Jump to content

Şcoli gălăţene reabilitate cu fonduri europene


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Liceul cu Program Sportiv va fi modernizat cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați informează că a fost lansat în licitație publică proiectul privind „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”, respectiv lucrările de proiectare și execuție.

Proiectul vizează realizarea unor lucrări de reabilitare termică la sala de sport, corpul de școală și clădirea internat, montarea acoperișului de tip șarpantă la sala de sport și clădirea internatului, înlocuirea completă tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolantă PVC, reabilitarea instalațiilor sanitare de apă rece, alimentare cu apă caldă, canalizare interioară, precum și reabilitarea instalațiilor de stingere a incendiilor. În plus, sunt prevăzute identificarea și folosirea de surse alternative de încălzire, montarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură.

Prin realizarea proiectului se urmărește creșterea performanței energetice a construcțiilor unității de învățământ și reducerea consumului anual specific de energie primară.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Dezvoltare Regională, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor.

Data limită pentru depunere a ofertelor este 14 iulie 2021, iar valoarea totală a lucrărilor este estimată la 11.882.952,50 lei fără TVA.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Contract semnat pentru modernizarea Școlii nr. 16

Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a fost semnat contractul de lucrări pentru modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 16, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.

Astfel, lucrările vor fi executate de Asocierea SILGAMAT SRL – GALBUSINESS SRL - PITLOBRA SRL – ARHIDESKVISION SRL, lider de asociere SILGAMAT SRL, care a avut o propunere financiară de 1.338.122,00 lei fără TVA. Durata contractului este de 12 luni, din care 2 luni sunt prevăzute pentru proiectare și 10 luni execuția lucrărilor. Principalele lucrări de intervenție sunt: înlocuirea tâmplariei exterioare și interioare; termoizolarea pereților exteriori; înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare; refacerea acoperișului; reabilitarea aleilor și a zonei de teren de sport; amenajarea peisagistică; recompartimentarea grupului sanitar; placări cu faianță și gresie în grupurile sanitare; înlocuirea parchetului din spațiile de învățământ; realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

În plus, la Școala nr. 16 se vor asigura ulterior și următoarele dotări: 32 calculatoare, 6 videoproiectoare, un display interactiv sau o tablă interactivă; două panouri informative pentru nevăzători; un info point door pentru persoanele cu dizabilități.

Proiectul de modernizare și reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 16 - Corp C1 este în valoare totală de 2.030.160,80 lei cu TVA, din care contribuția de la bugetul local este de 600.000 de lei.

Școala Gimnazială nr.16 este situată în municipiul Galați, strada Arieșului, nr. 8, în zona Pieței Centrale. Clădirea școlii a fost construită în anul 1908. Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 16 din municipiul Galați este necesară pentru a crea celor aproximativ 390 persoane (elevi și personalul școlii), un mediu educațional care să ofere confort, siguranță și desfășurarea unui proces instructiv-educativ eficient.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni. Proiectul face parte din Strategia de Dezvoltare Locală, GAL-ul responsabil cu implementarea Strategiei fiind Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL.

Biroul de presă al Primăriei municipului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Și Liceul ”Dunărea” a intrat în modernizare cu fonduri europene atrase de Primărie

Încă o unitate de învățământ din Galați a intrat în modernizare cu fonduri europene atrase de Primărie. Este vorba despre Liceul ”Dunărea”, înființat în anul 1992, în care învață 700 de elevi și care avea mare nevoie de lucrări de reabilitare.

”Cei 700 de elevi care învață la Liceul Teoretic „Dunărea” se vor bucura de condiții mai bune de învățare. Sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a clădirii liceului ce au în vedere izolarea termică a pereților exteriori și a planșeelor; înlocuirea tâmplăriei exterioare; refacerea tencuielilor degradate; reabilitarea și modernizarea instalațiilor; dotarea cu instalație de stingere a incendiilor; montarea unei pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă. Și în acest caz vorbim despre un proiect cu fonduri europene în valoare de circa 2 milioane de lei”, declară primarul Ionuț Pucheanu.

Municipalitatea are numeroase investiții în derulare în unități de învățământ din Galați – grădinițe, școli, licee – cu fonduri europene și de la bugetul local.

gazetagalatiului.ro

Link to comment
Share on other sites

Liceul ”Auto”, modernizat de Primărie cu bani europeni

Municipalitatea investește aproape nouă milioane de lei pentru modernizarea Liceului ”Auto” de la Galați, pentru care a accesat fonduri europene. Unitatea de învățământ este în plin proces de transformare, declară primarul Ionuț Pucheanu, cel care a pus la punct o strategie pentru modernizarea grădinițelor, școlilor și liceelor din Galați cu fonduri europene.

”Colegiul Tehnic „Traian Vuia” se află în plin proces de schimbare. Se derulează aici ample lucrări de consolidare și reabilitare a corpului școlii, se înlocuieșc instalațiile electrice și sanitare, se schimbă tâmplăria, se fac lucrări de izolare termică etc. În același proiect, se vor asigura mobilierul și dotările specifice. Este vorba despre o lucrare cu fonduri europene de aproape 9 milioane de lei”, precizează edilul.

gazetagalatiului.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Contract de lucrări semnat pentru modernizarea Școlii gimnaziale nr. 18

Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a fost semnat contractul pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18” - proiectare și execuție, cu ofertant câștigător  Asocierea ALITEC SOLUTION SRL – SC GENYMAR 2008 SRL.  Valoarea contractului este de 1.887.487,38 lei fără TVA, iar termenul de execuție este de 12 luni.

Este un proiect pentru care municipalitatea a obținut fonduri europene, contractul de finanțare fiind semnat în luna aprilie a acestui an, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1-DLRC Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reabilitarea și modernizarea corpurilor A și B, reabilitarea terenurilor de sport, a împrejmuirii, a aleilor și terenului din incintă. Principalele categorii de lucrări de intervenție ce se vor realiza în cadrul proiectului sunt: reparații la fațade; izolarea termică a pereților exteriori; înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare; înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corpul B și revizuire acoperiș la corpul A; izolarea termică a planșeului/pardoselii peste sol/subsol neîncălzit; reparații capitale instalație electrică; reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare); sistematizarea pe verticală (alei, trotuare, teren din incintă); refacerea finisajelor interioare (zugrăveli, gresie, faianță, parchet); reabilitarea terenurilor de sport și a împrejmuirii; amenajarea unui grup sanitar și a unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul are ca termen de finalizare data de 28 februarie 2023. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.617.656,79 lei, din care municipalitatea asigură 33.939,31 lei valoarea cheltuielilor neeligibile și 920.691,78 lei valoarea cofinanțării eligibile.

Școala gimnazială nr. 18 este situată în cartierul Micro 40, are 573 elevi și 36 de cadre didactice. 

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Proiectele europene pentru şcoli, pline de surprize. Prelungiri, majorări de contracte şi lucrări suplimentare

Reabilitarea, modernizarea și anveloparea unor instituții de învățământ din Galați s-au dovedit proiecte pline de surprize. Contractele de proiectare și execuție au fost ulterior majorate - unele chiar de mai multe ori consecutiv, prelungite, ba, mai mult, a fost nevoie de organizarea unor noi licitații pentru atribuirea altor contracte, de lucrări suplimentare. Ce anume a determinat apariția lucrărilor suplimentare, de ce aceste intervenții nu au fost cuprinse de la bun început în contractul inițial și mai ales din ce bani vor fi decontate acestea, am încercat să aflăm de la Primăria municipiului Galați.

Școala Gimnazială Nr. 11 "Mihail Sadoveanu", Colegiul Tehnic "Traian Vuia" - corp școală, Școala Gimnazială Nr. 31 "Gheorghe Munteanu" și Școala Gimnazială Nr. 33 sunt beneficiarele unor proiecte europene despre care ați putut citi în ziarul "Viața liberă". Proiectarea și execuția lucrărilor s-au dovedit a fi, însă, pline de surprize, nu tocmai plăcute.

Patru modificări și un contract suplimentar

De la 7.737.252 de lei fără TVA, valoarea cu care a fost atribuit în mai 2019, firmei Concivia, contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de "Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Nr. 11 - «Mihail Sadoveanu» Galați" a ajuns la o valoare de 8.125.246 de lei fără TVA. Și asta pentru că, potrivit anunțurilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), contractul a suferit patru modificări. Pe lângă două majorări, au apărut și două prelungiri: una de șase luni (anunțată în ianuarie), iar a doua de aproximativ două luni și jumătate (anunțată în iunie).

N-a fost suficient. Pe 2 august 2021, Primăria a mai atribuit un contract în valoare de 614.000 de lei fără TVA, firmei Dascon Global Construct, pentru "Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială «Mihail Sadoveanu» Galați - lucrări suplimentare - proiectare și execuție".

Iată și explicațiile Primăriei, oferite la solicitarea noastră: "Lucrările suplimentare au fost necesare pentru rezolvarea din punct de vedere tehnic a situațiilor apărute pe parcursul execuției. Astfel, la demontarea lambriului existent, s-a constatat existența mucegaiului și a deteriorării în timp a tencuielilor, fapt pentru care s-a impus înlocuirea lambriului cu vopsea cu rășină epoxidică (pardoseli holuri, lambriu săli de clasă, corp A și B). De asemenea, cu vopsea epoxidică au fost înlocuite gresia și faianța de la grupurile sanitare corp A, B și C. Vopseaua epoxidică prezintă următoarele avantaje: lavabilă, se întreține ușor prin spălare; este rezistentă la uzură, agenți corozivi și abraziune; este impermeabilă: izolează complet suportul pe care este aplicată; nu are rosturi sau îmbinări și dezvoltarea florei microbiene pe pardoseală este imposibilă dacă se respectă igienizarea zilnică.

În vederea asigurării protecției bunurilor, detectării pătrunderii în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și a sesizării stărilor de pericol din unitatea de învățământ, s-a montat un sistem de alarmare la efracție, corp A, B și C.

În plus, s-a realizat instalația pentru curenți slabi (internet) corpul A și B, s-a montat pardoseală elastică în sala de sport corp C, s-au făcut lucrări de consolidare subsol corp C și lucrări de amenajarea curții școlii (alei, spații verzi).

Pentru aceste modificări, proiectantul a emis dispoziții de șantier.

Valoarea lucrărilor suplimentare este de 1.815.630 lei cu TVA, din care 1.084.970 lei cu TVA, lucrări decontate din fonduri europene, și 730.660 lei cu TVA, lucrări decontate de la bugetul local".

Ce-ar mai fi de spus? Că, potrivit comunicatului oficial de presă, perioada de implementare a proiectului european ar fi trebuit să se încheie la 31 iulie 2020, iar manager de proiect este Cristian Capeţis, director Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice.

Cinci modificări și un contract suplimentar

Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de "Reabilitare Colegiul Tehnic «Traian Vuia» - Corp Școală" a fost atribuit cu 5.089.561 de lei fără TVA, în februarie 2020, firmei Dreams Riviera. În urma celor cinci modificări suferite prin acte adiționale, a ajuns acum la o valoare de 5.506.076 de lei fără TVA.

În iulie 2021, a fost prelungită durata de realizare a contractului cu șase luni. Dar asta nu a fost tot!

Primăria a atribuit tot firmei Dreams Riviera și un contract pentru "Reabilitare Colegiul Tehnic «Traian Vuia» - Corp Școală - Galați - execuție lucrări suplimentare", în valoare de 642.059 de lei fără TVA.

Iată cum explică autoritățile: "Lucrările suplimentare au fost necesare pentru rezolvarea din punct de vedere tehnic a situațiilor apărute în urma efectuării lucrărilor de execuție. Soluția de consolidare a stâlpilor din faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie nu a putut fi pusă în practică, soluția adoptată fiind indicată de către proiectant prin dispoziție de șantier. La momentul elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, zona stâlpilor interiori nu a putut fi decopertată din cauza desfășurării activităților școlare. Lucrările suplimentare executate fac parte din categoria lucrărilor de consolidare a fundației și nu sunt decontate din fonduri europene.

Având în vedere că lucrările de consolidare a fundațiilor condiționau desfășurarea celorlalte activități, s-a prelungit termenul de finalizare a investiției de bază cu perioada necesară implementării dispozițiilor de șantier emise de către proiectant".

Ce ar mai fi de spus? Conform comunicatului oficial, durata de implementare a proiectului european a fost până la 31 ianuarie 2021, iar manager de proiect este Vergiliu-Sorin Vals, director Direcția Servicii Comunitare de Utilități Publice din Primărie.

O majorare și un contract suplimentar

De la 4.365.180 de lei fără TVA, contractul pentru "Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Nr. 33 - proiectare și execuție", încheiat în octombrie 2019 cu firma Dascon Global Construct, a ajuns la o valoare de 5.289.769 de lei fără TVA. Majorarea s-a făcut în ianuarie anul acesta, prin act adițional. În iunie 2021, Primăria a mai atribuit, tot firmei Dascon Global Construct, un contract de 385.070 de lei fără TVA, pentru "Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați - execuție lucrări suplimentare".

"Lucrările suplimentare au fost necesare pentru rezolvarea din punct de vedere tehnic a situațiilor apărute pe parcursul execuției. La corpul A, la demontarea lambriului existent s-a constatat existența mucegaiului și a deteriorării în timp a tencuielilor, fapt pentru care s-a impus înlocuirea lambriului cu vopsea cu rășină epoxidică (pardoseli holuri, lambriu săli de clasă). S-au înlocuit faianța și gresia de la grupurile sanitare cu vopsea epoxidică.

În vederea asigurării protecției bunurilor, a detectării pătrunderii în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și a sesizării stărilor de pericol din unitatea de învățământ s-a montat un sistem de alarmare la efracție. S-au montat tavane de rigips, având în vedere necesitatea legală a implementării unui sistem modern de securitate și a unui sistem de rețea structură voce-date (în toate sălile de curs), toate acestea ducând la o multitudine de canale în zidărie pentru traseele cablajelor.

La corpul B, s-au înlocuit lambriurile și pardoselile de pe holuri cu vopsea cu rășină epoxidică, faianța și gresia de la grupurile sanitare s-au înlocuit cu vopsea epoxidică și s-a montat un sistem de alarmare la efracție.

În cadrul proiectului de reabilitare și modernizare s-a intervenit și la sistematizarea curții, incluzând spațiul verde cu un sistem de irigație prin extinderea rețelei de alimentare cu apă. Pentru aceste modificări proiectantul a emis dispoziții de șantier. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 1.237.194 lei cu TVA, din care 778.960 lei cu TVA, lucrări decontate din fonduri europene, și 458.234 lei cu TVA, lucrări decontate de la bugetul local", ne-a explicat Primăria.

Conform comunicatului de presă oficial, data finală de implementare a proiectului a fost 31 decembrie 2020, iar manager de proiect este Cristian Capețis, director Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice.

Lucrări suplimentare, în licitație

Atribuit în aprilie 2020 asocierii Moviland Met - Consumcoop Galaţi - Proiect SA, contractul în valoare de 1.374.506 de lei fără TVA pentru "Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 31 «Gheorghe Munteanu» - proiectare și execuție" nu figurează în SEAP cu vreo modificare. În schimb, se află în derulare o licitație lansată în iunie anul acesta pentru lucrări suplimentare în valoare estimată de 725.013 de lei fără TVA. Unicul ofertant înscris este firma Torsen.

"Pe parcursul implementării proiectului în vederea respectării normativelor ISU în vigoare, îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a procesului educațional, față de proiectul inițial proiectantul a emis dispoziții de șantier și a propus realizarea următoarelor lucrări: înlocuirea pardoselilor din parchet deteriorate din sălile de clasă cu parchet stratificat; înlocuirea lambriului deteriorat din săli de clasă și holuri; refacere tencuieli, glet de ipsos și zugrăveli; realizarea unei gospodării de apă ce cuprinde grup de pompare cu tablou automatizare și rezervor apă, conform normativelor privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 1.030.204,05 lei cu TVA, din care 167.674,59 lei cu TVA, lucrări decontate din fonduri europene și 862.529,46 lei cu TVA, lucrări decontate de la bugetul local", ne-a precizat Primăria, la solicitarea noastră.

Ar mai fi de spus că, potrivit comunicatului oficial, data finală de implementare a proiectului este 31 octombrie 2021, iar manager de proiect este Dragoș Horia Buhociu, arhitect-șef în cadrul Primăriei municipiului Galați.

Concluzia? Unde s-au dus milioanele de lei se duc și sutele de mii. Rămâne doar de văzut dacă elevii vor putea învăța, din 13 septembrie 2021, în aceste unități școlare modernizate cu fonduri europene.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Școala nr. 33, modernizată cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați informează că s-au încheiat lucrările de modernizarea la Școala nr.33, din cartierul Micro 39, în cadrul unui proiect cu fonduri europene de 6,4 milioane de lei.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Continuăm investițiile în educație. La Școala nr. 33 am prevăzut modernizarea și reabilitarea corpurilor A și B, reabilitarea și dotarea terenurilor de sport, achiziționarea de echipamente IT și mobilier urban pentru curtea școlii. Totul din dorința de a oferi copiilor cele mai bune condiții. Un an școlar bun, rodnic și plin de satisfacții, tuturor copiilor, profesorilor și părinților!”.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în școlile din municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învățământul obligatoriu, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial (468); cadrele didactice; personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. Beneficiarii indirecți sunt copiii de vârstă preșcolară care în următorii ani vor frecventa cursurile în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 33 precum și întreaga comunitate locală.

Valoarea totală a proiectului este de 6.475.057,45 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.345.427,03 lei.

Proiectul cu titlul „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați”, cod SMIS 120783, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Peste 34 de milioane de lei pentru școli și grădinițe

Primăria municipiului Galați a continuat și anul acesta investițiile în educație. Pentru lucrări de modernizare, dotări și reparații s-au alocat 34 de milioane de lei. Mai mult, anul acesta s-au construit și două săli de sport moderne la Școala nr. 28 și în Campusul școlar Al. I. Cuza.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Educație rămâne o prioritate, iar obiectivul este să continuăm investițiile pentru viitorul copiilor. Pentru prima dată, școli în care ani de zile nu s-a intervenit au primit un nou aspect, cum este și cazul Școlii nr. 33, în timp ce altele sunt în curs de modernizare, după ce am reușit să atragem fonduri europene”.

Astfel, Primăria municipiului Galați a asigurat anul acesta, din fonduri europene, 25 de milioane de lei pentru modernizarea și reabilitarea unităților de învățământ, confinațarea de la bugetul local fiind de peste 3 milioane de lei. Este vorba despre proiectele „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu”, „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 33”, „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Grigorie Teologul”, „Reabilitarea Colegiului tehnic Traian Vuia”, „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, „Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal”, „Anvelopare Liceul Teoretic A. Saligny”, „Anvelopare Liceul Dunărea”, „Anvelopare Școala 17”, „Anvelopare Școala Ghe. Munteanu”, „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian”, „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr 16 corp C1”, „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28”, „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr 18”, „Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 30”, „Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Codruța” și „Reabilitare și eficientizare energetică - Colegiul Național Mihail Kogălniceanu”. Valoarea totală a proiectelor cu fonduri europene aflate în implementare este de aproape 100 de milioane de lei pentru modernizarea unităților de îmvățământ.

La capitolul reparații anul acesta s-a alocat suma de 5.400.000 lei, iar în completare pentru cheltuieli de funcționare s-au mai asigurat 797.000 lei, în timp ce pentru obiecte de inventar a revenit suma de 707.000 lei, iar pentru dotări 335.000 de lei.

La început de an școlar s-au reluat și cursele speciale pentru transportul elevilor.

Biroul de presă al Primăriei al municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Contract de finanțare europeană pentru modernizarea Școlii nr. 29

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 29 din cartierul Micro 19.

Este vorba despre lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; instalarea unui sistem de panouri solare fotovoltaice ca forma alternativă de producere a energiei electrice pentru iluminat; lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii. De asemenea, lucrările presupun refacerea tencuielilor degradate interioare și exterioare (fațade); refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenții; crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități - în incinta școlii se va realiza o rampă de acces prevazută cu balustradă metalică și se vor monta la toate schimbările de nivel (trepte) benzi tactilo-vizuale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 29 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2/an a energiei consumate; reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni de la semnarea contractului de finanțare. Valoare totală a proiectului este de 1.853.506,09 lei lei cu TVA.

Proiectul este finanțat în cadrulProgramului Operațional Regional 2014-2021, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Contract de finanțare europeană pentru modernizarea Școlii Gimnaziale „Miron Costin”

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin”, din cartierul I.C. Frimu.

Proiectul vizează corpul C1, situat pe str. Alba Iulia nr. 2, construit în anul 1936, în care își desfășoară cursurile aproximativ 265 elevi. Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii; lucrări de management energetic pentru clădiri; lucrări conexe.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni. Valoarea totală a proiectului este de 3.302.396,06 lei lei cu TVA, din care contribuția de la bugetul este de 1.103.809 lei.

Primăria municipiului Galați a mai depus pentru finanțare un proiect și pentru modernizarea corpurilor C1 și C2, din str. Alba Iulia nr. 1, proiectul în valoare de 6,9 milioane de lei fiind în evaluare.

Proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin” - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Proiect pentru modernizarea Colegiului Național Mihail Kogălniceanu

Primăria municipiului Galați informează că este în procedură de licitație contractul privind reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” - Corpurile C1+C3, în cadrul unui proiect cu fonduri europene.

Principalele lucrări de intervenții vizează reabilitarea termică a elementelor de anvelopă; reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea sistemelor alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat. Toate acestea vor contribui la reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Valoarea estimată a contractului, aflat în procedura de achiziție publică, este de 1.794.524,00 lei fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până pe 9 noiembrie 2021. Durata contractului va fi de 12 luni (2 luni proiectare + 10 luni execuție).

Corpul C1 a fost construit în perioada 1969 - 1970 și are regimul de înălțime Sp+P+2E, iar Corpul C3 a fost construit în 1972 și are regimul de înălțime Sp+P+1E, ambele spații fiind destinate desfășurării cursurilor pentru 829 elevi.

Bugetul proiectului cu fonduri europene este 2.151.437,93 lei lei cu TVA, din care valoarea eligibilă este de 2.151.437,93  lei cu TVA, iar contribuția proprie este 43.028,76 lei cu TVA.

Proiectul are data limită de implementare 28.02.2023 și este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Fonduri europene pentru modernizarea Grădiniței „Motanul Încălțat”

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit „Motanul Încălțat”.

Principalele categorii de lucrări vizează: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitarea termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu (panouri fotovoltaice și panouri solare), modernizarea instalației de iluminat, managementul energetic pentru clădiri.

Grădinița este situată în cartierul Micro 19, strada Costache Conachi nr. 2C, și are un singur corp de clădire, C1, construit în anul 1972, beneficiarii fiind cei 213 copii înscriși în învățământul preșcolar. Valoarea proiectului este de 1.081.933,66 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă este de 1.081.933,66  lei cu TVA, iar contribuția proprie este de 21.638,67 lei cu TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Prin proiect se urmărește creșterea eficienței energetice a clădirii, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și scăderea costurilor cu energia termică.

Proiectul a fost depus în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuin/țelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Un nou proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale „Miron Costin”

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru un nou proiect ce vizează modernizarea Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, de această dată fiind vorba despre corpurile C1 și C2  din str. Alba Iulia nr. 1 (cartier I.C. Frimu).

Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior, lucrări de modernizare a instalației de iluminat etc.

Corpul C1 din str. Alba Iulia nr. 1 a fost construit în anul 1936 și are regimul de înălțime P, iar Corpul C2 are un regim de înălțime de S+P+2E și a fost dat în folosință în anul 1995. În ambele corpuri își desfășoară cursurile aproximativ 700 elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial.

 Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 6.908.914,55 lei cu TVA, din care 2.331.130 de lei vor fi asigurați de la bugetul local. Perioada de implementare este de 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.

De curând, pentru Școala Gimnazială „Miron Costin” a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru modernizarea corpului C1, situat pe str. Alba Iulia nr. 2, construit în anul 1936, în care își desfășoară cursurile aproximativ 260 elevi. Valoarea totală a proiectului ce vizează acest corp este de 3.302.396,06 lei lei cu TVA, din care contribuția de la bugetul este de 1.103.809 lei.

Pentru a respecta prevederile Ghidului Solicitantului aplicabil Axei prioritare 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM au fost depuse două cereri de finanțare având ca obiect reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin” pentru cele două numere poștale, respectiv str. Alba Iulia nr. 1 (pentru cele 2 corpuri) și str. Alba Iulia nr. 2 (pentru un corp).

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Contract de lucrări semnat pentru modernizarea Școlii nr. 29
Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 29 din cartierul Micro 19, după ce au fost obținute fonduri europene în acest scop.
Astfel, contractul semnat cu Asocierea Gendav SRL - Dagero Metalconstruct SRL este în valoare de 1.321.248,24 lei și are o durată de 11 luni (3 luni pentru proiectare și 8 luni pentru execuția lucrărilor. Este vorba despre lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; instalarea unui sistem de panouri solare fotovoltaice ca formă alternativă de producere a energiei electrice pentru iluminat; lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii. De asemenea, lucrările presupun refacerea tencuielilor degradate interioare și exterioare (fațade); refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenții; crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități - în incinta școlii se va realiza o rampă de acces prevazută cu balustradă metalică și se vor monta la toate schimbările de nivel (trepte) benzi tactilo-vizuale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 29, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2/an a energiei consumate; reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice.
Valoare totală a proiectului cu finanțate europeană este de 1.853.506,09 lei lei cu TVA.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2021, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Şcolile speciale din Galaţi dotate cu echipamente IT

La sediul Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, astăzi, vineri, 17 decembrie 2021, a fost lansat proiectul de dotare cu echipamente IT a patru şcoli speciale din învăţământul gălăţean. Valoarea contractului este de 829.997 de lei, iar finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Competitivitate.

"S-a reuşit, după multe luni de aşteptare la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, demararea acestui proiect cu fonduri europene, prin care vom dota şcolile speciale din judeţul Galaţi cu tablete, laptopuri, camere web, ecrane de proiecţie, routere şi table interactive. Echipamentele vor putea fi folosite atât în cazul în care orele se vor desfăşura în sistem online, cât şi în activitatea didactică de zi cu zi. Mai mult, vor putea fi utilizate şi pentru activităţi concepute special pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Acest proiect a fost depus la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene încă din toamna anului trecut. În acest moment, şcolile se pregătesc să înceapă licitaţiile necesare pentru achiziţia acestor dispozitive IT", a declarat Costel Fotea, preşedintele CJ Galaţi.

Echipamentele sunt pentru Şcoala Specială "Constantin Pufan", Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi", Şcoala Specială "Emil Gârleanu" şi Şcoala Specială "Constantin Păunescu". Este vorba despre 402 tablete pentru elevi, 44 de laptopuri, 39 de camere web, două proiectoare, două ecrane de proiecţie, şase table interactive şi patru routere.
Astfel, Şcoala Specială "Constantin Pufan" va fi dotată cu: tablete elevi - 95; laptopuri profesori - 38; camere web - 38; cameră web videoconferinţă - 1; proiector - 2; ecran proiecţie cu suport perete - 1; ecran proiecţie cu suport trepied - 1; tablă interactivă - 4; router wireless - 4. Şcoala Specială "Simion Mehedinţi": tablete elevi - 115; tablă interactivă - 2; laptopuri profesori - 6. Şcoala Specială "Emil Gârleanu": tablete elevi - 107. Şcoala Specială "Constantin Păunescu": tablete elevi - 85.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Școala Gimnazială nr. 22 va avea o sală de sport nouă

Primăria Galați a anunțat că va construi o sală de sport la Școala nr. 22, în valoare de 1,7 milioane de lei fără TVA. „Sportul înseamnă sănătate. Elevii acestei școli din cartierul Micro 19 vor avea în curând o sală de sport la standarde moderne, lucrările urmând să se deruleze pe parcursul acestui an. Este vorba de o investiție de aproximativ 1,7 milioane de lei fără TVA asigurată de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, iar în plan local vom asigura partea de utilități.

Încă două proiecte similare finanțate prin CNI vizează Școala nr. 29 (sală de sport) și Școala nr. 2 (bază sportivă).

regionalpress.ro

Link to comment
Share on other sites

Clădirile Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” vor intra în modernizare

Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a fost atribuit contractul privind reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” - Corpurile C1+C3, în cadrul unui proiect cu fonduri europene. Astfel, lucrările vor fi derulate de Asocierea Comtiem SRL - Diagonal Studio SRL, fiind prevăzute 12 luni ( 2 luni proiectare și 10 luni execuție), iar valoarea contractului este de 1.525.345,40 lei fără TVA.

Principalele lucrări de intervenții vizează reabilitarea termică a elementelor de anvelopă; reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea sistemelor alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat. Toate acestea vor contribui la reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Corpul C1 a fost construit în perioada 1969 - 1970 și are regimul de înălțime Sp+P+2E, iar Corpul C3 a fost construit în 1972 și are regimul de înălțime Sp+P+1E. Cele două spații sunt destinate desfășurării cursurilor pentru aproximativ 800 de elevi.

Bugetul proiectului cu fonduri europene este 2.151.437,93 lei lei cu TVA, iar contribuția proprie este 43.028,76 lei cu TVA.

Proiectul are data limită de implementare 28.02.2023 și este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Contract atribuit pentru modernizarea Grădiniței nr. 30

Primăria municipiului Galați informează că Grădinița nr. 30, din cartierul Țiglina 3, va intra în modernizare, după ce a fost atribuit contractul de lucrări și au fost atrase fonduri europene. Astfel, în urma licitației publice, oferta declarată câștigătoare a fost cea depusă de Asocierea Ecoloptim SRL - Arhidesign GS SRL - Stiloterm SRL, iar valoarea contractului este de 3.978.680,00 lei fără TVA, fiind prevăzute 3 luni pentru proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor.

Principalele categorii de lucrări vizează: reabilitarea termică a clădirii, instalarea de panouri solare, înlocuirea sistemului de distribuție a apei calde, realizarea unei șarpante din lemn ignifugat cu învelitoare din țiglă metalic, refacerea trotuarelor, refacerea tencuielilor exterioare și a instalațiilor sanitare.

Primăria municipiului Galați a atras fonduri europene pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 30”, iar valoarea totală a proiectului este de aproape 6 milioane de lei cu TVA. Implementarea proiectului va contribui la realizarea obiectivului specific al priorității de investiții prin măsurile propuse care au drept scop creșterea eficienței energetice a clădirii unității de învățământ și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Proiectul este finanțat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Contract de lucrări semnat pentru modernizarea Școlii Gimnaziale „Miron Costin”

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin”, din cartierul I.C. Frimu, în cadrul unui proiect cu fonduri europene.Este vorba despre contractul ce vizează modernizarea corpului C1 din str. Alba Iulia nr. 2, cu o valoare de  1.959.590,00 lei fără TVA, oferta declarată câștigătoare în urma licitației publice fiind cea depusă de  asocierea Rovis Lider SRL - Arhideskvision SRL. Durata contractului este de 12 luni (3 luni proiectare + 9 luni execuție).

Proiectul vizează corpul C1, situat pe str. Alba Iulia nr. 2, construit în anul 1936, în care își desfășoară cursurile aproximativ 265 elevi. Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii; lucrări de management energetic pentru clădiri; lucrări conexe.

Pentru această școală Primăria municipiului Galați a obținut în toamna anului trecut finanțare europeană și pentru modernizarea corpurilor C1 și C2, din str. Alba Iulia nr. 1, valoarea proiectului fiind de 6,9 milioane de lei.

Pentru a respecta prevederile Ghidului Solicitantului aplicabil Axei prioritare 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM au fost depuse două cereri de finanțare având ca obiect reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin” pentru cele două numere poștale, respectiv str. Alba Iulia nr. 1 (pentru cele 2 corpuri) și str. Alba Iulia nr. 2 (pentru un corp).

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Bani europeni pentru Grădinița Nr. 9

Luni, 7 martie, au fost semnate 17 contracte de finanțare, în valoare totală de circa 59 milioane de lei, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, nouă proiecte vizează creșterea eficienței energetice și modernizarea infrastructurii educaționale, rutiere și culturale, inclusiv în municipiul Galați. Astfel, administrația publică locală va beneficia de 1.225.770,22 lei pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a corpurilor A și B ale Grădiniței cu program prelungit Nr. 9, situată în cartierul Țiglina II.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Fonduri europene pentru modernizarea Grădiniței nr. 9

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9, situată în cartierul Țiglina 2. Valoarea proiectului este de 1.264.325,11 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 25.015,72 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 45 luni.

Principalele lucrări de intervenție vor fi izolarea termică a fațadei, înlocuirea tâmplăriei exterioare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalației de iluminat, refacerea tencuielilor degradate, refacerea finisajelor, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, reparații la trotuare etc. Lucrările vor conduce la creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și scăderea costurilor de energie termică.

Grădinița  a fost construită între anii 1969-1970, iar intervenții se vor realiza la corpurile A și B. Proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Grădinița „Codruța” va intra în modernizare

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează Grădinița „Codruța” din cartierul Micro 19, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.

Valoarea contractului de lucrări, în urma licitației publice, este de 903.617,70 lei fără TVA, iar acestea vor fi derulate de Asocierea Comtiem SRL - Diagonal Studio SRL. Durata contractului este de 6 luni, fiind prevăzute 2 luni pentru proiectare și 4 luni pentru execuția lucrărilor. 

Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: izolarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalației de iluminat, realizarea unui sistem de preluarea a apelor pluviale etc.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 1.094.819 lei, din care 88.399 de lei reprezintă contribuția de la bugetul local.

Proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Codruța”, cod SMIS 137447, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Investiţii în unităţi de învăţământ din Galaţi: Trei contracte atribuite, unul majorat

Vestea bună este că trei unităţi de învăţământ din Galaţi au proiectanţi şi constructori pentru investiţiile cu fonduri europene pe care le aşteaptă. Vestea mai puţin bună este că un alt contract aflat în derulare la o şcoală tocmai a fost majorat substanțial, cu 1,16 milioane de lei.

Potrivit datelor din portalul achiziţiilor publice, Primăria tocmai a atribuit contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de „Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Codruța»”. Asocierea Comtiem SRL - Diagonal Studio SRL şi-a adjudecat contractul cu o ofertă de 903.617 lei fără TVA.

Durata contractului este de 6 luni, fiind prevăzute 2 luni pentru proiectare și 4 luni pentru execuția lucrărilor. Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt, potrivit municipalităţii: izolarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalației de iluminat, realizarea unui sistem de preluarea a apelor pluviale etc.

Aceeaşi asociere a fost desemnată câştigătoarea contractului de „Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Motanul Încălțat»” – proiectare şi execuție. În acest caz, oferta cu care s-a adjudecat licitaţia este de 882.941 lei fără TVA. Potrivit Primăriei Galaţi, clădirea veche de aproape 50 de ani  va beneficia de ample lucrări de modernizare: reabilitare termică a clădirii, refacerea sistemului de furnizare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei și modernizarea instalației de iluminat.

Şi licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de „Reabilitare și eficientizare energetică a Școlii Gimnaziale «Miron Costin»”, corpurile C1 şi C2 din strada Alba Iulia nr. 1, are un câştigător: asocierea Gendav SRL - Alitec Solution SRL - Genymar 2008 SRL, cu o ofertă de 4.212.824 de lei. Se vor face, potrivit municipalităţii, lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă, se va reface sistemul de furnizare a apei calde, se vor instala sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, sisteme de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior, lucrări de modernizare a instalației de iluminat etc.

Tot în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a fost postat un anunţ de modificare a unui contract de proiectare şi execuţie atribuit în ianuarie 2021, aflat acum în derulare. Este vorba despre construirea unui corp nou la Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian” din Galaţi. Vor fi, conform Primăriei, 11 săli de clasă, sală de sport, vestiare, toalete, dușuri, sală de mese, sală pentru materiale didactice și sală de recreere. În plus, se va asigura și dotarea spațiilor cu tot mobilierul necesar, precum și cu echipamente IT. Prin act adiţional, valoarea lucrărilor din contractul încheiat cu asocierea Alfa Invest - Rani Proiect Design - Marent 99 SRL a fost suplimentată cu suma de 1.166.862 de lei fără TVA, ajungând de la 8.389.220 de lei la 9.556.083 de lei fără TVA.

Rămâne de văzut care va fi valoarea finală a investiţiilor şi când se vor încheia acestea.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Fonduri europene pentru reabilitarea Colegiului "Al. I. Cuza"

Marți, 3 mai, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) au fost semnate 16 noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală nerambursabilă de 25.156.799,99 de lei.

Dintre acestea, nouă proiecte vizează modernizarea infrastructurii educaționale și sociale, inclusiv din municipiul Galați. Astfel, administrația publică locală va beneficia de 3.713.788,18 lei pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza".

Conform MDLPA, celelalte șapte proiecte au ca obiectiv creșterea competitivității unor întreprinderi mici și mijlocii, prin achiziția de echipamente moderne și dezvoltarea activității.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Fonduri europene pentru modernizarea Școlii nr. 25

Primăria municipiului Galați informează că fost semnat contractul de finanțare europeană pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați”. Principalele categorii de lucrări de intervenție sunt: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu (pompe de căldură de tip aer-apă); modernizarea instalației de iluminat aferente clădirii; instalarea sistemelor de climatizare; lucrări de management energetic; lucrări conexe.

Valoarea totală a proiectului este de 3.825.593,46 lei cu TVA, din care fondurile nerambursabile reprezintă 2.235.417,91 lei cu TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, termenul de finalizare fiind 30.06.2023.

Obiectivul de investiții este situat în municipiul Galați, strada Basarabiei, nr. 25, clădirea fiind construită în anul 1960. Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 501 elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial, 35 de cadre didactice și 7 cadre didactice auxiliare și nedidactice.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Galați, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și implicit scăderea costurilor cu energia termică prin reducerea pierderilor de căldură.

Proiectul este finanțat în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.