Jump to content

Primarul comunei Poiana, în conflict de interese


Recommended Posts

C O M U N I C A T
Conflict de interese administrativ - TUDOR TROFIM, primar
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui TUDOR TROFIM, Primar al Comunei Poiana, Județul Galați, întrucât, în perioada exercitării celui de al doilea mandat (2008 - 2012), a emis și semnat un număr de 21 dispoziții în baza cărora fiul său, în calitate de angajat al primăriei (aflat în directa subordonare a tatălui său), a beneficiat de avantaje materiale.
În anul 2005, fiul persoanei evaluate a fost angajat în funcția de consilier debutant în cadrul Biroului Financiar-Contabilitate, în baza unei dispoziții emise de persoana evaluată, în calitate de Primar al Comunei Poiana, Jud. Galați (mandatul 2004 - 2008). Atât dispoziția, cât și contractul individual de muncă au fost semnate de către TUDOR TROFIM.
Începând cu data de 01 iulie 2007, TUDOR TROFIM a dispus numirea fiului său în funcția publică de execuție de consilier cu atribuții de contabil, iar, ulterior, în calitate de Primar al Comunei Poiana, Jud. Galați, respectiv ordonator de credite, a dispus ca fiul său să exercite controlul financiar preventiv propriu la Primăria Poiana. Această dispoziție a fost emisă de primar la cererea fiului acestuia.
Tot la cererea fiului său, TUDOR TROFIM a dispus acordarea de beneficii salariale, constând într-un număr de 571 ore suplimentare, în perioada iunie 2008 - iunie 2009, prim emiterea a 15 dispoziții în acest sens.
De asemenea, tot în perioada exercitării mandatului de primar (2008 – 2012), acesta a dispus acordarea salariului de merit și a unor sporuri la salariul de bază (confidențialitate, complexitatea muncii) fiului său.
TUDOR TROFIM a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TUDOR TROFIM a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.