Jump to content

Zona Urbană Funcțională a municipiului Galați


Recommended Posts

Demersuri  pentru Zona Urbană Funcțională a municipiului Galați

Primăria municipiului Galați informează că a demarat luna aceasta proiectul privind realizarea Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ metropolitană, precum și Planul de acțiune, programe și proiecte teritoriale și indicatori de monitorizare privind Zona Urbană Funcțională a municipiului Galați.

Obiectivul general al proiectului vizează definirea teritoriului de influență cu potențial de constituire în zonă metropolitană a municipiului Galați, precum și realizarea unei strategii integrate de dezvoltare a acestui areal care pe de o parte să identifice portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027, iar pe de altă parte să stabilească prioritățile comune de dezvoltare la nivel zonal în domenii precum: dezvoltare urbană, regenerare urbană, transporturi, infrastructură tehnico-edilitară, managementul deșeurilor, specializare inteligentă etc.

Zonă urbană funcțională este acea zonă formată din unul sau mai multe centre urbane cu caracter polarizator din punct de vedere socio-economic și localitățile înconjurătoare, între care există cel puțin o relație bazată pe migrație și navetism (datorată proximității), care împărtășesc una sau mai multe caracteristici cultural-istorice și care însumează o populație de cel puțin aproximativ 250.000 locuitori.

În acest sens, în perioada următoare vor fi contactate unitățile administrativ-teritoriale din apropierea municipiului Galați și vor fi discutate principalele linii de dezvoltare  și oportunități de accesare a fondurilor nerambursabile, având în vedere avantajele acestui tip de cooperare teritorială, cum ar fi: posibilitatea planificării integrate a întreg teritoriului zonei metropolitane care să permită identificarea direcțiilor și proiectelor majore de dezvoltare; facilitarea accesului către noi surse de finanțare, care să suplimenteze posibilitățile de finanțare ale proiectelor atât din orașul polarizator, cât și din unitățile administrativ teritoriale înconjurătoare; o mai bună gestionare a dezvoltării orașului și nu numai, prin corelarea expansiunii urbane cu planificarea dezvoltării infrastructurii, a dotărilor socio-culturale etc.; o gestionare mai eficientă a serviciilor publice, prin administrarea acestora la nivel metropolitan (cum ar fi transportul public, facilitățile socio-economice etc.); sporirea atractivității prin promovarea integrată a resurselor comune ale întregii zone și posibilitatea conturării unei identități puternice în jurul principalelor atuuri locale.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Link to comment
Share on other sites

Cine face Strategia de dezvoltare metropolitană a Galaţiului

Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, Primăria tocmai a atribuit firmei Civitta Strategy & Consulting contractul pentru servicii de consultanţă în vederea realizării strategiei de dezvoltare teritorială metropolitană, cu preţul de 186.626 de lei, fără TVA. Proiectul a demarat luna aceasta.
Conform datelor oficiale realizarea acestei strategii, a unui plan de acţiune, programe și proiecte teritoriale sunt necesare în vederea pregătirii portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027. De asemenea trebuie stabilite „prioritățile comune de dezvoltare la nivel zonal în domenii precum: dezvoltare urbană, regenerare urbană, transporturi, infrastructură tehnico-edilitară, managementul deșeurilor, specializare inteligentă etc.”.
„În acest sens, în perioada următoare vor fi contactate unitățile administrativ-teritoriale din apropierea municipiului Galați și vor fi discutate principalele linii de dezvoltare și oportunități de accesare a fondurilor nerambursabile”, transmite Primăria prin Biroul său de presă.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Aeroport şi spital, în Galaţiul metropolitan

Strategia de dezvoltare metropolitană a Galaţiului, ajunsă în mapele aleşilor locali, cuprinde construcţia unui spital municipal/regional şi ideea unui aeroport în judeţ, cu orizont de timp până în anul 2035.

"Aeroport - nu, spital regional - da. Strategia de dezvoltare metropolitană, în dezbatere publică" era titlul articolului publicat în ediţia din 19 noiembrie 2021 a ziarului "Viaţa liberă". Ei bine, documentul strategic care a ajuns acum pe mesele aleşilor locali, spre dezbatere şi aprobare, cuprinde nu doar construcţia unui spital municipal/ regional, ci şi ideea unui aeroport în judeţul Galaţi.

Un proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ metropolitană a municipiului Galaţi a ajuns deja pe mesele aleşilor locali şi va fi supus aprobării la următoarea şedinţă de plen, alături de planul de acţiune, programele şi proiectele teritoriale. Documentul este necesar în vederea pregătirii portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027.

Strategia numără peste 300 de pagini, iar pentru serviciile de consultanţă necesare realizării ei Primăria Galaţi a atribuit un contract în valoare de 186.626 de lei fără TVA firmei Civitta Strategy & Consulting.

Unul dintre cele mai "spectaculoase" capitole se referă la "Programe şi proiecte teritoriale". "Portofoliul cuprinde principalele proiecte de interes metropolitan, în special cele care pot fi implementate în parteneriat sau care au un impact important asupra dezvoltării municipiului Galați și a zonei sale peri-urbane". Există şi o listă mai extinsă de investiţii, dar în ambele desfăşurătoare găsim două obiective majore pentru Galaţi: un nou spital şi un aeroport.

"Spital Municipal/ Regional Galați" figurează ca fiind "proiect în curs de pregătire", cu orizont de timp "2027- 2035" şi un buget estimat de 255.102.040,82 de euro. În ceea ce priveşte sursele de finanţare, sunt trecute POS 2021-2027, PNRR, buget local, alte surse. La responsabili şi posibili parteneri apar municipiul şi judeţul Galaţi, fiind necesară o corelare cu Strategia de dezvoltare a județului Galați 2021-2028. Trebuie spus că în varianta iniţială a strategiei apărea doar "Spitalul Regional".

Doar ca idee

În articolul publicat anul trecut, atrăgeam atenţia că, în documentaţia stufoasă, nu am găsit pomenit nici măcar ca idee construcţia unui aeroport în judeţul Galaţi. În schimb, scria negru pe alb că "lipsa unui aeroport a cântărit, la rândul ei, în capacitatea de atracție a investițiilor și turiștilor, mai ales în ultimul deceniu, marcat de o puternică creștere a traficului aerian". Şi se mai arăta că "elementele de infrastructură rapidă sunt reduse, aspect ce conduce la o accesibilitate internațională redusă a zonei de studiu, susținută și de lipsa unui aeroport propriu, populația locală fiind dependentă de serviciile aeriene oferite de aeroporturile învecinate din București, Bacău și Constanța". Autorii strategiei centralizaseră într-un tabel duratele de deplasare pe cale rutieră și feroviară din municipiul Galați către aeroporturile menționate, evidențiind accesibilitatea către acestea.

Ei bine, acum, în "Portofoliul de proiecte metropolitane", dar şi în cuprinsul Strategiei apare "Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian" - "Aeroport în județul Galați", însă doar ca idee, cu un orizont de timp 2021-2035, fără vreun buget estimat. În ceea ce priveşte posibilele surse de finanţare, sunt indicate bugetul național, bugetul local, investiții private, alte surse. La "Responsabili şi posibili parteneri" figurează Primăria, Consiliul Judeţean, operatori privați.

Ce spune primarul

În condiţiile în care, la începutul săptămânii trecute, a fost semnat protocolul de colaborare pentru aeroport între judeţele Galaţi şi Brăila, iată ce declara primarul Ionuţ Pucheanu în emisiunea "ZF Investiţii în România!" despre posibilele surse de finanţare ale unei asemenea investiţii: "Cel mai probabil, nu cred că există în momentul de faţă fonduri europene pentru aşa ceva, cel puţin acum când vorbim. Sper să putem să ne ducem pe Planul Operaţional de Transport sau, dacă nu, din fonduri guvernamentale, aşa cum au mai fost şi altele începute. (...) Când vom avea studiile de fezabilitate ne vom orienta către ce formă de finanţare vom reuşi. De ce nu, la momentul în care ai un studiu de fezabilitate, te poţi gândi inclusiv la o formă de concesiune şi parteneriat public privat".

Rămâne de văzut dacă şi când ideile cuprinse în strategie vor fi transpuse în realitate. Pentru început, ar trebui semnate documente pentru constituirea zonei metropolitane a municipiului Galați, prin asocierea unităţilor administrativ-teritoriale Galați, Șendreni, Smârdan, Tulucești, Vânători și Județul Galați, care e prinsă tot la nivel de "idee".

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Zona Metropolitană Galaţi reloaded: Galaţi, Şendreni, Smârdan, Vânători şi Tuluceşti

De atâtea ori au vorbit politicienii despre Zona Metropolitană Galaţi sau - o altă variantă era Zona Metropolitană Galaţi-Brăila - încât s-a pierdut numărul planurilor, protocoalelor, studiilor, chiar şi a denumirilor. Înainte de varianta "Galaţi-Brăila", a fost şi "Zona metropolitană Dunărea de Jos". Ba chiar în urmă cu 2-3 ani se vorbea despre concretizarea acestei zone care să adune cele două municipii vecine şi chiar oficiliatăţile se lădau că totul este aproape gata, însă s-au împotmolit în orgolii când s-a ajuns la stabilirea sediului central, care s-ar fi vrut să fie la Galaţi, însă Brăila nu era de acord.

Iată că subiectul revine în actualitate, pentru că pe masa Consiliului Local Galaţi se află, spre aprobare, un document cu peste 300 de pagini şi nouă anexe pline de idei de proiecte, care se numeşte «Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ metropolitană şi Detaliere Plan de Acţiune, Programe şi Proiecte teritoriale şi Indicatori de monitorizare privind Zona Urbană Funcţională a municipiului Galaţi».

După zeci de pagini de analiză, în document se concluzionează că cea mai bună variantă teritorială ar fi formată din localităţile Galaţi, Şendreni, Smârdan, Vânători şi Tuluceşti.
Avantajale acestei Zone Metropolitane ar fi:
• Posibilitatea unei planificări integrate a întreg teritoriului care să permită identificarea direcţiilor şi proiectelor majore de dezvoltare;
- Acorduri privind amplasarea de obiective strategice (de exemplu, centre comerciale, noduri de transport, spitale etc.);
- Limitarea şi gestionarea expansiunii urbane; promovarea zonelor pentru crearea de locuri de muncă şi locuinţe în zona metropolitană (de ex. centre secundare, suburbii puternice/ bine conectate etc.);
- Prioritizarea infrastructurilor/ dotărilor regionale şi a mobilităţii, corelat cu utilizarea terenurilor şi dezvoltarea locală;
- Conservarea şi protejarea mediului şi a resurselor, inclusiv a terenurilor agricole (inclusiv sprijinirea creării lanţurilor scurte de aprovizionare cu alimente) şi valorificarea spaţiilor verzi (peisaj, agrement, biodiversitate etc.)
- Abordarea potenţialelor dezechilibre în ceea ce priveşte finanţele locale, în relaţie cu dezvoltarea spaţială (indicând potenţialul pentru direcţionarea dezvoltării prin stimulente şi facilităţi fiscale).
• Facilitarea accesului către noi surse de finanţare, care să suplimenteze posibilităţile de finanţare ale proiectelor atât din oraşul polarizator, cât şi din UAT înconjurătoare;
• O mai bună gestionare a dezvoltării în teritoriu a oraşului şi nu numai, prin corelarea expansiunii urbane cu planificarea dezvoltării infrastructurii, a dotărilor socio-culturale etc.;
• O gestionare mai eficientă a serviciilor publice, prin administrarea acestora la nivel metropolitan (spre exemplu, transportul public, deservirea cu dotări socio-economice etc.);
• Sporirea atractivităţii unui areal prin promovarea integrată a resurselor comune ale întregii zone şi posibilitatea conturării unei identităţi puternice în jurul principalelor atuuri locale.

În această strategie sunt cuprinse aproape 90 de proiecte, începând de la aeroport, spital regional, terminal de călători CFR, până la piste de biciclete între localităţile zonei, până la pistă de biciclete între Galaţi şi Brăila, inclusiv campanii de promovare a mersului pe jos. Ca de obicei, multe intenţii bune, care rămân doar la stadiul de proiecte sau planuri şi bani publici cheltuiţi pentru studii.

monitoruldegalati.ro

3a394c207ff43c5047e04e6408c7f392_XL.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.