Jump to content

Elevii şi părinţii au dreptul să conteste notele la teze


dcp100168

Recommended Posts

Elevii şi părinţii au dreptul să conteste notele la teze

* Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar prevede şi că părinţii sunt obligaţi să ajungă măcar odată pe lună la şcoala la care învaţă copii lor

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), realizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
Actul prevede că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă, pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, dar şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.

Amenzi între 100 şi 1.000 de lei

Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare, cum ar fi consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială, prin personal de specialitate.
ROFUIP prevede, de asemenea, că părinţii au obligaţia de a-şi trimite copilul la şcoală, altfel va fi sancţionat. În cazul în care părinţii nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu (până în clasa a 10-a inclusiv), pot fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.
Tot părinţii răspund material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii cauzate de elev.

Părinţii sunt obligaţi să vină la şcoală lunar

Părinţii elevului au obligaţia să ia legătura cu învăţătorul sau dirigintele, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul cadrului didactic, cu nume, dată şi semnătură.
Elevul şi părinţii au dreptul să conteste rezultatele lucrărilor scrise, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele, în termen de cinci zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, se poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea la probele orale sau practice. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cele două cadre didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. Contestaţia va fi admisă doar dacă diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.