Jump to content

Canalizări cu deficienţe la 400 de blocuri din Galaţi


dcp100168

Recommended Posts

Peste 400 de blocuri din Galaţi riscă soarta blocului B8 din Mazepa

Apă Canal S.A. Galaţi a efectuat verificări la blocurile din municipiul Galaţi, în urma cărora s-au constatat deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare la un număr de 130 asociaţii de proprietari, respectiv la 412 blocuri/scări. În cazul acestora, racordurile de preluare apă menajeră fie lipsesc (403 blocuri/scări), fie sunt rupte sau deteriorate (9 blocuri/scări), deversarea apelor uzate menajere făcându-se direct în subsolurile blocurilor şi pe radierul tunelelor tehnice aferente blocurilor sau domeniului public.

"Aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp. Reamintim, în acest sens, situaţia similară constatată în anul 2018 la blocul B8 din Mazepa I. În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă), contravine normativelor tehnice şi igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei", se arată într-un comunicat al Apă Canal S.A. Galaţi.

Apă Canal S.A. Galați: "Asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare"

De asemenea, Apă Canal S.A. Galaţi menţionează faptul că societatea, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare, responsabilitatea revenind asociaţiilor de proprietari, invocând legislaţia în vigoare (Legea nr. 241/2006 şi Ordinul nr.88/2007 al ANRSC) în care se precizează că punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii Apă Canal SA Galaţi şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal. Aceleaşi acte normative prevăd ca instalaţiile interioare de canalizare, reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Apă Canal S.A. Galaţi nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare. Potrivit legislaţiei în vigoare, activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari.

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a adus la cunoştinţă Primăriei municipiului Galati situaţia blocurilor din municipiul Galaţi la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte şi a notificat asociaţiile de proprietari în cauză pentru a întreprinde de urgenţă măsurile necesare remedierii deficienţelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecinţe grave asupra construcţiilor şi/sau domeniului public. ”Interventiile personalului societăţii noastre pentru curăţirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele şi nu în colectorul de canalizare. Pentru apariţia unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluţionării acestor probleme, Asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare", se mai arată în comunicatul citat.

Situaţia de la blocul B8 din Mazepa încă bântuie societatea

Apă Canal S.A. Galaţi anunţă că va continua aceste verificări pe tot parcursul anului, pentru a preîntâmpinăm producerea unor tasări sau surpări, aşa cum a fost în cazul blocului B8 din Mazepa I. "Precizăm că vom continua această acţiune pe tot parcursul anului 2019. Vom verifica situaţia racordurilor de canalizare de la blocuri/scări (instalaţii interioare de canalizare), vom semnala problemele identificate şi vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociaţiile de proprietari, astfel încât să preîntâmpinăm producerea unor evenimente (tasări/surpări) cu consecinţe asupra construcţiilor (blocurilor) şi/sau asupra domeniului public, aşa cum a fost în cazul blocului B8 Mazepa I. De asemenea, menţionăm faptul că Apă Canal S.A. Galaţi poate veni în sprijinul asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparaţii la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată şi/sau manuală a sedimentelor şi apei menajere acumulate în subsolul blocurilor şi în secţiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor - avem echipamente noi şi performante pentru vidanjare - precum şi igienizarea zonelor de intervenţie la finalizarea lucrărilor", menţionează Apă Canal S.A. Galaţi.

monitoruldegalati.ro

Tabel 1-horz.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Peste 600 de blocuri din Galaţi au subsolurile pline de apă menajeră

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galaţi, constatând deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare. În luna februarie 2019, compania a dat publicităţii o situaţie privind astfel de deficienţe identificate la un număr de 130 asociaţii de proprietari, respectiv la 412 blocuri/scări. Subiect despre care Monitorul de Galaţi a relatat în articolul „Peste 400 de blocuri din Galaţi riscă soarta blocului B8 din Mazepa“.

Un focar de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei

Inventarierea a continuat, fiind verificate locaţii noi, dar şi reverificate unele dintre blocurile la care anterior s-au constatat deficienţe. Astfel, a fost actualizată situaţia blocurilor la care apele uzate se scurg în subsol. „Reamintim că aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp. În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă) contravine normativelor tehnice şi igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei. Nu în ultimul rând, aceste deficienţe conduc la uzura prematură a reţelelor purtătoare de fluid pozate în subsoluri şi în tunelele tehnice”, explică oficialii societăţii Apă Canal S.A. Galaţi.

Reparaţiile necesare revin în sarcina asociaţiilor de proprietari

Este bine de ştiut că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii Apă Canal S.A. Galaţi şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal. Aşadar, Apă Canal S.A. Galaţi, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare. Reparaţiile necesare revin în sarcina asociaţiilor de proprietari. „Intervenţiile personalului societăţii noastre pentru curăţirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât, în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele şi nu în colectorul de canalizare. Pentru apariţia unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluţionării acestor probleme, asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare. Vom continua această acţiune şi vom semnala problemele identificate. De asemenea, vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociaţiile de proprietari“, se arată într-un comunicat al Apă Canal S.A. Galaţi.

Prezentăm, în continuare, situaţia blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galaţi, în plus faţă de locaţiile din materialul prezentat în luna februarie 2019. În prezent, este vorba despre 371 racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 asociaţii de proprietari, la care se adaugă un număr de peste 400 de blocuri la care s-au făcut constatări în februarie 2019, deci aproape 600 de blocuri din Galaţi au subsolurile pline cu apă menajeră.

monitoruldegalati.ro

Lista completă

https://www.apa-canal.ro/comunicate/2019/anexa_comunicat_04.12.2019.pdf

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Alte 63 de blocuri din Galaţi descoperite cu subsolurile pline de apă menajeră

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galaţi, constatând în continuare deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare. În luna februarie 2019, societatea a dat publicităţii o primă situaţie privind astfel de deficienţe identificate la un număr de 130 de asociaţii de proprietari, respectiv 412 racorduri aferente unui număr de 281 de blocuri. Ulterior, până în luna decembrie 2019, au fost identificat alte 371 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 de asociaţii de proprietari.

584 de blocuri, cu probleme

Inventarierea a continuat şi în anul 2020. Au fost verificate locaţii noi, dar şi reverificate unele dintre locaţiile la care anterior s-au constatat deficienţe. Astfel, situaţia blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galaţi, în 2020, în plus faţă de locaţiile din anul 2019, este următoarea: 83 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 63 de blocuri din 55 de asociaţii de proprietari.

Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galaţi în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcţionarea a 866 de racorduri de canalizare, reprezentând circa 20,3% din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri (circa 37,3% din totalul blocurilor din municipiu). Din totalul de 727 de asociaţii, la un număr de 317 s-au constatat deficienţe in funcţionarea racordurilor de canalizare.

„Subliniem încă o dată că aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp. În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă) contravine normativelor tehnice şi igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei. Nu în ultimul rând, aceste deficienţe conduc la uzura prematură a reţelelor purtătoare de fluid pozate în subsoluri şi în tunelele tehnice“, precizează Apă Canal.

În sarcina cui revin reparaţiile necesare

Apă Canal precizează că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate, şi că tot legea prevede că instalaţiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Astfel, societatea menţionează că, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare.

„Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor prevede că activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari. Aceeasi lege prevede şi modalitatea de stabilire a condiţiilor în care pot fi realizate serviciile de întreţinere şi de reparaţii curente ale elementelor de construcţii şi instalaţii ale clădirii. De asemenea, Legea calităţii în construcţii nr.10/1995 stipulează obligaţia administratorilor/proprietarilor de a efectua lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, indiferent dacă sunt în interiorul sau exteriorul clădirii“, explică Apă Canal.

Apă Canal va informa Primăria şi va notifica asociaţiile de proprietari

Având în vedere cele prezentate, Apă Canal precizează că va aduce la cunoştinţa Primăriei municipiului Galaţi situaţia blocurilor din municipiul Galaţi la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte şi va notifica asociaţiile de proprietari în cauză pentru a întreprinde de urgenţă măsurile necesare remedierii deficienţelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecinţe grave asupra construcţiilor şi/sau domeniului public.

„Intervenţiile personalului societăţii noastre pentru curăţirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât, în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele şi nu în colectorul de canalizare. Pentru apariţia unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluţionării acestor probleme, asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare. Vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociaţiile de proprietari. Apă Canal Galaţi poate veni în sprijinul asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparaţii la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată şi/sau manuală a sedimentelor şi apei menajere acumulate în subsolul blocurilor şi în secţiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor - avem echipamente noi şi performante pentru vidanjare - precum şi igienizarea zonelor de intervenţie la finalizarea lucrărilor“, menţionează Apă Canal.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Blocurile cu canalizări ”franjuri” vor fi reverificate. Asociaţiile de proprietari nu-şi întreţin racordurile

Galaţiul stă pe un butoi de mizerie, la propriu, aproape jumătate dintre asociaţiile de proprietari verificate vizavi de modul în care s-au gospodărit pentru a-şi întreţine racordurile la reţeaua de canalizare picând testul. Extrem de puţine au anunţat, în urma verificărilor, că au remediat problemele, motiv pentru care Apă-Canal avertizează că urmează noi controale, acolo unde au fost găsite nereguli reprezentate de lipsa racordurilor sau unde branşamentele sunt atât de deteriorate încât permit deversarea apelor uzate direct în sol.

Întreţinerea reţelelor de preluare a apelor menajere uzate, sarcină care revine, conform legii asociaţiilor de proprietari care administrază blocurile din municipiul Galaţi, pare a fi o piatră de moară greu de purtat. Verificările făcute în teren, la cele 727 de asociaţii, câte există acum în oraş, arată că puţin peste jumătate se achită onorabil de această sarcină, întreţinând conductele aferente blocurilor. Pentru 317 însă, controalele au evidenţiat nereguli grave care se traduc în deversări zilnice ale apelor menajere direct în pământ, cu consecinţe pe termen mediu şi lung a siguranţei imobilelor şi a solului, în general. Verificările de anul trecut făcute de Apă-Canal, în urma cărora erau anunţate 262 de asociaţii cu probleme la peste 520 de blocuri, nu i-au pus în alertă pe ceilalţi administratori, dovadă fiind controalele ulterioare, care au scos la iveală alte sute de avarii grave la reţeaua de canalizare.

"Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galați în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcționarea a 866 de racorduri de canalizare, reprezentând circa 20,3 la sută din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri, circa 37,3 la sută din totalul blocurilor din municipiu. Din totalul de 727 de asociații, la 317 s-au constatat deficiențe în funcționarea racordurilor de canalizare", precizează Cornelia Arnăutu, purtătorul de cuvânt al SC Apă-Canal SA.

Potrivit sursei citate, foarte puţine asociaţii găsite în neregulă până în prezent au anunţat, ulterior verificărilor, că au remediat problemele. Pentru acest motiv, vor fi reluate controalele, acolo unde s-au constatat deficienţe, pentru a se stabili dacă asociaţiile de proprietari au luat măsurile recomandate ca să stopeze procesul de afectare a stabilităţii solului şi să prevină punerea în pericol a sănătăţii oamenilor. Probleme au fost depistate atât în zonele centrale, cât şi în cartierele periferice. De exemplu, la verificările efectuate în ultima jumătate de an, când au fost vizate 55 de asociaţii, note "proaste" au primit blocuri din Micro 16, 17, 18, 19, 20, 21, dar şi din IC Frimu, Mazepa sau Micro 39. "Campioane" la racorduri lipsă, respectiv reţele care practic nu îşi mai merită numele de conducte, sunt imobilele din Micro 20 şi 21, IC Frimu şi Micro 39.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Încă 55 de blocuri din municipiul Galaţi la care subsolurile sunt pline de apă

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galaţi constatând în continuare deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare. Problemele nerezolvate ale instalaţiilor de canalizare din subsolurile blocurilor pot genera, pe lângă mirosul neplăcut şi umiditate excesivă, probleme majore ale structurii de rezistenţă a clădirilor.

Inventarierea locurilor cu probleme a început în luna februarie 2019, când a fost dată publicităţii o primă situaţie privind astfel de deficienţe identificate la un număr de 130 de asociaţii de proprietari, respectiv 412 racorduri aferente unui număr de 281 de blocuri. Ulterior, până în luna decembrie 2019, s-au identificat alte 371 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 de asociaţii de proprietari. Inventarierea a continuat şi în anul 2020. Au fost verificate locaţii noi, dar şi reverificate unele dintre locaţiile la care anterior s-au constatat deficienţe. În tabelul ataşat este prezentată situaţia blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galaţi, în 2020, în plus faţă de locaţiile din anul 2019, respectiv 83 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 63 de blocuri din 55 de asociaţii de proprietari.

Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galaţi în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcţionarea a 866 de racorduri de canalizare, reprezentând cca. 20,3% din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri (cca. 37,3% din totalul blocurilor din municipiu). Din totalul de 727 de asociaţii, la un numar de 317 s-au constatat deficienţe in funcţionarea racordurilor de canalizare.

Aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp. În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă) generează focare de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei.

„Facem precizarea că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii Apă Canal SA Galaţi şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. Aceleaşi acte normative prevăd că instalaţiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Societatea Apă Canal S.A. Galaţi, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare”, informează Apă Canal SA Galaţi.

Legea nr.196/2018 privind funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede că activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari. Aceeaşi lege prevede şi modalitatea de stabilire a condiţiilor în care pot fi realizate serviciile de întreţinere şi de reparaţii curente ale elementelor de construcţii şi instalaţii ale clădirii.

monitoruldegalati.ro

tabel_sit_racord_canal_iun.2020.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.