Jump to content

Două blocuri ANL se ”dezintegrează”


dcp100168

Recommended Posts

Două blocuri ANL se ”dezintegrează”

"Un imobil de nici zece ani nu ar trebui să arate ca unul care se «dezintegrează»”, au reclamat locatarii blocului ANL S13 din cartierul "Dimitrie Cantermir", cerând Primăriei expertizarea imobilului, deoarece "există indicii că acesta este afectat de fenomenul de tasare". Şi locatarii blocului ANL CF3 din zona Gării CFR au reclamat starea imobilului, solicitând municipalităţii să determine nivelul de degradare. Primăria a lansat o licitaţie în acest scop.

Primăria municipiului Galaţi a lansat o licitaţie pentru servicii de expertizare tehnică a două blocuri ANL. Este vorba despre blocul CF3 din zona Gara CFR şi de blocul S13 din Cartierul Dimitrie Cantemir. Scopul expertizelor vizează determinarea gradului de risc seismic şi stabilirea soluţiei de intervenţie. Valoarea totală estimată a contractului este de 80.000 de lei fără TVA, din care 50.000 de lei fără TVA pentru blocul CF3 şi 30.000 de lei fără TVA pentru S13. Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 7 noiembrie.

Imobil de doar 14 ani, construit de Vega

"Ca urmare a solicitării locatarilor privind starea blocului, pentru determinarea gradului de degradare a clădirii se impune, în prima etapă, elaborarea unei expertize tehnice care să stabilească gradul de risc seismic şi intervenţia", se arată în caietul de sarcini al licitaţiei.

Conform documentelor ataşate, blocul CF3, se află în proprietatea municipiului Galaţi din octombrie 2005, în urma protocolului de predare primire între Consiliul Local şi Agenţia Naţională de Locuinţe. Imobilul are o suprafaţă construită de 800 mp, regim de înălţime D+P+3 etaje şi 59 de unităţi locative.

Printre actele ataşate se află şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat pe 29 septembrie 2005, care precizează clar: "Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, SC Vega ’93 SRL Galaţi, are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor apărute".

Bloc de nici zece ani construit de Confort

În ceea ce priveşte blocul S13 din "Cantemir", caietul de sarcini consemnează că a fost construit în perioada 2009-2010 şi se află în proprietatea municipiului Galaţi conform protocolului e predare-primire din 21 iunie 2011 încheiat între ANL şi Consiliul Local. Imobilul are 14 unităţi locative, regim de înălţime P+2-3 etaje şi suprafaţa construită de 296 mp. Potrivit procesului verbal la recepţia lucrărilor din decembrie 2009, executant este Confort SA.

"Ca urmare a solicitării locatarilor privind starea blocului se impune realizarea unei expertize tehnice care va stabili măsurile de reabilitare", explică municipalitatea, care ataşează petiţia pe care a primit-o în vara acestui an de la una dintre locatare.

Îngrijorare

"Există indicii că acesta este afectat de fenomenul de tasare", semnalează locatara, detaliind situaţia: "La baza blocului sunt crăpături foarte mari, care avansează în mod vizibil. În subsolul blocului sunt prezente găuri care lasă apa de ploaie să pătrundă. Aleile sunt crăpate, scara din faţă se macină, deşi a fost reparată de vreo trei ori până în prezent. Bucăţi de tencuială se desprind din faţadă şi îi pun în pericol pe cei care se află în zonă. Un imobil de nici zece ani nu ar trebui să arate ca unul care se «dezintegrează»", scrie chiriaşa ANL, care mai adaugă pe lista de solicitări şi terminarea parcării care a fost începută acum zece ani, când i-au fost delimitate marginile.

Misiunea expertului

Conform caietului de sarcini, misiunea firmei care va câştiga contractului va fi să furnizeze: studiu geotehnic, raport de expertiză tehnică, note de calcul. Pentru fiecare bloc va fi propusă o singură măsură de intervenţie de către experţi tehnici atestaţi. Termenul de realizare a fiecărei documentaţii este de 60 de zile de la data încheierii contractului.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Reparaţii la ANL-urile care se ”dezintegrează”

"Pericol. Două blocuri ANL se «dezintegrează»", scriam, la finele lunii octombrie 2019, despre imobilele CF3 din zona Gara CFR şi despre S13 din cartierul Dimitrie Cantemir. La solicitarea insistentă a locatarilor, Primăria comandase expertize pentru determinarea gradului de risc seismic şi stabilirea soluţiei de rezolvare. Intervenţiile s-ar putea desfăşura până la finele anului, pentru că tocmai a fost lansată o licitaţie pentru proiectarea şi execuţia reparaţiilor. Termenele prevăzute sunt 20 de zile pentru proiectare şi două luni pentru execuţie. Conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, valoarea totală estimată a contractului este de 780.568 de lei fără TVA, din care 524.528 de lei fără TVA la blocul CF3 şi 215.340 de lei fără TVA la blocul S13. Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 12 august, iar criteriul de atribuire a contractelor este preţul cel mai scăzut.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.