Jump to content

Cum poate fi destituit administratorul unei asociaţii de proprietari


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Cum poate fi destituit administratorul unei asociaţii de proprietari
În ultima lună, prin intermediul campaniei „Tu ştii ce face administratorul tău?”, „Viaţa liberă” a descoperit nenumărate nereguli săvârşite de administratorii asociaţiilor de locatari în activitarea lor de a gestiona fondurile ce le sunt puse la dispoziţie.
Convocarea adunării generale
Unul dintre zecile de cazuri de posibile abuzuri ale unui administrator ne-a fost semnalat de Narcisa Condrea, proprietară a unui apartament aflat în asociaţia 119, din Piaţa Centrală. Aceasta a încercat de mai multe ori, fără succes, să schimbe administratorul, pe care îl suspectează de fraude multiple.
Trebuie spus din start că orice administrator se supune Legii 230/2007 şi Hotărârii de Guvern 1588 din 19.12.2007. Conform legii, primul lucru ce trebuie făcut în cazul în care aveţi suspiciuni şi doriţi schimbarea administratorului este acela de a convoca adunarea generală a proprietarilor. Chiar şi în cazul în care nu există un preşedinte de bloc, lucru valabil pentru foarte multe asociaţii de proprietari din Galaţi, adunarea generală poate fi convocată. Ulterior, prin intermediul Comitetului executiv al Asociaţiei de Proprietari, se pot face modificări în componenţa conducerii administrative a asociaţiei.
Zeci de plângeri ale proprietarilor
Pe adresa redaţiei au sosit, în ultima vreme, zeci de plângeri privind imposibilitatea proprietarilor de a-şi controla administratorii, dar şi de a-i schimba, chiar şi în cazul în care s-a dovedit că aceştia au făcut ilegalităţi.
Potrivit statutului Comitetului executiv al Asociaţiei de Proprietari, acest organism „supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, în mod special situaţia încasărilor şi a plăţilor lunare”. De asemenea, cel puţin teoretic, „şedinţele Comitetului executiv se desfăşoară lunar şi sunt legal întrunite dacă jumătate plus unu din numărul membrilor săi sunt prezenţi. Şedinţele comitetului executiv pot fi convocate de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi”.
Tot potrivit legii, „Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi adoptă decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizaţiilor, remuneraţiilor şi al eventualelor premieri care se acordă personalului încadrat cu contract individual de muncă sau în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, în limita bugetului aprobat de adunarea generală”.
Comitetul executiv angajează sau demite personalul
Una dintre cele mai importante atribuţiuni ale organului de control al proprietarilor îi vizează strict pe administratori. „Comitetul executiv angajează sau demite personalul, încheie sau reziliază contracte în ceea ce priveşte activitatea de administrare şi întreţinere a clădirii, a părţilor comune de construcţii/a instalaţiilor, precum şi pentru alte activităţi conforme cu scopul asociaţiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanică, instalaţii etc. Angajarea personalului necesar asociaţiei de proprietari se face de către comitetul executiv, reprezentat de preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare”.
De asemenea, potrivit legii, în cazul în care nu există un administrator sau un preşedinte de asociaţie, „Comitetul executiv preia toate obligaţiile şi răspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât asociaţia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze”, se mai arată în Hotărârea de Guvern ce reglementază activitatea asociaţiilor de proprietari.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Administratori de asociaţii, neatestaţi

Primăria Municipiului Galaţi anunţă că de luna viitoare, administratorii neatestaţi de asociaţii, dar şi alte persoane interesate, se pot înscrie, până pe 12 aprilie, pentru examenul de atestare. Dosarele se pot depune la sediul Centrului de informare a cetăţeanului, din strada Fraternităţii nr. 1, informaţii suplimentare – 0236.307.789.

Primăria municipiului Galaţi precizează: „certificatul de absolvire a cursurilor de administrator imobile nu este echivalentul şi nu înlocuieşte atestatul de administrator imobile, atestat care nu poate fi eliberat decât de municipalitate şi doar în urma obţinerii unor note de minimum 7 la un examen de atestare precum cel anunţat pentru luna aprilie. (…). Preşedinţii acestor asociaţii au obligaţia să angajeze în funcţia de administrator doar persoane care deţin atestatul de administrator imobile eliberat de municipalitate în urma obţinerii unor note de minimum 7 la examenul de atestare. Amenda pentru nerespectarea acestei obligaţii impuse de lege poate ajunge la 4.000 de lei”.

Din datele municipalităţii, conform datelor Serviciului Asociaţii de Proprietari al Primăriei, în Municipiul Galaţi sunt 172 de asociaţii administrate de 135 de persoane care nu deţin un atestat obţinut în urma unui examen. 18 dintre acestea administrează câte două asociaţii, şapte administrează câte trei şi o persoană fără atestat administrează patru asociaţii. Cele 172 de asociaţii care au administratori neatestaţi au în componenţă 22.543 de apartamente şi cumulau datorii (la nivelul lunii februarie și doar către APATERM) de 45,4 milioane de lei din care penalităţile reprezintă 21,9 milioane.

presagalati.ro
 

Link to comment
Share on other sites

Tolerarea administratorilor fără atestat s-a lăsat cu decapitări
* Şeful Serviciului de control al asociaţiilor de locatari, pus pe liber

Surse din cadrul Primăriei Galaţi ne-au declarat că în cadrul zilei de ieri au fost semnate o serie de decizii de schimbare din funcţie a unor persoane cu funcţii de conducere în cadrul instituţiei, acest lucru survenind după ce a fost făcută publică o sinteză a raportului de audit comandat de Primărie şi după ce vineri, la congresul judeţean al PSD, au fost lansate atacuri dure la adresa primarului Stan. Potrivit informaţiilor noastre, unul dintre şefii care ar fi fost schimbaţi ar fi chiar şeful Serviciului de control al asociaţiilor de locatari, Dragoş Grăjdeanu.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

39 de noi administratori atestaţi în Galaţi

Primăria municipiului Galaţi a afişat rezultatele la proba scrisă a examenului de atestare a administratorilor de imobile, din luna aprilie 2013. Astfel, din cei 51 de înscrişi care s-au prezentat la examen, 39 au obţinut note peste 7 şi, implict, atestarea, iar 12 au luat note sub 7 şi nu au îndeplinit condiţiile de atestare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

În dezbatere publică, reguli noi pentru asociaţiile de proprietari

Primăria Municipiului Galați a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind Regulamentul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari din municipiul Galaţi și exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului asupra activităţii acestora. Prin proiectul lansat şi care poate fi analizat accesând linkul http://www.primaria.galati.ro/portal/act/reg_asoc.pdf, Primăria Galaţi recunoaşte faptul că până acum nu a avut nici o autoritate asupra asociaţiilor. Din acest motiv, în cazul unor asociaţii lucrurile au luat-o complet razna, fără ca Primăria să poată aplica vreo sancţiune: administratori cu zeci  de mii de lei salariu pe lună, cu cheltuieli de întreţinere plătite de restul locatarilor, sau administraţii cu datorii-record către Apaterm. Acesta este şi motivul pentru care administratorii nu au răspuns pozitiv, până acum, la cererile Primăriei pentru ca asociaţiile de proprietari să îi trimită situaţia nominală cu numărul proprietarilor bun-platnici şi rău-platnici, sau cu situaţia punctuală a tuturor apartamentelor şi a surselor de încălzire pe care acestea le au. Proiectul de regulament va rămâne spre dezbatere publică timp de o lună, până pe 11 octombrie.  Propunerile și sugestiile gălăţenilor sunt așteptate fie la Registratura generală a Primăriei Municipiului Galați, strada Fraternității nr 1 fie pe adresa de email management.calitate@primaria.galati.ro.

presagalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Primăria Galaţi, în parteneriat cu CECCAR: Controale la actele asociaţiilor de proprietari

* Modul de repartizare pe apartamente şi locatari a cheltuielilor conform facturilor emise de prestatorii de servicii, plăţile către furnizorii de utilităţi, calcularea corectă a penalităţilor datorate de restanţieri la plata întreţinerii vor putea fi verificate de către experţi contabili * Primăria va cere asociaţiilor de proprietari să depună, până la data de 31 martie, raportarea financiară pentru exerciţiul anului anterior însoţită de raportul cenzorilor


Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan, a fost mandatat de către aleşii locali să încheie un protocol de parteneriat cu filiala Galaţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Potrivit documentelor votate de aleşi, parteneriatul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată, iar obiectul acestuia va consta în colaborarea între CECCAR - filiala Galaţi şi Primăria municipiului Galaţi, în vederea furnizării de servicii de specialitate în domeniul verificării financiar contabile şi de gestiune a asociaţiilor de proprietari.
Prin acest parteneriat, experţii contabili şi contabilii autorizaţi vor putea efectua expertiza financiar-contabilă a gestiunii fondurilor asociaţiilor de proprietari, la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociaţiei. Mai mult, în cazul asociaţiilor de proprietari din care face parte şi Primăria (acolo unde are chiriaşi) şi care înregistrează datorii mai vechi de 60 zile către furnizorii de utilităţi, expertiza financiar-contabilă a gestiunii fondurilor ulterior efectuării de către comisia de cenzori a controlului financiar-contabil, se va realiza cu prioritate, perioada supusă verificării fiind de minim un an, cu posibilitatea extinderii până la trei ani.

Ce verifică experţii

În protocol se arată şi care vor fi obiectivele expertizei financiar-contabile. Pe primul loc se află verificarea sumelor încasate prin registrul de casă, corectitudinea soldului de casă evidenţiat, urmate de verificarea fondului de rulment constituit, componenţa şi utilizarea acestuia, dar şi verificarea fondului de reparaţii constituit, componenţa şi utilizarea acestuia.
De asemenea, experţii vor putea verifica modul de repartizare pe apartamente şi locatari a cheltuielilor conform facturilor emise de prestatorii de servicii. Tot ei vor controla şi situaţia plăţilor către furnizorii de utilităţi şi respectarea obligaţiilor contractuale asumate. Calcularea corectă a penalităţilor datorate de restanţieri la plata întreţinerii şi hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari, dar şi plăţile de natură salarială făcute personalului cuprins în schema de organizare, vor fi în vizorul experţilor. CECCAR va pune la dispoziţia Primăriei şi a asociaţiilor de proprietari liste cu experţi contabili şi societăţi de expertiză contabilă care şi-au exprimat opţiunea pentru efectuarea de verificări financiar-contabile a gestiunii asociaţiilor de proprietari.

Raportare obligatorie

La polul opus, nici Primăria nu va sta cu mâinile în sân. Conform protocolului asumat, va trebui să-şi facă o evidenţă a asociaţiilor şi să le solicite să depună, până la data de 31 martie, raportarea financiară pentru exerciţiul anului anterior însoţită de raportul cenzorilor privind gestiunea economico-financiară şi procesul verbal de aducere la cunoştinţa membrilor asociaţiei a raportului cenzorilor. Mai mult, va trebui să stea cu ochii ca pe butelie pe asociaţiile care înregistrează datorii mai vechi de 60 zile către furnizorii de utilităţi.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.