Jump to content

Medierea, obligatorie înainte de judecată


dcp100168

Recommended Posts

Proces ori mediere?

Cum ne rezolvăm conflictele fără justiţie

În 2006, Ministerul Justiţiei a emis Legea 192 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. De atunci şi până acum s‑au tot făcut cursuri, s‑au autorizat oameni etc. La Galaţi au fost autorizaţi, în septembrie 2008, primii 13 mediatori. Cu ce se vor ocupa ei ne‑a explicat, într‑un interviu, doamna Ecaterina Pricope, unul dintre mediatorii gălăţeni autorizaţi.

‑ Cu ce se ocupă medierea şi cine poate apela la acest sistem?

‑ În Legea 192/2006, în art.4 se stipulează că "medierea este o activitate de interes public", o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoane specializate ‑ mediatorul. Este o procedură voluntară, fiecare dintre părţi participă la mediere dacă doreşte acest lucru şi poate încheia medierea în orice moment. Părţile, persoane fizice sau juridice, pot recurge la mediere voluntar, înainte sau după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente. Medierea este mult mai bună decât un proces deoarece poate stinge foarte repede un conflict şi este o procedură confidenţială (nu poate fi dezvăluit nimic din ceea ce se discută în timpul medierii).

‑ Cine sunt mediatorii?

‑ Mediatorii sunt profesionişti formaţi şi autorizaţi în conformitate cu Legea 192/2006. Cei 13 gălăţeni autorizaţi îşi exercită profesia de mediator, care este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute de legi speciale. Trebuie precizat că părţile au dreptul să‑şi aleagă în mod liber mediatorul, iar acesta din urmă nu poate asista vreuna dintre părţi într‑o procedură judiciară ori arbitrară având ca obiect conflictul supus medierii.

‑ Prin această metodă se poate rezolva orice conflict?

‑ Prin mediere se pot rezolva orice conflicte de natură civilă, comercială, de familie; în cazul asociaţiei de proprietari, conflicte între chiriaşi şi proprietari, revendicări, succesiuni, pretenţii. Medierea se poate aplica şi în cazul conflictelor din domeniul protecţiei consumatorului, privind: existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui bun sau produs, servicii defectuoase, clauze abuzive în contracte, nerespectarea clauzelor contractuale sau garanţiilor acordate. Nu pot face obiectul medierii drepturile privitoare la statutul persoanei şi orice alte drepturi de care părţile nu pot dispune potrivit legii. Înţelegerea părţilor prin mediere poate fi supusă verificării unui notar public în vederea autentificării. Pentru conflictele aflate pe rolul instanţelor de judecată, judecarea va fi suspendată la cererea părţilor în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, iar cererea de repunere pe rol este scutită de taxa de timbru. În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre conform Codului de procedură civilă.

Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru investirea acesteia. În cazul conflictelor care nu s‑au rezolvat prin mediere, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti.

‑ Cum se ajunge la mediator şi care sunt costurile?

‑ Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor întocmit de Consiliul de mediere şi publicat la sediul instanţelor şi parchetelor. Părţile aflate în conflict se pot prezenta la mediator împreună sau numai una dintre ele, caz în care mediatorul va invita cealaltă parte la mediere. În cazul conflictelor aflate în instanţă pentru drepturi asupra cărora părţile pot dispune conform legii, instanţa poate recomanda soluţionarea prin mediere, recomandarea trebuind acceptată de părţi. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în totalitate sau în parte a litigiului. Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului sau în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict. Mediatorul încheie cu părţile un contract, iar onorariul se stabileşte prin negociere cu părţile şi va ţine cont de natura şi obiectul conflictului. La mediere părţile pot fi asistate şi de avocaţi şi pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie în condiţiile legii. În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a renunţa la contract, anunţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.

‑ Cum se desfăşoară medierea?

‑ În general, medierea începe cu explicarea de către mediatori a procedurii. Urmează o sesiune comună în care fiecare participant la procedură poate expune situaţia din punctul său de vedere. Ulterior mediatorul poate decide ca medierea să se desfăşoare în sesiuni separate cu fiecare parte, urmând ca părţile să se reîntâlnească într‑o sesiune comună finală. Medierea ia sfârşit atunci când părţile ajung la un acord sau când mediatorul sau părţile ajung la concluzia că orice continuare a discuţiilor ar fi inutilă. Mediatorii nu decid cu privire la cine are dreptate, nu judecă ce s‑a întâmplat şi nu caută vinovaţi. Ei ajută participanţii să discute deschis problemele şi să‑şi identifice soluţii durabile. În final, mediatorii vor ajuta părţile să scrie înţelegerea la care au ajuns.

Avantaje

În cazul medierii, părţile deţin controlul pe parcursul procedurii, soluţia finală fiind acceptată reciproc. Rezolvarea este mult mai rapidă faţă de procesele de instanţă, foarte lungi, care consumă timp şi bani. Costurile sunt mult mai mici şi se restituie taxa de timbru pentru procesele declanşate în instanţă. Data şi locul şedinţelor de mediere se pot stabili de comun acord între mediator şi părţi.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=27301

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Galaţiul are 11 mediatori

Gălăţenii pot apela de acum la ajutorul unui mediator pentru a-şi rezolva anumite conflicte pe cale amiabilă astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ajungă în instanţe. În schimbul unor onorarii, mediatorul poate interveni, la cerere, pentru rezolvarea unor conflicte precum cele legate de relaţiile de familie, conflicte comerciale sau de succesiuni.

La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat conferinţa Asociaţiei Mediatorilor Galaţi (AMG), întrunire menită să promoveze şi să prezinte rolul mediatorilor din oraş şi avantajele pe care le pot avea gălăţenii dacă vor apela la serviciile acestora. Cu alte cuvinte, în locul unei întâlniri în instanţă problemele pot fi rezolvate şi pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorilor. Acesta a fost pe scurt mesajul transmis de către reprezentanţii Asociaţiei la întâlnirea la care au participat deopotrivă atât magistraţi ori avocaţi, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale.

Practic, mediatorii sunt persoane autorizate să practice această profesie de către Consiliul de Mediere. De asemenea aceste persoane sunt independente faţă de părţile implicate în conflict. Prin această profesie se oferă o alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, având liberul consimţământ al părţilor implicate. De precizat este faptul că în schimbul unor onorarii, mediatorii pot rezolva conflicte legate de relaţiile de familie, raporturi comerciale, muncă ori legate de succesiuni, executarea contractelor sau protecţia consumatorilor. În prezent în municipiul Galaţi există 11 persoane autorizate să exercite această meserie, iar vechimea acesteia în România este de trei ani.

http://www.impartial.ro/index.php?func=articol&domeniu=Social&articol=11

Link to comment
Share on other sites

Galatiul are 3 Asociatii de mediatori, care contin cate (cel putin) 10 mediatori. Astfel incat, se poate spune "Galatiul are peste 33 de mediatori"

cine vrea sa cerceteze listele, sa viziteze palatul justitiei ori parchetul.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Mediatorii au semnat un protocol cu Judecătoria

Patru asociaţii ale mediatorilor gălăţeni au semnat ieri, la Judecătoria Galaţi, un protocol de colaborare cu această instituţie. Judecătoria Galaţi a fost reprezentată prin judecătoarea Diana Mihaela Oancea.

Asociaţiile prezente au fost: * Asociaţia Centrului de Mediere Galaţi, preşedinte Lăcătuş Zîna * Asociaţia Mediatorilor Galaţi, reprezentată prin preşedinta Ecaterina Pricope * Asociaţia Mediatorilor Profesionişti pentru Soluţionarea Amiabilă a Conflictelor, reprezentată prin preşedinta Ana Călin * Uniunea Naţională a Mediatorilor din România – filiala Galaţi, reprezentată prin preşedinta Anca Simona Cînepă.

Scopul protocolului priveşte „implicarea activă şi eficientă a judecătorilor şi personalului auxiliar al Judecătoriei, respectiv a mediatorilor din ACMG, AMG, AMPSAC si UNMR în implementarea medierii în judeţul Galaţi, potrivit directivelor europene, Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Legea defineşte aceasta drept o modalitate de „soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate”. Astfel, părţile implicate vor promova medierea ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor. Judecătoria oferă spaţiu pentru afişare şi mediatizează sistemul în rândul judecătorilor.

Sistemul medierii este benefic atât pentru cei îşi pot rezolva altfel diferendele amiabil, fără să ajungă la judecată şi fără să piardă timp şi bani prin procese, cât şi pentru personalul judecătoriilor, sufocat cu mii de dosare.

http://www.viata-libera.ro/articol-Mediatorii_au_semnat_ieri_protocol_cu_Judecatoria.html

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Medierea, obligatorie înainte de judecată

Persoanele fizice şi juridice care au intenţia să se adreseze instanţelor (justiţiabilii) într-un litigiu comercial sau de altă natură sunt obligate, de la 1 octombrie, să participe la şedinţe de informare privind medierea conflictului, în urma intrării în vigoare a unui nou set din modificări aduse Legii 192/2006 privind medierea.

Litigiile aflate deja pe rolul instanţelor intră şi ele sub incidenţa noilor reglementări a legii medierii - avantajul rezolvării conflictului prin mediere, în acest caz, fiind acela că taxa de timbru se restituie în cele mai multe dintre cazuri.

"Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la sedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege", arată noua lege.

Din ianuarie 2013 legea devine şi mai "restrictivă", în sensul că nu te mai poţi prezenta în faţa instanţei fără dovada că ai încercat procedura medierii. "Înainte de sesizarea instanţei de judecată sau a organului de urmărire penală, părţile sau oricare dintre acestea sunt ţinute să încerce soluţionarea conflictului prin mediere, sub sancţiunea prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată sau a plângerii penale", se prevede în art. 43 al Legii 115/9 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Articolul 43 intră în vigoare la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial (adică la 9 ianuarie 2013).

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Şedinţele la mediator au devenit obligatorii în justiţie

Puţini gălăţeni ştiu că odată cu intrarea în vigoare a Legii 115/2012 s-a introdus obligativitatea părţilor implicate într-un litigiu de a se prezenta la mediator pentru a participa la o şedinţă de informare cu privire la posibilitatea rezolvării conflictului pe cale amiabilă prin mediere.

Am stat de vorbă cu avocatul Marin Pădeanu, directorul executiv al Centrului de Mediere Craiova, prezent la Galaţi în aceste zile pentru a susţine un curs de formare a mediatorilor la Asociaţia Mediatorilor Profesionişti pentru Soluţionarea Amiabilă a Conflictelor. „Părţile nu se vor mai putea adresa instanţei decât după ce vor avea dovada că au trecut pe la mediator. Şedinţa de informare este gratuită, iar în urma acesteia părţile vor alege dacă îşi soluţionează problemele pe calea medierii sau în justiţie. Medierea este posibilă într-o paletă largă de litigii, pornind de la divorţuri, partaje comune, încredinţări şi reîncredinţări de minori, dar şi partaje succesorale. De asemenea, intră în aceeaşi categorie şi conflictele privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, cazurile de malpraxis, litigiile de muncă şi toate litigiile civile şi comerciale, a căror valoare este sub 50.000 de lei”, explică avocatul Marin Pădeanu.

Soluţia aparţine părţilor

Medierea are trei avantaje evidente prin comparaţie cu judecata în faţa unui magistrat. În primul rând, costurile mult mai mici pe care le implică, în comparaţie cu un proces în instanţă, care înseamnă onorarii de experţi, taxe de timbru, deplasarea la proces a martorilor şi plata zilelor de muncă pierdute de aceştia. La fel de important de menţionat este şi faptul că medierea presupune rezolvarea conflictului în maxim o lună de zile, spre deosebire de instanţă, unde durează ani de zile. Nu în ultimul rând medierea presupune discreţie. „Toate problemele se rezolvă într-un cadru privat, în biroul unui mediator şi nu în sala de judecată, în faţa publicului. Soluţia la care ajung părţile este reciproc avantajoasă, spre deosebire de un proces, unde o parte câştigă şi una pierde”, ne-a declarat directorul executiv al Centrului de Mediere Craiova. Soluţia la care ajung finalmente părţile în faţa mediatorului le aparţine şi nu mai rămâne la latitudinea judecătorului.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Legea 192/2006

actualizata privind

medierea si organizarea profesiei de mediator

Art. 2

(1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoanele fizice sau persoanele juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile art. 182 pct. 1 lit. e) din Codul de procedura civila raman aplicabile in mod corespunzator."

[...]

(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere, atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

Art. 43

[...]

(2^1) In procesele si cererile in materie civila si comerciala, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere

(3) Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei mentionate la alin. (1) ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

parca este o contradictie intre aceste articole, nu???

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010

ART. 21

Încercarea de împăcare a părţilor

(1) Judecătorul va recomanda părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii.

Eu as numi asta manipulare sau poate mai sunt si alte texte legale, care sa prevada "OBLIGATIVITATEA" medierii, care mi-au scapat??

Edited by itsoc
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

De la 1 februarie, procesele vor trece mai întâi pe la mediator!

* Începând cu luna viitoare, instanţele de judecată nu vor mai primi cereri dacă părţile nu vor dovedi că s-au informat măcar despre varianta rezolvării amiabile a conflictului

Aveţi de gând să deschideţi un proces de divorţ sau să vă daţi în judecată angajatorul? Ei bine, trebuie să ştiţi că de la 1 februarie nu o veţi mai putea face, dacă nu treceţi întâi pe la mediator. Instanţele nu vor mai primi acţiunile decât dacă faceţi dovada că v-aţi informat cu privire la posibilitatea de a vă rezolva conflictul în mod amiabil, fără a mai apela direct la judecător. Din luna octombrie 2012, procedura informării privind medierea a devenit obligatorie pentru părţi, dar nu era sancţionabilă. Prin OUG 90 din 12.12.2012, publicată în Monitorul Oficial 878/21.12.2012, s-au corelat prevederile din Legea Medierii cu cele ale noului Cod de Procedură Civilă care va intra în vigoare de la 1 februarie 2013, astfel încât instanţele vor respinge orice acţiune pentru care nu s-a îndeplinit procedura informării privind medierea, aplicând sancţiunea inadmisibilităţii.
”Informarea este gratuită, părţilor prezentându-li-se noţiunea de mediere, drepturile lor, avantajele medierii, rolul mediatorului. Numai în urma acestei şedinţe de informare părţile vor decide dacă urmează calea medierii pentru rezolvarea conflictului sau vor merge mai departe, la instanţă. În cazul în care părţile aleg medierea, vor încheia un contract de mediere, iar dacă nu, mediatorul le va elibera, după caz, actele cu care se va putea face dovada, la instanţă, că a fost îndeplinită procedura”, precizează Anca Simona Cînepă, preşedintele Camerei Mediatorilor Galaţi.
Astfel, dacă la informare participă ambele părţi implicate în conflict, se va elibera un certificat de informare, iar dacă numai una dintre părţi se prezintă şi cealaltă nu dă curs invitaţiei mediatorului, atunci se va emite un proces verbal care constituie dovada în faţa instanţei că a fost îndeplinită procedura prealabilă. În cazul în care părţile decid să îşi rezolve conflictul prin mediere, la final înţelegerea lor va fi consfinţită printr-un acord cu care se vor prezenta, după caz, fie la notar pentru autentificare, fie la instanţă.

Avantajele medierii

Medierea vine cu o serie de avantaje, cele mai multe fiind, indiscutabil, de partea părţilor. Iată care sunt beneficiile rezolvării amiabile a conflictelor:
- costuri mai mici (nu se datorează taxe de timbru);  În majoritatea cazurilor, taxa de timbru plătită anterior demarării procedurii medierii se returnează, dacă părţile ajung la un acord şi nu mai este necesară intervenţia instanţei de judecată. O singură excepţie există de la această reglementare şi anume taxa de timbru plătită în cazul transferului de proprietate, care nu se mai returnează.
- rezolvarea mai rapidă a disputei;
- flexibilitatea procedurii de mediere;
- asigurarea unui cadru privat de discuţii;
- confidenţialitatea medierii;
- implicarea activă şi nemijlocită a părţilor în procesul de mediere;
- relansarea relaţiilor dintre părţi;
- şanse mai mari ca părţile să ajungă la o înţelegere;
- prin mediere se reduce numărul cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, organelor de urmărire şi cercetare penală;
- acolo unde legea permite împăcarea părţilor, cei aflaţi în conflict pot ajunge la propria lor rezolvare a disputei;
- mai puţine plângeri împotriva soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale sau de aplicare a unei amenzi administrative;
- prevenirea unor conflicte viitoare care să ajungă pe rolul instanţei datorită nerezolvării conflictului de la rădăcina sa;
- îmbunătăţirea actului de justiţie prin degrevarea instanţelor de numeroase cauze şi posibilitatea de concentrare asupra cauzelor de o complexitate mai mare;
- părţile pot apela la mediere atât anterior cât şi ulterior declanşării unui conflict în instanţă, la organele de cercetare sau urmărire penală în cauzele în care împăcarea părţilor este posibilă prin lege, atât din proprie iniţiativă, cât şi la sugestia acestor organe sau instanţe;
- în cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţele sau organele de cercetare penală vor lua act de această voinţă a părţilor, pronunţând o soluţie corespunzătoare cu dorinţa acestora;
- mediatorul nu decide cu privire la cine are dreptate, nu judecă ce s-a întâmplat şi nu caută vinovaţi. El ajută participanţii să discute deschis problemele şi să-şi identifice soluţii durabile. În final, mediatorul va ajuta părţile să scrie înţelegerea la care acestea au ajuns;
- chiar dacă prezenţa avocaţilor în desfăşurarea procedurii de mediere nu este obligatorie, rolul avocaţilor este însă unul foarte important, ei informând clienţii asupra procedurii de mediere, putându-i ajuta în alegerea mediatorului, asistându-i la mediere, ajutând la redactarea înţelegerii rezultată din mediere.

Cauzele care pot fi rezolvate la mediere

Conflictele care pot fi rezolvate la mediere şi pentru care, implicit, este obligatorie procedura informării prealabile, vin din cele mai diverse domenii. Astfel, veţi putea apela la un mediator dacă vreţi să divorţaţi, aveţi o divergenţă legată de exercitarea unui drept de proprietate sau aţi fost victima unei agresiuni.
Drept civil: grăniţuiri, revendicări, pretenţii, evacuări, obligaţii de a face, partaje, raporturi locative, etc.
Dreptul familiei: divorţuri, partaje bunuri comune, încredinţări minori etc.
Dreptul penal: infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Iată care sunt acestea: infracţiunea de lovire sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală din culpă, violarea de domiciliu, ameninţarea, seducţia, furturile la plângerea prealabilă, abuzul de încredere, distrugerea - art. 217. alin. 1. Cod penal, tulburarea de posesie, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor, tulburarea folosinţei locuinţei.
Dreptul comercial: somaţii de plată, pretenţii etc.
Litigii de muncă: drepturi băneşti, desfacerea contractului individual de muncă etc.
Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

Unde găsim un mediator?

Listele mediatorilor autorizaţi sunt afişate pe site-ul Consiliului Naţional de Mediere, www.cmediere.ro, la secţiunea "Tablouri/liste" sau la instanţele de judecată. În fiecare oraş, asociaţiile profesionale au afişate la instanţe, alături de tablourile avocaţilor, câte un tablou care cuprinde numele şi datele de contact ale mediatorilor afiliaţi.

viata-libera.ro

 

Link to comment
Share on other sites

Avantajele medierii tind spre 0. O lege fara cap 'adusa de-afara' si impusa, pentru cu totul si cu totul alte realitati sociale. Prin ea se pun bete in roate partilor, numai de dragul de-a mai usura sau mai bine zis de a intinde in timp munca magistratilor. Aaa...sa nu uitam si de banii in plus pe care partile tre` sa le scoata din buzunar.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
Un text mai vechi, dar dar care clarifica. Prima şedinţă e obligatorie şi gratuită, celelalte sunt plătite şi opţionale...
 
Pivniceru: Medierea nu a fost introdusă ca obligaţie, ea va rămâne o opţiune

Ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, spune că "medierea nu a fost introdusă ca obligaţie", iar aceasta "va rămâne o opţiune a celui care va apela la ea", informează Mediafax. Ea a explicat că instanţele au introdus doar obligaţia părţilor de a merge la şedinţa de informare privind medierea, şedinţă care va fi gratuită.

Mona Pivniceru a declarat, vineri, la Alba Iulia, că "medierea nu a fost introdusă ca obligaţie", precizând însă că instanţele au introdus obligaţia părţilor de a merge la şedinţa de informare înaintea procesului, care este gratuită, transmite corespondentul Mediafax. "Medierea nu a fost introdusă ca obligaţie. Medierea va rămâne o opţiune a celui care va apela la ea, numai că instanţele au introdus obligaţia părţilor de a merge la şedinţa de informare la mediere, ceea ce este cu totul alt lucru. Acum, în schimb, vom analiza din nou legea medierii să vedem dacă toate cauzele, în special cele în materie penală, sunt susceptibile de a fi soluţionate prin mediere. În rest, medierea rămâne o opţiune (...)", a spus Pivniceru.

romanialibera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

O gălăţeancă în Consiliul Director al Uniunii Centrelor de Mediere din România

Între 17-19 mai 2013 a avut loc la Sinaia al VII-lea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din România (UCMR) - federaţie naţională înfiinţată în 2005, ce reuneşte asociaţii profesionale ale mediatorilor din toată ţara. Desfăşurat sub denumirea “10 ani de mediere”, congresul a celebrat începuturile profesiei de mediator în România, fondată în anul 2003 prin proiectul-pilot al Ambasadei SUA şi Ministerului Justiţiei din România. La Congres au participat circa 120 de reprezentanţi ai asociaţiilor din ţară, la eveniment fiind transmise mesaje din partea Federal Mediation and Conciliation Service (agenţia specializată a guvernului SUA) şi The Slynn Foundation (Marea Britanie). De amintit este că Uniunea Centrelor de Mediere şi-a ales organele de conducere pentru următorii 2 ani. Mugur Bogdan Mitroi a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte, însă important de amintit este că Galaţiul va avea un reprezentant în Consiliul Director al  Uniunii Centrelor de Mediere în persoana Anei Călin, preşedinte al Asociaţiei de Mediatori Profesionişti pentru Soluţionarea Amiabilă a Conflictelor.
Biroul Executiv al Uniunii Centrelor de Mediere va fi alcătuit din Dorin Valeriu Bădulescu (prim-vicepreşedinte) şi vicepreşedinţii Gabriela Ichim, Marina Ioana Alexandru, Valentina Popescu, Anda Pauşan, Anamaria Tuluc, Lucian Marian Enache, Valentin Trifescu, Ştef Nicolae Stefan şi Marin Padeanu. Funcţia de secretar general va fi deţinută de Rodica Cociu-Anghel. Printre obiectivele noii echipe de conducere a Uniunii Centrelor de Mediere se află continuarea preocupărilor pentru activităţile care să consolideze statutul stabil al profesiei de mediator în societatea românească ca o funcţie socială esenţială, precum şi continuarea dezvoltării colaborărilor internaţionale cu organisme şi organizaţii din domeniul medierii din Europa şi din SUA, astfel încât federaţia să rămână un standard de calitate şi profesionalism în domeniul medierii.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

De la 1 august, informarea justiţiabililor asupra avantajelor medierii este obligatorie

Începând de mâine, 1 august, şedinţele de informare asupra avantajelor medierii sunt obligatorii înainte de tranşarea unei dispute în instanţă în cauzele care privesc litigiile de muncă, divorţurile, partajul de bunuri comune, malpraxisul, drepturile consumatorilor şi unele acţiuni penale. Tot de la 1 august, o parte din acţiunile civile şi penale vor fi respinse de către instanţele de judecată dacă părţile nu vor parcurge, înainte de începerea procesului, etapa obligatorie de informare asupra avantajelor medierii. Aceste prevederi se aplică numai proceselor începute după data de 1 august 2013.

Şedinţa de informare în care mediatorul le explică părţilor avantajele medierii este gratuită, însă procedura de mediere este taxată de către mediatori. Tarifele diferă în funcţie de natura şi complexitatea litigiului, dar procedura de informare nu poate depăşi 15 zile.

Dovada participării la şedinţa de informare se face printr-un certificat eliberat de mediator. Dacă una dintre părţile implicate refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei sau nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal care va fi depus la dosarul instanţei.

Dacă părţile se înţeleg asupra rezolvării litigiului, se încheie un acord de mediere, care va fi înaintat instanţei de judecată, pentru încuviinţare. Instanţa va pronunţa o hotărâre judecătorească ce va consfinţi înţelegerea părţilor concretizată în acordul de mediere.

Medierea poate dura între 2 şi 6 săptămâni, în funcţie de complexitatea cauzei. La această perioadă se adaugă între 3 zile şi 2 săptămâni, pentru validarea hotărârii.

Surse din cadrul mediatorilor afirmă că, în condiţiile noii creşteri substanţiale a taxei de timbru şi ale termenelor îndelungate în instanţe, clienţii care participă la mediere ar putea economisi până la 90-95% din costurile unui proces.

presagalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Taxele de timbru se înjumătăţesc prin mediere

* Ce trebuie să ştie oamenii despre mediere, ce înseamnă informarea prealabilă şi cum putem ajunge să nu mai plătim taxe exorbitante pentru un litigiu sunt câteva întrebări la care ne-a răspuns Anca Simona Cînepă, preşedintele Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România - Filiala Galaţi

Informarea la mediator a devenit obligatorie. S-au obişnuit oamenii cu această procedură?
Chiar dacă obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile de informare cu privire la mediere a intrat în vigoare de la data de 15 februarie, creşterea numărului de medieri efectuate s-a înregistrat abia mai târziu. După data de 1 august când a intrat în vigoare sancţiunea pentru reclamant, în sensul că instanţa respinge ca inadmisibilă cererea acestuia, dacă nu se face dovada procedurii de informare la mediator. Şi mai exact, o creştere mai semnificativă a fost înregistrată după reluarea activităţii instanţelor după vacanţa judecătorească, începutul lunii septembrie.

Ce facilităţi le oferă Legea taxelor de timbru celor care au litigii comerciale?
A fost modificată Legea taxelor de timbru, iar în ceea ce priveşte domeniul medierii, justiţiabilii chiar sunt motivaţi să aleagă aceasta procedură a medierii, întrucât pentru "pretenţii", care înseamnă majoritatea covârşitoare a litigiilor comerciale - în cazul în care conflictul este soluţionat prin mediere - există doar o singură taxă de timbru în cuantum de 20 lei. În cazul în care prin mediere se soluţionează de exemplu un partaj succesoral, un partaj de bunuri comune, prin care se realizează transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, taxa de timbru datorată aproape că se  înjumătăţeşte.

Ce trebuie să ştie justiţiabilii în momentul în care vin la mediator pentru parcurgerea procedurii obligatorii a informării?
Referitor la procedura de informare, toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de reclamant au obligaţia sa parcurgă aceasta etapă în care se adresează unui mediator autorizat. Aici sunt mai multe situaţii posibile. Dacă parţile vin împreună la mediator, acesta realizează o şedinţă de informare cu privire la mediere, le sunt explicate o serie de noţiuni - ce este medierea, care sunt principiile, avantajele acesteia, care este scopul unei medieri, drepturile şi obligaţiile părţilor, rolul mediatorului. În urma acestei informări, părţile decid împreună ce cale vor urma pentru soluţionarea conflictului dintre ele, având de ales între trei variante: mediere, instanţă sau altă formă, cu specificarea acesteia. În varianta în care la mediator se prezintă o singură parte, de regulă reclamantul, mediatorul va trebui să invite cealaltă parte la o oră şi o dată ulterioară, pentru a realiza această şedinţă de informare arătată mai sus. Invitaţia se transmite prin poştă, cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură confirmarea primirii. În situaţia în care partea care a fost invitată nu se prezintă sau refuză expres participarea, mediatorul eliberează un proces-verbal, în care arata motivele pentru care nu s-a putut realiza informarea. Acest proces-verbal va fi necesar reclamantului în instanţă pentru a face dovada parcurgerii procedurii prealabile de informare cu privire la mediere. Dacă partea invitată se prezintă la şedinţa de informare, mediatorul realizează această informare şi eliberează un certificat de informare, necesar pentru pregătirea dosarului din instanţă. În certificat sunt cuprinse informaţiile despre mediere expuse mai sus, precum şi decizia pe care părţile au luat-o cu privire la modalitatea prin care au înţeles să îşi soluţioneze neînţelegerile.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Acum mi-a căzut sub nas ştirea, destul de veche de felul ei...

 

CCR a desfiinţat obligativitatea medierii

Curtea Constitutionala a decis azi că sunt neconstituţionale dispoziţiile care prevăd că părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, precum şi respingerea, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, a cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă.

"CCR, cu unanimitate de voturi, a admis miercuri excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.2 alin.(1) şi (1) indice 2 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale", se arată într-un comunicat al CCR.

Art. 2 alin (1) stabileşte că: "Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege". De asemenea, alin. (1) indice 2 al aceluiaşi articol: "Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 60 indice 1 alin. (1) lit. a)-f". Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti.

Unul din judecătorii CCR a explicat ce înseamnă în practică decizia de azi: "Tradus pe înțelesul tuturor înseamnă că s-a eliminat obligativitatea prezentării la mediere sub sancțiunea anulării acțiunii.  A fost înlăturată sancțiunea și deci la mediere mergi doar dacă judecătorul îți spune asta, dacă nu... acțiunea merge înainte (...) Înainte procedura medierii era una prealabila obligatorie fără de care nu te putea-i prezenta în instanță".

stiripesurse.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Mediatorii gălăţeni au corp judeţean. Cine sunt şefii noii structuri

Mediatorii nu mai sunt conduşi acum exclusiv de la Bucureşti, la nivelul fiecărui judeţ luând fiinţă câte un corp profesional cu reprezentativitate pe lângă Tribunal şi respectiv Curte de Apel.

Zilele trecute, la Galaţi a avut loc desemnarea componenţei şi a conducerii noului Corp Judeţean, 80 de mediatori din cei 211 cu drept de vot prezentându-se la urne pentru a alege preşedintele şi vicepreşedintele structurii precum şi reprezentantul formaţiuni pe lângă Curtea de Apel Galaţi. În urma numărării voturilor, preşedintele Corpului Judeţean al Mediatorilor din Galaţi a fost desemnată Anca Simona Cînepă, poziţia de vicepreşedinte revenindu-i contracandidatului său, Laurenţiu Dumbravă. Cea care va reprezenta Corpul Judeţean al Mediatorilor la Curtea de Apel va fi Cătălina Tatiana Anghene, din judeţul Vrancea, care a totalizat cele mai multe voturi de la mediatorii din judeţele aflate în circumscripţia instanţei regionale.

Corpul Judeţean al Mediatorilor din Galaţi are, printre atribuţiile stabilite de lege, competenţe reprezentative la nivel local în relaţiile cu instituţiile statului şi autorităţile publice, va supraveghea punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Mediere, va monitoriza întocmirea dosarelor de autorizare şi va colecta taxele aferente precum şi contribuţiile anuale datorate de mediatorii autorizaţi, primeşte sesizările privind abaterile disciplinare săvârşite de mediatori şi asigură aplicarea sancţiunilor dispuse de comisiile de anchetă.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.