Jump to content

Fosta Facultate de Chimie Alimentară are nevoie de reabilitare


dcp100168

Recommended Posts

Fosta Facultate de Chimie Alimentară are nevoie de reabilitare

Clădirea de pe strada Gării colț cu strada Carnabel este atât de degradată încât 50% din incintă stă nefolosită. Și asta deoarece reprezenta un pericol pentru studenți și personalul fostei Facultăți de Chimie, unde în prezent funcționează Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Tinerii care învață aici, dar și trecătorii recunosc cu părere de rău că această clădire emblematică pentru Galați arată cum nu se poate mai rău și că are nevoie urgentă de investiții la fațadă.

 Conducerea Universității Dunărea de Jos spune că are alocate fonduri prin Ministerul Educației pentru reabilitarea clădirii și că va organiza o licitație pentru atribuirea proiectului. Însă nu a fost făcută publică suma de care va fi nevoie pentru lucrările de reparații, cu scopul de a nu periclita procedura licitației.

 Construcția de pe strada Gării are, după cum spuneam, o istorie impresionantă.În anul 1922, Camera de Comerț și Industrie din Galați a început construcția Palatului Școlilor Comerciale de băieți și fete, abandonând construcția abia începută la localul propriu din strada Portului. În perioada 1922-1927 a fost ridicată aripa paralelă cu strada Gării, unde s-a mutat Școala de băieți, iar în cea de a doua perioadă 1927-1932, aripa paralelă cu strada Spitalului (Dr. Carnabel) pentru Școala de fete. Din anul 1950 se transformă în Școala medie tehnică de comerț (1950-1955) cu durata studiilor de 4 ani. Din anii 70, aici a funcționat un liceu industrial, apoi mai târziu Facultatea de Chimie.

voxtvregional.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Fostul sediu al Şcolilor Comerciale, un palat în ruină

Perspectiva intersecţiei dintre străzile Gării şi Alexandru Carnabel este dominată de una dintre cele mai impunătoare clădiri din Galaţi. În ciuda aspectului grandios, edificiul se află astăzi într-o stare de plâns, deşi sute de studenţi şi zeci de profesori îi trec zilnic pragul. De altfel, clădirea "plânge", în felul său, prin bucăţile de tencuială căzute periodic pe trotuare de pe faţadele scorojite.

Construcţie începută în 1922

Cunoscută astăzi gălăţenilor drept sediul Facultăţii de Educaţia Fizică şi Sport, clădirea a adăpostit iniţial Şcoala Comercială "Al. I. Cuza". "În anul 1922, Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi a început construcţia Palatului Şcolilor de băieţi şi fete, abandonând construcţia abia începută la localul propriu, din strada Portului. În perioada 1922-1927, a fost ridicată aripa paralelă cu strada Gării, unde s-a mutat Şcoala de băieţi, iar în cea de-a doua perioadă, 1927-1932, aripa paralelă cu strada Spitalului (actuala dr. Carnabel - n.r.) pentru Şcoala de fete. O plăcuţă se află şi azi pe clădire şi îi indică pe cei doi arhitecţi, Guido P. Marion şi A. Romano", arată istoricul Valentin Bodea, în volumul al II-lea al lucrării „Monumente de arhitectură din oraşul Galaţi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea”.

Clădirea a costat zeci de milioane de lei

Potrivit aceluiaşi autor, terenul pentru ridicarea sediului şcolii a fost cedat, cu titlu gratuit, de către Primăria oraşului Galaţi, actul fiind semnat de către primarul I. Prodrom. În acea perioadă, terenul era evaluat la 600.000 de lei, la care se adaugă 8.187.500 de lei, din partea Primăriei oraşului Galaţi, 2.500.000 de lei, din partea Ministerului Instrucţiunii Publice, 25.595.566 de lei, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi, şi 262.709 lei, din diverse donaţii.

"Localul avea 90 de încăperi, din care 60 erau ocupate de către Liceul Comercial de Băieţi, iar restul, de 30, de către Liceul Comercial de Fete. Camera de Comerţ şi Industrie din Galaţi a mai cheltuit 4.488.917 lei, din fonduri proprii, pentru construcţie, şi 2.234.648 de lei, pentru mobilier (bănci din stejar şi fag, pupitre pentru Biroul Comercial, catedre, table, cuiere etc.). Cele două clădiri ale edificiului erau legate între ele printr-un amfiteatru grandios (300 de locuri), cu parter şi balcon. Localul era iluminat electric şi încălzirea se realiza prin centrală termică", se mai arată în volumul lui Valentin Bodea.

Mulţi elevi, puţini promovaţi

La cinci ani de la Mica Unire, Dimitrie Bolintineanu, pe atunci ministru al instrucţiunii publice, proiecta şi prevedea în bugetul statului înfiinţarea unui gimnaziu la Galaţi, cu numele "Alexandru I". Succesorul său în funcţie, Nicolae Kretzulescu, prin procesul verbal din 15 august 1864, înfiinţează la Galaţi o şcoală superioară de comerţ, cu numele "Alexandru Ioan Cuza", arată Valentin Bodea, citându-l pe autorul Moise Pacu.

Şcoala a funcţionat, până în 1885, în încăperile din curtea Bisericii "Sf. Gheorghe" din Galaţi, locaş dărâmat apoi de autorităţile comuniste. Din 1885, Şcoala Comercială s-a mutat în casele I. Grunberg, din strada Mavramol. Valentin Bodea arată în cartea sa că, între anii 1864-1894, şcoala a fost frecventată de un număr de 3.165 de elevi, din care au reuşit să termine doar 235.

Reforma şi retrogradarea

Legea P.P. Carp din anul 1893 retrogradează Şcoala Comercială din Galaţi în Şcoală Comercială de gradul I, iar acest lucru s-a menţinut până în anul 1903, când legea Spiru Haret transformă şcoala comercială de gradul I în şcoală comercială elementară. În perioada 1894-1903 au frecventat şcoala un număr de 1.468 elevi din care au absolvit 349.

Localul şcolii se mută la 23 aprilie 1893 sau 1894 în casele lui Al. Eftimiu din strada Foti, numerele 3-5 sau 4-6, chiria fiind achitată în părţi egale de către Primăria oraşului Galaţi şi Camera de Comerţ.

Mutată definitiv de către comunişti

"În toamna anului 1898 sau 1899 s-a mutat într-un imobil din strada Cuza-Vodă, numărul 53, iar la 23 aprilie 1901 Şcoala Comercială Superioară s-a instalat în casa din strada Egalităţii, numărul 21, colţ cu strada Lepădatu . La 1 septembrie 1898, se înfiinţa Şcoala de Comerţ gradul al II-lea cu durata studiilor de 3 ani. La 1 septembrie 1903, s-a transformat în Şcoală Comercială Superioară cu durata studiilor de 4 ani. În perioada 1901-1936, acestă şcoală a fost absolvită de 1.208 elevi", se arată pe pagina de internet galatiidealtadata.volte.ro.

Instituţia de învăţământ a funcţionat în imobilul de pe strada Gării până în anul 1953, atunci când comuniştii au mutat-o pe strada Egalităţii, într-o clădire mult mai mică.

În ciuda vechimii şi a însemnătăţii sale, imobilul de pe strada Gării (numerele 63-65) nu a fost inclus pe "Lista monumentelor istorice", întocmită în anul 2004.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Povestea superbului palat din Galaţi care a supravieţuit bombardamentelor, dar se ruinează în timp de pace

Clădirea care a supravieţuit bombardamentelor din al doilea Război Mondial, Palatul Şcolilor Comerciale din Galaţi, a ajuns astăzi o ruină. Imbilul a fost construit în anul 1922 pentru a găzdui Palatul Şcolilor Comerciale, oraşul Galaţi fiind înfloritor la acea vreme. Clădirea a fost lăsată să se degradeze tot mai mult.

Legea generală de instrucţiune din anul 1864 prevedea înfiinţarea în România a şcolilor comerciale în Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Brăila, Ploieşti, Craiova şi Turnu Severin. Mijloacele financiare ale statului nu erau atât de suficiente pentru înfiinţarea concomitentă a acestor unităţi de învăţământ. 

Dintre aceste oraşe, Galaţiul a fost singurul şi primul care, la 26 octombrie 1864, a pus în practică intenţia legiuitorului, dovedind, prin venitul cu care contribuia la comerţul României (al doilea după Bucureşti) că îndeplinea toate condiţiile solicitate pentru a deveni sediul unei şcoli comerciale. 

Astfel, a luat fiinţă, la Galaţi, prima şcoală comercială din ţară, aceasta primind denumirea de Alexandru Ioan Cuza, în cinstea domnitorului reformator, dar şi a celui care şi-a petrecut o parte din viaţă pe meleagurile gălăţene. 

De la înfiinţarea sa, timp de 20 de ani, şcoala a funcţionat în chiliile bisericii Sf. Gheorghe, astăzi inexistentă. Din 1885 şi până în 1893, şcoala a funcţionat pe strada Mavramol (str. Nicolae Bălcescu, astăzi) în apropiere de clădirea Poştei de azi.

 Legea lui Petre P. Carp din 1893, retrogradează Şcoala Comercială Superioară din Galaţi la nivelul de Şcoală Comercială de gradul I, şcoli superioare de comerţ funcţionând doar la Bucureşti şi la Iaşi. Oraşul Galaţi primea o crudă şi nemeritată lovitură. „Politicul” îşi lua, din nou, revanşa asupra „economicului”, deşi statisticile oficiale arătau că veniturile comerciale ale porturilor din Galaţi şi Brăila întreceau cu mult negoţul celor patru oraşe cu şcoli comerciale din ţară: Bucureşti, Iaşi, Craiova, Ploieşti. Recunoscându-se eroarea comisă, la 15 septembrie 1898 se înfiinţează, la Galaţi, Şcoala Comercială de gradul al II-lea, cu durata cursurilor de trei ani. 

 Prin Legea Spiru Haret din 1899, pusă în aplicare cu anul şcolar 1903-1904, Şcoala Comercială de gradul al II-lea din Galaţi, se transformă în Şcoală Comercială Superioară cu patru ani de studiu. Se menţine însă şi Şcoala Comercială de gradul I. Şcoala Comercială Superioară funcţiona pe strada Egalităţii, colţ cu strada Lepădatu, într-o clădire care tocmai a fost desfiinţată astăzi, iar Şcoala Comercială de gradul I funcţiona pe strada Foti la nr. 3-5, chiriile fiind suportate în mod egal atât de către Primărie, cât şi de Camera de Comerţ.

Numărul tot mai mare de elevi, localurile improprii, neîncăpătoare, au determinat pe cei care conduceau Camera de Comerţ din Galaţi să solicite fonduri şi teren pentru construirea unei singure clădiri care să adăpostească atât Şcoala Comercială Superioară, cât şi Şcoala Comercială de gradul I.

De abia în anul 1922, în urma demersurilor întreprinse de Alfons Dall’Orso, preşedinte al Camerei de Comerţ din Galaţi, Primăria oraşului Galaţi dona jumătate din terenul viran de pe strada Lascăr Catargiu (astăzi strada Gării) colţ cu strada Spitalului (astăzi strada dr. Alexandru Carnabel) Camerei de Comerţ din Galaţi cu condiţia ca aceasta, în termen de un an să construiască clădirea noii şcoli. În caz contrar, terenul revenea Primăriei. 

„Într-o monografie a Şcolii Comerciale Superioare din Galaţi se menţionează ca an al începerii construcţiei, anul 1922, însă eforturile de descoperire a autorizaţiei de construire, a planurilor ori a oricăror documente edificatoare din arhivă, au fost sortite eşecului. Este greu de presupus că o asemenea clădire, cu anvergura sa, să poată fi proiectată şi construită într-un singur an. Astfel, nu ne putem pronunţa cu certitudine dacă, în cele din urmă, condiţia donaţiei a fost respectată”, spune Marius Mitrof, consilier în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi.

Cu toate acestea, la 1926, clădirea era gata. Fusese construită doar aripa paralelă cu strada Gării de astăzi, contribuţia fiind următoarea: Primăria Galaţi: 8.187.500 lei (inclusiv valoarea terenului - 600.000 lei), Ministerul Instrucţiunii Publice: 2.500.000 lei, Camera de Comerţ, din taxe benevole înfiinţate ad-hoc: 25.595.566 lei; Camera de Comerţ, venituri proprii: 4.488.917 lei, donaţii: 267.709 lei. În anul 1932, a fost finalizată şi aripa paralelă cu strada Carnabel. Din 1936, istituţia devine Liceul Comercial „Alexandru Ioan Cuza”.

„Palatul impunător, monumental a fost conceput pe trei niveluri, cu elemente specifice şcolii neoromâneşti de arhitectură, influenţa veneţiană fiind evidentă. Avea 90 de încăperi, din care 60 erau ocupate de către Liceul Comercial de băieţi, restul fiind ocupate de către Liceul Comercial de fete. Holurile largi, înalte, impresionau prin suita de arcade. Însă cea mai frumoasă încăpere este imensul amfiteatru, pe două niveluri, cel mai impunător din oraş în acea perioadă. O plăcuţă din marmură, ataşată pe faţada dinspre strada Gării, aminteşte ca arhitect-constructor pe Guido P. Marion şi A. Romano, ambii de origine italiană, stabiliţi în Galaţi”, spune consilierul istoric Marius Mitrof.

În perioada comunistă, în clădire a funcţionat Facultatea de Chimie Alimentară, una dintre cele mai prestigioase din România la acea vreme.  Astăzi, impunătoarea clădire adăposteşte Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Dunărea de Jos”. Din cele 90 de încăperi, doar câteva mai sunt folosite.

Valoroasă din punct de vedere al arhitecturii, al memorialisticii şi simbolisticii sale, clădirea a fost omisă, din motive neştiute, să fie clasată ca monument istoric. Între timp, clădirea s-a degradat tot mai mult, iar la exterior bucăţi de tencuială s-au desprins, fiind montate plăcuţe: „atenţie, cade tencuiala”

În ultimii ani, clădirea a intrat din nou în atenţia specialiştilor, construcţia fiind propusă spre clasare. „Finalizarea acestui demers este unul de durată, căci implică nu numai timp, ci şi resurse umane, materiale şi financiare impresionante”, este de părere consilierul Marius Mitrof.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Universitatea „Dunărea de Jos” a câștigat în instanță fostul sediu al Chimiei Alimentare

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a dat câștig de cauză, definitiv, Universității "Dunărea de Jos" din Galați, în procesul cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați pe dreptul de proprietate pe clădirile numite Corp A, de pe str. Gării și Carnabel, fostul sediu al Facultății de Chimie Alimentară, punând capăt unui proces care a durat aproape șase ani, a anunțat prorectorul universității gălățene, Alexandru Nechifor.

"Respinge excepţia nulităţii recursului. Respinge recursul declarat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi împotriva sentinţei civile nr. 741 pronunţate la 10 mai 2021 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei" - acestea sunt detaliile soluției pronunțate de ÎCCJ în ziua de 23 martie 2023.

Construcția clădirii a început acum 101 ani

Una dintre cele mai impunătoare construcții din Galați și fost sediu al Școlilor Comerciale, clădirea amplasată la intersecția străzilor Carnabel și Gării a început să se ridice în urmă cu 101 ani. "În anul 1922, Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi a început construcţia Palatului Şcolilor de băieţi şi fete, abandonând construcţia abia începută la localul propriu, din strada Portului. În perioada 1922-1927, a fost ridicată aripa paralelă cu strada Gării, unde s-a mutat Şcoala de băieţi, iar în cea de-a doua perioadă, 1927-1932, aripa paralelă cu strada Spitalului (actuala dr. Carnabel - n.r.) pentru Şcoala de fete. O plăcuţă se află şi azi pe clădire şi îi indică pe cei doi arhitecţi, Guido P. Marion şi A. Romano", arată istoricul Valentin Bodea, în volumul al II-lea al lucrării "Monumente de arhitectură din oraşul Galaţi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea".

Potrivit aceluiaşi autor, terenul pentru ridicarea sediului şcolii a fost cedat, cu titlu gratuit, de către Primăria oraşului Galaţi, actul fiind semnat de către primarul I. Prodrom. În acea perioadă, terenul era evaluat la 600.000 de lei, la care se adaugă 8.187.500 de lei, din partea Primăriei oraşului Galaţi, 2.500.000 de lei, din partea Ministerului Instrucţiunii Publice, 25.595.566 de lei, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi, şi 262.709 lei, din diverse donaţii.

"Localul avea 90 de încăperi, din care 60 erau ocupate de către Liceul Comercial de Băieţi, iar restul de 30 de către Liceul Comercial de Fete. Camera de Comerţ şi Industrie din Galaţi a mai cheltuit 4.488.917 lei, din fonduri proprii, pentru construcţie, şi 2.234.648 de lei, pentru mobilier (bănci din stejar şi fag, pupitre pentru Biroul Comercial, catedre, table, cuiere etc.). Cele două clădiri ale edificiului erau legate între ele printr-un amfiteatru grandios (300 de locuri), cu parter şi balcon. Localul era iluminat electric şi încălzirea se realiza prin centrală termică", se mai arată în volumul lui Valentin Bodea.

Imobilul de la intersecția Carnabel cu Gării este cel de-al doilea pierdut la Înalta Curte de Casație și Justiție de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați în ultimii patru ani, după sediul său principal, din strada Mihai Bravu 46, care a trecut definitiv în proprietatea Seminarului Teologic "Sfântul Apostol Andrei".

Finanțare europeană pentru reabilitarea imobilului

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați are în plan încă de acum cinci ani reabilitarea clădirii. "Avem studiul de fezabilitate gata, la fel şi proiectul, trebuie doar să mai găsim finanţarea. Suma estimată pentru consolidarea parţială a imobilului e de 34 de milioane de lei, la care se adaugă amenajarea spaţiilor şi mobilierul. Există un proiect deja depus, pe fonduri europene, dar, dacă nu se va aproba, atunci îl vom declara strategic şi vom încerca să-l realizăm cu bani fie din venituri proprii, fie de la bugetul de stat", declara pentru "Viața liberă", în 2018, prorectorul de atunci al universității, Cezar Bichescu.

Acum, la cinci ani distanță, actualul prorector, Alexandru Nechifor, spune: "Având în vedere sentința, vom demara reactualizarea studiilor, pentru a putea depune spre finanțare pe POR pentru consolidarea și reabilitarea totală a imobilului".

Potrivit lui Alexandru Nechifor, la ora actuală, clădirea de pe Carnabel colț cu Gării găzduiește sediul Facultății de Educație Fizică și Sport și Centrul de kinetoterapie al universității gălățene.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.