Jump to content

DNA cercetează contractele lui Bunea Stancu cu Tancrad


dcp100168
 Share

Recommended Posts

  • 2 weeks later...

Bunea Stancu a fost trimis în judecată

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi

GHEORGHE BUNEA STANCU, preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
-cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)
-conflict de interese

MIJA FLORIN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

MOISIU NICOLAE, şef Serviciu Achiziţii Publice în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, aflat sub control judiciar, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

GHENEA GEORGEL, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (6 acte materiale)

DUMITRAŞCU JENICA, cercetată în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (4 acte materiale)

PUIA VASILE, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (5 acte materiale)

POPESCU IONICĂ, cercetat în stare de libertate, consilier la Biroul de Achiziţii Publice în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

MOCANU ANTONIU CEZAR, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

BĂDESCU MIRCEA, cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

PUŞCĂ IONEL, cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

BUZULEAC SEBASTIAN LUCIAN, cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Judeţean Brăila pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SAVA NICU, cercetat în stare de libertate, economist în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

ROŞIORU LENUŢA, cercetată în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SC TANCRAD SRL GALAŢI, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
-două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (5 acte materiale)
-uz de fals,

STĂNCIC CRISTIAN CĂTĂLIN, cercetat în stare de libertate, administrator al SC TANCRAD SRL Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
-două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul dintre care una în formă continuată (5 acte materiale)
-uz de fals,

SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la abuz cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SOARE VASILE, cercetat în stare de libertate, administrator al SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la abuz cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

SC TANCRAD CONSTRUCT SRL BRĂILA, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul

ŞTEFAN RODICA, contabil şef în cadrul Primăriei com. Vădeni, jud. Brăila, cercetată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 16.07.2009 – 04.08.2010, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, a aprobat și a avizat documentația în procedurile de achiziţii publice organizate de instituția pe care o conduce, finalizate cu încheierea a șase contracte, deşi a cunoscut faptul că firmele care au oferit preţurile cele mai mici (criteriul principal de atribuire), au fost descalificate prin interpretarea discriminatorie a condiţiilor tehnice sau financiare.
Aceasta, în scopul vădit de a atribui lucrările respective firmelor agreate şi anume SC TANCRAD SRL Galaţi, SC CONCIVIA SA Brăila şi SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, determinând, prin încălcarea atribuţiilor ce-i reveneau în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi de ordonator principal de credite, privitor la folosirea şi gestionarea eficientă a fondurilor publice, alături de alţi funcţionari din subordinea sa (membrii comisiei de evaluare a ofertelor) producerea unui prejudiciu în valoare totală de 2.924.817,60 lei la bugetul Consiliului Judeţean Brăila şi vătămarea intereselor legitime ale participanţilor descalificaţi în mod discriminatoriu din procedurile de achiziţii publice la care au participat.
Contratele respective aveau ca obiect efectuarea unor lucrări de asfaltare drumuri - SC TANCRAD SRL Galaţi şi SC TANCRAD Construct SRL Brăila, respectiv reamenajare/reabilitare spaţii medicale la unităţile spitaliceşti din subordinea Consiliului Judeţean Brăila – SC CONCIVIA SA Brăila. Documentația aprobată și avizată de președintele Consiliului Judeţean Brăila consta în notele justificative şi referatele de necesitate în procedurile de achiziţii, precum și rapoartele aferente acestor proceduri.
SC CONCIVIA SA Brăila, una dintre beneficiarele contractelor din bani publici atribuite de Consiliul Județean Brăila, este administrată de către inculpatul Soare Vasile. Acţionar majoritar la această firmă este SC BURSAGRIROM SA Brăila, care la rândul său, îl are ca acționar majoritar pe inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, condiţii în care acesta din urmă are o participare indirectă la capitalul SC CONCIVIA SA Brăila şi fiind deci, persoană afiliată la aceasta. În aceste condiții, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu a îndeplinit mai multe acte în cadrul procedurilor şi a luat decizii prin care s-au obţinut în mod direct foloase patrimoniale în valoare totală de 1.313.867,72 lei de către SC CONCIVIA SA Brăila, societate de la care beneficiază în continuare de foloase.
În calitate de membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în procedurile de achiziţii publice aferente contractelor sus menționate, inculpații Mija Florin, Moisiu Nicolae, Ghenea Georgel, Dumitraşcu Jenica, Popescu Ionică, Mocanu Antoniu Cezar, Puşcă Ionel, Bădescu Mircea, Buzuleac Sebastian Lucian, Sava Nicu, Roşioru Lenuţa, au dispus cu intenţie, descalificarea unor agenţi economici înscrişi la proceduri, prin declararea ofertelor depuse ca neconforme şi inacceptabile, încălcând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. Aceasta, cu scopul vădit de a fi declarate câştigătoare doar cele trei firme agreate.
Inculpatul Soare Vasile, în calitate de administrator al SC CONCIVIA SA Brăila şi Stăncic Cristian Cătălin, în calitate de administrator al SC TANCRAD SRL Galaţi, au determinat funcţionarii din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor, să declare ofertele propuse de SC CONCIVIA SA Brăila, respectiv de SC TANCRAD SRL Galaţi, câştigătoare în procedurile de achiziţii publice finalizate cu încheierea contractelor cu Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de preşedintele acestuia, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu. Aceasta, ca urmare a descalificării discriminatorie a societăţilor comerciale înscrise în procedurile achiziţiilor publice anterior menţionate, prin încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.
Inculpatul Soare Vasile a declarat că, pentru rezolvarea problemelor care priveau administrarea, în mod direct, a SC CONCIVIA SA Brăila, acesta se consulta cu inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, fapt care se petrecea încă din anul 2003.
Inculpatul Stăncic Cristian Cătălin a depus la Consiliul Judeţean Brăila, la data de 20.10.2009, un certificatul fiscal eliberat de Primăria com. Vădeni, jud. Brăila, prin care se atesta, în mod nereal, că a fost emis pentru SC TANCRAD SRL Galaţi, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor minime de calificare impuse în procedura de achiziţie publică finalizată ulterior cu încheierea unuia dintre contractele care fac obiectul acestui dosar. Certificatul fiscal a întocmit şi a eliberat de inculpata Ştefan Rodica, în cursul lunii septembrie 2009.

Cele şase contracte la atribuirea cărora au fost favorizate cele trei firme agreate de reprezentanţii Consiliului Judeţean Brăila se referă la :
-„Lucrări de întreţinere curentă, pe timp de iarnă, a drumurilor judeţene, 2009-2010, Lotul II”;
-„Servicii de expertiză tehnică, DALI, PT, DE, CS şi lucrări de reparare şi amenajare imobil situat în Şoseaua Buzăului nr. 3A, Brăila”;
- „Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul „Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila – SIMS 3508”;
-„Lucrări suplimentare specifice pentru realizarea, amenajarea şi modernizarea spaţiilor medicale din proiectul „Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila”;
-„Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila – SIMS 3509”;
-„Lucrări suplimentare în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila”.

Modul în care au fost organizate licitaţiile şi în care s-au derulat procedurile de achiziţie publică, în perioada 2009-2011, a condus ca, în prezent, SC TANCRAD SRL Galaţi, SC TANCRAD Construct SRL Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila să deţină monopolul lucrărilor licitate (în sens comun) de Consiliul Judeţean Brăila, fiind practic singurele firme care participă şi câştigă contractele de achiziţie publică pe plan local şi judeţean.

În cauză s-a dispus luarea unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaţilor în vederea asigurării reparării prejudiciului.

Astfel, a fost instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaţilor Gheorghe Bunea Stancu, Mija Florin, Moisiu Nicolae, Popescu Ionică, Dumitrașcu Jenica, Puia Vasile, Ghenea Georgel, Soare Vasile, SC TANCRAD SRL Galați, SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, SC CONCIVIA SA Brăila.

Dosarul a fost trimis spre judecare TRIBUNALULUI VRANCEA, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

pna.ro

Link to comment
Share on other sites

Bunurile firmei Tancrad Galaţi, sub sechestru DNA pentru instigare la abuz în serviciu şi uz de fals

* Tancrad Galaţi şi Tancrad Construct Brăila, reprezentate de acelaşi Cristian Cătălin Stăncic, sunt inculpate în dosarul lui Bunea Stancu * Prejudiciul creat de cele două firme se ridică la aproape trei milioane de lei

Firma gălăţeană Tancrad, inculpată în „dosarul Bunea”, are în acest moment mai multe bunuri sub sechestru, în special terenuri. Procurorii DNA spun că patru dintre cele şase contracte încheiate de CJ Brăila au fost atribuite prin fraudă, societăţii din urbea noastră. Măsurile procurorilor privind sechestrul pot fi însă contestate.
Prejudiciul creat de Tancrad Galaţi se ridică la 2.450.752,88 de lei. Suma reprezintă cea mai mare parte din întregul prejudiciu reclamat de cei de la DNA, care este de 2.924.817,60 de lei. În acest dosar, firmei Tancrad i s-au luat la puricat contractele 102 din 16 iulie 2009, 160 din 13 noiembrie 2009, 170 din 20 noiembrie 2009 şi 169 din 20 noiembrie 2009. Procurorii au mai arătat că în numele ambelor societăţi a acţionat Cristian Cătălin Stăncic. Anchetatorii susţin în rechizitoriu că acesta i-ar fi determinat pe funcţionarii din CJ Brăila şi pe membrii comisiilor de evaluare a ofertelor să declare câştigătoare ofertele firmei sale. Acest lucru a dus la „descalificarea discriminatorie” a societăţilor care s-au înscris, la acea vreme, în cursa atribuirii contractelor pe bani publici. Cele patru contracte au fost semnate cu instituţia publică, reprezentată de Gheorghe Bunea Stancu, mai arată cei de la DNA Galaţi.

Stăncic a apelat la un certificat fals

De altfel, Stăncic este acuzat de cei de la DNA de instigare la abuz în serviciu, dar şi de uz de fals. Procurorii susţin că Stăncic a folosit, în octombrie 2009, un certificat fiscal fals. Contabila şefă a Primăriei Vădeni a pus numele firmei Tancrad pe certificatul fiscal al altei societăţi, atestând "în mod nereal că a fost emis pentru SC Tancrad SRL Galaţi, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor minime de calificare impuse în procedura de achiziţie publică finalizată ulterior cu încheierea contractului 169 din 20 noiembrie 2009”, se arată în rechizitoriu. Mai exact, certificatul fiscal trebuia să dovedească faptul că firma nu avea datorii către bugetul local. Pentru această faptă este cercetată şi Rodica Ştefan, contabila şefă a Primăriei Vădeni, care i-a eliberat certificatul, în septembrie 2009.

Tancrad Construct Brăila, în al cărei interes a acţionat tot Cristian Cătălin Stăncic, a adus şi aceasta bugetului local un prejudiciu de 311.424,61 lei. Procurorii susţin că în acest caz, Stăncic i-a determinat pe funcţionarii din CJ Brăila, dar şi pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor, să o declare firmă câştigătoare a unor contracte pe bani publici. Şi asta fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Este vorba de atribuirea lucrărilor de întreţinere curentă a drumurilor judeţene din Brăila, în timpul iernii 2009-2010.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Gheorghe Bunea Stancu a scăpat de arestul la domiciliu. Este cercetat sub control judiciar

Gheorghe Bunea Stancu, preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Brăila, a scăpat de arestul la domiciliu, dar este în schimb cercetat sub stare de control judiciar şi nu are permisiunea de a părăsi judeţul Brăila. Este decizia pe care a luat-o astăzi Curtea de Apel Galaţi în faţa căreia s-au prezentat toţi cei trei reţinuţi iniţial în lotul CJ Brăila, este vorba de Gheorghe Bunea Stancu, dar şi de Florin Mija, vicepreşedinte pe atunci al CJ Brăila, precum şi Ghiocel Moisiu, director cu achiziţiile în cadrul CJ Brăila. Cei trei au contestat în faţa magistraţilor gălăţeni decizia dată de instanţa Tribunalului Vrancea, unde a fost strămutată cauza, care le menţinea primilor doi măsura arestului la domiciliu şi ultimului controlul judiciar cu interdicţia de a nu părăsi judeţul Brăila.

„Gheorghe Bunea Stancu şi Florin Mija, care erau arestaţi la domiciliu, sunt acum cercetaţi sub control judiciar cu interdicţia de a nu părăsi judeţul Brăila, în timp ce Nicolae Moisiu care era cercetat sub control judiciar, dar cu aceeaşi interdicţie de a nu părăsi judeţul Brăila, are acum control judiciar, dar are restricţia de a nu părăsi România”, a precizat Gigel Potrivitu, avocat în această cauză.

Interdicţiile lui Bunea Stancu, Mija şi Moisiu

De acum înainte, Bunea Satncu şi Florin Mija trebuie să respecte următoarele obligaţii. Trebuie să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi, să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei. În plus, ei trebuie să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi. Pe timpul controlului judiciar au fost impuse inculpaților Gheorghe Bunea Stancu şi Mija Florin să respecte următoarele obligaţii, să nu depăşească limita teritorială a județului Brăila decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după caz, să nu se deplaseze la sediul Consiliului Judeţean Brăila, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu ceilalți inculpați, cu reprezentanţii persoanelor vătămate, părţilor civile ori cu martorii din cauză şi să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora au săvârşit faptele, respectiv preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila. Cei doi nu au voie nici să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă şi nici să participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice. În cazul lui Nicolae Moisiu, în plus s-a dispus înlocuirea obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială a județului Brăila, impusă inculpatului prin încheierea din 08.08.2014 a Tribunalului Galaţi, cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după caz.

presagalatibraila.com

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Concivia şi Tancrad, abonate de un deceniu la banii CJ Brăila

* Condiţiile tehnice din caietele de sarcini ale licitaţiilor "erau formulate astfel încât să poată fi îndeplinite doar de societăţile agreate", susţin procurorii

În dosarul şefului suspendat al Consiliului Judeţean Brăila, procurorii DNA susţin în rechizitoriu că modul de lucru al comisiilor care evaluau ofertele firmelor a condus la „generarea unei percepţii generale” şi că societăţile Concivia Brăila şi Tancrad Galaţi sunt preferate atunci când este vorba de lucrări pe bani publici. Percepţia generală a avut acoperire chiar în faptul că, de-a lungul timpului, cele două firme s-au înscris la licitaţiile care le aduceau astfel de contracte, mai arată cei din DNA Galaţi, care au efectuat ancheta penală ce a dus la trimiterea în judecată a 19 inculpaţi, inclusiv a şefilor suspendaţi ai CJ Brăila, Bunea Stancu Gheorghe şi Florin Mija.

„Modul de lucru al comisiilor de evaluare a ofertelor constituite la nivelul Consiliului Judeţean Brăila, respectiv maniera de interpretare a îndeplinirii criteriilor de calificare doar în favoarea anumitor firme, în speţă SC Concivia SA Brăila şi SC Tancrad SRL Galaţi, a condus la generarea unei percepţii generale cu privire la faptul că aceste societăţi comerciale sunt preferate la încheierea contractelor de execuţie lucrări sau prestări servicii. Această percepţie s-a reflectat în înscrierea la procedurile de atribuire a diferitelor contracte de-a lungul timpului, doar a celor două firme”, susţin anchetatorii DNA.

"Societatea câştigătoare era impusă membrilor comisiei de evaluare"

Procurorii mai arată că în timpul derulării anchetei, membrii comisiilor de evaluare au declarat că au respectat legea în momentul când au analizat ofertele societăţilor. Însă chiar declaraţiile unor inculpaţi vin să combată aceste susţineri. „Societatea câştigătoare era impusă membrilor comisiilor de evaluare de către inculpatul Mija Florin, intermediarul preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila”, le-a declarat anchetatorilor Vasile Puia, inculpat şi el în acest dosar de corupţie şi funcţionar în cadrul CJ Brăila.

Tot el le-a mai dezvăluit procurorilor că membrii comisiilor de evaluare se raportau strict la condiţiile tehnice ale societăţilor, „deşi din punct de vedere economic erau mai avantajoase ofertele altor societăţi”.

DNA mai arată în rechizitoriu că specialiştii săi au analizat contractele încheiate pe bani publici de către CJ Brăila cu societăţile inculpate. „Se constată că în toate situaţiile, condiţiile tehnice erau formulate astfel încât să poată fi îndeplinite doar de societăţile agreate”, conchid procurorii, după ce au analizat informaţiile oferite de specialiştii DNA.

Stăncic şi-a recunoscut "relaţia" de peste un deceniu cu CJ Brăila!

Procurorii aduc în sprijinul anchetei lor chiar şi declaraţia administratorului SC Tancrad Galaţi şi Tancrad Construct Brăila, Cristian Cătălin Stăncic. Acesta a recunoscut că a participat „de peste zece ani de zile”, în calitate de ofertant la mai multe proceduri de achiziţie publică, organizate de către Consiliul Judeţean Brăila. Cu această ocazie „a reuşit să îi cunoască pe Gheorghe Bunea Stancu - preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, pe Mija Florin - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Brăila şi pe Moisiu Nicolae - şeful Serviciului Achiziţii Publice”.

În rechizitoriu, cei de la DNA arată că, deşi Stăncic a negat că ar fi intervenit pe lângă şefii CJ Brăila ca să câştige licitaţiile, interpretarea ofertelor de către cei din comisiile de evaluare a dat câştig de cauză firmelor sale. „Din modalitatea în care au fost interpretate ofertele de către membrii comisiilor de evaluare (aspectele fiind detaliate pentru fiecare contract de achiziţie publică încheiat între Consiliul Judeţean Brăila şi una dintre cele trei firme agreate) coroborat cu declaraţia inculpatului Puia Vasile, rezultă că inculpatul Stăncic Cristian Cătălin şi, implicit, societăţile administrate de acesta, au fost favorizate în procedurile de achiziţie publică desfăşurate. Nu trebuie omis nici faptul că SC Tancrad SRL Galaţi şi SC Tancrad Construct SRL Brăila au figurat ca asociaţi, împreună cu Gheorghe Bunea Stancu, la o asociaţie sportivă din Brăila”, se mai arată în rechizitoriu.

Reamintim că dosarul întocmit de DNA Galaţi a plecat să fie judecat la Tribunalul Vrancea, la cererea procurorilor. Ei au trimis în judecată "lotul Bunea" pentru un prejudiciu de circa trei milioane de lei. Procurorii susţin că Bunea Stancu şi angajaţi din CJ Brăila au dat contracte pe bani publici unor firme agreate de conducerea suspendată a instituţiei publice. Vom reveni cu motivele pentru care dosarul de corupţie a fost strămutat din Galaţi la Vrancea.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Alt dosar, dar relevant...

 

Stancu a pierdut definitiv procesul cu ANI şi îşi va pierde funcţia

Gheorghe Bunea Stancu a pierdut astăzi definitiv procesul cu ANI la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi îşi va pierde şi funcţia de preşedinte de Consiliu Judeţean, care oricum era pusă sub semnul întrebării, având în vedere că este cecetat sub control judiciar pentru fapte de corupţie.

Stancu a fost găsit vinovat de ÎCCJ de încălcarea regimului privind conflictul de interese în materie administrativă, după ce a semnat contracte de asociere cu două cluburi sportive controlate de firme unde este acţionar majoritar.

Potrivit ANI, şeful CJ Brăila a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese şi a săvârşit infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, după ce a semnat contracte de asociere cu două cluburi sportive controlate de firme unde el este acţionar majoritar. El a semnat contractele de asociere între CJ Brăila cu SC Clubul de Fotbal Brăila SA, respectiv Asociaţia Sportivă Handbal Club "Dunărea" Brăila, în baza cărora a fost încasată suma de 7.512.207 lei.

ÎCCJ a menţinut decizia dată pe 14 februarie de Curtea de Apel Bucureşti, care a hotărât respingerea cererii lui Stancu, care contestase în instanţă raportul inspectorilor de integritate.

În urma sentinţei date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe Bunea Stancu îşi va pierde funcţia de preşedinte de CJ Brăila, de care s-a ţinut cu dinţii în ultima vreme, care îi asigura o oarecare protecţie în procesul de corupţie în care este implicat din august anul acesta.
presagalatibraila.com

Link to comment
Share on other sites

Bunea Stancu, revocat din funcţia de preşedinte al CJ Brăila

Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost revocat astăzi din funcţie de prefectul judeţului, Vasilica Vîlcu. Ordinul prefectului vine după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat definitiv în cazul său, declarându-l în conflict de interese.

Şeful Cancelariei prefectului, Mircea Tudosie, a confirmat că prefectul judeţului a emis ordinul prin care se constată încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean, Gheorghe Bunea Stancu. „Ordinul i-a fost transmis domnului Bunea Stancu, iar Consiliul Judeţean a fost înştiinţat de emiterea acestuia. Domnul Stancu are dreptul să îl conteste în termen de zece zile, dacă nu se întâmplă acest lucru, ordinul devine definitiv, prin necontestare”, a declarat Tudosie.

După expirarea termenului de zece zile, prefectul judeţului va propune Guvernului organizarea de alegeri pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, iar Guvernul va stabili data alegerilor în termen de 90 de zile.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, pe 18 noiembrie, că preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, s-a aflat în conflict de interese.

Ca să aibă un an plin, pe 12 august 2014, Bunea Stancu a fost pus sub acuzare de DNA pentru săvârşirea unor fapte de corupţie, el fiind trimis în judecată în arest la domiciliu, apoi cercetat sub control judiciar.

presagalatibraila.com

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Familia Stăncic, asfaltatorii de serviciu ai PSD Galaţi

În județul Galați, sectorul firmelor de construcții care lucrează pe bani publici este foarte bine configurat, motiv pentru care vi le vom prezenta pe cele mai reprezentative în două părți. Pe de-o parte avem familia Stăncic cu Tancrad și Cricons iar pe de altă parte de grupul de firme controlat de milionarul Corneliu Istrate, cu nava amiral Vega ’93, și Arcada Company, patronată de afaceriștii Mihai Humă şi Spiru Mantu. Pe lângă acestea și-au făcut loc și alte companii mai micuțe care trăiesc, destul de bine din firmiturile rămase de la masa celor mari.

De câtva timp, afacerile pe bani publici din zonă au intrat și în vizorul procurorilor DNA care au demarat o serie de anchete. Fostul baron PSD din Brăila, Gheorghe Bunea Stancu a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție alături de Cristian Cătălin Stăncic, administratorul Tancrad. Într-un alt caz, Alin Trășculescu, fost deputat PDL de Vrancea a fost condamnat, într-o primă instanță la șapte de ani de închisoare cu executare într-un dosar legat de un contract al Vega ’93.

Creşterea Tancrad SRL şi sfârşitul baronului Bunea Stancu

Tancrad SRL Galați a fost înființată în 1995 de către un fost angajat al Sidex Galați (Arcelor Mital Steel ), Traian Stăncic care, ulterior a cedat-o fiului său Cristian Cătălin Stăncic. Firma având ca obiect de activitate comerțul cu produse siderurgice a  făcut profit, o perioadă, căpușând combinatul siderurgic, datorită relațiilor pe care Stăncic le avea la nivelul PSD. De altfel, afaceristul a fost coleg de serviciu cu Nicolae Dumitru, cel care ulterior avea să devină primarul municipiului Galați.

În 2001, după ce Dumitru a devenit primar, PSD a preluat guvernarea iar indianul Mital a privatizat Sidexul, firma lui Stăncic a rămas fără obiectul activității și s-a reprofilat pe construcții civile și de drumuri. Imediat au început să vină, ca pe bandă rulantă, și contractele publice, Tancrad devenind rapid firma de casă a PSD, protejată, de-a lungul vremii de ex-primarul Nicolae Dumitru, europarlamentarul Dan Nica, senatorul UNPR Eugen Chebac, deputatul PSD Cristian Rizea dar și de fostul baron de Brăila, în prezent la pușcărie, Gheorghe Bunea Stancu.

În câțiva ani, compania lui Stăncic a monopolizat lucrările de construcții finanțate de la bugetele județelor Brăila și Galați, adjudecându-și toate licitațiile importante. Tancrad SRL s-a ocupat de reabilitarea parcurilor, a locurilor de joacă, a drumurilor şi podurilor dar a primit și contracte pentru deszăpezire etc.

Un afacerist cu proptele în justiţie

Succesul în afaceri a dat ocazia familiei Stăncic să-și facă relații nu doar în politică ci și în justiție. Cristian Cătălin Stăncic, fiul fondatorului firmei, a fost cununat de defunctului Dinu Gâlcă, fost procuror șef al Parchetului Curții de  Apel Galați. Cu puțină vreme înainte să moară, acesta a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, șantaj și fals în declarații.

El a intervenit pe lângă un coleg pentru ca Stăncic să fie scos basma curată într-un dosar de înșelăciune. În urma intervenției, e drept că finul a scăpat de dosarul penal dar nașul Gâlcă a fost pus sub urmărire penală și obligat să se retragă din magistratură. 

Cristian Stăncic şi firma sa, judecaţi în dosarul Bunea Stancu

În 2014, Tancrad SRL a fost inculpată de către DNA în dosarul în care baronul PSD din Brăila, Bunea Stancu a fost acuzat de abuz în serviciu și conflict de interese în formă continuată și obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Procurorii au demonstrat că patru contracte încheiate între Tancrad SRL și Consiliul Județean  Brăila au fost atribuite prin fraudă producând un prejudiciu, statului, de 2.450.752,88 lei. Potrivit anchetatorilor, Stăncic a făcut presiuni asupra funcționarilor din CJ şi asupra membrilor comisiilor de evaluare a licitațiilor pentru a-i determina să declare câştigătoare doar ofertele sale.

Pe 2 octombrie 2014, Cătălin Stăncic și firma sa au fost trimiși în judecată în dosarul Bunea Stancu iar mare parte din bunurile și terenurile firmei au fost puse sub sechestru în vederea acoperirii prejudiciului produs.

Acuzată de fraudă, Tancrad conduce în topul contractelor publice din Galaţi

Chiar dacă a fost trimisă în judecată în dosarul lui Bunea Stancu, Tancrad are în derulare cel mai mare număr de contracte  pentru reabilitări de drumuri din județul Galați. Ba mai mult, și-a extins afacerile și pe alte meleaguri. În vara lui 2014, pe 9 iulie, asocierea Tancrad SRL - Dorsalve SRL  - Virgfan SRL și-a adjudecat un contract, de la Primăria Ploiești, pentru de 19,7 milioane lei, care a avut ca obiect reabilitarea unor linii de tramvai.

Două luni mai târziu, pe 2 septembrie 2014, firma lui Stăncic a obținut de la Consiliul Județean Prahova, condus de un alt baron penal, Mircea Cosma, o altă lucrare în valoare de 55,2 milioane de lei fără TVA, pentru extindere rețelei de canalizare și colectare în Azuga, Bușteni și Sinaia. La licitație au participat zece ofertanți dar numai societatea gălățeană s-a calificat.

În luna august  a acestui an, Tancrad a demarat lucrările pentru noul sediu al Primăriei Galați,  pentru care va încasa în jur de 8 milioane de euro. Construcția va fi dată în folosință în luna decembrie a anului 2016.

La 80 de ani, Stăncic tatăl şi firma sa, Cricons, suflă în ceafa Tancrad

După ce a pus pe picioare Tancrad pe care l-a lăsat copiilor, Traian Stăncic a înființat, în 2002, o nouă companie de construcții, Cricons SRL, pe care a conectat-o, de asemenea, la banii publici. Om de casă al PSD, acum în vârstă de 80 de ani, afaceristul gălățean nu și-a pierdut abilitățile și știe ce butoane trebuie să apese pentru a pune mâna pe contracte publice. Așa se face că în acest an, Cricons SRL pare că a câștigat la loterie, având în vedere numărul de lucrări publice în care a fost angajată și valoarea acestora.

În vară, firma a câștigat licitația, organizată de CNADNR, pentru întreținerea a circa 253,8 km de drumuri naționale care traversează județul Brăila. Timp de doi ani Cricons va încasa aproape 22,1 milioane de lei, fără TVA, pentru plombarea gropilor, curăţarea şanţurilor, a rigolelor și pentru refacerea marcajelor rutiere. În aceiași perioadă, compania venerabilului Stăncic și-a adjudecat un alt contract de o valoare similară, 22.040.681 de lei plus TVA, pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din orașul Făurei, condus de primarul Ionel Voinea (ALDE).

În județul Buzău, Cricons SRL va încasa 18.696.147,35 lei fără TVA, de la Primăria Poșta Câlnău, pentru modernizarea drumurilor de interes local. De asemenea, compania și-a adjudecat  lucrarea pentru modernizarea arterei Traian, în municipiul Galați, cu o ofertă de 5.236.456 de lei.

Atlas SA, controlată de pedelistul Marius Necula, apariţie meteorică pe piaţa constructorilor gălăţeni

Anul 2010, în plină criză economică, pe piața construcțiilor din Galați și-a făcut apariția Atlas SA, o societate comercială condusă de Georgeta Necula, mama senatorului PDL Marius Necula. La cei 72 de ani ai săi, femeia a reușit să dea lovitura în afacerile cu statul, surclasând oameni de antreprenori mult mai experimentați. Sub conducerea ei, Atlas SA a obţinut cinci contracte de lucrări de construcţii finanţate de la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi unul de la Ministerul Agriculturii în valoare totală de 21.346.936 lei. Întâmplător, la acea vreme, fiul Georgetei, senatorul democrat liberal Marius Necula se număra printre apropiații Elenei Udrea, șefa MDRT.

În aceeași perioadă, a guvernării PDL, Atlas a mai câștigat câteva lucrări publice între care reabilitarea alimentării cu apă a comunei Câmpineanca, din Vrancea, contract de 13.694.163,76 lei pe care l-a adjudecat în asociere cu Vega 93 și construcția centurii de ocolire a orașului Tecuci. Pe aceasta din urmă, subcontractată de la o firmă portugheză, Sociedade De Construcoes Soares Da Costa SA, nu a dus-o la capăt, nereușind să se încadreze în termene.

În 2013, la un an după ce Marius Necula și-a pierdut mandatul de parlamentar, Atlas SA și-a cerut insolvența  din cauza situației financiare dezastruase. De altfel, pe parcursul întregului an, cei mai mulți dintre salariaţii au fost disponibilizaţi iar mare parte dintre bunurile societăţii au fost puse sub sechestru de creditori.

Societatea ATLAS a fost înfiinţată în anul 1977, sub denumirea I.U.G.C Întreprinderea de Utilaje Grele pentru Construcţii Galaţi. După 1989, compania a fost înregistrată ca societate pe acţiuni, ATLAS SA, a participat la construirea platformelor siderurgice din Galaţi, Călăraşi, Târgovişte şi a asigurat echipamente de construcţii tuturor combinatelor siderurgice din România.

În ultima fază a existenței sale, în 2013, acționariatul companiei era format din Data Consult SRL Galaţi, firmă controlată de Marius Necula, cu 50,3%, SIF Moldova cu 33,9%, alţi acţionari cu 14,6 % și AVAS Bucureşti cu 0,9685% din acţiuni.

puterea.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Fostul președinte al CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, achitat pentru corupție de Curtea de Apel Galați

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila Gheorghe Bunea Stancu a fost achitat definitiv în dosarul DNA, în 2014, în care a fost cercetat pentru fapte de corupţie, potrivit deciziei luate joi, 22 septembrie, de Curtea de Apel Galaţi.
Gheorghe Bunea Stancu a fost cercetat alături de vicepreşedintele CJ Brăila Florin Mija şi de alţi 12 funcţionari din instituţie, toţi fiind achitaţi de Curtea de Apel Galaţi, care a menţinut sentinţa dată de prima instanţă, Tribunalul Vrancea, care a dispus achitarea tuturor inculpaţilor. "Admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Galaţi. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr. 32/07.04.2021 a Tribunalului Vrancea şi în rejudecare. Desfiinţează, în totalitate, certificatul fiscal nr. 725/28.09.2009 eliberat de Primăria comunei Vădeni, jud. Brăila pentru S.C. Tancrad S.R.L. Galaţi. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Definitivă.”, se arată în soluţia pronunţată de Curtea de Apel Galaţi și publicată pe portalul instanței de judecată. 
În 2014, DNA Galaţi a dispus trimiterea în judecată a lui Gheorghe Bunea Stancu, Florin Mija şi a încă 12 funcţionari ai CJ Brăila, într-un dosar privind acordarea unor contracte considerate preferenţiale, prejudiciul estimat fiind de aproximativ trei milioane lei. Pe lista inculpaţilor s-au aflat şi trei societăţi de construcţii prin care s-ar fi derulat întreaga afacere. În aprilie 2021, magistraţii Tribunalul Vrancea l-au achitat pe Gheorghe Bunea Stancu pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă continuată şi pentru infracţiunea de conflict de interese. Instanţa l-a achitat şi pe fostul vicepreşedinte CJ Brăila, Florin Mija, pentru abuz în serviciu, şi pe ceilalţi 12 funcţionari ai Consiliului Judeţean Brăila. De asemenea, Tribunalul Vrancea a respins cererile DNA de confiscare specială şi a ridicat măsura sechestrului asigurator de pe bunurile mobile şi imobile în cazul lui Gheorghe Bunea Stancu şi a încă patru acuzaţi.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.