Jump to content

Primarul din Bălăbănești, în incompatibilitate


dcp100168

Recommended Posts

Primarul din Bălăbănești, în incompatibilitate

Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum şi existenţa conflictului de interese de naturã administrativã şi penalã în cazul a 21 foşti şi actuali aleşi locali menţionaţi mai jos. Astfel, numãrul aleşilor locali în cazul cãrora Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat incidente de integritate în cursul acestui an este de 254 aleşi locali.

...

CODREANU DORIN, primar al comunei Bãlãbãneşti, judeţul Galaţi - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Codreanu Dorin Persoanã Fizicã Autorizatã, în perioada 18 iunie - 31 august 2012, iar în cadrul Codreanu T. Dorin Persoanã Fizicã Autorizatã, în perioada 29 noiembrie 2012 - 23 mai 2013, încãlcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

...

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

· art. 87, alin. (1), lit. c), d), k) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilã cu: lit c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia. lit d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societãțile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituții de credit, societãțile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societãțile naționale, precum și la instituțiile publice  […] lit k) orice alte funcții publice sau activitãți remunerate, în țarã sau în strãinãtate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale […] lit g) calitatea de comerciant persoanã fizicã”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”. „Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

news.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.