Jump to content

Cu ce se ocupă viceprimarii şi city managerul Galaţiului


Recommended Posts

Cu ce se ocupă viceprimarii şi city managerul Galaţiului. Atribuţii delegate de primar

Chiar dacă, la prima vedere, primarul Ionuţ Pucheanu pare să fie în tot şi în toate, asta nu înseamnă că viceprimarii Galaţiului, Sorin Enache şi Lucian Andrei, şi administratorul public Cezar Bichescu - mai discreţi în ceea ce priveşte vizibilitatea proprie pe reţelele de socializare - au vreme să se plictisească în birourile din Domnească nr. 54. Din contră!

Pentru că gălăţenii au dreptul să ştie cu ce se ocupă viceprimarii Galaţiului şi city managerul (administratorul public al oraşului), am solicitat Biroului de presă al administraţiei locale să ne comunice atribuţiile delegate de primar pentru fiecare dintre cei trei. Vă invităm să aflaţi ce au aceştia în fişa postului.

Cele mai multe atribuţii

Viceprimarul Sorin Enache este şi înlocuitorul de drept al primarului Ionuţ Pucheanu, misiune pentru care a primit votul Consiliului Local, care l-a şi ales, pentru un al doilea mandat consecutiv, viceprimar. Potrivit informaţiilor transmise de Biroul de presă, are şi cea mai mare încărcătură în ceea ce priveşte atribuţiile. În primul rând, coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prin: SC Apă Canal SA, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA, Serviciul Public Ecosal, Cantina de Ajutor Social, Poliția Locală, SC Calorgal SA, Administrația Zonei Libere şi Teatrul Național de Operă și Operetă "Nae Leonard".

Are, de asemenea, atribuții privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Din fişa postului său nu lipsesc atribuțiile privind educația, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, protecția mediului, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale şi dezvoltarea urbană. Tot în grija lui sunt: podurile și drumurile publice, serviciile comunitare de utilități publice de interes local, serviciile de urgență de tip prim ajutor, activitățile de administrație social-comunitară, locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea sau administrarea municipiului, dar şi punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale. Pe lista sa se mai află atribuții privind asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local, precum și atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului.

Tot viceprimarul Enache coordonează şi activitatea unor departamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și semnează documentele emise de: Instituția Arhitect-Șef, Direcția Patrimoniu, Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, Serviciul Juridic și Legalitate, Biroul Apărare și Protecție Civilă.

Viceprimarul social

Şi aici nu vorbim despre social-democraţie, ci despre activitatea socială care e principala misiune a viceprimarului Lucian Andrei. Conform Primăriei, are atribuții privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. Este cel care semnează şi dispoziții de acordare sau respingere sau, după caz, de modificare, reluare, suspendare sau încetare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. De asemenea, avizează sau certifică cereri - declarații pe propria răspundere pentru acordarea unor beneficii de asistență socială, anchete sociale pentru acordarea beneficiilor de asistență socială.

În acelaşi timp, coordonează și realizarea serviciilor publice de interes local prin: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, Serviciul Public GeoTopoCad Expert, SC Gospodărire Urbană, SC Transurb SA, SC Industrial Parc SRL, Teatrul Dramatic "Fani Tardini" şi Teatrul de Păpuși "Gulliver". Viceprimarul Andrei mai coordonează şi activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați și semnează documentele emise de acest serviciu public.

Totodată, coordonează activitatea unor departamente și semnează documentele emise de: Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, Serviciul Autoritate Tutelară, Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă.

Cele mai puţine atribuţii

"Administratorul public Cezar-Ionuț Bichescu exercită funcția de ordonator principal de credite, coordonează activitatea unor departamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și semnează documentele emise de: Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice, Direcția Servicii Comunitare de Utilități Publice, Direcția Financiar-Contabilitate, Direcția Impozite, Taxe și alte Venituri Locale, Serviciul Achiziții Publice", ne-a transmis Biroul de presă al administraţiei locale.

Dacă e mult sau puţin ce şi cât face fiecare rămâne să judece gălăţenii!

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.