Jump to content

Valoarea burselor studenţești la "Dunărea de Jos"


dcp100168

Recommended Posts

Valoarea burselor studenţești la "Dunărea de Jos"

În perioada şcolarizării, bursele sunt o adevărată mană cerească pentru studenţi. Pentru unii dintre aceştia, bursa oferită de universitatea la care îşi fac studiile este singurul sprijin material de care beneficiază. Bineînţeles, pentru a fi beneficiarul unei astfel de finanţări, studentul trebuie să îndeplinească o serie de dispoziţii generale. Tineri merituoşi sunt şi la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, instituţie care acordă mai multe tipuri de burse: de merit, de studiu, de ajutor social, Erasmus şi burse accesate prin intermediul unor programe educaţionale din străinătate.

Stimul pentru obţinerea rezultatelor deosebite

Bursele de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, iar cele de performanţă, pentru rezultate ştiinţifice, cultural artistice sau sportive deosebite. Cuantumul bursei de merit este de minimum 400 de lei, iar a celei de performanţă de minimum 500 de lei. Bursele de studiu se oferă doar studenţilor înscrişi la învăţământ cu frecvenţă. Media minimă de acordare este 8,00. Valoarea bursei de studiu este de minimum 300 de lei şi poate fi modificată anual prin hotărâre a Senatului Universităţii.

Ajutor social lunar

Potrivit metodologiei, bursele de ajutor social se acordă studenţilor integralişti, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau de „Erou martir”, cu una din menţiunile: erou martir, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României. Acest tip de bursă se acordă şi studenţilor orfani până la vârsta de 26 de ani, celor proveniţi de la casele de copii sau plasament familial sau cu grave afecţiuni medicale, dar şi celor ale căror familii nu realizează în ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie, în limita fondului de burse sociale. Cuantumul acestei burse este de minimum 200 de lei.

Burse pentru programele internaţionale

Studenţii care accesează programul Erasmus (program universitar european care permite schimbul de studenţi între ţările comunitare) pot deveni posesorii unei burse lunare de 450 de euro.

Totodată, valoarea burselor Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, Agenţiei Universităţilor Francofone, Centrului Educaţional Fulbright, Guvernului Francez sau German (DAAD-ul), care pot fi accesate de studenţii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, porneşte de la minimum 700 de euro.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.