Jump to content

Şcoli gălăţene reabilitate cu fonduri europene


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Fonduri europene pentru modernizarea Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”.

Valoarea proiectului este de 5.804.513,49 lei cu TVA, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 3.789.579,78 lei cu TVA. Principalele categorii de lucrări sunt: reabilitarea termică a clădirii, reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalației de iluminat, instalarea sistemelor de climatizare etc.

Clădirea este situată pe strada Saturn nr. 26 și a fost construită în anul 1963. Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 950 de elevi înscriși în ciclurile de învățământ liceal, gimnazial și primar, 62 de cadre didactice și 19 cadre didactice auxiliare și nedidactice.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, termenul de finalizare fiind 30.11.2023.

Proiectul pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul Galați este finanțat în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Contract de lucrări pentru modernizarea Grădiniței nr. 9

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9, situată în cartierul Țiglina 2, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.

Valoare contractului este de 1.563.270,00 lei fără TVA, ofertantul câștigător în urma licitației publice fiind Asocierea Silgamat SRL - Galbusiness SRL - Arhideskvision SRL. Durata contractuluieste de 6 luni (2 luni proiectare și 4 luni execuție).

Principalele lucrări de intervenție vor fiizolarea termică a fațadei, înlocuirea tâmplăriei exterioare, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalației de iluminat, refacerea tencuielilor degradate, refacerea finisajelor, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, reparații la trotuare etc.

Lucrările vor conduce la creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și scăderea costurilor de energie termică. Grădinița  a fost construită între anii 1969-1970, iar intervenții se vor realiza la corpurile A și B.

Proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați”este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Lucrări pentru modernizarea Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu”

Primăria municipiului Galați informează că au început lucrările pentru modernizarea clădirilor Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu”, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.

Lucrările vizează corpurile C1 și C3 și presupun reabilitarea termică a elementelor de anvelopă; reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea sistemelor alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat.Corpul C1 a fost construit în perioada 1969 - 1970 și are regimul de înălțime Sp+P+2E, iar Corpul C3 a fost construit în 1972 și are regimul de înălțime Sp+P+1E.

Lucrările sunt derulate de Asocierea Comtiem SRL - Diagonal Studio SRL, fiind prevăzute 10 luni pentru execuție, iar valoarea contractului este de 1.525.345,40 lei fără TVA.

Bugetul proiectului cu fonduri europene este 2.151.437,93 lei lei cu TVA, iar contribuția proprie este 43.028,76 lei cu TVA.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Record de investiții pentru școlile și grădinițele din Galați

Primăria municipiului Galați are proiecte de investiții, aflate în diverse stadii, pentru 50 de unități de învățământ din oraș care vizează reabilitarea clădirilor, dotarea cu mobilier sau cu echipamente școlare, dar și realizarea de construcții noi. Este vorba despre proiecte cu fonduri europene a căror valoare depășește suma de 50 de milioane de euro. Mai mult, anul acesta s-au derulat lucrări de reparații și igienizări la peste 40 de școli, grădinițe și licee din municipiul Galați, lucrări pentru care s-au alocat alte 3 milioane de lei.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Trebuie să facem totul pentru a le oferi copiilor cele mai bune condiții pentru studiu și dezvoltare. Este un adevărat record de proiecte cu finanțare europeană pentru școlile gălățene. Vorbim de 50 de proiecte, dintre care 23 sunt în implementare deja, iar altele în evaluare în cadrul PNRR. Sunt școli sau grădinițe construite înainte de anul 1990 în care investițiile au lipsit și mă bucur că reușim să le aducem la standarde europene”.

În momentul de față, din cele 23 de proiecte aflate în implementare, 17 proiecte sunt în diverse stadii de execuție a lucrărilor, iar două dintre acestea presupun realizarea de construcții noi.

Cele 17 proiecte de investiții în derulare, în valoare totală de 19 milioane de euro, sunt pentru obiectivele „Modernizare și reabilitare Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați;  Modernizare și reabilitare Școala gimnazială „Grigorie Teologul”; Modernizare și reabilitare Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” Nr. 13; Anvelopare unități de învățământ – Liceul Teoretic „Dunărea” Galați; Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Școală Galați; Grădiniță cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galați; Anvelopare unități de învățământ – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny"; Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Galați; Anvelopare unități de învățământ – Școala gimnazială nr. 17; Construire corp nou la Școala gimnazială „Dan Barbilian”; Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - corp C1; Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Galați; Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 18 Galați; Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 30; Reabilitarea și eficientizarea energetică Colegiul Național Mihail Kogălniceanu CORP C1+C3; Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 29; Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale Miron Costin  - corp C1, strada Alba Iulia nr. 2 Galați.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Școala nr. 11 „Mihail Sadoveanu” a fost modernizată cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați informează că s-au încheiat lucrările de modernizare la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” (nr. 11), din cartierul Țiglina III, în cadrul unui proiect cu fonduri europene în valoare de 11,5 milioane de lei.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: „Investițiile în educațiesunt o prioritate pentru noi. La Școala nr. 11 «Mihail Sadoveanu» am prevăzut modernizarea și reabilitarea clădirilor în care învață copiii, dar și reabilitarea sălii și a terenului de sport. Elevii și profesorii s-au întors acum într-un spațiu complet schimbat, modern și sigur. În plus, avem acum proiecte de modernizare,în diferite stadii,în valoare de peste 50 de milioane de euro pentru alte 50 de unități de învățământ.”

La Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, s-au modernizat și reabilitat corpurile A și B unde se desfășoară cursurile, precum și sala de sport și terenul de sport. Lucrările au vizat: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;refacerea trotuarelor; refacerea șarpantei din lemn cu învelitoare din țiglă metalică; reabilitarea termică a sistemului de încălzireși de furnizare a apei calde de consum prin instalarea de panouri fotovoltaice;instalare sisteme de climatizare;modernizarea instalației de iluminat;montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie pentru încălzire, apă rece și apă caldă de consum; montare parchet din sălile de clasăși sala de sport;reabilitare casa scării, holuri și grupuri sanitare;înlocuire uși interioare;instalație semnalizare incendiu, complet echipată; realizare gospodărie de apăși montare hidranți exteriori; reabilitare teren de sport; refacerea împrejmuirii şcolii; refacere iluminat exterior; refacere spații verzi și montare sistem de irigare automată;refacere alee pietonalădalatăși amenajare rigole preluare ape pluviale;refacere covor asfaltic alei de acces și parcare; instalare sistem antiefracție și sistem supraveghere video.

Valoarea totală a proiectului este 11.538.601,01 lei, din care finanțare europeană nerambursabilăîn sumă de 11.211.436,40 lei.

Proiectul Modernizare şi reabilitare Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați,Cod SMIS 120287, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Bani europeni pentru Liceul cu Program Sportiv

Pentru „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”, Primăria municipiului Galați anunță că a semnat contractul de finanțare europeană, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 15.816.992 de lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 11.749.040 de lei. Perioada de implementare este de 16 luni, iar investițiile vor viza clădirea unității de învățământ, sala de sport și căminul.

Conform Primăriei, sunt cuprinse lucrări de izolare termică a clădirilor, reparații la fațade, reabilitarea capitală a instalațiilor electrice și termice, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, montarea unor panouri fotovoltaice și/sau termice, realizarea unui acoperiș de tip șarpantă la sala de sport și la cămin, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea performanței energetice a construcțiilor aferente Liceului cu Program Sportiv și reducerea nivelului consumului anual specific de energie.

Trebuie spus că pentru proiectarea și execuția lucrărilor este în derulare o licitație, pentru un contract cu valoarea estimată de 11.882.952 de lei fără TVA. Procedura a fost lansată în iulie anul trecut, cu clauză suspensivă, atribuirea urmând să se facă numai în urma semnării finanțării europene. Au depus oferte opt asocieri de firme și ar urma să câștige aceea care oferă „cel mai bun raport calitate – preț”.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Reabilitare și eficientizare energetică la Liceul Sportiv

Potrivit datelor din portalul achizițiilor publice, asocierea Moviland Met - Torsen - Submit - Proconstrind - Consumcoop Galați a câștigat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de "Reabilitare și eficientizare energetică a Liceului cu Program Sportiv", cu o ofertă de 9.601.029 de lei fără TVA. Criteriul de atribuire a fost "cel mai bun raport calitate - preț", valoarea estimată a contractului fiind de 11.882.952 de lei fără TVA. Termenul de realizare este de 13 luni, din care patru pentru proiectare și nouă pentru execuție.

Așa cum ați putut afla din ziarul "Viața liberă", pentru realizarea acestei investiții Primăria a semnat un contract de finanțare europeană, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Sunt cuprinse lucrări de izolare termică a clădirilor, reparații la fațade, reabilitarea capitală a instalațiilor electrice și termice, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, montarea unor panouri fotovoltaice și/sau termice, realizarea unui acoperiș de tip șarpantă la sala de sport și la cămin, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.
În context, trebuie spus că, la finele lunii trecute, consilierul local USR PLUS Daniel Zinica a semnalat, în plenul ședinței Consiliului Local, că există o problemă cu una dintre instalațiile electrice de la Liceul cu Program Sportiv: prizele nu funcționează corespunzător, existând pericolul de electrocutare, dar și un risc major de incendiu. O improvizație făcută de liceeni este folosită de mai bine de un an, iar Zinica a solicitat o rezolvare cât mai rapidă a situației, fiind vorba despre siguranța unor copii.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Clădirea Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” va intra în modernizare

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”, după ce au fost obținute fonduri europene în acest scop.

Principalele categorii de lucrări sunt: reabilitarea termică a clădirii, reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, modernizarea instalației de iluminat, instalarea sistemelor de climatizare etc.

În urma licitației publice, ofertant câștigător este Asocierea Davide Construct SRL - Arhitone SRL, iar valoarea contractului este de 4.915.199,99 lei fără TVA. Durata contractului este de 12 luni, din care 4 luni sunt pentru proiectare și 8 luni pentru execuția lucrărilor.

Clădirea este situată pe strada Saturn nr. 26 și a fost construită în anul 1963.

Proiectul pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul Galați este finanțat în cadrul POR 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.