Jump to content

Şcoli gălăţene reabilitate cu fonduri europene


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Finanţare europeană pentru modernizarea şi reabilitarea a două școli

Două contracte de finanţare europeană în valoare de aproximativ 4 milioane euro pentru modernizarea şi reabilitarea a două unităţi de învăţământ, în care învaţă peste 1.500 de elevi, au fost semnate, vineri, de primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, şi directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, Luminiţa Mihailov. Este vorba despre Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" şi Colegiul Tehnic "Traian Vuia", banii necesari pentru finanţarea proiectelor fiind obţinuţi prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020.

Proiectul pentru Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare", de peste 2 milioane euro, vizează reabilitarea, modernizarea şi mansardarea clădirii unităţii de învăţământ. Astfel, noul etaj va include următoarele spaţii: şapte săli de clasă, un laborator, cabinet laborator şi două grupuri sanitare pentru elevi. În plus, se vor reabilita terenurile de sport, precum şi gardul şcolii. De asemenea, se vor achiziţiona obiecte de mobilier şcolar şi echipamente IT pentru cinci săli de clasă, un cabinet medical, un cabinet psihologie, sală multimedia, laborator de informatică. Reabilitarea şi modernizarea şcolii este necesară pentru a le crea celor peste 900 de elevi şi cadre didactice un mediu educaţional eficient.

Proiectul pentru Colegiul Tehnic "Traian Vuia", de aproximativ 1,7 milioane euro, presupune realizarea de lucrări de reabilitare şi de consolidare, reabilitarea termică a elementelor de anvelopă, reabilitarea instalaţiilor sanitare şi electrice, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea placajelor cu faianţă, zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane, lucrări de sistematizare verticală, achiziţionare de mobilier şcolar şi calculatoare. Obiectivul proiectului vizează creşterea calităţii infrastructurii educaţionale pentru asigurarea unei pregătiri de specialitate într-un mediu corespunzător celor 598 elevi înscrişi în unitatea de învăţământ.

agerpres.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Încheierea proiectului de reabilitare a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3

Primăria municipiului Galați anunță încheierea proiectului cu fonduri europene privind creșterea performanței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3. Lucrările de 600.000 de euro au vizat în principal anveloparea clădirii, instalaţia termică, înlocuirea tâmplăriei PVC, reabilitarea planșeului, înlocuirea conductelor de apă potabilă, instalarea a 72 de panouri fotovoltaice, reamenajarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 2.915.000 lei (cu T.V.A.), din care 2.477.929, 75 lei sunt bani europeni.

În incinta unității de învățământ, situată în cartierul Micro 21, Bulevradul Dunărea nr. 60, funcționează și Grădinița cu program normal nr. 35. În total sunt circa 500 de beneficiari: elevi, preșcolari, cadre didactice, personal auxiliar și personal nedidactic.

Proiectul cu titlul „Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 B-dul Dunărea nr. 60 Galați”, Cod SMIS 111721, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Primăria municipiului Galați are proiecte cu fonduri europene de peste 20 milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea sau extinderea unităților de învățământ din oraș. Trei proiecte (circa 1,8 milioane euro) au fost deja finalizate la Școala Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială nr.22 și Școala Gimnazială ”Iulia Hașdeu”.

Alte 6 proiecte (peste 10 milioane de euro) sunt în implementare, fiind vorba despre Școala Gimnazială nr. 33, Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Școala Gimnazială ”Grigorie Teologul”, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” și Grădinița cu 8 săli de grupă în cartierul Țiglina 2.

Proiecte în contractare privind lucrări de anvelopare (de peste 1,6 milioane de euro) sunt pentru Școala Gimnazială nr. 17, Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu”, Liceul Teoretic Dunărea” și Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”. Proiecte în evaluare de aproximativ 5,3 milioane de euro de lei vizează construirea unui corp nou la Școala Gimnazială ”Dan Barbilian” și modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 28.

În plus, Primăria municipiului Galați mai are în pregătire trei proiecte de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru Școala Gimnazială nr. 16, Școala Gimnazială nr. 18, precum și pentru reabilitarea imobilului din str. Al. Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe.

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

S-a semnat contractul pentru modernizarea Școlii „Sfântul Grigorie Teologul”

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul”, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană de peste 1 milion de euro.

Ofertantul câștigător, în urma licitației publice, este asocierea firmelor Dreams Riviera SRL – Evalon Trust SRL – Romsit Construct SRL – Rovis Lider, valoarea ofertei fiind de 3.479.238,63 lei. În cadrul contractului sunt prevăzute 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Astfel, pentru prima dată, școala va beneficia de ample lucrări de modernizare. Este vorba despre reparații la fațade; izolarea termică a pereților exteriori opaci, prin montarea unui strat termoizolant din vată minerală bazaltică; înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă; izolarea termică a planșeului; reparații capitale la instalațiile electrice, termice și sanitare; sistematizarea pe verticală (alei trotuare, a terenului din incintă); refacerea finisajelor interioare (zugrăveli, lambriuri, gresie, faianță, parchet în sălile de clasă); reabilitarea terenuri de sport și a împrejmuirilor (garduri); amenajare grup sanitar, montare elevator și rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Obiectivul general al proiectului cu finanțare europeană - ”Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați” - vizează asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în școlile din municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învățământul obligatoriu, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiective specifice sunt: reabilitarea și modernizarea clădirii școlii; reabilitare terenuri de sport și împrejmuire; achiziționare dotări pentru două săli de clasă, două cabinete, sală multimedia, laborator informatică.

Valoarea totală a proiectului cu finanțare europeană este de 4.867.568,46 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind de 4.770.217,04 lei.

Reabilitarea și Modernizarea Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” din municipiul Galați este necesară pentru a crea elevilor un mediu educațional care să ofere confort și siguranță și care să permită desfășurarea unui proces instructiv-educativ eficient.

Școala a fost construită în perioada 1969-1970, fiind situată în cartierul Micro 14 din municipiul Galați, pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A. Unitatea de învățământ asigură pregătirea școlară a elevilor din zonă pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial, inclusiv nivelul clasei pregătitoare.

Municipiul Galați a depus cererea de finanțare pentru realizarea proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați în data de 14.05.2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

Primăria municipiului Galați are, în diverse stadii, 18 proiecte cu fonduri europene de peste 20 milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea sau extinderea unităților de învățământ din oraș. 

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

S-a semnat contractul de finanțare europeană pentru anveloparea Liceului Teoretic ”Dunărea”

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Est,  Luminița Mihailov, au semnat vineri, 21 februarie, contractul de finanțare europeană pentru anveloparea Liceului Teoretic ”Dunărea”, un proiect în valoare de peste 400.000 de euro.

Obiectivul proiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Teoretic ”Dunărea” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.

Lucrările din cadrul acestui proiect presupun termoizolarea completă a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioriare și montarea unui sistem de panouri termosolare și a unei pompe de căldura care vor duce în cele din urmă la o reducere consistentă a consumumului de energie pentru încălzire. În plus, se vor face lucrări și la instalațiile de iluminat și lucrările conexe necesare celor amintite mai sus.

Valoarea totală a proiectului este de 1.916.973,29 lei, formată din asistența financiară nerambursabilă de 1.828.044,74 lei, cheltuieli neeligibile de 51.621,50 lei, contribuția municipiului Galați fiind de 37.307,05 lei.

Liceul Teoretic „Dunărea” este situat în municipiul Galați, pe strada Oltului nr. 24A. Unitatea de învățământ a fost construită în anul 1986, are regimul de înălțime S+P+2E și o suprafață construită 824 mp.  La acest liceu învață aproximativ 700 de elevi.

Municipiul Galați a depus cererea de finanțare pentru realizarea proiectului  Anvelopare unități de învățământ – Liceul Teoretic „Dunărea” Galați în data de 10.07.2018 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni de la semnarea contractului de finanțare. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 10 luni.

În perioada de programare 2014-2020 Municipiul Galați a depus cereri de finanțare pentru realizarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare și dotare pentru încă 17 unități de învățământ, în valoare totală de peste 20 de milioane de euro. Dintre acestea au fost deja finalizate proiectele pentru Școala gimnazială nr. 22, Școala gimnazială nr. 3 și Școala gimnazială ”Iulia Hașdeu”. Sunt în implementare proiecte cu finanțare europeană pentru Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Școala gimnazială nr. 33 și Școala gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”, Școala gimnazială Ștefan cel Mare, Grădiniţa  nr. 40, Liceul tehnologic Traian Vuia.

În faza de contractare  sunt proiectele pentru Școala Gimnazială nr. 17, Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu”, și Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”. Alte proiecte în faza de evaluare vizează construirea unui corp nou la Școala Gimnazială ”Dan Barbilian” și modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 28. Primăria municipiului Galați are în pregătire alte trei proiecte pentru Școala Gimnazială nr. 16, Școala Gimnazială nr. 18, precum și pentru reabilitarea imobilului din str. Al. Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe.

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

A fost semnat contractul pentru reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia”

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” în cadrul unui proiect cu fonduri europene de aproximativ 1,7 milioane de euro. Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor a fost câștigat, în urma licitației publice, de către asocierea firmelor Dreams Riviera SRL - Romsit Construct SRL - Rovis Lider SRL - Submit SRL. Valoarea contractului este de 5.089.561,72 lei fără TVA, fiind prevăzute 2 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție.

Municipiul Galați a depus cererea de finanțare pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Școală Galați” în data de 21.11.2018, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Proiectul presupune realizarea de lucrări de reabilitare și de consolidare, reabilitarea termică a elementelor de anvelopă, reabilitarea instalațiilor sanitare și electrice, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea placajelor cu faianță, zugrăveli lavabile la pereți și tavane, lucrări de sistematizare verticală, achiziționare de mobilier școlar (bănci, scaune, catedre) și calculatoare. Obiectivul proiectului Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” - Corp Școală Galați vizează creșterea calității infrastructurii educaționale pentru asigurarea unei pregătiri de specialitate într-un mediu corespunzător celor 598 elevi înscriși în unitatea de învățământ.

Valoarea totală a proiectului este de 8.192.852,43 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile reprezintă 3.813.699,80 lei, cheltuielile neeligibile sunt de 4.301.321,99 lei, contribuția Municipiului Galați fiind de 77.830,64 lei. Colegiul Tehnic „Traian Vuia” este situat în municipiul Galați, pe strada Anghel Saligny nr. 117. Clădirea școlii a fost construită în anul 1982 și este formată din 2 tronsoane, regim de înălțime Sb+P+3etaje+Pod, suprafața construită fiind de 927,00 mp.

În perioada de programare 2014-2020 Municipiul Galați a depus cereri de finanțare pentru realizarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare și dotare pentru 18 unități de învățământ, în valoare totală de peste 20 de milioane de euro.

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

S-a semnat contractul de finanțare europeană pentru Liceul "Anghel Saligny"

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminița Mihailov, au semnat miercuri, 18 martie 2020, contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea termică a Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Galați.

Clădirea a fost construită în anul 1976 și are o suprafață construită de 911 metri pătrați, iar beneficiarii proiectului sunt cei peste 1.100 elevi ai unității de învățământ.

Obiectivul este scăderea consumului de energie primară și scăderea producerii de gaze cu efect de seră, iar realizarea proiectului va duce la creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de termoizolare a pereților exteriori opaci cu saltele de polistiren expandat ignifugat, vor fi izolate planșeul peste ultimul etaj și planșeul peste subsol cu saltele din vată minerală, se va înlocui tâmplăria exterioară veche cu sisteme noi din PVC și vitraj termoizolant triplu cu acoperire selectivă low-e. În plus, va fi montat un sistem de panouri termosolare și pompă de căldură.

În același timp vor fi refăcute instalațiile de încălzire, cele de apă caldă și instalațiile de iluminat, vor fi refăcute tencuielile degradate din interior și exterior, se vor face lucrări de reparare a trotuarelor de protecție, lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu, se vor face finisaje interioare în zonele de intervenție și se va înlocui instalația de distribuție a apei reci și a colectoarelor de apă menajeră.

Valoarea totală a proiectului este de 1.912.267,50 lei, din care 1.845.264,36 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, 67.003,14 lei sunt cheltuieli neeligibile, iar 36.905,29 lei reprezintă contribuția Primăriei municipiului Galați .

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 10 luni.

În perioada de programare 2014-2020, Primăria municipiului Galați a depus cereri de finanțare pentru realizarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare și dotare pentru 18 unități de învățământ, în valoare totală de peste 20 de milioane de euro.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” va deveni din toamnă singura unitate de învățământ din județul Galați care va avea clase de învățământ dual pentru 30 de elevi, în colaborare cu două companii de utilitate publică.

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Fonduri europene pentru Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a semnat contractul de finanțare europeană, în valoare de aproape 400.000 de euro, pentru creșterea performanței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu”.

Principalele lucrări de intervenție vizează: termoizolarea pereților exteriori, termoziloarea planșeului, termoizolarea soclului clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu ramă PVC și vitraj termoizolant triplu, montarea unui sistem de preparare apei calde de consum cu panouri termosolare și boiler, precum și montarea unei pompe de căldură. De asemenea, se vor reface tencuielile, se vor repara trotuarelor de protecție, se vor reface finisajele interioare în zonele de intervenție și se va înlocui instalația de distribuție a apei reci și a colectoarelor de apă menajeră.

Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” este situată în municipiul Galați, pe strada Camil Ressu nr. 4A, și are un număr de aproximativ 300 de elevi. Unitatea de învățământ a fost construită în anul 1975, are regimul de înălțime S+P+2E și o suprafață construită 764 mp.

Obiectivul general al proiectului constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Valoarea totală a proiectului este de 1.929.774,52 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind de 1.808.074,71 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Anvelopare unități de învățământ - Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 5132 din 18.03.2020 pentru proiectul Anvelopare unități de învățământ – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, cod SMIS 121231, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Obiectivul general al proiectului constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră. Obiectivul specifical proiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice seva reduce amprenta de carbon a clădirii.

Valoarea totală a proiectului este de 1.912.267,50 lei, formată din:

- asistența financiară nerambursabilă = 1.845.264,36 lei;
- cheltuieli neeligibile = 67.003,14 lei;
- contribuția Municipiului Galați = 36.905,29 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni, respectiv între data de 01.01.2018 și data de 31.10.2021.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Fonduri europene pentru Școala 17

Luni, 11 mai, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a semnat 19 contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, destinate unităților administrativ-teritoriale (UAT), instituțiilor publice, dar și sectorului IMM. Valoarea totală a acestora se ridica la aproximativ 286,75 milioane lei, iar pe lista contractelor semnate se regăsește și cel al al municipiului Galați pentru anveloparea Școlii Gimnaziale nr. 17, un proiect în valoare de circa 2,16 milioane lei.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Fonduri europene, de 450.000 euro, pentru reabilitarea Şcolii nr. 17

Şcoala nr. 17, din cartierul Micro 19, va beneficia de lucrări de modernizare pentru creşterea eficienţei energetice, graţie unui proiect cu fonduri europene de aproximativ 450.000 de euro, a anunţat astăzi, marţi, 19 mai 2020, Primăria municipiului Galaţi.

Principalele lucrări de intervenţie vizează izolarea termică a faţadei - partea vitrată, prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente, cu tâmplarie cu ramă PVC pentacameral şi vitraj triplu termorezistent; termoizolarea pereţilor; termoizolarea planşeului peste ultimul etaj şi a planşeului peste subsol; înlocuirea totală a distribuţiei instalaţiei de încălzire centrală de la subsol; instalarea unui sistem de colectoare solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar apei calde de consum; instalarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă ca formă alternativă de producere a energiei termice; lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiei de iluminat aferente clădirii. Lucrări conexe presupun refacerea tencuielilor degradate interioare şi exterioare (faţade); repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminarii infiltraţiilor la infrastructura clădirii; lucrări specifice cerinţelor fundamentale de securitate la incendiu; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi a colectoarelor de apă menajeră.

Şcoala Gimnazială nr. 17 este situată în municipiul Galaţi, pe strada str. Costache Conachi nr. 2B având un număr de 456 elevi în prezent. Unitatea de învăţământ a fost construită în anul 1972, are regimul de înălţime St+P+2E şi o suprafaţă construită 819 mp.

Valoarea totală a proiectului este de 2.162.707,42 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 2.034.089.51 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni.

Finaţarea proiectului „Anvelopare unităţi de învăţământ - Şcoala Gimnazială nr. 17 Galaţi” este asigurată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

În perioada de programare 2014-2020, Primăria municipiului Galaţi a depus cereri de finanţare pentru realizarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare şi dotare pentru încă 26 unităţi de învăţământ, în valoare totală de peste 136 milioane lei. Dintre acestea au fost deja finalizate: Şcoala gimnazială nr. 22, Şcoala gimnazială nr. 3 şi Şcoala gimnazială „Iulia Haşdeu”. Sunt în implementare alte 10 proiecte cu finanţare europeană pentru: Şcoala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Şcoala gimnazială nr. 33, Şcoala gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”, Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare”, Grădiniţa nr. 40, Liceul tehnologic „Traian Vuia“, Liceul Teoretic „Dunărea”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, precizează municipalitatea.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Lucrări pentru modernizarea Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”

Primăria municipiului Galați informează că a fost atribuit contractul de lucrări ce vizează modernizarea Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” pentru care municipalitatea a obținut fonduri europene de aproximativ 380.000 de euro.

În cadrul proiectului cu fonduri europene se vor realiza lucrări de termoizolare a pereților exteriori, de izolare a planșeului peste ultimul etaj și a planșeului peste subsol. De asemenea, se va înlocui tâmplăria exterioară veche cu sisteme noi din PVC, va fi montat un sistem de panouri termosolare și pompă de căldură.
În același timp vor fi refăcute instalațiile de încălzire și instalațiile de iluminat, vor fi refăcute tencuielile degradate din interior și exterior, se vor realiza lucrări de reparare a trotuarelor de protecție, lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu, se vor face finisaje interioare în zonele de intervenție și se va înlocui instalația de distribuție a apei reci și a colectoarelor de apă menajeră.

Clădirea a fost construită în anul 1976 și are o suprafață construită de 911 metri pătrați, iar beneficiarii proiectului sunt cei peste 1.100 elevi ai unității de învățământ.

Obiectivul este scăderea consumului de energie primară și scăderea producerii de gaze cu efect de seră, iar realizarea proiectului va duce la creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”.

Contractul de achiziție publică “Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny – proiectare și execuție” are ca ofertant declarat câștigător firma S.C. STILOTERM S.R.L. Valoarea contractului este de 1.258.268,40 lei fără TVA, iar termenul de realizare este de 12 luni calendaristice, din care două luni sunt pentru proiectare și zece luni pentru execuție. Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 1.912.267,50 lei, din care 1.845.264,36 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Cine modernizează Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”

Primăria municipiului Galaţi a anunţat că a atribuit contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor de anvelopare la Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", declarând câştigătoare firma Stiloterm SRL.

Valoarea contractului este de 1.258.268 de lei fără TVA, iar termenul de realizare este de 12 luni calendaristice, din care două luni sunt pentru proiectare și zece luni pentru execuție.
Investiţia se va realiza în cadrul unui proiect european în valoare de 1.912.267 de lei, din care 1.845.264 de lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.
Conform Primăriei, clădirea, construită în anul 1976, va beneficia de lucrări de termoizolare a pereților exteriori, izolarea planșeului peste ultimul etaj și a planșeului peste subsol. De asemenea, se va înlocui tâmplăria exterioară veche cu sisteme noi din PVC, va fi montat un sistem de panouri termosolare și pompă de căldură. În același timp, vor fi refăcute instalațiile de încălzire și de iluminat, tencuielile degradate din interior și exterior, se vor realiza lucrări de reparare a trotuarelor de protecție, lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu, se vor face finisaje interioare în zonele de intervenție și se va înlocui instalația de distribuție a apei reci și a colectoarelor de apă menajeră.
Beneficiarii proiectului sunt cei peste 1.100 de elevi ai unității de învățământ.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Contract de lucrări pentru Școala nr. 17

Primăria Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări (proiectare și execuție) pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii nr. 17, din cartierul Micro 19, grație unui proiect cu fonduri europene de aproximativ 450.000 de euro derulat de către municipalitate.

Astfel, în urma licitației a fost declarat câștigător ofertantul Stiloterm SRL, cu o propunere financiară de 1.419.810,00 lei fără TVA. Durata contractului este de 12 luni, dintre care pentru proiectare sunt prevăzute două luni, iar pentru execuția lucrărilor 10 luni.

Potrivit proiectului cu fonduri europene, principalele lucrări de intervenție vizează izolarea termica a fațadei - partea vitrată, prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente; termoizolarea pereților; termoizolarea planșeului peste ultimul etaj și a planșeului peste subsol;  înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală de la subsol; instalarea unui sistem de colectoare solare ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar apei calde de consum; instalarea unui sistem de pompe de căldură aer-apă ca formă alternativă de producere a energiei termice; lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii. Lucrările conexe presupun refacerea tencuielilor degradate interioare și exterioare (fațade); repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminarii infiltrațiilor la infrastructura clădirii; lucrări specifice cerințelor fundamentale de securitate la incendiu; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de apă menajeră.

Școala Gimnazială nr. 17 este situată în municipiul Galați, pe strada str. Costache Conachi nr. 2B având un număr de 456 elevi în prezent. Unitatea de învățământ a fost construită în anul 1972, are regimul de înălțime St+P+2E și o suprafață construită 819 mp.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 2.162.707,42 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 2.034.089.51 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni. Finanțarea proiectului  „Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 17 Galați” este asigurată în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

În total, Primăria municipiului Galați are, în diverse stadii, un număr de 28 de proiecte cu bani europeni pentru modernizarea de școli și grădinițe, în valoare de 29 milioane de euro.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Finanțare europeană de 4,5 milioane lei pentru reabilitarea Liceului Tehnologic din Cudalbi

La Ministerul Lucrărilor Publice a avut loc semnarea a 21 de contracte de finanțare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a unor proiecte care vor fi implementate de unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi întreprinderi mici şi mijlocii. Unul dintre aceste contracte a fost semnat de ministrul Lucrărilor Publice cu Primăria Cudalbi, pentru finanțarea cu 4,52 milioane de lei a lucrărilor pentru „reabilitarea infrastructurii şcolare la Liceul nr. 1” din localitate.

Unitatea școlară din Cudalbi a fost înființată în 1955, ca școală gimnazială și de-a lungul timpului și-a schimbat denumirea de mai multe ori. În anul 2008, Școala Generala Nr. 2 a fuzionat cu Școala Profesională Cudalbi, rezultând noua instituție denumită Școala de Arte și Meserii Cudalbi, devenită ulterior Liceul Tehnologic Cudalbi. În oferta Liceului Tehnologic Cudalbi au fost în acest an 14 locuri la Specializarea „Servicii” și 42 de locuri la Specializarea „Resurse naturale si protectia mediului”, acestea fiind împărțite pe două sub-specializări, agricultură ecologică și mecanic utilaje.

galati365.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Finanţare europeană pentru un corp nou de clădire la Şcoala  Gimnazială „Dan Barbilian”

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu a semnat astăzi contractul de finanţare europeană pentru construirea unui nou corp de clădire la Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian”.

Proiectul are o valoare totală de 12.140.212,16 lei (2,5 milioane de euro), contribuţia financiară nerambursabilă din fonduri europene fiind de 11.897.407,91 lei, în vreme ce contribuţia municipiului Galaţi este de 242,804.25 lei.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului, calităţii şi atractivităţii educaţiei în şcolile din municipiul Galaţi, în scopul creşterii ratei de participare la învăţământul obligatoriu, la reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, la o rată mai mare de absolvire a învăţământului obligatoriu şi la creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.

Proiectul presupune realizarea unei clădiri cu suprafaţa construită de 1.370,77 metri pătraţi şi suprafaţa desfăşurată de 3.069,83 metri pătraţi.  Clădirea va avea parter şi două etaje şi va include săli de clasă, cancelarie, sală multimedia, cameră servere, teren activităţi sportive, tribună oficialităţi, vestiare, cameră materiale sportive, sală de mese, cabinet medical, cameră tehnică, grupuri sanitare.

Noile spaţii vor fi dotate cu mobilier nou, table interactive, laptopuri, ecrane de proiecţie, videoproiectoare, imprimante şi alte dotări necesare pentru un învăţământ de calitate pentru toţi copiii.

Implementarea proiectului ”Construire Corp Nou Şcoala Gimnazială Dan Barbilian” Galaţi va contribui la realizarea condiţiilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate celor 640 elevi înscrişi precum şi la creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu.

Pentru unităţile de învăţământ, Primăria municipiului Galaţi are, în diverse stadii, 29 de proiecte cu fonduri europene în valoare de 146.898.004,45 lei (30 de milioane de euro).

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Liceul Teoretic „Dunărea” se modernizează cu bani europeni

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru anveloparea cu fonduri europene a Liceului Teoretic „Dunărea”, din cartierul Micro 18.

„Preocuparea este să oferim cele mai bune condiții copiilor, iar pentru Liceul Dunărea am reușit să atragem fonduri europene de aproape 400.000 de euro. Avem în diverse stadii 29 de proiecte cu fonduri europene de aproximativ 30 de milioane de euro pentru școli și grădinițe. Obiectivul este să atragem în continuare cât mai mulți bani europeni pentru modernizarea unităților de învățământ”, a declarat primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

În urma licitației publice pentru lucrările de anveloparea Liceului Teoretic „Dunărea”, oferta declarată câștigătoare a fost cea depusă de Asocierea MOVILAND MET SRL - PROIECT SA - CONSUMCOOP GALATI, contractul având o valoare totala de 1.550.863,92 lei. Durata contractului este de 12  luni din care două luni sunt prevăzute pentru proiectare și 10 luni pentru execuție.

Lucrările din cadrul acestui proiect presupun termoizolarea completă a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exteriorare și montarea unui sistem de panouri termosolare și a unei pompe de căldură care vor duce în cele din urmă la o reducere consistentă a consumumului de energie pentru încălzire. În plus, se vor face lucrări și la instalațiile de iluminat și lucrările conexe necesare celor amintite mai sus.

Obiectivulproiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Teoretic „Dunărea”, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 1.916.973,29 lei, formată din asistența financiară nerambursabilă de 1.828.044,74 lei, cheltuieli neeligibile de 51.621,50 lei, contribuția municipiului Galați fiind de 37.307,05 lei.

Liceul Teoretic „Dunărea” este situat în municipiul Galați, pe strada Oltului nr. 24A. Unitatea de învățământ a fost construită în anul 1986, are regimul de înălțime S+P+2E și o suprafață construită 824 mp.  La acest liceu învață aproximativ 700 de elevi.

Municipiul Galați a depus cererea de finanțare pentru realizarea proiectului  Anvelopare unități de învățământ – Liceul Teoretic „Dunărea” Galați în data de 10.07.2018 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Școala nr. 33, modernizată de Primărie cu fonduri europene

Municipalitatea gălățeană investește peste 1,3 milioane de euro pentru modernizarea Școlii nr. 33 din cartierul Micro 39. Lucrările, care transformă complet unitatea de învățământ, sunt avansate, anunță primarul Ionuț Pucheanu. Unul dintre corpurile școlii a fost modernizat, iar lucrările continuă la cel de-al doilea. Municipalitatea a refăcut și terenurile de sport.

”Copiii merită cele mai bune condiții pentru educație. În cartierul Micro 39 A lucrările pentru modernizarea Școlii nr. 33 sunt avansate.  Deja un corp de clădire a fost modernizat, iar lucrările continuă la cel de-al doilea. Mai mult, am refăcut terenurile de sport , urmând să amenajăm curtea școlii unde vom monta bănci, vom planta arbori și vom pune gazon. În plus, vom dota această școală și cu echipamente IT. Pentru lucrările de modernizare de la Școala nr. 33 am atras fonduri europene de aproximativ 1,3 milioane de euro”, explică primarul Ionuț Pucheanu.

gazetagalatiului.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Lucrări de 2 milioane euro la Şcoala „Dan Barbilian”

Primăria municipiului Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul de lucrări pentru construirea unui corp nou de clădire la Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian”, obiectiv pentru care au fost atrase fonduri europene - Citeşte şi Finanţare europeană pentru construirea unui nou corp de clădire la Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian”. Ofertantul câştigător este Asocierea Alfa Invest SRL - Marent 99 SRL - Rani Proiect Design SRL, valoarea contractului fiind de 8.389.220,58 lei fără TVA, adică aproape 2 milioane euro. Durata contractului este de 27 luni, din care 3 luni sunt prevăzute pentru proiectare, iar 24 de luni pentru execuţie.

Prin acest proiect se urmăreşte construirea unui nou corp de şcoală. Este vorba despre o clădire cu regim de înălţime P+2E care va avea următoarele destinaţii: 11 săli de clasă, sală de sport, vestiare, toalete, duşuri, sală de mese, sală pentru materiale didactice şi sală de recreere. Se va face de asemenea racordarea la reţeaua de energie electrică, la reţeaua de apă şi canalizare şi la reţeaua de gaz metan. Spaţiile vor fi dotate cu mobilier (bănci, table, catedre, dulapuri, scaune), echipamente IT (laptopuri, imprimante, videoproiectoare etc.), elevatoare pentru persoane cu dizabilități, precum şi cu instalaţie de detecţie incendiu.

Proiectul cu finanţare europeană pentru construirea unui nou corp de clădire la Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian” are o valoare totală de 12.140.212,16 lei (2,5 milioane de euro), contribuţia financiară nerambursabilă din fonduri europene fiind de 11.897.407,91 lei, în vreme ce contribuţia municipiului Galaţi este de 242,804.25 lei. Implementarea proiectului „Construire Corp Nou Şcoala Gimnazială Dan Barbilian” Galaţi va contribui la realizarea condiţiilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate celor 640 elevi înscrişi precum şi la creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Fonduri suplimentare pentru educație

Primăria municipiului Galați a alocat, în 2020, de la bugetul local, peste 20 de milioane de lei pentru școlile și grădinițele din oraș. Din această sumă, 5,3 milioane de lei au fost destinați direct pentru gestionarea, prevenirea și combaterea COVID-19. La această sumă, se adaugă fondurile europene atrase pentru modernizarea și dotarea unităților de învățământ, municipalitatea având în diverse stadii 31 de proiecte în valoare de peste 42 de milioane de euro.

Pentru funcționarea în bune condiții a unităților de învățământ, municipalitatea a alocat peste 20 de milioane de lei pentru reparații și asigurarea utilităților. În plus, înainte de începerea noului an școlar, Primăria municipiului Galați a suplimentat cheltuielile de funcționare a unităților de învățământ cu suma totală de 5.637.000 lei, pentru achiziționarea de laptopuri și camere web necesare derulării activității școlare, precum și pentru materiale (măști și dezinfectanți) în vederea combaterii răspândirii COVID -19.

Mai mult, municipalitatea are în diverse stadii, 31 de proiecte cu fonduri europene în valoare de 206.402.366 lei (peste 42 de milioane de euro), din care 3 proiecte s-au finalizat (1,3 milioane de euro), 11 proiecte sunt în implementare (13,9 milioane de euro), iar 17 proiecte sunt în evaluare (26,9 milioane de euro). Contribuția de la bugetul local pentru toate aceste proiecte este estimată la 5,2 milioane de euro.

Astfel, s-au finalizat proiectele la Școala Gimnazială nr. 22, Școala gimnazială „Iulia Hașdeu” și Școala Gimnazială nr. 3. Sunt în implementare proiectele pentru Școala gimnazială nr. 33, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Școala Gimnazială „Grigorie Teologul”, Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” (nr. 13), Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal din Țiglina II, Liceul Teoretic ”Dunărea” Galați, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny, Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, Școala Gimnazială nr. 17, Școala Gimnazială „Dan Barbilian”.

Sunt acum în evaluare proiecte pentru: Școala Gimnazială nr. 28 Galați, Școala Gimnazială nr. 16, Școala Gimnazială nr. 18 Galați, Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, Școala Gimnazială nr. 29, Reabilitarea imobilului din str. Al. I. Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe, Școala Gimnazială nr. 25, Grădinița cu program prelungit Motanul Încălțat, Grădinița cu program prelungit Codruța, Grădinița cu program prelungit nr. 30, Școla Gimnazială Miron Costin - corp C1 și C2 (2 proiecte), Grădinița cu program prelungit nr. 9, Liceul cu program Sportiv și Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza.

În plus, în contextul pandemiei, Primăria municipiului Galați a mai depus un proiect pentru îmbunătățirea infrastructurii TIC în educație prin achiziția de echipamente IT pentru unitățile școlare, precum și un alt proiect pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitățile școlare prin dotarea cu echipamente de protecție/dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatura destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.

Primăria municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Școala Nr. 16 va fi modernizată cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați continuă să atragă fonduri europene pentru modernizarea și dotarea unităților de învățământ, asigurând de la bugetul local sumele necesare pentru cofinanțarea proiectelor.

Astăzi a fost semnat un nou contract de finanțare europeană ce vizează proiectul de modernizare și reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 16 - Corp C1, în valoare totală de 2.030.160,80 lei cu TVA, din care contribuția de la bugetul local este de 600.000 de lei.

Principalele lucrări de intervenție sunt: instalare de panouri fotovoltaice; înlocuirea tâmplariei exterioare și interioare; termoizolarea pereților exteriori; reabilitarea aleilor și a zonei de teren de sport; amenajarea peisagistică; recompartimentarea grupului sanitar; placări cu faianță și gresie în grupurile saniare; înlocuirea parchetului din spațiile de învățământ; realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

În plus, se vor asigura următoarele dotări: 32 calculatoare, 6 videoproiectoare, un display interactiv sau o tablă interactivă; două panouri informative pentru nevăzători; un info point door pentru persoanele cu dizabilități.

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Școala Gimnazială nr.16 este situată în municipiul Galați, strada Arieșului, nr. 8, în zona Pieței Centrale. Clădirea școlii a fost construită în anul 1908. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 16 din municipiul Galați este necesară pentru a crea celor aproximativ 390 persoane (elevi și personalul școlii), un mediu educațional care să ofere confort, siguranță și desfășurarea unui proces instructiv-educativ eficient.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni. Proiectul Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Corp C1 face parte din Strategia de Dezvoltare Locală, GAL-ul responsabil cu implementarea Strategiei fiind Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Fonduri europene pentru modernizarea Școlii nr. 28

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea și reabilitarea Școlii nr. 28, construită în urmă cu aproape 60 de ani. De asemenea, a fost lansat în licitație contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 12,9 milioane de lei, din care 4,3 milioane de lei reprezintă contribuția de la bugetul local. Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni.

Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă; reabilitarea instalațiilor termice; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat; instalarea unor surse regenerabile de energie; lucrări la instalațiile sanitare și refacerea finisajelor interioare; instalații pentru hidranți interiori și exteriori; construire rampe și amenjare de grupri sanitare pentru persoanele cu dizabilități; refacere alei, trotuare și porți acces auto; reabilitare împrejmuire.

Proiectul prevede utilarea clădirii cu aparate de aer condiționat; panouri fotovoltaice (kit complet); panouri solare (kit complet); puffer 300 l cu 2 serpentine; controller panouri solare; pompă presiune/recirculare panouri solare; pompă recirculare încălzire.

De asemenea, a fost lansat în licitație contractul de proiectare și execuție a lucrărilor, cu o valoare estimată de 9.920.401,11 lei fara TVA, cu o durată de 24 luni (5 luni proiectare + 19 luni execuție). Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.05.2021.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Școala gimnazială nr. 18 se modernizează cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați anunță că a fost semnat contractul de finanțare privind reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 18, proiect pentru care a fost obținută finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1-DLRC Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reabilitarea și modernizarea corpurilor A și B, reabilitarea terenurilor de sport, a împrejmuirii, a aleilor și terenului din incintă. Principalele categorii de lucrări de intervenție ce se vor realiza în cadrul proiectului sunt: reparații la fațade; izolarea termică a pereților exteriori; înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare; înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corpul B și revizuire acoperiș la corpul A; izolarea termică a planșeului/pardoselii peste sol/subsol neîncălzit; reparații capitale instalație electrică; reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare); sistematizarea pe verticală (alei, trotuare, teren din incintă); refacerea finisajelor interioare (zugrăveli, gresie, faianță, parchet); reabilitarea terenurilor de sport și a împrejmuirii; amenajarea unui grup sanitar și a unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

Durata de execuție estimată pentru realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare este de 12 luni. Durată totală a proiectului este de 22 de luni, urmând a se finaliza pe 28 februarie 2023. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.617.656,79 lei, din care municipalitatea asigură 33.939,31 lei valoarea cheltuielilor neeligibile și 920.691,78 lei valoarea cofinanțării eligibile.

Școala gimnazială nr. 18 este situată în cartierul Micro 40, are 573 elevi și 36 de cadre didactice. 

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Gardul unei şcoli, vopsit în bătaie de joc, pe bani europeni

"În halul acesta se vopsește la Şcoala Nr. 33 din Micro 39. Fără pic de jenă, se aplică vopseaua peste vechea vopsea, care are, cu siguranță, ceva timp!", ne-a sesizat un cititor al ziarului "Viaţa liberă", care a ataşat şi nişte imagini edificatoare.
Pentru că Şcoala Nr. 33 beneficiază de lucrări de modernizare care vor fi decontate din fonduri europene, ne-am adresat Primăriei municipiului Galaţi. Am întrebat cine execută lucrările la gardul instituţiei de învăţământ, dacă ele sunt cuprinse în proiectul european aflat în derulare şi ce măsuri au fost luate în privinţa modului în care sunt executate.
Conform Biroului de presă al Primăriei, executantul lucrărilor de modernizare la Şcoala Nr. 33 este firma Dascon Global Construct. Municipalitatea ne-a transmis că modul în care este vopsit gardul i-a fost adus deja în atenţie, motiv pentru care i-a pus în vedere constructorului să remedieze lucrările efectuate în bătaie de joc.

viata-libera.ro

07a765032dc4783cf4d2a81b949803e9_XL.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Grădiniţa Nr. 30 din Galaţi, modernizată cu fonduri europene

A fost semnat contractul de finanţare europeană pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu program prelungit nr. 30 din cartierul Ţiglina 3, informează Primăria municipiului Galaţi.
Principalele categorii de lucrări vizează: reabilitarea termică a clădirii; instalarea de panouri solare şi fotovoltaice; înlocuirea sistemului de distribuţie a apei calde; realizarea unei şarpante din lemn ignifugat cu învelitoare din ţiglă metalică; refacerea trotuarelor; refacerea tencuielilor exterioare şi a instalaţiilor sanitare.
Valoarea proiectului este de aproape 6 milioane de lei, din care aproximativ 2 milioane de lei reprezintă contribuţia de la bugetul local. Termenul de execuţie va fi de 9 luni de la semnarea contractului de lucrări care va fi lansat în licitaţie publică în perioada imediat următoare.
„Investim în educaţia copiilor cărora suntem datori să le asigurăm cele mai bune condiţii pentru dezvoltare şi învăţare. La Grădiniţa nr. 30, din cartierul Ţiglina 3, am prevăzut reabilitarea termică a clădirii, instalarea de panouri solare şi fotovoltaice, înlocuirea sistemului de distribuţie a apei calde, refacerea tencuielilor exterioare şi a instalaţiilor sanitare, precum şi refacerea trotuarelor. Este un proiect cu fonduri europene de aproape 6 milioane de lei, din care aproximativ 2 milioane de lei reprezintă contribuţia de la bugetul local“, spune Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi.
Implementarea proiectului va contribui la realizarea obiectivului specific al priorităţii de investiţii prin măsurile propuse care au drept scop creşterea eficienţei energetice a clădirii unităţii de învăţământ şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor; Operaţiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Licitaţie pentru Grădiniţa Nr. 30

Până pe 20 iulie 2021, Primăria Galaţi aşteaptă ofertele pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30, contract cu o valoare estimată de 4.385.012 de lei fără TVA. Aşa cum aţi putut afla din ziarul "Viaţa liberă", pentru acest obiectiv de investiţii Primăria tocmai a semnat un contract de finanțare europeană. Clădirea va beneficia de reabilitare termică, panouri solare și fotovoltaice, înlocuirea sistemului de distribuție a apei calde, realizarea unei șarpante din lemn ignifugat cu învelitoare din țiglă metalică, refacerea tencuielilor exterioare, a instalațiilor sanitare şi a trotuarelor.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.