Jump to content

Admiterea 2022 la Universitatea "Dunărea de Jos"


dcp100168
 Share

Recommended Posts

Peste 1.000 de elevi au participat la primul Târg Educațional „Student #UDJG” pe 2022

Peste 1.000 de elevi de clasale a XI-a și a XII-a, din județul Brăila, însoțiți de părinți și profesori, au participat ieri la Târgul Educațional Student #UDJG, organizat în incinta Facultății de Inginerie și Agronomie din municipiu (FIAB).

Treisprezece facultăți din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați au arătat, cu această ocazie, tot ce au mai bun, pentru ca tinerii să cunoască programele de studiu și specializările de la admiterea din acest an, dotările din „Campusul Al. I. Cuza”, oportunitățile în carieră și posibilitățile de dezvoltare personală pe care le oferă parcurgerea unui program educațional în cadrul UDJG.

Viitoarele întâlniri cu liceenii se vor desfășura după următorul grafic: Focșani - 7 aprilie, Buzău - 12 aprilie, Tulcea - 14 aprilie, Slobozia - 3 mai și Galați - 5 mai.

regionalpress.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Admiterea la Universitatea „Dunărea de Jos”, în linie dreaptă. La Medicină, cele mai multe locuri

Peste 1.500 de locuri bugetate la licenţă sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cele mai multe locuri bugetate merg, ca în fiecare an, la Facultatea de Medicină şi Farmacie.

Nu mai puţin de 1.520 de locuri bugetate la licenţă sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină şi Farmacie (263). Urmează, în ordinea descrescătoare: Facultatea de Economia şi Administrarea Afacerilor (217), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică (190), Facultatea de Inginerie (150), Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila (103), Educaţie Fizică şi Sport (100) şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie (100). Facultatea Transfrontalieră dispune de 275 de locuri la buget cu bursă, dedicate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în ţară, are pregătite, anul acesta, 60 de locuri la buget, iar Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor va avea la admiterea din vară, 64 de locuri bugetate. Mai puţin de 100 de locuri bugetate sunt la Litere (93), Ştiinţe şi Mediu (60), Drept (90) şi Arte (30). 

 Şi pentru admiterea de anul acesta au fost prevăzute locuri speciale destinate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, celor din mediul rural, dar şi celor care au absolvit o facultate la UDJG şi doresc să o urmeze pe a doua.

Calendarul admiterii

Prima etapă a Admiterii este de înscriere a candidaţilor, online sau fizic, în intervalul 4-16 iulie 2022.

Pentru Facultăţile: Educaţie Fizică şi Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie şi Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susţin probe de aptititudini, calendarul din Etapa I este următorul: 4-15 iulie înscrieri online şi la centrele special amenajate, 16-17 iulie probe eliminatorii şi de concurs.

Candidaţii declaraţi „admişi” trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 22 iulie 2022. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.

Facultatea de Medicină şi Farmacie are un calendar de admitere propriu: 11-22 iulie - înscrieri online şi la centrele special amenajate, 24-25 iulie - probe de concurs, 25-26 iulie - afişarea rezultatelor din Etapa I şi rezolvarea eventualelor contestaţii, 26-31 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200).

Şi Facultatea Transfrontalieră are un calendar propriu de admitere: 20-26 iulie - înscrieri online şi la centrele special amenajate, 25-26 iulie - probe eliminatorii şi de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 27-28 iulie afişarea rezultatelor din Etapa I şi rezolvarea contestaţiilor, 28-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome 31 iulie, ora 1200).

La aproape toate facultăţile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 şi 100%, în funcţie de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină şi Farmacie, în zilele de 24 şi 25 iulie.

Pot fi admişi în învăţământul superior la studii universitare de licenţă, fără concurs de admitere, olimpicii cu performante recunoscute la concursurile internaţionale şi absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare, concursuri artistice sau sportive la nivel naţional sau internaţional.

Atât în perioada înscrierii, cât şi pe durata probelor de concurs, candidaţii se pot caza în Căminul studenţesc A din Complexul „Al. I. Cuza” - Strada Domnească nr. 115.  

Facilităţi la admitere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licenţă şi de masterat: orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituţiile aparţinând Ministerului Educaţiei şi care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice active. 

De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum şi copiii orfani de unul sau de ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ şi care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Candidaţii la admiterea din 2022, ai căror părinţi sunt absolvenţi ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceştia trebuie să prezinte, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui.

Absolvenţii UDJG, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de şcolarizare pe întreaga perioadă a studiilor, în limita a maximum 10% din numărul candidaţilor admişi pe facultate.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Începe admiterea la Universitatea ”Dunărea de Jos”

1.520 de locuri bugetate la licență sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, care începe luni, 4 iulie. Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină și Farmacie (263). Urmează, în ordine descrescătoare: Facultatea de Economia și Administrarea Afacerilor (217), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (190), Facultatea de Inginerie (150), Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila (103), Educație Fizică și Sport (100) și Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (100).

Facultatea Transfrontalieră dispune, la admiterea  din vară, de 275 de locuri la buget cu bursă, dedicate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în țară, are pregătite, anul acesta, 60 de locuri la buget, iar Știința și Ingineria Alimentelor va avea la admiterea din vară, 64 de locuri bugetate. Mai puțin de 100 de locuri bugetate sunt la Litere (93), Științe și Mediu (60), Drept (90) și Arte (30). 1938 locuri cu taxă sunt alocate universității în anul 2022. Și pentru admiterea de anul acesta au fost prevăzute locuri speciale destinate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, celor din mediul rural, dar și celor care au absolvit o facultate la UDJG și doresc să o urmeze pe a doua.

Calendarul admiterii

Prima etapă a Admiterii este de înscriere a candidaților, online sau fizic, în intervalul 4-16 iulie 2022. Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susțin probe de aptititudini, calendarul din Etapa I este următorul: 4-15 iulie înscrieri online și la centrele special amenajate, 16-17 iulie probe eliminatorii și de concurs. Candidații declarați ADMIȘI trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 22 iulie 2022. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.

Facultatea de Medicină și Farmacie are un calendar de admitere propriu: 11-22 iulie – înscrieri online și la centrele special amenajate, 24-25 iulie – probe de concurs, 25-26 iulie – afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea eventualelor contestații, 26-31 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome – 31 iulie, ora 1200).

Și Facultatea Transfrontalieră are un calendar propriu de admitere: 20-26 iulie – înscrieri online și la centrele special amenajate, 25-26 iulie – probe eliminatorii și de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 27-28 iulie afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor, 28-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome 31 iulie, ora 1200).

La aproape toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 și 100%, în funcție de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină și Farmacie, în zilele de 24 și 25 iulie.

Pot fi admiși în învățământul superior la studii universitare de licență, fără concurs de admitere, olimpicii cu performante recunoscute la concursurile internaționale și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional.

Atât în perioada înscrierii, cât și pe durata probelor de concurs, candidații se pot caza în Căminul studențesc A din Complexul „Al. I. Cuza” – Strada Domnească nr. 115. 

Facilități la admitere

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat: orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice active. De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ și care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Candidații la admiterea din 2022, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceștia trebuie să prezinte, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui. Absolvenții UDJG, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pe întreaga perioadă a studiilor, în limita a maximum 10% din numărul candidaților admiși pe facultate.

reperul.ro

Link to comment
Share on other sites

Începe admiterea la Universitatea "Dunărea de Jos". Câte locuri sunt, când se susţin probele şi cine este scutit de taxă

1.520 de locuri bugetate la licență sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, care începe luni, 4 iulie. Absolvenţii de liceu dispun, însă, şi de mai multe locuri la taxă, unde se pot înscrie 1.938 de studenţi.

Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină și Farmacie (263). Urmează, în ordine descrescătoare: Facultatea de Economia și Administrarea Afacerilor (217), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (190), Facultatea de Inginerie (150), Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila (103), Facultatea de Educație Fizică și Sport (100) și Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (100).
Facultatea Transfrontalieră dispune, la admiterea  din vară, de 275 de locuri la buget cu bursă, dedicate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în țară, are pregătite, anul acesta, 60 de locuri la buget, iar Știința și Ingineria Alimentelor va avea la admiterea din vară, 64 de locuri bugetate. Mai puțin de 100 de locuri bugetate sunt la Litere (93), Științe și Mediu (60), Drept (90) și Arte (30).

Calendarul admiterii

Prima etapă a Admiterii este cea de înscriere a candidaților, online sau fizic, în intervalul 4-16 iulie. Pentru facultățile de Educație Fizică și Sport, Arte, Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susțin probe de aptitudini, înscrierea este în perioada 4-15 iulie, iar pe 16-17 iulie se dau probele eliminatorii și de concurs. Candidații declarați admişi trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până pe 22 iulie.
Facultatea de Medicină și Farmacie are un calendar de admitere propriu: 11-22 iulie - înscrieri, 24-25 iulie - probe de concurs, 25-26 iulie - afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea eventualelor contestații, 26-31 iulie - depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 12.00).
La aproape toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 și 100 la sută, în funcție de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină și Farmacie, în zilele de 24 și 25 iulie.
Atât în perioada înscrierii, cât și pe durata probelor de concurs, candidații se pot caza în Căminul studențesc A din Complexul "Al. I. Cuza" - strada Domnească nr. 115.

Facilități la admitere

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat: orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice; cadrele didactice active.
De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ și care au vârsta de până la 26 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
Candidații la admiterea din 2022 ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității "Dunărea de Jos" din Galați beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceștia trebuie să prezinte, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui. Absolvenții UDJG, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de o reducere de 50 la sută din taxa de școlarizare pe întreaga perioadă a studiilor, în limita a maximum 10 la sută din numărul candidaților admiși pe facultate.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Concurenţă de 6 pe loc la o specializare de la Universitatea "Dunărea de Jos"

La unele facultăţi de la Universitatea "Dunărea de Jos" s-a finalizat înscrierea din prima etapă şi cu aceasta şi admiterea pe bază de dosar. Dacă la unele specializări nu s-a înscris decât câte un singur candidat, la altele concurenţa a fost foarte mare, ajungând la peste 5, chiar până la 6 candidaţi pe un loc la buget.

Trebuie făcută precizarea că la Facultatea de Medicină şi Farmacie încă nu s-au încheiat înscrierile şi nu s-au susţinut probele, aici fiind un calendar separat de cel al celorlaltor facultăţi.
Prin urmare, cea mai mare concurenţă s-a înregistrat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. La Management s-au înscris 148 de candidaţi pe 24 de locuri bugetate, prin urmare, aici concurenţa a depăşit 6 pe loc. La Marketing sunt 5,54 de candidaţi pe un loc (133 de înscrişi pe 24 de locuri), iar la Finanţe sunt aproape 5 pe loc (100 pe 24 de locuri). La Contabilitate sunt 92 de înscrişi pe 24 de locuri, aproape 4 pe loc. La aceeaşi facultate sunt însă şi specializări cu concurenţă mică sau la care nu s-au completat încă locurile. La Administrarea afacerilor (în limba engleză) sunt doar 15 candidaţi pe 21 de locuri, la Administrarea afacerilor în industrie alimentară sunt 20 de înscrişi pe 22 de locuri, în timp ce la Cibernetică, Statistică şi Informatică economică sunt 3 pe loc (90 pe 30), la Economie, Comerţ, Turism, Servicii sunt 2,4 (57 pe 24), iar la Economie şi Afaceri Internaţionale 2,5 (60 pe 24 de locuri).
O altă facultate unde concurenţa este destul de mare este cea de Drept şi Ştiinţe Administrative. La Drept sunt 5,2 pe loc (284 înscrişi pe 55 de locuri), iar la Ştiinţe Administrative 2 pe loc (71 pe 35).
Concurenţă mare găsim şi la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 2,4 pe loc la Sport, 3,7 pe loc la Kinetoterapie şi 3,8 pe loc la Ştiinţele Educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preprimar).
Peste 3 candidaţi pe loc (67 înscrişi pe 21 de locuri) sunt şi la Română-Engleză, la Facultatea de Litere. Dar la Română-Franceză nu s-au ocupat locurile bugetate: 12 înscrişi pe 18 locuri. La Engleză-Română sunt 23 pe 18 locuri, iar la Limbi Moderne Aplicate (Engleză-Franceză) sunt 2,2 pe loc - 39 candidaţi pe 18 locuri. Jurnalismul are şi el o concurenţă de aproape 2 pe loc.
La Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie sunt 2 pe loc la Istorie, 2,5 pe loc la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, 2,2 la Sociologie. La Filosofie sunt 17 candidaţi înscrişi pe 15 locuri, iar la Teologie - 22 înscrişi pe 18 locuri.
La Facultatea de Automatică, Inginerie Electrică şi Calculatoare sunt 3,2 pe loc la Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. La celelalte specializări concurenţa nu ajunge până la 2 pe loc. Sunt 62 de înscrişi pe 38 de locuri la Ingineria Sistemelor, 19 pe 15 locuri la Inginerie Electrică şi Calculatoare, 33 pe 25 de locuri la Inginerie Electrică şi 35 pe 25 de locuri la Telecomunicaţii.
La Facultatea de Inginerie sunt 2,4 pe loc la Mecanică, 21 de înscrişi pe 20 de locuri la Inginerie Industrială, 50 pe 30 de locuri la Ingineria Autovehiculelor, 27 pe 20 de locuri la Ingineria Mediului, 20 pe 20 la Inginerie şi Management, 33 pe 20 de locuri la Ingineria Materialelor.
La Facultatea de Arhitectură Navală sunt 75 de înscrişi şi 60 de locuri la buget.
La Facultatea de Ingineria şi Ştiinţa Alimentelor sunt 47 de înscrişi pe 40 de locuri bugetate la Industria produselor alimentare, dar numai câte un candidat pe cele 14 locuri bugetate la Piscicultură şi acvacultură şi cele nouă locuri bugetate la Inginerie şi Management în Agricultură.
La Matematică sunt 28 pe 20 de locuri bugetate, la Ştiinţa Mediului şi la Chimie câte 32 pe 20 locuri la buget.
La Facultatea de Arte sunt 12 candidaţi pe 10 locuri la Teatru, 18 pe 10 la Arte vizuale, iar la Muzică nu s-au completat locurile, fiind doar 8 candidaţi pe 10 locuri.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

52 de programe de Masterat la Admiterea 2022 de la UDJG

Luni au debutat înscrierile pentru admiterea la cele 52 de programe de Masterat ale Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi. În acest an, s-au scos la concurs 842 de locuri la buget, 412 pentru românii de pretutindeni și 961 cu taxă. Cele mai multe locuri bugetate la Masterat sunt la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (120), unde sunt 5 programe de studiu. La Inginerie sunt 119 locuri la buget, repartizate pe 6 programe de masterat, din care unul - Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor – este în premieră la UDJG.

Înscrierile au loc, în intervalul 18-23 iulie, atât online cât și fizic, la centrele special amenajate. Pe 25 și 26 iulie se desfășoară probele de concurs (dacă este cazul), iar până pe 28 iulie se afișează rezultatele. Cei declarați ADMIȘI la ciclul II de studii cu frecvență, au la dispoziție intervalul 28-30 iulie în care trebuie să depună diploma în original, confirmând, astfel, că doresc să fie studenți ai UDJG. Înscrierile pentru Facultatea Transfrontalieră se desfășoară în intervalul 20-24 iulie, restul datelor fiind identice cu cele prezentate inițial.

Admiterea se face, la cele mai multe dintre facultăți, pe bază de dosar. Facultatatea de Arte este singura din Universitate la care admiterea la programele de masterat Teoria și practica spectacolului liric și Teatru și artele performative constă exclusiv în probe practice. La Facultatea de Ahitectură Navală – programul Ahitectură Navală în limba engleză, candidații vor susține și un test eliminatoriu de limba engleză (se poate echivala cu Certificat tip Cambridge). La ACIEE, la programul de masterat Calculatoare și tehnologia informației – se susține o Probă eliminatorie (interviu) pe baza tematicii stabilite. Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

regionalpress.ro

Link to comment
Share on other sites

842 de locuri la buget la programele de Masterat ale Universităţii Dunărea de Jos

Înscrierile pentru admiterea la cele 52 de programe de Masterat ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi au început de luni, 18 iulie 2022.. În acest an, s-au scos la concurs 842 de locuri la buget, 412 pentru românii de pretutindeni şi 961 cu taxă. Cele mai multe locuri bugetate la Masterat sunt la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (120), unde sunt 5 programe de studiu. La Inginerie sunt 119 locuri la buget, repartizate pe 6 programe de masterat, din care unul - Concepte avansate în proiectarea şi exploatarea autovehiculelor – este în premieră la UDJG.

Urmează în ordine: Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică (96 de locuri bugetate, 5 programe de masterat), Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (88 de locuri la buget, 4 programe de masterat), Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (80 de locuri bugetate, 3 programe de masterat). Facultatea de Litere şi cea de Educaţie Fizică şi Sport (câte 70 de locuri bugetate şi 3 programe de masterat), Ştiinţe şi Mediu (60 de locuri la buget, 3 programe de masterat), Inginerie şi Agronomie Brăila (58 de locuri bugetate, 3 programe de masterat), Istorie, Filosofie şi Teologie (40 de locuri, 2 programe de masterat), Arhitectură Navală (23 de locuri bugetate, 1 program de masterat în limba engleză) şi Arte (18 locuri la buget, 2 programe de masterat). La Facultatea Transfrontalieră, pentru cele 13 programe de masterat care se desfăşoară la Chişinău, Comrat şi Cahul, sunt scoase la concurs 375 de locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni şi 100 locuri cu taxă.

Înscrierile au loc, în intervalul 18-23 iulie, atât online cât şi fizic, la centrele special amenajate. Pe 25 şi 26 iulie se desfăşoară probele de concurs (dacă este cazul), iar până pe 28 iulie se afişează rezultatele. Cei declaraţi ADMIŞI la ciclul II de studii cu frecvenţă, au la dispoziţie intervalul 28-30 iulie în care trebuie să depună diploma în original, confirmând, astfel, că doresc să fie studenţi ai UDJG. Înscrierile pentru Facultatea Transfrontalieră se desfăşoară în intervalul 20-24 iulie, restul datelor fiind identice cu cele prezentate iniţial.

Admiterea se face, la cele mai multe dintre facultăţi, pe bază de dosar. Facultatatea de Arte este singura din Universitate la care admiterea la programele de masterat Teoria şi practica spectacolului liric şi Teatru şi artele performative constă exclusiv în probe practice. La Facultatea de Ahitectură Navală – programul Ahitectură Navală în limba engleză, candidaţii vor susţine şi un test eliminatoriu de limba engleză (se poate echivala cu Certificat tip Cambridge). La ACIEE, la programul de masterat Calculatoare şi tehnologia informaţiei – se susţine o Probă eliminatorie (interviu) pe baza tematicii stabilite. Candidaţii care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparţin. În plus, candidaţii proveniţi din alte eparhii trebuie să solicite şi să depună la dosar şi avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Programul centrelor de înscriere este: luni - vineri 8.30-15.30; sâmbătă şi duminică 9.00-14.00.   Pentru mai multe detalii, accesaţi www.admitere.ugal.ro, secţiunea Masterat.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

A doua sesiune de admitere la "Dunărea de Jos"

Universitatea "Dunărea de Jos" anunţă o a doua sesiune de admitere pe locurile rămase libere, ce se va desfăşura în luna septembrie. Înscrierile online  vor începe pe data de 1 septembrie şi vor dura până pe 11 septembrie. Înscrierile la centrele organizate de universitate se vor desfăşura în perioada 5-11 septembrie. Pe 12 şi 13 septembrie, se vor desfăşura probele eliminatorii, urmând ca pe 14 şi 15 septembrie să se afişeze rezultatele, să se depună şi să se rezolve contestaţiile. Între 15 şi 18 septembrie se depun diplomele de bacalaureat în original, iar pe 19 septembrie vor fi făcute publice listele finale.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

(Miercuri, 24 august 2022)

143 de locuri la buget la "Dunărea de Jos", în a doua sesiune

Universitatea "Dunărea de Jos" are libere, pentru a doua etapă de admitere, 143 de locuri la buget şi 1.396 la taxă. Locurile la buget sunt la următoarele facultăți: 27 la Inginerie, 4 la Arhitectură Navală, 34 la Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, 6 la Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, 10 la Litere, 20 la Ştiinţe şi Mediu, 8 la Istorie, Filosofie şi Teologie, 11 la Inginerie şi Agronomie Brăila, 14 la Medicină şi Farmacie, 9 la Arte.
Cea de-a doua sesiune de admitere pe locurile rămase libere la Universitatea "Dunărea de Jos" se va desfășura în luna septembrie. Înscrierile online  vor începe pe data de 1 septembrie şi vor dura până pe 11 septembrie. Înscrierile la centrele organizate de universitate se vor desfăşura în perioada 5-11 septembrie. Pe 12 şi 13 septembrie, se vor desfăşura probele eliminatorii, urmând ca pe 14 şi 15 septembrie să se afişeze rezultatele, să se depună şi să se rezolve contestaţiile. Între 15 şi 18 septembrie se depun diplomele de bacalaureat în original, iar pe 19 septembrie vor fi făcute publice listele finale.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Locuri pentru admiterea de toamnă la Masterat la "Dunărea de Jos"

Pentru Masterat la Universitara „Dunărea de Jos” s-au scos la concurs 215 de locuri la buget și 712 cu taxă. Cele mai multe locuri bugetate sunt la Facultatea de Inginerie, unde, la patru programe de masterat sunt disponibile 53 de locuri la buget și 120 cu taxă. La Facultatea de Litere 42 de locuri bugetate și 70 cu taxă, iar la Știința și Ingineria Alimentelor - 36 de locuri bugetate și 63 cu taxă. La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor mai sunt disponibile, pentru toamnă, 27 de locuri la buget și 82 cu taxă, la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică - 21 de locuri la buget și 43 cu taxă, iar la Științe și Mediu sunt 17 locuri bugetate și 74 cu taxă.  La Facultatea de Educație Fizică și Sport candidaţii mai pot opta pentru 20 de locuri la taxă la Kinetoterapie la domiciliu și Educație fizică școlară și management sportiv. La Arhitectură navală în limba engleză, mai sunt 9 locuri la taxă. Locuri puține la buget mai sunt la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie (7), cea de Arte (8).

Înscrierile au loc în intervalul 5-16 septembrie, atât online cât și fizic, la centrele special amenajate. Pe 17 și 18 septembrie se desfășoară probele de concurs (la programele unde este cazul), iar pe 19 și 20 septembrie se afișează rezultatele și se depun contestațiile. Cei declarați admişi au la dispoziție zilele de 21-22 septembrie pentru depunerea diplomei de licență în original.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Universitatea din Galați organizează o nouă sesiune de admitere la două programe de studiu

Universitatea ,,Dunărea de Jos’’ din Galați organizează o nouă sesiune de admitere la două programe de studiu ID/IFR. Este vorba despre 8 locuri la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila,  specializarea  Agricultură - IFR  (la Buzău) și 17 locuri la Facultatea de Litere, specializarea Limbă și literatură Română - Limbă și literatură Engleză - ID  (la Galați).

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE este următorul:
20 - 22 Septembrie 2022 (22 septembrie până la ora 12.00) -  înscrieri la centrele special amenajate (la Galați și Buzău)
22 - 23 septembrie 2022 - afișarea rezultatelor finale și rezolvarea contestațiilor*
26 septembrie 2022 - începerea perioadei de înscriere în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

Candidații trebuie să depună dosarul complet, cu diploma de bacalaureat în original.

regionalpress.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.