Jump to content

"Marea descentralizare"


dcp100168

Recommended Posts

"Marea descentralizare"

Un proiect al descentralizării pregătit de vicepremierul Liviu Dragnea care ar urma să fie adoptat prin OUG şi care a fost obţinut de "Gândul" modifică nu mai puţin de 21 de acte normative, precizând atribuţiile care vor fi cedate de ministere şi alte instituţii către consiliile judeţene şi primării. Conform "Gândul", de la ministerul lui Liviu Dragnea a plecat în teritoriu pe 24 septembrie o circulară privind propunerea legislativă intitulată "Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de ministere şi celelalte organe de specialiate ale administraţiei publice centrale". Dacă proiectul regionalizării nu a avansat, şefii din teritoriu au discutat insistent cu vicepremierul Dragnea în ultimele luni despre realizarea descentralizării. Termenul limită până la care cei din teritoriu trebuie să vină cu amendamente este 1 octombrie 2013, ora 12.00.

Intenţia că procesul descentralizării se doreşte a fi realizat imediat, începând cu 1 ianuarie 2014, se regăseşte chiar în preambulul proiectului de OUG, unde se vorbeşte despre necesitatea demarării procesului de elaborare a legii bugetului de stat pentru anul 2014 şi, subsecvent, a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea calendarului bugetar prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice.

Cele mai importante modificări:

1. în subordinea primăriilor din oraşe/municipii vor funcţiona servicii rutiere şi de ordine publică ai căror directori vor fi numiţi de primari.

2. în subordinea consiliilor judeţene vor fi transferate o serie de servicii deconcentrate de la ministere şi agenţii, conduse de persoane numite de preşedintele CJ. Astfel vor fi reorganizate în subordinea CJ oficiile judeţene de agricultură, direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniu, unităţile teritoriale de promovare turistică, direcţiile judeţene de sport şi tineret, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, casele corpului didactic, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, agenţia de plăţi şi inspecţie socială, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, direcţiile judeţene de pescuit şi acvacultură şi direcţiile de sănătate publică.

3. METROREX trece din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Tot în subordinea CGMB trece şi Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti.

4.Porturile de la Dunăre trec în subordinea Consiliilor Judeţene în raza cărora se află.

5. Plajele cu destinaţie turistică vor fi administrate de consiliile locale.

 

NOILE COMPETENŢE ALE ŞEFILOR LOCALI

Pe lângă competenţele actuale, în documentul realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei se adaugă o serie de noi instituţii care vor intra în subordinea şefilor din teritoriu.

Astfel, în competenţele autorităţilor publice locale intră:

- serviciile de ordine şi siguranţă publică şi circulaţia pe drumurile publice
- serviciile de sănătate publică la nivel judeţean
- administrarea plajelor turistice maritime şi fluviale, ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare
- administrarea sistemelor de gospodărire a apelor
- protecţia mediului, pescuit şi acvacultură
- dezvoltare rurală;
- ocuparea forţei de muncă la nivel local
- administrarea unităţilor sportive şi de tineret, a taberelor şcolare, centrelor de agrement, caselor de cultură ale studenţilor, precum şi a cluburilor sportive de la nivel local;
- dezvoltare şi promovare turistică;
- organizează şi desfăşoară activităţi educative extraşcolare/de tip nonformal prin cluburile copiilor;
- protejarea patrimoniului cultural de pe teritoriul judeţului
- administrarea porturilor de fluviale interes judeţean
- implementarea programelor judeţene în domeniul tineretului şi sportului

 

DESCENTRALIZAREA POLIŢIEI

Descentralizarea competenţelor poliţiei este prevăzută în proiectul de OUG, urmând a se completa atribuţiile poliţiei locale, dar şi atribuţiile Poliţiei Române. Potrivit documentului citat se va modifica OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi se va propune ca "aplicarea şi executarea controlului privind respectarea normelor referitoare la circulaţia pe drumurile publice să se realizeze de către autorităţile administraţiei publice locale prin servicii rutiere organizate în subordinea acestora".

Noile servicii rutiere se vor afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, primarii, cu avizul Inspectoratului de poliţie judeţean, urmând să numească directorii executivi ai acestor noi Servicii Rutiere. Competenţele acestor directori vor fi aprobate de consiliile locale, cu avizul Inspectoratului de poliţie judeţean.

Pentru descentralizarea poliţiei, categoriile de personal al poliţiei locale se vor completa cu funcţionari publici, civili, cu statut special, care vor ocupa funcţii specific de poliţist conform Statutului poliţistului.

 

Cum se modifică legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

"În interiorul localităţilor urbane aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale prin servicii de ordine publică organizate în subordinea acestora", se arată în proiectul de OUG.

Toate cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de ordine publică, aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, se asigură din bugetele locale/Bucureşti, cu avizul Inspectoratelor de poliţie judeţene, în condiţiile legii.

De asemenea, bunurile mobile şi imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratelor judeţene de Poliţie, folosite de compartimentele/serviciile de ordine publică, reorganizate ca Servicii de ordine publică trec în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază funcţionează şi în administrarea consiliilor locale, cu păstrarea destinaţiei, conform prevederilor legale.

Şi directorii executivi ai acestor servicii de ordine publică vor fi numiţi de primar, cu avizul Inspectoratelor de poliţie judeţene, în condiţiile legii.

Pentru ca toate acestea să devină realitate, vor trebui modificate Legea 155/2010 privind poliţia locală, Legea 218/2002 privind Poliţia Română şi OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

"Suplimentarea numărului de personal din cadrul Serviciului rutier şi Serviciul de ordine publică din cadrul poliţiei locale se poate realiza prin transfer de la Ministerul Afacerilor Interne sau prin repartizarea de la instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne", se arată în documentul realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

Ce pleacă de la Ministerul Sănătăţii

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, unităţile finanţate integral din venituri proprii şi din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale şi ambulatoriile de specialitate din subordinea Direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, centrele judeţene de aparatură medicală, centrele judeţene de transfuzii sanguine şi laboratoarele de referinţe medicale vor trece în autoritatea administraţiei publice locale - Consiliul Judeţean/ CGMB.

Directorii coordonatori şi adjuncţii acestora vor fi numiţi de preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv de primarul municipiului Bucureşti, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale.

Autorizarea desfăşurării activităţii de către dentişti poate fi delegată direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

De asemenea, autorităţile locale vor avea un cuvânt de spus şi în desemnarea unor membri în Consiliul de Administraţie al CNAS. Va creşte şi numărul reprezentanţilor nominalizaţi de Consiliul Judeţean în CA al caselor de asigurări de sănătate judeţene.

Pentru a se asigura sursa de finanţare corespunzătoare în domeniul sănătăţii se prevede că "veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii constituite potrivit art. 361 se transferă, în cuantum de 70%, bugetelor judeţelor, potrivit unei formule de repartizare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborat împreună cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale".

 

Ministerul Transporturilor renunţă la metrou şi porturile de la Dunăre

Descentralizarea va implica şi faptul că societatea comercială de Transport Metroul Bucureşti "Metrorex" va trece de la Ministerul Transporturilor la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Tot la CGMB va trece şi Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti.

"Investiţiile pentru realizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi materialului rulant se finanţează de la bugetul local al municipiului Bucureşti, bugetul de stat, precum şi din credite interne şi externe. Aceleaşi prevederi se aplică şi pentru obiectivele de protecţie civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Metrorex", se arată în documentul propus spre consultare.

În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ de reorganizare a Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul "Metrorex" - S.A., Ministerul Transporturilor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti încheie protocoalele pentru predarea-preluarea activelor şi pasivelor Metrorex, se arată în documentul transmis de Dragnea în teritoriu.

În privinţa porturilor, competenţele în administrare exercitate de Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. - Giurgiu vor trece la consiliile judeţene Caraş Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.

În cazul Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" S.A. - Galaţi competenţele în administrate vor fi preluate de consiliile judeţene Galaţi, Tulcea, Constanţa, Brăila. Astfel:

1. Consiliul judeţean Caraş Severin va administra porturile Baziaş şi Moldova Veche;
2. Consiliul judeţean Mehedinţi va administra porturile Drencova, Şviniţa, Tisovita, Dubova, Orşova, DrobetaTurnu-Severin şi Gruia;
3. Consiliul judeţean Dolj va administra porturile Cetate, Calafat, punctul de lucru Rast şi portul Bechet;
4. Consiliul judeţean Olt va administra portul Corabia;
5. Consiliul judeţean Giurgiu va administra portul Giurgiu;
6. Consiliul judeţean Călăraşi va administra porturile Călăraşi şi Olteniţa, precum şi punctul de lucru Chiciu;
7. Consiliul judeţean Constanţa va administra portul Cernavodă, portul Hârşova şi punctul de lucru Ostrov Regie;
8. Consiliul Judeţean Galaţi va administra portul Galaţi;
9. Consiliul Judeţean Brăila va administra portul Brăila;
10. Consiliul Judeţean Tulcea va administra porturile Isaccea, Tulcea, Mahmudia, Chilia Veche, Port Smârdan, Măcin, punctele de lucru Gura Arman şi Turcoaia.

 

Ministerul Mediului cedează plajele

Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti, Filiala regională a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură vor trece în subordinea Consiliilor Judeţene şi a CGMB.

Implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean revine agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului aflate în subordinea Consiliilor Judeţene, se arată în documentul obţinut de gândul.

"Filialele regionale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură se reorganizează ca direcţii judeţene pentru pescuit şi acvacultură, servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene pe a căror rază teritorială se află. În judeţele în care nu sunt filiale regionale, se înfiinţează direcţiile judeţene pentru pescuit şi acvacultură, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti", se prevede în documentul guvernamental.

Potrivit propunerii de OUG, "titularul dreptului de administrare a plajelor cu destinaţie turistică este consiliul local pe a cărui rază teritorială se află", acestuia revenindu-i dreptul de administrare a lucrărilor de întreţinere şi ecologizare a plajelor.

"Lucrările realizate sunt finanţate atât din bugetul propriu, cât şi din veniturile obţinute de la utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică, proporţional cu suprafaţa de plajă utilizată", se propune în proiectul descentralizării.

"Titularului dreptului de administrare îi revine o cotă-parte de 80% din redevenţele obţinute din concesionarea plajelor cu destinaţie turistică aflate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective, iar diferenţa de 20% se face venit la bugetul de stat, pentru contractele aflate în derulare", se adaugă în documentul citat.

Dreptul de administrare a plajelor turistice maritime şi fluviale ale râurilor, pârâurilor şi ale lacurilor de acumulare se transferă de la Administraţia Naţională "Apele Române" către consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

Din totalul sumelor percepute din închirierea şi concesionarea bunurilor proprietate publică a statului cu destinaţia de balastieră, aflate în administrarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, o cotă-parte de 25% se face venit la bugetul de stat, iar o cotă-parte de 75% se face venit la bugetele locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află bunurile respective.

 

Ce competenţe se transferă de la Ministerul Agriculturiiî

În subordinea Consiliilor judeţene şi a Consiliului general al municipiului Bucureşti se propune înfiinţarea oficiilor pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti, prin reorganizarea direcţiilor pentru agricultură judeţene, oficiilor judeţene de studii pedologice şi agrochimice şi a caselor agronomului.

Noile structuri vor prelua din competenţele celor care se desfiinţează, urmând a se stabili patrimonial serviciilor nou înfiinţate.

 

Ministerul Culturii cedează cinematografele şi terenurile aferente

În urma procesului de descentralizare, serviciile publice şi organele de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Culturii se reorganizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Practic, competenţele vor trece la Consiliile Judeţene, respectiv CGMB.

De asemenea, toate sălile şi grădinile de "spectacol cinematografic", în total 133, dar şi imobilele, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Filmelor, "România Film", vor trece, libere de sarcini, în administrarea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

În subordinea Consiliilor Judeţene şi a CGMB se vor înfiinţa direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniu.

Aceste Direcţii Judeţene vor avea dreptul, în condiţiile legii, de a concesiona, a da în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau a închiria monumentele istorice proprietate publică a statului.

Pe lângă Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniu se vor înfiinţa comisiile judeţene ale monumentelor istorice, ca organisme ştiinţifice de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniu protejării monumentelor istorice.

În proiectul descentralizării, se prevede că o cotă-parte de 50% din sumele colectate la Fondul Cultural Naţional / Fondul Cinematografic se face venit la bugetele judeţelor, cu destinaţia finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

De la bugetul de stat se alocă către bugetele locale o cotă de 70% din sumele încasate din redevenţele obţinute din concesionarea monumentelor istorice aflate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective.

"Angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor aşezămintelor culturale şi a instituţiilor publice care funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a directorilor generali sau, după caz, a directorilor aşezămintelor culturale care funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se face pe baza susţinerii unui concurs de proiecte de management, câştigătorii urmând să încheie un contract de management, în conformitate cu prevederile legii", se arată în proiectul descentralizării.

 

Ministerul Economiei lasă turismul liderilor locali

De la Ministerul Economiei vor trece în subordinea administraţiei publice locale o parte din competenţele Autorităţii Naţionale pentru Turism, respectiv autorizarea, clasificarea şi licenţierea în turism şi unităţile teritoriale turistice.

Consiliile Judeţene vor avea competenţe noi precum: autorizarea staţiunilor balneare, climaterice şi balneoclimaterice, emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, autorizarea a activităţii de agrement nautic, activităţi turistice pe plajă, activităţi ecoturistice.

 

Ce pierde Ministerul Tineretului şi Sportului

Consiliile Judeţene vor prelua de la Ministerului Tineretului şi Sportului direcţiile judeţene pentru tineret şi sport/municipiul Bucureşti, casele de cultură ale studenţilor şi infrastructura aferentă, Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", bazele sportive de interes judeţean, taberele şcolare şi centrele de agrement de interes judeţean, cluburile sportive de interes local, taberele şcolare şi centrele de agrement de interes local.

"Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret se reorganizează ca servicii publice de interes judeţean, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti", se arată în setul de măsuri de descentralizare în domeniul tineretului şi sportului.

 

Descentralizarea Ministerului Educaţiei

Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Casa corpului didactic, Palatele copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, Cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor intra sub autoritatea Consiliilor Judeţene sau a celor locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

"Casele corpului didactic, denumite în continuare CCD, se reorganizează ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi sunt coordonate metodologic de către inspectoratul şcolar. Modul de organizare şi funcţionare a CCD se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, în baza regulamentului cadru aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale", se stipulează la măsurile privind descentralizarea în domeniul învăţământului preuniversitar.

Astfel, directorii caselor corpului didactic urmează să fie numiţi de preşedintele Consiliului Judeţeen sau de primarul municipiului Bucureşti, pe bază de concurs public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Directorii caselor corpului didactic vor încheia un contract de management cu preşedintele Consiliului judeţean.

 

Ce pleacă de la Ministerul Muncii

Consiliile judeţene vor primi în subordine agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială.

 

Cum se trimit banii în teritoriu

"Finanţarea competenţelor/structurilor descentralizate la nivel judeţean/local se face de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, comunică Ministerului Finanţelor Publice sumele aferente competenţelor care se descentralizează conform prezentei ordonanţe de urgenţă în vederea fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul 2014. Finanţarea plăţilor aferente beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerii programelor de servicii sociale se asigură în proporţie de 70% din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale prin transferuri din bugetul de stat şi în proporţie de 30% din sume pentru echilibrarea bugetelor locale", se arată în dispoziţiile finale şi tranzitorii ale documentului obţinut de "Gândul".

Link to comment
Share on other sites

Zeci de instituţii vor trece în administrarea Consiliului Judeţului şi a Primăriei

* De la 1 ianuarie 2014, Consiliul Judeţului Galaţi ar putea deveni un adevărat guvern în teritoriu, mai mare peste mai toate direcţiile şi agenţiile care acum se subordonează ministerelor * Primăria Galaţi şi-ar putea întregi Poliţia Locală cu Poliţia Rutieră, iar, în plus, va prelua cinematografele care acum există, dar lipsesc cu desăvârşire * Directorii instituţiilor care până acum erau numiţi de ministere vor fi la mâna preşedintelui Consiliului Judeţului, dr. Nicolae Bacalbaşa

Înainte de marea regionalizare, vicepremierul Liviu Dragnea pregăteşte, se pare, o descentralizare „în masă”, prin care ministerele Sănătăţii, Educaţiei, Muncii sau Economiei vor fi văduvite de tot felul de agenţii şi direcţii. În schimb, Consiliul Judeţului devine polivalent şi va dobândi competenţe peste tot şi toate: sănătate, învăţământ, porturi, agricultură, plăţi sociale, forţă de muncă, cultură, tineret şi sport, turism, protecţia mediului, pescuit şi acvacultură. Proiectul acestei mari descentralizări care ar urma sa fie aprobat printr-o ordonanţă de urgenţă, şi să fie operabil de la 1 ianuarie 2014, a fost prezentat ieri în cotidianul „Gândul”. Iată cine şi ce ar urma să preia de pe masa Guvernului.

Cinematografe şi Poliţie Rutieră pentru Primăria Galaţi

Conform proiectului, Poliţia Rutieră se va subordona Primăriei Galaţi, sub tutela căreia vor funcţiona servicii rutiere şi de ordine publică, directorii acestora urmând să fie numiţi de primarul Marius Stan. Plajele cu destinaţie turistică vor fi administrate de Consiliul Local. După ce fostul primar Dumitru Nicolae şi, mai nou, actualul primar Marius Stan s-au luptat pentru preluarea cinematografelor, proiectul lui Dragnea face dreptate. Sălile de cinema şi grădina de vară vor trece în administrarea Consiliului Local. Să sperăm că în acest fel vom avea şi noi măcar un cinema.

CJ, în tot şi-n toate

Aşa se poate spune despre Consiliul Judeţului, care va tutela o listă lungă de direcţii. În primul rând, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică şi Centrul Judeţean de Transfuzii trec sub autoritatea Consiliul Judeţului, directorii coordonatori şi adjuncţi urmând să fie numiţi de preşedintele CJ, Nicolae Bacalbaşa, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale. CJ va administra şi portul Galaţi. Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic şi Palatul Copiilor intră tot sub autoritatea CJ. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret va deveni serviciu public al CJ. Consiliul va prelua şi Casa de Cultură a Studenţilor şi infrastructura aferentă bazelor sportive de interes judeţean, precum şi taberele şcolare. Tot CJ va lua în subordine Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia pentru Plaţi şi Inspecţie Socială.
Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice se reorganizează în subordinea CJ, devenind Oficiu pentru agricultură. Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului se va subordona tot CJ, iar filiala regională a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura devine direcţie în cadrul aceluiaşi for. CJ devine mai mare şi peste Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu, angajarea directorilor generali sau de aşezăminte culturale făcându-se pe bază de concurs de proiecte de management. În fine, instituţia condusă de Bacalbaşa va avea şi competenţe în domeniul turismului.
Rămâne de văzut dacă proiectul vehiculat în presă va şi fi transpus în realitate şi sub ce formă.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Şefii instituţiilor gălăţene despre trecerea în subordinea CJ

Răzvan Avram, directorul Agenţiei de Prestaţii Sociale: "Funcţionăm deja în regim de avarie"

Cu doar 36 de angajaţi care au în grijă dosarele a mii de beneficiari ai ajutoarelor sociale, Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi „funcţionează deja în regim avarie”, declară directorul Răzvan Avram. "Iniţial ştiam că trecerea în subordinea autorităţilor locale se va face anul acesta, apoi ni s-a spus că nu e grabă", mai spune acesta. Ca urmare, Aveam speră ca trecerea în subordinea Consiliului Judeţului să nu le afecteze şi financiar activitatea.
La rândul său, Marcela Sighinaş, director general adjunct la Agenţia Naţională de Pensii şi Inspecţie Socială, ne-a declarat, telefonic, că nu s-au primit precizări suplimentare privind descentralizarea agenţiilor din ţară.

Directorul SGA, Ion Ardean: "La judeţ vrem, la local nu"

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA), Ion Ardean, consideră "o prostie" ca administrarea sistemelor de gospodărire a apelor să intre în competenţele autorităţilor publice locale. Potrivit acestuia, însă, "ar fi extraordinar" dacă instituţia ar putea intra în subordinea Consiliului Judeţului. „Consiliile locale nu au nicio treabă, dar ar fi nemaipomenit dacă am fi trecuţi în subordinea CJ. Noi suntem o unitate care se autofinanţează, nu suntem bugetaţi. Producem 62 la sută din veniturile Administraţiei Bazinale a Apelor Iaşi şi de fiecare dată suntem uitaţi când vine vorba de bani. Adică dăm, dar nu primim. Suntem ignoraţi. Nici nu văd cum cei de la Iaşi ar şti de ce avem nevoie noi, la Galaţi. Cred că cel mai bine s-a văzut acum, la inundaţii, când nu am putut dispune de bani. Aşadar, ar fi excelent dacă am fi trecuţi din subordinea ABA Iaşi în subordinea CJ”, ne-a spus directorul SGA.

Cinematografele, "pohta ce-a pohtit" Primăria

"Documentul publicat de ziarul Gândul răspunde unor solicitări repetate, de-a lungul timpului, ale Primăriei municipiului Galaţi, cum ar fi trecerea cinematografelor şi a grădinii de vară în subordinea municipalităţii. Proiectul nu se aplică, însă, de azi pe mâine", ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi, Mihai Costache. Primăria este încântată şi de perspectiva de a prelua Poliţia Rutieră, cu sediu cu tot. În buna colaborare avută până acum cu Consiliul Judeţului, municipalitatea este sigură că va găsi modalităţi de gestionare în comun a instituţiilor şi competenţelor care vor fi delegate autorităţii judeţene.

Şefa Agenţiei de Mediu, Carmen Sandu: „Nu avem ce comenta”

Potrivit proiectului descentralizării, Agenţia pentru Protecţia Mediului va trece în subordinea Consiliului Judeţului. Contactată telefonic, directoarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, Carmen Sandu, a spus că acest lucru era de aşteptat. „Nu am făcut nicio analiză. Acum am aflat, dar dacă este vorba despre o hotărâre la nivel central, vă daţi seama că nu vom putea face nimic. O să ne supunem pur şi simplu. Nu avem ce comenta”, ne-a declarat Carmen Sandu.

Sănătatea / Aceeaşi tabără, declaraţii opuse

Dacă proiectul lui Liviu Dragnea va fi aprobat, atunci mai multe instituţii sanitare gălăţene ar urma să treacă de la începutul lui 2014 din subordinea Ministerului Sănătăţii în cea a Consiliului Judeţului. Mai precis, principalele vizate sunt Direcţia de Sănătate Publică Galaţi şi Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Galaţi. În forma actuală, proiectul contrazice unele dintre declaraţiile făcute în urmă cu doar câteva săptămâni de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, în cadrul unui conferinţe regionale ţinută la Constanţa. Ministrul declara atunci faptul că intenţionează o reorganizare a direcţiilor de sănătate publică, astfel încât structurile de monitorizare a factorilor de mediu, împreună cu laboratoarele aferente să treacă de la DSP la consiliile judeţene. Direcţiile de Sănătate Publică ar urma să păstreze astfel doar partea de control a unităţilor medicale şi partea de supraveghere epidemiologică. Proiectul propus de vicepremier prevede ca directorii coordonatori şi adjuncţii acestora să fie numiţi direct de către preşedintele Consiliului Judeţului. Nici Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi nu va scăpa de noua organizare. Astfel, numărul persoanelor numite de către Consiliul Judeţului Galaţi în consiliul de administraţie al CJAS ar urma să crească.

Tania Bogdan, vicepreşedinte CJ: "Să se asigure şi finanţarea corespunzătoare"

Iuliana Tania Bogdan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, este de părere că descentralizarea se va face cu succes doar dacă va exista şi „finanţare corespunzătoare”. „Descentralizarea este o măsură bună, dar doar cu o condiţie: să se asigure şi finanţarea corespunzătoare. Altfel, Consiliul Judeţului nu va avea cum să susţină activităţile acestor instituţii. Sper să nu fie o descentralizare de tipul celei care a fost făcută în Sănătate, privind preluarea spitalelor. Probabil că va fi ceva cu dublă finanţare”, ne-a declarat Iuliana Tania Bogdan.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Inspectoratul Şcolar: „Nu contează de unde vin banii”

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Palatul Copiilor, cluburile sportive şcolare vor intra, potrivit proiectului, sub autoritatea consiliilor judeţene.
Inspectoarea generală Laura Marin nu s-a arătat foarte afectată de faptul că preşedintele CJ ar putea stabili cine va conduce Inspectoratul Şcolar: „Nu contează până la urmă de unde vin banii la ISJ, ci să putem să ne facem treaba. Nu ştiu ce presupune o astfel de descentralizare. Sper însă că nu se va vorbi de reducerea schemei de personal a ISJ, decât dacă CJ va prelua o parte din responsabilităţi. Altfel nu ne vom putea descurca”, spune Laura Marin.
Directorul Casei Corpului Didactic, Laurenţiu Ichim, susţine că trebuie aşteptat ca proiectul să treacă prin Guvern pentru a putea vedea care va fi forma sa finală. „În rest, salut orice iniţiativă care vine în sprijinul colegilor mei, în speranţa că această descentralizare va însemna direcţionarea unor fonduri mai consistente pentru formarea cadrelor didactice”, spune şeful CCD.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Cum va fi administrată agricultura gălăţeană după ce trece în grija autorităţilor locale

Descentralizarea din agricultură ar urma să vizeze desfiinţarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Galaţi şi a Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (OJSPA). O instituţie nou înfiinţată care va funcţiona în subordinea Consiliului Judeţului ar urma să preia patrimoniul acestora şi atribuţiunile lor. În prezent, DADR este condusă de Răzvan Olaru, iar OJSPA este condusă de Maria Muraru.
„Noi am trimis deja către Bucureşti schema cu reducerile de personal. În schemă erau 18 posturi, dar angajaţi nu aveam atâţia. Acum suntem nouă şi inclusiv eu, directorul, am atribuţii de execuţie, nu doar de coordonare. Prin marea restructurare din luna ianuarie ar urma să se reducă, probabil, cu totul aparatul nostru de conducere, iar executanţii să facă parte din DADR. În acest moment, noi suntem subordonaţi administrativ Ministerului Agriculturii şi, deci, Direcţiei Agricole, dar avem ştat de funcţii propriu şi buget propriu. Mai exact, ne autofinanţăm prin intermediul contractelor. Ştiinţific vorbind, suntem subordonaţi Institutului de Studii Pedologice şi Agrochimice (ICPA)", ne-a declarat directorul OJSPA Galaţi.
Directorul DADR, Răzvan Olaru, nu a putut fi contactat telefonic, până la închiderea ediţiei.
Chiar dacă descentralizarea ar avea loc, rămân subordonate structurilor naţionale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Galaţi şi Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP), prin intermediul cărora este absorbit cel mai mare procent din fondurile europene.
Inginerul Floricel Dima, directorul-executiv al Camerei Agricole, care se află deja în subordinea Consiliului Judeţean, a apreciat în cursul discuţiilor organizate de ziarul nostru că sporirea capacităţii CJ de a coordona şi finanţa agricultura locală ar fi un motor al progresului în domeniu.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

APDM Galaţi ar urma să fie făcută bucăţi în urma descentralizării

Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi ar urma să fie făcută bucăţi dacă proiectul de ordonanţă privind procesul de descentralizare va fi aprobat în forma în care a fost propus. Mai exact, documentul prevede transferul competenţelor de administrare exercitate de APDM Galaţi către consiliile judeţene din Galaţi, Brăila şi Tulcea. Asta ar însemna că, la Galaţi, de exemplu, CJ ar urma să se ocupe de infrastructura din Portul Mineralier, Port Bazinul Nou şi Port Docuri! Misiune deloc uşoară, în condiţiile în care infrastructura portuară are nevoie de ample programe de menţinere, reparaţii şi modernizare. În acelaşi timp, în prezent, APDM Galaţi mai este angrenat într-o serie de activităţi conexe transportului naval, precum gestionarea deşeurilor, activităţi de salvare sau ranfluare a unor nave, avizarea unor proiecte ale operatorilor portuari şi chiar reprezentarea, prin delegare, a statului român într-o serie de acorduri şi convenţii internaţionale.

Directorul general al APDM Galaţi, Luigi Ciubrei a confirmat că „auzise câte ceva” despre intenţia Guvernului de a transfera administrarea porturilor la autorităţile judeţene, dar că deocamdată se abţine de la a face vreun comentariu vizavi de oportunitatea unei astfel de decizii. „În cursul săptămânii viitoare, voi avea o întâlnire la Ministerul Transporturilor, în cursul căreia se va aborda şi această problemă. Abia după aceste consultări vom fi în măsură să prezentăm un punct de vedere”, a precizat directorul general al APDM Galaţi, Luigi Ciubrei.

Nu este prima dată când se lansează ideea de a trece porturile în administraţia autorităţilor locale, fie ele consilii locale sau consilii judeţene. Cei care susţin ideea vin cu argumentul că, teoretic, ar exista mai mult interes din partea comunităţii locale pentru dezvoltarea acestora decât autorităţile centrale. Cei care nu consideră această idee oportună arată însă că, în lipsa unor programe de investiţii şi de dezvoltare realizate sub coordonarea Ministerului Transporturilor, porturile riscă să ajungă doar o „anexă” a autorităţilor publice care şi aşa se confruntă cu lipsuri bugetare în susţinerea programelor pe care le au deja.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.