Jump to content

Stagii de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior


dcp100168

Recommended Posts

Stagii de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior

Absolventii de invatamant superior ar putea fi obligati sa faca stagii de adaptare profesionala, in baza unui contract, pentru o perioada cuprinsa intre sase si 12 luni, la finalul careia vor fi evaluati si vor obtine un calificativ, masura fiind prevazuta intr-un proiect de lege initiat de Ministerul Muncii, informeaza Mediafax. Proiectul de lege privind stagiile de adaptare profesionala pentru absolventii de invatamant superior a fost supus, miercuri, dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS). Documentul reglementeaza modalitatea de efectuare a stagiilor de adaptare profesionala pentru absolventii invatamantului superior, in scopul asigurarii tranzitiei de la sistemul de educatie la piata muncii.

Perioada de stagiu se va putea organiza la debutul in profesie, o singura data dupa fiecare forma de invatamant de nivel superior absolvita. Proiectul prevede ca stagiul se va desfasura in baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care stagiarul isi desfasoara activitatea. Programul va cuprinde planificarea activitatilor care urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul cunostintelor teoretice si de deprinderile practice dobandite pe parcursul perioadei de stagiu. "Activitatea stagiarului pe toata perioada stagiului se face in baza contractului de adaptare profesionala. Este interzisa utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect adaptarea profesionala, se arata in proiectul de act normativ.

Perioada de stagiu poate fi intrerupta in situatia suspendarii contractului de adaptare profesionala sau daca stagiarul se afla in concediu medical o perioada mai mare de 30 de zile.

Activitatea stagiarului se va desfasura sub indrumarea unui formator din cadrul aceluiasi compartiment in care acesta isi va desfasura activitatea. Persoana desemnata trebuie sa fie dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin doi ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. "Un formator poate asigura formarea, in acelasi timp, pentru cel mult trei stagiari. Exercitarea activitatii formatorului se include in programul normal de lucru al acestuia", se mai arata in proiect.

Documentul mai stabileste ca nu poate avea calitatea de formator angajatul care a fost sanctionat in sensul retrogradarii din functie sau a diminuarii salariului ori daca are calitatea de sot, sotie, afin sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu stagiarul. Formatorul va coordona activitatea stagiarului, va propune modalitati de rezolvare a lucrarilor repartizate acestuia, va supraveghea modul de indeplinire a atributiilor de serviciu corespunzatoare postului ocupat si va intocmi, la sfarsitul stagiului, un referat in vederea evaluarii. Referatul va fi intocmit cu cinci zile inainte de terminarea perioadei de stagiu si va cuprinde descrierea activitatii desfasurate, aptitudinile pe care le-a dovedit stagiarul in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu si conduita in timpul serviciului.

Raportul de evaluare a perioadei de stagiu va fi adus la cunostinta stagiarului in termen de trei zile lucratoare de la data completarii. Acesta poate contesta raportul, daca este nemultumit de calificativul de evaluare, in termen de trei zile lucratoare de la data luarii la cunostinta. Conducatorul angajatorului va fi obligat sa solutioneze contestatia in termen de trei zile lucratoare de la primirea acesteia. "Stagiarul nemultumit de rezultatul evaluarii si dupa primirea raspunsului la contestatie se poate adresa instantei judecatoresti competente in materia conflictelor de munca", se mai arata in proiect. De asemenea, in cinci zile de la comunicarea raportului de evaluare, angajatorul va fi obligat sa elibereze stagiarului o adeverinta din care sa reiasa perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de adaptare profesionala, competentele dobandite si calificativul obtinut de stagiar. Adeverinta va fi vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

Perioada in care se va desfasura activitatea in baza contractului de adaptare profesionala va constitui vechime in munca, indiferent de calificativul obtinut, vechime in specialitate, daca stagiarul a obtinut calificativul "corespunzator" si stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat, indiferent de calificativul obtinut.

Contractul de adaptare profesionala va fi incheiat odata cu contractul individual de munca, constituind anexa la acesta din urma.

Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, va fi cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru un program de opt ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

La expirarea termenului contractului de adaptare profesionala finalizat cu calificativul "necorespunzator", contractul individual de munca va putea inceta exclusiv printr-o notificare scrisa fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Stagiarul care a beneficiat de formare profesionala finantata de angajator nu va putea sa ceara incetarea contractului individual de munca, in caz contrat acesta trebuind sa suporte toate cheltuielile ocazionate de pregatirea sa profesionala. "Stagiul de adaptare profesionala nu este obligatoriu pentru angajatii care, fiind studenti in an terminal, au lucrat cu contract de munca la acelasi angajator si au fost promovati ulterior absolvirii, pe o functie de nivel superior conform calificarii obtinute", se mai arata in proiectul de lege.

Finantarea stagiilor de adaptare profesionala se poate face din bugetul propriu al angajatorului, din fondul social european, din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice. De asemenea, angajatorul care organizeaza stagiu de adaptare profesionala in temeiul unui contract specific poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de adaptare profesionala, pentru acel stagiar, o suma egala cu 50 la suta din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca.

Initiatorii proiectului au precizat in nota de fundamentare ca prin adoptarea noului cadru legislativ se estimeaza o reducere a somajul in randul tinerilor absolventi de studii superioare, imbunatatirea legaturilor intre institutiile statului cu atributii privind piata muncii si angajatori, asigurarea necesarului de forta de munca calificata, de calitate si o imbunatatire a continutului formarii profesionale oferite studentilor.

Proiectul de lege va fi in dezbatere publica pana in 24 noiembrie.

hotnews.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.