Jump to content

Întreprinderi sociale înființate în Galați


dcp100168

Recommended Posts

Încă șapte întreprinderi sociale, înființate în Galați

Șapte antreprenori din județul Galați vor primi ajutoare de minimis de cel puțin 55.000 de euro fiecare, grație unui proiect derulat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), pentru înființarea a tot atâtea întreprinderi sociale.

În cadrul proiectului Social Entrepreneurs Network, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, la nivelul Regiunii Sud-Est vor fi înființate 16 întreprinderi de economie socială, care vor beneficia de o finanțare totală de aproximativ un milion de euro. Județul Galați va lua partea leului, aici urmând să fie create șapte dintre acestea, cu o finanțare totală de 520.000 de euro.
Conform președintelui Patronatului IMM-urilor Galați - filiala locală a CNIPMMR, domeniile de activitate ale întreprinderilor de economie socială care  urmează a fi implementate sunt variate, pornind de la activități sportiv-recreative, confecții textile, producție, învățământ, sănătate, turism și până la produse agricole, servicii, industrie alimentară, servicii profesionale pentru agenții economici, activități de întreținere etc.

43 de întreprinderi sociale atestate în Galați, în ultimii patru ani

Conform datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Galați, la nivelul județului nostru au fost eliberate, din ianuarie 2017 și până în prezent, 43 de atestate de întreprindere socială, din care 28 în acest an. Din acest total, cinci atestate au fost retrase, iar în patru cazuri s-a cerut și certificat de întreprindere socială de inserție. În acest moment, cele 38 de întreprinderi sociale care activează în județul Galați au un total de 153 de salariați.
Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale. Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Principiile și criteriile economiei sociale

Printre principiile economiei sociale se regăsesc: prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; solidaritate şi responsabilitate colectivă; convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi; control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; alocarea celei mai mari părţi a profitului/ excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
Persoanele juridice de drept privat pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile economiei sociale și următoarele criterii: acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
Câteva dintre primele întreprinderi sociale atestate în județul Galați aveau ca obiect de activitate, de exemplu, fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, colectarea deşeurilor nepericuloase, turismul și ecologia, fabricarea pâinii, prăjiturilor şi produselor de patiserie, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Granturi de până la 100.000 euro pentru întreprinderi sociale

Mediul de afaceri gălățean face un pas înainte în promovarea antreprenoriatului social, grație proiectului "Social Entrepreneurs Network", derulat de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), din carte fac parte și patronatele gălățene.

Grație unei finanțări de 13.863.000 de lei - prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, mai bine de 140 de potențiali antreprenori din întreaga țară au trecut printr-un amplu program de formare, consiliere și realizare a unor planuri de afaceri pentru întreprinderile sociale, pentru 30 de astfel de companii fiind asigurate și granturi pentru susținerea activității.
Întreprinderile sociale se remarcă printr-o serie de caracteristici, precum accentul pus pe angajarea unor persoane din medii defavorizate sau vulnerabile pe piața muncii, iar cea mai mare parte a profitului este reinvestită în scopul susținerii activității de bază.
Dintre cele 30 de întreprinderi sociale ce urmează a fi înființate la nivel național, 16 sunt din Regiunea Sud-Est. În mod particular, în Galați vor fi înființate opt întreprinderi sociale, din domenii precum medicină dentară, producție, turism, activități sportive, curățenie, consultanță.
Contractele de finanțare pentru aceste afaceri au fost semnate vineri, 14 ianuarie, în prezența conducerii CNIPMMR, a CJ Galați, precum și a reprezentanților unor instituții care au legătură cu piața muncii.
În prezentarea proiectului, vorbitorii au subliniat faptul că "întreprinderile sociale sunt o sursă de dezvoltare și competitivitate" (Marian Filimon, președinte PIM Galați), iar "companiile ce urmează a fi înființate trebuie să devină un model și pentru alte viitoare inițiative antreprenoriale" (Florin Jianu, președintele CNIPMMR). De asemenea, s-a mai subliniat că "o inițiativă la nivelul întreprinderilor sociale este o muncă de echipă, menită să ducă la creșterea și stabilizarea mediului economic local, inclusiv în componentele ei sociale" (Costel Fotea, președintele CJ Galați).
Ca mecanism de dezvoltare, întreprinderile sociale se bazează pe o strânsă colaborare între sectorul privat (companii), sectorul instituțiilor publice (administrație locală și județeană, instituții deconcentrate etc.) și cel al zonei instituțiilor neguvernamentale (fundații, asociații, centre de formare profesională etc.).
După ce, timp de un an și jumătate, antreprenorii au parcurs etapele de formare, mentorat și definirea planurilor de afaceri, aceștia vor avea la dispoziție un an pentru a-și pune planurile în aplicare. Finanțarea afacerilor se va face prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis, cu valori cuprinse între 55.000 de euro și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă generate. Pe durata de implementare a planurilor de afaceri, întreprinzătorii vor beneficia de consultanță și asistență, astfel încât să crească șansele de dezvoltare a unei afaceri de succes.
Întreprinderile sociale sunt încă într-o fază de pionierat în România, însă există țări în care această formă de organizare și desfășurare a activității economice acoperă o paletă largă a activității companiilor, în special la nivelul IMM-urilor.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.