Jump to content

Fundaţia Andreiana Juventus


dcp100168

Recommended Posts

Curtea de Conturi, cu ochii pe fundaţia Andreiana Juventus

După ce consilierul local PC Gheorghe Bugeag şi-a exprimat în cadrul unei şedinţe de Consiliu Local nemulţumirea legată de modul în care decurge relaţia între comisia de cultură din cadrul Consiliului Local al cărui preşedinte este şi fundaţia aflată în subordinea Primăriei, condusă de consilierul local independent Cristian Dima, a venit rândul Curţii de Conturi să facă un control la această fundaţie.

Potrivit informaţiilor noastre, controlul Curţii de Conturi a început recent şi vizează activitatea, precum şi gestionarea fondurilor de către fundaţie, în ultimul an de zile.

Înainte de consilierul local Cristian Dima, fundaţia a fost condusă de viceprimarul Radu Cosca, care însă şi-a dat demisia din această funcţie.

monitoruldegalati.ro
 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Mai mulţi bani pentru Fundaţia Andreiana Juventus

Aleşii locali au decis să aloce mai mulţi bani de la bugetul local către Fundaţia Andreiana Juventus, contribuţia anuală a municipalităţii fiiind majorată de la 150.000 de lei la 240.500 de lei.

Hotărârea privind majorarea fondurilor alocate fundaţiei a fost adoptată la scurt timp după ce preşedintele comisiei de buget, cultură, sport, Gheorghe Bugeag, se arăta nemulţumit de modul în care membrii comisiei colaborează cu reprezentanţi fundaţiei conduse de consilierul local Cristian Dima, fost consilier local al PNL, care şi-a dat demisia din partid şi este acum consilier local independent.

În prezent, la fundaţie se desfăşoară un Control al Curţii de Conturi Galaţi.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Potop de nereguli la Fundaţia ”Andreiana Juventus”. Prima decizie din 2020 a Camerei de Conturi Galaţi

Finanţări cerute şi primite de la bugetul local fără note de fundamentare, bani publici cheltuiţi fără documente justificative şi respectarea procedurilor în vigoare, achiziţii realizate cu ingnorarea prevederilor legale, dar şi prejudicii a căror întindere trebuie stabilită pentru a putea fi recuperate. Toate sunt cuprinse în Decizia nr. 1 din 24 februarie 2020 a Camerei de Conturi Galaţi, structură a Curţii de Conturi a României, document care a ajuns pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Consiliului Local. Decizia a fost luată în urma unui control al fondurilor alocate din bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general, efectuat la Fundaţia "Andreiana Juventus", şi cuprinde un potop de nereguli, dar şi măsuri care trebuie aduse la îndeplinire până la 30 iunie 2020.

„Auditorii au descoperit un potop de nereguli în relaţia Primăriei Galaţi cu Fundaţia Andreiana Juventus, la care municipalitatea este membru fondator”, scriam în februarie anul acesta, în articolul „Plăţi nelegale din buget pentru ”balul cu Centenar” al Primăriei. - Nereguli descoperite de Curtea de Conturi”. Iată că, în 2020, una dintre primele ţinte ale auditorilor Camerei de Conturi a fost chiar Fundaţia "Andreiana Juventus". Decizia întocmită în urma controlului a ajuns pe mesele aleşilor locali. Noi vă prezentăm cele mai importante constatări ale auditorilor.

Finanţare fără note de fundamentare

Prima constatare a auditorilor este aceea că, în anul 2019, Fundaţia nu a întocmit şi nu a prezentat municipalităţii note de fundamentare pentru sumele solicitate şi, ulterior, alocate din bugetul local al Galaţiului. Sumele sunt în valoare totală de 934.000 de lei. De asemenea, nu există note în care să fie detaliate veniturile totale destinate finanţări acţiunilor socio-culturale derulate precum şi cheltuielile totale asociate acestor activităţi. Aşa cum nu au fost prezentate semestrial, spre aprobare, membrilor fondatori, printre care se regăsesc Consiliul Local şi societăţi de interes local, programul de activitate precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

„În contradicţie cu dispoziţiile Legii privind achiziţiile publice, în 2019, Fundaţia nu a aplicat cerinţele legale referitoare la efectuarea achiziţiilor publice”, susţin auditorii. Fundaţia nu este nici măcar înscrisă în sistemul informatic de achiziţii publice, deşi este finanţată, în majoritate, de către autorităţi, iar menirea ei este de a satisface nevoi de interes general.

Dispoziţii legale încălcate

Auditorii mai acuză „încălcarea dispoziţiilor din Legea contabilităţii şi din Legea privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general”. Numeroase nereguli au fost descoperite în activitatea desfăşurată de Fundaţie ca partener financiar la realizarea Festivalului Internaţional „Mărul de Aur”, desfăşurat în perioada 20-21 aprilie 2019 în Galaţi.

Conform Deciziei, valoarea estimativă a abaterii constatate este de 23.027 de lei, reprezentând contravaloarea unor plăţi efectuate de Fundaţie cu ocazia evenimentului Festivalul Internaţional „Mărul de Aur”, fie fără documente care să ateste prestarea serviciilor contractate, fie pentru servicii neprevăzute prin contractul de parteneriat.

Mai mult, potrivit Camerei de Conturi, atât în cazul finanţării de la bugetul local a evenimentelor culturale cât şi a altor acţiuni socio-culturale, ar fi trebuit să existe o procedură de selecţie a proiectelor, decont estimativ pentru fiecare, prognozarea necesarului de cheltuieli, astfel încât totul să aibă la bază o fundamentare temeinică.

S-a afundat mai rău

Din Decizia ajunsă pe mesele aleşilor aflăm că Fundaţia a transmis ulterior documente justificative pentru cheltuielile făcute în 2019, dar s-a afundat mai rău: „Din conţinutul acestor documente justificative se evidenţiază corectitudinea abaterilor consemnate în actul de control, chitanţele, ordinele de plată având ca dată de efectuare a plăţii luna februarie 2020, dat ulterioară controlului efectuat de Curtea de Conturi a României. Din documentele de plată cu dată de efectuare ulterioară controlului Camerei de Conturi Galaţi, este evident că Fundaţia "Andreiana Juventus" a dat dovadă de lipsă de responsabilitate faţă de fondurile alocate de la bugetul local pentru activităţi culturale, fiind evident dezinteresul manifestat pentru justificarea fondurilor publice obţinute fără respectarea unor principii de liberă concurenţă, transparenţă, nediscriminare”, se arată în document.

Conform Deciziei nr. 1, până la 30 iunie 2020, autorităţile trebuie să ia măsurile legale pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, inclusiv a beneficiilor legale nerealizate.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Câţi bani primeşte cea mai controversată fundaţie a administraţiei locale

Nu mai puţin de 1.109.000 de lei reprezintă contribuţia anuală care va fi plătită de la bugetul local celei mai controversate dintre fundaţiile administraţiei locale. Este vorba despre Fundaţia "Andreiana Juventus", unde, aşa cum aţi putut afla din ziarul "Viaţa liberă", Camera de Conturi a descoperit un potop de nereguli.

Contribuţia Consiliului Local al municipiului Galaţi ca membru fondator al Fundaţiei ”Andreiana Juventus”, pentru anul 2020, a fost aprobată cu 17 voturi favorabile şi opt abţineri din partea grupului PNL şi a consilierei independente Simona Vreme.
Conform documentelor, contribuţia a fost majorată de la valoarea de 831.000 de lei la 1.109.000 de lei. „Suma este necesară pentru susţinerea plăţilor salariale ale personalului de administrare a fundaţiei, derularea unor acţiuni socio-culturale, singură sau în parteneriat, şi acordarea de premii şi burse elevilor şi studenţilor cu vârsta până în 25 de ani”, se arată în documente.
„Pentru sumele alocate de către Fundaţia "Andreiana Juventus" pentru proiecte, programe şi activităţi socio-culturale se vor respecta principiile stabilite de legiuitor: libera concurenţă, transparenţă, tratament egal, eficacitate a utilizării fondurilor publice”, se precizează în hotărârea aleşilor.
Nu trebuie uitat că fundaţia a fost ţinta primului control efectuat în acest an de Camera de Conturi Galaţi, structură a Curţii de Conturi a României. S-a descoperit un potop de nereguli: finanţări cerute şi primite de la bugetul local fără note de fundamentare, bani publici cheltuiţi fără documente justificative şi respectarea procedurilor în vigoare, achiziţii realizate cu ignorarea prevederilor legale, dar şi prejudicii a căror întindere trebuie stabilită pentru a putea fi recuperată, cu tot cu beneficiile legale nerealizate, până la 30 iunie 2020.
Ne aşteptam ca aleşii să ceară lămuri cu privire la aceste aspecte, dar, în afară de abţinerile la vot, niciunul nu a găsit nimic de spus.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Fostul director al Fundației "Andreiana Juventus" a ajuns șef în Primăria Galați

Una dintre noile funcții publice de conducere proaspăt înființate în organigrama Primăriei Galați va fi ocupată de fostul director al celei mai controversate fundații pe care administrația locală a avut-o. Este vorba despre "Andreiana Juventus", la care Camera de Conturi a descoperit un potop de nereguli, între care bani publici cheltuiţi fără documente justificative şi respectarea procedurilor în vigoare. Fundația, așa cum ați putut afla din ziarul "Viața liberă", și-a încetat activitatea de la 1 august 2021, dar fostul director al acesteia, Valentin Munteanu, tocmai s-a angajat șef în Primărie.

"Primăria dă afară patru şefi, dar pune în loc alţi cinci", scriam în ediția din 7 iulie 2021 a cotidianului "Viața liberă". Relatam că aleșii locali tocmai aprobaseră o nouă organigramă a administrației locale. Între cele cinci funcții publice de conducere nou create era și aceea de șef serviciu - Serviciul Organizare Evenimente.

Pentru ocuparea acestui post a fost organizat concurs de recrutare, așa cum "Viața liberă" a informat. Conform "Rezultatului final al concursului de recrutare", publicat pe portalul Primăriei, șase candidați au concurat, dar numai unul a fost declarat admis după proba scrisă, unde a obținut 71,4 puncte. La interviu a fost notat cu 79,2 puncte, prin urmare, a fost declarat câștigător al postului, cu un total de 150,6 puncte. La solicitarea noastră, Biroul de Presă al Primăriei ne-a comunicat că noul șef al Serviciului Organizare Evenimente este Valentin Munteanu.

Numele acestuia este legat de cea mai controversată fundație pe care Primăria a finanțat-o, "Andreiana Juventus". Aici, auditorii Camerei de Conturi Galaţi au descoperit un potop de nereguli, în urma controlului efectuat în 2020. Finanţări cerute şi primite de la bugetul local fără note de fundamentare, bani publici cheltuiţi fără documente justificative şi respectarea procedurilor în vigoare, achiziţii realizate cu ignorarea prevederilor legale, dar şi prejudicii a căror întindere trebuia stabilită pentru a putea fi recuperate! Mult mai răsunător a fost, însă, scandalul "Balul municipiului, comasat cu Gala Centenarului". Cele două evenimente au avut loc în acelaşi timp şi în acelaşi loc, pe 2 decembrie 2018, iar autorităţile au refuzat să arate cum a fost posibil ca Gala Centenarului - eveniment finanţat (şi) de Ministerul Culturii - să se transforme într-un "bal", ca nunta cu botez, prilej de mâncare, băutură, distracţie şi voie bună.

Fundația și-a încetat activitatea după ce Primăria i-a comunicat că se află în imposibilitatea de a-i mai oferi contribuţia financiară începând cu anul 2021.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.