Jump to content

Sporuri și prime la APDM Galați


Recommended Posts

Sporuri, bonusuri, protecţie socială, indemnizaţii la pensionare pentru salariaţii Administraţiei Porturilor Dunării Maritime

ECONOMICA.NET continuă publicarea sporurilor pe care le primesc salariaţii de la stat. Astăzi vă spunem care sunt avantajele angajării la Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor: compania premiază salariaţii care devin părinţi şi oferă angajaţilor la pensionare indemnizaţii egale cu trei salarii brute avute la data ieşirii la pensie. Angajaţii primesc cadouri în bani sau în bunuri, precum şi bonusuri cu ocazia sărbătorilor religioase. Compania are o serie de măsuri de protecţie a angajaţilor în situaţii dificile. Angajaţii primesc ori tichete de masă, ori alocaţie zilnică de hrană, iar cei trimişi în delegaţie - diurnă de cel 60 de lei pe zi. Lista completă a avantajelor angajării la CN APDM SA Galaţi, mai jos. 

Astăzi vă spunem care sunt sporurile şi beneficiile angajării la Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, potrivit informaţiilor pe care oficialii companiei le-au comunicat în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET. 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunărea maritimă, respectiv terenuri portuare şi fronturi de acostare a navelor, incluzând porturile Galaţi, Brăila, Tulcea, Hârşova, Isaccea, Mahmudia şi braţele secundare Macin, Chilia şi Sfântu Gheorghe. Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi are calitate de concesionar pentru administrarea domeniului public şi are printre atribuţii punerea la dispoziţia navelor fluviale şi maritime a danelor de acostare, închirierea terenurilor către operatorii portuari şi gestiunea deşeurilor provenite de la nave.

Iată care sunt cele mai importante beneficii ale angajării la Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi (CN APDM):

Sporuri pentru munca prestată în timpul nopţii, în zile de repaus legal şi în zile de sărbătoare legală.

Compania premiază salariaţii care devin părinţi.

În caz de deces al salariatului, CN APDM SA Galaţi acordă familiei acestuia un ajutor echivalent cu trei salarii medii brute pe companie, iar la moartea unei rude de gradul I a angajatului i se acordă un ajutor egal cu un salariu mediu brut pe companie.

Fiecare copil minor al salariaţilor primeşte de 1 Iunie şi de Crăciun cadouri în bani sau în bunuri, în valoare de 300 lei pentru ambele evenimente. 

Salariaţii primesc cadouri în bani sau în bunuri şi bonusuri cu ocazia sărbătorilor religioase.

Angajaţii sunt răsplătiţi la pensionare cu indemnizaţii egale cu trei salarii brute avute la data ieşirii la pensie.

Angajaţii CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi primesc ori alocaţie de hrană, ori tichete de masă.

Salariaţii trimişi în delegaţie în ţară primesc diurnă de cel puţin 60 de lei pe zi.  

Iată in extenso ce sporuri, premii, cadouri şi bonusuri primesc salariaţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi

- Spor pentru activitatea de salubrizare menajeră, de 10% din salariul negociat; Se acordă şoferului care transportă deşeuri menajere şi personalului care manipulează aceste deşeuri, numai pentru orele de prestare a acestei activităţi.

- Spor pentru muncă în timpul nopţii, în cuantum de 25% din salariul negociat; Îl primesc salariaţii care lucrează cel puţin trei ore din timpul normal de lucru în intervalul orar 22:00 şi 6:00.

- Spor pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică, în cuantum de 2% din salariul de bază, corespunzător orelor lucrate în aceste zile;

- Spor pentru activitatea de dirigenţie de şantier, de până la 10% din salariul de bază; Se acordă în baza deciziei unilaterale emise de angajator, cu instituirea unor sarcini suplimentare, raportat la complexitatea lucrării şi cu respectarea programului de lucru din şantier, comunicat de constructor, fără a se considera că activitatea din şantier este muncă suplimentară.

- Munca suplimentară se compensează prin zile libere plătite, corespunzător perioadei lucrate. Spor pentru orele suplimentare, prestate în afara programului normal de muncă, ce nu se pot compensa cu ore libere plătite, acordate în următoarele 60 de zile calendaristice. Cuantumul sporului pentru ore suplimentare este de 75% din salariul de bază.

- Spor pentru orele prestate în zilele de sărbătoare legală, care nu se pot compensa cu ore libere plătite, acordate în următoarele 30 de zile calendaristice. Cuantumul sporului pentru muncă în zile de sărbătoare legală este de 100% din salariul de bază.

O cotă - parte din profit se poate repartiza salariaţilor, în baza unor criterii stabilite de Consiliul de Administraţie al CN APDM SA Galaţi. Oficialii companiei nu ne-au spus însă ce sumă a revenit fiecărui angajat din profitul raportat anul trecut.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi îşi încurajează salariaţii să devină părinţi. CN APDM SA Galaţi premiază părintele, angajat al companiei, cu un salariu mediu brut pe companie pentru naşterea fiecărui copil. Dacă mama nu este salariata companiei, soţul acesteia, în calitate de salariat al companiei, primeşte acest ajutor.

Compania susţine angajaţii şi familiile lor în situaţii dificile. Angajaţii diagnosticaţi cu boli grave sau incurabile, al căror tratament nu poate fi susţinut din veniturile familiilor lor, vor primi din partea angajatorului ajutoare sociale, în limita fondului stabilit.

În caz de deces al salariatului, CN APDM SA Galaţi acordă familiei acestuia un ajutor echivalent cu trei salarii medii brute pe companie. Mai mult, la decesul soţului, soţiei, a socrilor, ori la decesul unei rude de gradul I a salariatului, compania îi acordă un ajutor egal cu un salariu mediu brut pe companie.

Cadouri, bonusuri de sărbători şi evenimente speciale de peste an şi prime pentru salariaţii CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi

De 8 Martie, compania acordă salariatelor cadouri în bani sau în bunuri, în valoare de 150 lei per beneficiară;

De 1 Iunie şi cu ocazia Crăciunului, fiecare copil minor al salariaţilor companiei primeşte cadouri în bani sau în bunuri, în valoare de 300 lei pentru ambele evenimente.

Compania acordă salariaţilor cadouri în bani sau în bunuri, cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, în limita fondurilor disponibile, conform prevederilor Codului Fiscal.

Cu ocazia sărbătorilor religioase, angajaţii companiei primesc şi bonusuri, în limita posibilităţilor financiare ale companiei.

Nu în ultimul rând, compania acordă angajaţilor prime pentru munca depusă în cursul anului.

Oficialii companiei Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi au refuzat să ne spună explicit cuantumurile bonusurilor şi primelor acordate.

Fidelitatea faţă de angajator e premiată cu o indemnizaţie consistentă la pensionare. La pensionare, angajaţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi sunt răsplătiţi cu câte o indemnizaţie egală cu trei salarii brute avute la data ieşirii la pensie.

Angajaţii CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi primesc ori alocaţie zilnică de hrană, ori tichete de masă. Personalul navigant ambarcat pe navele nepropulsate - pontoane şi personalul navigant ambarcat pe navele propulsate/tehnice primeşte alocaţie de hrană a cărei valoare este cuprinsă între circa 25 lei şi 28 lei pe zi.

Personalul care are contract individual de muncă (exclusiv personalul navigant) primeşte tichete de masă. Beneficiază de tichete de masă inclusiv salariaţii trimişi în delegaţie, care nu primesc diurnă.

Decontarea transportului cu mijloace de transport în comun pentru unii dintre angajaţi. Secretarul registratură, merceologul, dar şi alţi salariaţi a căror muncă necesită deplasări frecvente cu mijloacele de transport în comun au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport făcute în cadrul localităţii în care lucrează.

Diurnă de 60 de lei pe zi pentru fiecare salariat trimis în delegaţie în ţară. Salariaţii trimişi în delegaţie în ţară beneficiază de următoarele drepturi:

- indemnizaţie zilnică de delegare, de 2% din salariul de bază brut pentru fiecare zi de delegare, dar nu mai puţin de 60 lei pe zi per beneficiar, indiferent de funcţia îndeplinită.

- decontarea cheltuielilor de transport dus-întors astfel: cu orice tren, după tariful clasei II pentru distanţe de până la 300 kilometri, şi după tariful clasei I pentru distanţe de peste 300 de kilometri; personalului de conducere i se decontează cheltuielile de transport pe calea ferată la clasa I, pe orice distanţă şi orice fel de tren; cu navele de călători, după tariful clasei I; cu mijloacele de transport auto ale companiei, doar cu acordul conducerii; se decontează drept cheltuieli de transport inclusiv taxele de trecere poduri, traversare bac, taxe aeroport, gară, autogară, taxe de parcare, taxe de staţiune şi altele asemenea.

- decontarea cheltuielilor de cazare în limita a 300 lei pe zi, pe loc cazare, indiferent de categoria hotelului sau pensiunii. Salariaţii trimişi în delegaţie în străinătate beneficiază de indemnizaţie zilnică în valută şi li se decontează cheltuielile de cazare, precum şi cele de transport.

Cheltuielile neprevăzute - convorbiri telefonice, comisioane de schimb, diferenţe de tarif cazare, alte cheltuieli necesare îndeplinirii misiunii - sunt decontate în limita a jumătate din valoarea diurnei.

Precizări. Toate aceste drepturi sunt acordate în baza Contractului Colectiv de Muncă al companiei, valabil în 2016 şi în 2017.
Informaţiile prezentate mai sus ne-au fost comunicate în exclusivitate de oficialii companiei care nu ne-au trimis însă spre consultare Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, aşa cum am solicitat explicit.

economica.net

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.