Jump to content

Salarii şi indemnizații nelegale de 200.000 de euro, la Gospodărire Urbană


dcp100168

Recommended Posts

Salarii şi indemnizații nelegale de 200.000 de euro, la Gospodărire Urbană

Nu mai puţin de 872.863 de lei, adică 193.969 de euro, au fost plătiţi nelegal, ca salarii şi indemnizaţii, directorilor generali, directorilor de direcţii, membrilor Consiliului de Administraţie (CA), cenzorilor şi reprezentantului Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) la SC Gospodărire Urbană SRL.

Aceasta este cea mai gravă dintre abaterile constatate de Camera de Conturi  Galaţi, în urma verificării efectuate la societatea de interes local, cuprinse în Decizia nr. 50 din 9 ianuarie 2017, document care a ajuns pe masa aleşilor locali. Prima acuzaţie a auditorilor este că Gospodărire Urbană le-a plătit directorilor generali remuneraţii la nivelul indemnizaţiei de viceprimar, deci mai mari decât li s-ar fi cuvenit legal, plus alte venituri salariale necuvenite, precum sporuri de vechime şi de conducere.

Potrivit documentului, 102.908 lei este remuneraţia acordată necuvenit directorului general în perioada ianuarie 2014 - 10 septembrie 2015, adică lui Eduard Grosu, iar 12.494 de lei au ajuns, tot necuvenit, la directorul interimar Viorel Popa.

Potop de acuzaţii

Societăţii i se impută că a plătit 562.128 de lei ca salarii necuvenite directorilor de direcţii, în perioada ianuarie - iunie 2016, inclusiv un spor pentru cumul de funcţii în perioada iulie - octombrie 2016.

Membrii CA şi cenzorii, plătiţi cu un procent calculat din remuneraţia lunară a directorului general al societăţii, au avut şi ei de câştigat. La fel şi reprezentantul AGA. "Suma de 193.516 lei - plăţi nelegale efectuate în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2016 pentru indemnizaţie reprezentant AGA şi indemnizaţii membri CA şi indemnizaţii cenzori", se arată în decizie.

Gospodărire Urbană a reţinut totuşi ceva din banii plătiţi cu atâta generozitate! Fireşte, tot nelegal: 1.817 lei în perioada ianuarie - octombrie 2016 cu titlu de contribuţie individuală pentru şomaj (angajat) pentru indemnizaţiile plătite reprezentantului AGA, membrilor CA, cenzorilor, în condiţiile în care veniturile în cauză erau scutite de plata obligaţiilor bugetare.

Prin Decizia emisă de Camera de Conturi, societatea a fost obligată ca, până la 28 aprilie 2017, să stabilească întinderea prejudiciului rezultat din plăţi nelegale şi să dispună măsurile legale pentru recuperarea integrală a acestuia, precum şi a foloaselor nerealizate.

În acelaşi timp, se atrage atenţia că nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendă.

Ce spun autorităţile despre constatările auditorilor

Decizia nr. 50, emisă de Camera de Conturi a judeţului Galaţi, structură a Curţii de Conturi a României, urmează să fie analizată de aleşii locali, Consiliul Local fiind acţionarul majoritar al SC Gospodărire Urbană.

Primăria municipiului Galaţi, la ordinul căreia Gospodărire Urbană execută lucrări, ne-a informat că societatea are termen până pe 27 ianuarie pentru a depune contestaţie împotriva Deciziei Camerei de Conturi, în totalitate sau împotriva unora dintre constatările şi măsurile dispuse.

Din păcate, deşi am solicitat oficial SC Gospodărire Urbană un punct de vedere faţă de acuzaţiile auditorilor, până la închiderea ediţiei nu l-am primit. Potrivit surselor noastre, Consiliul de Administraţie urma să se întrunească în şedinţă, în cursul zilei de ieri, pentru a decide măsurile ce se vor lua în urma auditului şi a constatărilor Camerei de Conturi.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Gospodărire Urbană Galaţi a decontat nelegal de la bugetul local sute de mii de euro

În ultimii doi ani, S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, societate al cărei acţionar unic este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galaţi, prin organul său deliberativ Consiliul Local, a ţepuit cum a putut bugetul local. Sumele sunt imense şi o parte din ele au fost ”lucrate” cu bună ştiinţă, iar cealaltă parte se datorează incompetenţei celor de acolo. Toate au ieşit la iveală ca urmare a a unei acţiuni de control desfăşurată de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Galaţi, care a transmis atât Primăriei cât şi cosilierilor locali Decizia nr. 50/09.01.2017, emisă ca urmare a acţiunii de verificare efectuată la Gospodărire Urbană pe anul 2015.

Peste 100.000 de euro au fost decontaţi nelegal pentru bălăriile din oraş

În urma controlului efectuat, pe lângă alte abateri mai mult sau mai puţin notabile, se remarcă două de mare amploare. Prima se referă la decontarea de la bugetul local a unor sume imense, echivalentul a peste 100.000 euro, pentru lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi care nu au fost prestate. ”În anul 2015, S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi a solicitat spre decontare beneficiarului Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galaţi, în mod nejustificat, suma de 510.524,57 de lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu manopera aferentă lucrărilor de întreţinere a spaţiilor (zonelor) verzi din municipiul Galaţi, care au fost supraevaluate prin includerea unui număr de 34.713,41 ore de manoperă care nu au fost realizate (prestate) efectiv de către salariaţii entităţii sau de către personalul angajat din sursă externă, pe bază de contracte de prestări servicii. De asemenea, tariful aplicat de entitate în situaţiile de lucrări, în cuantum de 10,80 de lei/oră de manoperă, nu a fast aprobat de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galaţi, acesta incluzând elemente de cost precum contravaloarea unor tichete de masă, neacordate salariaţilor de către entitate în anul respectiv, sau cotă-parte din indemnizaţia pentru concediu de odihnă, care nu a fost inclusă în algoritmul de calcul al tarilfului orar al manoperei care trebuia supus aprobării autorităţii deliberative. Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 510.524,57 de lei, reprezentând venituri încasate necuvenit de către entitate de la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galaţi, prin includerea în decontări a unor cheltuieli cu manopera supraestimate”, se arată în decizia emisă de Camera de Conturi Galaţi.
Aşadar, nu numai că societatea nu a fost gopodărit cum trebuie spaţiile verzi ale municipiului nostru şi a lăsat oraşul să se umple de buruieni, dar gălăţenii au plătit scump bălăriile din oraş.

Cheltuieli nelegale cu salariile directorilor de peste 800.000 lei

Curtea de conturi a constatat că directorul general nu a fost mandatat să ocupe această funcţie şi aceasta este cea mai mică problemă, căci, după ce că nu a avut mandat să ocupe această funcţie, a mai şi luat salarii nelegale.
Conform celor constatate de organele de control, în ultimii doi ani societatea Gospodărire Urban:
a) nu a încheiat contract de mandat în cazul directorului general şi a acordat acestuia în perioada ianuarie 2014 - decembrie 2015, o remuneraţie mare decât cea legal cuvenită, şi anume de până la nivelul indemnizaţiei pentru funcţia de viceprimar, precum şi alte venituri salariale necuvenite (ex. spor de vechime, spor de conducere)
b) a stabilit/modificat salariile acordate directorilor de direcţii în perioada ianuarie 2014 - iunie 2016, fără a respecta atât prevederile legale in vigoare, cât şi clauzele din contractele colective de muncă
c) a acordat directorului economic al societăţii un spor pentru cumul de funcţii, fără a exista o aprobare în acest sens şi fără a exista un act adiţional la contractul individual de muncă
d) a acordat indemnizaţii mai mari reprezentantului Adunării generale a asociaţilor în perioada lanuarie 2014 - august 2016, precum şi indemnizaţii necuvenite în perioada septembrie - octombrie 2016
e) a plătit indemnizaţii mai mari Consiliului de administraţie şi cenzorilor în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2016, având în vedere că acestea se acordă ca procent calculat din remuneraţia lunară a directorului general al societăţii;
f) a calculat, reţinut şi plătit în mod nelegal contribuţii sociale în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2016, calculate la îndemnizaţiile acordate reprezentantului adunării generale a asociaţilor, consiliului de administraţie şi a cenzorilor, deşi aceste venituri erau scutite de la plata respectivelor obligaţii bugetare (ex. contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajat şi angajator, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator, contribuţia la Fondul de garantare a creanţelor salariale datorată de angajator, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator.
Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 872.863 de lei, reprezentând cheltuieli de personal nelegale, din care:
a) suma de 102.908 lei corespunde remuneraţiei acordată necuvenit directorului general în perioada Ianuarie 2014 - 10.09.2015 de (82.408 lei venituri brute + 20.500 lei contribuţii angajator);
b) suma de 12.494 lei este aferentă remuneraţiei plătită necuvenit directorului general interimar (venit brut 10.170 lei + 2.324 lei contribu/ii angajator);
c) suma de 193.516 lei constituie plăţi nelegale efectuate de entitate în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2016 (157.567 lei venituri brute + 36.826 contribuţii angajator) pentru indemnizaţie reprezentant AGA, indemnizaţii membri CA şi indemnizaţii cenzori;
d) suma de 1.817 lei reprezintă suma reţinută nelegal de entitate în perioada ianuarie - octombrie 2016, cu titlu de contribuţie individuală pentru şomaj (angajat) pentru indemnizaţiile plătite reprezentantului A.G.A., membrilor CA şi cenzorilor;
e) suma de 562.128 lei corespunde salariilor acordate necuvenit directorilor de direcţii în ianuarie - iunie 2016, inclusiv spor pentru cumul de funcţii în iulie - octombrie 2016 (452.503 lei salarii brute + 109.625 lei contribuţii angajator)”.
Nu trebuie nimănui studii de înaltă specialitate pentru a concluziona că în afară de salariile nesimţite pe care le-au primit, cei din conducerea societăţii Gospodărire Urbană nu au avut nici măcar cea mai mică intenţie de a avea în subordine buni profesionişti care să le calculeze corect dările aferente salariilor.
În plus, controlul a mai descoperit că societatea nu a declarat şi, în consecinţă, nu a plătit în contul bugetului local al municipiului Galaţi taxa pe terenurile situate în extravilanul localităţii pentru două obiective primite în concesiune, aparţinând domeniului public al UAT Galaţi şi anume ”Parcare drum centură” şi ”Lac Vânători”, dar deja aceste nereguli par a fi nesemnificative faţă de cele prezentate mai sus.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Camera de Conturi, în control la Gospodărire Urbană. Cum a plătit Primăria degeaba peste 100.000 de euro

În ultimii ani de mandat, fostul primar al Galaţiului, Marius Stan, a răguşit acuzând SC Gospodărire Urbană că nu-şi face treaba şi lasă oraşul îngropat în buruieni. Camera de Conturi Galaţi a descoperit că Primăria i-a decontat SC Gospodărire Urbană, nejustificat, lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi de peste 100.000 de euro, bani publici!

Potrivit Deciziei nr. 50 din 9 ianuarie 2017 emisă de Camera de Conturi Galaţi, în urma unei verificări, SC Gospodărire Urbană a solicitat, în anul 2015, spre decontare Primăriei, "în mod nejustificat, suma de 510.524 de lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu manopera aferentă lucrărilor de întreţinere a spaţiilor (zonelor) verzi din municipiul Galaţi". Potrivit auditorilor, lucrările „au fost supraevaluate, prin includerea unui număr de 34.713 ore de manoperă, care nu au fost prestate efectiv de către salariaţii Gospodărire Urbană sau de către personalul angajat din sursă externă, pe bază de contracte de prestări de servicii”.

Tarife mai mari

Auditorii acuză că tariful de 10,80 de lei pe oră de manoperă nu a fost aprobat de Primărie, acesta incluzând, de pildă, contravaloarea unor tichete de masă neacordate salariaţilor de către Gospodărire Urbană în anul respectiv.
„Valoarea estimată a abaterii constatate este de 510.524 de lei, reprezentând venituri încasate necuvenit de Gospodărire Urbană de la Primărie, prin includerea în deconturi a unor cheltuieli cu manopera supraestimate”, este concluzia auditorilor. Aceştia cer societăţii să extindă „verificările asupra cheltuielilor cu manopera decontate, iar în cazul constatării unor diferenţe faţă de orele efectiv prestate de forţa de muncă direct implicată să restituie sumele încasate necuvenit, plus beneficiile legale nerealizate corespunzătoare prejudiciului adus unui buget public”.
De asemenea, impun să prezinte Consiliului Local o analiză cu privire la componenţa tarifului mediu orar aplicat în relaţia cu Primăria, comparativ cu costurile orare efective cu forţa de muncă implicată, şi să restituie sumele încasate necuvenit, inclusiv beneficiile legale nerealizate. Şi să solicite tot Consiliului Local să analizeze cauzele care au condus la decontarea unor cheltuieli mai mari decât cele efectiv realizate. Totul până la 28 aprilie 2017!

Ce spune Gospodărire Urbană

Aşa cum aţi citit deja în ziarul nostru, încă de miercuri, 18 ianuarie, am solicitat SC Gospodărire Urbană un punct de vedere privind Decizia Camerei de Conturi. Iată răspunsul primit: "În urma şedinţei Consiliului de Administraţie al Societăţii Gospodărire Urbană SRL din data de 18.01.2017, s-a hotărât, împreună cu conducerea societăţii, contestarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 50/09.01.2017 a Camerei de Conturi Galaţi".

Cine conduce o societate aflată pe pierdere

Potrivit situaţiilor financiare de pe portalul Ministerului Finanţelor, SC Gospodărire Urbană SRL a înregistrat, de la înfiinţate, următoarele rezultate economice: 2010 - pierdere netă 551.874 de lei, 2011 - pierdere netă 64.993 de lei, 2012 - pierdere netă 724.248 de lei, 2013 - pierdere netă 212.867 de lei, 2014 - pierdere netă 191.133 de lei, 2015 - profit net 491.299 de lei.
Din Consiliul de Administraţie al societăţii fac parte: Silviu Bacalum - director general în cadrul Primăriei Galaţi, Octaviana Carmen Bogean - agent monitorizare la Ecosal, Ionel Borcea - acţionar la Pibunni SRL, Sorin Grecu - profesor şi antrenor de atletism la Clubul Sportiv Dunărea Galaţi, Tincuţa Popa - institutor la Şcoala Gimnazială nr. 1 Băleni, pensionarul Ioniţă Simion - diriginte de şantier în cadrul PFA-ului pe care îl deţine şi Ecaterina Lidia Şerban, consilier juridic, director şi administrator la SC Electric Systems şi asociat la firma de pază SC Exigent SRL.
De la înfiinţate, SC Gospodărire Urbană i-a avut directori pe: Eduard Grosu (PC) în perioada 2010- septembrie 2015, preotul Viorel Popa, adus de la Bucureşti de fostul primar Marius Stan, pentru ultimele luni ale anului 2015 şi pe Tinca Podaru (PSD) din anul 2016.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Contravenţii plătite cu ochii închişi. Amendă  recuperată din salariul directoarei SC Gospodărire Urbană

Directoarea generală şi, în acelaşi timp, economică a SC Gospodărire Urbană, Tinca Podaru, şi economista Marilena Călieanu au rămas, în timpul verificării efectuate de auditorii Camerei de Conturi Galaţi, fără 1.200 de lei. Potrivit Deciziei nr. 50 de Camerei de Conturi, societatea a recuperat operativ contravaloarea uneia dintre cele două amenzi contravenţionale aplicate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul Inspecţie Economico-Financiară Galaţi societăţii Gospodărire Urbană.

Conform Camerei de Conturi, SC Gospodărire Urbană a fost amendată, pe 31 august 2015, de către inspectorii de la Finanţe, cu suma de 11.000 de lei, pentru o serie întreagă de nereguli descoperite. Este vorba de „majorarea cheltuielilor salariale cu mai mult de 60 la sută din indicele de creştere a productivităţii muncii”, „efectuarea unor cheltuieli mai mari decât gradul de realizare a veniturilor” şi „majorarea cuantumului plăţilor restante faţă de nivelul aprobat al acestora” şi de „supunerea spre aprobarea directorului general a unor proiecte de operaţiuni economice care nu poartă viza de control financiar preventiv”.

În opinia Camerei de Conturi, societatea ar fi trebuit, până acum, să atragă răspunderea civilă delictuală a personalului responsabil de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu care au condus la plata amenzilor. Dar nu a făcut-o. Prin urmare, „valoarea estimativă a abaterii constatate este de 11.200 de lei din care suma de 11.000 de lei constituie sancţiuni contravenţionale plătite de entitate dar nerecuperate de la persoanele responsabile, iar suma de 200 de lei constituie penalităţi”, a decis Camera de Conturi.

SC Gospodărire Urbană a primit misiunea de a stabili întinderea prejudiciului rezultat din plata sancţiunilor contravenţionale aplicate fără a fi efectuată o cercetare administrativă şi fără a fi atrasă răspunderea delictuală a persoanelor răspunzătoare şi de a lua măsurile legale de recuperare a acestuia, inclusiv a beneficiilor legale nerealizate. Toate până la 28 aprilie 2017.

Deocamdată ştim doar că a recuperat doar 1.200 de lei - o mie de lei amenda şi 200 de lei, penalităţi. Mai rămâne restul...

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.