Jump to content

Doina Stamate, găsită incompatibilă de către ANI


Recommended Posts

COMUNICAT
Incompatibilitate - STAMATE DOINA, Director executiv în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui STAMATE DOINA, Director executiv în cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Jud. Galați, întrucât, în perioada 16 ianuarie 2008 - 01 august 2013, a deţinut, simultan cu funcția publică, și calitatea de cenzor la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A., Galaţi.

Astfel, STAMATE DOINA a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează […] în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public”.

În perioada 01 noiembrie 2004 - 01 august 2013, STAMATE DOINA a deținut funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, Jud. Galați, iar, începând cu data de 16 ianuarie 2008, deține calitatea de cenzor la Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A., Galaţi.

Persoana  evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. STAMATE DOINA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.