Jump to content

Gratuități și reduceri în transportul public local


dcp100168

Recommended Posts

Cum se eliberează abonamentele Transurb pentru elevi

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Societatea Transurb anunță ce trebuie să facă elevii pentru a obține abonamentul de călătorie Plus Nominal 1, cu reducere acordată de sută la sută, pentru perioada septembrie 2023- august 2024.

Astfel, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Galați se pot prezenta la centrele de comercializare titluri de călătorie aparținând operatorului de transport cu următoarele documente:

• carnetul de elev vizat pe anul 2023-2024 sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care face parte elevul, de unde să reiasă că acesta este înscris în anul școlar 2023-2024;

• pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani – actul de identitate;

• pentru elevii sub vârsta de 14 ani – abonamentul se solicită de unul dintre părinți sau tutorele legal al copilului.

Aceste documente sunt solicitate în conformitate cu prevederile HCL nr. 733 din 24.11.2022, privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Cum se modifică facilitățile acordate în transportul public local

Gratuitățile și reducerile de tarif la abonamentele de transport public local, acordate unor categorii de călători, vor suferi modificări importante. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi supus aprobării aleșilor locali la ședința ordinară de joi, 28 septembrie 2023. Principalii beneficiari ai noilor prevederi sunt elevii și studenții.

Un proiect de hotărâre care modifică facilitățile acordate unor categorii de pasageri în transportul public local în comun a ajuns la comisiile Consiliului Local. Conform documentelor, noile prevederi vizează strict elevii și studenții și vin ca urmare a modificărilor legislative în domeniul educației: Legea învățământului preuniversitar nr. 198/04.07.2023 și Legea învățământului superior nr. 199/04.07.2023.

Proiectul prevede că elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, din municipiul Galați, vor beneficia gratuit de abonamentul Plus Nominal 1, pe tot parcursul anului școlar. 

Conform noilor prevederi, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate din municipiul Galați, în vârstă de până la 30 de ani, vor beneficia de o reducere de 10 la sută din valoarea tarifului abonamentului Plus Nominal 1, pe tot parcursul anului calendaristic. Autoritățile precizează că reducerea acordată de municipalitate vine în completarea reducerii acordate conform Legii nr. 199/4 iulie 2023 a învățământului superior. Potrivit dispozițiilor legale, studenții beneficiază de tarif redus cu 90 la sută pe mijloacele de transport local în comun și nu numai, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Practic, prin conexarea celor două prevederi, își vor putea procura gratuit abonamentul de transport cu călătorii nelimitate.

În ceea ce privește celelalte categorii de călători - pensionari, șomeri indemnizați, persoane care beneficiază de salariul de bază minim pe țară garantat în plată, cetățeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluționari și donatori de sânge - nu se schimbă nimic.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.