Jump to content

Biserica "Sfinţii Împăraţi" - catedrala din deal


dcp100168

Recommended Posts

Biserica "Sfinţii Împăraţi" - catedrala din deal

* Biserica a fost înălţată între anii 1857 şi 1863

Dorinţa Vlădicăi Melchisedec Ştefănescu, primul Episcop al Dunării de Jos, fusese iniţial ca  Biserica "Sfinţii Împăraţi" (mai sus de Maternitate n.a.) să fie Catedrală a Galaţilor, proiectul fiind făcut după cel al Catedralei din Bolgrad. Ideea a fost susţinută, în 1881, inclusiv de ministrul Culturii de atunci, V. A. Urechia. Însă planul ”Catedralei din deal” a căzut, motivul fiind atunci faptul că lăcaşul se afla la periferia oraşului. Astăzi, la Biserica „Sfinţilor Împăraţi” slujesc părintele paroh Adrian Mihai şi părintele Ion Ionaşcu.

Arhitectural vorbind, Biserica ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” este realizată după stilul bizantin al mijlocului de veac XIX, având formă de cruce cu laturi egale, cruce grecească. Zidurile sunt din cărămidă şi sunt groase de un metru. Iniţial, Biserica a fost prevăzută cu trei altare, catapeteasma măsurând iniţial 18 metri lungime. S-a renunţat la cele trei altare, iar catapeteasma a fost scurtată de Constantin Babacă, potrivit regulilor bisericii ortodoxe. Aşa este şi astăzi...
Cărămizile ctitorilor
La început, "Catedrala din deal" a fost înălţată prin dărnicia comerciantului gălăţean Ioan Soare şi a preoţilor Ioan Dumitriu şi Ioan Crihană, devenit paroh al bisericii între 1862-1907. La 3 septembrie 1863, Biserica „Sfinţii Împăraţi” a fost târnosită de Episcopul Melchisedec Ştefănescu, pe atunci, locotenent de episcop al Eparhiei Huşilor. Părintele Ludovic Cosma ne înştiinţează că între ctitori se numără şi Ţarul Alexandru al II-lea (1855-1881).
Biserica a fost ridicată din donaţii: Ion Zaharia a donat 35.200 cărămizi, comisul Antachi Iordachi - 20.000 de cărămizi, Hagi Alecu Nicolau 8.000 de cărămizi, Costachi Papadopol 2.000 de cărămizi… Între ctitori este aşezat şi gălăţeanul Constandache Constantinescu (1864-1924), ctitor care, din 1907 - odată cu păstorirea părintelui Ludovic Cosma (1907-1927) - a pus umărul la restaurarea Bisericii „Sfinţii Împăraţi”. Constandache a făcut o clopotniţă nouă şi o sală de conferinţe care, între anii 1908-1909, au costat 66.000 lei. În aceeaşi vreme, părintele Cosma şi enoriaşii din zonă au înfiinţat chiar şi o Bancă populară ˝Sfinţii Împăraţi”. Pentru faptele alese şi „după recomandaţiile meritate”, ctitorul Constandache  a primit distincţia „Răsplata muncii, clasa I pentru Biserică şi Învăţământ”.
Savantul Nicolae Iorga, la Galaţi
Pe atunci a fost făcută şi o impunătoare sală de conferinţe care există şi astăzi. „Cel care s-a preocupat de organizarea unor activităţi cultural-spirituale a fost vrednicul de pomenire părinte Ludovic Cosma. Prea cucernicul a organizat cu mare succes ˝duminicile culturale˝, fiind un iubitor al culturii. Tot părintele Cosma a ridicat lângă biserică o şcoală, e vorba de Şcoala nr.19 ˝Ludovic Cosma˝”, ne spune părintele Adrian.
Între personalităţile care au trecut pragul Bisericii „Sfinţii Împăraţi” este savantul, istoricul şi omul de cultură Nicolae Iorga. Prezent la Galaţi, acesta observa că „vede aici o trezire de conştiinţă, datorită muncii părintelui Cosma Ludovic şi a domnului Constandache, ctitorul care a susţinut reparaţiile bisericii”.
Darurile Ţarului Alexandru al II-lea
Ţarul Alexandru al II-lea al Rusiei, aflând de la colonelul Valafi, cantonat după 1854 pe aici, că biserica gălăţeană este ridicată pe cimitirul în care odihnesc ostaşi ruşi căzuţi în 1808, a trimis în dar ”două lăzi cu vase” pentru slujire; un potir, disc, copie, linguriţă, vas de agheasmă, sfeşnic, un chivot, o mirniţă, o cădelniţă, toate poleite cu aur, alte ornamente de argint aurit, icoane în email şi mai multe veşminte bisericeşti…Plus trei Sfinte Evanghelii, cea în chirilică existând şi astăzi.
Pagini contemporane
Între anii 1982-1984, lăcaşul a trecut printr-o nouă fază de restaurare. A fost învelit cu tablă zincată. Lucrări solide de restaurare, inclusiv cele legate de subzidire, au fost rezolvate după 1989, când parohia a fost preluată de părintele paroh Adrian Mihai. Locaşul a fost retencuit în praf de piatră. S-a introdus gaz metan, iar în 2003 au fost înlocuite vechile geamuri. Din 2006, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Dr. Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, a fost începută restaurarea picturii, realizată între anii 1959-1961 de Gheorghe Vânătorul. Restaurarea picturii bizantine a fost realizată de pictorul Sandu Stoleru din Vaslui, alături de o echipă care a lucrat la restaurarea Mănăstirii „Voroneţ”.
La 25 septembrie 2011, Biserica "Sfinţii Împăraţi" era gătită ca o "Mireasă a lui Hristos", fiind resfinţită de Înalt Prea Sfinţitului Casian al Dunării de Jos.

viata-libera.ro
 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.