Jump to content

Admiterea 2008 la "Dunărea de Jos"


dcp100168

Recommended Posts

De astăzi vă puteţi depune dosarele

Începe admiterea la "Dunărea de Jos"

* Programul de înscrieri este zilnic între orele 8,00 - 15,00, la sediul fiecărei facultăţi în parte

Încep înscrierile la facultăţile din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos". Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat au la dispoziţie şase zile în care se pot înscrie la una sau la mai multe dintre cele 15 facultăţi care scot locuri la concurs în această vară. Înscrierile debutează sâmbătă, la ora 8,00, la secretariatele facultăţilor, acolo unde se va şi plăti taxa în valoare de 50 de lei. Dosarele se depun până la ora 15,00 a fiecărei zile, inclusiv sâmbătă şi duminică. Potrivit conducerii universităţii, în ultima zi e posibil ca programul să fie prelungit cu câteva ore, în funcţie de cerere.

În total, Universitatea "Dunărea de Jos" scoate la concurs 1.812 locuri la buget şi alte 2.170 la taxă. Tot în această perioadă vă puteţi înscrie şi la cursurile la distanţă şi cu frecvenţă redusă, învăţământ pentru care se organizează admitere numai în regim "cu taxă". La ID sunt 1.330 de locuri (520 la Galaţi, 220 la Tecuci, 220 la Focşani şi 170 la Tulcea), în timp ce la IFR "Dunărea de Jos" pune la bătaie 780 de locuri (530 la Galaţi, 100 la Tecuci, 100 la Focşani şi 50 la Tulcea). De asemenea, Universitatea de stat din Galaţi are disponibile şi 12 locuri speciale pentru tinerii din Republica Moldova care şi-au terminat studiile liceale în România. Criteriile de admitere sunt disponibile pe http://www.ugal.ro, la secţiunea "admitere", precum şi în broşura "Ghidul candidatului", pe care o puteţi achiziţiona din holul universităţii pentru suma de 2 lei.

Începând cu sfârşitul săptămânii viitoare, de pe data de 18 iulie se vor desfăşura probele de concurs acolo unde este cazul şi vor fi afişate şi rezultatele. Candidaţii au ca termen final data de 24 iulie să depună diploma de bacalaureat în original la facultatea care i-a admis şi pentru care s-au decis. Sesiunea a doua de admitere se va desfăşura între 4 şi 14 septembrie.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=25438

Link to comment
Share on other sites

Au început înscrierile la facultate

După ce pe data de 9 iulie s-au afişat rezultatele finale la Bacalaureat, sâmbătă, 12 iulie, au început înscrierile la facultate. Încă din prima zi, aproximativ 400 de absolvenţi de liceu şi-au depus dosarele la Universitatea "Dunărea de Jos". La fel ca şi în anii anteriori, la Facultatea de Ştiinţe Economice au fost depuse cele mai multe dosare de înscriere, 115 candidaţi optând pentru aceasta. La celelalte facultăţi situaţia arată în felul următor, în ceea ce priveşte numărul candidaţilor care şi-au depus dosarele de înscriere: Fac. de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 29, Fac. de Inginerie din Brăila - 17, Fac. de Ştiinţa Calculatoarelor - 35, Fac. de Drept - 20, Fac. de Istorie şi Filozofie şi Teologie - 17, Fac. de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor - 13, Fac. de Medicină şi Farmacie - 36, Fac. de Litere - 48, Fac. de Mecanică - 21, Fac. de Nave - 16, Fac. de Ştiinţe - 10, Fac. de Inginerie Electrică şi Electronică - 18 şi Fac. de Educaţie Fizică şi Sport - 10. Pentru cetăţenii din Republica Moldova, Universitatea "Dunărea de Jos" a pus la dispoziţie 12 locuri. "Cetăţenii din Republica Moldova, absolvenţi ai liceelor din România, care nu au cetăţenie română se pot înscrie la sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47, secretariatul rectorat, sala U 89", a declarat Luiza Şerbănescu, purtător de cuvânt al Universităţii "Dunărea de Jos". Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii), care au dreptul să fie admişi fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs, la sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47, secretariatul rectorat, sala U 89. Licenţiaţii care doresc să urmeze a doua facultate în regim cu taxă se înscriu la secretariatele facultăţilor între orele 8 - 15. Totodată, licenţiatii care au urmat prima facultate în regim cu taxă şi doresc să urmeze a doua facultate în regim bugetar trebuie să participe la concursul de admitere şi se înscriu împreună cu ceilalţi candidaţi. Candidaţii care optează pentru forma de Învăţământ la Distanţă (ID) sau Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) se înscriu la sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47, sala U 162.

Acte necesare pentru înscriere

Candidaţii sunt nevoiţi să depună dosare distincte la fiecare facultate pentru care optează. Dosarele vor conţine: cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată. Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2008, este valabilă şi adeverinţa tip de promovare a examenului de bacalaureat (original sau copie legalizată), cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat şi a notelor obţinute la probele susţinute, eliberată de liceu, cu semnătura directorului şi ştampila rotundă. Foaia matricolă, în original sau copie legalizată (nu se admite înscrierea fără foaia matricola, întrucât, în absenţa ei, nu pot fi aplicate criteriile de admitere şi nu se poate calcula media de concurs), adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează (adeverinţele medicale vor fi vizate de Cabinetul Medical Studenţesc din str. Domnească nr.152, cămin F, parter, numai pentru candidaţii care optează pentru domeniile Educaţie fizică şi sport, Teologie, Sănătate, Teatru şi Muzică. Comisia centrală de admitere are dreptul, prin sondaj, la propunerea comisiilor pe facultăţi, să supună verificării adeverinţele medicale şi starea sănătăţii candidatului), dovada de vaccinări, trei fotografii tip buletin de identitate, chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere la facultatea respectivă, sau actul care îi permite să fie scutit de plata taxei (axa de înscriere pentru concursul de admitere la fiecare facultate este de 50 lei), certificat de naştere, în copie legalizată şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată.

http://www.impartial.ro/index.php?func= ... &articol=2

Link to comment
Share on other sites

ASE-ul rămâne în topul preferinţelor

* Absolvenţii de liceu nu pierd deloc vremea şi se grăbesc să-şi depună dosarele de înscriere la facultate. După trei zile de la debutul admiterii, 1.239 de candidaţi au depus dosarele. La Facultatea de Ştiinţe Economice sunt cei mai mulţi candidaţi.

După ce au ieşit din febra Bacalaureatului, absolvenţii de liceu se grăbesc să prindă un loc la facultate şi nu la oricare. Dacă la sfârşitul primei zile de înscrieri, aproximativ 400 de candidaţi au depus dosare de înscriere la facultăţile Universităţii "Dunărea de Jos", ieri, la ora 15.00, numărul celor care şi-au depus candidatura la unul din locurile oferite de universitatea gălăţeană a fost de 1.239. La fel ca în anii anteriori, dar şi ca în primele două zile de admitere, proaspeţii absolvenţi de liceu au ca primă opţiune Facultatea de Ştiinţe Economice. Aici au fost depuse cele mai multe dosare până la ora actuală, numărul acestora fiind ieri de 355. Statistica primelor trei zile de admitere arată că pe locul doi, în topul facultăţilor, în ceea ce priveşte opţiunile tinerilor, se află Facultatea de Litere, numărul celor care şi-au depus dosar la această facultate fiind de 135. Facultatea de Litere este urmată îndeaproape de Facultatea de Medicină şi Farmacie cu 129 de candidaţi şi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor cu 120 de candidaţi. În subsolul clasamentului se află Facultatea de Arte unde, după trei zile de la debutul admiterii, un singur absolvent de liceu a depus dosarul de înscriere la această facultate. Situaţia înscrierilor la facultăţile universităţii gălăţene, după trei zile de când a început admiterea, în ceea de priveşte numărul candidaţilor arată în felul următor: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 120, Facultatea de Inginerie din Brăila - 35, Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor - 86, Facultatea de Drept - 86, Facultatea de Ştiinţe Economice - 335, Facultatea de Istorie şi Filozofie şi Teologie - 47, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor - 34, Facultatea de Medicină şi Farmacie - 129, Facultatea de Litere - 135, Facultatea de Mecanică - 65, Facultatea de Nave - 57, Facultatea de Ştiinţe - 19, Facultatea de Arte - 1, Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică - 59 şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - 31.

http://www.impartial.ro/index.php?func= ... articol=12

Link to comment
Share on other sites

Admiterea la Universitatea "Dunărea de Jos"

Concurenţă acerbă la Ştiinţe Economice

Record de înscrieri ieri la concursul de admitere organizat de Universitatea "Dunărea de Jos". Peste o mie de absolvenţi de liceu şi‑au depus dosarele la una dintre facultăţile Universităţii de stat din Galaţi, în speranţa obţinerii unui loc bugetat. Din nou, cei mai mulţi s‑au înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice, care a ajuns acum la un număr de 766 dosare, concurenţa în acest moment fiind de 4,8 pe un loc bugetat. La Facultatea de Medicină şi Farmacie sunt în acest moment 221 de candidaţi înscrişi, iar concurenţa este de 2,3 pe loc, în timp ce a treia facultate în top este cea de Litere, cu 280 de dosare şi o concurenţă de puţin peste doi pe un loc. Urmează, în ordine, Facultatea de Drept (1,8 pe un loc), Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor (1,5 pe loc), Facultatea de Nave (1,3 pe loc), Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (1,2 pe loc), Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie (1,2 pe loc) şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (un candidat pe un loc). Restul facultăţilor în continuare mai puţini candidaţi înscrişi decât numărul de locuri la buget scoase la concurs. Iată care sunt cifrele: Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică - 0,9 pe loc, Facultatea de Ştiinţe - 0,9 pe loc, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor - 0,6 pe loc, Facultatea de Mecanică - 0,6 pe loc, Facultatea de Inginerie Brăila - 0,5 pe loc. Înscrierile continuă astăzi şi mâine, până la ora 15,00.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=25517

Link to comment
Share on other sites

Concurenţa pe facultăţi

În ce priveşte opţiunile pe facultăţi, aşa cum era de aşteptat, Ştiinţele Economice sunt în frunte, cu 1.378 de candidaţi şi o concurenţă de 8,61 pe un loc bugetat. Este facultatea unde, cel mai probabil, nu vor mai rămâne locuri pentru sesiunea a doua nici măcar la taxă, întrucât concurenţa pe locurile de la buget plus taxă este de 2,87. Concurenţă serioasă se întâlneşte şi la Facultatea de Medicină şi Farmacie (449 fişe depuse, 4,73 candidaţi pe un loc bugetat), la Litere (502 fişe, 3,75 pe loc bugetat) sau Drept (291 candidaţi, 3,23 pe loc bugetat). La Facultatea de Mecanică, considerată până nu demult "cenuşăreasa" admiterilor, s‑au înscris anul acesta 336 de candidaţi, concurenţa fiind de 1,29 pe loc bugetat. Iată care e concurenţa la restul facultăţilor de la Universitatea "Dunărea de Jos", cu precizarea că ieri după ora 17,00 e posibil să se mai fi înscris candidaţi: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 586 fişe, 2,44 pe loc bugetat; Facultatea de Inginerie Brăila - 127 fişe, 1,06 pe loc bugetat; Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor - 282 fişe, 2,43 pe loc bugetat; Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie - 245 fişe, 2,43 pe loc bugetat; Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor - 160 fişe, 1,23 pe loc bugetat; Facultatea de Nave - 222 fişe, 2,47 pe loc bugetat; Facultatea de Ştiinţe - 123 fişe, 1,89 pe loc bugetat; Facultatea de Arte ‑ 18 fişe, 1 pe loc bugetat; Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică - 253 fişe, 1,81 pe loc bugetat; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - 127 fişe, 2,4 pe loc bugetat.

De şapte ori candidat

Unul dintre cei peste 3.000 de candidaţi s‑a înscris la nu mai puţin de şapte facultăţi, în speranţa că va ocupa un loc la buget măcar la una. Din fericire pentru universitatea gălăţeană, e o situaţie relativ singulară, pentru că cei mai mulţi absolvenţi de liceu s‑au înscris la o singură facultate. Este vorba despre 1.954 de candidaţi, adică aproape două treimi din numărul total. Alţi 834 au depus câte două dosare, 255 de candidaţi au câte trei fişe depuse, în timp ce restul de 236 s‑au înscris la patru sau cinci specializări.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=25562

Link to comment
Share on other sites

La Universitatea "Dunărea de Jos"

Primii boboci se nasc în iulie

* Primele rezultate s-au afişat ieri la Universitatea "Dunărea de Jos" * Urmează etapa depunerii diplomei de bacalaureat * Urmăriţi listele, aţi putea trece de la taxă la buget sau de pe lista respinşilor pe cea a admişilor * Trei olimpici au ales "Dunărea de Jos" * Astăzi şi mâine se dă examen la Medicină şi la Drept

Maraton cu diploma de bacalaureat în mână. Asta îi aşteaptă pe o parte dintre candidaţii la admiterea la Universitatea "Dunărea de Jos" în următoarele zile. Procedura de admitere prevede că, până pe data de 24 iulie, cei declaraţi admişi trebuie să îşi depună diploma de bacalaureat în original la facultatea pe care au ales-o. În cazul în care şi-au depus dosarul (şi au fost admişi) la o singură facultate, lucrurile sunt simple: depunerea diplomei le garantează statutul de student. Pentru cei care au depus cel puţin două dosare însă, lucrurile sunt ceva mai complicate. Conducerea universităţii a decis să afişeze zilnic liste intermediare, în care să fie trecuţi drept admişi doar cei care au adus deja diploma de bacalaureat. Astfel, e posibil ca unii candidaţi admişi iniţial pe locurile cu taxă să urce pe locurile bugetate, în locul celor care au depus diploma în altă parte ori s-au retras, însă numai cu condiţia să fi adus diploma de bacalaureat.

"Acest sistem flexibil de admitere a fost creat tocmai pentru a le oferi celor admişi cu taxă sau respinşi într‑o fază iniţială şansa de a deveni studenţi încă din această sesiune. Altfel, s‑ar fi ajuns în situaţia paradoxală de a fi admişi unii studenţi cu taxă, în condiţiile în care, din cauza retragerii celor din faţa lor, ar fi rămas locuri la buget pentru sesiunea din toamnă", a spus prorectorul Iulian Bîrsan, preşedinte al Comisiei de Admitere.

Urmăriţi listele zilnic

Aşadar, candidaţii cu mai multe dosare depuse trebuie să urmărească zilnic listele, fie la sediile facultăţilor, fie pe internet, pentru a vedea dacă nu cumva au urcat pe listă (în cazul în care şi‑au depus deja diploma) sau pentru a se hotărî să îşi depună diploma întrucât s‑au mai eliberat ceva locuri "deasupra" lor. Sau, dacă nu au noroc, să se înscrie la cealaltă facultate unde au fost admişi. Această modalitate de admitere permite universităţii să îşi completeze foarte uşor majoritatea locurilor bugetate şi să "acopere" şi o parte a locurilor cu taxă. Singurii dezavantajaţi de acest sistem sunt absolvenţii de liceu care nu au luat bacalaureatul din prima şi care, din acest motiv, trebuie să se mulţumească cu mai puţine locuri libere la admiterea din toamnă. Oricum, după câte se pare, în urma afişării listelor intermediare, cel puţin trei‑patru facultăţi vor avea locuri la buget în septembrie, iar majoritatea vor scoate la concurs locuri la taxă.

Medii mari la Ştiinţe Economice

Afişarea primelor rezultate la facultăţile care organizează doar concurs de dosare a decurs ieri fără probleme, iar secretariatele deja îşi aşteaptă candidaţii să vină cu diploma de bacalaureat. Cea mai strânsă concurenţă s‑a înregistrat, aşa cum era de aşteptat, la Facultatea de Ştiinţe Economice, acolo unde ultimul student admis pe locurile de la buget are media de admitere 9,17, iar ultimul de pe locurile cu taxă are 8,69. Medii mari s‑au înregistrat şi la Litere, unde s‑a intrat cu peste 9,15 la buget şi cu peste 8,40 la taxă. Rămâne de văzut însă dacă aceste cifre se vor păstra şi după etapa depunerii diplomelor de bacalaureat în original. Universitatea "Dunărea de Jos" se poate lăuda, de asemenea, cu faptul că trei olimpici au ales una dintre facultăţile din oraş: Andreea Silivestre a mers la Facultatea de Medicină, specializarea "Farmacie", Alina Spânu a decis să se înscrie la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie, specializarea "Sociologie", iar Mihaela Valsame a intrat la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Aceasta din urmă însă, câştigătoare a locului întâi la olimpiada naţională pe discipline tehnice când era în clasa a XI‑a la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", era cât pe ce să ne inducă în eroare. Poziţia ei în capul listei de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (FSIA) cu mediile 10,00 la bacalaureat şi 10,00 în anii de studiu ne‑a derutat, având în vedere faptul că pe site‑ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului apărea doar cu media 8,11 la bacalaureat. Decanul FSIA, prof. dr. Petru Alexe, a lămurit însă misterul. "Programul computerizat care aşeza automat candidaţii în ordinea mediilor nu ne permitea să o aşezăm în capul listei cu precizarea Ťolimpicť. Pentru a o situa pe locul întâi a trebuit să recurgem la un artificiu, să punem zece, pentru ca programul computerizat să o aşeze în frunte", ne‑a spus decanul Petru Alexe.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=25589

Link to comment
Share on other sites

"Dreptul" şi "Medicina" au afişat rezultatele

Candidaţii de la Medicină şi Drept au primit şi ei rezultatele concursului de admitere de la Universitatea "Dunărea de Jos". După ce sâmbătă şi duminică au dat testări, rezultatele au fost afişate prompt, mai ales că, fiind vorba de teste grilă, nu a fost nevoie de prea mult efort la corectare. La Facultatea de Medicină, specializarea "Medicină", s‑a intrat cu media 8,10 pe locurile de la buget, în timp ce ultima medie de admitere la taxă a fost 6,79. La "Asistenţă Medicală", ultima medie la buget a fost 8,73, iar la taxă 6,75, în timp ce la "Farmacie" s‑a intrat la buget cu cel puţin 8,30, iar la taxă cu peste 7,48. Cele 90 de întrebări de la teste nu au fost chiar atât de grele dacă avem în vedere faptul că două candidate au reuşit să răspundă fără greşeală, primind nota 10,00.

La Facultatea de Drept în schimb, faptul că întrebările au fost mult mai puţine, 18 pe fiecare grilă, a dat naştere mai multor note de zece. Este vorba de nu mai puţin de 87 de note maxime, adică aproape câte locuri la buget scoase la concurs (90). Nu toţi cei care au luat nota 10,00 au fost admişi, pentru că nota la test nu a contat decât în proporţie de 20 la sută, departajarea fiind astfel făcută mai ales de bacalaureat şi de media multianuală din liceu. Exceptând minorităţile, care au intrat pe locuri separate, ultima medie de admitere pe locurile de la buget a fost 8,75, iar la taxă s‑a intrat cu cel puţin 7,81.

http://www.viata-libera.ro/index.php?pa ... l&id=25628

Link to comment
Share on other sites

Multe locuri pentru toamnă

Peste 1.400 de locuri (dintre care aproape 350 la buget) au ramas neocupate dupa sesiunea de vara a admiterii la Universitatea „Dunarea de Jos”. Asa cum anticipam, cele mai multe locuri au ramas la facultatile cu profil tehnic.

De altfel, facultatea care a scos cele mai multe locuri la concurs - cea de Stiinte si Ingineria Alimentelor - a ramas cu cele mai multe locuri neocupate. Dintre cele 560 de locuri scoase la concurs doar 324 s-au ocupat, ramânând pentru toamna 62 de locuri la buget si 184 la taxa.

Si la Inginerie Braila au ramas foarte multe locuri: 209, dintre care doar 17 sunt la buget.

La Facultatea de Stiinta Calculatoarelor au ramas pentru toamna 123 de locuri, dintre care 44 sunt bugetate de Ministerul Educatiei.

Interesant este ca la Istorie, Filozofie si Teologie nu s-a ocupat nici macar jumatate din totalul locurilor puse la bataie. La aceasta facultate, alteori cu o concurenta nemaipomenita, ramân pentru toamna 141 de locuri, cele mai multe fiind la Filozofie.

La Litere s-au ocupat deja 202 dintre cele 294 de locuri scoase la concurs.

Facultatea de Stiinte Economice este singura care nu mai are locuri la buget disponibile pentru toamna. Toate cele 160 de locuri au fost ocupate înca din prima sesiune. Au mai ramas pentru sesiunea din septembrie doar 8 locuri, toate la taxa.

Si la Educatie Fizica si Sport cele mai multe dintre locurile puse la dispozitia candidatilor s-au ocupat înca din sesiunea din iulie. Au mai ramas doar 2 locuri la buget si 4 la taxa, în conditiile în care au fost scoase la concurs 113 locuri.

Situatie aproape identica la o alta facultate la mare cautare: Medicina. Desi au fost scoase la concurs 240 de locuri, pentru toamna nu a mai ramas decât un singur loc, si acela pentru romi.

Locuri multe au ramas la Mecanica: în total 187, dintre care 53 sunt la buget.

La fel de multe locuri au ramas si la Metalurgie, unde abia-abia s-au ocupat 100 dintre cele 230 de locuri scoase la concurs.

În fine, la Arte, unde estimam o concurenta foarte mare, au ramas pentru septembrie 4 locuri, dintre care doar unul este la buget.

Pentru sesiunea de toamna ramân valabile regulile de admitere de la sesiunea din iulie, adica departajarea se va face pe baza de dosar de înscriere sau pe baza de concurs.

http://www.monitoruldegalati.ro/index.p ... &articol=5

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.