Jump to content

Galațiul are peste 11.000 de marinari


Recommended Posts

Ce şanse au navigatorii să-şi preschimbe brevetele şi certificatele, pentru a nu pierde locurile de muncă?

  • Interviu cu Răzvan-Gabriel Trandafir, directorul general al Autorităţii Navale Române

- Domnule director general, începând cu data de 1 iulie 2016, în porturile maritime româneşti a fost introdusă interfaţa unică de raportare între nave şi autorităţi. Se aplică sistemul de către toate instituţiile române: ANR, Poliţia de Frontieră, Vamă, Direcţia Sanitară?
- Sistemul are în vedere formalităţile de la sosirea şi plecarea navelor din porturile maritime româneşti. Scopul lui este acela de a simplifica procedurile de raportare, munca celor ce transmit datele (agenţi, nave, comandanţi, armatori) şi a celor ce le primesc şi le prelucrează. Informaţiile sunt primite prin intemediul interfeţei unice de raportare, de unde sunt retransmise către SafeSeaNet, e-Customs şi alte sisteme electronice utilizate de autorităţi. Fiecare instituţie are responsabilitatea de a verifica şi a accepta sau nu informaţiile primite. Sistemul este la început. Problemele apărute sunt doar de natură tehnică şi sunt minore. Feedback-ul primit de la agenţi şi autorităţi arată că sistemul este funcţional.

- Prin faptul că se reduce substanţial contactul direct între autorităţi şi nave, acest sistem de raportare contribuie la reducerea corupţiei în porturile maritime româneşti?
- Reprezentanţii ANR, ai căpităniilor se duc la bordul navelor doar la solicitarea agenţilor. Celelalte instituţii au reglementările lor, în baza cărora merg la nave. Nu putem vorbi în numele lor. Vă repet: scopul sistemului este acela de a simplifica procedurile de raportare. În loc să prezinte câte un dosar cu hârtii la patru - cinci autorităţi, agenţii, navele introduc datele direct în sistem.

- Câţi navigatori sunt înregistraţi în evidenţele ANR şi câţi navigă în prezent?
- La această oră, avem înregistrate 35.800 de carnete de marinar, la Con-stanţa, şi 11.627, la Galaţi. Nu vă putem spune câţi sunt îmbarcaţi la această oră, întrucât ANR nu are în competenţă să ţină o astfel de evidenţă, iar navigatorii nu au obligaţia să informeze autoritatea când pleacă pe mare.

- Obligaţia preschimbării brevetelor şi certificatelor de competenţă, în conformitate cu noile prevederi ale STCW, a generat noi probleme pentru navigatori, care trebuie să facă noi cursuri, să dea alte exa-mene, să consume timp şi bani. Unii dintre ei cred că ANR şi Ceronav profită de prilej şi vor să obţină bani în plus de la marinari şi, drept ur-mare, au exagerat în aplicarea acestor reglementări? Care e adevărul?
- Prevederile de la Manila sunt obli-gatorii pentru România. Nu se pune problema pierderii de timp sau bani când e vorba de pregătirea profesională impusă de convenţiile internaţionale. Nu consider că ANR sau Ceronav au exagerat sau profită de această conjunctură. Tot ce se întâmplă în momentul de faţă este conform prevederilor legii. De altfel, în urma discuţiilor cu companiile de crewing şi Sindicatul Liber al Navigatorilor, ANR a iniţiat un proiect de ordin de ministru, pe baza căruia timonierii şi motoriştii care au certificate în termen de valabilitate şi care au lucrat o perioadă de cel puţin 12 luni pe mare, în intervalul 3 ia-nuarie 2008 - 1 ianuarie 2012, pot obţine din oficiu certificatul de capacitate de şef timonier, respectiv de ajutor ofiţer mecanic.

- Câţi navigatori şi-au preschimbat documentele până în prezent? Cei rămaşi vor avea timp să facă cursurile, să dea examenele până la finalul anului, astfel încât să nu îşi piardă locurile de muncă?
- Mai mult de jumătate dintre brevete şi certificate au fost preschimbate. Am întreprins toate demersurile ca până la sfârşitul anului toţi cei ce doresc, să poată parcurge cursurile obligatorii. Mai mult, Ceronav a decis să nu intre în vacanţă.

- ANR, împreună cu reprezentanţii formatorilor profesionali, ai Asocia-ţiei Companiilor de Crewing din România, Ligii Navale Române şi Sindicatului Liber al Navigatorilor au demarat procesul de revizuire a examenului de brevet. În ce stadiu se află proiectul şi când va fi finalizat?
- În prezent, au fost identificaţi experţii interni şi externi care vor întocmi noua bază de date, cu întrebările pentru examinare. S-a stabilit temeiul legal în baza căruia se pot încheia contracte cu experţii. De asemenea, sunt stabilite ce seturi de întrebări trebuie pregătie, pe fiecare materie. Unele întrebări vor fi actualizate, puse în concordanţă cu schimbările produse în shipping, şi vor fi introduse întrebări noi. Estimăm că la sfârşitul anului vom putea organiza examene pe baza noilor întrebări.

- România a ratificat Convenţia MLC 2006. Când o va aplica?
- Termenul de la care trebuie să o aplicăm este luna noiembrie. A fost format un grup de experţi care pregăteşte reglementările de aplicare a convenţiei. Ministerul Transporturilor este cel ce tre-buie să le aprobe.

- Porturile maritime româneşti mai sunt accesibile navelor sub standard? Câte nave sunt reţinute pentru deficienţe?
- În primul semestru al anului 2016, în porturile româneşti au intrat 990 de nave. 671 dintre ele au fost eligibile pentru inspecţiile de Port State Control, conform procedurilor stabilite pe plan internaţional. Au fost efectuate 235 de inspecţii şi 41 de reinspecţii. În total, au fost constatate 1.243 de deficienţe şi au fost reţinute 37 de nave. Vreau să reamintesc faptul că, în acest an, ANR a introdus un nou sistem de management al documentelor, serviciul TEL VERDE (număr 0800500100), la care pot fi sesizate probleme legate de siguranţa navigaţiei şi alte probleme de competenţa ANR. În prezent, instituţia noastră desfăşoară campania de prevenire şi informare în domeniul agrementului nautic.

cugetliber.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.