Jump to content

Prejudicii găsite în comunele din judeţ de Curtea de Conturi


Recommended Posts

Plăţi ilegale de peste 740.000 de lei la Primăria Matca

Curtea de Conturi a descoperit numeroase nereguli la mai multe primării din judeţul Galaţi. Cel mai grave sunt la Barcea (despre care v-am prezentat detalii în ediţia de ieri), după care urmează comuna Matca, unde primar este pedelistul Nelu Costea.

Nu mai puţin de 381.000 lei reprezintă plăţile peste avansurile legale, nerecuperate, pentru achiziţionări nerealizate (deci fictive) de bunuri sau prestări servicii. Cu alte cuvinte, primăria Matca a finanţat fără dobândă o serie de firme private, sub acoperirea că s-au dat avansuri pentru achiziţii! „S-au efectuat plăţi nelegale (plăţi peste avansurile legale nerecuperate prin achiziţii publice de lucrări), în cazul cheltuielilor de capital finanţate de la bugetul de stat pentru un obiectiv de investiţii, sumă nerecuperată şi nevirată în contul bugetului de stat până la data prezentului control, ca urmare a nerespectării prevederilor legale", specifică cei de la Curtea de Conturi în raport.

Alte 361.000 de lei reprezintă plăţile făcute peste normele, cotele sau baremurile legale aprobate, reprezentând lucrări neexecutate la obiective de investiţii, sume necuvenite ca urmare a depăşirii valorii din ofertă, plata unor utilaje şi materiale lăsate în custodie şi nepuse în operă etc. şi alte cheltuieli nelegale.

De asemenea, inspectorii Curţii de Conturi au mai descoperit că primarul de la Matca a acceptat majorarea nejustificată a valorii contractului de achiziţie publică la un obiectiv de investiţii, motivat de faptul că executantul lucrării a prezentat o ofertă subevaluată (132.000 lei).

La alt obiectiv de investiţii plăţile efectuate nu au la bază documente justificative, care să confirme realizarea unor lucrări de construcţii conform ofertei şi condiţiilor din contract (229.000 lei), iar o serie de investiţii locale s-au făcut fără autorizaţie de construcţie.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Salarii ilegale de peste 250.000 de euro la Primăria Munteni

Curtea de Conturi a descoperit că instituţia a continuat să plătească sporuri salariale ilegale şi după ce primarului Virgil Arghiri (62 ani) i s-a atras atenţia, în urma unui control de fond, că încalcă legea.

Controalele făcute de Curtea de Conturi în legătură cu modul cum a fost cheltuiţi banii publici în în instutuţiile publice gălăţene a scos numeroase nereguli la primăriile din judeţ. Dacă în ediţiile precedente v-am prezentat situaţia gravă de la primăriile Galaţi, Tecuci, Matca şi Barcea, de această dată este vorba despre comuna Munteni, care este condusă de primarul Virgil Arghiri (62 ani).

La Munteni, totalul prejudiciilor prin plata de salarii sporuri ilegale se ridică la 1.147.000 lei (peste 250.000 de euro). Culmea este că primarul Arghiri fusese avertizat în prealabil, în urma controalelor din anii trecuţi, că plăţile ilegale trebuie sistate, însă nu a luat nicio măsură în acest sens!

Mai mult decât atât, începând cu 1 ianuarie 2010 entitatea a majorat fără bază legală salariile acordate funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin includerea în salariile de bază înscrise în statul de personal (în baza căruia s-au acordat salariile în anul 2010), a unor sporuri şi indemnizaţii (spor confidenţialitate şi stabilitate, spor de dispozitiv, spor fidelitate, alte sume) înscrise sub denumirea generică de „indemnizaţii" fără să se fi precizat felul acestora, precum şi sume pentru care nu s-a precizat dacă sunt sporuri sau indemnizaţii.

În luna decembrie 2010 Primăria Munteni a acordat premii funcţionarilor publici şi personalului contractual, în condiţiile în care în anul 2010 nu erau aplicabile prevederile referitoare la acordarea premiilor lunare.

De asemenea, entitatea a continuat să acorde şi în anul 2010 sporul pentru condiţii vătămătoare (spor de calculator), cu toate că nu deţine un regulament aprobat de ordonatorul principal de credite şi avizat de Ministerul Muncii.

Este cel mai vechi primar gălăţean în funcţie

Virgil Arghiri, primarul comunei Munteni, este cel mai vechi primar gălăţean în funcţie. Arghiri a fost ales prima oară în 1992, iar de atunci nu a mai părăsit postul. Are 20 de ani bătuţi pe muchie în fruntea comunei, toţi sub „steagul" liberalilor.

Cele mai ciudate alegeri le-a avut în 1996 şi 2000, când unul dintre contracandidaţii lui Virgil Arghiri se numea... tot Virgil Arghiri. Rudă de a treia spiţă cu primarul şi fin de botez al acestuia.

Primăria Galaţi, record de sporuri salariale ilegale

Situaţia constataă de Curtea de Conturi în raportul de audit pe 2010 indică faptul că Primăria Galaţi a plătit cele mai mari salarii ilegale. Iată clasamentul, primelor primăriilor cu probleme, care au plătit împreună salarii frauduloase de peste 2,5 milioane de euro!

Primăria Galaţi (5.640.600 lei - adică 1,3 milioane de euro);

Primăria Tecuci (1.249.800 lei - respectiv 300.000 euro),

Primăria Munteni (1.147.000 lei),

Primăria Matca (751.800 lei),

Primăria Schela (339.800 lei),

Primăria Gohor (307.800 lei),

Primăria Cudalbi (316.500 lei).

Primăria Griviţa (268,4 mii lei).

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Prejudicii găsite în judeţ de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi Galaţi a constatat mai multe fapte de natură penală, la unele unităţi administrativ-teritoriale, în urma unor controale desfăşurate anul trecut care au vizat exerciţiul financiar al lui 2011. Astfel, potrivit raportului Curţii de Conturi, aferent anului 2011, s-a constatat că în urma contractării unor lucrări de investiţii, acestea nu au fost găsite ca fiind finalizate dar pentru care s-au scos din buzunarul Consiliului Judeţului aproape 572.740 de lei. Totodată, sume provenite din eliberarea de autorizaţii în cuantum de 38.000 de lei nu au fost înregistrate nici în registrul de casă nici trecute ca valori diferite de cele încasate.
Şi primăria Comunei Vlădeşti a adus un prejudiciu în valoare de 97.000 lei, provenit din decontarea serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Vlădeşti, arată raportul Curţii de Conturi. De departe, comuna Măstăcani pare a fi campiona unor acţiuni ce au determinat Curtea de Conturi să trimită şi acest raport la departamentul juridic din cadrul Curţii de Conturi Bucureşti, pentru un prejudiciu de 751.000 de lei. “Camera de Conturi a judeţului Galaţi a evidenţiat nereguli cu privire la neîncasarea în cuantumul şi la termenele legale a veniturilor cuvenite bugetului local rezultate din închirierea tarabelor şi din taxa zilnică pentru utilizarea locurilor publice la Târgul organizat în satul Chiraftei, comuna Măstăcani, judeţul Galaţi, precum şi la nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea unor creanţe bugetare, reprezentând taxa pentru eliberarea adeverinţei pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Galaţi” precizează raportul Curţii de Conturi.

impartial.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Banii publici, aruncaţi pe chefuri la restaurant şi sporuri ilegale
20 de primării din judeţ au cheltuit milioane de lei pe mese la restaurant şi acţiuni de protocol, sporuri şi prime ilegale acordate funcţionarilor publici, dar şi majorări salariale făcute pe genunchi.

Primăriile Bereşti-Meria, Buciumeni, Cuza Vodă, Drăguşeni, Fârţăneşti, Jorăşti, Lieşti, Măstăcani, Negrileşti, Nicoreşti, Piscu, Poiana, Scânteieşti, Suhurlui, Ţepu, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti, Vânători, Vlădeşti şi Târgu Bujor au prejudiciat bugetele locale cu peste nouă milioane de lei.

Cele mai mari prejudicii au fost descoperite de către inspectorii Camerei de Conturi, conform rapoartelor, la primăriile comunelor Piscu (prejudiciu estimat la 2.269.000 de lei), Măstăcani (prejudiciu estimat la 1.179.000 de lei), Nicoreşti (prejudiciu estimat la 915.000 lei), Negrileşti (prejudiciu estimat la 725.000 de lei), Vlădeşti (prejudiciu estimat la 679.000 de lei) şi Suhurlui (prejudiciu estimat la 626.000 de lei).

nepasadegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Sporuri şi plăţi acordate ilegal, la primăriile din judeţ

În multe primării din judeţul Galaţi s-au făcut plăţi ilegale, fiind vorba despre sporuri de calculator acordate fără respectarea normelor în vigoare, dar şi de achitarea unor indemnizaţii pentru consilieri locali care nu au fost prezenţi la anumite şedinţe. Sunt câteva dintre concluziile Curţii de Conturi în urma unor verificări efectuate anul trecut la nivelul primăriilor.
Primăria Bălăbăneşti a plătit, fără bază legală, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă (spor de calculator), suma abaterii fiind de 36.000 lei, a constatat Curtea de Conturi, în urma unor verficări efectuate anul trecut pentru exerciţiul fiananciar al anului 2012. Pe de altă parte, Primăria Bălăbăneşti a plătit, fără respectarea prevederilor legale, cheltuieli de personal reprezentând majorări ale drepturilor salariale pentru funcţionari publici din aparatul de specialitate în lipsa unor acte legale, abaterile fiind evaluate la 6.000 lei. La Băleni, în perioada 08.04.2010-09.04.2013, Primăria a acordat personalului propriu (funcţionari publici şi personal contractual) care lucrează la calculatoare şi xerox, în mod nelegal, sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă de 10% din salariile de bază, la 30.000 lei fiind evaluate abaterile. Primăria Băneasa a decontat personalului propriu, în mod nelegal, contravaloarea unei indemnizaţiei de delegare, de 1.000 lei. Primăria Brăhăşeşti a efectuat plăţi nelegale de 21.000 lei, reprezentând remunerarea, unor servicii de consultanţă fiscală pentru Compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Brăhăşeşti. La Cavadineşti, Primăria nu a justificat, cu documente legal întocmite, acordarea/plata în perioada 01.08.2010-31.12.2010 a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă (spor calculator) de 10% din salariul de bază, fiind vorba de o abatare de 22.000 lei. Totodată, Primăria Corni nu a dus la îndeplinire măsura dispusă de Curtea de Conturi referitoare la stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din acordarea către angajaţi a unor drepturi salariale fără bază legală şi documente justificative, inclusiv a foloaselor nerealizate şi dispunerea măsurilor legale pentru recuperarea acestora.

La Cosmeşti, Primăria a efectuat plata sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă (spor calculator) către personalul propriu (funcţionari publici şi personal contractual), fără respectarea prevederilor legale, abaterea fiind de 63.000 lei. Primăria a mai plătit nelegal indemnizaţie de şedinţă, în cazul a doi consilieri locali care nu au participat la şedinţa ordinară (în plen) a Consiliului Local al comunei Cosmeşti.

La Cuca, în anul 2012, Primăria a decontat nelegal cheltuielile de transport, la şi de la locul de muncă, pentru funcţionari publici din cadrul său, fiind vorba de abateri de 3.000 lei. Primăria Cuca a mai efectuat nelegal, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în anul 2012 de către funcţionari publici şi, respectiv, entitatea a stabilit, a declarat şi a virat în mod eronat contribuţia angajatorului la Bugetul fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, în condiţiile în care instituţiile publice nu au această obligaţie; abatere de 2.000 lei. În perioada ianuarie 2011-decembrie 2012, Primăria a acordat în mod nelegal angajaţilor proprii (funcţionari publici şi personal contractual) sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă – spor de calculator - abateri de 21.000 lei.

Pe de altă parte, Primăria Drăgăneşti, în anul 2012, a plătit contravaloarea unor cadouri reprezentând: şampanie, cafea, dulciuri, caiete, prăjituri, fursecuri, pilote, pături ş.a., acordate cu ocazia Crăciunului preşcolarilor, elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar de la şcoli şi grădiniţe, personalului din Consiliul local al comunei Drăgăneşti, din unităţile sanitare şi de cult, precum şi persoanelor cu handicap, prin Dispoziţia nr. 1026/12.12.2012 a primarului comunei Drăgăneşti, însă fără existenţa notelor de fundamentare privind necesitatea acordării acestor cadouri, ca urmare a unor analize şi/sau anchete sociale şi fără aprobarea Consiliului local al comunei Drăgăneşti ca autoritate deliberativă, cu atribuţii în gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi în aprobarea bugetului local - abateri de 19.000 lei.
În intervalul ianuarie 2011 şi până în prezent, entitatea a acordat/plătit salariaţilor (funcţionari publici şi personal contractual) sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă (spor de calculator) de până la 10% din salariul de bază fără respectarea prevederilor legale - 31.000 lei au fost abaterile.

La Ghidigeni, în perioada 2011-2012, Primăria a efectuat cheltuieli de personal/plăţi nelegale, reprezentând spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare/spor de calculator, de care au beneficiat funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei, în lipsa unui regulament de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare aprobat de ordonatorul principal de credite şi avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice şi în lipsa unei prevederi specifice de acordare a acestui drept de natură salarială în Acordul colectiv de muncă şi în Contractul colectiv de muncă aprobate prin H.C.L. nr. 12/30.03.2009, fiind vorba de abateri de 43.000 lei. „În anul 2011, entitatea a achiziţionat o ambulanţă marca Ford, în valoare de 77.261 de lei, cu TVA, pe care a dotat-o cu echipamente medicale pentru salvare în valoare de 20.869,62 de lei, cu TVA, fără a putea proba necesitatea şi oportunitatea efectuării acestor achiziţii publice, întrucât de la momentul achiziţiei mijlocului fix şi până la data efectuării auditului au fost realizate numai 4 transporturi în beneficiul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al persoanelor cu dizabilităţi din comuna Ghidigeni. Entitatea nu a dus la îndeplinire măsura nr. 5 din Decizia nr. 54/23.12.2010 emisă de directorul Camerei de Conturi a judeţului Galaţi, referitoare la stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din acordarea normei de hrană angajaţilor UAT Comuna Ghidigeni, fără bază legală şi documente justificative, inclusiv a dobânzilor/foloaselor nerealizate prevăzute de actele normative în vigoare şi la luarea măsurilor legale de recuperare a acestora”, arată Curtea de Conturi.

Primăria Gohor a angajat şi a plătit în perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013, fără respectarea dispoziţiilor legale enumerate, cheltuieli salariale în sumă de 1.638 de lei, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate de un număr de 2 angajaţi, în baza unor convenţii civile de prestări de servicii. La Movileni, în perioada iunie 2010 – mai 2013, Primăria a acordat fără respectarea dispoziţiilor legale, sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă (spor de calculator), în cuantum de 10% din salariile de bază ale personalului propriu al Primăriei comunei Movileni (funcţionari publici şi personal contractual). abatere de 51.000 lei.

La Rădeşti, Curtea de Conturi a constatat că Primăria nu a dus la îndeplinire stabilirea întinderii prejudiciului creat prin plata nelegală a indemnizaţiei de hrană şi a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă (spor pentru utilizarea calculatorului); dar nici stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din plata nelegală a majorării cu 75% a salariului de bază al consilierului juridic din cadrul entităţii implicat în managementul proiectelor europene, inclusiv a beneficiilor nerealizate şi la luarea măsurilor legale de recuperare a acestuia.

La Slobozia Conachi, Primăria a efectuat, în anul 2012, cheltuieli de capital/plăţi fără bază legală, reprezentând remunerarea (plata onorariilor) membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare segment DC 42 în comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi”, în condiţiile în care activitatea respectivă reprezenta sarcini de serviciu atribuite de conducătorul entităţii şi se desfăşura în cadrul programului normal de lucru - abatere de 8.000 lei.
În perioada februarie 2010-decembrie 2012, entitatea a efectuat cheltuieli de personal/plăţi fără respectarea prevederilor legale, reprezentând indemnizaţia de şedinţă cuvenită consilierilor locali ai comunei Slobozia Conachi, în condiţiile în care: au fost identificaţi consilieri care nu au fost prezenţi la şedinţele de consiliu local, fapt confirmat de condicile de prezenţă întocmite şi din rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; au fost plătite indemnizaţii pentru participarea la mai multe şedinţe de consiliu şi comisii de specialitate decât cele efectuate lunar de unii consilieri, ori pentru cazurile în care unii consilierii nu au participat la nicio şedinţă din cele programate în lunile aprilie, iunie, iulie şi septembrie 2011; au fost stabilite eronat indemnizaţiile pentru participarea la o şedinţă ordinară şi la 2 comisii de specialitate. Abaterile s-au cifrat la 30.000 lei.

La Smulţi, în anul 2012, Primăria a repartizat Poliţiei Rurale din comună, în mod nejustificat, cantitatea de 190,368 de litri de benzină achiziţionată, „în condiţiile în care contractul de asociere dintre Consiliul Local Smulţi şi Inspectoratul de Poliţie al judeţului Galaţi şi-a pierdut valabilitatea şi, de asemenea, nu a putut proba modul de utilizare a cantităţii de 2.320,66 de litri de motorină cumpărată pentru tractorul din dotare, întrucât nu au fost întocmite foi de parcurs, din care să rezulte cantitatea de carburant ridicată şi orele de funcţionare ale utilajului, situaţii de lucrări şi fişe ale activităţii zilnice - 16.000 lei abateri”, spune Curtea de Conturi. În perioada 01.05.2010-28.02.2013, Primăria a plătit în mod nelegal sporul pentru condiţii periculoase/vătămătoare de muncă (spor de calculator) unui număr de 7 salariaţi (funcţionari publici şi personal contractual), ca urmare a faptului că printr-o sentinţă civilă a Tribunalului Galaţi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, devenită irevocabilă prin nerecurare, instanţa a respins ca nefondată acţiunea Primăriei comunei Smulţi, constatând că nu au existat dispoziţii legale pentru acordarea, în anul 2009, a sporului de calculator - 24.000 lei abateri.

La Suceveni, Primăria a efectuat plata nelegală a sumei de 6.761,67 de lei cu TVA, reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate la obiectivul de investiţii „Întreţinere pietruire drum sătesc în satul Suceveni, comuna Suceveni, judeţul Galaţi”. La Ţepu, Primăria a dus la îndeplinire parţial măsura nr. 5 din Decizia nr. 39/22.12.2009 emisă de Camera de Conturi a judeţului Galaţi, ca urmare a efectuării misiunii de audit financiar asupra conturilor de execuţie bugetară ale U.A.T. comuna Ţepu pe anul 2008, măsură referitoare la stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din acordarea de avansuri din bugetul local în favoarea unor constructori, avansuri care nu au fost justificate la termenele legale, precum şi la dispunerea măsurilor legale pentru recuperarea acestuia, astfel că din valoarea estimată iniţial de 37.415 lei reprezentând majorări de întârziere s-a recuperat suma de 3.990 de lei (rest de încasat a 33.425 lei).

La Valea Mărului, în perioada iulie 2010 – iunie 2013, Primăria a efectuat plata fără respectarea prevederilor legale a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în cuantum de până la 15% din salariile de bază, spor acordat funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Mărului, în condiţiile în care Regulamentul de acordare în anul 2010 a acestui spor nu a fost avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice - abatere de 33.000 lei. Primăria a plătit, fără documente justificative care să ateste prestarea activităţii, contravaloarea indemnizaţiilor de şedinţă (şedinţe ordinare de consiliu şi/sau şedinţe ale comisiilor de specialitate, după caz) pentru membrii Consiliului Local al comunei Valea Mărului, abaterea fiind de 43.000 lei.

impartial.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Ce a descoperit Camera de Conturi la primăriile din judeţul Galaţi

În urma acţiunilor de audit financiar/de conformitate desfăşurate de Camera de Conturi Galaţi la unităţile administrativ-teritoriale, s-au constatat neconformităţi, ce au avut drept cauză încălcarea legislaţiei privind finanţele publice locale, a celei din domeniul fiscal ori a unor reglementări specifice fiecărui sector de activitate pe linia fundamentării şi execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, proprietăţii publice, contabilităţii, salarizării, achiziţiilor publice etc., precum şi a legislaţiei secundare, care au generat parţial şi plăţi nelegale pentru bugetele publice şi/sau bugetele proprii.

Principalele neconformităţi constatate, sunt următoarele:

- Nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a UAT Comuna Tuluceşti contravaloarea unor materiale de construcţii predate în custodia furnizorului,  a unor lucrări de amenajare a terenurilor, precum şi scoaterea din evidenţă a unui teren, ca urmare a vânzării acestuia; valoarea totală a abaterilor constatate fiind de 77.000 lei;

- Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci, instituţie publică din subordinea Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tecuci, a înregistrat eronat, direct pe cheltuieli şi nu în conturile corespunzătoare de obiecte de inventar, cum ar fi fost corect, operaţiunea de achiziţie gazon sintetic pentru terenul de sport în valoare de 84.000 lei;

- UAT Municipiul Galaţi nu a procedat la anularea creanţelor fiscale înregistrate la data de 31.12.2020, în sumă de 34.000 lei, reprezentând amenzi contravenţionale datorate de persoane fizice care sunt decedate;

- La UAT Comuna Negrileşti nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate cu întârziere obligaţii de plată către furnizori, în valoare de 1.014.000 lei, contrar principiului contabilităţii pe bază de angajamente, ceea ce a avut drept consecinţă denaturarea datelor raportate în situaţiile financiare cu privire la datoriile entităţii;

- În unele situaţii, consilierii locali ai comunei Negrileşti au beneficiat de plata indemnizaţiei lunare, în condiţiile în care nu au fost întrunite cerinţele legale pentru acordarea acesteia (ex. consilierii locali au lipsit de la şedinţe). În timpul acţiunii s-a încasat integral prejudiciul în sumă de 2.000 lei.

În cazul contractelor de închiriere a terenurilor cu destinaţia de păşune (pajişti permanente), UAT Oraşul Bereşti:
- Nu a stabilit, nu a evidenţiat şi nu a încasat venituri suplimentare din chirii şi taxă pe teren, în sumă de 4 mii de lei, întrucât acestea au fost debitate (înregistrate în evidenţa fiscală) la valori mai mici decât prevederile legale şi contractuale;
- Nu a fost urmărită respectarea de către locatari (crescători de animale) a obligaţiilor asumate prin contractele de închiriere semnate, referitoare la efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunilor, în condiţiile în care aceştia au beneficiat de subvenţii agricole din zootehnie acordate de statul român;
- Nu a reziliat contractele de închiriere încheiate în cazul neplăţii de către locatar a chiriei datorate, până la finele anului calendaristic, conform clauzei contractuale semnate.

La nivelul UAT Comuna Scânteieşti nu au fost respectate prevederile legale privind evidenţa autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism, precum şi la stabilirea, evidenţa şi încasarea taxelor pentru eliberarea acestor documente, cum ar fi: acte de autorizare emise înainte de încasarea taxelor legale, eliberarea unei autorizaţii de construire la un interval de 2 ani de la data înregistrării cererii şi după notificarea făcută de către beneficiar către entitatea auditată cu privire finalizarea lucrărilor de construcţie, neînregistrarea unei autorizaţii de construire în registrul de evidenţă a acestora etc.

La nivelul Compartimentului de impozite şi taxe din cadrul UAT Comuna Suhurlui au fost identificate următoarele deficienţe:
- Pentru evidenţa activităţii specifice nu s-a utilizat aplicaţia informatică APLxPERT dedicată evidenţei creanţelor fiscale, fiind adoptată procedura de completară manuală a formularelor tipizate;
- Nu au fost urmărite în vederea încasării, în toate cazurile, debitele restante, în valoare de 12.000 lei, reprezentând impozitul pe teren extravilan datorat de contribuabili persoane fizice, inclusiv cei care la data auditului erau decedaţi.

UAT Jorăşti, prin compartimentele proprii de specialitate, nu a procedat la urmărirea în condiţiile legii în vederea încasării impozitului pe teren extravilan în cazul unor contribuabili, persoane fizice, proprietari ai unor terenuri în valoare totală de 17.000 lei (din care 12.000 lei reprezintă debite cu o vechime mai mare de 5 ani).

Ca urmare a inspecţiei la faţa locului, împreună cu personalul de specialitate din cadrul UAT Municipiul Galaţi, au fost identificate cazuri de nerespectare de către persoane fizice (1 caz) şi persoane juridice (3 cazuri) a limitelor suprafeţelor înscrise în contractele de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Galaţi, situate în Grădina Publică, ceea ce a condus la nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea unor venituri suplimentare în sumă de 74.000 lei.

UATC Vlădeşti a gestionat defectuos contractele de închiriere/concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a comunei Vlădeşti, întrucât nu a fost emisă o hotărâre de consiliu local şi nu a fost urmată procedura legală de concesionare a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; nu au fost stabilite, evidenţiate şi, implicit, nu au fost încasate venituri în sumă de 3.000 lei, reprezentând diferenţe (în minus) la tariful de închiriere a bunului ”Grajd C3”. De asemenea, nu a fost urmărită în vederea încasării, în termenul legal de prescripţie, redevenţa în sumă de 23.000 lei, datorată de doi concesionari conform contractelor încheiate, nu s-a prevăzut şi, ca urmare, nu s-a constituit garanţie de bună a contractelor de concesiune, deşi aceasta reprezintă o obligaţie legală pentru concesionari.

Nerespectarea prevederilor legale în angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
- În anul 2020, referitor la relaţia contractuală cu un operator de telefonie mobilă, UAT Municipiul Tecuci a efectuat plata nejustificată a sumei de 253 mii lei, reprezentând contravaloarea: abonamentelor de voce şi date mobile pentru un număr de cartele telefonice mai mare decât numărul de salariaţi ai entităţii, serviciilor telefonice suplimentare celor asigurate prin abonamentele contractate care nu au fost recuperate de la persoanele responsabile, licenţelor Microsoft 365 Business Basic/Premium care nu au fost instalate/utilizate, dar pentru care s-a plătit abonament lunar/licenţă, abonamentelor pentru servicii de Internet Nelimitat Ultra a căror necesitate nu a fost justificată de către entitatea auditată; a înregistrat eronat, în conturi în afara bilanţului şi la valori subevaluate, şi nu în conturi de mijloace fixe sau obiecte de inventar şi la valoarea cumulată de 273.000 lei, bunurile reprezentând telefoane mobile oferite gratuit de operatorul de telefonie mobilă;
- În anul 2020, UAT Municipiul Tecuci a decontat nelegal suma de 14.000 lei, reprezentând cheltuielile cu diurna în cuantum de 2% din indemnizaţia Preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 2 Tecuci, în condiţiile în care dreptul bănesc respectiv ar fi trebuit onorat de către o altă instituţie publică, la care persoana era angajată;

- În perioada aprilie 2019 - iulie 2021, primarul viceprimarul UAT Comuna Jorăşti au încasat o indemnizaţie lunară majorată în mod eronat cu 25% în condiţiile în care, în perioada analizată, s-au aflat în implementare un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile;

- La nivelul UATC Nicoreşti, 3 (trei) salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei (compartimentului) Poliţia Locală Nicoreşti au beneficiat de sporul de noapte de 25% calculat eronat, prin aplicarea procentului menţionat la salariul de bază realizat în lună, fără a se ţine seama de orele lucrate efectiv în intervalul orar 22:00-6:00, conform foilor colective de prezenţă (pontajelor lunare), astfel încât au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 23.000 lei;

- Pentru personalul UAT Municipiul Galaţi, din cadrul echipei de implementare a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile „Anvelopare unităţi de învăţământ - Şcoala Gimnazială Gheorghe Munteanu Galaţi”, au fost decontate, în mod nejustificat, ore lucrate în zile legale declarate libere (ex. 1 iunie 2020, 8 iunie 2020), fapt ce a condus la plata nelegală din bugetul local al Municipiului Galaţi a sumei de 4.000 lei. A fost recuperată operativ suma reprezentând majorări salariale aferente orelor decontate aferente zilelor nelucrătoare pentru personalul din cadru echipelor care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin reţineri pe statul de plată al lunii mai 2021;

- La UAT Judeţul Galaţi, referitor la administrarea contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Clădire didactică pentru plante tropicale, CMSN Răsvan Angheluţă Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 6A, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi” s-a identificat faptul că poliţa de asigurare depusă de constructor în contul garanţiei de bună execuţie a contractului a expirat, fără a fi reînnoită. În timpul şi ca urmare a auditului financiar, Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi a solicitat antreprenorului constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului, prin depunerea sumei minime de 0,5% din preţul contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, urmând ca diferenţa de garanţie, până la 10% din valoarea contractului fără T.V.A., să fie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Nerespectarea reglementărilor legale referitoare la achiziţiile publice
- În cazul obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă satele Lunca Zărneşti şi modernizare staţie de tratare apă în sat Jorăşti, comuna Jorăşti, Judeţul Galaţi”, în perioada 2019 - 2020, a fost majorată nejustificat manopera din contractul de lucrări, iar valoarea reprezentând manopera, majorată ca urmare a modificării salariului minim pe economie în domeniul construcţiilor, a fost inclusă în calculul cotei de cheltuieli indirecte si a profitului, contrar prevederilor legale;

- UAT Comuna Ţepu a plătit nejustificat suma de 22.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, reprezentând contravaloarea (cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, cotă de profit şi T.V.A.) unor lucrări neexecutate de către constructor la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare, în vederea realizării de centrală termică şi grupuri sanitare la Şcoala cu clasele nr. I-VIII sat Ţepu, comuna Ţepu, judeţul Galaţi”, în condiţiile în care deficienţele au fost constatate şi de membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, numită în baza dispoziţiei Primarului comunei Ţepu, fiind consemnate în procesul verbal încheiat ad-hoc.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nereguli descoperite de Camera de Conturi în localitățile din județul Galați

În anul 2020, Camera de Conturi Galați a avut în aria de competență de control un total de 316 entități ale administrației publice locale, respectiv: 66 ordonatori principali de credite (din care un consiliu județean, două municipii, două orașe și 61 de comune), 233 ordonatori terțiari de credite (majoritatea unități de învățământ: 24 de grădinițe, 108 școli gimnaziale, 23 de licee și nouă colegii), 16 societăți (pe lângă cinci societăți în faliment/ insolvență/ procedură de desființare) și o regie autonomă de interes local.

În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, au fost identificate neconformități cu privire la organizarea și conducerea contabilității. Principalele constatări, parte din acestea cu impact asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie, sunt următoarele: comuna Țepu nu a evaluat la momentul transferului dreptului de proprietate, la valoarea justă, bunul "Troiță Bejan Pachița" primit cu titlu gratuit și inclus în domeniul public; nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă a comunei Tulucești contravaloarea unor materiale de construcții predate în custodia furnizorului, a unor lucrări de amenajare a terenurilor, precum și scoaterea din evidență a unui teren, ca urmare a vânzării acestuia, valoarea totală a abaterilor fiind de 77.000 de lei; comuna Măstăcani nu a procedat la înregistrarea în evidența financiar-contabilă a unui activ fix corporal de natura construcțiilor, și anume lucrarea de investiții "amenajare drumuri de acces la exploatații agricole", în valoare de 3.183.000 de lei.
În plus, terenul agricol aflat în proprietatea Liceului Tehnologic Nr. 1 Corod nu a fost evaluat și nu a fost înregistrat în evidența financiar-contabilă, ceea ce a condus la necunoașterea situației reale și exacte a patrimoniului acesteia, Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Tecuci a înregistrat eronat, direct pe cheltuieli și nu în conturile corespunzătoare de obiecte de inventar, cum ar fi fost corect, operațiunea de achiziție gazon sintetic pentru terenul de sport în valoare de 84.000 de lei, iar la nivelul UAT Negrilești nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate cu întârziere obligații de plată către furnizori, în valoare de 1.014.000 de lei.
Altfel, UAT Berești nu a stabilit, nu a evidențiat și nu a încasat venituri suplimentare din chirii și taxă pe teren, în sumă de 4.000 de lei, întrucât acestea au fost debitate (înregistrate în evidența fiscală) la valori mai mici decât prevederile legale și contractuale, iar la nivelul comunei Scânteiești nu au fost respectate prevederile legale privind evidența autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism, precum și la stabilirea, evidența și încasarea taxelor pentru eliberarea acestora. Totodată, la nivelul Compartimentului de impozite și taxe din cadrul UAT Suhurlui a fost identificat faptul că nu au fost urmărite în vederea încasării, în toate cazurile, debite restante în valoare de 12.000 de lei, la UAT Jorăști, prin compartimentele proprii de specialitate, nu s-a procedat la urmărirea în condițiile legii în vederea încasării impozitului pe teren extravilan în cazul unor contribuabili, persoane fizice, proprietari ai unor terenuri în valoare totală de 17.000 de lei, iar UAT Vlădești a gestionat defectuos contractele de închiriere/ concesionare a bunurilor proprietate publică/ privată.
La nivelul UAT municipiul Tecuci nu au fost emise hotărâri de modificare a actelor normative prin care au fost date în administrare bunuri aparținând domeniului public, în valoare de 3.280.000 de lei, către instituții publice din subordine (ex. școli, spital), cu mențiunea că acestea au fost menținute eronat în contabilitate. Tot în anul 2020, referitor la relația contractuală cu un operator de telefonie mobilă, Municipiul Tecuci a efectuat plata nejustificată a sumei de 253.000 de lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de voce și date mobile pentru un număr de cartele telefonice mai mare decât cel de salariați ai entității și a înregistrat eronat, în conturi în afara bilanțului și la valori subevaluate și nu în conturi de mijloace fixe sau obiecte de inventar și la valoarea cumulată de 273.000 de lei, bunurile reprezentând telefoane mobile oferite gratuit de operatorul de telefonie mobilă și a decontat nelegal suma de 14.000 de lei.
În perioada aprilie 2019 - iulie 2021, primarul și viceprimarul UAT Jorăști au încasat o indemnizație lunară majorată în mod eronat cu 25%, în condițiile în care s-a aflat în implementare un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. La nivelul UAT Nicorești, trei salariați care își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Locale au beneficiat de sporul de noapte de 25% calculat eronat, prin aplicarea procentului menționat la salariul de bază realizat în lună, fără a se ține seama de orele lucrate efectiv, astfel încât au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 23.000 de lei. În cazul obiectivului de investiții "Alimentare cu apă satele Lunca, Zărnești și modernizare stație de tratare în sat Jorăști", în perioada 2019-2020, a fost majorată nejustificat manopera din contractul de lucrări. Comuna Țepu a plătit nejustificat suma de 22.000 de lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate de către constructor la obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare, în vederea realizării de centrală termică și grupuri sanitare la Școala cu clasele nr. I-VIII sat Țepu". În fine, UAT Negrilești nu a organizat evidența consumului de carburanți pentru autoturismele utilizate și aflate în patrimoniu, în sensul neîntocmirii/ necompletării foilor de parcurs și a fișei zilnice. În unele situații, consilierii locali ai comunei au beneficiat de plata indemnizației lunare, în condițiile în care nu au fost întrunite cerințele legale pentru acordarea acesteia, lipsind de la ședințe. În timpul acțiunii s-a încasat integral prejudiciul în sumă de 2.000 de lei, iar, din acest motiv, nu s-a formulat recomandare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.