Jump to content

Biserica "Sfânta Treime" din Fileşti


Recommended Posts

Biserica "Sfânta Treime" din Fileşti

Biserica Sfânta Treime din suburbia Fileşti este una dintre ctitoriile gălăţene cu vocaţie de catedrală. În prima jumătate a veacului al XVIII-lea, zidirea a fost ridicată cu contribuţia "poporului" din Calica (Fileştiul de astăzi), apoi, doctorul Aristide Serfioti - proprietar peste 2.432 ha de teren - a reaşezat şi restaurat edificiul, aducându-i serioase îmbunătăţiri şi înzestrându-l cu mai multe proprietăţi. Astăzi, în zestrea lăsată de doctorul Serfioti este şi cavoul familiei, o bijuterie din marmură realizată în stil gotic, aflat într-o avansată stare de  degradare şi care stă gata se prăbuşească, deşi este monument de patrimoniu!

Bogaţii din Calica
Moise N. Pacu, în ”Cartea judeţului Covurlui”, ne relatează că Biserica "Sfânta Treime" din Fileşti (care s-a numit Calica) era dată la roşu în 1852. ”După toate indiciile, reiese că zidirea a fost începută la 1848 şi a fost sfinţită în 1854. Faptul că a fost terminată în 1852, înseamnă că oamenii din Calica aveau o mare bogăţie, anume credinţa în Dumnezeu, de aceea au şi reuşit să finalizeze lucrarea destul de repede", ne spune părintele paroh George Postolachi, care a preluat slujirea după ce părintele profesor Ionel Ostache a trecut la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul. Părintele ne relatează că înaintea acestei biserici a mai existat o bisericuţă cu hramul Sfântul Nicolae, de la care se mai păstrează câteva icoane rare, de influenţă slavă.
Stil moldovenesc târziu
De ce era catedrală o biserică din suburbia Fileşti de astăzi? Fiindcă la mijlocul veacului al XVIII-lea, organizarea teritorială era alta, iar Fileştiul era ”cea dintâi şi mai apropiată comună de Galaţi” şi apoi ”nicio comună din judeţul Covurlui nu cuprinde un număr mai mare de cotuni (de sate)”, relatează Moise N. Pacu. Edificiul bisericesc a fost sfinţit cu aprobarea protopopului Zaharia Rodocolat de la Roman.
Pictura - foarte afumată
Ca stil arhitectural, Catedrala din Fileşti este în stil moldovenesc târziu, cu formă de cruce, iniţial având două turle. ”Turla din faţă a căzut la cutremurul din 1940, an când s-a renunţat şi la cafas”, spune părintele George. Acum Catedrala Sfintei Treimi din Fileşti are o turlă, cu uşoare influenţe slave, fiind în formă de bulb de ceapă, din care Pantocratorul veghează Casa Domnului, dar şi cealaltă lucrare monumentală a doctorului Aristide Serfioti, cavoul-monument.
Pictura bisericii, în stil neobizantin, a fost realizată după 1990 de doamna Veronica din Galaţi şi este în stare avansată de degradare, fiind foarte afumată.
Catapeteasma - podoabă prin excelenţă
Catapeteasma sculptată în lemn (probabil de tei) este de o mare fineţe, fiind suflată cu aur şi este de departe podoaba care excelează în Biserica „Sfintei Treimi”. Are cinci rânduri de icoane, iar cele împărăteşti sunt de o frumuseţe specială, una dintre ele fiind datată cu anul 1850. Icoana Maicii Domnului este o copie după o Icoană de la Muntele Athos şi lumina ei transcende realul.
La aproximativ 160 de ani de la zidire, Biserica din Fileşti, aşezată într-o frumoasă grădină, este astăzi în mare suferinţă. Neavând fundaţie, terenul se tasează şi pereţii au început să se fisureze. În acest moment şi pictura necesită o serioasă restaurare, dar pentru că biserica se tasează din cauza lipsei de temelie, părintele George Postolachi spune că întâi trebuie demarate lucrările de stabilizare a subzidirii şi abia apoi, în funcţie de fonduri, să se treacă la refacerea picturii, „dar acest fapt este întârziat din cauza inexistenţei actului de proprietate al Bisericii, la care se lucrează”.
Odinioară, aici, cu ocazia sărbătoririi patronului, ”se făcea o tradiţională serbare religioasă şi populară la care participa foarte multă lume din Galaţi”, relatează Moise N. Pacu. Acest fapt se întâmplă şi astăzi, zi când grădina plină de brazi a Bisericii Sfânta Treime se umple de rugători şi de negrăită frumuseţe.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.