Jump to content

Casa de Asigurări de Sănătate nu mai eliberează adeverinţe


dcp100168

Recommended Posts

Casa de Asigurări de Sănătate nu mai eliberează adeverinţe

Casa de asigurari de sănătate nu mai eliberează adeverinţe de asigurat. Asta pentru că medicii ar trebui să vadă situația asiguraţilor pe internet, în cadrul unui sistem informatic unic integrat.

Însă nu toţi medicii fac acest lucru, iar pacienţii sunt puşi pe drumuri. „Am venit de trei zile aici şi nu se poate să se dea o adeverinţă”, a spus un pacient. „Am fost să-mi iau reţeta şi nu mai apar asigurat. M-au scos de la salariaţi şi nu m-au trecut la pensionari. Asta e a patra zi când vin aici”, a spus un alt pacient.

Ce este Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI)

Sistemul este construit într-o structură ierarhică având în vârful piramidei Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care: recepţionează, colectează şi procesează date sintetice la nivel naţiona coordonează activităţile Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate, asigură în acelaşi timp şi interfaţa dintre sistemul de asigurări de sănătate şi celelalte sisteme naţionale de evidenţă (Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice etc.)

Pe nivelul intermediar se află Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, care: derulează activităţile de bază în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. La baza piramidei, din punctul de vedere al sistemului informatic, se află furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, care colectează şi prelucrează: informaţiile medicale ale asiguratului, informaţii care au caracter administrativ ce vor sta la baza decontărilor dintre furnizori şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din România are ca scop îmbunătăţirea substanţială a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România prin: Colectarea şi gestionarea informaţiilor economice şi medicale necesare funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate, transparenţa privind controlul şi gestionarea fondurilor bugetar ale CNAS, evidenţa persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale prin crearea şi administrarea Registrului Naţional al Persoanelor Asigurate şi a Registrului Naţional al Furnizorilor de Servicii Medicale, Eficientizarea raportării datelor de către furnizorii de servicii medicale, Uniformitate în aplicarea normelor şi legislaţiei la nivel naţional, Evidenţierea şi controlul costurilor pentru fiecare asigurat, Interfeţe on-line şi off-line pentru interconectarea cu entităţi externe sistemului şi cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice.

Pentru prima dată vor exista Registre şi Baze de Date Naţionale, care vor conţine toate datele şi informaţiile necesare unei evidenţe riguroase la nivelul întregului sistem, permiţând identificarea unică a fiecărui asigurat, condiţie esenţială pentru reducerea erorilor din sistem.

SIUI va beneficia de o infrastructură hardware performantă la nivel naţional, care va permite o exploatare eficientă precum şi o actualizare etapizată în concordanţă cu evoluţia tehnologică, precum şi o platformă de aplicaţii specifice dezvoltate în acord cu necesităţile CNAS, actualizate conform cu modificările legislative din domeniu pe o perioadă de 13 ani.

Managementul, monitorizarea şi suportul necesare unei gestionări eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin implementarea unui centru de apel de tip Help Desk, ce va fi disponibil la nivel naţional atât utilizatorilor interni CNAS, cât şi furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice.

digi24.ro

Link to comment
Share on other sites

Asa, manca-v-as. Pentru sanatatea dumneavoastra declarati tot ce mancati, beti, f****i, luati de la farmacie cu noile carduri de sanatate, "necesare unei evidente riguroase la nivelul intregului sistem, permitand identificarea unica a fiecarui asgirat, conditie esentiala pentru reducerea erorilor din sistem!" 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.