Jump to content

Portul Galaţi va fi „resuscitat” cu zeci de milioane de euro


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Lucrări de 50 milioane de euro, scoase la licitație. Relansare a proiectului terminalului multimodal din Portul Galați

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați a relansat licitațiile pentru Etapa 1 și Etapa 2 a Proiectului "Platformă Multimodală Galați" (PMG), două anunțuri în acest sens fiind publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Licitațiile sunt cu clauză suspensivă, fiind condiționate de aprobarea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Aceste licitații vin după ce devizele de lucrări din cadrul proiectului platformei multimodale au fost reactualizate. Acest pas a fost făcut după ce Ministerul Transporturilor și APDM Galați au ajuns la concluzia că proiectul suferă de o serioasă subfinanțare, generată de majorările de prețuri la manoperă și materiale de construcții.

După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", precedentele licitații privind terminalul multimodal au rămas fără ofertanți, existând și presiunea respectării termenelor asumate pentru obținerea fondurilor europene.

Pentru deblocarea proiectului, în cazul Etapei 1 s-a renunțat la finanțarea prin CEF și s-a trecut la recalcularea proiectului în vederea depunerii unei noi finanțări prin POIM. În cazul Etapei 2, ce a fost din start depusă pe POIM, s-a trecut la recalculare, dar și în acest caz este nevoie de aprobarea surselor de finanțare suplimentare.

Schimbarea sursei de finanțare

Potrivit datelor publicate pe SEAP, noua valoare estimată a contractului pentru „Lucrări pentru execuţia cheului din cadrul proiectului Platformă Multimodală Galaţi - Etapa 1 - Modernizarea infrastructurii portuare” este de 179,4 milioane de lei, în creștere semnificativă față de valoarea anterioară, de 102,7 milioane de lei.

În același timp, deși valoarea lucrărilor a fost crescută, contractul este cu clauză suspensivă, adică este condiționată de obținerea finanțării prin POIM 2014-2020.

"Încheierea contractului de achiziție sectorială este condiționată de obținerea/ aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice", se arată în anunțul publicat pe SEAP.

După reactualizarea devizelor și aprobarea noilor parametri tehnico-economici, etape deja parcurse inclusiv la nivelul Ministerului Transporturilor, se deschide calea spre obținerea finanțării prin POIM.

"Entitatea Contractantă estimează că va obține finanțarea necesară semnării contractului până la sfârșitul trimestrului II 2022", se precizează în anunțul pe SEAP. Practic, licitația cu clauză suspensivă are rolul de a mai câștiga ceva timp, în condițiile în care proiectul e deja de ani de zile în "chinurile facerii".

Clauze suspensive

În cazul PMG Etapa 2 - "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară", noua valoare a contractului înaintată de APDM Galați este de 68,71 milioane de lei, în creștere față de valoarea anterioară, de 42,46 milioane de lei.

După cum am arătat, sub-proiectul acestei etape a prins de la început finanțare prin POIM 2014-2020, dar a fost, de asemenea, nevoie de o actualizare a devizelor.

"Având în vedere că în urma procedurilor derulate anterior și anulate ca urmare a lipsei depunerii ofertelor, s-a actualizat devizul general, astfel încât este necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 78 din 23.09.2020, cod SMIS 120940, după emiterea Deciziei DG COMP privind ajutorul de stat", se arată în documentația tehnică a licitației. Prin urmare, și în acest caz a fost introdusă o clauză suspensivă, în sensul că încheierea contractului de lucrări este condiționată de aprobarea alocărilor financiare suplimentare.

"În cazul în care, indiferent de motive, sumele nu vor fi alocate, Entitatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin. 1 lit. C, teza a II-a din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție sectorială", se mai arată în document.

Criterii de atribuire

În cazul ambelor licitații, criteriile de atribuire a contractelor sunt: preţul ofertei - 55 la sută; gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiţiei sectoriale - 40 la sută; demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi - 5 la sută.

În cazul licitației PMG - Etapa 1 - "Modernizarea Infrastructurii Portuare", termenul de depunere a ofertelor este 29 noiembrie a.c. În cazul PMG - Etapa 2 - "Modernizarea Infrastructurii Rutiere", ofertele pot fi depuse până pe 2 decembrie a.c.

Proiectul platformei multimodale este structurat în trei etape (sub-proiecte) de implementare, este derulat în parteneriat de Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi şi operatorul privat Port Bazinul Nou, din cadrul Grupului Metaltrade. Acestuia din urmă îi revine implementarea PMG - Etapa 3 - ce vizează reorganizarea zonei de depozitare şi manipulare a mărfurilor. Investiţia prevăzută inițial era de 192,33 milioane de lei, tot prin POIM 2014-2020, dar și în acest caz s-a făcut o actualizare a devizelor de lucrări. Demararea Etapei 3 depinde de atribuirea contractelor de lucrări din Etapa 1 și Etapa 2.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Licitație pentru amenajarea unui terminal RoRo în Port Bazinul Nou

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați a lansat în licitație publică contractul de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Amenajare dane RoRo în Port Bazinul Nou Galați", contract evaluat la peste 2,3 milioane de lei, un anunț în acest sens fiind publicat în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP).
Unul dintre obiectivele APDM Galați este acela de a derula investiții în vederea modernizării infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară, menite să ducă la dezvoltarea sau identificarea de noi fluxuri logistice.
"Obiectivul general al proiectului "Amenajarea danelor RoRo în Portul Bazinul Nou Galați" îl reprezintă integrarea Portului Galați în fluxul internațional de transporturi mărfuri cu nave tip RoRo sau RoPax, prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare, în vederea dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari", potrivit datelor prezentate de APDM Galați în documentația licitației.
Navele de RoRo și RoPax sunt tipuri de nave maritime specializate pentru transportul vehiculelor rutiere, trailerelor cu containere sau altor tipuri de vehicule. Accesul în astfel de nave se face pe rampe speciale situate de regulă la prova sau pupa, prin deschideri mari în corpul navei, prevăzute cu rampe speciale.
Dezvoltarea în Portul Galați a unor dane - respectiv a danelor 39, 40 și 41 din Port Bazinul Nou - care să permită acostarea și operarea unor nave de tip RoRo ar oferi un avantaj în plus transportatorilor care au în vedere folosirea unor fluxuri logistice multimodale.
"APDM SA are prevăzut în Programul de dezvoltare, investiţia "Amenajare Dane Ro-Ro - Port Bazinul Nou Galați" și a efectuat demersurile necesare obținerii finanțării prin intermediul POIM 2014-2020, AP1, OS 1.3, obținând până la data prezentei Decizia etapei de încadrare emisă de APM Galați, avizele/ acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 151/15.02.2021 și avizul conform al CTE APDM și CTE MTI. Investiţia se înscrie in "Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020" și se încadrează în Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectiv Specific 2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi - prin introducerea unui nou tip de marfă și a unui nou mod de transport", arată reprezentanții administrației portuare.
Pentru derularea proiectului este necesară semnarea unui contract de servicii de supervizare pentru proiectare și execuție lucrări până cel târziu trimestrul doi din 2022, în vederea încadrării în perioada de eligibilitate POIM 2014-2020.
Drept urmare, pe 23 noiembrie a.c. a fost lansat în licitație publică contractul aferent acestui proiect, pentru o valoare estimată la 2.301.318 lei.
Contractul va avea, printre altele, ca domenii de aplicare: elaborarea documentațiilor tehnice, în conformitate cu prevederile legale; obținerea tuturor avizelor/acordurilor/permiselor necesare obținerii Autorizației de construire; execuția lucrărilor de amenajare a danelor 39, 40 si 41 din Bazinul Nou Galați pentru primirea și operarea navelor tip RoRo si RoPax, asistența tehnică etc.
În criteriile de atribuire vor fi luate în calcul prețul ofertei (40 la sută), precum și o serie de componente privind resursele tehnice, umane și materiale, fiecare cu proporții cuprinse între 10 şi 15 la sută.
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 21 ianuarie 2022.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Regii asfaltului" de la Golden Blitz au pus ochii pe Portul Galați. Miză de 50 milioane de euro

Prinsă în mai multe afaceri controversate, compania Euro Construct Trading 98 - controlată de oamenii de afaceri Sorin Vulpescu și Dan Beșciu, nimeni alții decât patronii de la Golden Blitz, "regii asfaltului" din timpul președintelui Traian Băsescu - a intrat în cursa pentru câștigarea contractelor de executare a lucrărilor la Etapa 1 și Etapa 2 a proiectului "Platformă Multimodală Galați" (PMG).

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați a relansat licitațiile pentru Etapa 1 și Etapa 2 a Proiectului "Platformă Multimodală Galați" (PMG), două anunțuri în acest sens fiind publicate, în luna octombrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), termenele de depunere a ofertelor fiind 10 și, respectiv, 13 decembrie a.c.
În cazul proiectului PMG - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare", miza contractului constă în lucrări în valoare de 179,4 milioane de lei, iar în cazul PMG - Etapa 2 - "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară", valoarea estimată a contractului este de 68,71 milioane de lei.
Deși au fost mai multe companii interesate de aceste lucrări, asocierea construită în jurul Euro Construct Trading 98 a fost singura care a depus oferte atât pentru PMG - Etapa 1, cât și pentru PMG - Etapa 2. Mai exact, este vorba de asocierea Euro Construct Trading 98 (leader), Rostdorstroy, Saga Logistics Management, având ca subcontractați și companiile Sorchiv Gaz, Manro SRL și Dewatering & Silent Piling SRL.
Potrivit datelor înscrise pe SEAP, Euro Construct Trading 98 este reprezentată de Dan Beșciu. Unul dintre episoadele prin care acesta s-a făcut remarcat este ancheta deschisă împotriva sa de DIICOT. Dan Beșciu a fost reținut, în decembrie 2014 - alături de alte șapte persoane, tot oameni de afaceri - de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), toţi fiind cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și aderare la un grup infracțional organizat, prejudiciul fiind estimat la acea vreme la 34 milioane de lei, adică aproximativ 7 milioane de euro. Potrivit procurorilor, în perioada 2011-2014, respectivii oameni de afaceri ar fi câștigat lucrări din bani publici de la CNADNR și CFR, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru realizarea de drumuri și lucrări de căi ferate și ar fi încasat bani pentru lucrări nerealizate. "Modalitatea de săvârșire a faptelor consta în obținerea de către membrii grupului infracțional organizat a unor contracte de infrastructură rutieră și feroviară și derularea lor în condiții păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operațiuni urmate de transferul unor mari sume de bani, în mod succesiv, din conturile companiilor de stat în conturile societăților controlate de inculpați, pentru ca, în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpați în interes personal, pentru achiziția unor imobile în centrul Capitalei sau pentru plata unor vacanțe și cumpărături de lux", potrivit DIICOT.
Acest dosar nu a fost închis nici în ziua de azi de DIICOT, deși au trecut şapte ani de la deschiderea anchetei. Ce s-a făcut public până în prezent este că în dosar este începută urmărirea penală faţă de 92 de persoane şi că ancheta este încă în desfăşurare.
Dincolo de ancheta deschisă de DIICOT cu privire la Dan Beșciu, nici firma Euro Construct Trading 98 nu se află într-o situație de invidiat. În februarie 2018, compania a intrat în insolvență din cauza unor datorii către furnizori de nu mai puțin de 371 milioane de lei. Compania și-a cerut singură insolvența - motivând la rândul ei că unii beneficiari nu și-au plătit lucrările - cu doar câteva zile înainte ca judecătorii să se pronunțe asupra unor cereri de insolvență depuse de creditori. Principalul avantaj în acest caz a fost că Euro Construct Trading 98 a avut posibilitatea de a-și propune singură administratorul judiciar.
Din punct de vedere financiar, dacă în 2013 Euro Construct Trading 98 avea o cifră de afaceri de 463 milioane de lei, un profit de 24,9 milioane de lei și 833 de angajați, în 2017 a raportat pierderi de 4,7 milioane de lei. Ulterior a revenit "pe plus", însă în 2020 atingea o cifră de afaceri de "doar" 67 milioane de lei, un profit de 14,4 milioane de lei și mai avea doar 384 de angajați. În același timp, mai avea datorii de 267 milioane de lei, raportând însă că ar avea de încasat creanțe de 329 milioane de lei.
Una peste alta, contractele puse la bătaie de APDM Galați, cu o valoare totală de 248,11 milioane de lei, ar cântări mult pentru afacerile Euro Construct Trading 98.
Dacă în cazul PMG Etapa 1, asocierea având drept lider Euro Construct Trading 98 este singura care a depus o ofertă, în cazul PMG Etapa 2, o alternativă este oferta depusă de asocierea Tancrad (leader), Citadina 98, Oldroad Construct, Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL. După cum se observă, din această asociere fac parte unele dintre cele mai puternice firme de construcții din Galați.
Dincolo de aceste aspecte, din punct de vedere procedural, conform normelor legale în vigoare privind achizițiile publice, nici faptul că împotriva lui Dan Beșciu este deschisă o anchetă DIICOT, nici faptul că Euro Construct Trading 98 este în insolvență nu sunt, în sine, motive de respingere a ofertelor depuse. Prin urmare, dacă, în urma evaluării calitative și tehnice, ofertele sunt valabile, asocierea condusă de "regii asfaltului" de la Golden Blitz are șanse să câștige cel puțin licitația pentru PMG - Etapa 1. Aceste evaluări ar trebui încheiate la sfârșitul lunii februarie.
Mai trebuie precizat că licitațiile lansate de APDM Galați sunt cu clauză suspensivă, fiind condiționate de aprobarea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.
Aceste licitații vin după ce devizele de lucrări din cadrul proiectului platformei multimodale au fost reactualizate. Precedentele licitații au rămas fără ofertanți, din cauza subfinanțării, existând și presiunea respectării termenelor asumate pentru obținerea fondurilor europene.
Pentru deblocarea proiectului, în cazul Etapei 1 s-a renunțat la finanțarea prin CEF și s-a trecut la recalcularea proiectului în vederea depunerii unei noi finanțări prin POIM. În cazul Etapei 2, care a fost din start depusă pe POIM, s-a trecut la recalculare, dar și în acest caz este nevoie de aprobarea surselor de finanțare suplimentare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Contract de 167 milioane de lei, la licitație. Port Bazinul Nou caută constructor pentru platforma multimodală Galați

Port Bazinul Nou, partener al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați în derularea proiectului ce vizează realizarea unui terminal multimodal în Portul Galați, a scos la licitație lucrările pentru Etapa 3 din cadrul proiectului, estimate la 167 milioane de lei, un anunț în acest sens fiind publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Licitația lansată de Port Bazinul Nou, parte a Grupului Metaltrade, vine după ce și APDM Galați a (re)lansat licitațiile pentru PMG - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare" (investiție estimată la 179,4 milioane de lei), respectiv, PMG - Etapa 2 - "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară" (investiție de 68,71 milioane de lei).

PMG - Etapa 3 ”Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale” cuprinde partea de investiții ce revine operatorului portuar Port Bazinul Nou. "În cadrul contractului vor fi realizate lucrări de reorganizare și reconstruire a zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă, după cum urmează: a) organizarea execuției lucrărilor; b) desființarea unor elemente de infrastructură (construcții și platforme de beton, rețele de instalații: cămine și rețea de canalizare, alimentare cu apă, rețea de gaze, instalații de iluminat exterior și legare la pământ etc.); c) relocarea rețelelor de telecomunicații, de apă-canal, electrice; d) platforma (lucrări pentru construcția platformei, căilor de rulare, drumurilor tehnologice, rețelelor de utilități aflate în perimetrul portuar); e) liniile de cale ferată industriale", se precizează în documentația licitației.

Criteriile de atribuire a contractului vizează componenta financiară (85 la sută) și perioada de garanție a lucrărilor (15 la sută).

Investiția PMG - Etapa 3 se face cu finanțare cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, însă dat fiind faptul că proiectul Platformei Multimodale Galați a trecut, anul trecut, printr-o fază de reevaluare a devizelor, licitația este, la fel ca în cazul celorlalte două etape, cu clauză suspensivă, până la definitivarea noilor contracte de finanțare.

După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", în cazul PMG - Etapa 1 și PMG - Etapa 2, după un șir de licitații ratate din cauza subfinanțării proiectului, APDM Galați are în sfârșit ofertanți pentru realizarea lucrărilor. La ultimele licitații lansate, la sfârșitul anului 2021, au fost mai multe companii interesate, dar asocierea constituită în jurul Euro Construct Trading 98 a fost singura care a depus oferte pentru ambele proiecte. Mai exact, este vorba de asocierea Euro Construct Trading 98 (lider) - Rostdorstroy - Saga Logistics Management, având ca subcontractanți companiile Sorchiv Gaz, Manro SRL și Dewatering & Silent Piling SRL. În cazul PMG - Etapa 2, a mai depus o ofertă asocierea Tancrad (lider), Citadina 98, Oldroad Construct, Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL. Ofertele se află în prezent în curs de evaluare tehnică și financiară.

În cazul PMG - Etapa 3, constructorii au termen-limită până pe 7 martie pentru a-şi depune ofertele.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Licitațiile pentru terminalul Ro-Ro din Port Bazinul Nou vor fi reluate

APDM Galați a anulat două licitații cu clauză suspensivă privind realizarea unui terminal Ro-Ro în Port Bazinul Nou, acestea urmând să fie relansate luna viitoare, odată cu clarificarea unor aspecte ce țin de regimul juridic al amplasamentului pe care urmează să fie realizate lucrările. Această decizie nu afectează finalizarea procedurilor pentru obținerea finanțării proiectului din fonduri europene, precizează APDM Galați.

Obiectivul general al proiectului "Amenajarea danelor RoRo în Portul Bazinul Nou Galați" îl reprezintă integrarea Portului Galați în fluxul internațional de transporturi mărfuri cu nave tip RoRo sau RoPax, prin modernizarea infrastructurii portuare (danele 39, 40 și 41) și a drumurilor de acces interioare, în vederea dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.
În legătură cu acest proiect, Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați a lansat două licitații - un contract vizează proiectarea și execuția lucrărilor (84,04 milioane de lei), iar al doilea contract se referă la supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție (2,3 milioane de lei), o serie de anunțuri în acest sens fiind publicate în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP).
Aceste licitații erau lansate cu clauză suspensivă, semnarea contractelor fiind condiționată de finalizarea obținerii finanțării prin POIM 2014-2020, aflată în derulare.
În mod normal, depunerea ofertelor în cadrul acestor contracte ar fi trebuit să se facă în cursul acestei luni, însă, chiar pe 1 februarie, licitația pentru proiectare și execuția lucrărilor a fost anulată și, implicit, a fost anulată și procedura pentru contractul de supervizare.

Context general

Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat, trebuie să precizăm că documentația pentru licitația privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente terminalului Ro-Ro a fost transmisă către SEAP pe 19 noiembrie 2021, însă în baza unui control ex-ante (înainte de lansarea efectivă a licitației - n.r.), Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a emis un "Aviz conform condiționat", în care erau menționate 29 de modificări ale documentației, ce nu priveau atât esența licitației, cât o serie de clarificări de ordin tehnic/ juridic în redactarea documentației. APDM Galați, în calitate de entitate contractantă a revizuit aceste elemente, iar documentația a fost publicată pe SEAP pe 22 noiembrie 2021.
După publicarea anunțului, pe parcursul procedurii de depunere a ofertelor, APDM Galați, la solicitarea agenților economici, a mai adus o serie de clarificări, acestea fiind inclusiv validate de ANAP.
Problema a fost că, la un moment dat, în perioada de elaborare și depunere a ofertelor, au fost primite din partea agenților economici o serie de solicitări de clarificări suplimentare privind regimul juridic al amplasamentului lucrărilor.
"În urma analizei, s-a constatat că răspunsul la aceste solicitări de clarificare nu se poate elabora fără a se afecta documentația tehnico-economică (studiul de fezabilitate) ce a stat la baza elaborării caietului de sarcini pentru inițierea procedurii de atribuire. Modificările rezultate din clarificarea regimului juridic al amplasamentului executării lucrărilor au impact asupra întregii ”Documentații de Atribuire” postată în SEAP, respectiv se modifică indicatorii principali ce caracterizau rezultatul contractului, iar adoptarea măsurilor corective nu mai putea fi efectuată prin intermediul eratelor la Anunțul de Participare și a răspunsului consolidat la solicitările de clarificări", ne-a explicat directorul general al APDM Galați, Alexandru Șerban.
Ca urmare a acestor aspecte, cele două licitații au fost anulate, ele urmând să fie relansate odată cu refacerea documentației și includerea clarificărilor solicitate privind regimul juridic al amplasamentului lucrărilor.

Pregătiri de relansare

Potrivit datelor comunicate de conducerea APDM Galați, relansarea licitațiilor privind terminalul Ro-Ro ar urma să se realizeze undeva la mijlocul lunii martie. De asemenea, foarte important, această amânare nu afectează obținerea finanțării pentru acest proiect.
"Finanțarea este în curs de obținere, nu are legătură cu procedura, în sine, a licitației. Noi tot timpul dăm drumul la licitații în paralel cu demersurile de obținere a finanțării. Mai exact, imediat după ce se obține avizul tehnico-economic la nivel ministerial ce atestă că un proiect este viabil, iar obținerea finanțării devine doar o chestiune de timp, dăm drumul și la licitații, cu clauză suspensivă. Lucrurile merg în paralel. Nu pierdem finanțarea pentru că am anulat aceste licitații. Procedura pentru obținerea efectivă a finanțării e o chestiune birocratică ce durează cam între trei și șase luni. Vom relansa licitațiile, iar finanțarea se obține în paralel", a mai arătat directorul general la APDM Galați.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

S-a anulat a şasea licitaţie pentru Platforma Multimodală Galaţi - Etapa I

Licitaţiile pentru Platforma Multimodală Galaţi sunt tărăgănate, amânate, anulate, la nesfârşit. Astăzi, 23 februarie 2022, licitaţia privind „Lucrări pentru execuţia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galaţi - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare” a fost anulată.

Aceste lucrări au fost scoase la licitaţie de 4 ori. Prima dată nu au existat ofertanţi, însă în ianuarie 2020, licitaţia a fost atribuită către compania israeliană Mer Terre Maritime Development Contracting Co. Ltd., dar nu s-a mai ajuns să se semneze contractul, licitaţia fiind anulată. În toamna anului 2020, procedurile au fost reluate de două ori şi s-au soldat tot cu anulare din cauza neprezentării ofertanţilor.

În 2021, a fost lansată şi a cincea şi a şasea oară. Anul trecut, în octombrie, a fost ultima relansare a licitaţiei, cu o valoare estimată de 179.404.268 lei (aproape 36 milioane de euro), cu menţiunea că această valoare a tot crescut după ce la licitaţiile anterioare nu s-au prezentat ofertanţi ajungându-se la concluzia că licitaţia este subevaluată. S-a prezentat un singur ofertant, Asocierea Euro Construct Trading 98 (Leader), Rostdorstroy şi Saga Logistics Management cu subcontractanţii Dewatering & Silent Piling SRL, Sorchiv Gaz şi Manro SRL. De data aceasta, după trei erate şi două răspunsuri consolidate, oferta a fost respinsă ca fiind neconformă şi licitaţia anulată pentru a cincea oară.

Potrivit declaraţiilor directorului general al APDM Galaţi, Alexandru Şerban, ofertantul a prezentat o ofertă tehnică incompletă, cu foarte multe documente lipsă, drept pentru care s-a procedat la anularea licitaţiei. Procedurile pot fi reluate după ce trece un termen de 10 zile în care poate fi depusă contestaţie sau după soluţionarea contestaţiei, în cazul în care ofertantul va apela la această cale de atac.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

"Regii asfaltului" de la Golden Blitz au pierdut contractul din Portul Galați

Oferta asocierii conduse de Euro Construct Trading 98 - singura depusă în cadrul licitației derulate de APDM Galați pentru Etapa 1 din proiectul "Platformă Multimodală Galați" (PMG) - a fost respinsă, din cauză că nu s-a calificat din punct de vedere tehnic. În aceste circumstanțe, APDM Galați va trebuie să reia pentru a șaptea oară această licitație, în încercarea de a găsi un constructor pentru aceste lucrări.

În cazul proiectului PMG - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare", miza consta în lucrări în valoare de 179,4 milioane de lei, contractul fiind râvnit de Euro Construct Trading 98, firmă controlată de oamenii de afaceri Sorin Vulpescu și Dan Beșciu, nimeni alții decât patronii de la Golden Blitz, "regii asfaltului" din timpul președintelui Traian Băsescu.
"Oferta celor de la Euro Construct Trading 98, la faza tehnică, este foarte subțire. Nu au depus documente, fie au fost incomplete - e vorba de vreo 20 de documente în total, astfel ca oferta lor să fie una conformă. Drept urmare, decizia Comisiei care a făcut evaluarea tehnică a fost de a respinge oferta. Au termen 10 zile pentru a contesta, eventual, această decizie... În aceste condiții, dat fiind faptul că a fost, din păcate, singura ofertă depusă, s-a ajuns la anularea licitației, urmând ca procedura să fie reluată, dacă nu se depune contestație, undeva în cursul lunii martie", ne-a declarat directorul general al APDM Galați, Alexandru Șerban.
După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", potrivit datelor înscrise pe SEAP, în licitația derulată de APDM Galați, Euro Construct Trading 98 a fost reprezentată de Dan Beșciu. Din 2014, acesta este cercetat de DIICOT pentru "țepe" de aproximativ 7 milioane de euro în contractele cu bani publici de la CNADNR și CFR, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor. Acest dosar nu a fost închis nici în ziua de azi de DIICOT, deși au trecut mai bine de şapte ani de la deschiderea anchetei. Ce s-a făcut public până în prezent este că în dosar este începută urmărirea penală faţă de 92 de persoane şi că ancheta este încă în desfăşurare.
Dincolo de asta, în 2018, Euro Construct Trading a intrat în insolvență din cauza unor datorii către furnizori ce aveau o valoare de nu mai puțin de 371 milioane de lei.
Asocierea Euro Construct Trading 98 (leader), Rostdorstroy, Saga Logistics Management, având ca subcontractați și companiile Sorchiv Gaz, Manro SRL și Dewatering & Silent Piling SRL a depus o ofertă și pentru licitația derulată de APDM Galați - PMG - Etapa 2 - "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară", valoarea estimată a contractului fiind de 68,71 milioane de lei. Pentru aceste lucrări a mai fost depusă, însă, o ofertă, din partea asocierii Tancrad (leader), Citadina 98, Oldroad Construct, Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL. Pentru PMG - Etapa II, evaluarea tehnică și financiară se află încă în curs de derulare.
Cele două licitații lansate de APDM Galați au fost cu clauză suspensivă, fiind condiționate de aprobarea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Aceste licitații vin după ce devizele de lucrări din cadrul proiectului platformei multimodale au fost reactualizate. Precedentele licitații au rămas fără ofertanți, din cauza subfinanțării, existând și presiunea respectării termenelor asumate pentru obținerea fondurilor europene.
Pentru deblocarea proiectului, în cazul Etapei 1 s-a renunțat la finanțarea prin CEF și s-a trecut la recalcularea proiectului în vederea depunerii unei noi finanțări prin POIM. În cazul Etapei 2, care a fost din start depusă pe POIM, s-a trecut la recalculare, dar și în acest caz este nevoie de aprobarea surselor de finanțare suplimentare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Licitație ratată și la Etapa 3 a platformei multimodale din Portul Galați

Licitația lansată de Port Bazinul Nou în cadrul proiectului Platformă Multimodală Galați (PMG) - Etapa 3 "Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale" a fost anulată, după ce, până la termenul-limită anunțat pe SEAP - 22 martie - nu a fost depusă nicio ofertă concretă din partea constructorilor.

Investiția pentru PMG - Etapa 3 era estimată la 167 milioane de lei.
"Această procedură a fost anulată deoarece niciunul dintre ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronică, după caz", se precizează pe platforma sistemului electronic de achiziții publice.
Port Bazinul Nou este partener al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați în derularea proiectului ce vizează realizarea unui terminal multimodal în Portul Galați. PMG - Etapa 3 "Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale" cuprinde partea de investiții ce revine operatorului portuar Port Bazinul Nou. "În cadrul contractului vor fi realizate lucrări de reorganizare și reconstruire a zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă, după cum urmează: a) organizarea execuției lucrărilor; b) desființarea unor elemente de infrastructură (construcții și platforme de beton, rețele de instalații: cămine și rețea de canalizare, alimentare cu apă, rețea de gaze, instalații de iluminat exterior și legare la pământ etc.); c) relocarea rețelelor de telecomunicații, de apă-canal, electrice; d) platforma (lucrări pentru construcția platformei, căilor de rulare, drumurilor tehnologice, rețelelor de utilități aflate în perimetrul portuar); e) liniile de cale ferată industriale", se preciza în documentația licitației.
După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", nu stau mai bine nici licitațiile derulate de APDM Galați pentru PMG - Etapa 1 "Modernizarea infrastructurii portuare" (investiție estimată la 179,4 milioane de lei) și PMG - Etapa 2 "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară" (investiție de 68,71 milioane de lei).
În luna februarie a.c., încercarea de atribuire a contractului PMG - Etapa 1 a eșuat după ce comisia de licitație a constatat că singura ofertă depusă, din partea asociației conduse de Euro Construct Trading '98, nu corespunde din punct de vedere tehnic condițiilor impuse prin caietul de sarcini.
În prezent, se află în curs de evaluare ofertele pentru PMG - Etapa 2, dar n-ar fi exclus ca și aici să ne confruntăm cu o ratare a atribuirii, deși au fost depuse oferte din partea a două asocieri de firme.
Cert este că timpul nu lucrează deloc în favoarea proiectului terminalului multimodal. În condițiile instabilității economice și ale creșterilor de prețuri pe toate fronturile, menținerea prețurilor propuse în licitații pentru cele trei etape de execuție devine problematică. Asta în condițiile în care terminalul multimodal din portul Galați este cel mai important proiect al APDM Galați, de care depinde relansarea activității în porturile de la Dunăre.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Firmele gălățene, ofertă valabilă pentru lucrări la terminalul multimodal

După "lupte seculare" care au fost marcate de câteva runde de licitații, Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați are un constructor desemnat pentru realizarea Etapei 2 a proiectului "Platformă Multimodală Galați" (PMG).

Licitația pentru PMG - Etapa 2 - "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară" a fost relansată în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) - după o actualizare a devizului de lucrări și schimbarea axei de finanțare din CEF pe POIM 2014-2020 - la sfârșitul anului trecut, la o valoare a contractului estimată la 68,71 milioane de lei.
În cadrul licitației au fost depuse două oferte: prima din partea asocierii de firme având ca lider compania Euro Construct Trading 98, iar a doua ofertă din partea unei asocieri de firme având ca lider compania gălățeană Tancrad.
În urma evaluării ofertelor, s-a constatat că oferta depusă de Euro Construct Trading 98, o firmă, de altfel, destul de controversată în relațiile contractuale cu Ministerul Transporturilor, a fost descalificată din cauză că nu a corespuns condițiilor stabilite în cadrul licitației.
Astfel, în cursă a rămas asocierea Tancrad (lider) - Citadina 98 - Oldroad Construct - Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL. După cum se observă, din această asociere fac parte unele dintre cele mai puternice firme de construcții din Galați. Pe de altă parte, oferta depusă pentru realizarea proiectului a fost de 78,9 milioane de lei, cu aproape 15 la sută mai mult față de evaluarea inițială.
După verificarea tehnică și financiară a ofertei depuse, dar și după obținerea acordului Ministerului Transporturilor, în sensul că există resursele financiare pentru acoperirea diferenței, oferta depusă de asocierea condusă de Tancrad a fost validată.
În același timp, după cum ne-a declarat directorul general al APDM Galați, Marcela Daniela Costea, semnarea contractului este cu clauză suspensivă, fiind condiționată de aprobarea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.
În prezent, este parcursă procedura de (re)validare a ajutorului de stat corespunzător acoperirii părții de cofinanțare și a cotei de TVA ce reveneau APDM Galați în cadrul proiectului. Imediat ce această procedură va fi finalizată, va putea fi semnat și contractul de execuție a lucrărilor.
Un alt pas important în deblocarea proiectului "Platformă Multimodală Galați" (PMG) este și relansarea procedurii de licitație pentru Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare", ce vizează investiții în valoare de 179,4 milioane de lei. În cadrul precedentei proceduri de licitație a fost depusă doar o singură ofertă, din partea aceleiași asocieri conduse de Euro Construct Trading 98, ofertă care însă a fost descalificată din cauză că nu corespundea din punct de vedere tehnic.
După cum ne-a precizat directorul general al APDM Galați, Marcela Daniela Costea, documentația privind licitația Etapei 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare" a fost retransmisă către SEAP în cursul zilei de miercuri, 27 aprilie, în perioada imediat următoare urmând să fie publicat și anunțul oficial pe platforma electronică de achiziții publice.
Nu în ultimul rând, în perioada următoare ar urma să fie relansată și licitația pentru PMG - Etapa 3 "Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale", ce revine Port Bazinul Nou şi prevede investiții de 167 milioane de lei, după ce, în luna martie, o primă tentativă de atribuire a contractului a eșuat din cauza nedepunerii de oferte.

În ce condiții valoarea de adjudecare poate depăși valoarea estimată

În cazul unor achiziții publice, prețul oferit în cadrul unei proceduri de licitație poate fi, respectând anumite marje, mai mare decât prețul estimat în momentul lansării procedurii.
"Estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat, ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, estimare ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieții din momentul în care ofertanții își depun ofertele", se precizează într-o serie de recomandări elaborate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), condiția fiind să existe surse de finanțare asigurate.
În ceea ce privește marjele, potrivit ANAP, excedentul de preț nu trebuie să depășească pragul de 10 la sută din prețul contractului în cazul achiziției de servicii sau de produse, respectiv, de 15 la sută din prețul contractului de achiziție publică de lucrări.
O serie de proiecte de investiții au, din start, prevăzut un buget general care să asigure eventuale cheltuieli neprevăzute.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Prima etapă a modernizării Portului Galați, scoasă a șaptea oară la licitație

Licitația pentru lucrările din cadrul proiectului Platformă Multimodală Galați - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare" a fost (re)lansată, în mod oficial, pe 29 aprilie, pe platforma electronică de achiziții publice (SEAP). Este pentru a... șaptea oară când APDM Galați încearcă să găsească un constructor pentru această etapă a investiției, evaluată în prezent la 179,4 milioane de lei.

O primă licitaţie pentru PMG - Etapa 1 a fost lansată în 2018, au fost patru firme interesate, dar nu s-a prezentat niciun constructor, socotelile fiind date peste cap de intrarea în vigoare a OUG 114 şi evoluţia cursului valutar, care au adus serioase elemente de incertitudine pentru companii.
În iulie 2019 s-a relansat licitaţia, însă din 11 companii interesate, până la termenul-limită nu a fost depusă decât o ofertă, cea a israelienilor de la Mer Terre Maritime Development Contracting Co.Ltd, având o serie de subcontractori. În ianuarie 2020, firma israeliană a fost confirmată câştigătoare, numai că, în loc să se prezinte la semnarea contractului, s-a intrat într-un ciclu nesfârşit al amânărilor. Drept cauză a întârzierilor, firma israeliană invoca efectele pandemiei de coronavirus, dar, pe de altă parte, solicita din partea APDM Galaţi o serie de facilităţi financiare suplimentare, ce contraveneau caietului de sarcini. Așa se face că, până la urmă, în august 2020, APDM Galaţi a emis o decizie de anulare a procedurii de atribuire a contractului, iar procedurile privind licitaţia au fost reluate.
Au urmat alte trei încercări, pentru ca, în cele din urmă, pe fondul scumpirilor de pe piața construcțiilor, să se ajungă la concluzia că proiectul este subfinanțat și este necesară o actualizare a indicatorilor economico-financiari. În august 2021 s-a trecut la o actualizare a devizelor de lucrări pe toate etapele proiectului, fiind reconsiderate și sursele de finanțare. În acest context, prețul estimat al lucrărilor pentru PMG - Etapa 1 a crescut de la 102,7 milioane de lei la actuala valoare, de 179,4 milioane de lei, iar în paralel s-a renunțat la finanțarea prin CEF și a fost depusă o cerere de finanțare pe POIM 2014-2020.
Numai că nici licitația lansată în decembrie 2021 nu a avut mai mult succes. A fost depusă o singură ofertă, din partea asocierii conduse de Euro Construct Trading 98, dar în februarie 2022 oferta a fost respinsă, după ce s-a constatat că era departe de a se califica din punct de vedere tehnic cerințelor din proiect.
Între timp, după cum v-am relatat în paginile ziarului "Viața liberă", un fapt îmbucurător a fost că a fost desemnat un constructor pentru PMG - Etapa 2, ce vizează modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare din zona platformei multimodale. Este vorba de asocierea formată din Tancrad (lider) - Citadina 98 - Oldroad Construct - Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL, pentru o ofertă de 78,9 milioane de lei. Însă, cum licitația a fost cu clauză suspensivă, semnarea efectivă a contractului se va face după aprobarea finanțării la nivelul Comisei Europene, procedură aflată în curs de desfășurare.
În actuala conjunctură se speră că și licitația pentru PMG - Etapa 1 va fi de această dată cu mai mult noroc, termenul-limită de depunere a ofertelor fiind 8 iunie a.c., iar evaluarea tehnică și financiară urmând să se încheie până pe 31 august a.c. De asemenea, contractul va fi cu clauză suspensivă, condiționat de obținerea finanțării prin POIM 2014-2020.
În evaluarea ofertelor se vor lua în calcul componenta financiară (55 la sută), precum și două componente tehnice - gradul de adecvare al grafului general de realizare a investiției (40 la sută), respectiv, demonstrarea unei metodologii corespunzătoare parametrilor de calitate solicitați (10 la sută).

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Contract de execuţie semnat pentru Platforma Multimodală Galaţi - Etapa II

Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi a semnat, vineri, 20 mai 2022, contractul de execuţie a lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată în vederea fluidizării traficului feroviar din zona portuară.
Lucrările vor fi executate de asocierea formată din Tancrad SRL, Citadina 98 SA, Lemacons SRL, Oldroad Construct SRL, iar valoarea totală a proiectului este 57.040.460 lei, din care, valoarea eligibilă este de 47.245.398 lei, respectiv: 40.158.588 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%) şi 7.086.809 lei de la bugetul de stat (15%).
Semnarea contractului a avut loc în prezenţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, europarlamentarului Dan Nica, preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Iulian Chiriac şi a primarului municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.
Obiectivul general al acestei etape din proiectul Platforma Multimodală este modernizarea portului Galaţi, situat pe TEN-T Central prin reconfigurarea şi îmbunătăţirea infrastructurii publice rutiere şi feroviare de acces în port. Lucrările vizează modernizarea a 2.284 m de drum public rutier (din drumul european E87/E584 (DN2B) şi strada Port Bazin Nou), reconfigurarea infrastructurii rutiere publice de acces, prin crearea unui sens giratoriu şi a unui pasaj peste intersecţia cu calea ferata, precum şi reconfigurarea infrastructurii feroviare din zona portuară.
Semnarea contractului de finanţare pentru această etapă a avut loc în data de 23 septembrie 2020 în prezenţa premierului de atunci Ludovic Orban şi Ministrul Transporturilor la acea vreme Lucian Bode. Licitaţia pentru aceste lucrări a fost lansată de câteva ori în sistemul public de achiziţii publice şi anulată sub diferite pretexte.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Două asocieri de firme au depus oferte pentru modernizarea Portului Galați

La licitația pentru lucrările din cadrul Platformei Multimodale Galați (PMG) - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare", (re)lansată de Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați în cursul lunii aprilie, au fost depuse două oferte, din partea unor asocieri de firme.

Potrivit datelor prezentate pe platforma electronică de achiziții publice, potențialii constructori au avut termen până pe 21 iunie să-și prezinte variantele de lucru pentru investițiile evaluate, în această etapă a proiectului, la 179,4 milioane de lei.
PMG - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare" presupune lucrări de modernizare a cheiului şi a zonelor adiacente acestuia, a reţelelor de utilităţi şi a drumurilor de acces.
APDM Galați încearcă din 2018 să găsească un constructor pentru această lucrare, ce a trecut, în 2021, inclusiv printr-un proces de actualizare a devizelor de lucrări, dar și printr-o schimbare a sursei de finanțare din CEF pe POIM 2014-2020.
Actuala licitație este a șaptea privind PMG - Etapa 1 și a atras oferte din partea a două asocieri de firme.
Prima asociere este formată din Citadina '98 (lider), Oldroad Construct, Tancrad și Vega '93, având ca subcontractori companiile Lemacons, Superquatro Grup și Dewatering & Silent Piling SRL.
A doua asociere de firme este formată din Concivia (lider), Vepex Com SRL și SOCOT, având ca subcontractori și companiile Hercules, AMC Electric și Terratest Geotehnic SA.
După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", o primă licitaţie pentru PMG - Etapa 1 a fost lansată în 2018, au fost patru firme interesate, dar nu s-a prezentat niciun constructor, socotelile fiind date peste cap de intrarea în vigoare a OUG 114 şi evoluţia cursului valutar, care au adus serioase elemente de incertitudine pentru companii. În iulie 2019 s-a relansat licitaţia, însă din 11 companii interesate, până la termenul-limită nu a fost depusă decât o ofertă, cea a israelienilor de la Mer Terre Maritime Development Contracting Co.Ltd, având o serie de subcontractori. În ianuarie 2020, firma israeliană a fost confirmată câştigătoare, numai că, în loc să se prezinte la semnarea contractului, s-a intrat într-un ciclu nesfârşit al amânărilor. Drept cauză a întârzierilor, firma israeliană invoca efectele pandemiei de coronavirus, dar, pe de altă parte, solicita din partea APDM Galaţi o serie de facilităţi financiare suplimentare, ce contraveneau caietului de sarcini. Așa se face că, până la urmă, în august 2020, APDM Galaţi a emis o decizie de anulare a procedurii de atribuire a contractului, iar procedurile privind licitaţia au fost reluate.
Au urmat alte trei încercări, pentru ca, în cele din urmă, pe fondul scumpirilor de pe piața construcțiilor, să se ajungă la concluzia că proiectul este subfinanțat și este necesară o actualizare a indicatorilor economico-financiari. În august 2021 s-a trecut la o actualizare a devizelor de lucrări pe toate etapele proiectului, fiind reconsiderate și sursele de finanțare. În acest context, prețul estimat al lucrărilor pentru PMG - Etapa 1 a crescut de la 102,7 milioane de lei la actuala valoare, de 179,4 milioane de lei, iar în paralel s-a renunțat la finanțarea prin CEF și a fost depusă o cerere de finanțare pe POIM 2014-2020. Numai că nici licitația lansată în decembrie 2021 nu a avut mai mult succes. A fost depusă o singură ofertă, din partea asocierii conduse de Euro Construct Trading '98, dar în februarie 2022 oferta a fost respinsă, după ce s-a constatat că era departe de a se califica din punct de vedere tehnic cerințelor din proiect.
Între timp, un fapt îmbucurător a fost că a fost desemnat un constructor pentru PMG - Etapa 2, ce vizează modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare din zona platformei multimodale. Este vorba de asocierea formată din Tancrad (lider) - Citadina '98 - Oldroad Construct - Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL, pentru o ofertă de 78,9 milioane de lei.
În ceea ce privește PMG - Etapa 1, următoarele etape sunt cele de evaluare și calificare tehnică, precum și evaluarea financiară, etape ce ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. Contractul va fi cu clauză suspensivă, condiționat de obținerea finanțării prin POIM 2014-2020.
În evaluarea ofertelor se vor lua în calcul componenta financiară (55 la sută), precum și două componente tehnice - gradul de adecvare al grafului general de realizare a investiției (40 la sută), respectiv, demonstrarea unei metodologii corespunzătoare parametrilor de calitate solicitați (10 la sută).

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Port Bazinul Nou pune la bătaie un contract de lucrări de 180 milioane de lei

Port Bazinul Nou, partener al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați în derularea proiectului ce vizează realizarea platformei multimodale din Portul Galați, a scos pentru a doua oară la licitație lucrările pentru Etapa 3 din cadrul proiectului, valoarea lucrărilor fiind estimată la aproape 180 milioane de lei, un anunț în acest sens fiind publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Licitația lansată de Port Bazinul Nou, parte a Grupului Metaltrade, vine după ce și APDM Galați a reușit să înregistreze o serie de progrese în ceea ce privește licitațiile pentru Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare", respectiv, PMG - Etapa 2 - "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară", ambele derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contracte și licitații în curs

Primul contract privind terminalul multimodal a fost semnat în luna mai a.c., după ce asocierea formată din firmele de construcții gălățene Tancrad (lider) - Citadina '98 - Oldroad Construct - Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL, și-a adjudecat, pentru o ofertă de 78,9 milioane de lei, lucrările aferente PMG – Etapa 2.
În prezent, se află în derulare și o nouă licitație pentru PMG - Etapa 1, ce vizează investiții în valoare de 179,4 milioane de lei, care a atras oferte din partea a două asocieri de firme.
Prima asociere este formată din Citadina '98 (lider), Oldroad Construct, Tancrad și Vega '93, având ca subcontractori companiile Lemacons, Superquatro Grup și Dewatering & Silent Piling SRL.
A doua asociere de firme este formată din Concivia (lider), Vepex Com SRL și SOCOT, având ca subcontractori și companiile Hercules, AMC Electric și Terratest Geotehnic SA.
Aceste oferte se află în evaluare și calificare tehnică, precum și evaluare financiară, etape ce ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august a.c..

Ce presupune PMG – Etapa 3

Pentru PMG – Etapa 3 ”Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale”, Port Bazinul Nou se află la a doua tentativă de atribuire a acestui contract, după ce, la prima licitație, derulată la începutul acestui an, nu a fost depusă nicio ofertă din partea constructorilor.
În luna martie a.c. - termenul-limită pentru depunerea ofertelor - valoarea investiției era estimată la 167 milioane de lei. În prezent, miza acestor lucrări a crescut la 179,76 milioane de lei.
"În cadrul contractului vor fi realizate lucrări de reorganizare și reconstruire a zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă, după cum urmează: a) organizarea execuției lucrărilor; b) desființarea unor elemente de infrastructură (construcții și platforme de beton, rețele de instalații: cămine și rețea de canalizare, alimentare cu apă, rețea de gaze, instalații de iluminat exterior și legare la pământ etc.); c) relocarea rețelelor de telecomunicații, de apă-canal, electrice; d) platforma (lucrări pentru construcția platformei, căilor de rulare, drumurilor tehnologice, rețelelor de utilități aflate în perimetrul portuar); e) liniile de cale ferată industriale", se precizează în documentația licitației.
Criteriile de atribuire a contractului vizează componenta financiară (85 la sută) și perioada de garanție a lucrărilor (15 la sută).
Investiția PMG - Etapa 3 se face tot cu finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, însă dat fiind faptul că proiectul Platformei Multimodale Galați a trecut printr-o serie de reevaluări ale devizelor, licitația este cu clauză suspensivă, până la definitivarea actelor adiționale la noile contracte de finanțare.
În cazul PMG - Etapa 3, constructorii au termen-limită până pe 12 septembrie pentru a-şi depune ofertele.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

(Joi, 11 august 2022)

Infrastructură portuară refăcută cu bani europeni în Port Docuri. Un nou cheu va deservi silozul Anghel Saligny

Mai bine de 70 la sută din lucrările de modernizare a Danei 32 din Port Docuri, aferentă silozului Anghel Saligny, au fost realizate, potrivit datelor furnizate de constructori. În total, investiţia derulată de Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi se va ridica la 25,24 milioane de lei (echivalentul a peste 5 milioane de euro – n.r.) și implică modernizarea din temelii a cheului Danei 32, precum și racordarea acesteia la sistemul de utilităţi.

Nu se poate vorbi de istoria Portului Galaţi fără celebrul siloz pentru cereale proiectat de Anghel Saligny și de danele din dreptul acestuia la care, de-a lungul timpului, au ancorat mii și mii de nave ce au dus și au adus mărfuri din toate colţurile lumii. 

Dana 32 este una dintre ”veteranele” transportului de mărfuri din Galaţi, însă perioada lungă de exploatare – lucrările preexistente au o vechime de 80-100 ani! – a dus la o șubrezire și o instabilitate a cheului. La asta s-au adăugat capriciile Dunării – uneori prea mică, făcând dificilă operarea navelor, alteori prea mare, ameninţând cu inundarea portului. 

Proiectul ”Lucrări de infrastructură portuară cheu Dana 32 – Port Docuri Galaţi”, demarat de APDM Galaţi, a fost menit să readucă Dana 32 ”în secolul XXI”, să-i redea o nouă viaţă și să ofere condiţii moderne de operare a navelor.

Cheu nou, cu bani europeni

Proiectul Danei 32, implementat de APDM Galaţi, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, are 85 la sută din finanţare asigurată din fonduri europene, diferenţa de 15 la sută fiind asigurată de la bugetul de stat. De asemenea, din valoarea totală de 25,24 de milioane de lei (inclusiv TVA), cea mai mare parte a finanţării - 21,3 milioane de lei – a revenit componentei de Construcţii – Montaj. 

”Proiectul Danei 32 vizează modernizarea frontului de acostare, cu o lungime de 70 metri, prin execuţia unui nou cheu vertical care să îl înglobeze pe cel existent. Dana a fost proiectată inclusiv pentru a fi racordată la utilităţi cu ajutorul cărora să se asigure, de exemplu, alimentarea cu apă potabilă a navelor sau asigurarea serviciilor de prevenire a incendiilor, va fi asigurată și evacuarea apelor pluviale, dar și reţele și echipamente electrice pentru alimentarea navelor – prize de cheu. Proiectul de la Dana 32 continuă și completează modernizările care s-au făcut anterior la Dana 31, prin asigurarea pe întreg frontul de acostare a unei infrastructuri moderne”, a arătat directorul general al APDM Galaţi, Marcela Daniela Costea. 

Lucrările hidrotehnice vor permite ca la Dana 32 să fie operate marile nave maritime – vor putea acosta chiar și nave de 5.000 – 6.000 tdw, singura limitare fiind capacitatea admisă în Bara Sulina – iar capacitatea de încărcare-descărcare a mărfurilor ar urma să crească cu aproape 100.000 tone, la 250.000 tone anual.

Evoluţia lucrărilor

Proiectarea și execuţia lucrărilor din cadrul proiectului Danei 32 au revenit, în urma procedurilor de licitaţie publică, Asocierii Vepex Com SRL (leader), BCPC – Biroul de Consultanţă Proiectare în Construcţii, Hidrotehnica Romconstruct și Superquatro Grup. Lucrările sunt, la propriu, titanice. Cheul va avea o infrastructură formată din trei şiruri de coloane forate, unul la apă şi două la uscat, cu diametrul de 1,20 m şi o suprastructură din grinzi prefabricate post-tensionate monolitizate. Cheul va fi alcătuit din două tronsoane, unul de 41,18 m şi unul de 28,82 m rezultând astfel o lungime totală de 70. 

”Acum se lucrează reazemul de la apă și reazemul de la uscat, iar în paralel se confecţionează grinzile care vor face legătura între uscat și apă. Sunt în jur de opt bucăţi la gata; până la data de 30 august vor fi finalizate 22 de bucăţi pentru realizarea primului tronson de 41,18 metri din cheu, după care vom începe partea a doua, de suprastructură, peste grinzi, care va veni cu toate lucrările aferente”, ne-a explicat managerul firmei de construcţii hidrotehnice Vepex, Vasile Stan, care a arătat că stadiul de realizare a lucrărilor este de 70 la sută, în condiţiile în care termenul de finalizare a proiectului este ianuarie 2023. 

”Lucrările efective au început în ianuarie 2021, cu partea de coloane la apă, în aprilie au urmat coloanele de la uscat. Per total, în proiect sunt implicaţi în jur de 40 de oameni, iar noi zicem că avem un ritm destul de bun, care ne va permite să respectăm termenele de execuţie”, a precizat reprezentantul firmei constructoare. Ca să vă faceţi o imagine, coloanele de 1,2 metri în diametru au fost turnate și fixate la o adâncime de 36 metri! O astfel de coloană este proiectată să susţină până la 1.000 de tone, fiind, de altfel, testate până la 720 de tone! Împreună cu restul componentelor constructive, cheul va avea o rezistenţă extrem de mare. 

”Platforma are o complexitate atât de mare pentru că pe ea va circula o macara care va face încărcări și descărcări pe cheu, plus că vor mai fi și două căi de rulare pentru CFR, pentru vagoanele care intră și ies cu marfă pentru port”, ne-a explicat constructorul.

Poziţie strategică

Lucrările de modernizare la Dana 32 vor consolida poziţia strategică a Portului Galaţi în transporturile de mărfuri la nivel regional și internaţional. 

Obiectivul de investiţii face parte din axa transeuropeană de transport (TEN-T) Rhin-Main-Dunăre, cu toate oportunităţile care decurg de aici, precum îmbunătăţirea conectivităţii macroregiunii Dunării cu alte macroregiuni (Baltică, Adriatic-Ionică) și spaţiul economic de la Marea Neagră. 

De asemenea, modernizările din Portul Galaţi vor permite interconectarea transportului maritim cu alte moduri de transport și valorificarea potenţialului generat de poziţionarea ca principal punct de legătură între reţeaua TEN-T și reţelele de transport de la graniţa estică a Uniunii Europene. 

”Evenimentele din Ucraina au accentuat importanţa Portului Galaţi și necesitatea de a asigura rute de transport alternative pentru o serie de mărfuri, precum cerealele. Încercăm să punem la dispoziţia operatorilor noi facilităţi, iar modernizarea Danei 32 și proximitatea legăturii cu calea ferată vor genera noi posibilităţi de operare rapidă a mărfurilor, fără operaţiuni suplimentare. Acest lucru va reprezenta, desigur, un avantaj pentru transportatori, atât în ceea ce privește timpul de operare, cât și costurile de transport”, a arătat directorul general al APDM Galaţi, Marcela Daniela Costea.  La Dana 32 urmează să fie operate toate categoriile de mărfuri, dar predominante vor fi transporturile de cereale.

Beneficiile modernizării infrastructurii de transport

Potrivit fișei tehnice, modernizarea Danei 32 va contribui la:
- asigurarea dezvoltării durabile a transportului pe căi navigabile, a economiei și a mediului, la creșterea gradului de accesibilitate a României și interconectarea regiunii Dunării cu alte regiuni din Europa și îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor;
- creșterea capacității de operare a Portului Galați conform volumului actual și previzionat al cererii în conformitate cu cerințele directivelor europene din sectorul naval referitoare la prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de transport pe căi navigabile. Creșterea fluxurilor de mărfuri și a gradului de utilizare a infrastructurii portuare care va duce la dezvoltarea activității atât la nivelul administratorului infrastructurii, cât și a operatorilor portuari;
- creșterea și punerea în valoare a calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari care va avea ca efect crearea legăturilor multimo-dale pentru transportul fluxurilor de mărfuri dinspre și înspre Portul Galați.
Proiectul face parte dintr-un pachet mai amplu de investiții derulat în porturile APDM Galați, în valoare de peste 220 milioane de euro.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Modernizarea infrastructurii portuare, adjudecată pentru 172 milioane de lei, după șapte runde de licitații

După nu mai puțin de șapte runde de licitații, Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați are, în sfârșit, un constructor desemnat câștigător pentru realizarea Etapei 1 a proiectului "Platformă Multimodală Galați" (PMG).

Licitația pentru lucrările din cadrul proiectului Platformă Multimodală Galați - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare" a fost relansată în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) - după o actualizare a devizului de lucrări și schimbarea axei de finanțare din CEF pe POIM 2014-2020 - la sfârșitul lunii aprilie, la o valoare a contractului estimată la 179,4 milioane de lei.
Actuala licitație este a șaptea privind PMG - Etapa 1 și a atras oferte din partea a două asocieri de firme: prima ofertă este din partea asocierii de firme având ca lider compania Citadina '98, iar a doua ofertă din partea unei asocieri de firme având ca lider compania Concivia.
În urma evaluării tehnice și financiare, câștigătoare a fost desemnată oferta depusă de asocierea formată din Concivia (lider), Vepex Com SRL și SOCOT, având ca subcontractori companiile Hercules, AMC Electric și Terratest Geotehnic SA.
Potrivit directorului general al APDM Galați, Marcela Daniela Costea, valoarea ofertei câștigătoare a fost de 172,48 milioane de lei fără TVA, prin urmare, cu aproape 7 milioane de lei mai puțin decât estimarea inițială.
"Este un semnal pozitiv, e un semn că piața materialelor de construcții a început să se stabilizeze, iar companiile au căpătat mai multă încredere în a participa la licitații și în a-și adjudeca inclusiv aceste lucrări, atât de importante pentru dezvoltarea proiectului platformei multimodale din portul Galați", a arătat directorul general al APDM Galați.
În evaluarea ofertelor au fost luate în calcul componenta financiară (55 la sută), precum și două componente tehnice - gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției (40 la sută), respectiv, demonstrarea unei metodologii corespunzătoare parametrilor de calitate solicitați (5 la sută).

În ce constau lucrările

"Lucrările care fac obiectul contractului sunt lucrări hidrotehnice portuare, respectiv: lucrări de dragare în bazinul situat în zona Port Bazinul Nou pentru a permite intrarea în siguranţă a navelor; modernizarea cheului existent pentru a efectua operaţiunile de încărcare directă şi operaţiunile de descărcare cu unităţile de încărcare intermodale (ILUs) între nave şi chei; umplerea parţială a bazinului portuar pentru a crea spaţiu suplimentar pentru acostare şi pentru operaţiunile de manipulare viitoare; nivelarea profilului elevaţiei platformei", se precizează în documentaţia prezentată în cadrul procesului de achiziţie relansat de APDM Galaţi.
În același timp, contractul este cu clauză suspensivă, adică este condiționat de obținerea finanțării prin POIM 2014-2020.
"Încheierea contractului de achiziție sectorială este condiționată de obținerea/ aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice", se arată în anunțul publicat pe SEAP.
Potrivit conducerii APDM Galați, în prezent se află în curs de desfășurare ultimele proceduri privind semnarea contractului de finanțare din fonduri europene, astfel că în cursul lunii octombrie ar putea fi semnat și contractul cu câștigătorul licitației privind lucrările la PMG - Etapa 1.

Telenovela licitațiilor

Până să se ajungă în stadiul actual, PMG - Etapa 1 a parcurs o adevărată "telenovelă".
O primă licitaţie pentru PMG - Etapa 1 a fost lansată în 2018, au fost patru firme interesate, dar nu s-a prezentat niciun constructor, socotelile fiind date peste cap de intrarea în vigoare a OUG 114 şi evoluţia cursului valutar, care au adus serioase elemente de incertitudine pentru companii.
În iulie 2019 s-a relansat licitaţia, însă din 11 companii interesate, până la termenul-limită nu a fost depusă decât o ofertă, cea a israelienilor de la Mer Terre Maritime Development Contracting Co. Ltd. În ianuarie 2020, firma israeliană a fost confirmată câştigătoare a licitaţiei, dar a refuzat ulterior semnarea contractului, fiind invocată criza indusă de pandemia de Covid-19, astfel că s-a ajuns la anularea procedurii.
Au urmat trei încercări pe această etapă a licitației pentru ca, în cele din urmă, pe fondul scumpirilor de pe piața construcțiilor, să se ajungă la concluzia că proiectul este subfinanțat și este necesară o actualizare a indicatorilor economico-financiari.
În august 2021 s-a trecut la o actualizare a devizelor de lucrări pe toate etapele proiectului, fiind reconsiderate și sursele de finanțare. În acest context, prețul estimat al lucrărilor pe PMG - Etapa 1 a crescut de la 102,7 milioane de lei la 179,4 milioane de lei, iar în paralel s-a renunțat la finanțarea prin CEF și a fost depusă o cerere de finanțare pe POIM 2014-2020.
În noua formulă, o primă licitație, lansată în decembrie 2021, s-a soldat cu un eșec. A fost depusă o singură ofertă, din partea asocierii conduse de Euro Construct Trading 98, dar în februarie 2022 oferta a fost respinsă după ce s-a constatat că era departe de a se califica din punct de vedere tehnic cerințelor din proiect.
La ultima licitație, lansată în aprilie, în sfârșit "s-au aliniat planetele" din punct de vedere tehnic și financiar pentru a avea un constructor.

Licitații și în celelalte etape

În paralel cu PMG - Etapa 1 - "Modernizarea infrastructurii portuare" s-au mai descâlcit ițele și în celelalte etape ale proiectului platformei multimodale.
În cazul PMG - Etapa 2, ce vizează modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare din zona platformei multimodale a fost semnat, în luna mai a.c., un contract de lucrări cu asocierea formată din Tancrad (lider) - Citadina '98 - Oldroad Construct - Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL, pentru o ofertă de 78,9 milioane de lei.
În cazul PMG - Etapa 3 - "Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale", partenerul APDM Galați din cadrul proiectului, operatorul Port Bazinul Nou, a lansat o licitație pentru lucrări în valoare de 179,76 milioane de lei, data-limită pentru depunerea ofertelor fiind 26 septembrie. În cadrul contractului vor fi realizate "lucrări de reorganizare și reconstruire a zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă". Investiția PMG - Etapa 3 se face tot cu finanțare prin POIM 2014-2020, însă dat fiind procesul de reevaluare a devizelor, și această licitație este cu clauză suspensivă, până la definitivarea actelor adiționale la noile contracte de finanțare.

Platforma multimodală Galați, indicatori tehnici

Proiectul global "Platformă Multimodală Galați" este prioritar la nivel național și european, ca parte a rețelei TEN-T.
Proiectul urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an și cuprinde următoarele investiții: modernizarea cheului, necesară pentru asigurarea acostării directe a navelor maritime și fluviale (PMG I); modernizarea infrastructurii pentru accesul terestru la Portul Galați. Acțiunea propusă implică lucrări de modernizare și reabilitare, care vor fi amplasate în zona Portului Galați (PMG II); reorganizarea și reconstruirea zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă; dotarea cu instalații de încărcare/ descărcare și transport intern performante, capabile să opereze unități intermodale de transport (UIT) și cu consumuri energetice reduse (PMG III); crearea unui nou acces în zona de manipulare și depozitare pentru conformare cu normele europene de siguranță și securitate (PMG III).

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Guvernul alocă 173,8 milioane lei pentru modernizarea Portului Bazinul Nou Galați

Guvernul vrea să aloce 173,8 milioane de lei pentru modernizarea unor dane din Portul Bazinul Nou Galați, parte din cel mai mare port românesc situat la Dunăre.

Portul Galaţi se compune din: Portul Mineralier, Portul Comercial, Port Docuri, Port Bazinul Nou.

Conform Executivului, Portul Bazinul Nou este situat pe malul stâng al Dunării, în zona de la Mm 78+1250 la Mm 79+700 și a fost construit în anul 1924. Frontul de acostare are o lungime totală de 1935 m, din care 840 m în bazinul portuar împărțit în 6 dane maritime numerotate de la 39 la 44 cu lungime de 150 m fiecare.

Conform Guvernului, cheul aferent unora dintre danele portului prezintă tasări și neregularități, pe zona de ape medii și mari este crescută vegetație abundentă, iar ancastramentele, locașurile de școndri și scările sunt deteriorate, există colmatări, adâncimea variind de la -3,5 m la -5,5 m, iar zidul de gardă din beton cu rol de protecție împotriva inundațiilor prezintă discontinuități acoperite cu plăci metalice. În plus, în prezent nu există pontoane de acostare și nu se operează la unele dane, în timp ce drumul de incintă portuară este intens exploatat prin circulație atât curentă, cât și în trafic greu.

Astfel, problema principală rămâne timpul mare de operare al mărfurilor la danele cu acostare indirectă (cheu pereat). Aceasta este una din cauzele care conduce la eficiența scăzută a operării navelor datorită complexității operațiunilor și dublei manipulări a mărfurilor în condiții de ape mici când este necesară utilizarea în plus a macaralei plutitoare.

În 2021, a fost realizat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou Galați”, care presupunea anumite modernizări.

În contextul în care prețurile materialelor de construcții au avut o creștere foarte mare în anul 2021 și începutul anului 2022, Guvernul susține că a actualizat prețurile unitare care au stat la baza întocmirii devizului general al investiției.

Parte din terenul afectat de construcția lucrărilor proiectate este deținut în folosință de către PBN Logistics. Având în vedere prevederile unui protocol de colaborare, lucrările aferente realizării investiției vor fi repartizate pe fiecare partener, funcție de regimul juridic al obiectelor investiționale.

La finalizarea obiectivului de investiții se vor realiza cheuri verticale pe o lungime de 300 m, se va reabilita un front de acostare cu pereu dalat pe o lungime de 109 m, se va amenaja dana RO-RO cu o lungime de 46 m și lățime de 30 m, se va crea o platformă portuară nouă în suprafață de 13.300 mp și se va moderniza drumul din incinta portuară pe o lungime de 418 m.

La finalizarea obiectivului de investiții se vor opera volume sporite de mărfuri și se vor îmbunătăți legăturile comerciale de transport ale portului Galați cu statele situate în amonte pe Dunăre, dar și cu statele riverane din bazinul Mării Negre, afirmă Executivul.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 173.818.480,23 lei (35.129.748,02 Euro).

Valoarea investiției aferente lucrărilor ce vor fi executate de CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați este de 136.945.931,78 lei, iar valoarea investiției ce va fi realizată de PBN Logistics este de 36.872.548,45 lei.

Finanțarea se va realiza prin fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin surse proprii ale Companiei Naționale «Administrația Porturilor Dunării Maritime» – S.A. Galați și prin surse proprii și atrase ale PBN Logistics SRL.

economedia.ro

Link to comment
Share on other sites

Două oferte pentru contractul de 180 milioane de lei din Port Bazinul Nou

Doua asocieri de firme au intrat în cursa pentru câștigarea contractului de lucrări aferent Etapei 3 din cadrul proiectului ce vizează realizarea platformei multimodale din Portul Galați (PMG). Liderii celor două asocieri de firme sunt Citadina 98, respectiv, Conciva, iar miza contractului constă în lucrări în valoare de aproape 180 milioane de lei.

Licitația privind atribuirea contractului aferent lucrărilor din PMG - Etapa 3 a fost lansată în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) la sfârșitul lunii iulie a.c., de Port Bazinul Nou, partener al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați în derularea proiectului ce vizează realizarea platformei multimodale.
Pentru PMG - Etapa 3 "Achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale", Port Bazinul Nou se află la a doua tentativă de atribuire a contractului, după ce, la prima licitație, derulată la începutul acestui an, nu a fost depusă nicio ofertă din partea constructorilor.
La acel moment, valoarea investiției era estimată la 167 milioane de lei. În prezent, miza acestor lucrări a crescut, în urma actualizării costurilor, la 179,76 milioane de lei și rămâne de văzut cu ce oferte financiare au venit firmele interesate.
"În cadrul contractului vor fi realizate lucrări de reorganizare și reconstruire a zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă, după cum urmează: a) organizarea execuției lucrărilor; b) desființarea unor elemente de infrastructură (construcții și platforme de beton, rețele de instalații: cămine și rețea de canalizare, alimentare cu apă, rețea de gaze, instalații de iluminat exterior și legare la pământ etc.); c) relocarea rețelelor de telecomunicații, de apă-canal, electrice; d) platforma (lucrări pentru construcția platformei, căilor de rulare, drumurilor tehnologice, rețelelor de utilități aflate în perimetrul portuar); e) liniile de cale ferată industriale", se precizează în documentația licitației.

Cine intră în cursa pentru PMG - Etapa 3

În cazul PMG - Etapa 3, firmele interesate au avut termen-limită până la sfârșitul lunii septembrie pentru a-şi depune ofertele. În cele din urmă au intrat în cursa pentru atribuirea contractului două asocieri de firme.
Din prima asociere de firme fac parte Citadina 98 (lider), Lemacons, Oldroad Constructt și Tancrad (ofertanți), având ca subcontratori pe Arcada Company și Selinvest SRL.
Din a doua asociere de firme fac parte Conciva (lider), Socot, Vepex Com SRL (ofertanți), având ca subcontractori și firmele Hercules, Firogal 1 SRL, Swietelski Construcții Feroviare, TIAB și Terratest Geotehnic SA.
Potrivit datelor prezentate pe platforma electronică de achiziții publice, evaluarea tehnică și financiară a ofertelor depuse are ca termen-limită data de 12 martie 2023. Altfel, spus, în primăvară am putea avea un constructor desemnat și pentru această etapă de realizare a platformei multimodale.
Printre altele, criteriile de atribuire a contractului vizează componenta financiară (85 la sută) și perioada de garanție a lucrărilor (15 la sută).
În același timp, investiția PMG - Etapa 3 se face tot cu finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, însă dat fiind faptul că proiectul Platformei Multimodale Galați a trecut printr-o serie de reevaluări ale devizelor, licitația este cu clauză suspensivă, până la definitivarea actelor adiționale la noile contracte de finanțare.

Cam aceleași firme se bat pe contracte

Lucrurile încep să se miște la PMG - Etapa 3, în condițiile în care s-au pus în mișcare și licitațiile/contractele din celelalte etape din cadrul platformei multimodale. Și în aceste cazuri, concurente au fost, în linii mari, cam aceleași asociații de firme.
Astfel, primul contract privind terminalul multimodal a fost semnat în luna mai a.c., după ce asocierea formată din firmele de construcții gălățene Tancrad (lider) - Citadina '98 - Oldroad Construct - Lemacons, având ca subcontractori Arcada Company și Gazterm Proiect SRL, și-a adjudecat, pentru o ofertă de 78,9 milioane de lei, lucrările aferente PMG - Etapa 2, ce vizează racordul rutier și feroviar al platformei multimodale.
De asemenea, pentru PMG - Etapa 1, ce include modernizarea cheului și rețeaua de utilități, câștigătoare a fost desemnată oferta în valoare de 172,48 milioane de lei depusă de asocierea formată din Concivia (lider), Vepex Com SRL și SOCOT, având ca subcontractori companiile Hercules, AMC Electric și Terratest Geotehnic SA.

Repere investiționale

După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", proiectul global "Platformă Multimodală Galați" este prioritar la nivel național și european, ca parte a rețelei TEN-T.
Proiectul urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an și cuprinde următoarele investiții: modernizarea cheului, necesară pentru asigurarea acostării directe a navelor maritime și fluviale (PMG I), modernizarea infrastructurii pentru accesul terestru la Portul Galați. Acțiunea propusă implică lucrări de modernizare și reabilitare, care vor fi amplasate în zona Portului Galați (PMG II); reorganizarea și reconstruirea zonei de manipulare și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă; dotarea cu instalații de încărcare/ descărcare și transport intern performante, capabile să opereze unități intermodale de transport (UIT) și cu consumuri energetice reduse (PMG III); crearea unui nou acces în zona de manipulare și depozitare pentru conformare cu normele europene de siguranță și securitate (PMG III).

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Oferte pentru lucrări de 100 milioane de lei în Port Bazinul Nou

În cadrul licitației lansate de Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați privind realizarea unui terminal Ro-Ro în Port Bazinul Nou, proiect ce presupune investiții de aproape 101 milioane de lei, au fost depuse oferte din partea a două asocieri de firme. Liderii acestor asocieri sunt companiile de construcții Concivia, respectiv, Tancrad.

Un lucru demn de remarcat este că societățile respective sunt în competiție și pentru câștigarea unor etape din lucrările la terminalul multimodal, proiect, de asemenea, derulat de APDM Galați, în parteneriat cu operatorul Port Bazinul Nou.
În ceea ce privește proiectarea și execuția lucrării aferente proiectului "Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați", ne aflăm la a doua tentativă de atribuire a lucrărilor de construcții, după ce, în luna februarie, o primă licitație a fost anulată ca urmare a necesității unor clarificări privind regimul juridic al amplasamentului, care, din punct de vedere procedural, afectau documentația tehnico-economică (studiul de fezabilitate) ce stătea la baza elaborării caietului de sarcini folosit la inițierea licitației.
Prin urmare, după lămurirea acestor aspecte de ordin procedural, licitația a fost relansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la sfârșitul lunii iulie, iar companiile interesate au avut termen până în ultima decadă a lunii septembrie să-și prezinte ofertele. Valoarea estimată a lucrărilor, potrivit documentației prezentate în cadrul licitației, este de 100.969.954 de lei, iar pentru câștigarea contractului au intrat în competiție două asocieri de firme.
Prima ofertă a fost depusă de asocierea de firme din care fac parte Concivia (lider), Structural Engineering and Tehnology, BCPC Biroul de Consultanță Proiectare în Construcții, SOCOT și Vepex Com SRL, având ca subcontractori firmele Terratest Geotehnic SA, Hercules și TIAB.
A doua ofertă a fost depusă de asocierea de firme din care fac parte Tancrad (lider), Oldroad Construct, Vega '93, Citadina '98 și Lemacons, având ca subcontractori firmele SC Arheo Research SRL, Dewatering & Silent Piling SRL, Superquatro Grup, Artera Proiect și Consitrans.

Obiectivele proiectului

"Obiectivul general al proiectului «Amenajarea danelor Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați» îl reprezintă integrarea Portului Galați în fluxul internațional de transporturi mărfuri cu nave tip Ro-Ro sau RoPax, prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare, în vederea dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari", potrivit datelor prezentate de APDM Galați în documentația licitației.
Navele de Ro-Ro și RoPax sunt tipuri de nave maritime specializate pentru transportul vehiculelor rutiere, trailerelor cu containere sau altor tipuri de vehicule. Accesul în astfel de nave se face pe rampe speciale situate de regulă la prova sau pupa, prin deschideri mari în corpul navei.
Dezvoltarea în Portul Galați a unor dane - respectiv a danelor 39, 40 și 41 din Port Bazinul Nou - care să permită acostarea și operarea unor nave de tip Ro-Ro ar oferi un avantaj în plus transportatorilor care au în vedere folosirea unor fluxuri logistice multimodale.
Astfel, potrivit APDM Galați, obiectivele generale ale proiectului sunt: "dezvoltarea Portului Galați, în special a Portului Bazinul Nou, ca centru de creștere economică a Regiunilor de dezvoltare Sud-Est și Nord-Est precum și conectarea economică cu sudul Republicii Moldova; conectarea Portului Galați la porturile Mării Negre care au facilități de tip Ro-Ro sau RoPax; conectarea Portului Galați la sistemul de transport multimodal de pe Dunărea Superioară, inclusiv accesul pe Rin; creșterea volumului de trafic în sistem multimodal, mai specific cu autovehicule; facilitarea accesului autovehiculelor în vederea creșterii turismului local și de tranzit; reducerea impactului asupra mediului".

Evaluarea ofertelor

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIMM), AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metrou, OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală.
În calcul pentru evaluarea ofertelor vor intra componenta financiară (70 la sută), respectiv, două componente tehnice: gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției (15 la sută), precum și demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (15 la sută).
Conform graficului licitației, termenul de evaluare a ofertelor din punct de vedere tehnic și financiar este data de 29 noiembrie a.c..

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Parteneriat pentru extinderea infrastructurii portuare din Galați

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) SA Galați, Administrația Zonei Libere Galați și Port Bazinul Nou Logistics SA au semnat un acord de parteneriat pentru proiectul unei noi investiții în infrastructura portuară - lucrări de extindere a liniilor de cale ferată cu ecartament larg CSI cu aproximativ 800 de metri liniari, din dana 47 până în dana 53.
Conform directorului general al APDM Galați, Marcela Daniela Costea, proiectul urmează să fie finalizat până la 31 decembrie 2023 și are ca sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, cu prioritate pe „liniile de solidaritate” (Solidarity Lanes) create de Comisia Europeană pentru sprijinirea exporturilor de cereale ucrainene. „Acest proiect de extindere a liniilor de cale ferată cu ecartament larg va contribui, pe lângă dezvoltarea transportului multimodal, și la asigurarea preluării fluxului de marfă suplimentar către Portul Constanța”, ne-a declarat Marcela Daniela Costea.
Portul Galați este singurul port de-a lungul coridorului Rin-Dunăre în cadrul căruia sunt conectate două tipuri de ecartament (1520 mm și 1435 mm). În actualul context geopolitic, portul gălățean a devenit un obiectiv de importanță pentru fluxurile de marfă din Moldova și Ucraina, astfel încât este nevoie de implementarea unor măsuri care să faciliteze preluarea fluxului de marfă suplimentar, provenit din zona de conflict.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Modernizarea Portului Galați, reaprobată de Guvern

Guvernul a adoptat miercuri, 9 noiembrie, o hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Platformă multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi".

"La Portul Galați discutăm de investiții care vor asigura dezvoltarea componentei de transport multimodal. Portul Galați a căpătat o relevanță aparte odată cu declanșarea conflictului din Ucraina și sprijinul pe care țara noastră l-a realizat prin reoperaționalizarea căii ferate de la Galați la Giurgiulești, dar în același timp trebuie să vedem proiectul mare, prin care ne asigurăm conectivitatea între fluviile Dunărea și Rhin", a declarat premierul Nicolae Ciucă, înaintea ședinței de Guvern.
Proiectului terminalului multimodal este împărțit în trei etape de implementare (subproiecte finanțate prin POIM 2014-2020 - n.r.), proiectul în ansamblul său fiind realizat de Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați în parteneriat cu Grupul Metaltrade.
După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", terminalul multimodal este cel mai important proiect de investiții din Portul Galați, însă de-a lungul timpului a înregistrat mai multe sincope în derularea licitațiilor privind componentele proiectului, fiind nevoie inclusiv de o reactualizare a costurilor, a indicatorilor tehnico-economici și planificarea derulării efective a investiției.

Conform Hotărârii de Guvern adoptate miercuri, 9 noiembrie, valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este 780,256 milioane de lei, din care partea de construcții-montaj este de 572,74 milioane de lei.
Din valoarea proiectului, către APDM Galați revin investiții în valoare de 374,712 milioane de lei, Port Bazinul Nou - 356,786 milioane de lei, iar Metaltrade In&Out Gate SRL - 48,758 milioane de lei.
Durata de execuție a investiției este de 40 de luni, eșalonată astfel: anul 1 - 78,025 milioane de lei, anul 2 - 288,694 milioane de lei, anul 3 - 288,695 milioane de lei, anul 4 - 124,842 milioane de lei.
APDM Galați ar urma să realizeze lucrări de modernizare cheu, modernizare sistem rutier (inclusiv pasaj), repoziționare cale ferată, Port Bazinul Nou va realiza platforma multimodală propriu-zisă, iar Metaltrade In&Out Gate SRL va amenaja zona de acces.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Platforma multimodală Galați nu se construiește, dar se mai scumpește cu 325 de milioane de lei

La șase ani de la lansarea proiectului și șase licitații ratate, platforma multimodală din Galați se reîntoarce în atenția publică, într-o variantă în care doar prețul estimat a crescut cu 325 milioane de lei. O majorare cu 70% față de valoarea prognozată în urmă cu doi ani.

Guvernul ar urma să reaprobe în ședința de astăzi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/ Alpi”. Noua valoare estimată depășește 780 milioane lei în contextul în care valoarea stabilită pentru aceleași lucrări la nivelul anului 2020 era de 455 milioane lei. Majorarea de 70% este explicată prin „aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”.

Obiectivele platformei multimodale

Obiectul contractului este dat în continuare de aceleași lucrări hidrotehnice portuare anunțate încă din 2016, respectiv:

-dragare în bazinul situat în zona „Port Bazinul Nou”, pentru a permite intrarea în siguranță a navelor;

– modernizarea cheului existent pentru operațiunile de încărcare directă și operațiunile de descărcare cu unitățile de încărcare intermodale (ILUs) între nave și cheu,

– umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și pentru operațiunile de manipulare viitoare;

– nivelarea profilului elevației platformei.

Atenție guvernamentală sporită degeaba

De-a lungul timpului, despre investiția de la malul Dunării au vorbit diferiți reprezentanți ai Guvernului, inclusiv de la cel mai înalt nivel.

„Eu vin din industria navală, din Galaţi, şi ştiu cât de important este să ai un preţ competitiv, să asiguri livrarea la timp. Aşa putem dezvolta Galaţiul. Vrem să dezvoltăm acolo o platformă multimodală, pentru a exploata Dunărea cum trebuie. Să producem oţel, să putem să îl livrăm la timp, pentru ca Galaţiul, portul şi oraşul, să revină pe scara europeană a marilor jucători în economie” spunea, în ianuarie, actualul ministru al Economiei, Florin Spătaru.

„Gândirea noastră este aceea de a implementa un proiect de conectare a arealului, să spun chiar metropolitan, Galaţi-Brăila, al judeţelor Galaţi şi Brăila, cu toate reţelele de transport importante. Investiţiile în infastructura de transport în Galați și Brăila, în următorii 5-6 ani, vor asigura conectarea Galațiului și Brăilei de Coridorul IV paneuropean și de Coridorul IX paneuropean. Marea problemă pe care o au Galațiul și Brăila este un fel de izolare din punct de vedere al conexiunilor cu traseele importante, axele prioritare de transport europene”, recunoștea premierul Ludovic Orban pe 20 septembrie 2020, în timp ce participa, în plină campanie electorală, la semnarea contractului „Platformă Multimodală a portului Galați”, etapa II. Între timp, lucrurile au rămas la același nivel de intenție.

Impact major pe piața muncii

Pe hârtie, lucrurile arătau bine la început, dar se știe că hârtia suportă multe.

„Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 80 de milioane de euro, prevede realizarea în termen de zece ani a unei platforme multimodale în Portul Galați, un obiectiv ce ar putea conduce la crearea a minim 50.000 de noi locuri de muncă, dar și la înființarea, la Galați, a diverse activități economice (de la servicii, până la industrie și producție în Zona Liberă sau Parcul Industrial)”, declara în 2016, cu ocazia lansării obiectivului, directorul Administraţiei Porturilor Dunării Maritime (APDM), Luigi Marius Ciubrei.

Întregul  proiect conține patru mari obiective: modernizarea infrastructurii portuare, realizarea racordului rutier și feroviar, amenajarea platformei multimodale şi amenajarea zonei de acces către platformă.

puterea.ro

Link to comment
Share on other sites

Portul Mineralier va fi modernizat printr-o investiție de 154 milioane de lei

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați a demarat un amplu proiect de modernizare a Portului Mineralier, un contract de proiectare și execuție lucrări în valoare de 154,74 milioane de lei (fără TVA) fiind lansat pe platforma electronică de achiziții publice (SEAP).

O asociere de firme având drept lider compania Citadina '98 a depus o ofertă, aceasta urmând să fie evaluată tehnic și financiar până la începutul anului viitor. În paralel se află în curs de finalizare procedura de obținere a finanțării din fonduri europene, de care este condiționată derularea investiției.
La nivelul porturilor de pe Dunărea Maritimă, Portul Mineralier - operat de Romportmet, ce deservește combinatul siderurgic de la Galați, rămâne principala "locomotivă" a transporturilor navale. Pe de altă parte, recalibrarea activității în combinatul siderurgic, inclusiv în ceea ce privește lanțurile logistice, s-a reflectat și asupra activității portuare.

Port doar pe jumătate folosit

În prezent, Portul Mineralier cuprinde Danele 1 - 16, însă dintre acestea doar jumătate mai sunt folosite în prezent. Danele 1 - 4 sunt dane fluviale, așa-numitele dane de calcar, materie primă necesară în combinat, Danele 5 - 6 sunt dane maritime pentru mărfuri vrac, în special minereu, iar Dana maritimă 7 și Dana fluvială 8 sunt folosite pentru expediții de laminate. În ceea ce privește Danele 9 - 16, dane fluviale, acestea nu au fost folosite de ani de zile, fiind practic năpădite de vegetație sălbatică.
"Scopurile investiției din Portul Mineralier sunt de a crește gradul de siguranță în operarea portuară și creșterea capacității de descărcare/ depozitare ca urmare a extinderilor propuse, ne dorim și o interconectare mai eficientă între transportul fluvial și cel terestru, dar și o diversificare a tipurilor de mărfuri care pot fi operate în port", ne-a explicat directorul general al APDM Galați, Marcela Daniela Costea.
Necesitatea diversificării fluxului de mărfuri este un deziderat și al operatorului Romportmet. În același timp, efectele războiului din Ucraina, care au dus la sincope în lanțurile logistice și scăderea fluxului ”clasic” de mărfuri prin Portul Mineralier, au accentuat și mai mult necesitatea diversificării mărfurilor tranzitate, pentru respectarea angajamentelor de trafic mărfuri.
De exemplu, la nivelul primului semestru al anului 2022, chiar dacă Portul Mineralier a avut un trafic de mărfuri de 1,95 milioane tone marfă, cel mai mare din porturile administrate de APDM Galați, el a fost, totuși, cu 20 la sută mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Planul de investiții al APDM Galați ar urma să se deruleze în patru etape, pe o durată de 20 de luni, și vizează atât modernizarea Danelor 1-8 folosite în prezent, cât și readucerea în circuitul portuar a Danelor 9 - 16.

Etape în modernizarea Portului Mineralier

În Etapa 1 vor fi cuprinse chiar Danele 9 - 16, cu o lungime totală de 800 metri, și va include şi realizarea a trei platforme noi de operare. În Etapa 2 vor fi cuprinse Dana 7 și Dana 8 (lungime totală 400 metri), acestea urmând să fie reabilitate și consolidate. În Etapa 3 vor fi modernizate Danele 1-4 (lungime 400 metri), iar în Etapa 4 vor intra Danele 5-6 (lungime 400 metri), cu lucrări de reparații ale structurii de rezistență și montarea unor dotări noi, precum amortizoarele de chei.
Pentru a accelera punerea în practică a proiectului, APDM Galați a mers în paralel cu documentația ce presupune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivel de Guvern, elaborarea cererii de finanțare și derularea cu clauză suspensivă a contractului de proiectare și execuție.
În prezent se află în derulare obținerea Acordului de Mediu, ce va deschide calea aprobării la nivel de Guvern a proiectului, precum și aprobarea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), ce va sta în final la baza semnării contractului de lucrări.
În ceea ce privește licitația lansată pe SEAP de APDM Galați, aceasta a avut data de 1 noiembrie a.c. ca termen-limită pentru depunerea ofertelor din partea firmelor interesate.
Potrivit datelor din platforma de achiziții, a fost depusă o ofertă din partea asocierii formate din Citadina '98 (leader), Tancrad, Oldroad Construct, Allplan Construct, Vega '93 și Lemacons, având ca subcontractori firmele Hidroport Expert, Superquatro Grup, Hidrotehnica Romconstruct și SC Atlanta HV-CO SRL.
Termenul de evaluare financiară și tehnică a ofertei este 17 ianuarie 2023.
După cum am menționat, semnarea efectivă a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor din Portul Mineralier - în cazul în care oferta depusă îndeplinește condițiile legale impuse în cadrul licitației - este condiționată de obținerea finanțării din fonduri europene nerambursabile.
"Entitatea contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului până în trim. IV 2022", potrivit documentației care a stat la baza licitației.
Altfel spus, la începutul anului viitor ar putea fi definitivată și atribuirea contractului de modernizare a Portului Mineralier.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Galaţiul a primit finanțare pentru terminalul Ro-Ro și modernizarea danelor din port

La Ministerul Transporturilor au fost semnate miercuri, 7 decembrie, contractele de finanțare pentru investiții totale de 264 milioane de lei în porturile Galați și Brăila, cu impact la nivelul comunității locale. Contractele au fost semnate în prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a directorului general al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați, Marcela Daniela Costea, precum și a președintelui CJ Galați, Costel Fotea.

”Portul Galați are la dispoziție 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creșterea cu aproximativ 48.000 de tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri, reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare.

Lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2023 și vizează: reabilitarea cheiurilor de acostare ale danelor 39 și 40, amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41, amenajarea cheiului între rampa Ro-Ro și platforma multimodală”, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", licitația pentru realizarea terminalului Ro-Ro a fost lansată cu clauză suspensivă în luna iulie, până la termenul-limită, din octombrie, fiind depuse două oferte, din partea unor asocieri de firme având drept lideri companiile de construcții Concivia și, respectiv, Tancrad. Evaluarea finală a indicatorilor tehnici și financiari va avea loc până în luna ianuarie 2023.

”Obiectivul general al proiectului «Amenajarea danelor Ro-Ro în Port Bazinul Nou Galați» îl reprezintă integrarea Portului Galați în fluxul internațional de transporturi mărfuri cu nave tip Ro-Ro sau RoPax, prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare, în vederea dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari”, potrivit directorului general al APDM Galați, Marcela Daniela Costea.

Navele Ro-Ro și RoPax sunt tipuri de nave maritime specializate pentru transportul vehiculelor rutiere, trailerelor cu containere sau altor tipuri de vehicule. Accesul în astfel de nave se face pe rampe speciale situate, de regulă, la prova sau pupa, prin deschideri mari în corpul navei.

Dezvoltarea în Portul Galați a unor dane - respectiv, a danelor 39, 40 și 41 din Port Bazinul Nou - care să permită acostarea și operarea unor nave de tip Ro-Ro ar oferi un avantaj în plus transportatorilor care au în vedere folosirea unor fluxuri logistice multimodale.

Finanțarea acestor investiții se face cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Ministerul Transporturilor având rolul de Autoritate de Management. Lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2023.

La rândul său, Portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internațional de mărfuri, prin creșterea capacității de operare și modernizării infrastructurii portuare și a căilor de acces.

”Ne bucurăm că facem încă un pas important în transportul naval, porturile Galați şi Brăila devenind astfel un jucător important pe piața transportului de mărfuri, odată cu refacerea legăturilor feroviare, fiind o alternativă viabilă pentru exportatori. Prin aceste investiții, porturile Galați - Brăila vor deveni motor de creștere economică pentru Regiunile de Dezvoltare Sud-Est și Nord, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive)”, a arătat, la rândul său, președintele CJ Galați, Costel Fotea.

În acest context, amintim că, în luna aprilie a.c., primăriile și consiliile județene din Galați și Brăila au înaintat o solicitare către Ministerul Transporturilor ce vizează stabilirea unor niveluri de taxare competitive pentru transportatorii pe Dunărea maritimă și derularea unor investiții, inclusiv recenta modernizare a liniilor de cale ferată cu ecartament larg, menită să faciliteze exporturile de cereale din Ucraina.

Pe lângă alte investiții de infrastructură, precum Podul peste Dunăre sau drumul expres dintre cele două orașe, modernizarea infrastructurii portuare pe zona maritimă ar putea contribui la configurarea unor lanțuri logistice și a unui hub comercial, cu efecte benefice atât pentru economia Galațiului, cât și a Brăilei.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.