Jump to content

Izolarea termică a blocurilor


adrian

Recommended Posts

Ministerul Lucrărilor Publice a alocat 3,6 milioane de lei Primăriei Galați pentru anveloparea blocurilor

La Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a avut loc semnarea a 27 de contracte de investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin care a fost alocată o sumă de 84 milioane de lei pentru investiții, din care aproape 35 de milioane de lei pentru investițiile autorităţilor locale şi altor instituţii publice şi peste 49 milioane lei pentru IMM-uri. Opt dintre contractele de investiţii vizează proiecte ce vor fi demarate în mai multe unităţi administrativ teritoriale şi instituţii publice. Din cele 35 de milioane de lei alocate autorităților locale și instituțiilor publice, aproximativ 10% reprezintă suma alocată Primăriei Galați. Prin contractul semnat între municipalitate și minister, a fost alocată suma de 3.665.018 lei pentru creşterea performanţei energetice la mai multe blocuri de locuinţe din Galați.

galati365.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Alte trei blocuri din Galaţi modernizate cu fonduri europene

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, şi directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminiţa Mihailov, au semnat astăzi, vineri, 10 iulie 2020, un nou contract de finanţare europeană pentru creşterea eficienţei energetice a trei blocuri de locuinţe. Este vorba despre proiectul „Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe: SD9C, SC 1 şi 2, str. Siderurgiştilor nr. 23 - Siderurgiştilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru şi A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galaţi”, în valoare de aproximativ 760.000 de euro.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul specific constă în creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe: SD9C scara 1 şi 2 din Siderurgiştilor Vest, D din cartierul Centru şi A5 din Cartierul Micro 21 din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calitaţii mediului ambiental şi a sănătăţii oamenilor. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinţe şi va creşte calitatea vieţii locatarilor din 111 apartamente.

Principalele lucrări de intervenţie vizează: termoizolarea anvelopei pe faţada blocurilor, inclusiv la pereţii interiori ai balcoanelor; schimbarea tuturor elementelor vitrate din lemn si PVC neconforme, cu tâmplarie din profile PVC pentacameral cu geam termoizolator triplu; termoizolarea interiorului casei scării cu polistiren extrudat; reabilitarea straturilor terasei necirculabile prin termoizolare şi realizarea unei şape armate ca suport pentru hidroizolaţia din două straturi de membrană; izolarea planşeului peste subsol; schimbarea lămpilor de iluminat existente cu lămpi de iluminat tip LED; refacerea trotuarelor perimetrale; înlocuirea unui lift de persoane existent dotat cu facilitaţi care permit folosirea acestuia de către persoanele cu dizabilităţi la Blocul A5.

Procedura de achiziţie aferentă contractului de execuţie de lucrări este în desfăşurare, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 29 iulie 2020. Valoarea totală a proiectului este de 3.665.018,76 lei cu TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la semnarea contractului de finanţare. Durata estimată pentru execuţia lucrărilor este de 12 luni.

În cadrul programului de reabilitare termică a clădirilor rezidenţiale au mai fost semnate contractele de finanţare privind creşterea performanţei energetice a următoarelor blocuri: G2 şi G3 - str. Constructorilor nr.10; C6C - str. G-ral Dragalina nr. 6; M - strada Albatros nr. 1; D - din cartierul Micro 13B; PR3A - cartierul Micro 21; G8 şi G1 din str. Brăilei. În total este vorba despre un număr de 540 de apartamente, inclusiv cele 111 apartamente aferente blocurilor SD9C, A5, D.

Municipiul Galaţi are în procedura de evaluare cereri de finanţare pentru un număr de 27 de blocuri de locuinţe, cu un număr total de 1.833 de apartamente. La solicitarea asociaţiilor de proprietari sunt contractate şi în pregătire documentaţii tehnice pentru alte 22 de blocuri cu un număr de 1.097 de apartamente.

„Preocuparea este să atragem cât mai multe fonduri europene, inclusiv pentru modernizarea blocurilor din oraş. Am semnat astăzi contractul de finanţare pentru creşterea eficienţei energetice a încă trei blocuri: SD9C din Siderurgiştilor Vest, D din Centru şi A5 din Micro 20, un proiect de circa 760.000 de euro. În plus, am mai depus cereri de finanţare pentru încă 27 de blocuri cu 1.833 de apartamente şi mai avem în pregătire documentaţiile pentru alte 22 de blocuri cu 1.097 de apartamente“, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

S-a semnat cel mai mare contract cu finanţare europeană pentru anveloparea  blocurilor din Galaţi

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, şi directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminiţa Mihailov, au semnat astăzi contractul de finanţare al proiectului „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27 / 35 / 29 / 31 din municipiul Galaţi”.

„Este cea mai mare finanţare pe care o atragem pentru un astfel de proiect până în momentul de faţă, pentru anveloparea blocurilor. Este vorba de 8.760.483,12 lei, bani care urmează a fi folosiţi pentru a creşte confortul în peste 320 de apartamente din patru blocuri. Mai mult, ieri, în şedinţa Consiliului Local au fost adoptate proiectele cu indicatorii tehnico-economici pentru un număr consistent de blocuri, încă 22, ceea ce înseamnă că noi suntem pregătiţi nu doar de a semna contracte, ci şi de a depune noi proiecte cu fonduri europene”, a spus primarul municipiului Galaţi Ionuţ Pucheanu. 

La rândul său, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminiţa Mihailov, a declarat: „Este o plăcere să venim la Galaţi să semnăm contracte, pentru că Galaţiul este un oraş campion în atragerea de fonduri europene, inclusiv în domeniul acesta al proiectelor de eficienţă energetică în clădirile rezidenţiale. Vă felicit că aveţi această colaborare şi aţi convins asociaţiile de proprietari să intre în proiectele finanţate de Uniunea Europeană. Nu este simplu şi este meritul dumneavoastră şi al echipei. Este o schemă de finanţare care va continua şi în exerciţiul viitor şi faptul că aveţi o experienţă atât de bună şi atât de multe proiecte în implementare vă va ajuta pe partea de absorbţie a fondurilor şi pe programul viitor 2021-2027.”

Municipiul Galaţi a depus cererea de finanţare pentru realizarea acestui proiect pe 11 iulie 2018  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27 / 35 / 29 / 31 din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin scăderea sub 90kWh/m2an a consumului specific de energie pentru încălzire.

Consumul anual de energie se va reduce cu peste 50% la 320 de apartamente

Va creşte eficienţa energetică a unui număr de 320  de apartamente astfel că, prin efectuarea lucrărilor de reabilitare termică, consumul anual total de energie se va reduce cu aproximativ 53,06% iar emisia specifica de CO2 se va reduce cu 55,56%.

Principalele lucrări de intervenţie sunt: anveloparea clădirilor; termoizolarea casei scării cu polistiren extrudat; izolarea planşeului peste subsol; termohidroizolarea terasei; schimbarea tâmplăriei cu profile din PVC culoare albă, cu geamuri termoizolante; schimbarea lămpilor de iluminat existente cu lămpi de iluminat tip LED; refacerea trotuarelor perimetrale.

Procedura de achiziţie aferentă contractului de execuţie de lucrări este în derulare din  30 iulie 2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.760.483,12 lei cu TVA, formată din: cheltuieli eligibile: 8.642.574,77 lei cu TVA; cheltuieli neeligibile: 117.908,35 lei cu TVA; asistenţa financiară nerambursabilă: 5.185.544,86 lei cu TVA; contribuţie proprie: 3.574.938,26 lei cu TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la semnarea contractului de finanţare, iar durata estimată pentru execuţia lucrărilor este de 12 luni.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Alte două blocuri din Galaţi reabilitate cu fonduri europene

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, şi directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminiţa Mihailov, au semnat, vineri, 28 august 2020, un nou contract cu finanţare europeană pentru reabilitarea unor blocuri de locuinţe. Este vorba despre creşterea performanţei energetice a blocului C4, din strada Stadionului nr. 12, şi a blocului CL3 scara 1, din strada Armata Poporului nr. 6. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi pentru reducerea consumului de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Valoarea totală a proiectului este de 2,375,868.28 lei (500.000 de euro) şi are o asistenţa financiară nerambursabilă de 1,424,455.74 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanţare, iar durata estimată pentru execuţia lucrărilor este de 12 luni. În cadrul proiectului se vor face lucrări de izolarea termică pe suprafaţa exterioară faţadelor, izolarea parterului clădirii cu polistiren extrudat ignifug, termohidroizolarea terasei, înlocuirea tâmplăriei cu profile PVC cu geam termoizolator triplu, închiderea balcoanelor cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Vor mai fi înlocuite uşile de acces din exterior cu unele din PVC, echipate cu dispozitiv de autoînchidere. Proiectul presupune şi izolarea planşeului peste subsol, sub spaţiile locuite, cu polistiren expandat ignifug şi schimbarea lămpilor de iluminat existente pe casa scării, cu lămpi de iluminat tip LED.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Încă patru blocuri reabilitate cu bani europeni

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a semnat astăzi un nou contract cu finanțare europeană pentru creșterea performanței energetice a încă patru blocuri. Este vorba despre blocurile CD1, CD2, CD3 și CD4, de pe strada Alexandru Davila, aferente asociației de proprietari 113 din municipiul Galați.

Beneficiarii proiectului sunt 346 de locatari din cele 180 de apartamente, suprafața totală  desfășurată a blocurilor fiind de 13.725 mp.  

Obiectivul general al proiectului are în vedere scăderea consumului de energie primară la clădirile rezidențiale și scăderea producerii de gaze cu efect de seră, iar obiectivele specifice vizează creșterea performanței energetice a blocurilor, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății locatarilor prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea energiei consumate.

Proiectul propune următoarele lucrări: anveloparea clădirilor; termoizolarea casei scărilor și a plăcilor peste subsoluri cu polistiren expandat de 15 cm grosime; termohidroizolarea teraselor cu polistiren extrudat de  15 cm grosime;  schimbarea tâmplăriei; înlocuirea învelitorii șarpantelor. Materialele folosite vor fi: lemn pentru astereala șarpantelor; țiglă metalică pentru realizarea învelitorii șarpantelor; tâmplărie PVC pentacamerală cu geam triplu pentru ferestre și uși; vată minerală bazaltică pentru termoizolarea fațadelor; polistiren extrudat și expandat pentru terase, soclurile fundațiilor și planșeele subsolurilor.

Valoarea totală a proiectului este de 8.120.191,28 lei, iar durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 18 luni.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Încă trei blocuri vor fi modernizate cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați informează că încă trei blocuri din oraș vor fi modernizate cu fonduri europene, după ce a fost semnat și contractul de execuție a lucrărilor. Este vorba despre blocurile SD9C, SC 1 și 2, Str.Siderurgiștilor nr.23 – Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr.15- Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20.

Oferta declarată câștigătoare pentru execuția lucrărilor este cea depusă de CONSUMCOOP GALAȚI SOCIETATE COOPERATIVĂ, care a avut o propunere financiară de 2.735.158,31 lei fără TVA.

Proiectul cu fonduri europene „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, SC 1 și 2, Str.Siderurgiștilor nr.23 – Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr.15- Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din municipiul Galați” este în valoare de aproximativ 760.000 de euro.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific constă în creșterea performanței energetice a celor trei blocuri, cu efecte favorabile asupra calitații mediului ambiental și a sănătății oamenilor. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor din 111 apartamente.

Principalele lucrări de intervenție vizează: termoizolarea anvelopei pe fațada blocurilor, inclusiv la pereții interiori ai balcoanelor; schimbarea tuturor elementelor vitrate din lemn si PVC neconforme, cu tâmplarie din profile PVC pentacameral cu geam termoizolator triplu; termoizolarea interiorului casei scării cu polistiren extrudat; reabilitarea straturilor terasei necirculabile prin termoizolare și realizarea unei șape armate ca suport pentru hidroizolația din două straturi de membrană; izolarea planșeului peste subsol; schimbarea lămpilor de iluminat existente cu lămpi de iluminat tip LED; refacerea trotuarelor perimetrale; înlocuirea unui lift de persoane existent dotat cu facilitați care permit folosirea acestuia de către persoanele cu dizabilități la blocul A5.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Opt blocuri vor fi modernizate cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor intra în modernizare, după ce au fost atrase fonduri europene în cadrul unor proiecte de aproximativ 3,5 milioane de euro și au fost semnate contractele de lucrări.

Contract pentru blocurile E7, E8, C21 și C22 din Țiglina 1

Un proiect vizează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret, contractul de lucrări care s-a semnat fiind în valoare de 5.951.038,69 lei fără TVA. Ofertantul câștigător este societatea Davide Construct SRL, fiind prevăzute 12 luni pentru execuția lucrărilor.

Principalele lucrări de intervenție sunt: anveloparea clădirilor; termoizolarea casei scării cu polistiren extrudat; izolarea planșeului peste subsol; termohidroizolarea terasei; schimbarea tâmplăriei cu profile din PVC culoare albă, cu geamuri termoizolante; schimbarea lămpilor de iluminat existente cu lămpi de iluminat tip LED; refacerea trotuarelor perimetrale.

Va crește eficiența energetică a unui număr de 320 de apartamente astfel că, prin efectuarea lucrărilor de reabilitare termică, consumul anual total de energie se va reduce cu aproximativ 53,06%, iar emisia specifica de CO2 se va reduce cu 55,56%.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 8.760.483,12 lei.

Contract pentru blocurile CD1, CD2, CD3 și CD4 din zona Gării CFR

Celălalt proiect vizează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3 și CD4 de pe strada Alexandru Davila, valoarea contractului de lucrări fiind de 5.892.178,64 lei

fără TVA. Ofertantul câștigător este societatea Lemacons SRL, fiind prevăzute 12 luni pentru execuția lucrărilor.

Proiectul propune lucrări precum: anveloparea clădirilor; termoizolarea casei scărilor și a plăcilor peste subsoluri; termohidroizolarea teraselor; schimbarea tâmplăriei; înlocuirea învelitorii șarpantelor.

Materialele folosite vor fi: lemn pentru astereala șarpantelor; țiglă metalică pentru realizarea învelitorii șarpantelor; tâmplărie PVC pentacamerală cu geam triplu pentru ferestre și uși; vată minerală bazaltică pentru termoizolarea fațadelor; polistiren extrudat și expandat pentru terase, soclurile fundațiilor și planșeele subsolurilor.

Beneficiarii proiectului sunt 346 de locatari din cele 180 de apartamente, suprafața totală desfășurată a blocurilor fiind de 13.725 mp.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 8.120.191,28 lei.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Încă trei blocuri vor fi modernizate cu bani europeni

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de lucrări pentru modernizarea a încă trei blocuri, după ce au fost atrase fonduri europene în acest scop.

Este vorba despre blocurile G2 și G3 din cartierul Țiglina 2 și despre blocul C6C din cartierul I.C. Frimu. Valoarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor este de 4.143.109 lei fără TVA. Durata contractului este de 15 luni, ofertant câștigator fiind Asocierea Consumcoop Galati Societate Cooperativa – Submit SRL.

Principalele lucrări de intervenție presupun izolarea termică exterioară, schimbarea integrală a elementelor vechi de tâmplărie cu profile PVC și geam termoizolator triplu. Se vor face lucrări de izolare a conductelor de agent termic, se vor schimba corpurile de iluminat cu lămpi economice și senzori de mișcare, se va reface stratul de acoperire cu beton al armăturilor de la planșeul peste subsol, se vor instala noi sisteme de ventilare a subsolului, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, se vor echipa scările de acces etc.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, precum și la reducerea emisiilor CO2 cu peste 50%.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 5.984.163,61 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.590.498,16 lei, contribuția Primăriei și a asociațiilor de proprietari fiind de 2.393.665,45 lei.

Proiectul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: Bloc G2 - aferent Asociației de Proprietari nr. 283, Bloc G3 - aferent Asociației de Proprietari nr. 283 și Bloc C6C - aferent Asociației de Proprietari nr. 271, din Municipiul Galați” beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A – clădiri rezidențiale.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Bloc modernizat cu fonduri europene

Primăria municipiului Galați informează că blocul de locuințe M, din zona centrală a orașului, a fost modernizat în cadrul unui proiect cu fonduri europene de aproximativ 570.000 de euro.

Principalele lucrări de intervenție au vizat: izolarea termică; termohidroizolarea terasei; schimbarea tuturor elementelor vitrate din lemn și PVC neconforme, cu tâmplarie din profile PVC cu geam termoizolator triplu; închiderea balcoanelor și logiilor cu tâmplarie din PVC cu geam termoizolant; ușile de acces din exterior se vor înlocui cu tâmplarie din PVC și vor fi echipate cu dispozitiv de autoînchidere; izolarea planșeului peste subsol; schimbarea lămpilor de iluminat existente pe casa scării, cu lămpi de iluminat tip LED, care au o durata de viață ridicată și consum redus de energie.

Valoarea totală a proiectului este de 2.747.753 lei, formată din asistența financiară nerambursabilă de 1.648.366 lei, cheltuieli neeligibile de 476 lei, contribuția Municipiului Galați și a Asociației de Proprietari nr. 105bis fiind de 1.098.910  lei.  Lucrările au fost execuate de către SC DAVIDE CONSTRUCT SRL, în baza unui contract de 2,4 milioane de lei.

Blocul M, situat în centrul orașului, a fost construit în anul 1958, are regimul de înălțime St+P+4E, o suprafață construită de 2.144 mp și este format din 5 scări cu 122 de apartamente.

Proiectul  „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați”, Cod SMIS 122620 este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Apelul primarului Galaţiului către asociaţiile de proprietari: Fonduri pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic!

“Asociațiile de proprietari au ocazia să vină în parteneriat cu Primăria pentru consolidarea și eficientizarea energetică a blocurilor cu risc seismic.

Vorbim de un program ce se derulează în cadrul PNRR, iar cererile de finanțare trebuie depuse în perioada 1 aprilie – 30 mai 2022”, anunţă, într-o postare pe pagina sa publică de Facebook, primarul Ionuţ Pucheanu.

Edilul-şef atrage atenţia că fondurile sunt limitate, iar principiul care se aplică este primul venit - primul servit. Deci, întreaga documentație este bine să fie gata până la 1 aprilie!

„Colegii din Primărie se vor ocupa de întocmirea și depunerea documentelor, dar asociațiile sunt cele care trebuie să vină către noi dacă doresc sprijin pentru consolidarea blocurilor, fiind vorba despre proprietăți private. Pentru detalii, președinții de asociații au la dispoziție numărul de telefon 0236307731”, transmite Ionuţ Pucheanu.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Ce fel de lucrări la blocuri ar putea fi executate cu fonduri PNRR. Informaţii furnizate la cererea gălăţenilor

În urma publicării articolului "Apelul primarului Galaţiului către asociaţiile de proprietari: Fonduri pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic!", am primit din partea gălăţenilor numeroase întrebări privind categoriile de lucrări care ar putea fi executate şi condiţiile de vechime pe care trebuie să le îndeplinească imobilele. Una dintre cele mai frecvente întrebări a vizat rezolvarea problemelor din subsolurile blocurilor.

Am solicitat detalii Primăriei Galaţi şi iată ce informații am primit.

"Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru consolidarea seismică și creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv:

Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;
Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
Alte tipuri de lucrări;

Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz", ne-a transmis Primăria.

"Prin urmare, ar putea fi vizate și subsolurile, dar în funcție de cele stabilite de proiectant și de fondurile disponibile pentru aceste operațiuni", a precizat municipalitatea, adăugând, în ceea ce priveşte condiţiile de vechime, că este vorba despre blocuri construite înainte de anul 2000.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Cum pot obţine Asociaţiile de Proprietari fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor

Primăria municipiului Galaţi a publicat un pachet complet de informaţii necesare asocaţiilor de locatari care doresc să obţină fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor. Aşadar, pentru includerea unei clădiri rezidenţiale în programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice: Ghid Specific apel clădiri rezidenţiale renovare energetică, ghid specific apel clădiri rezidenţiale renovare integrată (cu menţiunea că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică şi pot suferi modificări) este necesar parcurgerea următorilor paşi:

1. Solicitarea din partea asociaţiei de proprietari privind includerea in programul de reabilitare termică/renovare integrată prin PNRR; (Model solicitare);
2. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţarii prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.

IMPORTANT
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:
- aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice.
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente).
- numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenţii în interiorul apartamentelor).
- numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).
- în cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporţia prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenţi fiecărei asociaţii de proprietari.
- în cazul în care în cadrul unei asociaţii de proprietari sunt incluse mai multe blocuri şi doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorităţii proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociaţiei de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociaţiei de proprietari respective.
- dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.
- în situaţia în care există la parter spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spaţii, acestea vor fi tratate ca şi spaţiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

3. Totodată, Asociaţia de proprietari va prezenta  un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanţării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică:
- Deasemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie; (Model tabel);
- În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

După depunerea documentelor necesare de către asociaţia de proprietari, UAT Municipiului Galaţi va demara întocmirea documentele necesare, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PNRR:
- Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică - (pentru fiecare componentă - clădire în parte);
- Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociaţiei de proprietari;
- De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Aceste documente vor fi însuşite de către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari:
- Depunerea Cererii de finanţare şi a anexelor necesare în Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii (MDLPA);
- Asociaţia de proprietari îşi va da acordul pentru implementarea activitaţilor incluse în cadrul documentaţiilor tehnice la momentul întocmirii acestora.

INFORMAŢII SPECIFICE:
- Cererile de finanţare depuse vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare (pe principiul primul venit, primul servit), cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.
- Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

Bugetele alocate acestor apele de proiecte:

Operaţiunea A.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru acest apel de proiecte este de: 172.900.000 milioane euro (123.500.000 milioane euro pentru Lucrări de consolidare seismică şi 49.400.000 milioane euro pentru Lucrări de renovare energetică moderată).
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de aproximativ: 4.117.000 milioane euro.
 
Operaţiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale:
- Alocarea financiară totală eligibilălă la nivel de ţară pentru aceste apeluri de proiecte este de: 744.705.000 milioane euro.
Bugetul alocat judeţului Galaţi (Unităţilor Administrativ Teritoriale) pentru acest apel de proiecte este de:
- pentru componenta de Renovare energetică moderată (presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) - 17.599.158 milioane euro la care se adaugă suma de 350.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.
-  pentru componenta de Renovare energetică aprofundată (presupune economii de energie primară peste 60%) - 1.955.462 milioane euro la care se adaugă suma de 38.000 euro pentru instalarea staţiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Documentele elaborate de către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari vor fi depuse la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

22 de blocuri din Galaţi ar putea fi reabilitate prin PNRR

Primăria municipiului Galaţi va depune o altă serie de proiecte în cadrul PNRR, privind consolidarea şi eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe, unde asociaţiile au dorit să vină în parteneriat cu municipalitatea, dacă proiectele în acest sens vor fi aprobate de consilierii locali ce se vor întruni luni, 11 aprilie, ora 10.00, în şedinţă extraordinară.
Astfel, este vorba de:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovarea energetică, blocul C6, str. Petru Rareş, nr. 16, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul A5 scara 7, str. Brăilei nr. 205, Micro 20, Asociaţia de Proprietari nr. 524”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul B, str.Domneasca nr.17, Centru, Asociaţia de proprietari nr.110”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul B7, str. Petru Rareş nr. 12, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul C5, str. Petru Rareş nr. 14, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul D7, Str. Siderurgiştilor nr. 18, Tiglina II, Asociaţia de Proprietari nr. 257”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul E, str. Domnească nr. 18, Centru, Asociaţia de Proprietari nr. 110”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică blocul E5, str. Constructorilor nr. 25, Ţiglina II, Asociaţia de Proprietari nr. 259”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul G4,  str. Brăilei nr. 254, Micro 18, Asociaţia de Proprietari nr. 353”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica, blocul Şoim, str. Fraternităţii nr. 1, Centru, Asociaţia de Proprietari nr. 110”;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul A, str. Domnească nr. 20, Centru, Asociaţia de Proprietari nr. 110”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică, blocul C8, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 39, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul C7, str. Petru Rareş nr. 18, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 151”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul K7, scara 1, 3, 4, str. Victor Vâlcovici nr. 10, Micro 21, Asociaţia de Proprietari nr. 575”;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul A1, str. Teleajen nr. 9, Micro 16, Asociaţia de Proprietari nr. 317”;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul A2, str. Teleajen nr. 7, Miro 16, Asociaţia de Proprietari   nr. 317”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul A3, str. Teleajen  nr. 5, Micro 16, Asociaţia de Proprietari nr. 317”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul D11, sc. 1, 2, 3, 4, aferent Asociaţiei de proprietari nr. 560, Municipiul Galaţi”;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul E14 scara 2, bd. Dunărea nr. 90, Micro 21, Asociaţia de Proprietari nr. 561”;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul D1 scara 1, 2, str. Furnaliştilor nr. 4, Micro 20, Asociaţia de Proprietari nr. 502”;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul G3, str. Roşiori nr. 14, Mazepa I, Asociaţia de Proprietari nr. 157bis”;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică, blocul Jiul sc. 1, 2, 3, str. Portului nr. 47, Port, Asociaţia de Proprietari nr. 135”.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Primăria cere fonduri prin PNRR pentru blocul afectat de explozie acum doi ani

Zguduit din temelii de o deflagraţie în urma căreia o persoană a decedat şi cinci au fost rănite, blocul N6 din Centrul Galaţiului ar putea beneficia de consolidare seismică şi renovare integrată cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta dedicată clădirilor rezidențiale multifamiliale. Aleşii locali au aprobat deja depunerea proiectului ”Renovarea integrată a blocului N6, strada Domnească nr.16, Centru, Asociaţia de proprietari nr. 104”, în vederea finanțării prin PNRR. Luni, 11 aprilie 2022, consilierii sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru a dezbate şi vota depunerea altor 21 de proiecte privind renovarea integrată a unor blocuri.

„O persoană a decedat și cinci au fost grav rănite în urma unei deflagrații care a zguduit din temelii două scări ale blocului N6, în dimineața zilei de 29 octombrie 2020. Proprietate privată, distrusă conform concluziilor expertizei de o acumulare de gaze de la o centrală de apartament, imobilul nu poate fi reabilitat decât pe banii proprietarilor, suma fiind una greu de estimat atâta vreme cât structurile de rezistență a două scări au fost afectate grav, iar 12 apartamente au devenit de nelocuit”, relata ziarul “Viaţa liberă” în ediţia din 30 octombrie 2021. Locatarii acestui imobil făceau din nou apel pentru a fi ajutaţi să îşi refacă blocul. Iată că primesc o rază de speranţă.

Aleşii locali au fost de acord cu depunerea proiectului ”Renovarea integrată a blocului N6, strada Domnească nr.16, Centru, Asociaţia de proprietari nr. 104”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.

Conform hotărârii votate, „valoarea maximă eligibilă a proiectului este în cuantum de 20.141.277 de lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.826.833 de lei. Municipiul Galați se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico - economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare. „Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va restitui beneficiarului de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare”, se precizează în raportul de specialitate al hotărârii.

Ce lucrări ar urma să fie executate

Iată şi descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect. Conform documentelor, ar urma să fie executate: lucrări de consolidare seismică a clădirii; reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior.

De asemenea, mai sunt prevăzute: lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente. Ar putea fi executate şi lucrări conexe de securitate la incendiu.

Şedinţă extraordinară

Aleşii locali sunt convocaţi astăzi, luni, 11 aprilie 2022, în şedinţă extraordinară pentru a dezbate şi aproba nu mai puţin de 21 de proiecte de hotărâre privind renovarea energetică, prin PNRR a unor blocuri din Mazepa I, Micro 20, Centru, Ţiglina II, Micro 18, Micro 21, Micro 16 şi Port.

Reamintim că, la începutul lunii martie, primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, lansa un apel către asociaţiile de proprietari să vină în parteneriat cu Primăria pentru consolidarea și eficientizarea energetică a blocurilor cu risc seismic: „Vorbim de un program ce se derulează în cadrul PNRR, iar cererile de finanțare trebuie depuse în perioada 1 aprilie – 30 mai 2022. Colegii din Primărie se vor ocupa de întocmirea și depunerea documentelor, dar asociațiile sunt cele care trebuie să vină către noi dacă doresc sprijin pentru consolidarea blocurilor, fiind vorba despre proprietăți private”.

Edilul-şef atrăgea atenţia că fondurile sunt limitate, iar principiul care se aplică este primul venit - primul servit. Deci, întreaga documentație era bine să fi fost gata până la 1 aprilie 2022.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Fonduri europene pentru modernizarea blocului S2 din Micro 17

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de finanțare europeană pentru creșterea performanței energetice a blocului S2, situat în cartierul Micro 17. Principalele lucrări de intervenție presupun izolarea termică, termohidroizolarea terasei, schimbarea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, izolarea planșeului peste subsol, montarea de panouri fotovoltaice, montarea de lămpi de iluminat tip LED.

Valoarea totală a proiectului este de 1.525.187,11 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 906.668,61 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.

Blocul S2 este situat pe str. Gorunului nr. 4, a fost dat în folosință în anul 1979, având regimul de înălțime St+P+8E și o suprafață construită desfășurată de 3431,80 mp.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

(Marți, 9 august 2022)

Fonduri europene pentru blocul G9

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au fost semnate luni, 8 august, 15 noi contracte de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 12.839.705,60 lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Dintre acestea, patru proiecte vizează modernizarea infrastructurii sociale și recreative, precum și eficientizarea energetică, inclusiv din municipiul Galați, pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G9 din zona I.C. Frimu, aferent Asociației de proprietari nr. 360, din strada 1 Decembrie 1918. Lucrările sunt în valoare de 984.984,91 lei.
Alte 11 proiecte au ca obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, prin dezvoltarea activității și achiziția de echipamente moderne.

viata-libera.ro

(Joi, 25 august 2022)

Încă o finanțare europeană pentru anveloparea unui bloc

Pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G9, de pe strada Brăilei nr. 260, Primăria municipiului Galați anunță că a semnat contractul de finanțare europeană. Valoarea totală a proiectului este de 1.654.270,34 lei, formată din asistența financiară nerambursabilă de 984.984,91 lei, cheltuieli neeligibile de 12.628,83 lei, în timp ce contribuția Municipiului Galați și a Asociației de Proprietari nr. 360 este de 656.656,60 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Blocul G9 a fost construit în anul 1982, are regimul de înălțime S+P+11E, are o suprafață construită desfășurată de 5279,30 mp și este format dintr-o singură scară ce cuprinde 45 de apartamente.

„Principalele lucrări vizează înlocuirea tâmplăriei exterioare, izolarea planșeului peste subsol, închiderea balcoanelor cu tâmplărie din PVC termoizolantă, termoizolarea parapeților, izolarea casei scării și a planșeului din beton peste hol acces, montarea unui strat de izolație termică, modernizarea sistemului de iluminare comun prin montarea de lămpi de iluminat tip LED, refacerea trotuarelor etc.”, transmite municipalitatea.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Fonduri europene pentru modernizarea Blocului G11 din Micro 18

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat un nou contract de finanțare europeană ce vizează acum creșterea performanței energetice a Blocului G11 din cartierul Micro 18. Astfel, principalele lucrări de intervenții presupun reabilitarea termică, închiderea balcoanelor, termoizolarea planșeului superior, izolarea casei scării, montarea de corpuri de iluminat tip LED, introducerea unui sistem de comandă pe casa scării prin intermediul senzorilor de mișcare etc. Mai mult, se va înlocui ascensorul existent cu unul nou care va avea consum redus de energie electrică, mod de acționare stand-by și panou tactil cu limbaj Braille.

Valoarea totală a proiectului cu fonduri europene este de 1.592.119,73 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 942.467,36  lei.

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Blocul G11 este situat în cartierul Micro 18, pe str. Brăilei nr. 262 BIS, și are 48 de apartamente. Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni.

Proiectul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - Bloc G11, str. Brăilei nr. 262 BIS aferent Asociației de proprietari nr. 381 din municipiul Galați” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM, C, cod SMIS 140090.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Finanțare europeană pentru modernizarea a încă două blocuri

Două blocuri situate în cartierele Micro 21 și Mazepa 2 vor fi modernizate cu fonduri europene. Este vorba despre blocul PR6, scara 1, din B-dul Dunărea nr. 86, și de blocul CL3, scara 2, din str. Armata Poporului nr. 6, pentru care s-a semnat contractul de finanțare europeană, de 1,3 milioane de lei, ce presupune creșterea performanței energetice.

Principalele lucrări de intervenție vizează izolarea termică a faţadelor, termo-hidroizolarea terasei, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste subsol, instalarea de corpuri de iluminat economice cu senzori de mișcare/prezență în spațiile comune, înlocuirea circuitelor electrice în spațiile comune, repararea elementelor de construcţie ale faţadelor unde se impune, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, repararea trotuarelor de protecţie, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) etc.

Valoarea totală a proiectului este de 1.326.839,29 lei, din care fondurile nerambursabile reperzintă 756.665,56 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.

Obiectivul general constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se urmărește reducerea cu minimum 40% consumul pentru încălzire și scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.

Proiectul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc.1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE, SE, SM, C, cod SMIS 139965.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Contract semnat pentru primul bloc modernizat prin PNRR

Blocul D1 din Micro 20, strada Furnaliștilor nr. 4 este primul care va beneficia de lucrări de modernizare decontate cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform Primăriei Galați este primul contract de finanțare semnat pentru un asemenea obiectiv, în contextul în care Primăria a depus proiecte pentru 23 de blocuri pe Componenta 5 - Valul Renovării, în cadrul PNRR. Opt dintre acestea au fost aprobate pentru finanțare, iar celelalte sunt în evaluare.

Blocul D1 din Micro 20 va beneficia de ample lucrări de modernizare, valoarea totală maximă eligibilă fiind de 9.908.887,57 lei.

„La blocul D1 sunt prevăzute următoarele lucrări pentru creșterea eficienței energetice: înlocuirea tâmplăriei, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planşeului peste subsol, izolarea termică a pereților, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe; repararea elementelor de construcţie ale faţadei, reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea/modernizarea lifturilor. Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni.

Blocul D1 a fost construit în anul 1977, are regimul de înălțime S+P+10E+Eth, este format din două scări ce cuprind 88 de apartamente, proprietarii acestora fiind beneficiarii acestui proiect de reabilitare termică.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, au fost aprobate până acum 13 proiecte, în valoare de 33,3 milioane de euro, ce presupun achiziția a 20 de autobuze electrice, construirea unei noi creșe și renovarea celor 8 blocuri. Astfel, zece proiecte vor primi finanțare, iar trei se află deja în implementare - renovarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, elaborarea documentației Planului de urbanism general și reabilitarea blocului D1.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Blocul M1 va fi modernizat cu fonduri prin PNRR

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat, în cadrul PNRR, contractul de finanțare, în valoare de 16 milioane de lei, pentru renovarea energetică a blocului M1, din cartierul Țiglina II. Intervențiile propuse pentru clădire vor conduce la un confort sporit pentru locatari, dar și la o reducere a consumului anual de energie cu circa 60 la sută.

Astfel, în cadrul proiectului „Renovare energetică, blocul M1, str. George Coșbuc nr. 3, Tiglina II, Asociația de Proprietari nr. 252 BIS” sunt prevăzute următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice: înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; înlocuirea tâmplăriei interioare; termoizolarea planșeului peste ultimul nivel; închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă; izolarea termică a planșeului peste sol/subsol; izolarea termică a pereților; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; repararea  trotuarelor de protecție; repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;  instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice cu două puncte de încărcare.   

Blocul M1 are 4 scări ce cuprind 160 de apartamente.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.