Jump to content

Consilier local care s-a votat director la o societate publică


Recommended Posts

Consilierul local din Tecuci care s-a votat director la o societate de utilităţi publice. Sancţiunea simbolică pe care a primit-o

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate l-au sancţionat cu 10% din indemnizaţie pe o perioadă de 6 luni pe consilierul local PSD Martin Cristinel Mihai, care a participat la votarea unei hotărâri a CL Tecuci privind numirea directorului Companiei de Utilităţi Publice Tecuci, pentru ca după câteva zile să preia chiar el şefia acestei societăţi.

Consilierul local PSD Martin Cristinel Mihai a intrat în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate după ce a votat o hotărâre a Consiliul Local Tecuci privind numirea administratorului/directorului general la Compania de Utilităţi Publice SRL Tecuci, pentru ca după câteva zile să preia chiar el funcţia amintită. Inspectorii de integritate au decis să îl sancţioneze pe alesul local cu 10% din indemnizaţie p eo perioadă de maxim 6 luni.

”În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 - 2024), deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, a participat  la data de 13 iulie 2021 la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. privind numirea administratorului/directorului general unei societăţi. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, a fost numit la data de 15 iulie 2021, administrator/director general al societăţii, prin încheierea unui contract de mandat. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile articolului 228, alineatul (1) din O.U.G. nr. 57/2019”, au stabilit inspectorii de integritate.

Potrivit articolului 228, alineaul (1), literele a) şi e) şi alineatul (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

adevarul.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.