Jump to content

17 specializări intră în lichidare la Universitatea "Dunărea de Jos"


dcp100168

Recommended Posts

17 specializări intră în lichidare la Universitatea "Dunărea de Jos"

Programe de licenţă de la instituţii de învăţământ superior din Capitală şi din ţară sunt propuse să intre în lichidare începând cu anul universitar 2013-2014, pentru acestea urmând să nu se mai organizeze admitere. De asemenea, şase instituţii de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu nu vor mai putea organiza admitere, pentru că nu au solicitat evaluare la termen şi au mai multe nereguli.

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior Mihnea Costoiu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că 183 de specializări din 37 de instituţii de învăţământ superior din ţară sunt propuse să intre în lichidare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în acest sens, măsura ar urma să afecteze cinci instituţii de învăţământ superior din Capitală şi una din judeţul Ilfov.

Astfel, la Universitatea Politehnica, ar urma să intre în lichidare un program de licenţă, de învăţământ cu frecvenţă (IF), denumit Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite, la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Megatronică.

În schimb, la Universitatea Bucureşti sunt propuse să intre în lichidare 15 specializări, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământ la distanţă (ID).

Programele cu frecvenţă avute în vedere sunt la Facultatea de Chimie - Chimie în limba engleză, Facultatea de Fizică - Fizică în limba franceză, Facultatea de Matematică şi Informatică - Matematică în limba franceză, Matematici aplicate în limba engleză, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Crevedia şi Facultatea de Litere - Asistenţă managerială şi secretariat la Crevedia.

În ceea ce priveşte programele de studii IFR şi ID ce umează să intre în lichidare, acestea sunt la Facultatea de Administraţie şi Afaceri - Administraţie publică, Facultatea de Geografie - Geografie, Geografia turismului şi Geografia mediului, Facultatea de Matematică şi Informatică - Tehnologia informaţiei şi Matematică informatică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - Psihologie.

La Academia Tehnică Militară din Bucureşti intră în lichidare patru specializări de studii cu frecvenţă de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament - Instalaţii pentru construcţii, Chimie militară, Căi ferate, drumuri şi poduri şi Maşini şi utilaje de geniu.

La Universitatea "Spiru Haret" intră în lichidare două specializări: la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa - Administraţie publică (IF) şi la Facultatea de Ştiinţe Economice din Blaj - Finanţe şi bănci (IFR).

Două programe, cu frecvenţă, intră în lichidare şi la Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti, la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative - Economia mediului şi Economie şi afaceri internaţionale.

De asemenea, la Institutul Teologic Adventist din Cernica (judeţul Ilfov), intră în lichidare două programe - Limba şi literatura română şi Teologie adventistă didactică, ambele cu frecvenţă.

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior Mihnea Costoiu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că 183 de specializări din 37 de instituţii de învăţământ superior din ţară sunt propuse să intre în lichidare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în acest sens, printre cele 37 de instituţii din toată ţara se regăsesc universităţi prestigioase din Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca, cu specializări atât la învăţământ cu frecvenţă (IF), cât şi la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID).

La Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca sunt vizate şapte specializări, dintre care numai una la ID - Filosofie (în limba maghiară), la Facultatea de Istorie şi Filosofie, iar restul la IF, la  Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică - Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică, Inginerie economică în industria chimică şi de materiale şi Chimia mediului, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului - Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) şi Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (la Sfântu Gheorghe) şi Facultatea de Istorie şi Filosofie - Management (la Bistriţa).

Tot la Cluj-Napoca sunt vizate şi specializări de la Universitatea Tehnică (opt programe, dintre care şase la IF) şi Universitatea de Artă şi Design (patru programe, toate la IF).

La Iaşi sunt avute în vedere două specializări de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" - Educaţie fizică şi sportivă (IFR) şi Filosofie (ID).

Şi la Universitatea de Vest din Timişoara sunt avute în vedere şase specializări, dintre care patru la IF, precum Biochimie tehnologică, Poliţie locală şi Antropologie, iar la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" urmează să intre în lichidare programele Laborator clinic şi Asistenţă dentară, ambele la IF.

La Universitatea "Transilvania" din Braşov sunt propuse să intre în lichidare 15 programe de licenţă, dintre care 14 la IF şi unul ID, printre care Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză), Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză), Informatică (în limba germană) şi Mecanică fină şi nanotehnologii.

La Universitatea "Ovidius" din Constanţa, sunt avute în vedere cinci specializări, între care două ale Facultăţii de Medicină - Laborator clinic şi Moaşe, patru fiind la IF.

Alte 17 specializări ce ar urma să intre în lichidare sunt la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 16 fiind la IF, cele mai multe la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti (Cahul).

La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu sunt vizate 21 de specializări, dintre care 16 la IF, printre care Etnologie, Asistenţă dentară, Moaşe, Horticultură şi Utilaje pentru textile şi pielărie.

Şase universităţi autorizate nu mai pot organiza admitere pentru că nu au solicitat evaluare

Şase instituţii de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu nu vor mai putea organiza admitere, începând cu anul universitar 2013-2014, pentru că nu au solicitat evaluare la termen şi au mai multe nereguli, a declarat ministrul pentru Învăţământ Superior Mihnea Costoiu.

 Cele şase universităţi vor intra în lichidare pentru toate programele de studii de licenţă, a precizat ministrul Mihnea Costoiu, atrăgând atenţia candidaţilor că trebuie să verifice la fiecare universitate dacă programul de studii pentru care optează este autorizat provizoriu sau acreditat.

Instituţiile vizate sunt Universitatea "Mihai Viteazul" din Craiova, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică "Traian" din Deva, Fundaţia Univeristară "Milenium" din Timişoara, Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului European (FINE) - Universitatea Wales- România din Bucureşti şi Asociaţia pentru Învăţământ Superior în Comerţ şi Turism - Universitatea de Ştiinţe, Arte şi Meserii din Bucureşti.

mediafax.ro

Link to comment
Share on other sites

Domenii de studiu neinteresante pentru absolvenţii de liceu, scoase din portofoliul Universităţii „Dunărea de Jos”

Deşi Ministerul Educaţiei a lăsat să se înţeleagă că el a tăiat din aceste domenii, în realitate, Universitatea din Galaţi făcuse demersuri de mai mult timp pentru scoaterea lor din portofoliu. 15 domenii de studiu, cu 17 specializări ar urma să intre în lichidare la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. 16 dintre ele sunt la forma Învăţământ cu Fracvenţă (IF), cele mai multe la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti (Cahul).

Conducerea Universităţii de stat din Galaţi spune că a făcut nenumărate demersuri pentru ca aceste specializări să fie scoase din portofoliu pentru că nu mai erau căutate. „Dacă vorbim despre cele cinci domenii de licenţă din cadrul facultăţilor de la Galaţi (Ingineria mediului, Inginerie mecanică, Mecatronică şi robotică, Ingineria materialelor şi Fizică), trebuie spus că sunt specializări care nu au mai fost căutate la concursurile din ultimii ani. Noi am făcut demersuri multiple pentru ca acestea să fie scoase din portofoliu, demersuri concretizate abia acum. Din fericire, niciun student nu va fi afectat de această restrângere a domeniilor”, spune prorectorul Adrian Lungu.

În cazul celor 10 domenii de licenţă de la Cahul (Contabilitate, Informatică, Ingineria Mediului, Inginerie Mecanică, Inginerie şi Management, Istorie, Limbă şi Literatură, Management, Matematică şi Ştiinţe Administrative), organizarea programelor de studiu de acolo face obiectul unui acord interguvernamental. „Şi acolo, lista specializărilor a fost întocmită ca urmare a faptului că acestea nu au mai fost solicitate în protocolurile semnate de cele două părţi”, a adăugat oficialul din Universitatea „Dunărea de Jos”.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.