Jump to content

Unde şi cât plătim taxele judiciare de timbru


dcp100168

Recommended Posts

Unde şi cât plătim taxele judiciare de timbru

Conform informaţiilor furnizate de Tribunalul Galaţi - Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice Contabile Galaţi, taxa judiciară de timbru trebuie plătită la Direcţia de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Galaţi sau la CEC. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Conform legislaţiei în vigoare, taxele judiciare de timbru au valori diferite în funcţie de tipul acţiunii din instanţă. Iată care sunt valorile pe care trebuie să le achitaţi, în funcţie de natura cererilor formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces civil:

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea - 100 de lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - 100 de lei;
c) cereri de repunere în termen - 20 de lei;
d) cereri de perimare - 20 de lei;
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 de lei;
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - 20 de lei;
g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50 la sută din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute - 50 de lei;
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 de lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - un leu/pagină;
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - un leu/pagină;
l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu cinci lei pentru fiecare exemplar de copie.

Taxe în dosarele administrative

În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris - 50 de lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10 la sută din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 de lei.

Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 200 de lei.

Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului se taxează cu 100 de lei. Cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor - 300 de lei.

Timbru în căile de atac

Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50 la sută din: a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei; b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 de lei.

Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 100 de lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1 - 7 din Codul de procedură civilă.

În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50 la sută din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 de lei. În aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 de lei.

Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social.

Conturi în care se poate plăti

Conform informaţiilor publicate pe site-ul Tribunalului Galaţi, taxa judiciară de timbru se poate achita în contul nr. RO 22 TREZ 30621070203XXXXX al Primăriei Municipiului Galaţi pentru debitorii taxei judiciare de timbru al căror domiciliu/reşedinţă/sediu social de află pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale a municipiului Galaţi, în conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxa judiciară de timbru.

Taxa privind expertizele judiciare, tehnice şi contabile se poate achita în contul nr. RO86CECEGL0137RON0132972, deschis la CEC Galaţi, pentru plăţi prin virament (ordin de plată) sau în contul nr. RO64CECEGL01G9RON0490731, deschis la CEC Galaţi, pentru plăţi cu numerar.

Codul fiscal al Primăriei municipiului Galaţi: 3814810

CUI: 8609468 conform adresei: nr. 16625/04.06.2008

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.