Jump to content

Evaluarea naţională 2012, la Galaţi


dcp100168

Recommended Posts

„Big brother” la evaluarea naţională 2012

Până la urmă, supravegherea video a examenelor se dovedeşte a fi o idee bună. „Elevii care vor susţine anul acesta evaluarea naţională vor fi supravegheaţi cu camere video în fiecare sală, ni s-a transmis de la minister. Estimăm că în cele 162 de centre de examen vom avea nevoie de aproximativ 600 de camere web. Deocamdată avem doar jumătate din necesar. Reprezentanţii MECTS susţin că ne vor aloca fonduri pentru procurarea de astfel de aparatură în fiecare sală”, ne-a declarat inspectoarea generală Laura Marin.

Şefa învăţământului gălăţean susţine că la evaluarea naţională la clasa a VIII-a nu se vor putea folosi camerele de luat vederi de la bacalaureat, deoarece sunt două probe de la ambele examene naţionale care se suprapun.

Înscrierea elevilor la evaluarea naţională, atât pentru cei din seria curentă, cât şi pentru cei din promoţiile anterioare se va face între 18-20 iunie.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Aproximativ 600 de camere de supraveghere pentru evaluarea naţională şi bacalaureat

În judeţul Galaţi sunt necesare aproximativ 600 de camere de supraveghere în timpul desfăşurării examenului de bacalaureat şi a evaluării naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi Galaţi, Laura Marin.

Potrivit acesteia, IŞJ Galaţi dispune de aproximativ 300 de camere de supraveghere folosite anul trecut la bacalaureat, urmând ca diferenţa să fie asigurată prin fonduri alocate de Ministerul Educaţiei. ,,Şi la evaluare şi la bacalaureat vor fi camere de supraveghere, noutatea fiind că anul trecut la evaluarea naţională nu au fost folosite astfel de camere. Avem nevoie cam de 600 de camere dintre care cam o jumătate le avem, diferenţa urmând să fie asigurată de minister', a declarat Laura Marin.

Şeful IŞJ Galaţi a spus că la bacalaureat sunt peste 5.500 de posibili candidaţi din promoţia curentă, la care se pot adăuga peste 2.300 de candidaţi care nu au luat anul trecut examenul de bacalaureat. Perioada de înscriere la bacalaureat este 28-30 mai. În evaluarea naţională vor intra peste 5.300 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, perioada de înscriere fiind 18-20 iunie. Şi la acest examen se pot înscrie candidaţii din promoţiile anterioare, care nu au dat nici capacitate nici teză cu subiect unic. ,,Evaluarea naţională se va face în 162 de centre de examinare pentru că se desfăşoară în fiecare şcoală, mai puţin în cele din mediul rural, care nu au personalitate juridică şi care au mai puţin de zece elevi înscrişi la clasa a VIII-a', a afirmat Laura Marin.

Ea a mai afirmat că şi la evaluare şi la bacalaureat se pot înscrie în calitate de monitori sau observatori reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi sau ai organizaţiilor neguvernamentale, care au ca obiect de activitate ceva legat de educaţie. ,,Dorim să avem înscrişi astfel de monitori până pe 1 iunie, când se pot înscrie la comisia judeţeană. Monitorii trebuie să nu aibă rude până la gradul patru în examen nici în Galaţi, nici nicăieri în ţară, iar, dacă solicită să fie la un anumit centru de examen, trebuie să precizeze de ce doresc acest lucru ca să nu fie suspiciuni. Atribuţiile lor sunt stabilite de preşedintele comisiei de examen", a precizat Marin.

edumanager.ro

Link to comment
Share on other sites

Şcoala Nr. 3 Iveşti are promovabilitate zero la simularea la limba română

68 la sută la gimnaziu şi 61 la sută la liceu sunt procentele de promovare a simulării la limba română.

Deşi la evaluarea naţională sunt unităţi de învăţământ cu promovabilitate 100 la sută (CNVA, „Haret”, „C. Negri”, Şcoala Nr. 29), la Şcoala Nr. 3 Iveşti niciun elev nu a obţinut notă de trecere.

La bacalaureat, procentul de promovare cel mai mic a fost de aproximativ 20 la sută, la „Ov. Caledoniu” Tecuci.

„Estimez că la examenele din vară, promovabilitatea va creşte uşor faţă de simulare, până la minimum 70 la sută. Anul trecut am avut 85 la sută”, a declarat inspectoarea de limba şi literatura română, Nicoleta Crînganu.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Elevii de clasa a VIII-a scapă de cursuri dar urmează evaluările naţionale

Cei aproximativ 190.000 de elevi din clasa a VIII-a vor intra de vineri în vacanţă, cu o săptămână mai devreme decât ceilalţi elevi, în vederea susţinerii evaluării naţionale care va începe în 25 iunie.

Astfel, absolvenţii de clasa a gimnaziu se vor putea înscrie pentru evaluarea naţională în perioada 18-20 iunie şi vor susţine în 25 iunie proba scrisă la Limba şi literatura română, iar în 27 iunie pe cea la matematică. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine în data de 26 iunie proba scrisă la limba şi literatura maternă.

Afişarea rezultatelor se va face în 29 iunie până la ora 14, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi în intervalul 14-18. Contestaţiile vor fi rezolvate între 30 iunie şi 1 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 2 iulie.

Ministrul interimar al educaţiei Liviu Pop declara că toate sălile în care se vor susţine probele la evaluarea naţională vor fi supravegheate video.

Potrivit metodologiei în vigoare, înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă.

Evaluarea Naţională se desfăşoară în fiecare an într-o singură sesiune, timpul de rezolvare a subiectelor fiind de 120 de minute, la fiecare probă.

Examenele încep la ora 9.00, accesul elevilor în sălile de examinare fiind permis până la ora 8.30.

Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 - 2013 va avea loc în 14 iulie.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Începe înscrierea la evaluarea naţională pentru absolvenţii de clasa a VIII-a

Absolvenţii de gimnaziu de anul acesta, dar şi cei din seriile anterioare trebuie să se înscrie, începând de luni până miercuri (18-20 iunie), pentru susţinerea evaluării naţionale. Cererile se depun la secretariatele unităţilor de învăţământ, între orele 8.00-16.00.

Din promoţia curentă sunt aşteptaţi să se înscrie peste 5.300 de candidaţi. Examenele vor avea loc pe 25 iunie (limba şi literatura română) şi pe 27 iunie (matematică). Afişarea rezultatelor se va face pe 29 iunie, până în ora 14.00, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, între 14.00 şi 18.00.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Peste 190.000 de absolvenţi de gimnaziu, aşteptaţi luni la proba la română de la evaluarea naţională

Prima probă din cadrul evaluării naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a, la limba şi literatura română, se va desfăşura luni, cu începere de la ora 9,00, la ea fiind aşteptaţi să participe 190.291 de elevi, care vor susţine examenul în 4.516 unităţi de învăţământ.

Potrivit MECTS, accesul elevilor în săli este permis cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8,30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

Evaluarea naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune, precizează MECTS.

Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare (CNEE) a elaborat 10 variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea naţională la clasa a VIII-a şi cu modelul evaluărilor internaţionale, subiectele având un nivel mediu de dificultate şi permit rezolvarea în 120 de minute.

Extragerea variantei de subiect va avea loc în dimineaţa zilei de 25 iunie, aceasta urmând să fie transmisă către cele 1.387 de centre de comunicare, respectiv către toate inspectoratele şcolare judeţene.

După finalizarea fiecărei probe scrise a evaluării naţionale, CNEE va publica pe site-ul oficial (http://subiecte2012.edu.ro) varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare.

Potrivit reprezentanţilor MECTS, fiecare sală de examen va fi dotată cu camere de supraveghere video.

Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

Evaluarea naţională la clasa a VIII-a va continua marţi, 26 iunie, cu proba la limba şi literatura maternă, iar miercuri, 27 iunie, cu proba de matematică.

Afişarea primelor rezultate este programată vineri, 29 iunie, până la ora 14,00. În aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00-18,00 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 2 iulie.

agerpres.ro

Link to comment
Share on other sites

4.700 de elevi gălăţeni de clasa a VIII-a susţin prima probă scrisă

Absolvenţii claselor a VIII-a vor trece astăzi prin emoţiile primei probe scrise a evaluării naţionale, cea la limba şi literatura română. La nivelul judeţului, conform informaţiilor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, s-au înscris puţin peste 4.700 de candidaţi. Evaluarea începe la 09.00 şi va dura două ore, iar elevii vor fi repartizaţi în 141 de centre de examinare. De asemenea, pot susţine proba atât cei din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, dar care nu au participat la nicio sesiune de examinare naţională (teste naţionale, examen de capacitate, teze cu subiect unic sau evaluare naţională). Lucrările vor fi corectate respectând baremul de notare, pe baza unui punctaj de la 1 la 100 (90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi 10 puncte din oficiu), după care rezultatul final este împărţit la 10. Acesta va fi luat în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Prima probă în regim Big Brother

* Subiectul de gramatică a fost controversat

* La „Asachi”, nouă elevi au susţinut examenul în regim de carantină

Fragmentul din „Cireşarii” - dat ca suport de text literar la prima vedere la proba de limba şi literatura română - a fost pentru unii elevi foarte frumos şi uşor, în timp ce altora le-a dat bătăi de cap. Cu toate acestea, profesoara Nicoleta Crînganu, inspectoarea de limba şi literatura română, ne-a declarat că „au fost cele mai frumoase subiecte pentru clasele a VIII-a”: „Mă refer atât la textul literar din „Cireşarii”, cât şi la compunerea despre elevul pasionat de lectură. Ambele sunt accesibile elevilor. Consider că, dacă au fost la ore şi au învăţat cât de cât, oricine poate lua măcar nota 8.00. A fost şi un subpunct controversat la gramatică, legat de propoziţia subiectivă, pe care unii au considerat-o predicativă. În mod normal ar fi trebuit să se puncteze ambele variante”, spune Nicoleta Crînganu.

Profesorul Corneliu Goldu de la CNVA susţine că un asemenea subiect de gramatică nu avea ce să caute într-o teză pentru clasa a VIII-a, deşi recunoaşte că elevii îl puteau rezolva totuşi pe varianta de subiectivă (aşa cum apare şi în barem), exerciţii asemănătoare fiind la lecţia despre contragere şi topică.

„Nu ne e frică de Big Brother”

Pentru prima dată la evaluare naţională toate sălile de examen au fost dotate cu camere de luat vederi. Deşi mulţi au susţinut că acestea i-ar putea deruta pe candidaţi, aceştia au mărturisit că nu i-au încurcat în vreun fel: „Noi nu avem de gând să copiem, deci nu ne e frică de Big Brother”, ne-a spus Ioana Cotos, de la Pedagogic.

Un elev de la Pechea era să piardă examenul

Inspectoarea generală Laura Marin ne-a declarat că proba s-a desfăşurat fără incidente, cu excepţia unui elev de la Pechea, care din cauza unei dureri de burtă a întârziat şi era pe punctul de a pierde examenul: „Ne-am gândit că are totuşi un motiv întemeiat, de aceea am apelat, cu consimţământul celor de la minister, la subiectele de rezervă, iar copilul a susţinut proba, după ce au terminat examenul colegii lui”, ne-a spus inspectoarea generală.

Aceasta a mai adăugat că au mai fost şi alte situaţii care au necesitat comisii speciale, în timpul probei normale. Nouă elevi de la Grupul Şcolar „Asachi” au dat examen separat, pentru că sunt bolnavi de rubeolă, la fel şi un alt elev bolnav de varicelă de la o altă unitate de învăţământ. Un băiat care a avut mâna în ghips, a avut de asemenea nevoie de comisie separată, iar o fată a susţinut proba la Spitalul TBC, în timp ce alta, cu tetrapareză, a dat examenul la domiciliu.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

149 de elevi au absentat la prima probă de la evaluarea naţională

Absolvenţii claselor a VIII-a au susţinut ieri prima proba de examen, la Limba şi Literatura Română. Din cei 4.756 de elevi înscrişi, s-au prezentat până la urmă la examen un număr de 4.607 absolvenţi. De amintit este că cei 600 de elevi care nu s-au mai înscris la evaluarea naţională din acest an fie au rămas corigenţi, fie au situaţia şcolară neîncheiată.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Toate lucrările la limba română vor fi recorectate!

Baremul de corectare la limba română a fost modificat de către Ministerul Educaţiei. Acest lucru va duce la recorctarea tuturor lucrălilor din ţară, urmând ca atât elevii care au ales răspunsul "subiectivă", cât şi cei care au ales răspunsul "predicativă" vor fi punctaţi. "Recorectarea lucrărilor la limba română este o concluzie finală. Sunt trei elemente care au dus la acest aspect. Primul element este poziţia divergentă a unor membrii ai Academiei Române, al doilea element, poziţia unor colegi din sistemul de învăţământ, iar al treilea element, rezultatele la limba română. 42% dintre elevi au răspuns corect, "C" la subiectul controversat de la limba română, iar în jur de 40%, "B" ", a spus ministrul educaţiei, Liviu Pop la România TV.

Luni, 25 iunie, absolvenţii de clasa a VIII-a au sustinut examenul de limba şi literatura româna. După publicarea baremului de corectare a probei au fost generate discuţii legate de corctitudinea unui răspuns. Subiectul luat în discuţie, unul căruia i se atribuiau 6 puncte, a fost următorul: Propozitia subordonata din fraza "Ceea ce ma jeneeaza este dificultatea rasfoirii" este: a. atributiva; b. predicativa; c. subiectiva?

viata-libera.ro

Ministerul Educaţiei a dispus, miercuri seara, ca toate lucrările la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale să fie corectate din nou în baza unui barem „adaptat" situaţiei. În cazul controversatului subiect de gramatică de la proba scrisă de limba română, Ministerul Educaţiei a decis să modifice baremul de corectare astfel încât să fie considerate corecte ambele varinte de răspuns. Aşadar elevii care au susţinut proba vor primi acelaşi punctaj indiferent dacă au răspuns că propoziţia analizată este subordonată subiectivă sau subordonată predicativă. În consecinţă, la corectarea lucrărilor, ambele răspunsuri vor primi câte şase puncte. Conform vechiului barem, după care s-a corectat iniţial, cele şase puncte se cuveneau doar pentru răspunsul "propoziţie subordonată subiectivă".

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ, Galaţi 2012

Primele rezultate de la examenul de EVALUARE NAŢIONALĂ 2012 vor fi afişate vineri, 29 iunie, la fiecare unitate de învăţământ unde s-au susţinut probele. Acestea sunt afişate, de asemenea, şi pe site-ul Inspectoratului Judeţean Şcolar de Învăţâmânt Galaţi.

Imediat după afişarea primelor rezultate obţinute la examenele de evaluare naţională 2012, elevii nemulţumiţi de notele primite pot depune contestaţii în intervalul orar 14-18, urmând ca rezultatele finale să le afle pe data de 2 iulie.

Link to comment
Share on other sites

S-au afişat rezultatele la evaluare naţională

Mai devreme decât se aşteptau candidaţii, gimnaziile au afişat rezultatele la evaluarea naţională. Deşi am încercat să obţinem o situaţie centralizată, pentru a putea informa cititorii cât mai complet, am fost refuzaţi de conducerea ISJ, pe motiv că ar putea fi unii părinţi care nu vor să vadă notele copiilor lor pe site. Situaţia pare ciudată, având în vedere că rezultatele sunt publice şi pot fi văzute de oricine. În plus, în mai multe judeţe listele cu mediile elevilor au fost făcute publice chiar pe site-ul ISJ.

Am reuşit să primim listele de la CNVA, Colegiul „Cuza”, Colegiul „C. Negri”. Le mulţumim directorilor pentru înţelegere. Facem precizarea că, întrucât s-au depus contestaţii, unele note afişate astăzi ar putea suferi modificări.

Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri"

Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza"

Coldegiul Naţional "C. Negri"

Rezultatele finale, după finalizarea contestaţiilor vor fi afişate luni, 2 iulie.

Zeci de medii de zece

Cum subiectele au fost anul acesta destul de uşoare, au fost zeci de elevi care au luat note şi chiar medii de zece, spre deosebire de alţi ani, când doar unul sau doi elevi din generaţie reuşeau să obţină notă maximă.

Sunt unităţi de învăţământ care au avut chiar mai mulţi campioni la evaluare. De la CNVA, au luat media 10.00 curat şase elevi, din cei 58 care au susţinut examenul: Bianca Bădescu, Mihai Dobrin, Roxana Dumitriu, Sebastian Mateiţă, Andreea Nazare şi Robert Râclea. De la Şcoala Nr. 29, au obţinut aceeaşi performanţă şapte elevi, dintre cei 130 care au dat examenul: Ştefan Aicoboaie, Alexandra Dumitriu, Ana Maria Fotache, Ioana Mincu, Teodora Savin, Silvia Taftă şi Valentina Sociu. La „Spiru Haret” din Tecuci, doi elevi au medie maximă: Ligia Balcanu şi Bianca Stoian. La Pedagogic şi Şcoala Nr. 28, doar câte un singur elev a obţinut media 10.00: Radu Toma şi, respectiv, Radu Rusu.

Sperăm ca în zilele următoare să putem publica lista integrală a elevilor cu medii de 10.00 pentru a-i felicita cum se cuvine.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

19 absolvenţi gălăţeni de gimnaziu au obţinut media generală 10

Pentru susţinerea Evaluării Naţionale, s-au înscris 4.756 elevi, care au absolvit clasa a VII-a în şcolile gimnaziale din judeţul Galaţi şi s-au prezentat la cele două probe (limba şi literatura română, matematică) 4.605 dintre ei. 151 dintre cei înscrişi au absentat la una sau la ambele probe.

1.379 dintre elevii gălăţeni testaţi la Evaluarea Naţională (29,94%) au obţinut note mai mici decât nota cinci. Alţi 746 au primit note sub şase. Note între şase şi şapte au obţinut 707 elevi. Note mai mari, dar nu peste opt, au meritat 668 dintre elevii testaţi. Nu mai puţin de 1.105 elevi ( 23,99%) au obţinut note foarte bune. Astfel, note între opt şi nouă au meritat 588 de elevi, iar între nouă şi zece, 498 de elevi.

Din totalul de 4.605 absolvenţi de gimnaziu participanţi la Evaluarea Naţională, 19 elevi gălăţeni s-au dovedit cei mai buni, obţinând media generală 10.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Luni se afişează rezultatele la contestaţii

* Listele vor fi date publicităţii, după terminarea probei la bacalaureat, spune inspectoarea generală Laura Marin *

Promovabilitatea la evaluare naţională la Galaţi, înainte de contestaţii este de 70 la sută. Dintre cei 4605 elevi prezenţi la examen, 1.379 n-au reuşit să ia note de la 5.00 în sus. 746 de elevi au reuşit să obţină măcar între 5.00 - 5.99. Între 6.00 şi 6.99 au luat 707 candidaţi, iar între 7.00 - 7.99 – 668. Medii între 8.00 - 8.99 au fost 588, iar între 9.00 - 9.99 – 498. Un număr de 19 candidaţi au reuşit anul acesta să promoveze evaluarea cu note maxime la ambele probe.

S-au depus 263 de contestaţii la română şi 277 la matematică. Rezultatele după recorectare se afişează luni, 2 iulie, după ce se va termina proba de la bacalaureat, ne-a informat inspectoarea generală, Laura Marin.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

81 de note mai mari după contestaţii

* 16 note au fost diminuate * Cu 10 la sută mai mulţi elevi cu note sub 5.00 faţă de anul trecut

Dintre cele 540 de contestaţii depuse de elevii gălăţeni doar 81 au primit câştig de cauză. Au fost însă şi cazuri nefericite în care 16 candidaţi au pierdut la note, în loc să primească ceva în plus.

La matematică s-au înregistrat şi cinci teze care în urma recorectării au fost notate cu 10.00. Conducerea ISJ Galaţi ne-a comunicat că nu au fost cazuri de note modificate cu mai mult de 1,5 puncte.

La listele de la diferitele centre de examen am descoperit câţiva elevi care au primit chiar şi cu câte un punct în plus, ceea ce e admis de regulament. S-au înregistrat astfel de cazuri la Şcolile Nr. 13, 12, 41 şi Cuza.

De asemenea, au fost şi cazuri de elevi care au făcut contestaţii la ambele discipline şi au fost punctaţi în plus la una dintre discipline şi în minus la cealaltă. Este cazul unui elev de la Şcoala Nr. 13, care a primit la matematică 9.75 de la 9.60 şi a fost depunctat la română de la 9.55 la 9.40. O altă fată de la CNVA, a ajuns la 10.00 la matematică, de la 9.80, dar a pierdut la română: 9,35 de la 9.60.

Comparativ cu anul trecut, elevii gălăţeni par să fi fost mai slab pregătiţi: dacă în 2011 procentul de promovare a fost de 80 la sută, în 2012 acesta este de 70 la sută. Cum subiectele au fost mai uşoare anul acesta decât anul trecut, am putea trage concluzia că cele 10 procente în minus se datorează totuşi unei vigilenţe sporite prin introducerea camerelor de luat vederi.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Ierarhia absolvenţilor de gimnaziu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a făcut publică ierarhia absolventilor de gimnaziu din judeţul Galati în vederea admiterii la liceu. Rezultatele prezentate reprezintă media dintre rezultatele şcolare ale fiecărui elev în timpul gimnaziului şi notele obţinute la evaluarea naţională.

LISTA POATE FI CONSULTATĂ AICI!

Link to comment
Share on other sites

Doi din cinci "zecişti" sunt de la Şcoala Nr. 29 - Andreea şi Ana Maria

Andreea Silvia Taftă şi Ana Maria Fotache sunt două dintre cei cinci gimnazişti care au absolvit cu 10.00 şi şi-au confirmat media la evaluarea naţională! Ambele sunt eleve ale Şcolii nr. 29 „Sfânta Ana” din Galaţi, chiar sunt colege din clasa întâi şi vor rămâne colege, fiindcă amândouă bat la uşile CNVA-ului, la clasa de matematică-informatică bilingv.

"Monotonia" din carnetul de note

Dacă te uiţi în carnetele lor de note pare că cineva a exersat monotonia, notând în dreptul fiecărei discipline - română, matematică, istorie, biologie, engleză, franceză doar 10! Să nu credeţi că avem în faţă vreun elev „tocilar”. Alături de şcoală, Andreea şi Maria au făcut şi sport. Andreea a făcut doi ani tenis de câmp, apoi înot, patinaj şi balet. Maria a jucat trei ani la echipa de minivolei de la CSU Metal şi ştie să cânte la chitară clasică. Ele nu au atins performanţa în sport sau în muzică, dar au urcat pe podium la concursurile şi olimpiadele şcolare.

Matematica - pasiunea Andreei

Andreea Silvia Taftă este îndrăgostită de matematică şi de limbile străine. „Dragostea de matematică mi-a insuflat-o bunicul dinspre mamă. Este profesor de matematică şi în vacanţe lucram împreună, făceam exerciţii. Lângă matematică pot adăuga şi pasiunea mea pentru limba franceză pe care am deprins-o de la bunicul dinspre tată”, explică Andreea. Tânăra are nenumărate diplome la fel de fel de concursuri şcolare. Premiul I la Concursul „Cangurul”, în clasele a II-a, a III-a, a IV-a şi a VII-a, precum şi la „Micul matematician” (clasa a IV-a). În a V-a, Andreea a luat Locul I la Olimpiada de Română, faza pe judeţ, iar în a VI-a Premiul I la Concursul interjudeţean de matematică „Euclid”, Focşani şi locul I la Concursul "Calude". Rezultatele din a VII-a s-au concretizat în Premiul III la „English for Exams”, organizat de CNVA. Andreea ţine la loc de cinste diplomele cu Premiul III, clasele a VI-a şi a VII-a, la Olimpiada de matematică, faza pe judeţ. „Spiritul de competiţie l-am dobândit din familie şi din şcoală. Numai perseverând pot urma cariera de medic. Îmi doresc să ajung chirurg”, spune Andreea.

Cuvântul - dragostea dintâi

Ana Maria Fotache se numără printre elevii premiaţi la Concursul de Eseuri "Mama - chip de icoană", organizat de "Viaţa liberă", în 2010. Premiul nostru este confirmat şi în cele peste o sută de diplome pe care le-a adunat în cei opt ani de şcoală. Cele mai valoroase momente sunt cele care i-au adus Premiul I la Olimpiada Naţională de Religie din anul 2011, Galaţi şi, simultan, Menţiunea şi Premiul special la Olimpiada Naţională de Limba Română 2011, Ploieşti. Tânăra deţine şi un Premiu special pentru creaţie şi originalitate oferit de Ministerul Învăţământului, în 2011. „Visul meu este să ajung jurnalistă şi pentru a reuşi trebuie să fiu pregătită”, mărturiseşte Ana Maria Fotache. Cum poţi să rămâi mereu în topul premianţilor? „Pregătindu-mă cu pasiune, cu dragoste şi cu nădejde că dincolo de ierarhizările pe care oamenii au tendinţa să le facă este Cineva care ne are mereu în pază", spune Ana Maria Fotache.

Ceilalţi "zecişti" ai acestui an sunt Robert Râclea, CNVA, Cristina Dinu - Şcoala Nr. 42 Galaţi şi Bianca Stoian de la Colegiul "Spiru Haret" Tecuci, pe care-i vom prezenta într-o ediţie viitoare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Elevii pot cere să-şi vadă tezele la Evaluarea naţională

Conform unei adrese MECTS din 3 iulie, candidaţii la evaluarea naţională de anul acesta sau părinţii lor pot solicita să vadă tezele la română şi la matematică. În acest scop, părintele depune o cerere la secretariatul ISJ, vineri (6 iulie) cel târziu, după care se prezintă pe data de 11 iulie la centrul zonal de evaluare indicat, unde-şi va putea vedea lucrarea. Nu se poate solicita decât vizualizarea propriei teze, ceea ce nu implică şi o recorectare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Campionii gimnaziştilor (II)

Printre elevii de clasa a VIII-a care culeg zilele acestea roadele muncii lor depusă timp de patru ani de zile se numără cinci elevi care au zece pe linie la admiterea în liceu. Pe cele două fete de la Şcoala Nr. 29 – Ana Maria Fotache şi Silvia Taftă, vi le-am prezentat deja. Astăzi vă invitam să-i cunoaşteţi şi să-i felicitaţi pe Robert Râclea de la CNVA, pe Cristina Dinu de la Şcoala Nr. 42 şi pe Bianca Stoian de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci.

Robert Râclea - între chitară şi chimie

Deşi majoritatea gimnaziştilor se înghesuie să se ducă la olimpiadele de matematică şi română, pentru că sunt cele două discipline de examen, Robert a descoperit că e pasionat de chimie, deoarece, spune el, e o ştiinţă foarte complexă, dar şi foarte apropiată, reprezentând natura care ne înconjoară. „Am participat la olimpiada naţională de chimie şi am obţinut o menţiune. Dar sunt mândru şi de premiile I de la Concursurile „Magda Petroveanu” de la Iaşi şi „Veronica Chiriac” de la Timişoara, unde am mai primit şi un premiu special pentru punctaj maxim”, îşi enumeră el trofeele. Şi el şi tatăl său Florin Râclea susţin că şi-ar fi dorit ca admiterea la liceu să se facă pe bază de examen, pentru că aşa se vede clar valoarea fiecăruia.

„A fost un efort să obţin numai medii de zece, dar şi o experienţă prin care mi-am demonstrat că pot. În plus, eu oricum învăţ la toate materiile, pentru că ţin foarte mult la cultură generală”, îmi explică el cu maturitate. I-ar place o carieră de cercetare în domeniul chimiei şi, la fel ca aproape toţi elevii capabili din ziua de astăzi, visează să-şi împlinească destinul în altă ţară, pentru că „la noi, cercetarea tinde spre zero, cu importanţa care i se dă”. Spune că de la părinţi a moştenit bunul simţ, care e foarte important în viaţă, iar de la profesori a învăţat multe lucruri utile.

Cu toate acestea, face parte dintre oamenii care au capacitatea să fie autodidacţi. „Am suficient timp liber. Am învăţat de pe internet să cânt la chitară electrică. Tot de pe internet a descoperit şi muzica jazz, iar acum se străduieşte să devină la fel de bun ca Allan Holdsworts, un chitarist foarte original de fussion jazz.

Medicină, dar în altă parte

Deşi trăiesc în oraşe diferite, au aceeaşi pasiune, dar şi aceeaşi viziune despre modul în care-şi vor face meseria. Cristina Dinu de la Şcoala Nr. 42 Galaţi şi Bianca Stoian de la Colegiul „Spiru Haret” Tecuci îşi doresc să devină medici. Cristina visează să facă facultatea în străinătate, iar Bianca vrea la Bucureşti, dar la modulul de studii în limba engleză. Ambele au acelaşi motiv: vor să fie medici undeva în străinătate, pentru că, spun ele ca şi cum ar fi discutat împreună, au cu totul alte oportunităţi şi oamenii sunt dispuşi să-ţi recunoască valoarea.

Cristina Dinu vrea să devină stomatolog şi povesteşte că, nefiind la una dintre şcolile de renume ale Galaţiului, a avut ambiţia să arate că se poate termina gimnaziul cu 10.00 pe linie, indiferent de locul unde înveţi. Recunoaşte însă că a avut la clasă profesori dedicaţi, care au motivat-o şi care, mai ales, au crezut în ambiţia ei. Îi place engleza şi româna, discipline la care a luat şi premii la concursuri. Anul trecut, la Cangurul de limba engleză s-a clasat pe locul al II-lea pe ţară şi a câştigat o tabără ca premiu.

Bianca Stoian va fi probabil un renumit cardio-chirurg, pentru că nimic nu i se pare mai nobil pe lumea aceasta decât să salveze vieţile oamenilor. Performanţele le-a atins drămuindu-şi timpul , astfel încât să poată ieşi cu prietenii sau să mai citească şi alte cărţi din afara programei. A fost şi ea premiată la nivel judeţean la olimpiada de română şi crede că aceste concursuri au călit-o pentru a face cu succes faţă examenelor.

Toţi trei au scăpat deja de emoţiile repartiţiei computerizate. Cu zece pe line ei se ştiu deja admişi acolo unde şi-au dorit: Robert Râclea şi Cristina Dinu – la matematică informatică bilingv la CNVA, iar Bianca Stoian la ştiinţele naturii la „Spiru Haret”.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Campionii la evaluarea naţională (III)

Nouăsprezece absolvenţi de gimnaziu au obţinut anul acesta note maxime la ambele probe ale evaluării naţionale. Cum în spatele acestor note se ascund mii de ore de muncă susţinută, ne face plăcere să vi-i prezentăm pe rând pe cei mai buni dintre gimnazişti. Deja aţi făcut cunoştinţă cu cei cinci care au media de admitere zece curat. Astăzi vă invităm să cunoaşteţi alţi cinci elevi de 10 de la Şcoala Nr. 29. În următoarele zile îi vom prezenta şi pe ceilalţi zecişti de la evaluare.

Alexandra Dumitriu - Alexandra vrea o meserie bănoasă

Alexandra Dumitriu are o medie de admitere de 9,99, motiv pentru care se poate deja considera admisă la clasa de matematică-informatică bilingv de la CNVA. Cu maturitatea unui om serios şi cu picioarele pe pământ, ea şi-a creionat deja destinul: „Vreau să fac facultatea undeva în America sau Anglia. Cum sunt bună la ştiinţele exacte, mi-ar place să lucrez în domeniul finanţelor. Ca să îmbin utilul cu plăcutul. Cred că e şi o meserie bănoasă”, spune ea cu sinceritate.

Secretul reuşitei ei este faptul că are o minte ascuţită şi învaţă uşor orice. Chiar dacă e bună la ştiinţele exacte, s-a calificat la olimpiada naţională de istorie, unde s-a clasat pe la mijlocul listei. „Am câştigat experienţă”, spune ea mai în glumă, mai în serios. Este o obişnuită a concursului „English for exams”, unde de doi ani se clasează pe locul al doilea.

Ştefana Aicoboaie - „Nu-mi pare rău pentru nopţile în care am citit”

Ştefana Aicoboaie a absolvit Şcoala Nr. 29 „Sf.Ana”, obţinând media generală 9.87 şi media 10.00 la examenul de capacitate. Spune că a reuşit să ia nota maximă la capacitate „cu emoţii, dar şi cu antrenament de la celelalte concursuri”. Anul trecut, la evaluarea în educaţie, faza naţională, a obţinut Premiul al IV-lea. Notele bune consideră că le datorează atât profesorilor, Olimpia Niţă Năstac la limba română şi Rodica Matei la matematică, dar şi părinţilor, în special mamei, care a susţinut-o permanent. Ştefana s-a înscris la CNVA, la profil Ştiinţele naturii, fiind pasionată de biologie. Adeptă a voluntariatului, este membru senior al Clubului „Impact 29” al şcolii pe care a absolvit-o şi a fost selectată pentru a participa la o tabără organizată de Fundaţia „Noi orizonturi”, la Băile Tuşnad. Are centura galbenă la karate, cântă la chitară, joacă baschet şi face voluntariat la Biblioteca „V. A. Urechia”. „Nu-mi pare rău pentru nicio noapte în care am citit şi am învăţat”, spune Ştefana, povestind, totodată, cu plăcere despre prietenii şi colegii ei de clasă care au stimulat-o atât la şcoală, cât şi când a fost vorba de distracţie. „Am fost o clasă bună, 16 colegi au medii peste 9.50, iar 11 dintre aceştia peste 9.90”, ne dezvăluie Ştefana.

Ioana Mincu - „Din fiecare carte am ceva de învăţat”

Cu 10.00 la capacitate şi 9.83 media generală, Ioana Mincu este o tânără căreia niciun efort nu i se pare prea mare. De opt ani face naveta, zi de zi, de la Braniştea la Galaţi, la Şcoala nr. 29 „Sf.Ana”. Se trezeşte cu o oră înaintea colegilor ei şi ajunge acasă tot cu o oră mai târziu, dar asta nu o împiedică să înveţe foarte bine: „Sunt atentă şi prind foarte mult în clasă. Am avut şi profesori extraordinari, în special pe domnişoara dirigintă, Rodica Matei, care ne este ca o a doua mamă, ne-a dat tot ce a putut ca să ne formeze pe toţi şi eu, una, chiar cred că i-a reuşit”, spune Ioana. Îi place să citească, în special cărţi Fantasy, „pentru că îmi oferă o mai mare libertate de gândire”, spune tânăra, adăugând: „Din fiecare carte consider că am ceva de învăţat”. Acasă merge mult cu bicicleta, o destinde şi o relaxează. Are o soră mai mare, care a absolvit în 2011 la CNVA. Acolo s-a înscris şi ea, la Ştiinţele Naturii, împreună cu prietena ei, Ştefana Aicoboaie. „Sper că voi sta cu Ştefana în bancă, altfel m-aş simţi pierdută, cel puţin la început”, mărturiseşte Ioana. Cel mai mare vis al său este să devină medic veterinar. Partea „practică” o învaţă de acasă, pentru că, cel puţin în vacanţe, îşi ajută părinţii la treburile gospodăreşti.

Maria Savin - Maria, salvatoarea vieţilor copiilor

Maria Savin are un vis de când era mică: să devină medic pediatru, ca să poată salva vieţile copiilor. Pentru a-şi atinge scopul este serioasă, consecventă şi munceşte mult. „Nu mint când spun că n-am prea avut weekenduri şi ieşiri cu prietenele în ultima vreme. Am lucrat foarte mult, n-am avut timp liber”, mărturiseşte ea.

A ales acum profilul ştiinţele naturii - bilingv engleză, iar mai târziu vrea să urmeze facultatea de medicină în România. „Cred că se poate face treabă şi în România. Sunt rari oamenii care au capacitatea să fie medici adevăraţi, să se dedice bolnavilor. Eu cred că pot face lucrul acesta aici, acasă”, sună liniştitoare vocea ei.

Are media de admitere 9,88 şi recunoaşte că, deşi are la şcoală profesori foarte buni, a mai făcut şi câteva ore de pregătire în particular doar la matematică, unde a mai pus câte ceva la punct.

Georgiana Sociu - Georgiana va preda limbi străine

Georgiana Sociu este sigură de faptul că media de admitere 9,95 îi permite să aleagă şi să intre la orice specializare doreşte. „Iniţial am vrut să merg la filologie la CNVA, pentru că tot timpul am fost atrasă de literatură, dar, după ce am văzut că am luat nota 10 şi la matematică, mi-am spus că voi face faţă şi la matematică-informatică bilingv”, spune fata.

Cu toate acestea, inima sa a rămas la disciplinele de profil uman. Facultatea vrea s-o facă în Anglia şi vrea să devină profesoară de limbi străine, la liceu sau la universitate.

„Nu sunt genul care stau şi tocesc. Prind foarte repede din clasă, am memorie bună, de aceea cred că am şi talent la limbile străine. Le mulţumesc părinţilor mei care m-au ajutat foarte mult (mama mi-a dat peste 50 de teste la matematică şi le-a corectat apoi după barem), dar şi profesorilor mei de la şcoală, oameni deosebiţi care au scos ce-i mai bun din mine”, spune Georgiana.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Campionii Galaţiului la evaluarea naţională (IV)

Nouăsprezece absolvenţi ai şcolilor generale au obţinut anul acesta note maxime la ambele probe ale evaluării naţionale. Deja aţi făcut cunoştinţă cu cei cinci care au media de admitere zece curat şi cu alţi cinci elevi de zece de la Şcoala Nr. 29. Astăzi vi-i prezentăm pe toţi ceilalţi.

Roxana pariază pe chimie

Roxanei Dumitriu de la CNVA îi place foarte mult chimia şi chiar a avut rezultate bune la concursuri: s-a clasat pe locul al VII-lea la olimpiada judeţeană, iar la Chimexpert a luat locul I pe ţară. După ce va termina matematică-informatică bilingv la CNVA (unde are toate şansele să intre, pentru că are o medie de admitere de 9,95) vrea să facă facultatea de farmacie, undeva în Anglia. „Îmi place limba engleză şi am auzit lucruri bune despre facultăţile din această ţară”, motivează ea. A obţinut 10 pe linie la evaluare pentru că a învăţat zi de zi. Cu toate acestea, i-a rămas timp şi pentru sport de performanţă. A făcut tenis de câmp la Clubul „Dunărea” şi a obţinut şi câteva premii la diferite competiţii.

„Ce poate fi mai nobil decât să salvezi un om?”

Bianca Bădescu este prietenă şi colegă cu Roxana încă de la grădiniţă. Acesta este şi motivul pentru care drumurile lor seamănă. Bianca vrea să devină medic şi va face facultatea tot în Anglia. „Ce poate fi mai nobil decât să salvezi viaţa unui om? În plus, îmi place foarte mult anatomia”, explică ea. Liceul îl va face tot la CNVA, la clasa de ştiinţele naturii, unde va fi admisă fără probleme cu media ei - 9,85.

La fel ca şi prietena ei, Bianca a făcut tenis de câmp la acelaşi club, dar şi balet, timp de cinci ani, la Şcoala de Arte.

Sebastian, regizorul de film

Sebastian Mateiţă (tot de la CNVA) a descoperit din joacă meseria pe care i-ar plăcea s-o aibă mai târziu. A făcut câteva filme cu diverse ocazii şi acum visează să devină regizor, iar facultatea s-o facă musai la Bucureşti. „Cred că dacă ai voinţă şi ambiţie, poţi reuşi oriunde în lume, deci şi în România. Mai ales că aici avem o şcoală bună de film”, crede el. Mai spune că n-ar pleca din România şi pentru faptul că este foarte legat de părinţi şi de prieteni.

Este o fire sportivă şi şi-a încercat muşchii pe mai multe domenii. A făcut înot, joacă fotbal şi a obţinut premii şi medalii la baschet, cu echipa de la Clubul Phoenix, dar şi la tenis de câmp. Sebastian optează pentru CNVA - matematică-informatică intensiv şi are o medie de 9,92.

Mihai, între medicină şi informatică

Mihai Dobrin, tot de la CNVA, va fi coleg cu Sebastian, la acelaşi colegiu, la aceeaşi clasă de matematică-informatică intensiv, unde va intra cu media de admitere 9,93. Şi Mihai joacă fotbal şi practică baschet la nivel de performanţă, tot la „Phoenix”. E sigur că facultatea o va face în Anglia sau în Franţa, dar încă nu ştie ce va alege: medicină sau informatică. „La medicină aş vrea să merg pentru că a început să-mi placă foarte mult chimia, datorită profesoarei Lidia Mânză, dedicată profesiei, care ne-a făcut să învăţăm de plăcere. Mi-ar plăcea şi informatica. Am timp să mă decid până când termin liceul. Oricum, voi merge în străinătate, pentru un job şi un salariu decente”, spune Mihai.

Design sau arhitectură pentru Andreea

Andreea Nazare de la CNVA îşi doreşte să rămână în continuare eleva colegiului la clasa de matematică-informatică bilingv şi are toate şansele, având în vedere că are media de admitere 9,93.

„Nu sunt genul de copil care să se închidă în casă înaintea examenelor. Am colegi care au făcut aşa şi au clacat. Eu am căutat întotdeauna să fac un echilibru între ieşirile cu prietenii afară şi studiu. Nu poţi sta numai în casă. În zilele în care nu apucam să lucrez în plus, mă simţeam vinovată, iar a doua zi făceam mai multe teste”, ne dezvăluie Andreea reţeta ei pentru succes.

Îşi doreşte ca după terminarea liceului să dea la o facultate de arhitectură sau design, pentru că-i place să deseneze. Pentru Andreea, destinul nu este ceva de necunoscut: „Sora mea a terminat anul acesta clasa a XII-a tot la CNVA şi va face facultate de drept în Anglia. Ca şi până acum, o voi urma. Adică voi merge şi eu în Anglia după terminarea liceului”.

„Dacă eşti bun, înveţi la orice şcoală”

Cristian Morun de la Şcoala nr. 12 a fost coleg până în clasa a IV-a cu Sebastian şi Mihai. N-a vrut însă să plece la CNVA: „Dacă eşti bun, înveţi la orice şcoală!” E o teorie pe care el a demonstrat-o şi practic, obţinând, la fel ca şi ei, media 10 la evaluare naţională, iar media lui de admitere este 9,85. Din toamnă va fi elevul CNVA-ului, la clasa de bilingv ştiinţele naturii. Încă nu s-a decis ce va face după terminarea liceului, dar se va axa pe matematică, biologie şi informatică. Cu toate acestea, învaţă constant şi la celelalte discipline. Are două certificate Cambridge, un loc fruntaş la judeţeana de biologie şi locul al II-lea la nivel naţional la Cangurul lingvistic, motiv pentru care a câştigat şi o tabără în judeţul Hunedoara. Are nenumărate diplome la diferite concursuri, pentru că şi-a dorit să se obişnuiască cu atmosfera de competiţie şi de examen. Are de asemenea şi câteva medalii la înot şi la handbal. În timpul liber citeşte foarte mult SF şi romane poliţiste (la redacţie a venit chiar de la bibliotecă). Este pasionat de muzică. A luat lecţii de chitară acustică, iar acum vrea să înveţe să cânte rock la chitară electrică. Şi el, ca şi cei mai mulţi colegi de generaţie, îşi doreşte să plece la facultate în Anglia: „Nu văd un viitor plăcut în România”.

Cum să îmbini sportul cu şcoala

Radu Rusu de la Şcoala nr. 28 se poate lăuda cu o dublă performanţă: are media de admitere la liceu 9,99 (cu 10 pe linie la evaluare naţională) şi s-a întors recent de la un campionat de badminton din Austria, unde alături de echipa gălăţeană a obţinut premiul I.

Îşi doreşte să devină elev la CNVA, la clasa de matematică-informatică astfel încât să poată continua să practice sportul. Consideră că atât antrenamentele la badminton, cât şi faptul că a fost înscris timp de şase ani la un club de şah l-au ajutat să aibă rezultate bune şi la şcoală.

„Sahul m-a învăţat să gândesc logic şi să mă concentrez. La badminton, am învăţat să drămuiesc timpul. Sunt atent în clasă, reţin lecţiile, iar între antrenamente îmi fixez cunoştinţele”, dezvăluie Radiu reţeta succesului său.

Îşi doreşte să facă facultatea în Anglia şi să devină designer de maşini.

Pasionat de medicină

Radu Toma de la Colegiul „C. Negri” este un alt exemplu de copil care s-a ţinut de sport şi de carte şi are rezultate spectaculoase. Are media 9,97 - şi 10 pe linie la evaluare - şi vrea să rămână elev la acelaşi colegiu, la clasa de matematică-informatică. Face sport de performanţă - tenis de masă - şi s-a ales cu o sumedenie de medalii.

„Nu a făcut nicio oră de pregătire. Mintea lui nu leneveşte niciodată. Este excesiv de curios. Poate acesta este secretul succesului lui şcolar”, îmi povesteşte mama sa, Antoaneta Toma, întrucât cu el n-am putut discuta, deoarece este plecat în Italia.

Tot mama sa ne-a povestit că vrea să devină medic, este pasionat de tot ceea ce înseamnă chimie şi fizică, urmăreşte pe Discovery toate serialele despre boli misterioase. Când nu este la antrenament, învaţă de pe internet limba japoneză şi să cânte la chitară electrică.

„Suntem generaţia care ar putea schimba România”

Ligia Balcanu a terminat clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci, a luat media 10 la evaluare, iar media sa de admitere este 9,99. Vrea să rămână în continuare elevă la acelaşi colegiu, la clasa de matematică-informatică, iar pe mai târziu va face facultatea de medicină în România. „Îmi doream şi eu să plec să fac facultatea undeva în străinătate. Dar apoi m-am răzgândit. Suntem generaţia care ar putea schimba în bine România. Dacă plecăm toţi, ce şanse vor mai fi? Merită să încerc. Dacă nu se va putea, voi pleca şi eu. Rămâne de văzut”, explică Ligia. Crede că va fi un medic bun pentru că este foarte comunicativă şi îi place să ajute oamenii. În plus, spune că este foarte ambiţioasă şi îi place să înveţe, chiar dacă uneori ajunge să tragă mai tare pe ultima sută de metri. O parte din meritul pentru performaţele sale le are mama ei, pentru că a ştiut tot timpul s-o motiveze şi s-o impulsioneze.

În timpul care-i rămâne liber îi place să citească şi să călătorească. De asemenea, este pasionată de istorie.

M-a rugat să transmit un mesaj pentru colegii ei de generaţie: „Vreau să ştie că ambiţia este cel mai important lucru când vine vorba de reuşită. În plus, trebuie să aibă încredere în ei. Am văzut mulţi colegi cărora le lipseşte încrederea”.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Peste 1.000 de elevi au abandonat şcoala

* Dintre cei 5.442 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele a VIII-a, doar 4.432 se regăsesc pe listele admiterii la liceu

Conducerea ISJ Galaţi ne-a informat că au depus fişe cu opţiuni la admiterea în liceu 4.114 absolvenţi de clasa a VIII-a, 236 au fost admişi la liceele vocaţionale şi 82 au beneficiat de locurile speciale pentru romi. În total sunt 4.432 de elevi care vor fi cuprinşi în admitere la liceu, 1.010 rămânând pe dinafară.

„Dintre cei peste 1.000 de elevi sunt unii care au rămas corigenţi şi care-şi vor încheia situaţia la învăţătură în luna august, când se susţin corigenţele. Aceştia vor participa la etapa a treia a repartiţiei pe locurile rămase libere la liceu”, ne-a declarat inspectoarea generală, Laura Marin. Aceasta susţine că va ţine în permanenţă legătura cu şcolile care au corigenţi la clasa a VIII-a pentru a-i determina pe să se înscrie la liceu după ce vor promova clasa.

1.000 de cazuri sociale

A intrat deja în obişnuinţă ca anual în jur de 1.000 de elevi să lege şcoala de gard. Cu toate acestea, nimeni nu face nimic. Există bursa „Bani de liceu” care le asigură elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi reduse 180 de lei lunar. Dar suma este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor legate de şcolarizarea în alt oraş. Cele mai multe dintre cele 1.000 de cazuri de abandon sunt în familiile din mediul rural.

„Sunt în mediul rural situaţii care te înfioară. Oameni atât de săraci, încât nu au cum să-şi trimită copiii la şcoală. N-au cu ce se încălţa, n-au cu ce se îmbrăca, nu au cu ce să plătească în primele luni cazarea şi masa, pentru că şi banii de liceu nu vin chiar la debutul anului şcolar. Unii consideră că n-au ce căuta la şcoală, îi opresc acasă pentru munci agricole cu ziua, pe la vecini sau la stână. În asemenea cazuri, chiar nu avem soluţii. În unele familii, sărăcia este foarte mare”, a mai precizat inspectoarea generală.

Dependenţi de Legea 416

Din nefericire, printre elevii care sunt obligaţi să renunţe la carte sunt şi unii care ar fi putut face cu succes faţă cerinţelor unei instituţii de învăţământ. Ce se va întâmpla cu aceşti copii în viitor? Vor fi cei care vor îngroşa rândurile asistaţilor sociali şi care vor aştepta de la stat puţinii bani de la Legea 416. Doar cu opt clase, nici măcar la cules de căpşuni în Spania nu mai sunt primiţi...

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Topul şcolilor gimnaziale din Galaţi

* "Viaţa liberă" a realizat un clasament al instituţiilor de învăţământ din Galaţi cu clase de gimnaziu, în funcţie de numărul elevilor care au reuşit să obţină medii peste 9,50

Ca şi anul trecut, Colegiul Naţional „V. Alecsandri” conduce detaşat în clasament, nu mai puţin de 38 de elevi de la această unitate de învăţământ având medii peste 9,50. Pe locul al doilea se situează, tot ca anul trecut, Şcoala Nr. 13, cu 31 de elevi în top, iar pe locul al treilea se află Şcoala Nr. 29, cu 29. Urmează apoi Şcolile Nr. 28, cu 25 de elevi cu medii peste 9,50. Fruntaşe mai sunt Pedagogicul, cu 20 de elevi, Şcoala Nr. 11, cu 17, şi Şcoala Nr. 12, cu 12 elevi cu medii peste 9,50.

La Tecuci, tot ca şi anul trecut, pe primul locul rămâne „Spiru Haret”, cu 18 elevi în top, urmat de Şcoala Nr. 10.

Comunele unde sunt elevi cu medii peste 9,50 sunt Folteşti, Drăgăneşti, Lieşti, Independenţa, Tuluceşti, Slobozia Conachi, Cudalbi şi Matca, ceea ce demonstrează că şi elevii de la ţară au ambiţii la fel de mari ca şi cei de la oraş, deşi, deseori, condiţiile nu sunt aceleaşi.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Paradoxurile admiterii la liceu. Geniali în gimnaziu, repetenţi la evaluare

* Sunt foarte multe cazuri de elevi care au diferenţe de câte 6 puncte între mediile multianuale din clasele V-VIII şi notele obţinute la evaluarea naţională

O scurtă privire pe listele ierarhiei judeţene cu mediile de admitere ale candidaţilor la admiterea în liceu relevă o hibă a acestui sistem care, deşi e cunoscută de ani de zile, nu a fost remediată nici până acum. Sunt sute de elevi cu medii foarte mari în cei patru ani de gimnaziu, care nu au reuşit să obţină la evaluare naţională măcar notă de trecere la ambele discipline.

Şapte cazuri la Jorăşti, nouă la Adam

La Jorăşti am găsit nu mai puţin de şapte astfel de cazuri. Nu intenţionăm să le dăm numele elevilor, pentru că în mod cert nu este vina lor. Dar situaţiile sunt reale şi pot fi verificate. Există o elevă care în cei patru ani de gimnaziu a avut media 8,01, iar la evaluare la matematică n-a putut obţine decât 1,50, în timp ce un coleg de-al ei cu media multianuală 7,29, a luat 1,45 la matematică şi 1,85 la română. Există chiar şi elevi premianţi în clasele V-VIII, care au avut aproape media 9.00, dar n-au reuşit să obţină note de trecere la evaluare: 8,84 - media multianuală, 2,30 la matematică, 4,55 la română sau 8,97 media multianuală, respectiv, 2,50 la matematică şi 5,00 la română.

Situaţia cea mai ieşită din comun este cea a unui candidat care a avut media de gimnaziu 9,54, iar la evaluare n-a reuşit să scoată decât 3,80 la matematică şi 5,30 la română.

Matematica, piatra de încercare

La Şcoala din Adam am depistat nu mai puţin de nouă asemenea cazuri, fără a avea pretenţia că le-am găsit pe toate. De exemplu, un elev are 7,52 media multianuală, dar numai 1,00 la matematică şi 1,50 la română. De asemenea sunt elevi cu medii generale multianuale peste 9,00, dar n-au reuşit la evaluare să ia decât 2,60 la matematică, notele la română fiind ceva mai mari.

E drept că respectivii elevi ar putea avea medii bune în clasele V-VIII la alte obiecte, iar la disciplinele de examen să fie mai mici. Dar cât de mici pot fi, având în vedere că sunt elevi premianţi, cu medii peste 9.00?

Este clar că există o problemă fie cu pregătirea profesorilor de română şi matematică de la clasele respective, fie cu sistemul lor de notare.

Ce spune conducerea ISJ

Inspectoarea generală Laura Marin susţine că ştie că există asemenea situaţii şi că a cerut o analiză şcolilor în care să se regăsească comparativ mediile multianuale doar la disciplinele de examen şi cele de la evaluare. „Este posibil ca aceste diferenţe atât de mari să nu se mai regăsească atunci când comparăm doar notele obţinute la disciplinele de examen. Dacă totuşi ele se menţin, vom merge în inspecţii la clasele respective, vom vedea a cui este vina şi, dacă se observă că profesorul este slab pregătit, îi vom cere să participe la nişte cursuri de formare”, spune Laura Marin.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

La evaluarea naţională, opt şcoli de repetenţi la matematică

Conform raportului prezentat recent de conducerea ISJ la Prefectură, există în judeţul Galaţi opt instituţii de învăţământ în care niciun elev de clasa a VIII-a nu a reuşit să obţină măcar nota 5.00 la matematică. Fenomenul e întâlnit la Şcolile din Adam, Smulţi, Toflea, Coasta Lupei, Cârlomăneşti, Hânţeşti, Şcoala Nr. 3 Iveşti, dar şi la Şcoala Nr. 2 Tecuci.

Din acelaşi raport se poate constata că în mediul rural elevii sunt foarte slab pregătiţi la matematică, aproximativ 65 la sută dintre ei nereuşind să promoveze evaluarea la această disciplină. Prin comparaţie, în mediul urban, doar 31 dintre absolvenţii claselor a VIII-a n-au obţinut minim 5.00. Printre motivele care au dus la asemenea rezultate slabe conducerea ISJ identifică şi încadrarea cu cadre didactice navetiste, pensionare sau debutante, în mod deosebit în mediul rural.

"Situaţia este determinată şi de fluctuaţia cadrelor didactice suplinitoare calificate de la o unitate şcolară la alta, în fiecare an, mai ales în mediul rural - motiv pentru care mulţi profesori nu-şi asumă răspunderea pentru rezultatele elevilor la aceste examene naţionale, nefiind o continuitate la clasă”, se arată în raportul citat.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.