Jump to content

Legi, hotărâri, norme ce reglementează viaţa la bloc


Relu

Recommended Posts

O rugăminte a iniţiatorului: postaţi aici doar legături (sau întrebări) despre legile, ordinele şi regulile ce trebuie să guverneze viaţa la bloc. Pentru o problemă concretă în care nu ştiţi cum se aplică legea, avem rugămintea de a deschide un topic separat.

Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari publicată în M.O. nr. 490 din 23 iulie 2007

H.G. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari publicată în M.O. nr. 43 din 18 ianuarie 2008

Ordinul 1969/2007 al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial publicată în M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Din păcate, legea aceea n-o pot aplica şefii de scară, administratorii sau preşedinţii ci doar poliţiştii şi jandarmii :(

era vorba despre "ordinele şi regulile ce trebuie să guverneze viaţa la bloc.", iar nu despre cine impune aceste reguli ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Legat de aceeasi lege...61...Ce dobitoc(i) ar fi putut vota o astfel de lege???....Azi tu...ora de odihna (la bloc) intre orele 13-14... [-( Oare idiotii astia au lucrat vreodata in tura denoapte si dupa aceea sa vina un ...ciocanar in apartamentul de vizavi sa-i cante la ciocan "nani-nani puisor"...:(... :YMTONGUE:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Liviu Coman-Kund, expert în administraţie publică: "Bun-platnicii sunt lăsaţi, cinic, la cheremul rău-platnicilor"

Liviu Coman-Kund, fost secretar general al judeţului Galaţi şi expert în administraţie publică, a analizat, din punct de vedere juridic situaţia serviciului public de alimentare cu apă.

- De unde pornesc problemele pentru cetăţenii bun-platnici?
- Pornesc de la faptul că legislaţia actuală, în loc să permită relaţia imediată între furnizor şi beneficiarul direct al serviciului public de apă, în cazul blocurilor de locuinţe, impune un intermediar: asociaţia de proprietari. Din acest motiv, contractul se încheie între operator şi asociaţie, iar dacă asociaţia nu achită la timp factura este debranşată. Acest sistem implică sancţiunea colectivă fără restricţii, indiferent de vinovăţia individuală, ceea ce este inacceptabil în secolul XXI, într-un stat de drept, membru al UE. Mai ales că nu este vorba de o sancţiune uşoară, ci de sancţiunea degradantă şi inumană a privării de un element vital: apa potabilă.

- Unde greşeşte statul?
- Proprietarul onest bun-platnic, în loc să fie protejat de stat, cum este firesc, este lăsat cu cinism la cheremul rău-platnicilor şi, eventual, la cheremul unor administratori de asociaţie neglijenţi sau chiar necinstiţi, pentru că nu i oferă o posibilitate reală de a încheia o convenţie individuală. O asemenea politică, impusă la Galaţi de către ANRSC, începând cu controlul efectuat la Apă Canal în anul 2012 şi apoi întărită de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Apă Galaţi”, nu-i avantajează decât pe rău-platnici. Au de suferit utilizatorii individuali corecţi, care reprezintă marea majoritate, şi nu are nimic de câştigat nici operatorul. Bunul simţ elementar cere ca această politică de colectivizare forţată să fie abandonată.

A doua problemă constă în faptul că apa, element vital, este tratată ca o marfă oarecare, menită să aducă profit, indiferent de consecinţele sociale. Din acest motiv, în pofida poziţiei de monopol şi a faptului că utilizează bunuri din domeniul public şi fonduri publice pentru investiţii, operatorul trebuie să obţină profit, care nu este limitat prin lege ca în cazul energiei termice (maximum 5 la sută), ceea ce a făcut ca preţul apei să crească necontenit. Împotriva acestei politici antisociale s-a ridicat, la nivelul UE, iniţiativa cetăţenească europeană, semnată de 1.884.790 de cetăţeni, intitulată „Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!” Cu privire la această iniţiativă, Camera Deputaţilor şi-a exprimat opinia favorabilă prin Hotărârea nr. 40/09.09.2014.

O altă manifestare de sfidare a cetăţenilor oneşti din condominii este reglementarea mult prea permisivă a întreruperii furnizării apei, cuprinsă atât în Legea nr. 51/2006, cât şi în Legea nr. 241/2006. Nu este prevăzută nicio condiţie pentru protecţia proprietarilor/locatarilor oneşti din condominii şi se poate face într-un termen foarte scurt, de numai 45 de zile. Vechea reglementare (OG nr. 32/2002) prevedea un termen mai lung, de 60 de zile. Oricum, nici acesta nu era suficient pentru ca asociaţia să poată acţiona rău-platnicii în justiţie, deoarece Legea nr. 230/2007 referitoare la asociaţiile de proprietari impune un termen de 110 zile de la afişarea listei de plată. Aşa ajungem la absurditatea că asociaţia poate acţiona în justiţie rău-platnicii abia după mai bine de două luni de la sistarea furnizării apei. Dacă luăm în calcul şi durata unui proces, rezultă că bun-platnicii, care formează marea majoritate a proprietarilor/locatarilor, vor rămâne fără apă mult şi bine, cu toate că n-au nicio vină.

În plus, responsabilitatea socială, atât a administraţiei publice locale, cât şi a operatorului, lipseşte cu desăvârşire, deoarece nu se face o analiză a raportului bun-platnici/rău-platnici şi a situaţiei rău-platnicilor, de la caz la caz, cum ar trebui procedat într-un stat social cum este proclamat statul român de Constituţie. Pentru că şi rău-platnicii sunt de mai multe categorii. Unii au dificultăţi financiare obiective, din cauza şomajului, bolilor, veniturilor insuficiente, categorie care ar trebui sprijinită. Alţii sunt plecaţi de la domiciliu sau din cauza activităţii intense pur şi simplu uită să plătească. În aceste cazuri, atenţionările sunt suficiente. În fine, ultima categorie este a celor care au posibilităţi financiare, dar nu plătesc pentru că au văzut că le merge. Aceştia trebuie executaţi silit cu promptitudine şi fără nicio reţinere.

- Cum se calculează termenul de plată?
- O reglementare incalificabilă este derogarea de la legea generală a serviciilor de utilităţi publice (Legea nr. 51/2006), cuprinsă în legea specială a serviciului public de alimentare cu apă (Legea nr. 241/2006), prin care termenul de plată se calculează de la data emiterii facturii. În acest fel se scurtează în mod samavolnic termenul de plată cu durata nedeterminabilă cuprinsă între data emiterii facturii şi data primirii ei de către asociaţie. Dacă avem în vedere că penalizările de întârziere constituie venituri ale operatorului, rezultă că acesta este motivat să antedateze facturile şi chiar să le expedieze după expirarea termenului de plată pentru a-şi mări astfel veniturile în mod abuziv.

- Cine îi apără pe bun-platnici?
- Deşi protecţia proprietarilor/locatarilor oneşti din condominii ar fi trebuit să constituie o prioritate în elaborarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al Apă Canal şi, ca atare, ar fi trebuit să conţină soluţii pentru facilitarea încheierii convenţiilor individuale, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, care a adoptat acest regulament, a întărit şi mai mult dependenţa bun-platnicilor de rău-platnici, adăugând în mod inexplicabil şi nelegal, la condiţiile impuse de lege, condiţia ca asociaţia de proprietari respectivă să nu aibă niciun fel de datorii. Nelegalitatea acestei condiţii constă în faptul că printr-un act de aplicare se adaugă la lege. Regulamentul în cauză ar fi trebuit să se limiteze la adaptarea la condiţiile locale a dispoziţiilor Legii nr.241/2006, ale prevederilor Contractului-cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi ale Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, ambele elaborate de ANRSC şi obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale.

În ceea ce priveşte autorităţile administraţiei publice locale, în speţă, Consiliul Local şi primarul, acestea au dat dovadă de indiferenţă şi pasivitate faţă de problematica sistării apei în condominii. Cu toate că ar trebui să reprezinte interesele alegătorilor, inclusiv ale celor aflaţi în situaţii dificile, şi să manifeste respect faţă de proprietarii/locatarii oneşti, bun-platnici, din condominii, al căror număr depăşeşte 100.000 în municipiul Galaţi, aceste autorităţi nu au exercitat unele atribuţii ce le revin, potrivit legii, în domeniul serviciului public de alimentare cu apă. Este vorba în primul rând despre exercitarea unei influenţe majore asupra politicii de sistări a operatorului, influenţă determinată de competenţa privind stabilirea componenţei Adunării Generale, a componenţei Consiliului de Administraţie şi numirea directorului general.

De asemenea, atât Legea nr. 51/2006, cât şi Legea nr. 241/2006 le conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul de control asupra operatorului, precum şi de a media şi soluţiona conflictele dintre operator şi beneficiari. Consecinţa carenţei în exercitarea acestor prerogative este că sistarea furnizării apei a fost lăsată la latitudinea Apă Canal, ceea ce a condus la abuzuri. Astfel, deşi operatorul recunoaşte pe site-ul său că Legea nr. 241/2006 îi dă dreptul să sisteze furnizarea apei numai pentru neachitarea facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, în mod abuziv a extins cauzele de sistare la neplata penalităţilor şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, indiferent ce reprezintă acestea. În mod corect, recuperarea acestor sume se face prin executare silită, conform Codului Civil. Fac excepţie doar cele ce reprezintă daune provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar urbane, pentru care contractul-cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu apă permite sistarea.

- Care ar fi mijloacele de acţiune?
- Pentru a determina autorităţile să schimbe situaţia actuală, un demers singular sau chiar o campanie de presă nu sunt suficiente. Va trebui să luăm exemplu de la iubitorii activi de câini, care nu sunt mulţi, dar fiind bine organizaţi, hotărâţi şi insistenţi au reuşit să se impună.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ce investiţii în apartament te pot scăpa de impozite

* Lucrări precum reabilitarea termică a locuinţelor, reparaţiile de acoperişuri sau subsoluri pot aduce reduceri consistente la plata impozitelor * Procedura ţine de Primărie, iar scutirile de taxe pot merge pe o perioadă de până la cinci ani

Gălăţenii care în această vară au investit masiv în reabilitarea termică a apartamentelor pot beneficia de scutiri de impozite pentru următorii cinci ani. Astfel, după cum se arată pe site-ului Primăriei Galaţi, "potrivit dispoziţiilor art. 286 alin. 1, 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Consiliul Local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit".

Cine este scutit de impozit

Scutirile de impozite se acordă pentru o serie multiplă de lucrări realizate la locuinţe. Astfel, nu vor plăti impozit cei care realizează reparaţii de acoperişuri, învelitori sau terase precum şi executarea de lucrări tip şarpantă şi mansarde, cât şi cei care se ocupă de termoizolarea conductelor din subsol şi, după caz, înlocuirea coloanelor, armăturilor şi a robineţilor cu pierderi, precum şi a conductelor de distribuţie a apei menajere până la limita apartamentului.

Important este, poate, că scapă de impozit şi cei care realizează zugrăveli şi vopsiri exterioare, cât şi reparaţii şi înlocuiri de finisaje exterioare-tencuieli şi alte asemenea.

Există, totuşi, anumite limitări. Se acordă scutirea de impozit, însă “în cazul în care cota-parte ce revine contribuabilului este mai mică decât cuantumul impozitului pe clădiri datorat, scutirea se acordă în limita sumei cu care s-a contribuit la realizarea lucrării”. De asemenea, trebuie îndeplinită şi o altă condiţie: “contribuabilii proprietari, persoane fizice, cât şi membrii familiei sale şi alte persoane care domiciliază la acea adresă să nu aibă datorii fiscale către bugetul local Galaţi”.

Procedura de acordare

Iată ce trebuie să faceţi pentru a beneficia de aceste facilităţi, potrivit informaţiilor furnizate de Primărie: „Contribuabilii, persoane fizice, vor depune direct sau prin asociaţiile de proprietari, la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Galaţi, o cerere prin care îşi declară intenţia de a efectua în cursul anului 2014 o lucrare din cele menţionate  mai sus. Cererea va fi însoţită de un proces-verbal de necesitate a lucrărilor, semnat de către Comitetul Asociaţiei de Proprietari şi de un tabel care să ateste faptul că proprietarii sunt de acord să suporte cheltuielile necesare realizării lucrărilor”.

Cererile se depun în cursul anului 2014, astfel încât până la data de 30 octombrie a.c., lucrarea să fie finalizată şi recepţionată. Pentru lucrările începute în anul 2013 şi finalizate în anul 2014 se pot depune cereri de acordare a scutirii dacă nu s-a beneficiat de această facilitate în cursul anului 2013.

Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Galaţi va verifica în teren necesitatea efectuării lucrării. Cei care efectuează aceste lucrări au  obligaţia ca la finalizarea lor să anunţe Direcţia Tehnică, care va efectua verificarea în teren şi va intocmi procesul-verbal de finalizare.
Dosarul complet pentru obţinerea acestor facilităţi este alcătuit din cererea contribuabilului avizată favorabil de către Direcţia Tehnică; procesul-verbal de finalizare a lucrării. Situaţia de lucrări şi documentele de plată vor fi înaintate Direcţiei Impozite, taxe şi alte venituri locale în termen de maxim 15 zile pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădire pentru anul 2014.

Cei care îşi reabilitează termic apartamentele trebuie să ştie faptul că nu orice firmă le poate placa pereţii. Astfel, tot Potrivit Primăriei, “lucrările vor fi executate de societăţile autorizate, care vor răspunde de calitatea materialelor folosite şi de calitatea execuţiei”.

viata-libera.ro
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Lege nouă pentru asociaţiile de proprietari. Dacă-ţi inunzi vecinul, rişti amendă de mii de lei

Cenzorul asociaţiei de proprietari trebuie să aibă studii superioare economice, tehnice sau juridice, lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se fac unitar şi nu pe segmente de clădire, iar proprietarii neglijenţi sau uituci, care uită robinetul deschis ori nu-şi repară ţevile, riscă amenzi usturătoare pentru pagubele pe care le provoacă vecinilor. Asta pe lângă reparaţiile pe care vor trebui să le deconteze!
Acestea sunt printre cele mai interesante prevederi cuprinse în noua Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Proiectul a fost publicat spre consultare pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi va intra în vigoare doar dacă va fi aprobat de Parlament.

Eficienţă administrativă

Autorităţile au considerat că avem nevoie de o lege nouă, pentru o mai bună şi mai eficientă administrare a locuinţelor, fie că e vorba de blocuri sau de ansambluri rezidenţiale. De asemenea, în expunerea de motive a documentului se precizează că se doreşte clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.
Proiectul detaliază atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia. De exemplu, potrivit prevederilor, cenzorul trebuie să aibă studii superioare în domeniile economic, tehnic sau juridic.

Obligaţii pentru proprietari

Noua lege introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment. De asemenea, prevede că lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane sau scări se fac unitar şi nu pe segmente de clădire, iar modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul.
Şi pentru că tot veni vorba de reparaţii, proprietarii sunt obligaţi să accepte accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv în proprietatea lor individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Şi dacă n-o fac, vor răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi.
Proiectul cuprinde articole speciale şi pentru proprietarii uituci sau neglijenţi. Astfel, „proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu", prevede legea. Iar "neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari” se pedepseşte cu amendă substanţială, de la 5.000 lei la 10.000 lei. Şi dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune fie proprietăţii comune, fie altui proprietar, are obligaţia de a repara stricăciunile sau de a suporta cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.
Rămâne de văzut ce vor spune parlamentarii când proiectul va ajunge pe masa lor.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Regulament nou pentru asociaţiile de proprietari

Numărul reclamaţiilor cu privire la neregulile din asociaţiile de proprietari înregistrate la Primăria municipiului Galaţi este din ce în ce mai mare în ultima perioadă. Inclusiv la ultima şedinţă a Consiliului Local Galaţi s-a prezentat o locatară care a reclamat nereguli la asociaţia din care face parte.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a răspuns că întradevăr ultimele controale la asociaţiile de proprietari din municipiul Galaţi au fost făcute în urmă cu câţiva ani de zile, însă va fi demarată o nouă serie de acţiuni de control. Însă a atras atenţia şi asupra faptului că fiecare asociaţie are cenzori care ar trebui să-şi facă treaba, iar schimbarea acestora, inclusiv a preşedintelui şi administratorului asociaţiei nu stă în puterea municipalităţii, ci tot a locatarilor. "Noi facem controale, care vor constata sau nu nereguli, însă dacă aceste persoane nu sunt schimbate, neregulile se vor repeta iar şi iar", a spus primarul.

În privinţa bunei organizări a asociaţiilor de proprietari, Primăria municipiului Galaţi a transmis, pe data de 28 februarie 2019, un anunţ important: "Începând cu data de 28 februarie 2019, intră în vigoare Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 - privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului publicat în Monitorul Oficial al României nr. 149/25.02.2019. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Galaţi din str. Traian nr. 93, Bl. A4 (Serviciul Spaţiul Locativ - Compartiment Asociaţii de Proprietari) sau la tel: 0236-307-789".

Ce schimbări aduce noul Regulament de bloc

Modelul regulamentului de condominiu ce trebuie să existe obligatoriu în toate blocurile de locuinţe trebuie să intre în atenţia tuturor asociaţiilor de proprietari, obligaţia adoptării lui de către proprietari fiind înscrisă în lege, cu termen-limită la sfârşitul lunii septembrie 2019. Documentul trebuie dezbătut şi adoptat cu votul majorităţii adunării generale a locatarilor, apoi va trebui să ajungă la toţi cei care locuiesc în bloc şi respectat de către toţi locatarii.

Vă prezentâm câteva din noutăţile aduse de noul regulament:
- Administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei de proprietari, la care au acces pentru informare, conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 196/2018, toţi proprietarii din condominiu.
- Prin grija preşedintelui, proprietarii din condominiu au acces la extrasele de cont, emise automat conform contractului de cont curent al asociaţiei de proprietari.
- Este interzisă tulburarea, fără drept, a liniştii proprietarilor/locatarilor din condominiu prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.
Astfel, este interzisă tulburarea liniştii proprietarilor/locatarilor din condominiu între orele 22:00 - 08:00, 13:00 - 14:00, conform Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, precum şi în intervalul ... (Adunarea generală a asociaţiei de proprietari poate stabili extinderea sau nu a intervalului orar prevăzut de legislaţia în vigoare în care este interzisă tulburarea liniştii proprietarilor/locatarilor din condominiu), de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare.
- În cadrul proprietăţii individuale, proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Cine este primul ”Gospodar al cartierului”. Responsabil de scară, premiat de primarul Galaţiului

Într-un Galaţi în care activitatea administratorilor şi a preşedinţilor de bloc este adesea privită cu suspiciune de locatari, un responsabil de scară a fost premiat, ieri, de primarul Ionuţ Pucheanu, în plenul şedinţei Consiliului Local.

"Am început o campanie de a-i premia pe cei care într-adevăr înţeleg să-şi îndeplinească şi atribuţiunile cetăţeneşti vizavi de oraş şi vizavi de cei care locuiesc în bloc! Aş vrea să premiez, atât în numele Primăriei cât şi al Consiliului Local, un preşedinte care a făcut din scara de bloc în care locuieşte şi din spaţiul verde o frumuseţe! Este un model pentru tot ce ţine de buna îngrijire şi de bunul trai în comun al unor cetăţeni de pe raza municipiului Galaţi. Îl invit în faţa dumneavoastră pe dl Marian Maxim", a anunţat primarul Ionuţ Pucheanu, care i-a înmânat diploma "Gospodarul cartierului".

Pe ecranul din sala de şedinţe rulau imagini din scara 2 a blocului A11, din cartierul Ţiglina III, pe care Marian Maxim, în vârstă de 42 de ani, a reușit să o modernizeze și înfrumusețeze. "Eu sunt responsabil de scara 2 a blocului din 2017. Fiecare are grijă de apartamentul lui, dar eu am zis că și scara, locul pe unde trecem zi de zi, trebuie să fie modernizată, ca o continuare a locuinței, cum e și normal. Mi-am dorit o imagine modernă a scării, specifică generației noastre", a declarat Marian Maxim.

Potrivit Primăriei, de când acesta se ocupă de scara blocului, s-au realizat lucrări de zugrăvit și vopsit, s-a înlocuit ușa de la intrarea în imobil, s-au instalat 19 posturi de interfon, s-a renovat fațada laterală a blocului, s-au înlocuit becurile clasice cu plafoniere cu senzori pentru reducerea consumului de energie, s-au instalat noi cutii poștale, s-a schimbat tâmplăria blocului, s-a realizat revizia instalației electrice, s-au toaletat arborii din fața scării etc. Următorul pas va fi instalarea de camere video de supraveghere în casa scării.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.