Jump to content

Ajutoare de căldură pentru gălăţenii cu venituri reduse


dcp100168

Recommended Posts

10.381 de gălăţeni au depus cerere pentru acordarea ajutorului de căldură

Mii de gălăţeni au depus cerere pentru acordarea ajutorului de căldură în sezonul rece 2015/2016. În prima lună în care s-au primit astfel de solicitări, Primăria municipiului Galaţi a înregistrat 10.381 de cereri pentru ajutorul de căldură (faţă de 14.885, în 2014). Dintre acestea, 6.871 au fost depuse de persoanele care se încălzesc în sistem centralizat (faţă de 11.058, în 2014), 2.280 aparţin persoanelor care se încălzesc cu gaze naturale (faţă de 2.646, în 2014), 960 au fost primite de la solicitanţii care folosesc pentru încălzire combustibili lichizi sau solizi (faţă de 1.021, în 2014), iar 270 de la cei care se încălzesc folosind energia electrică (faţă de160, în 2014 ).

Primăria municipiului Galaţi primeşte în continuare solicitări pentru acordarea ajutorului de căldură. Important de ştiut este faptul că stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă solicitarea este depusă până pe 20 ale lunii. Cererile înregistrate după data de 20 a lunii, care îndeplinesc condiţiile legale, intră în plată în luna următoare.

Ajutorul de căldură se acordă în perioada 1 noiembrie 2015 - 31 martie 2016.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi

 

Ajutoarele de căldură confirmă „fuga” din sistemul centralizat. Mii de cereri în minus, faţă de anul 2014

Datele centralizate de municipalitate, la o lună de când s-a dat startul depunerii cererilor pentru ajutoarele de încălzire, confirmă evadarea din sistemul centralizat de termoficare a mii de gălăţeni. Este drept că nimeni nu poate spune, la acest moment, de ce mii de gălăţeni au dispărut din statistici, însă este greu de crezut că aceştia duc acum un trai decent şi nu mai au nevoie de susţinere financiară, ori că au plecat din ţară sau au decedat. Cert este că, odată cu debranşările pe capete de la sistemul public, care au curs din aprilie şi până în toamnă, cu acte în regulă sau fără acte, a scăzut substanţial şi numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire din sistemul centralizat. Ba mai mult, a crescut numărul cererilor depuse pentru obţinerea de ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică, semn că unii dintre cei care au evadat din sistemul public ar fi putut să se orienteze în această direcţie.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Începe distribuirea formularelor pentru ajutoarele de încălzire 2016

De miercuri, 19 octombrie, vor fi distribuite formularele pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Cei care locuiesc la blocuri și au apartamentele racordate la sistemul centralizat vor obține formularele de la asociațiile de proprietari, abonaţii casnici care utilizează energia termică distribuită în sistem centralizat pot ridica formularele de la sediul Calorgal SA, de pe strada Crizantemelor nr 6, iar cei care își încălzesc locuințele cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, pot obține formularele de la Compartmentul Ajutoare pentru Încălzire, de pe strada Traian nr. 246, la fostul Liceu Traian. Formularele pot fi descărcate și de pe site-ul Primariei Galaţi: www.primaria.galati.ro

De ajutoarele pentru încălzirea locuinţei pot beneficia consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de până la 786 lei, în cazul  familiilor şi de 1.082 lei, în cazul persoanelor singure.

În cazul consumatorilor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pot beneficia de ajutoare de încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure a căror venit net  mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure, este de până la 615 lei.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

presagalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Cum puteţi obţine ajutor în bani de la Primărie pentru încălzirea locuinţei. Cine beneficiază şi ce acte sunt necesare

Măsura se adresează potenţialilor beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri. Dosarele pentru subvenţie se depun din 16 octombrie.

Primăria Galaţi a anunţat că începând cu data de 16 octombrie 2017 solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pot obţine formulare tipizate  de cerere şi declaraţie pe propria răspundere.

Pentru energia termică în sistem centralizat cererile se pot ridica de la asociaţiile de proprietari, pentru abonaţii casnici care utilizează energia termică - de la SC Calorgal SA Galaţi  (cu sediul în strada Crizantemelor nr.6), iar pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri - de la Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire - din strada. Fraternităţii nr. 1. Cererile se pot descărca şi de pe site-ul Primăriei Galaţi: www.primaria.galati.ro.              

Cine poate beneficia de ajutor

De ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de până la 786 lei în cazul  familiilor şi de până la  1.082 lei în cazul persoanelor singure.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei  se acordă familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure  este de până la 615 lei,  în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece cu modificările şi completările aduse prin HG 778/2013 şi HG 559/2017.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.â

Cum se completează cererea

Informaţiile   pot fi obţinute de la Primăria municipiului Galaţi – Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, telefon: 0236/488 444, 0236/307 740 şi de pe site-ul  www.primaria.galati.ro.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere va fi completate cu majuscule, datate şi semnate de către reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de  telefon de contact (Modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte reguli importante

Un titular are dreptul legal  la o singură măsură de protecţie socială, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri).

Titularul are obligaţia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire, a unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii. Program cu publicul:  luni – joi, între orele 8,30 – 16,00.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Gălăţenii pot depune cereri pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei pe perioada iernii

Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați anunță că, începand cu data de 12.10.2020, solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, pot obține formulare tipizate de cerere și declarație pe propriere răspundere, astfel:

- pentru energia termică - de la Asociațiile de proprietari;

- pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternității nr. 1;

- de pe site-urile Primăriei Galați și cel al Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați.

Cine poate beneficia de acest ajutor

De ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței pot beneficia gălăţenii care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică și care au un venit net lunar pe membrul de familie de până la 786 lei în cazul familiilor și de 1.082 lei în cazul persoanelor singure.

În cazul celor care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea se acordă familiilor și persoanelor singure a căror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de până la 750 lei.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informațiilor, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

În situația în care familiile și persoanele singure îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă pâna pe 20 ale lunii.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Ajutoare pentru încălzire în sezonul rece 2021-2022

Primăria municipiului Galați informează că începând de săptămâna viitoare se pot depune cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe timpul sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022). Este vorba despre ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri. Termenul limită de depunere a documentelor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este 20 noiembrie 2021. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;  începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Astfel, începând cu data de 18 octombrie 2021 solicitanţii ajutorului pot obţine formulare tipizate de cerere şi declaraţie pe propria răspundere de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galați (din str. Fraternității nr. 1) și de la asociaţiile de proprietari sau le pot descărca de pe site-ul www.social.primariagalati.ro.

Depunerea/transmiterea cererilor împreună cu toate documentele necesare se va face începând cu data de 18.10.2021: prin e-mail la adresa termoficare@primariagalati.ro (se vor considera cereri/declarații pe propria răspundere eligibile pentru acordarea ajutorului financiar doar dosarele corecte și complete); prin poștă (cu confirmare de primire) la adresa: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați str. Fraternității nr. 1, cod postal 800016; personal și/sau prin asociațiile de proprietari/locatari sau la sediul instituției, de luni până joi în intervalul orar 8.30-12.00 și 13.00 – 16.00, iar vineri între orele 8.30 și 12.00.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure cu un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.386 lei, iar în cazul unei persoane singure de până la 2.053 lei, în conformitate cu prevederile legale.   

Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri).    

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei pe membru de familie, respectiv persoana singură cu un venit de până la 2.053 lei, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galati – Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236 488 444, 0236.307.872 şi de pe site-ul www.social.primariagalati.ro.

Detalii privind condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie vor putea fi consultate în scurt timp pe site-ul Primăriei municipiului Galați https://www.primariagalati.ro/ și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați https://social.primariagalati.ro/.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Aglomeraţie la depunerea actelor pentru ajutorul de încălzire

Zeci de gălăţeni au aglomerat zona din faţa Direcţiei de Asistenţă Socială a Primăriei Galaţi, încă de dimineaţă, pentru depunerea actelor necesare obţinerii ajutorului de încălzire. Oamenii erau speraţi de facturile mari şi s-au grăbit să depună actele sau să întrebe ce acte le sunt necesare pentru a primi ajutorul fără de care nu cred că vor putea trece peste iarnă. Se lucra cu patru ghişee pentru a face faţă afluxului mare de oameni, iar în holul Direcţiei, alţi 4 funcţionari preluau solicitanţii pentru a-i ajuta să completeze dosarul.

Tot acum se primesc şi actele pentru acordarea suplimentului pentru energie. Acesta se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei pe membru de familie, respectiv persoană singură cu un venit de până la 2.053 lei, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Anul trecut au fost depuse 1.600 de cereri pentru aproximativ 5.000 de beneficiari. Acum acest număr sigur va creşte. Termenul limită de depunere a documentelor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este 20 noiembrie 2021.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Până când se depun cererile pentru ajutorul de încălzire

Pentru a putea primi ajutorul pentru încălzire în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2022 și 31 martie 2023, cei interesați trebuie să depună cererile până în data de 15 octombrie. Pot cere ajutorul de încălzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2.053 de lei.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:
ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;
ajutor pentru gaze naturale;
ajutor pentru energie electrică;
ajutor pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește diferențiat în funcție de venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure astfel:
în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei pe membru de familie/ persoana singură;
în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;
în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;
în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;
în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;
în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;
în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;
în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;
în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;
în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

reperul.ro

Link to comment
Share on other sites

Primăria Galaţi dă la săraci lemnele de foc provenite din deşeuri şi tăieri

Primăria municipiului Galaţi deţine în depozitul propriu 1.500 mc de lemne de foc rezultate din tăieri de copaci sau din deşeuri pe care intenţionează să le acorde, în regim de ajutor de urgenţă, familiilor şi persoanelor aflate în dificultate şi care îşi încălzesc locuinţa cu sobe pe lemne.
În acest sens a pregătit un proiect de hotărâre care urmează să fie supus votului consilerilor locali în şedinţa ordinară de luna aceasta.
Dacă proiectul va fi aprobat, se va acorda un ajutor de urgenţă pentru sezonul rece, 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, constând în 3,5 m3 lemne de foc/persoană singură/ familie.
Ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc urmează a fi acordat persoanelor/familiilor cu un venit mediu net lunar/membru de familie sub nivelul salariului minim net pe economie care, în urma efectuării anchetei sociale, se pot încadra în una din situaţiile de prioritate identificate mai jos:
1. pensionari singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau cu susţinători legali, dar aceştia se află în imposibilitatea de a susţine financiar cheltuielile legate de achiziţionarea combustibililor necesari încălzirii locuinţei acestora în perioada de iarnă;
2. familii confruntate cu probleme grave de sănătate ale membrilor acesteia care, în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgenţă;
3. persoanele cu handicap, gradul mediu, accentuat şi grav;
4. alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.
„În evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi sunt aproximativ 400 de familii/persoane singure pentru care ajutorul acordat conform legislaţiei în vigoare este insuficient pentru acoperirea întregului sezon rece”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.
În plus, se propune şi alocarea de la bugetul general de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, pentru anul 2022 a sumei de 160.000,00 lei cu TVA, pentru transportul lemnelor la domiciliul beneficiarilor.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Persoanele cu venituri reduse pot depune, de luni, cereri pentru ajutoare de căldură

Primăria municipiului Galați informează că începând de luni, 26 septembrie, se pot depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere necesare pentru obținerea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece 2022-2023.

Ajutorul lunar se acordă familiilor şi persoanelor singure al căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1.386 de lei, respectiv, al persoanei singure de până la 2.053 de lei, în conformitate cu prevederile legale.
Formularele se pot obține de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galați din strada Fraternității nr. 1 sau se pot descărca de pe adresa web social.primariagalati.ro, dar și de la asociaţiile de proprietari, pentru cererile de energie termică.
Cererile vor fi înregistrate prin depunere personală sau prin asociațiile de proprietari, la sediul instituției din str. Fraternității nr. 1, bl. Șoim, de luni până joi, în intervalul orar 8,30 - 16,00.

Anchetă socială obligatorie

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate şi semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.
În cazul solicitării ajutoarelor, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei și obligația de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se pot depune până la 15 octombrie. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi ajutorul începând cu luna în curs pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective și începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele după data de 20.

Suplimente pentru energie

Pe lângă ajutoarele pentru încălzirea locuinței, municipalitatea informează că se acordă un supliment pentru energie tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 de lei, respectiv, al persoanei singure de până la 2.053 de lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, la fel pentru consumul de energie termică și 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat.
Informaţii suplimentare despre acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a suplimentului pentru încălzire pot fi obţinute direct de la Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați - Serviciul Ajutoare Încălzire din strada Fraternităţii nr. 1, la numerele de telefon 0236/488444, 0236/307872 şi de pe site-ul social.primariagalati.ro.

viata-libera.ro

3b388e8dc49b25da39695f0facde8bc7_XL.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Coadă la Direcția de Asistență Socială pentru ajutoarele de încălzire

Gălățenii stau la coadă pentru a putea beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2022-2023. Cel puțin asta s-a întâmplat marți, în jurul orei 10,30, când în fața sediului Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați se aflau câteva zeci de persoane, care așteptau să depună acte ori să primească informațiile de care aveau nevoie. Iar o salariată a instituției, postată la intrare, păstra ordinea și disciplina în rândul cetățenilor.
După cum Primăria municipiului Galați a anunțat, pe 26 septembrie 2022 a început depunerea cererilor şi a declaraţiilor pe propria răspundere necesare pentru obținerea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece 2022-2023. Conform Primăriei, se înregistrează o medie zilnică de 25-30 de solicitări, la Direcția de Asistență Socială.
Ajutorul lunar se acordă familiilor şi persoanelor singure al căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1.386 de lei, respectiv, al persoanei singure de până la 2.053 de lei, în conformitate cu prevederile legale.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Gălățeni împovărați de boli, sărăcie și bătrânețe, la coadă pentru ajutoare de căldură

"Suntem bătrâni, suntem bolnavi și stăm la coadă. Ne umilesc, iar noi cât să mai îndurăm?! Mai bine ne-ar mai pune câte 100-200 de lei și nu ne-ar mai chinui cu atâtea acte. Sunt bătrâni singuri, pe care nu are cine să-i ajute". "Ce economie să mai fac, că nu am decât un singur bec". "Mai bine m-ar strânge Dumnezeu!". "O să vin și mâine la coadă, că-mi lipsesc două hârtii". ”Dacă aș fi fost tânără, nu m-aș fi uitat înapoi, aș fi plecat în lumea largă”... Acestea sunt doar câteva dintre mărturiile gălățenilor care au stat (și) ieri la coadă pentru ajutoare de căldură, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați de pe strada Fraternității.

În majoritate vârstnici și cu probleme de sănătate, gălățenii vin încă de dimineață pentru a solicita ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece 2022-2023. Pentru că le lipsește vreun document, nu puțini sunt cei nevoiți să se întoarcă la coadă și a doua zi, sperând că de această dată au adus toate actele. Poveștile lor de viață par trase la indigo. Au zeci de ani de muncă, pensii de mizerie, suferințe nenumărate și își fac griji pentru iarna pe care vor trebui să o îndure. Iată ce ne-au mărturisit câțiva dintre ei:
"Am muncit 42 de ani și am o pensie de 1.600 de lei. Cum să-mi ajungă! Numai pe medicamente dau 400 de lei".
"Am 32 de ani de vechime în muncă și stau pentru ajutorul care se acordă la gaze. Am o pensie de 1.478 de lei. O să mă descurc foarte greu, cu diabet și cu toate problemele de sănătate pe care le am".
"La iarnă, mai pun o pătură pe mine, că nu-mi permit să dau drumul la căldură! Eu, la pensia mea de 1.140 de lei, ce pot să fac? Sunt singură cu un copil cu handicap".
"Am 1.700 de lei pensie, după 40 de ani de muncă. Fac o oală de ciorbă și mănânc din ea toată săptămâna. Pe urmă fac o oală de fasole și mănânc din ea toată săptămâna următoare. Dau câte 300 de lei pe medicamente și pe alte investigații, că doctorul te trimite numai la cabinete particulare, unde dai milioane. Mi-a zis un doctor să fac injecții la genunchi cu 900 de lei, când eu am pensie de 1.700. O rușine ce se întâmplă, nu numai în Sănătate, peste tot!".

La coadă în cârje

În vârstă de 80 de ani, gălățeanca Angela Zaharia a venit în cârje la Direcția de Asistență Socială și, din fericire, nu a fost nevoită să stea la coadă pentru că i s-a permis să intre imediat, fiind poftită să se așeze pe un scaun: "Mai tare m-a obosit drumul, că la coadă n-am prea stat. Am venit singură cu actele pentru ajutorul de încălzire cu gaze și pentru energie electrică. Am 1.000 de lei pensie, dar nu mănânc eu cât costă medicamentele. Ce să fac, mă îmbrac mai gros, pun boanda adusă de la țară și stau în casă. Mai vine o nepoțică să mă ajute, dar la coadă nu aveam pe cine să trimit, că toți sunt la muncă. E greu, dar ce să fac... Poate m-a strânge Dumnezeu", a mărturisit femeia.
"Stau pentru mama mea, care are 91 de ani, și mă întreb dacă ar fi trebuit să vină dumneaei să stea la rândul acesta, ce făcea? Este un ajutor minim, dar profităm de cât este. Eu mă mai descurc, dar mama nu știu cum o să se descurce cu 1.000 de lei pensie”, ne-a spus o altă gălățeancă.
O altă pensionară, care a avut un moment de slăbiciune din cauza problemelor de sănătate, a primit apă pentru a-și reveni: "Sunt cu medicamentele după mine. Am astm, câteva accidente vasculare, am stat la soare și nu am voie".

Coadă azi, coadă și mâine...

"Mai stau la coadă o dată și mâine, pentru două hârtii. Îmi mai trebuie o factură de la lumină și o hârtie de la asociație. Mă întorc mâine", se plângeau cei care nu aveau documentația completă. "Eu am făcut economie cât am putut. Lumină - am un singur bec. Frigiderul și televizorul nu le pot opri. Facem economie cât om trăi. Pot să mor și mâine, că-i mai bine", ne-a spus un pensionar. "Lemnele sunt scumpe. 2.000 de lei tona de lemne bune. Mai facem economie, mai adunăm vreascuri de unde se poate. Cu o pensie de 1.000 de lei! Ce economie să fac? Nu mai mănânc, de unde să fac economie? Bag un lemn azi și unul mâine?", se întrebau, cu amărăciune, cei care stăteau la coadă pentru ajutorul de încălzire cu lemne.
"Ne umilesc și își bat joc de noi. Mai bine ne-ar mai pune 100-200 de lei și nu ne-ar mai chinui cu acte, că sunt bătrâni singuri care nu mai știu să scrie, pe care nu are cine să-i ajute". "Dacă aș fi fost tânără, nu m-aș fi uitat înapoi, aș fi plecat în lumea largă", s-au auzit voci din mulțime.

Date oficiale

Potrivit Adrianei Ghinoiu, șef serviciu ajutoare de încălzire din cadrul Direcției de Asistență Socială, s-au depus, până la momentul acesta, 1.046 de cereri pentru sezonul 2022-2023. Anul trecut, pentru ajutoare și supliment de încălzire au fost soluționate 4.989 de cereri. Iar în ceea ce privește centralele termice, din 2017 până acum sunt 14.035 de cereri soluționate. Marea majoritate a cererilor sunt pentru ajutoarele acordate la încălzirea cu gaze și suplimentul pentru energie electrică. Sunt șase angajați ai Direcției care primesc cereri, dar pentru că oamenii vin foarte de dimineață, se formează cozi. Mai ales că toți vor să depună cereri până la 15 octombrie, pentru a beneficia de la început de ajutoare. Funcționarii se așteaptă ca numărul solicitărilor depuse anul acesta să-l depășească pe cel de anul trecut.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Peste 20.000 de gălățeni se încălzesc cu lemne

Cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, pot fi depuse la Primărie de către gălățenii cu venituri mici, până pe 15 octombrie. Se pot înregistra cereri și după această dată, dar consumatorii vor primi acest ajutor începând cu luna în curs, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, și începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Conform Biroului de presă al Primăriei Galați, pentru precedentul sezon rece au fost aproximativ 3.000 de beneficiari din municipiu pentru aceste ajutoare. La nivel de județ, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Galați a achitat, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, sume cu titlu de ajutor în valoare totală de aproape 25 de milioane de lei, pentru 25.236 de beneficiari.

O majoritate covârșitoare a beneficiarilor de ajutoare pentru încălzire au constituit-o cei care se încălzesc cu lemne: nu mai puțin de 20.594 de gălățeni, care au primit în total suma de 22,661 milioane de lei. S-au mai dat ajutoare pentru încălzirea cu gaze naturale (3.714 beneficiari), cu energie electrică (624) și cu energie termică în sistem centralizat (304 persoane).

Probabil că aceste rapoarte se vor păstra și în acest an, având în vedere „vânzoleala” prețurilor energiei electrice și gazelor naturale.
Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor al căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1.386 de lei și persoanelor singure al căror venit lunar este de până la 2.053 de lei.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.