea Mihail.

Balaban Sorin a mai arătat că îl cunoaşte pe făptuitorul Manole Relu drept „săgeată” a făptuitorului Vrânceanu Tudorel, însă nu cunoaşte ce rol a avut acesta în cazul imobilului din str. Al. I. Cuza nr. 43.

Revenind la termenul de judecată din 28.05.2007, după depoziţia de martor a învinuitului Andreş Nicolae instanţa a dat cuvântul părţilor pe fond, atât av. Boldea Mihail cât şi av. Chiper Laurenţiu punând concluzii de admitere a acţiunii.

După ce a amânat în mod repetat pronunţarea, la data de 12.06.2007 instanţa a repus din oficiu cauza pe rol, dispunând citarea părţilor pentru termenul din 13.08.2007, cu menţiunea ca acestea să facă dovada calităţii de proprietar a pârâtei Bîrlădeanu Letiţia, solicitând totodată relaţii de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi precum şi la Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei mun. Galaţi pentru a răspunde cine figurează în evidenţele acestor instituţii drept proprietar al imobilului din str. Al. I. Cuza nr. 43 şi dacă acesta este liber de sarcini ori inscripţii ipotecare.

Până la termenul fixat, nu au sosit relaţiile solicitate, iar pentru a obţine hotărârea dorită, av. Boldea Mihail a depus la dosarul cauzei două înscrisuri falsificate prin plăsmuire şi falsificarea semnăturii şi a ştampilei, pretins emise de Consiliul Judeţean Galaţi respectiv de Primăria mun. Galaţi ca răspuns la solicitările făptuitorului Postelnicu Tudorache, prin care se atesta în fals că imobilul în litigiu nu aparţinea nici uneia din cele două instituţii şi că acesta a aparţinut până în anul 1961 pârâtei Bârlădeanu Letiţia, iar în anul 1986 Postelnicu Tudorache figura în evidenţele primăriei drept utilizator al imobilului.

Întrucât martorul Chiper Laurenţiu se afla în concediu de odihnă, fiind plecat din ţară, la dosar a depus delegaţie de substituire a acestuia inculpata Bolboceanu Mihaela Cristina, delegaţie pretins emisă de Baroul de Avocaţi Galaţi, deşi o astfel de delegaţie nu putea fi emisă decât de avocatul titular, iar pe de altă parte la data respectivă av. Bolboceanu Mihaela Cristina făcea parte din Baroul de Avocaţi Vrancea, acordând de altfel asistenţă juridică părţii adverse la un termen anterior.

S-a procedat la audierea celor două secretare ale baroului, care au confirmat caracterul fals al delegaţiei de substituire.

După depunerea înscrisurilor falsificate menţionate, instanţa a dat din nou cuvântul părţilor pentru a pune concluzii pe fond, ambii avocaţi solicitând admiterea acţiunii.

Ca atare, prin sentinţa civilă nr. 6323 din 28.08.2007 a Judecătoriei Galaţi, emisă de judecător Diana Mihaela Oancea, s-a admis acţiunea civilă în constatarea uzucapiunii formulată de reclamantul Postelnicu Tudorache în contradictoriu cu pârâta Bîrlădeanu Letiţia şi pe cale de consecinţă s-a dispus constituirea dreptului de proprietate asupra imobilului din str. Al. I. Cuza nr. 43 conform expertizei topografice efectuate în cauză.

Menţionăm că anticipând o soluţie favorabilă, încă din data de 17.05.2007 av. Boldea Mihai a obţinut din partea făptuitorului Postelnicu Tudorache o procură notarială prin care era împuternicit să intabuleze şi să vândă respectivul imobil, deşi mandantul nu devenise încă proprietar .

Ulterior, în baza hotărârii judecătoreşti obţinute fraudulos, la data de 13.12.2007 făptuitorul Postelnicu Tudorache a încheiat un contract de vânzare cumpărare în formă autentică prin care vindea imobilul din str. Al. I. Cuza nr. 43 numitei Floratos Lenţa contra sumei de 224.000 lei.

Există suspiciuni legitime că suma respectivă nu a fost plătită în realitate, numita Floratos Lenţa, născută la 22.06.1928, fiind bunica maternă a avocatei Bolboceanu Mihaela Cristina, participantă directă la comiterea faptei.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

7.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180

La data de 16.12.2004 partea vătămată Moisă Mihaela a cumpărat, contra sumei de 10.000 lei, de la numitul Lazăr Gheorghe Nelu terenul, în suprafaţă de 61,31 m2, situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180 în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 535/16.12.2004 de Biroul Notarului Public Adriana Paşcan. Pe acest teren era amenajată o hală folosită pe post de depozit.

Prin sentinţa civilă numărul 6963 pronunţată de Judecătoria Galaţi la data 26.09.2007 în dosarul civil nr. 452/233/2007 a fost admisă acţiunea civilă, având ca obiect acţiune în constatare formulată de numitul Constandache Costel în contradictoriu cu partea vătămată Moisă Mihaela şi a constatat perfectă vânzarea cumpărarea imobilului situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180 în suprafaţă totală de 61,3 m2 (suprafaţa real măsurată fiind de 62,16 m2) şi construcţiei edificată pe acesta în suprafaţă de 61,3 m2 (suprafaţa real măsurată fiind de 62,16 m2), imobil cu numărul cadastral provizoriu 7030, astfel cum este înscris în Cartea Funciară nr. 17.185, vânzare care ar fi intervenit între Moisă Mihaela şi Constandache Costel.

Acţiunea a fost introdusă la data de 12.01.2007 (solicitându-se admiterea acţiunii pe cale de ordonanţă preşedinţială)

Constandache Costel a fost iniţial asistat de avocatul Boldea Mihail, care a fost substituit la unul din termene de avocat Berghiş Boldea Veronica, iar de la termenul de judecată din data de 09.05.2007 de avocat Bolboceanu Mihaela cu delegaţie de substituire pentru Boldea Mihail.

Pentru a obţine pronunţarea acestei hotărâri s-a utilizat antecontractul de vânzare cumpărare, pretins încheiat la data de 10.03.2005 între numita Moisă Mihaela şi Constandache Costel, prin care promitea vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, contra sumei de 300.000.000 ROL (30.000 RON), menţionându-se că preţul ar fi fost achitat integral de către cumpărător. Acest document a fost semnat „conform cu originalul” de avocat Boldea Mihail.

De asemenea a fost propus ca martor, de către avocatul Boldea Mihai, şi acceptat de către instanţa de judecată, învinuitul Axinte Nicuşor.

Fiind audiat la data de 30.05.2007, în calitate de martor în cauza cu numărul 452/233/2007 a Judecătoriei Galaţi, acesta a declarat în mod mincinos faptul că este prieten cu Costandache Costel şi că acesta ar fi vrut să încheie un contract de vânzare cumpărare pentru imobilul situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, sens în care a fost încheiat un antecontract, ocazie cu care Constandache Costel ar fi plătit şi suma de 300.000.000 ROL (30.000 RON). A mai arătat acesta, în mod mincinos că, ulterior Constandache Costel ar fi căutat-o în, mod repetat, pe numita Moisă Mihaela însă aceasta nu s-a prezentat în faţa notarului.

La audierea martorului a participat, în calitate de apărător al numitului Constandache Costel avocat Bolboceanu Mihaela, în substituirea avocatului Boldea Mihail.

Fiind audiat de procuror, la data de 29.11.2011, cu ocazia punerii sale sub învinuire, Axinte Nicuşor a declarat că a început să lucreze ca şofer pentru numiţii Mirică Carmen şi Mirică Sava Lucian de la începutul anului 2007.

În cursul lunii mai 2007 a fost abordat de numita Mirică Carmen care i-a cerut să meargă la Judecătoria Galaţi, unde trebuia să declare în mod mincinos faptul că numitul Constandache Costel ar fi plătit o sumă de bani unei femei, pentru achiziţionarea unui teren situat pe b-dul George Coşbuc din municipiul Galaţi.

În cursul lunii mai 2007 numitul Constandache Costel a fost condus la Judecătoria Galaţi de numita Mirică Carmen. Pe holul judecătoriei s-a întâlnit cu numitul Constandache Costel şi cu avocatul Boldea Mihail.

Avocatul Boldea Mihail, Constandache Costel şi Mirică Carmen s-au strâns în jurul lui Axinte Nicuşor explicându-i ce trebuia să declare în faţa instanţei de judecată. Cu această ocazie Boldea Mihail i-a explicat că urmau să fie chemaţi pe rând de instanţa de judecată.

Acesta a făcut declaraţia mincinoasă, astfel cum i s-a cerut.

Prin decizia civilă numărul 434/12.06.2008, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul cu numărul 452/233/2007 s-a dispus respingerea, ca tardiv introdus, a recursului declarat de Moisă Mihaela împotriva sentinţei civile nr. 6963 pronunţată de Judecătoria Galaţi la data 26.09.2007.

La judecarea recursului Constandache Costel a fost asistat de avocatul Boldea Mihail, care a fost substituit de avocat Mămăligan Brânduşa Simona (colaborator apropiat).

La data de 05.02.2008 avocatul Boldea Mihail a formulat o cerere prin care a solicitat instanţei eliberarea unei copii după documentaţia cadastrală aflată la dosarul cauzei, cerere ce a fost aprobată de judecătorul de serviciu, precum şi o cerere de studiu a dosarului.

La data de 06.11.2007 Constandache Costel a formulat o cerere de eliberare a sentinţei civile nr. 6963 pronunţată de Judecătoria Galaţi la data 26.09.2007 în dosarul nr. 452/233/2007, cererea fiind scrisă de avocat Bolboceanu Mihaela.

Anterior la data de 20.07.2006 a fost depusă la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi o cerere prin care solicita pronunţarea unei hotărâri care să constate dreptul de proprietate al numitului Constandache Costel asupra imobilului situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180.

A fost desemnat, prin cerere, arbitrul unic Luchiniuc Aurica, fiind depus cu această ocazie, în original, antecontractul de vânzare cumpărare, pretins încheiat la data de 10.03.2005 între numita Moisă Mihaela şi Constandache Costel, prin care se promitea vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, contra sumei de 300.000.000 ROL (30.000 RON), menţionându-se că preţul ar fi fost achitat integral de către cumpărător.

La data de 21.07.2006 Luchiniuc Aurica a fost de acord să arbitreze cauza, depunând în acest sens jurământul.

La data de 01.08.2006 arbitrul unic Luchiniuc Aurica a admis cererea şi a pronunţat hotărârea nr. 75/2006 în dosarul nr. 75/2006 prin care a admis acţiunea arbitrală formulată de Constandache Costel şi a constatat perfectă vânzarea cumpărarea încheiată între acesta şi numita Moisă Mihaela, privind imobilul situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, contra unui preţ de 300.000.000 ROL.

În dosarul Curţii de Arbitraj există adresa nr. 75/2006, fără dată, emisă de arbitrul unic Luchiniuc Aurica către numitul Constandache Costel prin care se adevereşte faptul că hotărârea arbitrală din data de 01.08.2006 este irevocabilă ca urmare a neexercitării de către Moisă Mihaela a acţiunii în anulare, acesteia fiindu-i comunicată hotărârea arbitrală.

La dosarul Curţii de Arbitraj nu există nici o dovadă din care să rezulte că numita Moisă Mihaela avea cunoştinţă de existenţa cauzei pe rol şi nici vreo dovadă a faptului că acesteia i-ar fi fost comunicată hotărârea arbitrală din data de 01.08.2006.

Martora Olaru Loreana a întreţinut, în perioada 1999 – 2005, o relaţie de concubinaj cu învinuitul Lazăr Ştefan zis „Bidigă”, din relaţia de concubinaj rezultând minora Olaru Loreana Antonia Michelle, care nu a fost, însă, recunoscută de tată.

Prin rechizitoriul cu numărul 41/D/P/2005 emis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală s-a dispus trimiterea în judecată, printre alţii, a numiţilor Olaru Loreana şi Lazăr Ştefan zis „Bidigă”, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism.

Numitul Lazăr Gheorghe Nelu zis „Gigel Curuţ”, fratele învinuitului Lazăr Ştefan, a fost arestat în cursul anului 2004 pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

În cursul aceluiaşi an având nevoie de o sumă de bani numitul Lazăr Gheorghe Nelu a apelat la martora Olaru Loreana, pentru a împrumuta acea sumă, aceasta fiind de acord să-i de banii doar prin constituirea unei garanţii, motivat de starea de arest în care se afla susnumitul.

În aceste circumstanţe la data de 16.12.2004 numitul Lazăr Gheorghe Nelu a vândut către partea vătămată Moisă Mihaela, mama martorei Olaru Loreana, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 535/16.12.2004 de Biroul Notarului Public Adriana Paşcan, imobilul situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180.

Numita Olaru Loreana a hotărât ca vânzarea să fie efectuată către mama sa Moisă Mihaela, având în vedere faptul că era cercetată alături de concubinul său Lazăr Ştefan zis „Bidigă” în dosarul cu numărul 41/D/P/2005, existând riscul ca în cazul dobândirii imobilului pe numele său acesta să fie indisponibilizat de organele de anchetă.

După emiterea rechizitoriului cu numărul 41/D/P/2005 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală relaţiile dintre învinuitul Lazăr Ştefan şi martora Olaru Loreana s-au depreciat.

Învinuitul Lazăr Ştefan urmărind reintrarea imobilului din Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, în patrimoniul familiei sale, a apelat la avocatul Boldea Mihail solicitându-i, ca pentru o sumă importantă de bani, să facă demersurile necesare în acest sens.

Avocatul Boldea Mihail a întocmit în fals antecontractul de vânzare cumpărare, pretins încheiat la data de 10.03.2005 între numita Moisă Mihaela şi Constandache Costel, prin care promitea vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, contra sumei de 300.000.000 ROL (30.000 RON), menţionându-se că preţul ar fi fost achitat integral de către cumpărător.

Menţionăm faptul că învinuitul Lazăr Ştefan este văr primar cu numitul Constandache Costel, mamele acestora fiind surori.

Partea vătămată Moisă Mihaela nu şi-a recunoscut semnătura de pe antecontractul de vânzare cumpărare depus la instanţe de judecată şi la Curtea de Arbitraj, aflând că nu mai este proprietara imobilului la începutul anului 2008. Aceasta nu-l cunoaşte şi nu l-a văzut vreodată pe numitul Constandache Costel.

Fiind audiat, în prezenţa avocatului ales Chiriac Radu, numitul Constandache Costel a declarat, în mod mincinos, că la rugămintea învinuitului Lazăr Ştefan i-ar fi împrumutat părţii vătămate Moisă Mihaela o sumă de bani şi că pentru a i se garanta restituirea sumei de bani aceasta ar fi încheiat un antecontract de vânzare cumpărare a imobilului sitat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180.

A arătat acesta că ar fi cunoscut-o pe numita în cursul anului 2006.

În atare condiţii era imposibil să fi încheiat antecontractul de vânzare cumpărare cu numita Moisă Mihaela în cursul anului 2005.

La data de 17.12.2007 numitul Constandache Costel a vândut, contra sumei de 36.000 lei, imobilul din Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180 martorului Cimpoiaşu Răducu Sebastian. În baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 11.753/17.12.2007 de Biroul Notarial „Ciucă şi Asociaţii”.

La data de 06.12.2011 martorul Cimpoiaşu Răducu Sebastian – aflat în Italia – a expediat, prin fax către Serviciul Teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţinilor de Criminalitate Organizată şi Terorism o declaraţie prin care arată că a fost contactat de numita Mirică Carmen – cumnata învinuitului Lazăr Ştefan – care i-a cerut să treacă pe numele său imobilul din Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180.

La data de 20.12.2011 martorul Cimpoiaşu Răducu Sebastian a expediat, prin fax, o nouă declaraţie în care a precizat că numita Mirică Carmen, soţia lui Mirică Sava Lucian zis „Lulu Carpazan” l-a contactat, în cursul anului 2007, solicitându-i să fie de acord să treacă pe numele său un imobil, respectiv imobilul situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180.

Preţul menţionat în acte a fost fictiv, nefiind predată vreo sumă de bani, nici la vânzare şi nici la cumpărare, toate taxele notariale fiind plătite de numita Mirică Carmen.

La data de 06.12.2011 a fost audiat în cauză martorul Cimpoiaşu Vasilică – tatăl martorului Cimpoiaşu Răducu Sebastian – care a precizat că fiul său nu avea posibilitatea materială să achiziţioneze imobilul din Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, întrucât în cursul anului 2007 acesta lucra în calitate de agent de pază cu un salariu fix de 600 lei/lună.

Ulterior, la data de 15.02.2008 a fost încheiat contractul autentificat sub numărul 1.301 de Biroul Notarial „Ciucă şi Asociaţii” prin care Cimpoiaşi Răducu Sebastian vindea imobilul din Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180 către numitul Bosnea Liviu.

La data de 12.11.2011 numitul Bosnea Liviu, asistat de avocatul ales Chiriac Radu a refuzat să dea declaraţii în cauză.

La data de 01.02.2011 a fost încheiat contractul autentificat sub numărul 194 de Biroul notarului Public Ghimiş Mihaela Beatrice prin care numitul Bosnea Liviu vindea imobilul către învinuita Mandalac Violeta la preţul de 36.933 lei.

Învinuita Mandalac Violeta este actuala concubină a învinuitului Lazăr Ştefan zis „Bidigă”.

Fiind audiată, la data de 27.01.2012, învinuita Mandalac Violeta a precizat că a închiriat respectivul imobil din luna octombrie 2011 către SC Rospad SRL Galaţi, în baza contractului de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Galaţi sub numărul 81.146/10.10.2011.

A fost audiat în cauză, în calitate de martor Roşcăneanu Lucian, administratorul SC Rospad SRL Galaţi care a precizat că pentru a închiria spaţiul a apelat postul telefonic cu numărul 0742672628, la care i-a răspuns „Carmen”, respectiv învinuita Mirică Carmen, cumnata învinuitului Lazăr Ştefan. Cu aceasta a stabilit cuantumul chiriei, la suma de 300 lei, la data de 10.10.2011 fiind perfectat contractul de închiriere. Martorul a recunoscut-o din planşa fotografică pe învinuita Mirică Carmen.

La încheierea contractului a participat efectiv, din partea SC Rospad SRL Galaţi, martorul Dascălu Florin, care i-a înmânat ştampila unităţii învinuitei Mandalac Violeta, care i-a restituit-o după întocmirea contractului de închiriere.

Martora Bratosin Anca, angajată în calitate de agent de vânzări la SC Rospad SRL a precizat că martorul Roşcăneanu Lucian i-a spus că în jurul datei de 15 a fiecărei luni trebuia să achite chiria spaţiului comercial situat în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180 unei persoane de sex femeiesc pe nume „Carmen”. Conform indicaţiilor în fiecare lună aceasta achita suma de 300 lei învinuitei Mirică Carmen, pe care a recunoscut-o din planşa fotografică prezentată.

În cauză a fost audiat, în calitate de martor, Staicu Marius, care a precizat că în anul 2009 a găsit un anunţ privind închirierea unui spaţiu comercial în Galaţi, b-dul George Coşbuc, nr. 180, motiv pentru care a apelat postul telefonic menţionat în anunţ. La apelul telefonic a răspuns „Lucian” respeciv numitul Mirică Sava Lucian zis „Lulu Carpazan” soţul învinuitei Mirică Carmen.

Martorul s-a întâlnit cu învinuita cu care a încheiat contractul de închiriere, plătindu-i acesteia chiria la începutul fiecărei luni.

La data de 31.01.1201 a fost audiat în cauză în calitate de martor, Chiriac Radu, avocatul numiţilor Bosnea Liviu şi Constandache Costel care a precizat că i-a asistat pe cei doi, în calitate de apărător ales, la rugămintea avocatului Boldea Mihail, care i-a prezentat pe aceştia. Cu ocazia unei întâlniri avocatul Boldea Mihail i-a spus martorului Chiriac Radu că le recomandase celor doi (Constandache Costel şi Bosnea Liviu) să nu declare nimic cu ocazia audierilor ce urmau să fie efectuate la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi.

După audieri, realizând faptul că dosarul avea legătură directă cu avocatul Boldea Mihail l-a contactat pe acesta telefonic reproşându-i faptul că nu fusese pus în temă cu privire la acest aspect. Avocatul Boldea Mihail a recunoscut că e un dosar care îl priveşte, interesându-se totodată de atitudinea adoptată cu ocazia audierilor de Bosnea Liviu şi Constandache Costel.

Convorbirile telefonice dintre martorul Chiriac Radu şi Boldea Mihail sun confirmate de listingul convorbirilor telefonice ataşat la dosarul cauzei din care rezultă că aceştia au purtat discuţii telefonice, în zilele audierii numiţilor Bosnea Liviu şi Constandache Costel, atât anterior cât şi ulterior efectuării actelor procedurale.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

8.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Constantin Levaditti (fostă str. Blaj), nr. 9, bl. C8, ap. 38

Învinuitul Lazăr Ştefan a fost cercetat în cauza cu numărul 41/D/P/2005 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală sub aspectul comiterii infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori şi constituire a unui grup infracţional organizat, fiind trimis în judecată pentru comiterea acestor fapte prin rechizitoriul cu acelaşi număr din data de 30.12.2004.

Anterior înfiinţării Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (noiembrie 2004) faptele au făcut obiectul dosarului numărul 46/P/2004 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

În această cauză, la data de 22.07.2004, prin ordonanţă, s-a dispus indisponibilizarea, în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării speciale, a imobilului situat în Galaţi, str. Constantin Levaditti (fostă str. Blaj), nr. 9, bl. C8, ap. 38, proprietatea învinuitului Lazăr Ştefan zis „Bidigă”.

În acest sens un exemplar al ordonanţei a fost comunicat Judecătoriei Galaţi – Biroul de Carte Funciară.

La data de 03.08.2004, prin încheierea numărul 7605/2004, pronunţată în dosarul nr. 7605/2004, s-a admis cererea cu privire la imobilul susmenţionat, proprietatea învinuitului Lazăr Ştefan şi, în baza art. 166 al. 3 Cod procedură penală s-a dispus notarea sechestrului asigurator şi a inscripţiei ipotecare

Sechestrul a fost aplicat la data de 29.07.2004 de către lucrătorii din cadrul C.Z.C.C.O.O.A. Galaţi (actualmente Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi), în prezenţa inculpatei Olaru Loreana (care la acea dată era concubina învinuitului Lazăr Ştefan) şi a avocatului ales al acesteia Cristache Simona, sens în care a fost încheiat proces verbal, ce a fost ataşat la dosarul cauzei.

Cauza în care a fost trimis în judecată, printre alţii, învinuitul Lazăr Ştefan a făcut obiectul dosarului nr. 16/P/2005 al Tribunalului Galaţi.

În urma verificărilor efectuate în cauza susmenţionată a Tribunalului Galaţi s-a stabilit că avocatul Boldea Mihail şi martora Ghezea Cristina au acordat asistenţă juridică numiţilor Şerban Dumitru (cumnatul învinuitului Lazăr Ştefan), Şerban Gabriela (sora învinuitului Lazăr Ştefan) şi Lazăr Gheorghe Nelu (fratele învinuitului Lazăr Ştefan) în baza împuternicirii avocaţiale datată 20.07.2004.

Avocatul Boldea Mihail i-a asistat pe susnumiţii şi la termenul de judecată din data de 21.07.2004 când s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, inclusiv faţă de învinuitul Lazăr Ştefan.

La data 25.05.2006 a fost depusă la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi o cerere prin care solicita pronunţarea unei hotărâri care să constate dreptul de proprietate al numitului Tiron Adrian Marius asupra imobilului situat în Galaţi, str. Blaj (actualmente str. Constantin Levaditti), nr. 9, bl. C8, ap. 38.

A fost desemnat, prin cerere, arbitrul unic Luchiniuc Aurica, fiind depus cu această ocazie, în original, antecontractul de vânzare cumpărare, pretins încheiat la data de 02.12.2003 între învinuitul Lazăr Ştefan şi Tiron Adrian Marius, prin care se promitea vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galaţi, str. Blaj (actualmente str. Constantin Levaditti), nr. 9, bl. C8, ap. 38, contra sumei de 25.000 USD, menţionându-se că preţul ar fi fost achitat integral de către cumpărător.

La data de 25.05.2006 Luchiniuc Aurica a fost de acord să arbitreze cauza, depunând în acest sens jurământul.

Pentru Tiron Adrian Marius a depus împuternicire avocaţială, în faţa Curţii de Arbitraj, avocat Bolboceanu Mihaela, concubina din acea perioadă a avocatului Boldea Mihail, iar pentru învinuitul Lazăr Ştefan a depus împuternicire avocaţială avocatul Boldea Mihail.

Citaţiile emise de Curtea de Arbitraj către Tiron Adrian Marius şi Lazăr Ştefan s-au întors cu menţiunile: „retur destinatar necunoscut la adresă” în cazul numitului Tiron Adrian Marius şi „avizat lipsă domiciliu” în cazul învinuitului Lazăr Ştefan.

Menţionăm că adresa numitului Tiron Adrian Marius a fost greşit menţionată în cererea adresată Curţii de Arbitraj, respectiv a fost indicată adresa din Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, , nr. 2, bl. N3, sc. 2, ap. 23 în condiţiile în care, în mod corect adresa corectă a acestuia este în Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, , nr. 2, bl. N3, sc. 2, ap. 35.

De asemenea s-a menţionat în mod eronat faptul că învinuitul Lazăr Ştefan locuia în Galaţi, str. Grigore Ventura, nr. 1, bl. K9, ap. 52 în condiţiile în care acesta se afla arestat în Penitenciarul Galaţi, aspect cunoscut de avocatul Boldea Mihail, care a participat efectiv, în calitate de avocat la soluţionarea cererii de arestare preventivă a acestuia la data de 21.07.2004.

Pe parcursul soluţionării cererii avocatul Boldea Mihail nu a menţionat vreodată, în faţa Curţii de Arbitraj că învinuitul Lazăr Ştefan s-ar afla deţinut în Penitenciarul Galaţi, delegaţia depusă de acesta neavând număr, fiind însă semnată pentru rubrica „client”, fiind menţionat numărul contractului, respectiv nr. 95 din 01.06.2006.

Delegaţia avocatului Bolboceanu Mihaela nu a fost semnată de numitul Tiron Adrian Marius.

La data de 06.07.2006 arbitrul unic Luchiniuc Aurica a admis cererea şi a pronunţat hotărârea nr. 62/2006 în dosarul nr. 62/2006 prin care a admis acţiunea arbitrală formulată de Tiron Marius Adrian şi a constatat perfectă vânzarea cumpărarea încheiată între acesta şi numitul Lazăr Ştefan, privind imobilul situat în Galaţi, str. Blaj (actualmente str. Constantin Levaditti), nr. 9, bl. C8, ap. 38, contra sumei de 25.000 USD.

La data de 20.07.2006 avocatul Bolboceanu Mihaela, a ridicat pentru reclamantul Tiron Adrian Marius hotărârea arbitrală, iar pentru pârâtul Lazăr Ştefan aceasta a fost ridicată de avocatul Boldea Mihail, ambii semnând pentru acest lucru pe exemplarul de hotărâre rămas la dosarul Curţii de Arbitraj.

La data de 06.11.2006 numitul Tiron Adrian Marius, asistat de avocatul ales Boldea Mihail, a depus la Tribunalul Galaţi, în cursul judecării dosarului penal nr. nr. 16/P/2005 o plângere împotriva sechestrului asigurator, încheiat la data de 27.07.2004, menţionând că ar fi încheiat un antecontract de vânzare cumpărare cu învinuitul Lazăr Ştefan, cu privire la imobilul situat Galaţi, str. Blaj (actualmente str. Constantin Levaditti), nr. 9, bl. C8, ap. 38 şi că cu privire la acesta Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi ar fi pronunţat hotărârea nr. nr. 62/2006 în dosarul nr. 62/2006 prin care a admis acţiunea arbitrală formulată de Tiron Marius Adrian şi a constatat perfectă vânzarea cumpărarea încheiată între acesta şi numitul Lazăr Ştefan, privind imobilul susmenţionat.

La data de 21.09.2006, prin încheierea nr. 27153 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi s-a dispus respingerea cererii formulată de Tiron Adrian Marius pentru înscrierea dreptului de proprietate, cu notarea respingerii în cartea funciară.

În motivarea încheierii s-a arătat că arbitrul, la cererea cumpărătorului de bună credinţă ar fi trebuit să solicite Biroului de Carte Funciară un extras de informare pentru a se verifica dacă imobilul este sau nu liber de sarcini.

Împotriva acestei încheieri a fost formulat recurs în numele Tiron Marius Adrian, fiind menţionată, de asemenea, în mod eronat adresa acestuia, respectiv Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, , nr. 2, bl. N3, sc. 2, ap. 23 în condiţiile în care, în mod corect adresa corectă a acestuia este în Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, , nr. 2, bl. N3, sc. 2, ap. 35.

La dosarul cauzei a fost depusă împuternicire avocaţială de avocat Radu Aluna pentru Tiron Marius Adrian şi de avocat Boldea Mihail pentru Lazăr Ştefan.

Ca şi în precedenta cauză s-a menţionat în mod eronat faptul că învinuitul Lazăr Ştefan locuia în Galaţi, str. Grigore Ventura, nr. 1, bl. K9, ap. 52 în condiţiile în care acesta se afla arestat în Penitenciarul Galaţi, aspect cunoscut de avocatul Boldea Mihail, care a participat efectiv, în calitate de avocat la soluţionarea cererii de arestare preventivă a acestuia la data de 21.07.2004.

Prin sentinţa civilă nr. 25/CC/16.04.2007 s-a dispus respingerea plângerii formulată în contradictoriu cu Lazăr Ştefan.

În aceste condiţii, urmărindu-se scoaterea de sub sechestru a imobilului a fost utilizată sentinţa penală nr. 29/CC/09.04.2007 (falsificată) pretins emisă de Judecătoria Galaţi în dosarul penal nr. 5327/233/2006. Prin sentinţa falsificată se admitea „plângerea formulată de petentul Lazăr Ştefan şi s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurator, instituit asupra imobilelor din Galaţi, Galaţi, str. Constantin Levaditti, nr. 9, bl. C8, ap. 38 şi Galaţi, str. Saturn, bl. D2, ap. 3”. De asemenea „se dispunea radierea menţiunilor privind măsura sechestrului la OCPI şi Administraţia Financiară”.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că sentinţa penală numărul 29/CC/09.04.2007 nu există, iar în dosarul nr. 5327/233/2006 s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 7270/2006 ce are ca obiect o acţiune în pretenţii formulată de Asociaţia de Proprietari nr. 514 Galaţi în contradictoriu cu numitul Tăbârcea Dorin.

După confecţionarea sentinţei, Mirică Carmen (cumnata învinuitului Lazăr Ştefan) a încercat să obţină legalizarea acesteia sens în care l-a contactat pe martorul Oală Adrian, care în acea perioadă lucra ca agent imobiliar la agenţia Procasa. Aceasta i-a înmânat martorului sentinţa penală nr. 25/CC/16.04.2007, cerându-i să se ocupe de intabularea acesteia, urmând ca ulterior imobilul să fie vândut prin intermediul agenţiei imobiliare susmenţionate.

Martorul a observat conţinutul hotărârii judecătoreşti falsificată, după care s-a deplasat cu copia acesteia la arhiva Judecătoriei Galaţi, unde a contactat-o pe martora Drăgan Coca, grefier, căreia i-a solicitat legalizarea documentului.

În urma verificărilor efectuate grefiera Drăgan Coca a constatat că aceasta este falsă, lucru pe care l-a comunicat martorului Oală Adrian. Acesta s-a panicat şi a părăsit arhiva lăsând hotărârea judecătorească la martora Drăgan Coca.

Ulterior martorul a contactat-o telefonic pe Mirică Carmen căreia i-a reproşat faptul că îi dăduse o hotărâre judecătorească falsă, cerându-i ca pe viitor să nu-i mai creeze astfel de probleme.

Martorul Oală Adrian a recunoscut-o din fotografie pe Mirică Carmen, cumnata învinuitului Lazăr Ştefan.

Sentinţa penală, falsificată, poartă menţiunile „Achitat tt” şi „11.01.2007 definitivă şi irevocabilă prin neapelare” care au fost efectuate de învinuita Petrea Elena zisă „Doamna Lia” secretara avocatului Boldea Mihail.

Prin expertiză grafoscopică (raport de expertiză nr. 359511/16.11.2011) s-a stabilit că scrisul reprezentând menţiunile de pe pagina a 2-a a sentinţei penale nr. 29/CC/09.04.2007 a fost executat de numita Petrea Elena.

De asemenea s-a stabilit, prin expertiză grafoscopică (raport de expertiză nr. 359690/05.12.2011 că ştampila aplicată pe sentinţa civilă nr. 29/CC/09.04.2007 sunt reproduceri ale unui singur model pentru fiecare dintre cele trei genuri de ştampilă (rotundă, poligonală şi text), realizarea acestora fiind făcută prin mijloace computerizate şi imprimare cu jet de cerneală.

Având în vedere existenţa sentinţei falsificate la data de 27.04.2006 a fost întocmită procura autentificată sub numărul 1993/27.04.2006 de Biroul Notarului Public „Ciucă şu Asociaţii” prin care învinuitul Lazăr Ştefan îi împuternicea pe Mirică Sava Lucian (fratele său) să „vândă oricui va crede de cuviinţă, la preţul pe care îl va considera ca fiindu-i favorabil imobilul situat în Galaţi, str. Constantin Levaditti (fostă str. Blaj), nr. 9, bl. C8, ap. 38”.

În baza procurii, la data de 10.09.2007 Mirică Sava Lucian zis „Lulu Carpazan” a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi radierea sechestrului asigurator pentru imobilul susmenţionat.

La data de 11.09.2007 prin încheierea nr. 30.265 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi s-a dispus radierea sechestrului asigurator şi a inscripţiei ipotecare asupra imobilului, aspect ce a fost consemnat în Cartea Funciară.

La emiterea încheierii a participat, în calitate de registrator martora Jeleriu Krampulz Ramona care a precizat că s-a adoptat această soluţie întrucât sentinţa penală nr. 29/CC/09.04.2007 purta menţiunile „definitivă şi irevocabilă”, neputând face verificări dacă aceasta este sau nu reală. Aceste aspecte sunt susţinute şi de declaraţia martorului Boboc Gabriel, registrator la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Ulterior, la data de 25.09.2007 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare, autentificat de Biroul Notarului Public „Ciucă şi Asociaţii” sub numărul 9124/25.09.2007 în baza căruia învinuitul Lazăr Ştefan, prin procurist Mirică Sava Lucian, a vândut, contra sumei consemnată de 63.000 lei, imobilul situat în Galaţi, str. Constantin Levaditti (fostă str. Blaj), nr. 9, bl. C8, ap. 38 părţii vătămate Stamatoiu Ionel.

În realitate imobilul a fost vândut contra sumei de 120.000 lei.

Fiind audiată partea vătămată Stamatoiu Ionel a precizat că a identificat imobilul prin intermediul unei agenţii imobiliare, aflând astfel că aparţinea învinuitului Lazăr Ştefan, aflat în Penitenciarul Galaţi, care îl împuternicise pe fratele său Mirică Sava Lucian să se ocupe de vânzarea acestuia.

Ulterior, apartamentul i-a fost prezentat de Mirică Carmen, care s-a prezentat drept cumnata proprietarului, solicitându-i pentru acest imobil suma de 120.000 lei. În acest sens a fost încheiat un antecontract între Mirică Sava Lucian şi partea vătămată Stamatoiu Ionel, ocazie cu care cei doi (Mirică Sava Lucian şi Mirică Carmen) l-au asigurat că imobilul nu are probleme.

Partea vătămată s-a deplasat la notar, împreună cu Mirică Carmen, unde s-au întâlnit cu Mirică Sava Lucian, fiind realizată vânzarea cumpărarea.

Ulterior, a fost înştiinţat de reprezentanţii ANAF că imobilul ar fi fost confiscat în folosul statului. S-a întâlnit, după un timp, cu Mirică Carmen, pe holul Palatului de Justiţie, însă aceasta a refuzat să-i dea lămuriri cu privire la incidentul legat de imobil.

La data de 20.04.2007 Tribunalul Galaţi a pronunţat sentinţa penală nr. 214 în dosarul penal nr. 59/121/2005 (fostul dosar nr. 16/P/2005) prin care s-a dispus printre altele condamnarea învinuitului Lazăr Ştefan pentru faptele ce au făcut obiectul cauzei precum şi confiscarea, în folosul statului, a imobilului situat în Galaţi, str. Constantin Levaditti, nr. 9, bl. C8, ap. 38.

Totodată s-a dispus respingerea cererii formulată de numitul Tiron Marius Adrian conform art. 168 Cod procedură penală de ridicare a sechestrului aplicat asupra imobilului susmenţionat, (pagina 135 din hotărârea judecătorească) motivarea deciziei instanţei, cu privire la acest din urmă aspect fiind făcută la pagina 122 a sentinţei.

La data de 24.06.2009 s-a pronunţat încheierea nr. 8725/2009 de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin care s-a dispus respingerea cererii înaintată de Tribunalul Galaţi prin care se solicita notarea în Cartea Funciară a dispoziţiilor sentinţei penale nr. 214 pronunţată în dosarul penal nr. 59/121/2005 (fostul dosar nr. 16/P/2005).

Mai menţionăm faptul că la data de 22.08.2011 învinuitul Lazăr Ştefan a fost vizitat în Penitenciarul Galaţi de avocatul Boldea Mihail, care a depus, în acest sens delegaţia nr. 90, în baza contractului de asistenţă juridică nr. 90/22.08.2011.

În aceeaşi zi avocatul Boldea Mihail l-a vizitat, în Penitenciarul Galaţi, pe Balaban Sorin, implicat în comiterea unor fapte similare cu privire la imobilul din Galaţi, str. Morilor, nr. 130, sens în care a depus împuternicirea avocaţială nr. 91/22.08.2011, în baza contractului de asistenţă juridică nr. 91/22.08.2011.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

9.Activitatea infracţională derulată în raport de imobilul situat în Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 2, bl. R6, ap. 3.

La data de 17.08.2004 partea vătămată Bostan Ion a cumpărat, în baza contractului autentificat sub numărul 2228/17.08.2004 de Biroul Notarului Public Cilliota Otilia Lidia imobilul situat în Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 2, bl. R6, ap. 3 de la numita Andrei Georgeta.

La data de 11.10.2007 partea vătămată Bostan Ion a sesizat faptul că imobilul, al cărui proprietar era, fusese scos din proprietatea sa, prin utilizarea unor documente falsificate, ajungând în cele din urmă în posesia părţilor vătămate Toniţă Valentin Gelu şi Toniţă Valentina.

La scoaterea imobilului din proprietatea părţii vătămate Bostan Ion a fost utilizată sentinţa civilă nr. 2905/11.05.2007 (falsificată) pretins emisă de Judecătoria Galaţi. Prin sentinţa falsificată se admitea „acţiunea având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic formulată de reclamantul Manole Relu în contradictoriu cu pârâtul Bostan Ion, domiciliat în Republica Moldova, raionul Vulcăneşti”. De asemenea „se constata perfectă vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 2, bl. R6, ap. 3 între numitul Manole Relu în calitate de cumpărător şi Bostan Ion în calitate de vânzător”.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că sentinţa civilă numărul 2905/11.05.2007 a fost pronunţată în dosarul numărul 8510/233/2006 şi nu în dosarul nr. 6206/233/2007 astfel cum, în mod nereal este menţionat pe documentul falsificat.

Sentinţa civilă poartă menţiunile „Achitat tt” şi „01.06.2007 definitivă şi irevocabilă prin neapelare” care au fost efectuate de învinuita Petrea Elena zisă „Doamna Lia” secretara avocatului Boldea Mihail.

Prin expertiză grafoscopică (raport de expertiză nr. 359511/16.11.2011) s-a stabilit că scrisul de pe paginile 2 şi 3 al sentinţei civile nr. 2905/11.05.2007 a fost executat de numita Petrea Elena.

De asemenea s-a stabilit, prin expertiză grafoscopică (raport de expertiză nr. 359690/05.12.2011 că ştampila aplicată pe sentinţa civilă nr. 2905/11.05.2007 sunt reproduceri ale unui singur model pentru fiecare dintre cele trei genuri de ştampilă (rotundă, poligonală şi text), realizarea acestora fiind făcută prin mijloace computerizate şi imprimare cu jet de cerneală.

În baza acestei sentinţe judecătoreşti falsificate a fost intabulat, sub numărul 21743/12.07.2007, la Cartea funciară dreptul de proprietate al numitului Manole Relu asupra imobilului situat în Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 2, bl. R6, ap. 3.

Ulterior, (în baza unei procuri, autentificată sub nr. 4199/31.05.2007 de Biroul Notarului Public Ciucă şi Asociaţii) la data de 01.08.2007 numita Gafton Lilian Gina a vândut imobilul către martorul Bordeianu Mihai Gabriel.

Fiind audiat, în calitate de martor, notarul public Schin George Cristian, care a autentificat, efectiv, contractul de vânzare cumpărare încheiat între învinuita Gafton Liliana Gina şi martorul Bordeianu Mihai Gabriel a declarat că a fost contactat telefonic de către avocatul Boldea Mihail care i-a spus că trimisese o cunoştinţă (o femeie) la cabinetul său pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare.

La scurt timp s-a prezentat în faţa notarului învinuita Gafton Lilian Gina, care a precizat că fusese trimisă de avocatul Boldea Mihail pentru a încheia un contract de vânzare cumpărare.

Fiind citată în vederea audierii la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi învinuita Gafton Liliana Gina s-a prezentat însoţită de avocat Onu Roxana, colaborator apropiat al avocatului Boldea Mihail, refuzând să facă declaraţii în cauză.

Din listingul convorbirilor telefonice purtate de învinuita Gafton Liliana Gina rezultă ca atât anterior audierii sale cât şi după finalizarea audierii a luat legătura cu avocatul Boldea Mihail.

Fiind audiată, în calitate de martor, Onu Roxana a precizat că a fost contactată telefonic de învinuita Gafton Liliana Gina, care era foarte speriată, relatându-i speţa în care era implicată şi spunându-i că nu vrea să dea declaraţii. După ce au ieşit de la audieri martora Onu Roxana a observat când numita Gafton Liliana Gina l-a contactat telefonic pe avocatul Boldea Mihail căruia i-a povestit cele întâmplate. Ulterior martora a aflat că învinuita Gafton Liliana Gina era o mai veche cunoştinţă a învinuitului Boldea Mihail.

Martorul Bordeianu Mihai Gabriel a fost audiat, iniţial de lucrătorii IPJ Galaţi – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în prezenţa avocatului ales Boldea Mihail, ocazie cu care a declarat, în mod nereal, faptul că ar fi aflat prin intermediul unei cunoştinţe despre faptul că apartamentul ar fi fost de vânzare şi că de efectuarea tranzacţiei s-ar fi ocupat martora Gafton Liliana Gina. Acesta a precizat că a achitat contravaloarea imobilului numitei Gafton Liliana Gina, în faţa notarului public.

Ulterior, fiind citat în vederea audierii la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi martora Bordeianu Mihai Gabriel s-a prezentat însoţit de avocatul ales Onu Roxana, colaborator apropiat al avocatului Boldea Mihail.

Martorul Bordeianu Mihai Gabriel a recunoscut-o din fotografie pe numita Gafton Liliana Gina, ca fiind persoana căreia, i-a înmânat, la notar, contravaloarea imobilului. Acesta a precizat că nu crede că s-a înregistrat la asociaţia de locatari ori la alţi furnizori de utilităţi. Nu a putut preciza cum a obţinut adeverinţa de la asociaţia de locatari, necesară vânzării, însă nu a împuternicit pe nimeni să se ocupe de acest lucru.

Fiind audiată cu privire la condiţiile acordării asistenţei juridice susnumitului Bordeianu Mihai Gabriel, martora Onu Roxana a precizat că în data de 18.01.2012 s-a întâlnit pe holul Palatului de Justiţie cu avocatul Boldea Mihail care era însoţit de acesta. După ce au discutat a încheiat contract de asistenţă juridică cu numitul Bordeianu Mihai Gabriel, care i-a spus că nu dorea să declare nimic în faţa organelor de anchetă.

La data de 09.08.2007 numitul Bordeianu Mihai Gabriel a vândut apartamentul situat în Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 2, bl. R6, ap. 3 păţilor vătămate Toniţă Valentin Gelu şi Toniţă Valentina, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 2147/09.08.2007 de Biroul Notarului Public Mocanu Vasile.

La efectuarea vânzării numitul Bordeianu Mihai Gabriel a folosit o adeverinţa nr. 63/08.08.2007, pretins emisă de Asociaţia de locatari, nr. 775 Galaţi prin care se arăta că acesta nu ar fi avut datorii la întreţinere.

S-a stabilit prin expertiză grafoscopică (raport de expertiză nr. 748382/06.02.1012) că adeverinţa este falsă, respectiv faptul că scrisul de pe aceasta prezintă elemente de similitudine cu scrisul inculpatei Petrea Elena, secretara avocatului Boldea Mihail şi că ştampila aplicată este reproducerea unei ştampile, realizarea acesteia fiind făcută prin mijloace computerizate şi imprimare cu jet color de cerneală.

În cauză a fost audiată, în calitate de martor, Buruiană Nataliţa - administrator al Asociaţiei de locatari nr. 775 Galaţi - aceasta precizat că nu a eliberat adeverinţa utilizată la vânzarea imobilului, întrucât la data eliberării acesteia era în concediu de odihnă.

De asemenea a depus la dosarul cauzei o copie a registrului de corespondenţă din cuprinsul căruia rezultă că în intervalul 11.05.2007 – 28.12.2007 au fost eliberate documente cu numerele de ordine cuprinse în plaja 501 – 618.

În cauză a fost audiată, în calitate de martor, Gavriliţă Nataliţa – secretara notarului public Mocanu Vasile a precizat că numitul Bordeianu Mihai Gabriel a fost cel care a depus adeverinţa pretins emisă de Asociaţiei de locatari nr. 775 Galaţi. A reţinut acest aspect întrucât părţile vătămate Toniţă Valentin Gelu şi Toniţă Valentina sunt finii săi de cununie, iar problemele cu imobilul au apărut la scurt timp de la vânzarea-cumpărarea acestuia.

Din declaraţia părţii vătămate Toniţă Gelu Valentin rezultă că la încheierea contractului de vânzare cumpărare dintre el şi Bordeianu Mihai Gabriel a asistat şi avocatul Boldea Mihail, care a şi primit banii de la partea vătămată.

De altfel, la toate întâlnirile pe care partea vătămată le-a avut cu Bordeianu Mihai Gabriel, acesta din urmă a venit însoţit de avocatul Boldea Mihail, cu care pretindea că este prieten şi care susţinea că îl asistă pentru a nu fi păcălit.

Ulterior martorul Bordeianu Mihai Gabriel a revenit asupra declaraţiilor sale, precizând condiţiile reale în care s-au comis faptele, acesta relatând cu lux de amănunte implicarea învinuitului Boldea Mihail în comiterea faptelor.

Anterior, la data de 21.07.2007, Manole Relu a formulat o acţiune, înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi sub numărul 6202/233/2007 prin care solicita pronunţarea, pe cale de ordonanţă preşedinţială, a unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare pentru imobilul situat în Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 2, bl. R6, ap. 3 sens în care a precizat că acesta ar fi încheiat un antecontract de vânzare cumpărare cu partea vătămată Bostan Ion, la data de 29.01.2007, prin care acesta din urmă ar fi trebuit să-i vândă apartamentul la preţul de 80.000 lei, cel mai târziu la data de 30.03.2007.

În acest sens a fost depus la dosar, în copie un antecontract de vânzare cumpărare, pretins încheiat între Manole Relu şi Bostan Ion din conţinutul căruia, rezulta, în mod nereal faptul că la data de 29.01.2007 Manole Relu i-ar fi achitat părţii vătămate Bostan Ion suma de 80.000 lei în vederea vânzării, până la data de 30.03.2007 a imobilului.

Pentru numitul Manole Relu a depus împuternicire de apărător ales martora Ghezea Cristina, stagiara şi ulterior colaboratoarea apropiată a avocatului Boldea Mihail.

La termenul din data de 24.05.2007 s-a solicitat de către avocatul Ghezea Cristina judecarea cauzei pe procedura de drept comun, fiind acordat termen pentru achitarea taxei de timbru.

La data de 12.07.2007, prin încheiere s-a dispus suspendarea cauzei având în vedere că Manole Relu şi avocatul ales al acestuia nu au precizat domiciliul lui Bostan Ion în vederea realizării procedurii de citare.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

10.Activitatea infracţională derulată în raport de partea vătămată SC Arcada Company SA Galaţi

La data de 23.05.2011 a fost înregistrată la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi sub numărul 199/D/P/2011 plângerea penală depusă de S.C Arcada Company S.A. împotriva numiţilor Boza Bogdan Alexandru, Boldea Mihail - deputat în Parlamentul României şi Bolboceanu Mihaela avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor prevăzute de art. 7 din Legea 39/2003 şi art. 215 al. 1, 2, 5 din Cod penal.

La data de 21.07.2011 s-a dispus începerea urmăririi penale ,,in rem” pentru săvârşirea infracţiunilor sus-menţionate şi începerea urmăririi penale ,,in personam” faţă de învinuita Marincă Alina Arabella pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 281 Cod penal.

Prin ordonanţa din data de 28.07.2011 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică în dosarul numărul 553/P/2011 s-a dispus declinarea cauzei, având acelaşi obiect, în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, cauza fiind conexată la dosarul nr. 199/D/P/2011.

Prin ordonanţa din data de 12.03.2012 cauza nr. 199/D/P/2011 a fost conexată la cauza nr. 88/D/P/2009 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că în baza unui contract de prestări serviciu, aşa zis încheiat între S.C Arcada Company S.A şi făptuitorul Boza Bogdan Alexandru, acesta din urmă a solicitat plata sumei de 4 milioane lei.

Prin ordonanţa nr. 199/D/P/2011 din data de 09.08.2011 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus efectuarea unei expertize grafice pentru a se stabili dacă semnătura de pe contractul în litigiu aparţine administratorului SC Arcada Company SA Mantu Spiru.

Ca urmare a expertizei grafice efectuate în cauză s-a stabilit că semnătura în litigiu nu a fost executată de Mantu Spiru - administratorul SC Arcada Company SA.

Urmărind intrarea în posesia sumei de bani, făptuitorul Boza Bogdan Alexandru a intentat acţiune civilă în contradictoriu cu SC Arcada Company SA, somând această societate să plătească suma de 4 milioane lei.

Făptuitorul Boza Bogdan Alexandru a fost asistat în cursul procesului civil de avocatul ales Bolboceanu Mihaela, concubina şi colaboratoarea făptuitorului Boldea Mihail. Mai menţionăm faptul că taxa judiciară de timbru a fost achitată în nume propriu de făptuitorul Boldea Mihail, acesta depunând chitanţa la dosarul cauzei.

Pe parcursul judecării cauzei, la instanţa civilă, după strigarea cauzei şi ulterior concluziilor pe fond de către reprezentantul SC Arcada Company SA, făptuitoarea Bolboceanu Mihaela a solicitat reluarea cauzei depunând o ,,expertiză grafică şi analiză grafologică” întocmită de învinuita Marincă Alina - Arabella care a aplicat parafa conţinând menţiunile ,,psiholog specialist expert grafolog cod 00732”.

Fiind audiată învinuita Marincă Alina Arabella, aceasta a precizat că nu are calitatea de expert, aspect confirmat de tabelul experţilor criminalişti autorizaţi conform OG 75/2000, specialitate expertiză grafică şi tehnica documentelor, iar codul 00732 corespunde codului personal atribuit prin Atestatul de liberă practică de Colegiul Psihologilor din România, prin care i s-a atribuit acesteia dreptul de liberă practică a profesiei de psiholog.

În baza acestui document, care nu a fost pus în discuţia contradictorie a părţilor, la data de 25.11.2010 Tribunalul Galaţi a pronunţat Ordonanţa nr. 3735 în dosarul 6967/121/2010, prin care a dispus admiterea cererii formulate de făptuitorul Boza Bogdan Alexandru şi a dispus emiterea somaţiei de plată şi obligarea SC Arcada Company SA la plata sumei de 4 milioane lei cu toate că la dosarul cauzei fusese depusă o expertiză grafică întocmită de expert criminalist autorizat din conţinutul căreia a rezultat că semnătura de pe contractul în litigiu nu a fost executată de administratorul părţii vătămate Mantu Spiru.

Ulterior, partea vătămată a exercitat calea de atac, pe parcursul căreia făptuitorul a obţinut şi depus la dosarul cauzei un alt înscris intitulat ,,Aviz de specialitate tehnică grafică” emis de martora Stănescu Andreea. Fiind audiată, martora Stănescu Andreea a precizat că nu a efectuat o expertiză întrucât nu au fost întrunite condiţiile de fond pentru un astfel de act exprimându-şi opinia că semnătura în litigiu de pe contract a fost executată de acelaşi scriptor care a efectuat semnătura de pe un document pus la dispoziţie de făptuitorul Boza Bogdan Alexandru. Cu această ocazie a mai precizat că nu dorea să piardă un client, respectiv contravaloarea avizului, motiv pentru care a emis acest act.

În cursul cercetărilor s-a stabilit implicarea cu intenţie alături de făptuitorul Boza Bogdan Alexandru şi a făptuitorilor Boldea Mihai şi Bolboceanu Mihaela, în comiterea faptelor aceştia urmărind obţinerea sumei de 4 milioane lei pe nedrept de la partea vătămată SC Arcada Company SA.

Este de precizat că avocatul Boldea Mihail, în perioada 2007 - 2009, a avut un contract de colaborare cu S.C Arcada Company S.A asigurând asistenţă juridică firmei respective, împrejurări în care a avut acces la documente ale firmei, cât şi ştampilele societăţii. Aşa se explică faptul că pe contractul în litigiu se află aplicată ştampila SC Arcada Company SA.

Cu ocazia audierii, făptuitorul Boza Bogdan Alexandru a refuzat să facă precizări cu privire la faptele pentru care este cercetat, însă a declarat că a primit de la Mantu Spiru, administrator al părţii vătămate SC Arcada Company SA, prin intermediul altei persoane, o filă CEC, în alb, pe care ar fi restituit-o după o anumită perioadă de timp.

Conform legislaţiei în materie comercială nu este posibil ca o persoană fizică sau societate comercială să emită file CEC către persoane fizice, fapt confirmat şi cu ocazia audierii administratorului părţii vătămate, Mantu Spiru.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

11.Activitatea infracţională derulată în raport de partea vătămată SC Agronomic SRL Galaţi

La data de 19.07.2010, numitul Crucianu Ion, administrator al SC Agronomic SRL Galaţi, a sesizat că, la începutul lunii decembrie 2009, făptuitorul Boza Bogdan Alexandru, asociat în cadrul SC Leader Curier SRL Galaţi, i-a sustras un bilet la ordin pe care l-a introdus la plată, fără drept, cu intenţia de a încasa suma de 722.750 lei.

Ca situaţie de fapt s-au reţinut următoarele:

În cursul lunii iulie 2010, numitul Crucianu Ioan a primit o citaţie de la Judecătoria Galaţi, conform căreia SC Agronomic SRL Galaţi, societate pe care o administra, era chemată, în calitate de intimat, în proces cu SC Leader SRL Bucureşti, în calitate de recurent, într-o cauză aflată în recurs, având ca obiect investirea cu formulă executorie a biletului la ordin seria RNCB3AF0109843/18.01.2010.

Cu această ocazie, acesta a aflat că SC Leader Curier SRL Bucureşti a introdus la plată un bilet la ordin aparţinând SC Agronomic SRL Galaţi pentru încasarea sumei de 722.750 lei, acesta fiind refuzat la plată datorită lipsei totale de disponibil în cont.

Numitul Crucianu Ioan nu-şi poate explica cum a ajuns acest bilet la ordin în posesia SC Leader Curier SRL Bucureşti întrucât nu a avut relaţii comerciale cu această societate şi bănuieşte că biletul la ordin i-ar fi fost sustras în luna decembrie 2009 de către făptuitorul Boza Bogdan Alexandru cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o cu acesta la restaurantul Dayless din mun. Galaţi.

Cu ocazia audierii, făptuitorul Boza Bogdan Alexandru a declarat că îl cunoaşte pe numitul Crucianu Ioan din anul 2008, iar la sfârşitul anului, acesta l-a întrebat dacă îl poate ajuta cu transportul unei cantităţi mari de făină de la un depozit din Bucureşti, aparţinând SC Arcada Company SA Galaţi (societate care are printre obiectele de activitate şi „morărit-panificaţie”), către fabrica de pâine deţinută de SC Agronomic SRL Galaţi, situată în localitatea Tg. Bujor, judeţul Galaţi.

Tot cu ocazia audierii, făptuitorul a precizat că, în luna august 2009, prin intermediul unei societăţi de transport din mun. Bacău (căreia nu-i mai reţine numele) a efectuat servicii de transport (făină) de la Bucureşti la Tg. Bujor, urmând ca plata să se facă lunar, fără a preciza modalitatea de plată.

Acesta a precizat că numitul Crucianu Ioan l-a rugat să nu emită facturile lunar pentru a nu se încărca cu TVA deoarece intenţiona să solicite o rambursare de TVA şi i-a solicitat să aştepte până la terminarea anului fiscal 2009.

În aceste condiţii făptuitorul i-ar fi cerut, drept garanţie, un instrument de plată, ocazie cu care, i-ar fi înmânat un bilet la ordin ştampilat şi semnat de el, fără a avea completate rubricile privind suma, data emiterii sau data scadenţei, fapt ce s-a întâmplat în luna decembrie 2009 la restaurantul Dayless din mun. Galaţi unde, de faţă ar fi fost şi martorul Ion Mihai Corneliu.

Conform declaraţiei făptuitorului Boza Bogdan Alexandru, între el şi numitul Crucianu Ioan ar fi existat o înţelegere potrivit căreia acesta din urmă va achita datoria către SC Leader Curier SRL Bucureşti în aproximativ o lună de zile, timp în care i-a solicitat să nu introducă la plată biletul la ordin pentru a nu intra în incidenţă bancară.

Numitul Crucianu Ioan nu a plătit contravaloarea transportului, fapt care l-ar fi determinat pe făptuitorul Boza Bogdan Alexandru să procedeze la completarea rubricilor biletului la ordin (data emiterii 18.01.2010, scadenţa 01.02.2010 şi suma de 722.750 lei) şi să-l introducă la plată la Reiffesen Bank, biletul fiind refuzat pentru lipsă totală de disponibil în cont.

În aceste condiţii s-a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin, iniţial cererea fiind respinsă, ca neîntemeiată, de către Judecătoria Galaţi prin încheierea nr. 491/1/04.03.2010, dar ulterior, urmare recursului, cererea a fost admisă de către Tribunalul Galaţi, prin încheierea de şedinţă din data de 06.07.2010.

După admiterea cererii, făptuitorul Boza Bogdan Alexandru a apelat la serviciile avocatului Boldea Mihail, pe care l-a împuternicit să-l reprezinte, în vederea executării, la Biroul Executorului Judecătoresc Tudorie Ştefan, unde s-a întocmit dosarul de executare 24972/233838/TS/2010, la dosarul de executare fiind depus şi originalul biletului la ordin în cauză.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, începând cu data de 22.03.2010, a fost desemnat ca administrator judiciar pentru SC Leader Curier SRL Bucureşti, lichidatorul judiciar SP Grig Consult IPURL Bucureşti deoarece această societate intrase în procedura falimentului, faliment declarat la data de 28.06.2010.

Din declaraţia administratorului SP Grig Consult IPURL Bucureşti, martorul Dumitru Grigore, rezultă că, la începutul procedurii de administrare judiciară, nu s-a reuşit contactarea administratorilor SC Leader SRL Bucureşti şi, implicit, nu s-a predat contabilitatea societăţii.

De asemenea, acesta a declarat că, în luna februarie 2011, a aflat de pe site-ul Ministerului Justiţiei că pe rolul judecătoriei Galaţi se află un dosar de executare în care SC Leader Curier SRL Bucureşti era creditor, iar SC Agronomic SRL Galaţi era debitor, iar numitul Crucianu Ioan a avalizat un bilet la ordin pentru suma de 722.750 lei şi că, împuternicit să execute creanţa respectivă, a fost desemnat BEJ Tudorie Ştefan.

Martorul Grigore Dumitru a arătat că reprezentanţii SC Leader Curier SRL Bucureşti (Boza Bogdan şi Comăneanu Beatrice Geanina) nu i-au predat niciodată biletul la ordin pentru suma de 722.750, după cum prevede legislaţia în materie, având în vedere că el ar fi fost singurul care ar fi putut cere executare creanţei respective.

De asemenea societatea acestuia nu a împuternicit sau mandatat pe BEJ Tudorie Ştefan pentru începerea unei proceduri de executare a unei creanţe aparţinând SC Leader Curier SRL Bucureşti, totodată arătând că nu i-a fost predată ştampila societăţii.

Conform dosarului de executare nr. 24972/233838/TS/2010, depus în copie la dosarul cauzei, rezultă SC Leader Curier SRL Bucureşti, prin apărătorul ales Boldea Mihail, a solicitat începerea executării bunurilor avalistului Crucianu Ioan (cerere înregistrată sub nr. 5465 din 08.08.2011 adresată BEJ Tudorie Ştefan).

Fiind audiată martora Comăneanu Beatrice Geanina, fost administrator al SC Leader Curier SRL Bucureşti (perioada 2006 - octombrie 2009), acesta a declarat că nu cunoaşte nimic în legătură cu încheierea vreunui contract de prestări servicii transport între SC Leader Curier SRL Bucureşti şi vreo firmă de transport din judeţul Bacău.

De asemenea nu cunoaşte ca SC Leader Curier SRL Bucureşti să fi efectuat transporturi cu făină din mun. Bucureşti în oraşul Tg. Bujor, judeţul Galaţi însă are cunoştinţă că, după intrarea societăţii în procedura de lichidare, făptuitorul Boza Bogdan Alexandru a început demersurile legale pentru executare a unei creanţe de circa 700.000 lei, necunoscând cine era creditorul şi care a fost natura relaţiilor comerciale care au generat această creanţă.

Din declaraţia martorului Mantu Spiru, administrator al SC Arcada Company SA Galaţi, rezultă că acesta nu a emis nici un bilet la ordin în alb şi nici o filă CEC numitului Crucianu Ioan sau societăţilor administrate de acesta.

În cauză s-au solicitat relaţii societăţilor SC Arcada SA şi SC Arcada Company SA (administrate de martorul Mantu Spiru) din care rezultă că aceste societăţi nu deţin pe raza municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov nici un fel de unităţi de prelucrare a făinei, depozite sau puncte de lucru.

Link to comment
Share on other sites

Idem...

R E F E R A T

Din actele de urmărire penală efectuate în cauza cu numărul 88/D/P/2009 au rezultat date şi indicii rezonabile în legătură cu participaţia penală a deputatului Boldea Mihail, derulată în perioada 2006 – 2011, inclusiv în timp ce deţinea calitatea de deputat în Parlamentul României, la constituirea a două grupuri infracţionale organizate, în scopul obţinerii de importante materiale, injuste, prin inducerea în eroare a unor persoane, cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare cumpărare ale unor imobile, prin ascunderea realităţii cu privire la situaţia juridică a acestora ori cu privire la realitatea existenţei unor convenţii comerciale.

În vederea producerii consecinţelor juridice şi respectiv în scopul obţinerii foloaselor materiale injuste, în perioada 2006 – 2008, numitul Boldea Mihail constituit un grup infracţional organizat împreună cu inculpaţii Bolboceanu Mihaela Cristina (avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi), Luchiniuc Aurica Maria (arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi şi fost subprefect al judeţului Galaţi), Petrea Elena (secretar în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură „Boldea Mihail”) şi Tănase Petrică.

În calitate de lider al grupului infracţional organizat, în executarea rezoluţiei infracţionale comune şi în vederea îndeplinirii scopului grupului infracţional învinuitul Boldea Mihail determinat alte persoane să falsifice, în materialitatea lor, o serie de documente oficiale (un număr de patru hotărâri, un număr de patru expertize judiciare, adrese ce emanau de la Primăria Municipiului Galaţi, de la Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Galaţi sau de la Trezoreria Municipiului Galaţi, etc.), înscrisuri pe care ulterior le-a folosit, fie personal, fie prin persoane interpuse în faţa instanţelor de judecată ori a altor instituţii şi autorităţi în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a dreptului de proprietate asupra unui număr de nouă imobile de pe raza municipiului Galaţi.

De asemenea, în acelaşi scop, învinuitul Boldea Mihail a determinat alte persoane să falsifice o serie de înscrisuri sub semnătură privată (antecontracte de vânzare cumpărare ale unor imobile, adeverinţe, cereri, declaraţii, etc.) documente care, ulterior, le-a folosit, fie personal, fie prin intermediul altor persoane interpuse în faţa instanţelor de judecată ori a altor instituţii şi autorităţi în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a dreptului de proprietate asupra unui număr de nouă imobile de pe raza municipiului Galaţi.

În acelaşi cadru infracţional se înscrie şi determinarea, cu intenţie a altor persoane, să întocmească, fără vinovăţie, înscrisuri oficiale în care erau atestate fapte sau împrejurări necorespunzătoare cu adevărul, respectiv la pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti ori la efectuarea unor menţiuni în registrele Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi.

Activitatea infracţională derulată de grupul infracţional al cărui lider a fost învinuitul Boldea Mihail a fost circumscrisă şi comiterii unor infracţiuni de spălare de bani, respectiv în ajutorul dat unor terţe persoane în a ascunde ori a disimula proprietatea unor bunuri imobile ori drepturi asupra unor astfel de bunuri cunoscând că acestea provin din comiterea unor infracţiuni, respectiv infracţiuni legate de traficul de fiinţe umane cât şi în ajutorul dat în dobândirea unor bunuri imobile (terenuri, clădiri şi apartamente) cunoscând că acestea provin din comiterea unor infracţiuni.

În acelaşi context infracţional se înscriu şi activităţile dolozive, derulate de învinuitul Boldea Mihail, în vederea inducerii în eroare a unor persoane cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare cumpărare a unor imobile prin ascunderea, cu bună ştiinţă, a dobândirii ilicite a dreptului de proprietate asupra acestora.

Ulterior dobândirii calităţii de deputat în Parlamentul României, în cursul anilor 2010 – 2011, învinuitul Boldea Mihail a constituit un grup infracţional organizat împreună cu inculpaţii Bolboceanu Mihaela şi Boza Bogdan Alexandru în vederea obţinerii unor importante foloase materiale prin întocmirea în fals a unor documente oficiale ori sub semnătură privată în scopul pretinderii existenţei unor convenţii comerciale, documente care ulterior au fost folosite în faţa instanţelor de judecată în vederea obligării părţilor vătămate SC Arcada Company SA Galaţi şi SC Agronomic SRL Galaţi la plata unor sume de bani.

Faptele comise de învinuitul BOLDEA MIHAIL, fiul lui Gheorghe şi Dumitra, născut la data 09.03.1976 în municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, domiciliat în Galaţi, str. Cardaş Agricola, nr. 37, judeţul Galaţi, CNP 1760309170322 se circumscriu infracţiunilor de:

- constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003,

- constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 al. 1 din Legea 39/2003,

- instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 288 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

- participaţie improprie la fals intelectual în formă continuată prevăzută de art. 31 al. 2 Cod penal raportat la art. 289 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în formă continuată prevăzută de art. 290 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal,

- uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 al. 1 tz. I şi II Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 215 al. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

- tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 20 Cod penal raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

- instigare la fals privind identitatea în formă continuată prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 293 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,

- instigare la fals în declaraţii prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 292 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 3 Cod penal,

- complicitate la spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 23 al. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi

- spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 23 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002.

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal.

Link to comment
Share on other sites

Parlamentarul Mihail Boldea: interese nedeclarate

Mihail Boldea - parlamentarul acuzat de DIICOT pentru fals si inselaciune - nu si-a declarat interesele in mai multe afaceri pe care le-a fondat in Galati, orasul sau natal. Cele mai recente afaceri infiintate de Boldea sunt specializate in producerea de energie si, respectiv, agricultura, scrie Rise Project. Numele sau apare ca asociat inca in trei companii active (Sun Park Energy, Prime International si Agrigal Fruct SRL), dar declaratia de interese a deputatului nu le include. In varsta de 36 de ani, Boldea este de profesie avocat. In aceasta calitate, el a mai omis in 2008 sa treaca in declaratiile de interese si avere participatiile pe care le detinea atunci in alte companii.

La acel moment, Mihail Boldea figura ca asociat in firmele CSV Axaexchange SRL (care opera mai multe case de schimb valutar in orasul Galati), Prime International SRL (activitati imobiliare) si Axa Convert SRL (comert). Domeniul imobiliar este cel care i-a adus acum probleme penale, deputatul fiind acuzat de catre DIICOT ca este liderul unui grup infractional organizat implicat in tranzactii imobiliare ilegale si spalare de bani. Unul dintre cei invinuiti in dosarul Boldea este afaceristul local Marian Gurau, partener cu Boldea in afacerea cu energie Sun Park Energy, nedeclarata de deputat in niciuna dintre declaratiile de interese de dupa anul 2010 (de cand functioneaza firma). Nici deputatul Boldea, nici afaceristul local nu au putut fi contactati de Rise Project.

hotnews.ro

Link to comment
Share on other sites

Boldea a plecat din România încă de sâmbătă

COMUNICAT DE PRESĂ

21.03.2012

Urmare a acţiunii desfăşurate la data de 16 martie 2012, facem următoarele precizări:

La data de 21 martie 2012, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conform prevederilor art. 148 alin.1 lit. a şi f din C. pr.pen., arestarea preventivă în lipsă a inculpatului BOLDEA MIHAIL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003 şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 al. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal.

În motivarea solicitării s-au reţinut starea de pericol concret pentru ordinea publică raportat la gravitatea faptelor reținute în sarcina sa și existența unor indicii temeinice potrivit cărora inculpatul BOLDEA MIHAIL - deputat în Parlamentul României - se sustrage urmăririi penale.

Inculpatul a părăsit teritoriul României, pe frontiera terestră, la data de 17 martie 2012, anterior datei de 20 martie 2012, dată la care Camera Deputaţilor a avizat, conform dispoziţiilor art. 72 din Constituţia României şi art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cererea D.I.I.C.O.T. de încuviințare a percheziției domiciliare, reținerii și arestării preventive a inculpatului.

După judecarea propunerii de arestare preventivă și în măsura în care se va dispune admiterea cererii, procurorii D.I.I.C.O.T. vor solicita organelor abilitate, darea în urmărire generală și internațională a inculpatului Boldea Mihail.

diicot.ro

Link to comment
Share on other sites

Boldea a mers cu maşina în Turcia, de unde a plecat cu avionul în altă ţară

Deputatul PDL Mihail Boldea a părăsit România într-un autoturism cu destinaţia Turcia, de unde a plecat cu avionul în altă ţară, au declarat, miercuri seară, pentru MEDIAFAX, surse oficiale.

Potrivit procedurii, dacă procurorii DIICOT ar fi solicitat interdicţia de a părăsi ţara pentru Boldea, nu s-ar mai fi putut solicita aviz de percheziţie, reţinere şi arestare decât în situaţia în care anchetatorii ar fi venit cu probe noi.

Astfel, având în vedere că Boldea a părăsit România înainte de soluţionarea cerereii de aviz din partea Camerei, când încă avea imunitate parlamentară, el nu a putut fi oprit de autorităţi.

De abia în 20 martie, după ce Camera s-a pronunţat în cazul său, anchetatorii l-au dat în consemn la frontieră pe Boldea.

Consemn la frontieră înseamnă că poliţistul anunţă, în cazul în care cel vizat încearcă să părăseacă ţara, organul care a emis această măsură.

La momentul la care Boldea a plecat din România, în cazul său nu era luată nicio măsură preventivă.

Sursele au precizat penru MEDIAFAX, că Boldea a ajuns în Turcia, de unde a plecat cu un avion.

Boldea ar fi plecat intr-o ţară africană, via Turcia

Deputatul Mihail Boldea ar fi plecat din Romania inspre o tara africana, via Turcia.

Potrivit DIICOT, Boldea a iesit din tara in data de 17 martie, printr-o frontiera terestra. Boldea ar fi trecut cu masina, impreuna cu un prieten, granita de la Giurgiu, informeaza B1Tv, care sustine ca deputatul a ajuns in Turcia, si de acolo s-a urcat intr-un avion, spre o tara africana.

Potrivit aceleiasi surse, prietenul lui Boldea s-a intors in tara si este in prezent anchetat de procurorii DIICOT.

ziare.com

Egipt, Africa de Sud, Congo, Seychelles...

Potrivit unor surse MAE, deputatul Mihai Boldea a părăsit România pe 17 martie, la volanul maşinii personale, iar pe 21 martie s-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia Egipt. Este foarte posibil ca de acolo să fi plecat deja către o ţară africană cu care România nu are tratat de extrădare.

În ultimii ani, Boldea a fost în vacanţe exotice în mai multe astfel de state de unde nu poate fi "recuperat" din punct de vedere juridic. În ultimii ani, el a fost de mai multe ori la scufundări în paradisul fiscal din Seychelles, dar şi la safari în Africa de Sud şi în Congo.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Instanţa supremă judecă joi dimineaţă cererea DIICOT Galaţi de arestare a deputatului Mihai Boldea

Instanţa supremă a primit miercuri seară propunerea procurorilor DIICOT Galaţi de arestare preventivă a deputatului Mihai Boldea, pe care judecătorii o vor dezbate în lipsa demnitarului, despre care anchetatorii spun că a părăsit România sâmbătă, pe frontiera terestră şi că va fi dat în urmărire.

Instanţa supremă va judeca, joi, la ora 10.00, propunerea anchetatorilor DIICOT Galaţi prin care aceştia cer judecătorilor arestarea preventivă pentru 30 de zile a deputatului Mihai Boldea.

Cererea procurorilor se va judeca în lipsa lui Boldea, iar în cazul în care ea va fii admisă, judecătorii vor emite un mandat de arestare pe numele deputatului pentru 30 de zile.

Link to comment
Share on other sites

Hotărâri false, legalizate cu bună-ştiinţă

Motivarea Curţii de Apel a sentinţei prin care s-a dispus arestarea celor şase persoane care fac parte din aşa-numitul „lot Boldea” este absolut halucinantă. Se povestesc situaţii hilare, legate de modul în care au fost falsificate decizii judecătoreşti. Astfel, la un moment dat apare în scenă o grefieră, care-l avertizează pe învinuitul de acum că hotărârea este falsă şi totuşi i-o legalizează. În faţa procurorilor şi a judecătorilor, omul se apară şi se întreabă retoric de ce nu a fost oprit atunci, când s-a observat falsul. Cu toate acestea, grefiera este doar martor în acest dosar.

Sâmbătă noapte, judecătorii Curţi de Apel au decis să le lase în libertate pe fosta subprefectă Aurica Luchiniuc şi pe avocata Mihaela Bolboceanu, ceilalţi şase fiind arestaţi. Aceştia sunt: Elena Petrea, secretara deputatului Mihail Boldea, Alexandru Bogdan Boza, Tudorel Vrânceanu, Sava Lucian Mirică, Carmen Mirică şi Ştefan Lazăr.

Ca un ultim amănunt al acestei poveşti, Consiliul Baroului a decis, ieri, să o suspende pe avocata Mihaela Bolboceanu, pentru care, de altfel, Curtea de Apel a instituit măsura de a nu mai practica această profesie. Despre Mihail Boldea, şi el avocat al Baroului Galaţi, decanul Ion Popa ne-a spus că aşteaptă un referat al procurorilor DIICOT în baza căruia să ia o decizie.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Percheziţii la casele lui Boldea

Procurorii au ajuns, joi dimineaţă, pentru percheziţii, la imobile din Galaţi şi Bucureşti care îi aparţin deputatului Mihail Boldea, cercetat pentru înşelăciune şi constituire a unui grup infracţional ce ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro şi care a părăsit România de sâmbătă.

La una dintre casele lui Boldea din Galaţi doi poliţişti au ajuns la ora 7:00 şi au lăsat o citaţie de la Poliţia Judeţeană Galaţi. Câteva minute mai târziu, două maşini cu procurori DIICOT şi poliţişti de la BCCO au ajuns la acelaşi imobil, iar la ora transmiterii acestei ştiri percheziţia se află în plină desfăşurare.

viata-libera.ro

Tatăl lui Boldea îi lasă pe procurori în casă

Deputatul Mihail Boldea a dispărut, însă procurorii DIICOT efectuează, în această dimineață, percheziții la casa acestuia, dar și în alte șapte locații care au legătură cu deputatul. Ei au intrat în casă cu ajutorul tatălui lui Boldea şi după ce au arătat ordinul de percheziţie agenţilor de pază angajaţi de deputat.

5 case din Galați și 3 case din București sunt percheziționate pentru a descoperi probe în dosarul Boldea, dar și pentru a descoperi indicii privind locul în care se află Boldea. Tatăl lui Mihail Boldea i-a lăsat în casă pe procurori.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Boldea va fi dat în urmărire internaţională

Procurorii DIICOT au decis să solicite mandat de arestare preventivă a deputatului Mihai Boldea. Cererea urmează să fie judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă secretă.

Dacă mandatul de arestare va fi obţinut de către procurori, atunci Boldea ar putea fi dat în urmărire internaţională şi va putea fi extrădat.

Din păcate, România are tratate de extrădare doar cu circa o treime dintre ţările lumii, aşa că şansele ca deputatul să fie prin nu sunt foarte mari.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Procurorul Cărare i-a arătat calea lui Boldea

La un pas de a fi reţinut şi arestat, deputatul Mihail Boldea a dispărut fără urmă, iar procurorul de caz, Sorin Cărare, de la DIICOT Galaţi, nu a făcut nimic ca să-l oprească.

A falsificat chiar şi hotărâri judecătoreşti pentru a pune mâna ilegal pe case-monument, pe terenuri şi apartamente şi chiar pe o suprafaţă importantă dintr-un parc. Multe dintre aceste imobile, în valoare de peste un milion de euro, au ajuns apoi în proprietatea unor traficanţi de carne vie, pe care i-a ajutat astfel să spele banii obţinuţi din exploatarea unor copii.

Faptele „de vitejie" ale deputatului Mihail Boldea (36 de ani) au deschis jurnalele de ştiri şi au ţinut primele pagini ale ziarelor în aceste zile. Procurorul general al României, Laura Kovesi, a cerut, prin intermediul Ministerului Justiţiei, aviz pentru reţinerea şi arestarea lui, iar colegii-parlamentari s-au grăbit să voteze pentru trimiterea lui după gratii. Între timp, procurorii DNA au deschis şi ei un dosar pe numele lui Mihail Boldea. Prea târziu însă, pentru că deputatul s-a făcut nevăzut. A profitat de faptul că pe numele lui nu exista nicio interdicţie. Mai mult, nu-l supraveghea nimeni, iar graniţele i-au fost deschise, pentru că nu a fost dat în consemn. Procurorul Sorin Cărare (39 de ani), de la DIICOT Galaţi, cel care ar fi trebuit să se asigure că deputatul nu va putea scăpa fără să dea măcar vreo explicaţie pentru acuzaţiile care i se aduc, a fost prea ocupat să obţină avizul pentru arestarea acestuia, ca să-l mai şi oprească să fugă de autorităţi.

Dispărut fără urmă

Mihail Boldea era citat pentru ieri-dimineaţă la sediul DIICOT Galaţi. Un poliţist l-a vizitat acasă, marţi după-amiază, pentru a-i înmâna citaţia. De primire a semnat însă unul dintre fraţii deputatului. Iar el nu s-a prezentat la audieri. În plus, ieri, la ora 7.00, doi poliţişti l-au vizitat din nou pe deputat cu o citaţie în baza căreia acesta ar fi trebuit să se prezinte şi la DNA pentru a fi audiat într-un alt dosar deschis pe numele lui pentru corupţie. Nu l-au găsit, însă.

De altfel, Boldea nu a mai apărut în public de sâmbătă, ziua în care şase dintre complicii săi au fost arestaţi pentru 29 de zile. Ultima sa ieşire a fost la 17 martie, când deputatul s-a plâns la Pro TV că ar fi hărţuit de procurorii DIICOT, care ar fi comis abuzuri şi ar fi făcut presiuni psihice împotriva martorilor din dosar. „«Plecaţi, fraţilor, din România!», că, dacă ajungeţi pe mâna sistemului judiciar, cel puţin vorbesc aici de faza de urmărire penală, riscăm să stăm la puşcărie până se trezeşte un domn judecător dimineaţa, bine relaxat, să se apuce să citească dosarul", le recomanda deputatul Boldea „tuturor românilor".

DIICOT: boldea a părăsit românia

Pentru că nu s-a prezentat la audieri, procurorii au emis abia ieri după-amiază un mandat de aducere pe numele lui Mihail Boldea. Aseară, DIICOT a anunţat oficial că deputatul Boldea a părăsit România pe frontiera terestră chiar la 17 martie. Procurorii au refuzat să precizeze, însă, prin ce punct de frontieră a ieşit din ţară acesta. Anchetatorii au cerut darea acestuia în urmărire generală. În plus, ei vor cere instanţei arestarea preventivă în lipsă a deputatului.

Sorin Cărare, procuror de caz - procuror la DIICOT Galaţi

- Născut la 7 octombrie 1973, în Galaţi.

- A devenit procuror în 2001 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Soţia, Marinela Sorina Cărare, este avocat în Baroul Galaţi.

- Nu au copii.

- În octombrie 2011 a fost admis în Baroul Galaţi (unde este suspendat, dat fiind că este magistrat).

- Este în lista celor 200 de procurori din DNA şi DIICOT care şi-au luat gradul de procuror de Curte Supremă, fără examen, ca urmare a deciziilor Secţiei de contencios-administrativ a Înaltei Curţi, care a obligat CSM să se conformeze.

- Avere: teren intravilan de 500 mp, apartament 2 camere, maşină Toyota RAV 4, depozit bancar de 105.000 lei (24.500 de euro).

Fratele mai mic, folosit ca paravan

Anchetarea deputatului Mihail Boldea atrage atenţia procurorilor şi asupra fraţilor săi, Valentin (39 de ani) şi Ştefan (33 de ani). Cei doi sunt medici. Valentin este directorul Direcţiei de Sănătate Galaţi, iar mezinul, Ştefan, conduce fără succes un cabinet medical comunal.

Mihail Boldea are în proprietate în acest moment, potrivit declaraţiei sale de avere, o casă, patru apartamente şi două terenuri intravilane. Până anul trecut, colecţia sa imobiliară era şi mai impresionantă, însă în aprilie 2011 i-a donat fratelui său George Ştefan Boldea trei apartamente, în baza a trei contracte distincte, înregistrate pe parcursul a trei zile consecutive. Toate apartamentele sunt închiriate de fraţii Boldea către terţe persoane şi sunt folosite drept gaj în alte tranzacţii imobiliare pe care cei doi le derulează în mod frecvent. Mihail Boldea are acordate în acest moment împrumuturi în valoare de 270.000 de euro. Suma era şi mai mare în ianuarie 2011, când se ridica la peste 600.000 de euro.

Sute de mii de euro cu provenienţă suspectă

O parte din bani, 25.000 de euro, este acordată firmei Delconi SRL (în fapt restaurantul „Antic"). Firma este controlată de familia lui Eugen Durbacă, fost primar al Galaţiului şi actual vicepreşedinte al CJ Galaţi. La început, firma a aparţinut lui Mircea Marossy (ginerele lui Durbacă) şi Roxanei Marossy însă, în 2003, partea lui Mircea a fost preluată de Valentina Durbacă, nimeni alta decât soţia actualului vicepreşedinte al CJ Galaţi.

Marossy este implicat, împreună cu Mihail Boldea şi George Ştefan Boldea, în imensul scandal legat de deposedarea statului de cele 40 de hectare de teren intravilan pe care funcţiona fostul aeroport utilitar Galaţi. Terenul a fost cumpărat de aceştia, cu numai 50.000 de euro, printr-o încrengătură de firme care aveau doar drept de folosinţă asupra terenului, nu şi drept de proprietate.

Ulterior, Justiţia română i-a declarat pe fraţii Boldea, pe ginerele vicepreşedintelui CJ şi pe asociaţii lor ca fiind cumpărători de bună-credinţă, aşa că terenul statului, cu o valoare pe piaţă de peste 20 de milioane de euro, a rămas la aceştia. La scurt timp au început să-l vândă pe bucăţi unor dezvoltatori imobiliari şi persoane fizice. Alţi 70.000 de euro au fost împrumutaţi de Dănuţ Oancă (personaj implicat, alături de Boldea în deposedarea statului de cele 40 de hectare de teren), iar restul până la 270.000 de euro înseamnă bani plătiţi în baza unor ante-contracte de vânzare-cumpărare.

Mezinul - doctoraş la sat, putred de bogat

- Mihail Boldea are în conturi 170.000 de euro, dar are şi datorii de 600.000 de euro, dintre care 500.000 de euro către fratele său George Ştefan Boldea (33 de ani). Împrumutul a fost contractat în 2007, pe când Boldea junior avea 28 de ani şi nicio afacere care să-i aducă profit.

- George Ştefan Boldea a terminat medicina în 2004 şi este un mister de unde are atât de mulţi bani. El a intrat în afaceri în 2007, iar de atunci cele două firme ale lui i-au adus doar pierderi.

- Firma BM Eco Rad SRL Pechea (locul de baştină al familiei Boldea), cu obiect de activitate cabinet medical privat, a fost înfiinţată în aprilie 2011, cu un capital social de 200 de lei. Activitate în 2011 - zero.

- O altă firmă a lui Ştefan Boldea este BBK Distribution SRL Galaţi (specializată în comerţ cu amănuntul), pe care acesta o deţine din august 2007. Firma are pierderi în serie: 2007 - 9.800 de lei, 2008 - 10.804 lei, 2009 - 57.892 de lei; 2010 - 38.600 lei.

- Ştefan George Boldea nu a putut fi contactat pentru a furniza detalii despre provenienţa sumei cu care l-a împrumutat pe Mihail Boldea, în veme de Valentin Boldea (fratele mai mare al deputatului) ne-a comunicat că nu poate vorbi despre această poveste.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Fugiti fratilor din Romania! Cand ii aud imi doresc sa fiu cu pistolul indreptat spre ei. Noi fugim prietene, dar tu unde ai facut abuzuri? Unde ti-ai batut joc? De unde ai mancat? Cand treaba nu mai merge ne doresti sa fugim fratilor din Romania eventual si cu punga goala.. nu ca tine, cu sacul plin.

Link to comment
Share on other sites

Codruţ Olaru, DIICOT: Am pus sechestru pe avere şi i-am blocat conturile lui Boldea

Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Codruț Olaru, a susținut, joi, o conferință de presă în care a explicat că autoritățile nu știau de intenția lui Boldea de a pleca și nici nu a fost ajutat de acestea. Boldea a fugit în Turcia, după care a luat un avion către o destinație necunoscută.

DIICOT nu a deținut informații cu privire la plecarea din țară a inculpatului Mihail Boldea.

„O complicitate a autorităților statului și a incompetenței sau favoritisme de ordin politic ies din discuție. E important că DIICOT să rămână o instituție credibilă", a explicat Olaru.

Cronologia faptelor anunţată de Codruţ Olaru:

16 martie învinuit la DIICOT, nu a dorit să facă declarații

17 martie coninculpații în dosar au fost reținuți cu mandate de arestare preventivă

18 martie DIICOT a solicitat prin procurorul general încuviințarea percheziției, reținerii și arestării

20 martie În jurul orei 16.00 s-a primit acest aviz de la Camera Deputaților și se dă o dispoziție de punere în aplicare a cererii

21 martie ora 14.00 procurorii cer încuviințarea percheziției care s-au realizat în cursul acestei dimineți

ora 15.00 DIICOT a obținut primele informații cu privire la plecarea din țară a lui Boldea, de la o persoană. Autoritățile din Turcia au confirmat că Boldea a fost în Turcia și s-a îmbarcat într-un avion cu destinație necunoscută.

„Potrivit acestor informații, se certifică la orele 16.35 că inculpatul a părăsit teritoriul pe la Giurgiu, a intrat în Turcia, astfel ca la 18.00 să se îmbarce într-un avion cu o destinație necunoscută. Efectuăm demersuri privind destinația inculpatului. Nu putem confirma unde este. Știm doar că pe 21 martie a părăsit teritoriul Turciei.

De ce nu s-a dispus interdicția?

Codruţ Oprea a motivat că deputatul Boldea era sub imunitate parlamentară, iar procurorii nu pot dispune mai mult de o măsură preventivă într-un caz. Ridicarea imunității parlamentare a lui Boldea era măsura de prevenire. Orice măsură în plus ar fi fost ilegală.

„Procurorul poate lua doar una din măsurile preventive de a părăsi țara sau localitatea, după audierea inculpatului, nu am fi putut să ridicăm imunitatea. Nu putem dubla măsuri preventive", a explicat purtătorul de cuvânt al DIICOT.

De asemenea, DIICOT atrage atenția asupra faptului că o interdicție de a părăsi țara, ar fi însemnat cercetarea lui Boldea în libertate, ceea ar fi fost injust față de ceilalți coinculpați pentr care s-au emis mandate de arestare.

„Aceasta ar fi creat un tratament sancționator injust pentru membrii grupului, în condițiile în care am dispus reținerea coinculpaților, când liderul lor ar fi fost în libertate", a spus Olaru.

Sustragerea de la urmărirea penală nu înseamnă încetarea urmăririi penale

„Ancheta penală continuă și procurorii își vor face treaba“, a explicat purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Boldea va rămâne fără bani, întrucât DIICOT îi confiscă averea

„Fiind vorba de înșelăciune, pe lângă instituirea unei pedepse, se vor lua măsuri și de recuperare a pierderilor. Astfel, am înghețat conturile, vom lua imobilele“, a explicat Olaru. Plecarea lui Boldea este un temei pentru arestarea preventivă propusă Înaltei Curți de DIICOT.

Între cererea DIICOT de percheziționare și percheziția efectivă e un vid care încetinește ancheta

„E drept că există un vid legislativ între momentul formulării cererii către Camera Deputaților și momentul aprobării acesteia în Parlament. Imaginați-vă ce înseamnă o percheziție anunțată, spre deosebire de una fulger. Dovadă în acest sens este și că perchezițiile de astăzi nu au avut vreun rezultat spectaculos."

România lucrează cu Turcia pentru arestarea lui Boldea

La ora transmiterii acestei știri, autoritățile turce efectuează investigații, urmând să confirme destinația lui Boldea.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Tatăl şi fratele deputatului Mihail Boldea, audiaţi la DIICOT Galaţi

Gheorghe Boldea, tatăl lui Mihail Boldea, care a participat, joi dimineaţă, la percheziţiile desfăşurate într-una dintre casele din Galaţi ale deputatului, este audiat, la ora transmiterii acestei ştiri, de către procurorii DIICOT.

Gheorghe Boldea a asistat la percheziţiile făcute, joi dimineaţă, în casa din strada Arcaşilor din municipiul Galaţi, aparţinându-i deputatului Mihail Boldea. Tatăl deputatului a plecat din imobil după terminarea percheziţiilor, în acelaşi timp cu anchetatorii, mergând la DIICOT Galaţi. La ora transmiterii acestei ştiri, Gheorghe Boldea este audiat de către procurorii DIICOT Galaţi, informaţia fiind confirmată de către şeful acestei structuri, Ion Ciafalon.

Procurorii DIICOT Galaţi îl audiază, joi, şi pe George Ştefan Boldea, fratele cel mic al deputatului Mihail Boldea, afirmă surse judiciare.

În 2011, deputatul Mihail Boldea i-a donat lui George Ştefan Boldea trei apartamente şi i-a acordat împrumuturi în valoare de 270.000 de euro.

Deputatul Mihail Boldea mai are un frate, Valentin Boldea, care este şeful Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi.

Contactat de corespondentul MEDIAFAX, joi dimineaţă, Valentin Boldea a spus că el se află la serviciu, în sediul DSP, şi că nu ştie nimic despre George Ştefan Boldea.

Link to comment
Share on other sites

Avocatul lui Boldea spune că va cere ICCJ amânarea judecării propunerii de arestare a deputatului

Avocatul lui Mihai Boldea, George Moloman, spune că va solicita, joi, ICCJ un termen de câteva zile în care să poată studia în detaliu cele peste opt volume de urmărire penală ce compun dosarul deputatului, el arătând că în lipsa acestuia judecarea arestării nu mai este urgentă.

Avocatul a declarat pentru MEDIAFAX că va cere judecătorului Mariana Ghena, care va lua în discuţie solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a deputatului Mihail Boldea, acordarea unui termen de câteva zile în vederea pregătirii apărării.

Moloman a precizat că la acest moment se poate cere un astfel de termen, judecarea propunerii de arestare nefiind una urgentă deoarece în acest caz nu a fost reţinut deputatul Boldea, iar solicitarea de arestare a fost făcută în lipsa acestuia.

Avocatul a spus că dosarul deputatului Boldea are peste opt volume de urmărire penală şi că are nevoie de o perioadă mai mare de câteva ore pentru a studia în detaliu piesele cauzei şi acuzaţiile procurorilor.

George Moloman a precizat că a fost angajat la cererea familiei deputatului, în cursul serii de miercuri şi că până în prezent nu a luat legătura direct cu Mihail Boldea.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuia să înceapă la ora 10.00 judecarea propunerii procurorilor DIICOT de arestare preventivă în lipsă a deputatului Mihail Boldea. Instanţa a amânat însă pentru ora 12.00 judecarea propunerii de arestare în cazul deputatului Boldea pentru că sala de şedinţă a fost ocupată de un complet al Secţiei civile.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Galaţi cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a deputatului Mihail Boldea, pe care îl acuză de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Cererea procurorilor se judecă în lipsa lui Boldea, iar în cazul în care va fi admisă, judecătorii vor emite un mandat de arestare pe numele deputatului.

Link to comment
Share on other sites

DIICOT a început urmărirea penală împotriva tatălui şi a fratelui mai mic ai lui Boldea

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală împotriva lui George Ştefan Boldea, fratele mai mic al deputatului Mihail Boldea, şi a tatălui acestuia, Gheorghe Boldea, pentru spălare de bani, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Anchetatorii spun că Mihail Boldea, în urmă cu o lună, şi-a vândut casa în care locuia tatălui său, totodată donându-şi trei apartamente fratelui său, Ştefan Boldea, faptele intrând sub incidenţa infracţiunii de spălare de bani.

George Ştefan Boldea, fratele cel mic al deputatului Mihail Boldea, a fost dus la audieri, joi dimineaţă, la DIICOT Galaţi, afirmă surse judiciare.

În 2011, deputatul Mihail Boldea i-a donat lui George Ştefan Boldea trei apartamente şi i-a acordat împrumuturi în valoare de 270.000 de euro.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.