Jump to content

Bazin de înot construit în Complexul "Siderurgistul"


dcp100168

Recommended Posts

Compania Națională de Investiții are și Galațiul pe ”hartă”

Compania Națională de Investiții (CNI) a anunţat, printr-un comunicat, că la sfârșitul anului 2019 ministrul Lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, a semnat ordinele de aprobare pentru mai multe liste sinteză, documente ce stau la baza derulării subprogramelor implementate de CNI.

Astfel, a fost introdus un număr suplimentar de amplasamente, după cum urmează: subprogramul săli de sport: 56 de amplasamente noi; subprogramul complexuri sportive: 62 de amplasamente noi; subprogramul bazine de înot: șase amplasamente noi; subprogramul săli de cinema: două amplasamente noi; subprogramul lucrări în primă urgență: 41 de amplasamente noi.

Galațiul este pe listele de investiții

Consultând lista din anexe, constatăm că este vorba și de mai multe obiective de investiții ce ar urma să fie implementate în județul Galați. Astfel, la categoria săli de sport, putem identifica 26 de proiecte în 16 comune, precum și în municipiile Galați și Tecuci, cu mențiunea că în dreptul a șase dintre acestea apare precizarea "construire". Alte șapte obiective de investiții se preconizează a fi implementate în județ la categoria complexuri sportive, dintre care trei în Tecuci și două în Galați, relevante fiind reabilitarea, modernizarea și dotarea complexului sportiv din strada Domnească nr. 155, Stadionul "Portu Roșu" și modernizarea stadionului din Tecuci. Dacă Galațiul nu apare pe "harta" investițiilor în săli de cinema, două obiective din subprogramul bazine de înot sunt programate a fi realizate în Galați (bd. Cloșca nr. 6) și în comuna Țepu. În fine, în subprogramul de lucrări în primă urgență, am identificat intervenții programate a se realiza în cinci comune din județ, în special pentru înlăturarea efectelor unor inundații, viituri și alte fenomene meteorologice deosebite, lucrări pentru reabilitarea unor sectoare de pe drumul județean DJ 251 Tecuci (DN 25) - limita jud. Tulcea (Galați), precum și consolidarea clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" din muncipiul Galați.

Asigurarea alocărilor bugetare, în limita disponibilului

Compania Națională de Investiții menționează totodată că, în conformitate cu cadrul legal de derulare a Programului Naţional de Construcții de Interes Public sau Social, OG nr. 25/2001 cu modificările şi completările ulterioare, introducerea pe lista sinteză a subprogramelor pe care CNI le implementează reprezintă etapa preliminară privind promovarea spre finanțare. Asigurarea finanțării de noi obiective de investiții se realizează numai în corelare cu alocațiile bugetare disponibile anual. Date specifice cu privire la valoarea investiției sau durata de realizare nu pot fi cunoscute decât după aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru fiecare obiectiv în parte.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Documentaţie pentru construirea unui bazin de înot

Primăria Galaţi tocmai a atribuit, prin negociere fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială, un contract în valoare de 27.500 de lei fără TVA pentru servicii de proiectare în vederea construirii unui bazin de înot. Este vorba despre achiziţia documentaţiei de suport necesare întocmirii unui caiet de sarcini pentru construirea unui bazin de înot de la Uzinsider Engineering SA. Conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publică, contractul a fost atribuit fără licitaţie pentru „protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală”.

Amănunte despre contract am obţinut de la Biroul de Presă al Primăriei: „La sfârșitul anilor `90, Uzinsider Engineering S.A. Galați a întocmit proiectul tehnic pentru construirea unei baze sportive olimpice cu bazin acoperit, în zona Bazei Sportive Siderurgistul. La acea vreme au fost executate doar lucrările de consolidare a terenului cu piloți forați, apoi proiectul a fost sistat din cauza lipsei fondurilor. Primăria municipiului Galați dorește continuarea acestui demers, fapt pentru care a fost necesară achiziționarea proiectului tehnic inițial și a tuturor documentațiilor care au stat la baza demarării investiției și executării parțiale a lucrărilor, respectiv documentația tehnică și economică privind consolidarea terenului, pilotaj sală și bazine aferente, precum și documentația privind construcțiile și instalațiile”, ne-a comunicat administraţia locală.

Evident, documentaţia va trebui actualizată şi se va căuta o sursă de finanţare pentru o asemenea investiţie.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Bazin de înot construit la "Siderurgistul". Undă verde de la Ministerul Dezvoltării

Pe strada Cloșca nr. 6 din Galați, Compania Națională de Investiții (CNI) ar putea realiza un bazin de înot didactic și de agrement, proiect-tip pentru care a obținut ordinul ministrului Dezvoltării. Primăria municipiului Galați este gata să pună la dispoziție amplasamentul, pe care au fost executați piloți forați pentru consolidarea terenului. La solicitarea CNI, municipalitatea a lansat o achiziție publică pentru studiul de fezabilitate necesar realizării utilităților și viabilizării terenului pe care ar urma să fie construit bazinul.

Până pe 1 august 2022, Primăria Galați așteaptă oferte din partea proiectanților interesați de contractul de 60.000 de lei fără TVA pe care tocmai l-a pus la bătaie pentru studiul de fezabilitate necesar obiectivului "Realizare utilități și viabilizare teren bazin de înot strada Cloșca nr. 6". Conform caietului de sarcini al achiziției publice, terenul supus analizei are o suprafață de 16.228 mp, din care va fi delimitată o suprafață de aproximativ 4.884 mp pentru construirea bazinului.
"Pe acest amplasament, Compania Națională de Investiții (CNI), prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogamul «Bazine de înot», va construi un bazin de înot didactic și agrement. Pentru a pune la dispoziție terenul liber de sarcini, se impune întocmirea proiectului de realizare a utilităților și viabilizare a terenului", se arată în documentație.

Municipalitatea a inclus în documentația achiziției publice și cea mai recentă corespondență purtată cu CNI. Mai exact, o adresă transmisă CNI pe 17 iunie 2022 prin care îi aduce la cunoștință că își menține interesul pentru realizarea unui bazin de înot pe strada Cloșca nr. 6, obiectiv inclus în Lista sintetică, Subprogramul „Bazine de Înot” a acestei instituții. Anexând extrasul de carte funciară actualizat al terenului propus investiției, Primăria cere să i se spună următorii pași pe care ar trebui să-i parcurgă pentru a accesa noul proiect-tip al bazinului de înot aprobat de Ministerul Dezvoltării. Alături de documentele pe care CNI le solicită, Primăriei i se pune în vedere că amplasamentul i se va preda viabilizat, conform documentelor urbanistice.

Cum va arăta bazinul

Primăria a pus la dispoziția proiectanților și proiectul-tip al viitorului bazin, elaborat de firma Concrete & Design Solutions SRL. Conform acestuia, ansamblul va cuprinde clădirea pentru bazin, alei pietonale, alei carosabile, parcare și spații verzi. Clădirea va avea subsol parțial, parter și un etaj. La subsol vor fi spații tehnice, bazinul și spațiul tehnic perimetral bazinului, la parter - plaja bazinului și spațiile pentru sportivi și antrenori, grupuri sanitare, iar la etaj vor fi gradenele pentru 124 de spectatori, o sală de forță și una pentru gimnastică aerobică, precum și vestiare și grupuri sanitare.

Conform documentației, bazinul va avea 15,40 x 25,02 m, plajele laterale vor avea 2,00 m, iar cele de capăt - 6,85 m.

Misiunea proiectantului

Misiunea proiectantului de care are nevoie Primăria va fi aceea de a elabora, în maximum trei luni, studiul de fezabilitate şi propunerea de amenajare/ amplasare. Tot el va obține certificatul de urbanism și toate avizele, acordurile și expertizele necesare.

"Proiectul va cuprinde: propunere amplasare bazin, deviere de rețele, sistematizare verticală - accese, alei carosabile, alei pietonale, parcări, branșamente utilități, deviere de utilități dacă e necesar, studiu geotehnic și topografic", precizează Primăria. Proiectantul va răspunde exigențelor și cerințelor CNI, va actualiza devizul general de câte ori este necesar, va acorda asistență tehnică pe durata derulării procedurii de achiziție a contractului de proiectare și execuție". Primăria precizează că pe amplasamentul vizat au fost executați piloți forați pentru consolidarea terenului.

De ce Cloșca nr. 6

Dacă vă sună cunoscută adresa Cloșca nr. 6, vă spunem și de ce. În urmă cu doi ani, pe 25 iulie 2020, aflați din ziarul "Viața liberă" că Primăria Galaţi atribuise, prin negociere fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială, un contract în valoare de 27.500 de lei fără TVA pentru servicii de proiectare în vederea construirii unui bazin de înot. Era vorba despre achiziţia documentaţiei de suport necesare întocmirii unui caiet de sarcini pentru construirea unui bazin de înot de la Uzinsider Engineering SA.

"La sfârșitul anilor `90, Uzinsider Engineering S.A. Galați a întocmit proiectul tehnic pentru construirea unei baze sportive olimpice cu bazin acoperit, în zona Bazei Sportive <<Siderurgistul>>. La acea vreme au fost executate doar lucrările de consolidare a terenului cu piloți forați, apoi proiectul a fost sistat din cauza lipsei fondurilor. Primăria municipiului Galați dorește continuarea acestui demers, fapt pentru care a fost necesară achiziționarea proiectului tehnic inițial și a tuturor documentațiilor care au stat la baza demarării investiției și executării parțiale a lucrărilor, respectiv, documentația tehnică și economică privind consolidarea terenului, pilotaj sală și bazine aferente, precum și documentația privind construcțiile și instalațiile", ne comunica la acel moment administraţia locală.

Iată că, după doi ani, vrea să profite de oportunitatea unui proiect-tip, realizat de CNI.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

„Trafic” cu terenuri pentru un bazin de înot la Baza „Siderurgistul”

Pentru construcția unui bazin de înot didactic și de agrement la Baza Sportivă "Siderurgistul", Primăria Galați trebuie să predea terenul pe care se va realiza investiția către Ministerul Dezvoltării, Compania Națională de Investiții (CNI). Terenul cu pricina este însă amplasat cadastral pe un număr de patru cărți funciare, situație care nu putea fi remediată decât prin decizia aleșilor locali. Convocați, vineri, 11 noiembrie, în ședință extraordinară, aleșii au aprobat patru proiecte de hotărâre privind dezmembrarea mai multor loturi de teren pe strada Cloșca nr. 6.

"Realizarea unui bazin de înot este un obiectiv dorit de gălățeni. Am făcut deja demersuri importante pentru construirea bazinului prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, iar în urmă cu puțin timp, în ședința Consiliului Local, s-au aprobat proiectele necesare privind statutul terenului pe care va fi realizat, la Baza Sportivă «Siderurgistul»", a declarat primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În documentația proiectelor se arată că municipalitatea își dorește realizarea unui bazin de înot, obiectiv inclus pe lista-sinteză a CNI. Pentru punerea în operă a investiției, se impune predarea terenului către CNI, numai că suprafața cu pricina este amplasată cadastral pe un număr de patru cărți funciare. "Prin două adrese, Serviciul Investiții solicită, în regim de urgență, demararea procedurilor necesare obținerii unei singure cărți funciare pentru terenul pe care urmează a se realiza investiția «Bazin de înot didactic și de agrement». Necesitatea existenței unei singure cărți funciare, care să ateste dreptul de proprietate publică a municipiului Galați, determină realizarea a patru documentații cadastrale de dezmembrare, urmate de o documentație de alipire", li s-a explicat aleșilor. Dezmembrările de teren au fost aprobate, urmează restul pașilor legali.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Terenul pentru construcţia unui bazin de înot la Galaţi, gata să fie predat Ministerului Dezvoltării

Printr-un proiect de hotărâre ajuns pe masa aleşilor locali, municipiul Galaţi se pregăteşte să predea amplasamentul pentru construirea unui bazin de înot didactic şi de agrement la Baza Sportivă „Siderurgistul” şi să îşi asume obligaţiile care îi revin. Este vorba despre finanţarea cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi ale viitorului bazin şi asigurarea suprafeţelor de teren necesare pentru organizarea şantierului şi depozitarea materialelor.

„Pe strada Cloșca nr. 6 din Galați, Compania Națională de Investiții (CNI) ar putea realiza un bazin de înot didactic și de agrement, proiect-tip pentru care a obținut ordinul ministrului Dezvoltării. Primăria municipiului Galați este gata să pună la dispoziție amplasamentul, pe care au fost executați piloți forați pentru consolidarea terenului”, anunţam în ediţia de miercuri, 27 iulie 2022, a ziarului „Viaţa liberă”.

De atunci, Primăria şi Consiliul Local au tot făcut acte şi demersuri pentru a îndeplini cerinţele Ministerului Dezvoltării. Iată că acum s-a ajuns, în sfârşit, la predarea amplasamentului fără de care nu pot fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai viitorului bazin. Proiectul ajuns la comisiile Consiliului Local prevede predarea către Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), pe bază de protocol, a amplasamentului în suprafață de 5.101 mp, situat pe strada Cloșca nr. 6. Terenul este predat în vederea realizării de către CNI a obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot didactic și agrement”.

Primăria se obligă să asigure finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). De asemenea, municipalitatea va asigura în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. După realizarea bazinului, Primăria se mai obligă să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanţa pe o perioadă de minimum 15 ani.

Conform proiectului-tip al viitorului bazin, elaborat de firma Concrete & Design Solutions SRL, ansamblul va cuprinde clădirea pentru bazin, alei pietonale, alei carosabile, parcare și spații verzi. Clădirea va avea subsol parțial, parter și un etaj. La subsol vor fi spații tehnice, bazinul și spațiul tehnic perimetral bazinului, la parter - plaja bazinului și spațiile pentru sportivi și antrenori, grupuri sanitare, iar la etaj vor fi gradenele pentru 124 de spectatori, o sală de forță și una pentru gimnastică aerobică, precum și vestiare și grupuri sanitare.

viata-libera.ro

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

CL Galaţi a aprobat predarea terenului pentru construirea unui bazin de înot (FOTO)

Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip Construire „Bazin de înot didactic şi agrement, Strada Cloşca, Nr. 6, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi” a primit aprobarea Consiliului Local Galaţi, în şedinţa din data de 27 aprilie 2023. Este vorba despre un teren în suprafaţă de 5.101 mp, proprietate publică a municipiului Galaţi, pe care CNI va construi un bazin de înot.

Bazinul pe care-l va construi CNI, la Galaţi, la Baza Siderurugistul, va fi acoperit, suprafaţa construită fiind de 4.884 mp.

În vara anului trecut, Primăria municipiului Galaţi a achiziţionat servicii de elaborare a studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Realizare utilităţi şi viabilizare teren bazin de înot strada Cloşca nr. 6”.

CNI va realiza această construcţie prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, Subprogamul Bazine de înot.

Proiectul-tip al viitorului bazin a fost deja elaborat şi cuprinde clădirea pentru bazin (S+P+1), alei pietonale, parcare etc., iar bazinul va avea dimensiunile de 15,4 x 25 m, sportivii putând fi urmăriţi de spectatori din gradene care vor avea o capacitate de 124 de locuri.

monitoruldegalati.ro

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.